Li E STEM P E R S O N E L oetker Vertegenwoordiger 0LLER E IR (M/V) f NOLTE automatiseringscoördinator m/v HOOFD VERZORGING [m/v] hoofd projektvoorbereiding ervaren isolatieplaatwerkers TECHNISCH MEDEWERKER/STER NOLTE TILBURG BV CLETON CLETON INSULATION BV ziekenhuis lieuensberg bergen op zoom gediplomeerd operatie-assistent m/v O) co a> co AVONDCURSUS SECRETARESSE/STENO NU SPECIAAL VOOR U IN UW EIGEN OMGEVING (Scheidegger) Scheidegger Instituut; Antwoordnummer 152, 5900 VB Venlo. rw inbegrepen), lonstratie. jr kantoor en winkel, gemeente breda 5.V. 076 - 490289 STICHTING ANTONIUSHOF Zusters Franciscanessen van Etten CURSUSSEN OPEN DAG DAGOPLEIDINGEN 1989 zaterdag 14 januari 1989 10.30 -15.30 uur <[CHOEVERS differentiatie Anaesthesie li! HTS-er elektrotechniek Een Scheidegger opleiding heeft méér dan 'n streepje voor in het bedrijfsleven. CTEM VAN ZATERDAG 12 NOVEMBER 1988 A65 oetker b.v. is de Nederlandse werkmaatschappij van de gelijknamige internationale groep, die zich bezighoudt met de produktie, marketing en verkoop van een breed assortiment levens middelen van hoge kwaliteit. Voor de divisie Grootverbruik zoeken wij een voor het gebied Zeeland en West-Brabant. Hij rapporteert aan de Divisie Manager Grootverbruik en is verantwoordelijk voor het realiseren van de omzetdoeistelling bij institutionele, bedrijfsrestauratieve en horeca- afnemers. Rapporteert ontwikkelingen in de markt en draagt zorg voor een zo efficiënt mogelijke bewerking van het hem toegewezen gebied. Daarnaast bezoekt hij nog enkele regionale zelfbedieningsgrossiers. De juiste man of vrouw voor deze zelfstandige functie is bij voorkeur 25-30 jaar oud en heeft een commerciële opleiding op middelbaar niveau, bijvoorbeeld MDS, MEAO, MHS, aan gevuld met marketing- en/of verkoopcur sussen. Naast een ruime ervaring in een buitendienst functie heeft hij uiteraard goede contactuele eigenschappen, is representatief, inventief en beschikt over een flinke dosis doorzettings vermogen. oetker biedt: een uitdagende baan die gekenmerkt wordt door veel verantwoordelijkheid en voldoende mogelijkheden voor eigen inbreng en initiatief, oetker biedt verder uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals 8% vakantietoeslag en een 13e maand. Verder een auto van de zaak, die ook privé gebruikt mag worden alsmede een onkosten- en telefoonvergoeding. Belangstellenden worden verzocht binnen 10 dagen hun handgeschreven sollicitatie, voorzien van c.v. en recente pasfoto, te rich ten aan: oetker b.v., divisie Grootverbruik, Postbus 8103, 6710 AC Ede. Meer informatie over deze functie kunt u verkrijgen door contact op te nemen met de Divisie Manager Grootverbruik, de heer J.A.W. Goeman, telefonisch bereikbaar onder nummer (08380) 2 20 00 (zaak), of na 19.00 uur (03450) 1 51 03. w Bij de sectie automatisering en informatievoorziening van de bedrijfseconomische afdeling van de dienst Openbare Werken bestaat de vacature van De sectie automatisering en informatievoorziening bestaat momenteel uit 2 mede werkers. Er wordt gewerkt met een IBM-36 en IBM-PC's. Taak: systeembeheer en technisch beheer PC's; ondersteuning en advisering van gebruikers; vervaardigen van systeemdocumentatie; participeren in het opzetten van nieuwe systemen; adviseren in de aanschaf van apparatuur; het onderhouden van contacten met leveranciers. Functie-eisen: voltooide HTS-opleiding technische computerkunde, dan wei gelijkwaardige opleiding, eventueel aangevuld met enkele AMBI-modulen in de S-richting; bij voorkeur ervaring met een IBM-36. Salaris: Afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring maximaal f 4.705,- bruto per maand (maximum schaal 9). In het kader van het streven van de gemeente Breda naar een betere verdeling van functies tussen mannen en vrouwen, worden vrouwen die belangstelling hebben voor de functie en voldoen aan de gestelde eisen uitdrukkelijk verzocht te solliciteren. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot het hoofd van de bedrijfseconomische afdeling, de heer T. Buuron (telefoon 076-24 62 67) of de heer M.A.C. v.d. Muren, personeelsfunctionaris (telefoon 076-24 63 66). Sollicitaties, binnen 14 dagen, kunt u richten aan de directeur van Openbare Werken, Wilhelminapark 27, 4818 SL Breda. dein en enthousiast team. SSE? oorzien van uw curriculum vitae, ïan: Hoes ;en AR BREDA :he de twee verzorgingstehuizen van de ■in Waalwijk wordt huisvesting en verzorging geboden aan |ruim 100 bejaarden. Daarnaast beheert de stichting 107 zorgwoningen. Voor de ontstane vacature roept het bestuur sollici tanten op voor de functie van Tot de taken van de te benoemen functionaris behoren: Leiding geven aan de medewerkers in de verzor ging (ca. 40 personen) en toezicht houden op ver zorging van de bewoners. Het bevorderen van de deskundigheid van de me dewerkers. Het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de verzorging. Deelname aan het intern overleg, waarbij een in breng verwacht wordt bij de beleidsmatige, finan ciële en organisatorische aspecten van het werk. Het onderhouden van contacten met bewoners, fa milie en externe relaties. tedrijven in de world- weegsystemen voor opgebouwd. indse markt bewerkt. erken en begeleiden ct men een aat is om samen met itimale systeemoplos- dragen. TB, of gelijkwaardige <a of meet- en regel- jren ervaring. net goede contactue- luniceren. geschrift is vereist. an Nederland of hier- kleine werkgemeen- eeidsvoorwaarden en m schriftelijke sollici- }n, TOLEDO NEDER- esgewenst nadere in- functie-eisen: - Opleiding verpleegkundige A, A/B of HBO-V, aan gevuld met een cursus op managementgebied. - Goede contactuele en leidinggevende eigenschap pen. - Ervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur in een verzorgingstehuis en kennis van en affiniteit met de ontwikkelingen in de bejaardenzorg. - Leeftijd circa 30 jaar. Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden conform de CAO ioor de bejaardentehuizen. Nchtingen worden verstrekt door de directeur, de heer J.M. van Bers, tijdens kantooruren 04160-34432. ollicitatiebrieven te richten aan de directeur, Burg. Smeele- an 116, 5140 NK Waalwijk, binnen 14 dagen na verschijnen p deze oproep. Cleton Insulation B.V. is een modern bedrijf, dat al meer dan 80 jaar actief is in uitvoering van isolatieprojecten in binnen- en buitenland. Uitbreiding van onze activiteiten in onze vestiging te Hoogerheide doet ons uitkijken naar tussen de 25 en 40 jaar. BELANGSTELLING? Meer informatie krijgt u tijdens kantooruren van mevrouw Y.A. Jacobs, telefoon (01646) 1 34 50. Uw schriftelijke reactie stuurt u naar Cleton Insulation B.V., Postbus 17, 4630 AA Hoogerheide. Bisschopsmolenstraat 162 4876 AS Etten-Leur M.i.v. 1 december a.s. of zo spoedig mogelijk daarna kan geplaatst worden een voor alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. Bij toerbeurt wordt bereikbaarheidsdienst verricht. Salariëring naar leeftijd, opleiding en ervaring, volgens de cao van de Bejaardentehuizen. Sollicitaties binnen 10 dagen UITSLUITEND SCHRIFTELIJK aan het bovenstaand adres t.a.v. hoofd personeelszaken. In november beginnen de volgende 5038 EC Tilburg Stationsstraat 39 Tel. 013 - 42 41 28* 43 42 32 TEKSTVERWERKING op IBM-pc WORDPERFECT 15 lessen van 2 uur verdeeld over 5 tot 15 weken 795,- COMBI-CURSUS: Typen, Nederlands en Tekstverwerking 1450,- DATAVERWERKING op IBM-pc D-BASE III plus 10 lessen van 2 uur f 530,- KLANTGERICHT VERKOPEN 12 lessen van 3 uur f 600,- VERGADEREN EN ONDERHANDELEN 10 lessen van VA uur f 1 O CO co MACHINESCHRIJVEN 1 e fase 48 lessen van 2 uur in typpracticum overdag of 's avonds 1 0 CD CO Inlichtingen: maandag t/m donderdag 10-16 en 18-21 uur, vrijdag en zaterdag 10-16 uur, Vul onderstaande bon in voor vrijblijvende informatie. Mevr./Dhr. Adres Postcode/Plaats Wil informatie over de deeltijdcursus In een gesloten envelop, zonder postzegel, zenden aan Instituut Schoevers, Antwoordnummer 391, 5000 WB TILBURG. \\r ir t' t r Het operatiekomplex binnen ons zieken huis is, na algehele vernieuwing, recente lijk in gebruik genomen. Er zijn 5 zeer goed geoutilleerde operatie-kamers. Binnen de afdeling Anaesthesie ontstaat op korte - termijn een vakature voor een in full-time dienstverband, waarbij part-time werken bespreekbaar is. Funktie-informatie Het werkgebied omvat de inleidingsruimte, de operatie-kamers en de verkoeverkamer. Hiertussen wordt gerouleerd. Door het anaesthesie-personeel worden weekend en avond bereikbaarheidsdiensten gedraaid. Funktie-eisen Het NZR-diploma Operatie-assistent differentiatie Anaesthesie; Een goede motivatie en flexibiliteit. Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO- Ziekenhuiswezen. Salariëring vindt plaats in Funktiegroep 45. Ook gediplomeerd verpleegkundigen, die bereid zijn de Anaesthesie-opleiding te volgen, kunnen op deze f unktie solliciteren. Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot mw. C Jacobs-Maas, Hoofd Algemene Dienst. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u, binnen 10 dagen na verschijnen van deze advertentie, richten aan de heer J.C Alewijnse, personeelzaken. Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom Tel.: 01640-78000 interkonfessioneel 367 bedden De hoofdzetel van Nolte is gevestigd in Eind hoven en heeft een omzet van 230 miljoen. Binnen een landelijk net van elektrotech nische installatiebedrijven zijn 1600 mede werkers werkzaam op het gebied van uti liteit, industrie, infrastruktuur en inte- rieurafbouw. Twee fabrikagebedrijven, met 250 medewerkers, zijn enerzijds aktief als toeleverancier in de me chanische, elektrotechnische en elektronische sektor en ander zijds als producent van stalen masten. Nolte Tilburg bv maakt deel uit van de Nolte Installatie Groep te Eindho ven. Het in Tilburg gevestigde bedrijf biedt werk aan meer dan honderd mensen. Hoewel speciaal gericht op de regio Midden-Brabant, is Nolte Tilburg ook daarbuiten werkzaam. Ons bedrijf is vooral aktief op het ge bied van de elektrotechnische installaties ten behoeve van industrie- en utiliteitsbouw. Maar ook automatiseringsprojekten zijn een kolfje naar onze hand. Daarnaast zijn wij thuis in de installatie van beeld- en geluids installaties, alarmsystemen en gesloten televisiecircuits. In de ruim drie kwart eeuw van haar bestaan heeft Nolte Tilburg bv een zeer lange lijst met opdrachten tot een goed einde gebracht. Ons bedrijf verzorgde in die tijd een indrukwekkend aantal ziekenhuizen, fabrieken, kantoren, hotels en overheidsgebouwen. Wij hebben een vakature voorde nieuwe f unktie binnen onze organisatie van Binnen deze nieuwe afdeling zijn een aantal diensten verenigd zoals en gineering, kalkulatie en tekenkamer. Naast de gebruikelijke elektrotech nische kennis is de bekendheid en ervaring met geavanceerde bestu- rings- en automatiseringstechnieken een vereiste. Bovendien zijn leider schap, organisatievermogen en kommerciële kwaliteiten onontbeerlijk voor een goede funktievervulling. Onze gedachten gaan uit naar een die reeds een aantal jaren in de praktijk werkzaam is. Leeftijd ongeveer tussen de 30 en 40 jaar. Het salarisnivo voor deze f unktie is afhankelijk van leeftijd en ervaring. Daarnaast hebben wij in het sekundaire pakket o.a. een vast overeen gekomen gratifikatieregeling, premievrij pensioenfonds en een aantrek kelijke ziektekostenregeling. Een medisch en psychologisch onderzoek zal deel uit maken van de selektieprocedure. Geïnteresseerden (m/v) worden verzocht hun schriftelijke sollicitatie te richten aan: Direktie Nolte Tilburg bv, Zevenheuvelenweg 57, 5048 AN Tilburg. Voor vrijblijvende informatie, stuurt u onderstaande antwoordstrook binnen 5 dagen in een open enveloppe zonder postzegel naar Naam: Adres: Postcode/Woonplaats: Telefoon; ■njJs-UnsS

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 17