DE STEM Meneer Lego niet bli met grote prijzenslag NIEUWE GENERATIE ELEKTRONISCH SPEELGOED VRIJDAG 11 NOVEMBER Op de pagina Consument van maandag: Kookboekenstroom blijft aanhouden. Terugkeer Overtrokken Logenstraffen DE SINT BESPAART MILJOENEN Opvoeding Onderzoek In de zak Uniek PK STEM C0l\ Driewieler Potten en pannen Vliegdekschip Make-up zonder knoeier Eindredactie Hein Sluijter 076-236248 Zomaar een greep uit de kleurige voorraad electronisch speelgoed anno 1988. Door Huub Jansen lil de Nederlandse speelgoedbranche zal zich - als de voortekenen niet bedriegen - de komende jaren een nieuwe spelrage voordoen. Het gaat hierbij om elektroni sche video- en led-spelletjes. Waren dit soort spel len tot voor kort tot mislukken gedoemd omdat de consument er al snel op uitgekeken raakte, dit keer hebben de fabrikanten er van alles aan gedaan om de nieuwe generatie video-games blijvend aantrek kelijk te maken. Dit jaar werd in Nederland de Nintendo-spelcom- puter (zie ook Consument-2) bekroond met een prijs. Het was voor de eerste keer in de geschiede nis van de Nederlandse speelgoedbranche dat een spel gemaakt met behulp van chips en andersoor tige elektronica dat schouderklopje van de Stich ting Speel Goed kreeg. In Japan en Amerika breekt deze Nintendo-spelcomputer al enige jaren alle verkooprecords en - omdat Europa meestal enkele jaren op nieuwe ontwikkelingen achterloopt - zal deze rage dit jaar ook vat op de Nederlandse markt moeten gaan krijgen. G. Lucardie van Bandai, de importeur van de Nin tendo-spelcomputer: „Japan loopt sowieso twee jaar voor op Europa en de markt voor spelcompu ters is daar gigantisch groeiende. Twee jaar geleden werden er 6.5 miljoen Nintendo-spelcomputers verkocht en vorig jaar was dat aantal zelfs tot 14 miljoen opgelopen. Het betekent dat een op drie gezinnen in Japan zo'n spelcomputer heeft. In Amerika is dezelfde tendens waar te nemen; wer den er in '86 'slechts' 1.1 miljoen Nintendo-spel computers verkocht, vorig jaar was het tot 3.4 mil joen opgelopen en volgens de schattingen zal dat aantal dit jaar tot 7 a 8 miljoen zijn opgelopen." Elektronisch speelgoed is iets van de laatste jaren, hoewel de markt beginjaren '80 ook al overspoeld werd met videospelletjes waarbij men met 'laser'- pistolen op elkaar kon schieten. Die rage sloeg in ternationaal bij het pubhek niet aan en in '85 stortte ze zelfs volledig in elkaar. Ter vergelijking: met de Atari-spelcomputer werden in 1982 omzet ten van 3 miljard dollar behaald en in '85 was dat bedrag drastisch gekelderd tot 100 miljoen dollar. Nu er een nieuwe generatie computer- en lcd-spel- letjes op de markt is, is er sprake van een terugkeer van elektronisch speelgoed. G. Lucardie: „De nieuwe generatie spelcomputers biedt veel meer dan de vorige. Door spelcassettes met 'speelhal'-kwaliteit en een hele serie toebeho ren, zoals de fitness-mat, het laser-pistool en de vi deo-robot, krijg je een compleet 'home entertain ment system'. Bovendien ziet het er tegenwoordig allemaal mooier en leuker uit; de computers verto nen allerlei kleurtjes, er klinkt eens een muziekje en de spelgraad is veel moeilijker. Mensen raken dus niet meer zo snel uitgespeeld als vroeger. Ze zijn er razend enthousiast over en in Japan worden er meer spelcomputers dan personal computers verkocht." Er zijn veel meer mogelijkheden op het scherm dan een paar jaar geleden. l foto's de stem johan van gurp Computerspel komt terug Nu zijn dat allemaal hele mooie verhalen, maar hoe ziet dit ontwikkeling er in Nederland uit? Lucardie: „Vorig najaar is de spel-computer in Ne derland geïntroduceerd en voor dit jaar verwach ten we dat de verkoopcijfers zich hebben verdub beld of zelfs verdriedubbeld. Cijfers? Die geef ik uit concurrentie-overwegingen niet prijs. Als je na gaat dat in de Nederlandse speelgoedbranche jaar lijks een miljard gulden wordt omgezet, dan komt vijf procent terecht bij de handelaren in elektro nisch speelgoed. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de Nederlandse markt voor elektronisch speel goed de komende jaren met telkens zo'n 15 procent zal stijgen." De heer Alexander is verbonden aan Nielsen Mar keting Research, een bureau dat sinds '84 onder zoek doet in de speelgoedbranche. „Ik spreek op persoonlijke titel, want Nielsen telt het marktaan deel van elektronisch speelgoed niet omdat daar weinig of geen interesse voor bestaat. Er zijn leken die denken dat het 'je van het' is, maar ik vind die aandacht wat overtrokken. De ontwikkelingen op speelgoedgebied gaan juist terug naar de 'basics', naar het houten speelgoed van vroeger, naar het samen spelen met gezelschapsspellen. Het is alle maal minder trendy geworden en ik juich die ont wikkeling toe. Dat soort speelgoed gaat namelijk ook veel langer mee. De uitlatingen van mijnheer Lucardie lijken meer op een verkoopverhaal, hoe wel ik moet zeggen dat de Nintendo-spelcomputer een van de prettige uitzonderingen bij het elektro nische speelgoed is. Het belangrijkste met het oog op de toekomst van dat soort speelgoed is echter de. volksaard van de Nederlander. Nederlanders willen meer spelen, houden van gezelligheid en staan meestal met beide voeten op aarde. Amerika nen daarentegen zijn veel eerder gek te krijgen voor dit soort 'freakerige' dingen. Het enige dat ik namens Nielsen met zekerheid kan zeggen is dat de personal computer in steeds meer Nederlandse huiskamers te vinden is. Momenteel beschikt 22 procent van de huishoudens over een pc en dat zal de komende tijd alleen maar groter worden. Van die bezitters gebruikt een groot deel zijn computer voornamelijk voor spelletjes, maar het zakelijk ge bruik wordt wel veel belangrijker. Dat is al geste gen tot 51 procent." G. Lucardie: „In speelgoedland is het inderdaad een trend dat mensen houten speelgoed, lego en ge zelschapsspellen kopen. En er lijkt inderdaad wei nig ruimte voor elektronisch speelgoed. Maar: de cijfers logenstraffen die bewering. Het aandeel van elektronisch speelgoed stijgt alleen maar verder". Bij Borka in Etten-Leur, onderdeel van Borsumij en bezig om op de elektronische speelgoedmarkt te penetreren, zegt de heer Nubé: „De verkoop van elektronisch speelgoed wordt niet geteld. Er is na genoeg niets over bekend. Alles wat iedereen zegt kan dus waar of niet waar zijn. Iedereen heeft waarschijnlijk gelijk of ongelijk. Want niets wordt cijfermatig onderbouwd, alles gebeurt op gevoel." Door Eugène Leenders Iedereen kan nu voor een spotprijs Lego kopen. Sinterklaas kandii jaar dus miljoenen guldens besparen. Het wereldberoemde Lego» door de grootste speelgoedzaken in de uitverkoop gedaan. Speelgi- gant Intertoys gooide de knuppel in het hoenderhok. Precies een maand geleden brachten ze de decemberfolder markt waarin werd aangekondigd dat Lego-artikelen met een kot ting van 30 procent kon worden verkocht tot en met 31 december. Zelfs de Intertoys-filiaalbeheerders wisten op dat moment nog v® niets. De folders waren onder de grootste geheimhouding gedruk; De concurrentie liet echter niet lang op zich wachten. Bart Smit 9 Blokker deden er zelfs nog een kortingsschepje bovenop en nu ziji er al zaken die Lego onder de inkoopprijs aanbieden. Dit alles met maar één doel. Zoveel mogelijk mensen naar de win kei trekken in de hoop dat ze buiten de Lego-bouwstenen ook dere inkopen doen in de belangrijkste inkoopmaand: november. Lego is een van de toppers in speelgoedland. Van de 800 miljoa gulden speelgoedomzet gaat een dikke tien procent naar Grootegas in Groningen. Daar, aan de Legolaan 1, staat het enorme magazijn van Lego Nt derland. Daar woont ook 'Meneer Lego', alias importeur A. Avis. Maar Lego Nederland BV is helemaal niet blij met de strijd tusset de speelgoedwinkels. Oorlog'voeren hoort niet bij Lego. Lego m« warmte en vriendelijkheid uitstralen. Directeur A. Avis van Nederland BV kan uren praten over het kleine 8-nops steentje vat 2,6 gram met afmetingen van 9,6 x 32 x 16 millimeter. En zegnooi; dat het speelgoed is, want dan heb je hem echt op de kast zitten. Lego hoort volgens Avis bij de opvoeding. „Het is een emotions artikel dat bij ieders jeugd hoort." Hij pakt drie bouwstenen, witte, een blauwe en een rode. „Kijk, hoeveel combinaties kan ii met deze drie stenen maken? Twintig? Nee, ruim 9000. Dat op ziel is al een wonder. Stel je nu eens een onhandig kind voor: niet muzi kaal, kan niet fietsen, is niet artistiek en heeft moeite met lezen rekenen. Altijd moeten zijn ouders corrigerend optreden. Nu dat kindje met Lego spelen. Hij maakt de prachtigste dingen. Avonds bewonderen zijn ouders het werkstuk. 'Zo, dat heb je gedaan' en de peuter krijgt een geestelijke aai over zijn bol. Echt, werkt het. Het spul is duur, dat mag je rustig zeggen, maar mei heeft het er voor over. Degelijk materiaal, dat wel twee of drie gent raties meegaat." Genoeg de loftrompet geblazen. Er is trouwens bijna geen Neder lands gezin waar geen tonnetje met Lego-bouwstenen staat. Hu meest recente Nipo-onderzoek wijst uit dat in een gezin waar Lep is, hier gemiddeld ruim 160 keer per jaar 61 minuten mee wordt. Blik in de expositieruimte van Legoland in het Deense Billund En waar kunstwerk staat hier op de voorgrond: een copie van het Capi in Washington. Het is gemaakt van tienduizenden stenen, is ruim kilo zwaar en drie modelbouwers hebben er zeven maanden werk gehad. foto de stem johan van g» Vanaf 1957 zijn er 20.000.000 dozen verkocht in Nederland speelden 14 miljoen kinderen (en volwassenen) met de uitvind^ van Ole Krik Christiansen die de naam Lego afleidde van 'LE{ GOdt', Deens voor 'speel goed'. Veel later ontdekte hij dat Lego» het Latijn 'ik voeg samen' betekent. Dat mag allemaal waar zijn, maar Avis probeert gewoon een belegde boterham voor zijn bedrijf (55 man) te verdienen. De Lego-directeur: „Maar daar helpt deze prijzenslag beslist ni" aan mee. Integendeel. Kijk, een Nederlander die een treintje vS 130 voor 98 koopt, gebruikt de 32 die hij 'verdiend' heeft n"1 voor het kopen van extra rails. Dat geld houdt hij lekker in de zal Voor ons is er dus geen sprake van extra omzet". „Alleen kan de ene winkel het nu niet meer bijslepen, terwijl de dere met de voorraad blijft zitten. Mensen gaan volgend jaar op een prijzenoorlog zitten wachten, waardoor we weer een eno®1 piek in de laatste week van november krijgen. Net nu we er in slaagd waren om de verkopen iets te spreiden." Volgens Avis is sprake van een unieke situatie. In 1985 was er<x* een 'uitverkoop' van Lego, maar dat was slechts de laatste 18 voor Sinterklaas. Nu gooide Intertoys al 58 dagen van tevoren® knuppel in het hoenderhok.Avis: „En niet met drie of vier hou»' doosjes. Nee, het complete assortiment van driehonderd dozen»»" weggeefprijzen. En in januari wil het kind er zelf wat bijkopen" dan is de prijs opeens met tientallen procenten gestegen. Je dan eens zien wat voor een boze brieven er bij meneer Lego binnen' komen." Voorlopig moet Lego toezien hoe de grote speelgoedbusiness beleid maakt. En hoe je het ook wendt of keert, Sinterklaas vaart" wel bij. De Stichting heeft voor de zev in zes categorieë 'Het Beste Speel De prijzen werden namens Nederland toegekend door der voorzitterschap van de manager bij De Speelboom. jury deel uit mevrouw N. C maandblad Ouders van Nu, loos, ontwerper en product toonstellingen, de heer P., I list en de heer A.P. Ubels, i firma Blokker. De Stichting Speel Goed N het imago van speelgoed, ir tief goed speelgoed, te ver gedacht aan onder andere I tiviteiten voor zowel de ind consument. Het geven van wikkelen van voorlichtings toe behoren. Het toekenne rugkerende prijzen past ook De jury moet daarbij letter die in het reglement worde sche kwaliteit van het artike de vormgeving evenals de de kleur, de speelwaarde, d< tigheid, de originaliteit, de duidelijke handleiding vot slotte de prijs en het market In de categorie babyspeelg houten driewieler van Van wieiers en loopvoertuigen zi gen en ze worden sinds de dan ook meestal van dit mat Toch heeft de jury gekozen wieier om de volgende reden bijzonder exclusieve vorm produkt van Nederlands f verantwoorde materiaalke zeer stabiele en degelijke 1 Al deze punten tesamen zor dukt het kind in deze leeftij plezier zal verschaffen. Prijs De bekroning in de categot speelgoed was voor het Dis Orkest van Mattel. Met de het kind zich geheel uitleven steelpannen-xylofoon, sambt rijn-koekepan kunnen de hu de keuken nabootsen, 'kok pan klinkt anders en de I trommelstokken. De slimme ziekboekje gebruiken waarbi noten aangeven. De overweging van de jury: zeer origineel; goede muziekklanken; multifunctioneel; grote variatie aan spelmogf Prijs 69,95. In de categorie voor jongen blonk de Micro Machines Simon uit. Nauwkeurige kend opgebouwd assortimt waarde en de vele combina dit vliegdekschip met toebeb bijzonder aan. Met dit uitgek niatuur-voertuigen kan het siewereld prima uitleven. A verkrijgbaar in de populaire 10. De Aircraftcarrier is gel elementen van Micro Machan De jury voert de volgende red iets nieuws op het gebied v; compleet programma met gelijkheden in de populaire 10; verzameleffect; veel speelmogelijkhede: vlakte. Prijs 49,95. Ai de en 0 y°or Huisjes van 6 jaar en o ^gewezen, dat voor hen in c punten samenbrengt ?Ek ss Make Up van tv on Van ^arte uitleven. Zij m eeriTn<'er er tuute-up aai het astie 1° ijskoud water t .^gezichtje te vegen, verse w Pers' rouge, rode lippen t kl4,eanede P°P-Zo krijgen ppL ,J- speciale make-up dag zitten en hoeft ni de r et gezicht wordt wee: Wa. e'n'gingspad in de poede r 'e dojnpelen en over de

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 18