Massale uitbraak gevangenis Alkmaar Verdachte ontvoering Dordtse baby vrij PARHRJDTTER KABINET SLUIT EXTRA GELD NIET MEER UIT Praag duldt geen oppositie op straat 8 Interieur K Breda'SS FNVIn Brabant pool werkloze bouwvakkers Brabant slaat alarm over slechter milieu Vissers ontkennen omkoping Merijntje Romario: last van de koude Visitekaartje Peter Houtman Sijbrands: WK kansen kleiner Wereldtitel voor Senna Nieuwe bewegingsleer tegen pijn Weinig verandering RADIO 2 RADIO 3 RADIO 4 RADIO 5 RADIO 1 RADIO 2 RADIO 3 RADIO 4 RADIO 5 v/d BORN w E O B GROOTSCHEEPSE ZOEKACTIE NAAR TIEN GEDETINEERDEN DEN HAAG - Minister Korthals Altes (Justitie) sluit niet uit dat het kabinet bereid is meer geld uit te trekken voor de politie 'als de samenleving daarom vraagt'. Man naakt uit sexclub gezet K Hcltirfsclii» |Q 2St/in31okt POLITIE MELDT NA ROUTINE-ONDERZOEK 'NIEUWE AANWUZING' HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN.. rvm tif ui :in jt G4 rubriek; 7.22 Jan Pelleboer; 7.27 Eigen nws; 7.33 Uitgaanstips; 7A Dierenmanieren; 8.06 TROS Ak. tua; 8.25 Ontbijtgast; 9.03 Introduc. tie Prijzenslag; 9.08 Doe 't zelf; e.2( Kieskeurig; 9.35 Plantenrubrielf 9.50 Autonieuws; 10.06 Van boeken bezeten; 10.20 Prijzenslag; 10.30 On uw gezondheid; 10.50 Finale prii. zenslag. 11.03 Kamerbreed. 12.03 Oud plaatwerk met Herman Ern- mink. NOS; 12.57 Mededelingen voor land- en tuinbouw. TRos- 13.06 TROS Aktua. 13.30 Country 14.30 Aktua sport. 18.06 Coulissen NOS: 19.02 Jazz platform. 20.02 Langs de lijn. 22.02 Metro's music 23.05 Met het oog op morgen. KRcn 0.02 Damokles. 1.02-7.00 Niemand^ land. Ieder heel uur nws. VARA; 7.03 Non-stop oude hits. 8.03 De ope. ning. 11.03 Bal op 't dak. 12.03 Spij kers met koppen. 14.03 Typisch Hollands. KRO: 16.03 Echo. 16.10 Zin in muziek. 17.03 Glas in lood 18.03 Echo. 18.15 Levenslief en le vensleed. 19.00-7.00 Zie Radio 1. Ieder heel uur nws. NCRV: 7.03 Rabarbara. 8.03 Drie voor negen. 9.03 Gospelrock. 10.03 Popsjop. 12.03 Paperclip-radio 14.03 Popstation. 16.03 Zaterdag-sport. NOS: 18.03 Driespoor. NCRV: 19.02 Koplo; 20.02 Elpee pop special. 21.02 Elpee en cd-pop. 22.02 Country style 23.02-24.00 Late date. AVRO: 7.00 Nws. 7.02 Wakker wor den met.(8.00 Nws.) 9.00 Toppers van toen klassiek. 10.00 Caroline. 11.00 Kurhausconcert. Willem Brons, piano. VOO: 12.02 Strauss Co. 13.00 Nws. 13.02 Klassiek. Radio Symfonie Orkest m.m.v. Rian de Waal, piano. 14.30 Kamermuziek: Luc Devos, piano. 15.03 Nieuwe grammofoon- en compactplatea 16.00 Lang leve de opera! Werken van Verdi. 18.00 Nws. 18.02 Avond stemming. Componist van de maand: Sibelius. 20.00 Nws. EO: 20.02 Reformatie-liederen. 20.30 Reformatie-herdenking. 21.40 Ne derlandse koraalkunst. 22.05 l'Aci, Galatea e polifemo, Handel. 23.30- 24.00 Cor de Groot speelt Edvard Grieg. NOS: 6.30-6.49 Scheepvaart- en marktberichten. 9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Waterstanden. RVU: 9.30 Meer culturen in een land (2). Feduco: 10.00 Hollandse Nieuwe. EO: 10.15 De muzikale fruitmand. 11.15 Tijdsein thema. 11.45 De beste van orkesten. 12.00 Nws. 12.05 Meer dan en lied alleen. 12.45 Vragen naar de weg. 13.10 Hallo Nederland. 13.30 Opo doro. AVRO: 14.00 Jazzspectrum. 15.30 Minjon. NOS: 16.30 Homonos. EO: 17.00 Licht en uitzicht 17.45 Over heidsvoorlichting: De Antillen NOS: 17.55 Mededelingen, schip persberichten en nws. EO: 18.10 Iyi haberler. 18.25 Kayen rasja. IOS: 18.40 Arabisch progr. NOS: 19.00 Progr. voor buitenl. werknemers. EO: 20.30 Reformatie-herdenking. 21.40 Metterdaad hulpverlening. 21.41 Reflector. 22.00 Deze week. 22.25-23.00 Zaterdagavonduur. glacé. 20.00 Le grand échiquier. 22.00 Journal télévisé. 22.35 7 sur 7. 23.30 Sirocco. 0O.30-0L0O Papier glacé. Ieder heel uur nws. KRO: 7.02 Ont- bijtshow. 7.53 Ter overweging. EO: 8.05 Groot nieuws. VOO: 9.02 Sport TROS: 10.02 Wegwezen. VARA: 11.02 Zondageditie. 12.02 Ophef en vertier. NCRV: 13.05 Hier en nu NOS: 14.02 Langs de lijn, sport en muziek. VPRO: 18.05 Het spoor. AVRO: 19.02 Leuterkoek en zand- gebak. 19.10 Sssssssst.19.30 Her sengymnastiek. 20.02 Toppers van toen. 21.02 Play it again. 22.02 Landleven (1), hoorspel. NOS: 23.05 Met het oog op morgen. TROS: 0,02 Nachtwacht. 6.02-7.00 Een goede morgen met Ron Brandsteden Ieder heel uur nws. VARA: 8.02 Vroege vogels. 10.02 Tony van Verre ontmoet Fons Jansen (2). AVRO: 10.30 Muziekmozaïek. 12.02 Nederlands op 2. 13.02 Radiojour naal. 14.02 Muziek met Meta. 16.02 Gitaar special. 16.30 Kom 'ns langs in Des Indes. 18.02 Swing low. 19.00-7.00 Zie Radiol. Ieder heel uur nws. KRO: Heksennest, dorp der dorpen. 9.02 Zin in pop. 10.02 De wakkere we reld. 12.02 KRO-miniparade. 13.02 Het weeshuis van de hits. 15.02 Tijd voor toen. 16.02 KRO's zalige lief deslij n. 8.02 KRO's hitweek. 19.02 Pop-eye. 20.02 Radio Thuisland 21.02 De krijsende tafel. 22.02-00.00 Op slag van maandag. NOS: 8.00 Nws. 8.02 H-vier. 9.00 Musica religiosa et profana. 9.55 Programma-overzicht. KRO: 10.00 Eucharistieviering. NOS: 11.00 Für Elise. 13.00 Nws. 13.02 Opera mati nee: Die Zauberflöte van Mozart 14.00 Onder de groene linde. 14.15 Concert op de zondagmiddag: Rot" terdams Philharmonisch Orkest m.m.v. André Watts, piano In de pauze: Praten over muziek). 16.30 Diskotabel. 18.02 Jazzgeschiedenis- TROS: 18.30 Continu klassiek. 20.00 Nws. 20.02 Specialiteiten la carte. 22.00 Kamerconcert. 23.00-24.00 Fi nale. ing all. NOS: 6.30-6.49 Scheepvaart- ff marktberichten. 9.00 Nws. NCRV: 9.02 Woord op zondag. 9.30 Te Deum Laudamus. NOS: 9.55 Wa terstanden. IKON: 10.00 Aartsva ders. 10.10 Kerkdienst. 10.58 Wilde Ganzen. 11.00 De andere wereld van zondagmorgen. 12.00 Nw® VOO: 12.05 Het zwarte gat. 14.00 Radio Romantica. NOS: 16.55 Me dedelingen en schippersberichteft IKON: 17.00 Kerkdienst. 17-5» Wilde Ganzen. 18.00 Nws. 18.1" Mensen. 18.25 Liturgie kerkmu ziek. IOS: 18.40 De onbekende is lam. NOS: 19.00 Programma voor buitenlandse werknemers. 19-S Suara Maluku. 19.55 Tambu. 20j*> Zorg en hoop. 21.20 Feduco: Mede landers Nederlanders. 22.10-22.4U Jazz uit het historisch archief. ■ga Ifll 1=1=^1 je/&en6eid( tMuyi de toe&o*H4tf Spinveld 37 Breda. Tel. 076-223166 DE STEM I28ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummersjj Prins Maurits, zoon van prinses Margriet en de heer Van Vollenhoven, begroet in Adelaide zijn tante, konin gin Beatrix, aan boord van het marineschip 'Van Brakel'. Dat maakt een reis naar het verre Oosten en deed daarbij het Australische Adelaide aan, op hetzelfde moment dat de vorstin daar in het kader van haar staatsbezoek ver bleef. - foto anp ALKMAAR (ANP) - Tien gedetineer den zijn zondagavond ontsnapt uit de Aikmaarse gevangenis Schutterswei. Dat heeft de Aikmaarse commissaris van gemeentepolitie R. van Leussen bevestigd. De wijze van ontsnapping is nog ondui delijk. De tien ontsnapte gedetineerden zijn vijf Nederlanders en vijf buitenlan ders. Zij zaten celstraffen uit wegens on der meer vermogens- en levensdelicten. De ontsnapping werd pas opgemerkt na gerichte vragen van journalisten. 'Er is dus kennelijk sprake van grondige voor bereiding en van voorkennis bij de media', aldus de politiewoordvoerder. Onderzoek in Schutterswei heeft aan getoond dat de tien gedetineerden zijn uit gebroken via een toilet. Uit het toiletraam zijn twee ruiten gedrukt en een spijl ver wijderd. Drie van de tien ontsnapte gedetineer den hebben om half negen zondagavond op de zuidelijke rondweg van Alkmaar een personenauto tot stoppen gedwongen. Een echtpaar heeft het drietal onder be dreiging naar Amsterdam gereden. Daarna is het echtpaar ongedeerd terug gekeerd naar Alkmaar en heeft zich bij de politie gemeld. In de omgeving van Alkmaar hebben rijks- en gemeentepolitie onder de staat van politiealarm een grootscheepse zoek actie gehouden. Daarbij is geen van de ontsnapte gedetineerden gevonden. Na herhaalde uitbraken is de beveili ging van Schutterswei in 1987 uitgebreid. Onder meer de Aikmaarse gemeentepoli tie uitte destijds scherpe kritiek op de po vere beveiliging, omdat uit Schutterswei herhaaldelijk zware en soms vuurgevaar- Iijke criminelen ontvluchtten en de ge meentepolitie hun aanhouding uiterst ris kant voor politiemensen en burgers acht te. Schutterswei kent na 'de bunker' in Scheveningen het strengste strafregime en de op één na zwaarste categorie gedeti neerden in Nederland. Zondagmiddag heeft zich in Schutters wei een steekpartij voorgedaan. Daarbij is een Syrische gedetineerde levensgevaar lijk gewond. Hij wordt verpleegd op de af deling intensive care van het Medisch Centrum Alkmaar. Aanleiding zou een oude vete tussen twee gedetineerden zijn. Politie: kabinet toch overstag Van onze Haagse redactie Dat geld zou moeten worden besteed aan de arbeidsvoor waarden van de politiemensen en aan de sterkte. De mi nister heeft dit gisteren gezegd voor de Avro-radio. De bewindsman reageerde daarmee op een suggestie van zijn partijgenoot en WD-frac- tievoorzitter Voorhoeve, die af gelopen vrijdag vroeg om meer geld voor de politie. Ook D66 wil extra geld 'voor Van onze verslaggever BREDA - Een 43-jarige Bredanaar is in adams kostuum afgevoerd uit een sexclub aan de Mauritssingel in Breda. De man en een 45-jarige medeverdachte, eveneens uit Breda, werden in de club aangehouden omdat zij onder bedreiging van een vuurwapen een van de dames van plezier dwongen gratis 'mee naar boven' te gaan. Op het moment dat de politie de club binnenviel hadden de verdachten hun vuurwapen aan de bar afgeven. Zijzelf be vonden zich met de vrouw in een kamer op een bo venverdieping. 'We hebben beide ver dachten de kans gegeven hun kleren aan te trek ken. De ene was zo kwaad dat hij dat niet wilde. Daarop is hij naakt in een politieauto afgevoerd', al dus een woordvoerder van de politie. vandaag zondag 13.00-22.00 u. 10.00-18.00 u. 13.00-22.00 u. het handhaven van de rechts orde'. Dat heeft het congres za terdag in Amersfoort uitge sproken. De PvdA heeft al eerder ge zegd dat er meer geld moet ko men voor de arbeidsvoorwaar den van politiemensen. Samen hebben WD, D66 en PvdA een meerderheid in de Tweede Ka mer. Korthals Altes uitte gisteren opnieuw forse kritiek op het rapport van de werkgroep poli tiebudget dat afgelopen week uitkwam. In dat rapport wordt ervoor gepleit om politiemensen weg te halen uit gebieden waar de criminaliteit laag is en ze toe te voegen aan steden waar de cri minaliteit hoog is. In totaal zouden 2.700 agenten binnen drie jaar van standplaats moe ten wisselen. Het kabinet heeft al direct na het uitkomen van het rap port gezegd dat er van gedwon gen verplaatsingen geen sprake zal zijn. Gisteren zei minister Kort hals Altes dat uitvoeren van het advies van de werkgroep ertoe zal leiden dat er straks op het platteland nauwelijks nog iets kan worden gedaan aan misdaadpreventie. „Op dit moment is de klein ste eenheid rijkspolitie 27 men sen. Dat zou straks terugmoe ten naar 20. Als je dan weet dat de kleinste eenheid in steden met gemeentepolitie 41 mensen is, dan lijkt me dat je de waar heid voor het platteland eerder tussen 27 en 41 moet zoeken, dan onder de 27, zoals de werk groep wil", aldus de bewinds man. Voor de politie is momenteel ruim 3,5 miljard gulden per jaar beschikbaar. Tot nu toe wilden Korthals Altes (belast met de zorg voor de rijkspoli tie) en Van Dijk (als minister van Binnenlandse Zaken belast met de gemeentepolitie) van een verhoging van dat budget niets weten. Een grote politiemacht voorkwam zaterdag dat het in de Tsjechische hoofdstad Praag opnieuw tot demonstraties door de oppositie kwam. Belangstellenden in de buurt van het Wenceslasplein werden onmiddellijk door de politie verwij derd. Inmiddels verblijven enkele tientallen dissidenten, die eer der zijn opgepakt, nog steeds in de politieel. In kringen van de oppositie wordt het harde optreden van de politie veroor deeld. Men vreest dat de liberalisering in Tsjechoslowakije nog ver weg is. - fotoap Van onze verslaggever ZEEBRUGGE - De Zeeuwse vissers die door de Zeebrugse vis- mijndirecteur Pollet worden beschuldigd van een poging hem om te kopen, ontkennen dat fel. Op hun beurt beschuldigen vissers de Zeebrugse vismijn van il legale praktijken. Volgens reder Siereveld uit Arnemuiden is het algemeen bekend dat Belgische vissers een deel van hun aanvoer eerst opslaan in koelcellen om die later te verkopen. zie extra op maandag Van onze verslaggever TILBURG/BREDA - De Bouw-en Houtbond FNV in het district Zuidwest Ne derland wil via een arbeids pool zo'n 1.500 Brabantse bouwvakkers en stratema- kers weer aan de slag hel pen. Voorwaarde is dat de werkge vers meewerken. Maar dis trictsvoorzitter Smulders zei zaterdag op een bijeenkomst in Tilburg daar alle vertrouwen in te hebben. maandag Extra aantrekkelijke entreeprijzen voor iedereen I Volwassenen slechts 5,-; 65+ f 3,50; kinderen t/m 12 jr. 2,50; GEZINSKAART: 2 volwassenen max. 3 kinderen t/m 12 jr. 12,50. Lig of ik schiet. Van onze verslaggever DORDRECHT - De 33-jarige Rotter dammer die verdacht werd van ont voering van baby Renee Bos uit het Dordtse Merwedeziekenhuis, is weer vrij. Politiewoordvoerder Wouters ontkent dat het onderzoek op een dood spoor zit. Volgens hem zijn er nog genoeg 'bruik bare' tips. Bovendien heeft het 'routine- onderzoek' van afgelopen vrijdag in het ziekenhuis een nieuwe aanwijzing opgele verd. De Rotterdammer van Turkse nationa liteit was tot nu toe de enige verdachte die is gearresteerd. Vier dagen lang is de man verhoord op het politiebureau. 'Vooralsnog' is niet gebleken dat de man iets met de ontvoering te maken heeft. Dit concluderen politie en openbaar ministe rie 'na verhoor en diepgaand onderzoek'. Wouters ontkent dat het onderzoek weer terug bij af is. Bij het Dordtse poli tiebureau zijn inmiddels 350 reacties bin nengekomen. „Daaronder zat ook een groot aantal bruikbare tips. Een aantal zijn we nagegaan en een aantal hebben we nog in behandeling". Ook heeft het 'routine-onderzoek' afge lopen vrijdag in het ziekenhuis resultaat gehad. Gewapend met spiegeltjes onder zochten rechercheurs de afdelingen en ke ken overal achter en onder. Wouters: „Het onderzoek heeft inder daad 'iets' opgeleverd, maar ik wil me daarover verder niet uitlaten". Het 30 man sterke rechercheteam blijft dan ook op volle sterkte. Wouters zegt echter 'op korte termijn' geen arrestaties te verwachten. Hij laat zich ook niet uit over berichten dat de politie de woonboot in Gorkum van de ex-echtgenoot van de moeder scha duwt: „Ik heb ook gehoord over een woon- boot in Gorkum, ja". Dat de huidige vriendin van de ex-man, een medewerkster van het Merwedezie kenhuis, vermist wordt, spreekt Wouters tegen. „Wat ons betreft is er niemand ver mist, met uitzondering van de baby". Volgens de politiewoordvoerder hebben de ouders van Renee Bos nog steeds geen contact gehad met de ontvoerder(s). Het echtpaar heeft gisteren het zieken huis verlaten. De directie van het zieken huis houdt hun verblijfplaats geheim. „Gezien de grote spanningen waaraan het echtpaar de afgelopen dagen heeft blootgestaan wordt het om medische rede nen nodig gevonden dat de twee rust zoe ken". Het ziekenhuis zal het echtpaar 'op af stand' begeleiden. Het echtpaar heeft gisteren het zieken huis verlaten. De directie van het zieken huis houdt hun verblijfplaats geheim. Hoewel er weer veel vraag is en de toestroom van jongeren achterblijft, zijn er in het hele land toch nog zo'n 10.000 lang durig werkloze bouwvakkers. Smulders: 'We hebben het dan over vakmensen die in het verleden volledig geschoold zijn. In Brabant gaat het om ongeveer 1.500 man. Met een kleine bijscholing kunnen deze mensen gereed gemaakt wor den voor de arbeidsmarkt. Dat kan in samenwerking met ar beidsbureaus en centra voor vakopleiding van volwasse nen'. Onontbeerlijk is de mede werking van de werkgevers. 'Een werkgever hoeft minder premie te betalen als hij lang durig werklozen garantie op werk biedt. Maar in de bouw gaat het' vaak om kortdurende werk- zaamhedea Om die reden is het idee ontstaan van een ar beidspool. Deze bestaat uit 10 a 15 werklozen. Vanuit die pool worden ze voor een bepaald project bij een werkgever ge plaatst. Is het werk over, dan komen ze weer onderaan de pool om later weer geplaatst te worden bij een andere werkge ver'. 'We hebben dit idee al eerder aangekaart in het Brabants Bouwoverleg, maar het wach ten was op de afloop van expe rimenten in Zuid-Holland en Friesland. En die zijn ge slaagd'. Smulders: 'Het zijn ook de belangen van de werkgevers dat er zo weinig mogelijk werklozen zijn. We moeten er samen wat aan doen'. De Braziliaanse aanwinst van PSV Romario klaagde zater dag na zijn debuut over de koude. De Braziliaan moet overigens nog duidelijk wen nen aan de vaste patronen in het spel van de landskam pioen. zie sport 1 Peter Houtman, voor de vierde maal in zijn voetbalcarrière Feyenoorder, gaf in de thuiswedstrijd tegen Willem II met drie doelpunten direct zijn visitekaartje at. zie sport 3 De kansen op het wereldkampioenschap dammen zijn voor Ton Sijbrands een stuk kleiner geworden. In Paramaribo ze gevierde Gantwarg namelijk heel verrassend over Clec. Sij brands moest toekijken, want hij had een vrije dag. zie sport 3 i zie sport 4 In het rijtje van bewegingstherapieën sluit zich nu ook ismakogie aan. De belofte is dat spieren, gewrichten en vooral de wervelko lom weer pijnloos kunnen worden gebruikt. zie consument In tegenstelling tot gisteren is er vandaag meer bewolking, maar het blijft overal droog. Wind matig uit noordelijke rich tingen. Maximum 9-11, minimum 2-4 graden. In de ochtend plaatselijk mist. Van onze verslaggever TILBURG - Volgens de Brabantse milieu-gedeputeerde Welschen gaat het slecht met het milieu in Brabant. Hij zei zaterdag op de provin ciale vergadering van de PvdA in Tilburg dat de vervuiling harder gaat dan de aanpak. De milieu-ellende is vijf tot tien keer erger dan anderhalf jaar geleden uit rapporten bleek. Brabant loopt, aldus Wel schen, vergeleken met andere provincies ver achter. Slechts een tot twee procent van de provinciale begroting gaat naar het milieu, het minst in heel Nederland. Welschen benadrukte dat de provincie de kar niet alleen kan trekken. Er moet samenge werkt worden met gemeenten, gewesten, waterschappen en justitie. Op dit moment is van een slagvaardig gezamenlijk optreden nauwelijks sprake. Welschen verwacht dat de Brabantse gezinnen binnen vijf jaar drie- a vierhonderd gul den per jaar meer voor het op halen van het huisvuil en voor rioolbelasting moeten gaan be talen dan ze nu doen. De bedrijven betalen nu voor het milieu een en een kwart miljard per jaar. Dat bedrag zal volgens Welschen verdub beld of verdrievoudigd moeten worden. Hij pleit voor het oprichten van een structurele overleg groep met de landbouw die moet proberen om de proble men op te lossen. (ADVERTENTIE) Mei deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats:. Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER Mijn naam:f Adres: Postc.: Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB Breda DE KRANT VOOR JE EIGEN STUK VAN NEDERLAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1