IEHEIM MILIEUBELEIDSPLAN VAN MINISTER NIJPELS De laatste plak is binnen Positie van Gorbatsjov verder versterkt PARKBUQTTER Beierse premier Strauss verkeert in levensgevaar Wegpiraat wordt hard aangepakt Johnson geeft gebruik van cortisone toe d Nieuwenhuijzen 'oopt BIB Breda SOVJETLEIDER NU OOK TOT PRESIDENT GEKOZEN Leidse student eiste 48 min van Oostenrijkse regering Goud voor judoka Seriese ADI0 1 ADI0 2 ADI0 3 (ADI0 4 4ADI0 5 |n. Merijntje MAANDAG 3 OKTOBER 1988 Jorritsma zoekt aanvallers Paard van Rob Ehrens gedrogeerd Bordin voor Afrikanen Reclame als wetenschap HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Vrij mooi JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN i Recherches en pays 1 Super sexy. 00.30-01.00 sr heel uur nws. NOS: 7.02 Ilympia. TROS: 14.03 Counl DE STEM W E O B sentimental' joumeyOU$MÜë]aare,ans Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 Sport 18.06 Coulissen. N™ J-- Jazz platform. 20.02 Langs 22.02 Metro's music. 23.07 r oog op morgen. 0.02-7.00 1 lympia er heel uur nws. VARA: 73 l-stop oude hits. 8.03 De i S. 11.03 Bal op 't dak, met te van Trigt. 12.03 Spijkers r Ipen. 13.03 Typisch Hollaiu, cheid Dolly Dots. KRO: ijl o. 16.10 Zin in muziek, ij j s in lood. 18.03 Echo. 18.15 Uf Isllef en levensleed. 19.00-73 Radiol. ituatie milieu rampzalig onze Haagse redactie :r heel uur nws. NCRV: 7( voor negen. 9.03 Gos pel-rod tja ap Popsjop. 12.03 Paperclip-raj], EN HAAG Het ml- Popstation. 16.03 krt. NOS: 18.03 ÏRV: 19.02 Koploper. 20.02 special. 21.02 Elpee- en CD p™ 1 Country style. 23.02-24.00 La jjwt jordoei RO: 7.00 Nws. 7.02 Wakker wot. i met.(8.00 Nws). 9.00 Topi toen klassiek. 10.00 CaroL, .3 Kurhausconcert: Radio Ka. 'OtfirZijn borkest. VOO: 12.02 Strauss 13.00 Nws. 13.02 Klassiek. Rad|( rarmomsch Orkest m.m» ;ha Dichter, piano. 14.30 Kama. Iziekserie 87/88: Orgella Kwar- 115.01 Nieuwe grammofoon- ïpactplaten. 16.00 Lang leve 3 |ra[ Operngala für Afrika; a Hoogtepunten uit Nws. 18.02 Avondstemmim nponist van de maand: Sibeliut 0 Nws. KRO: 20.02 KRO-klas- op zaterdagavond: De zomer lastricht; 20.50 Arditti Sf artet; 22.00 Orgelrubriek, bré tot Sweelinck (23). 23.00- 8 KRO-Literair. Bt is de kern van het natio- ial milieubeleidsplan, dat ilgend jaar wordt gepresen- erd. De VPRO-televisie ont- Rigoiétta ulde het geheime concept-be- idsplan gisteravond. 6.30-6.49 Scheepvaart- fktberichten. 9.00 Nws. I Sportief. 9.25 Waterstanden !uco 9.30 Ondernemingsraad leven in vrede (9). dO.OO Mea uren (10). EO: 10.15 De muzi- fruitmand. 11.15 Als-mensen janderen. 11.45 De beste van or en. 12.00 Nws. 12.05 Meer dan lied alleen...! 12.45 Vragen j de weg. 13.00 Nws. 13.10 Hallo erland. 13.30 Opo doro. AVRO: Jazzspectrum. 15.30 Minjoa 16.30 Homonos. EO: 17.91 it en uitzicht 17.45 Overheid!- [lichting: De Antillen. NOS: Mededelingen, schippersbe- fin en nws. EO: 18.10 Iyi Ha ler. 18.25 Kayen Rasja. IOS: Arabisch progr. NOS: 19.00 voor buitenl. werknemers 20.30 Laat ons de rustdag wij- 21.14 Metterdaad hulpverle- 21.15 Reflector. 21.35 Gouden elklanken. 22.05-22.45 Bondsdaj ■s. 16.05 Les brèves. 16.10 Car- de l'aventure. 1630 Histoirea relies. 17.00 Sports magazine Les brèves. 18.00 Avec un pd A. 19.00 Le grand échiquier. Journal télévisé. 22.35 7/7. Millésime. «0.00-01.00 Jeux npiques. Iheel uur nws. NOS: 7.02 Ra- /mpia. 14.02 Langs de lijn, en muziek. VPRO: 18.05 Het r. AVRO: 19.02 Leuterkoek en Igebak. 19.10 Ssssssssst.19.30 lengymnastiek. 20.02 Toppen Itoen. 21.02 Play it again. 22.02 stevige uitglijer (1), hoorspel. 23.07 Met het oog op mor| IS: 0.02 Nachtwacht 6.02 le morgen met Ron Brandste- heel uur nws. VARA: fege vogels. 10.02 Tony van e ontmoet Lex Meijer. AVRO: "i Muziekmozaïek. 12.02 Op nee. 13.02 AVRO-magazine Muziek met... 16.02 Gitaar Jial. 16.30 Kom 'ns langs op Stil- I. 18.02 Swing low19.00-7.00 "adiol. r heel uur nws. KRO: 8.02 sennest, dorp der dorpen. 9.02 in pop. 10.02 De wakkere we- 12.02 KRO-miniparade. 13.02 weeshuis van de hits. 15.02 Tijd toen. 16.02 KRO's zalige lief- ijn. 18.02 KRO's hitweek. 19.02 -eye. 20.02 Radio Thuisland. De krijsende tafel. 22.02-00.00 >lag van maandag. 5: 8.00 Nws. 8.02 H Vier. 9.00 lica religiosa et profana. KBO: 3 Eucharistieviering. NOS: 3 Für Elise. 13.00 Nws. 13.02 sra matinee: Maria Callas op (8). 14.00 Onder de groene linde- 5 Concert op de zondagmiddag: certgebouworkest m.m.v. Juli* debaker, hoorn (ca. 14.50-15.1° ten over muziek). 16.30 Disko- sl. 18.02 Jazzgeschiedenis- >S: 18.30 Continu klassiek. 20.00 20.02 Specialiteiten a la carte- 3 Kamerconcert: Daniël Blu* ithal, piano. 23.00-24.00 Finale. s: 6.30-6.49 Scheepvaart- f® 'ktberichten. 9.00 Nws. NCRV; Woord op zondag. 9.30 im Laudamus. NOS: 9.55 Wa- tanden. IKON: 10.00 Verhalen raf. 10.10 Kerkdienst ÏO» de Ganzen. 11.00 De andere we- van zondagmorgen. 12.00 N«a 3: 12.05 Het zwarte gat 14-" io Romantica. 16.55 Mededeli»' en schippersberichten. IKON- 0 Kerkdienst 17.58 Wilde Gati' 18.00 Nws. 18.10 Liturgie tmuziek. IOS: 18.40 De onbc de islam. NOS: 19.00 Ptf vma voor buitenlandse werk' lers. 19.20 Suara Maluku. I»-® nbu. 20.30 Zorg en hoop. FedU* 21.20 Medelanders Nederlan- i. 21.45 Medelanders Nederla"* i. NOS: 22.10-22.40 Jazz uit hel orisch archief. eu zal tot het jaar 2010 ■nstig verslechteren i plaats van verbete- e komende tien jaar zul- zich milieuproblemen in, die vele malen dan tot nu werd ingenomen. Alternatieve studie financiering In het conceptplan wordt ge- jnstateerd, dat de draag- •acht van het milieu al zo is irzwakt, dat de verwachte lename van de vervuiling het enwicht in het milieu ernstig 1 verstoren. „Dat zal hard te lgslaan op het welbevinden )n de mens," staat in het plan in minister Nijpels (Milieu), komende jaren worden de ederlanders met de volgende oblemen geconfronteerd: tweederde van het drinkwa- r vervuild de voedelvoorziening loopt vaar de gevallen van huidkanker men toe automobilisten zullen uit in wagen moeten. Deze passages staan in fla- ante tegenspraak met de oonrede, die koningin Beatrix 'ee weken geleden uitsprak, j meldde, in navolging van ■emier Lubbers, dat het mi- eu in Nederland schoner ordt. Het milieubeleidsplan zou mvankelijk afgelopen zomer orden gepresenteerd. Tussen jpels' ministerie en de minis- ries van Landbouw en Visse- en Verkeer en Waterstaat is hter al maanden heibel over it conceptplan. Landbouw en erkeer en Waterstaat vinden voorgestelde maatregelen eel te ingrijpend. Milieubeleidsmedewerker enselmans zei gisteravond, at de definitieve versie niet oor volgende zomer en in ge- latigde vorm zal verschijnen. ian het milieubeleidsplan ligt et rapport van het Rijksinsti- ïut voor Volksgezondheid en lilieuhygiëne 'Zorgen voor torgen' ten grondslag. In dit apport wordt gewaarschuwd, [elke onheilspellende jaren iet alleen Nederland maar de iele wereld staan te wachten, 'olgens Henselmans toont dit apport, dat in december ver- chijnt, een 'schokkend en af- rijselijk totaalbeeld van de tlieuproblemen.' IREDA - De BIB Groep Mand in Breda is overge zien door de zakenman van den Nieuwenhuy- en. j® gaat deel uit maken van de «gemanngroep. Van den wuwenhuyzen heeft zater- agmiddag alle 117 personeels kan, die vrijdag op straat bigden te komen staan nadat s rechtbank in Breda het fail- nent had uitgesproken, "ter in dienst genomen. Van den Nieuwenhuyzen iee't in het verleden ook an- Bredase bedrijven van de organg gered, waaronder Machinefabriek Breda en Holen. L'-* «fc. A 'V' - J EEN uitbundige Marc Benninga in langs de tribunes van het Olympisch wereldkampioen Australië. Oranje zijn rolstoel wordt door zijn teamge- stadion in Seoul. De hockey-heren won het duel met 2-1 door twee doel- noten meegenomen in de ereronde veroverden brons tegen de regerend punten van Bovelander. fotoanp REGENSBURG (AFP/DPA) - Franz Josef Strauss ver keert in levensgevaar. De moeilijke maar onvermijdelijke bondgenoot van de centrum-rechtse coalities die sinds de Tweede Wereldoorlog aan de macht zijn in de Bondsrepu bliek werd zaterdag getroffen was door een beroerte tij dens een j achtpartij Strauss' toestand nog verder achteruit, nadat hij ook nog problemen met de luchtwegen had gekregen. Een infarct of longembolie kan niet worden uitgesloten, aldus zijn artsen. Artsen zeiden dat het wense- lijk zou zijn als Strauss werd overgebracht naar een acade mische kliniek met meer ge perfectioneerde apparatuur, maar dat zijn toestand dat niet toelaat. De patiënt wordt met kunstmatige beademing in le- De toestand van de premier van Beieren was aan het einde van de dag volgens zijn artsen nog steeds 'zeer kritiek'. De 73-jarige leider van de CSU was zaterdag tijdens een jachtpartij in elkaar gezakt. Hij had problemen met zijn hardritme gekregen, wat leidde tot hevige pijn in de buik. Hij werd in allerijl per helikopter naar het ziekenhuis was ver voerd, waar hij 's nachts werd geopereerd. Maar zondag ging Franz Josef Strauss - totoap ven gehouden en hij krijgt me dicijnen voor de bloedsomloop en opdat zijn nieren blijven functioneren. Strauss lijdt bo vendien al enige jaren aan sui kerziekte, wat het noodzakelijk maakte hem enkele injecties met insuline te geven. De man heeft inmiddels be kend gedreigd te hebben het drinkwater in Oostenrijk te vergiftigen. De Oostenrijkse regering kon dit afkopen door 48 miljoen gulden te betalen. Begin juli kregen de ambas sades van Oostenrijk in Brus sel en in Den Haag een brief waarin werd gedreigd dat het drinkwater in Oostenrijk zou worden vergiftigd met de stof dioxine. De - toen nog onbe kende - schrijver eiste 38 mil joen Zwitserse frank van de Oostenrijkse regering. Dat geld MOSKOU (RTR/DPA) - Sovjetleider Michail Gor batsjov heeft zijn machtpo sitie dit weekeinde ver sterkt door naast het partij- leiderschap ook het presi dentschap van de Sovjet unie op zich te nemen. De Opperste Sovjet koos Gor batsjov zaterdag in een slechts drie kwartier durende buiten gewone zitting tot president. De verkiezing van Gorbats jov vormde het sluitstuk van een 'machtsgreep', waarmee de partijleider zich binnen 48 uur wist te ontdoen van de voor naamste tegenstanders van zijn hervormingsbeleid. Gorbatsjov werd met alge mene stemmen door de 1.500 le den van de Opperste Sovjet ge kozen, nadat Andrej Gromyko zijn ontslag had ingediend. De 79-jarige Gromyko had vrijdag al zijn plaats in het Politburo verloren bij een 'schoonmaak' in de partijtop, die ook een aantal andere conservatieven hun post kostte^ De Opperste Gorbatsjov (rechts) en de Sovjetminister van Buitenlandse Zaken Sjeverdnadze tijdens een persconferentie. - foto epa Sovjet ging verder akkoord met de benoeming van de 64- jarige Vladimir Krjoetsjkov tot chef van de geheime dienst KGB. Hij is de opvolger van Viktor Tsjebrikov, een van de vertegenwoordigers van de be houdende vleugel van de partij, die vrijdag tot partijsecretaris voor justitiële aangelegenhe den werd benoemd. In een korte toespraak vgpr het Sovjet-parlement zei Gor batsjov dat hij vastbesloten is het tempo van de hervormin gen te versnellen en sprak hij zich uit voor versterking van de rol van de 'sovjets', de geko zen raden. De kersverse presi dent zei het als zijn taak te zien 'alles te doen om het gezag van de sovjets te bevorderen en te vergroten'. Gorbatsjov zette verder het tijdschema voor de door hem nagestreefde poli tieke hervormingen nog eens uit. In november moet de Opper ste Sovjet de grondwet herzien, zodat begin volgend jaar ver kiezingen kunnen worden ge houden voor een nieuw parle ment, dat meer bevoegdheden krijgt dan het oude. Dit 'Con gres van Volksafgevaardigden' moet verder een president met vrij uitgebreide bevoegdheden kiezen. Als vice-president koos de Opperste Sovjet Anatoli Loek- janov, die vrijdag al als kandi daat-lid in het Politburo werd opgenomen. Hij volgt Pjotr De mi tsjev op, de voormalige cul tuurchef onder Brezjnev, die uit het Politburo werd gezet. De woordvoerder van het Sovjetministerie van Buiten landse Zaken, Gennadi Gerasi- mov, zei zondag dat de wijzi gingen in het Politburo bedoeld zijn om de economische her vormingen te versnellen. „De oude garde treedt af en de nieuwe generatie doet haar in trede", aldus Gerasimov, die Waarschuwde dat het wel twee ROSMALEN (ANP) - Als automobilisten te hard blij ven rijden worden extra maatregelen getroffen. Daarbij wordt gedacht aan ho gere boetes, snellere intrekking van het rijbewijs en het eerder in beslag nemen van de auto. Kolonel C. Doornheim, com mandant van de Algemene Verkeersdienst (AVD) van de Rijkspolitie, zei dit zaterdag in Rosmalen waar 435 chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer werden gehuldigd omdat ze ja renlang schadevrij hebben ge reden. Ook staatssecretaris Evenhuis van Economische Za ken, die de onderscheidingen uitreikte, kondigde aan dat de minister van Verkeer en Wa terstaat op korte termijn nieuwe maatregelen zal afkon digen om de verkeersonveilig heid verder terug te dringen. Doornheim verwacht dat het nog drie tot vijf jaar zal duren voordat Nederland het sociaal onaanvaardbaar zal vinden als er te hard wordt gereden. Ove rigens houdt de overgrote meerderheid van de weggebui- kers zich volgens hem nu al aan de maximum snelheid van 120 kilometer per uur. Hij waarschuwde voor het kopen van lijsten met plaatsen waar de politie snelheidscon troles houdt. „Geen bedragen van 15 gulden neerleggen voor niet-bestaande controleplaat sen. Als er al lijsten bestaan, dan is dat een planning voor maximaal een week." Volgens Doornheim zijn er dagelijks vier teams op pad, die een aan tal controles verrichten op wis selende plaatsen. DEN HAAG (ANP) - De politie van Den Haag heeft dit weekeinde een 19-jarige student uit Leiden aangehouden op verdenking van bedreiging en poging tot afpersing. moest in de Belgische Arden nen worden overgedragen, maar de dader kwam daar niet opdagen. Op 19 september kreeg de Oostenrijkse ambassade in Den Haag een nieuwe brief, waarin weer geld werd geëist. Er moest 48 miljoen gulden worden ge deponeerd bij kilometerpaal 28,8 langs de A 4. Daar werd op 30 september een pakje neerge legd dat even later door de stu dent op de fiets werd opge haald. Het motief van de stu dent is nog niet bekend. tot drie jaar zal duren voordat blijkt of de hervromingen vruhet afwerpen. Deskundigen zijn het erover eens dat Gorbatsjov zijn positie aanzienlijk heeft versterkt met de schoonmaak in het Politbu ro. Maar sommige deskundi gen, zoals prof. Marshall Gold man van Harvard, waarschu wen dat Gorbatsjovs positie nog lang niet onaantastbaar is. Gorbatsjovs grootste rivalen, Jegor Ligatsjov en Viktor Tsje brikov zitten nog steeds in het Politburo, terwijl ook de Oekraïense partijleider, Vladi mir Sjtsjerbitski, zijn plaats in het hoogste partij-orgaan, heeft weten te behouden. Li gatsjov moest vrijdag de uiterst belangrijke portefeuille Ideologische Zaken afstaan aan Vadim Medvedev, die zijn de buut maakt in het Politburo. Michail Gorbatsjov heeft za terdag ook openlijk zijn steun betuigt aan het Volksfront van Estland. Het Volksfront, bijeen in Tallinn in Estland in een op richtingsvergadering, steunt de hervormingspolitiek van Gor- batsjgjy. I VANDAAG 2 KATERNEN ZIE SPORT 1 ZIE SPORT 1 ZIE SPORT 3 -SEOUL 1988- TORONTO - Ben Johnson houdt vol de IOC-regels voor het gebruik van doping niet te hebben overtre den. Wel kreeg hij cortisone-in- jecties van zijn dokter, George Mario (Jamie) Asta- phan. Dat gebeurde enkele dagen voordat de Canadees de Olympische finale van de 100 meter aflegde in 9,79 se conden. Johnson zegt dat in een vraaggesprek met de To ronto Sun. Als gevolg van de meest geruchtmakende do- pingzaak uit de historie moest Johnson zijn gouden medaille inleveren. „Mij is verteld dat ik drie tot vier dagen voor de wed strijd injecties kreeg om de pijn te verhelpen. Ik heb die dagen gerust, zodat het middel het gewenste effect zou hebben", verklaarde Johnson. De enige andere medicatie was een drankje dat door Astaphan was ge brouwen. „Ik bleef in het hotel en Jamie mixte mijn drankjes. Hij vertelde me dat het een energy-builder was, waarin onder meer ginseng zat. Ik heb die drankjes nooit sa mengesteld, Jamie zei me wat erin zat". Van verschillende kanten is Astaphan er van beschul digd Johnson de verboden stimulerende middelen te hebben toegediend. In de urine van de sprinter wer den de sporen van stanozo- lol aangetroffen, een ana bole steroïde. Het college van artsen en chirurgen van Ontario heeft een onderzoek aangekondigd naar de han del en wandel van Asta phan. ZIE VERDER SPORT 7 SEOUL - De Zeven- bergse judoka Angelique Seriese veroverde in Seoul, waar het dames judo als demonstratie- sport op het programma stond, een gouden me daille. Angelique Seriese rekende in de finale af met de Chi nese kolos Gao Fenglian, die dertig kilo zwaarder woog Angelique Seriese - FOl dan de Westbrabantse. ZIE SPORT 1 AAN de Rotterdamse Erasmus Universiteit bestaat bij de studenten grote belangstelling voor de wetenschappelijke bestudering van reclame. Er is daar zelfs een bijzondere leerstoel voor. Andere universiteiten zullen zeker volgen. Want goede reclame is geen leugen maar een serieuze we tenschap. ZIE CONSUMENT HET blijft de komende dagen mooi, rustig herfstweer. Van daag perioden met zon en overal droog. Wind zwak tot ma tig uit oostelijke richtingen, maximum 19-21, minimum 7-9 graden. (ADVERTENTIE) Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: D maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw Q PARKER JOTTER Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats: handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB Breda DE KRANT VOOB IE EtGEH STUK VnNNEDERlAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1