WD waarschuwt premier Lubbers Flo Griffith weer oppermachtig 'Bang' Ajax-bestuur treedt af Tweespalt bedreigt werk Europese hof DE STEM 'DREIGEN VOLSTREKT ONNODIG' Weduwe van Allende terug in Chili Twijfel over veiligheid ruimteveer ■C Billy Carter overleden Merijntje Echt goud voor Koreaan RADIO 1 RADIO 2 RADIO 3 RADIO 4 RADIO 5 RADIO 1 RADIO 2 RADIO 3 RADIO 4 iyjEL I RADIO 5 mdert v/d Bom Metv/d Born valt te praten!' W E O B v UTRECHT/DEN HAAG - De WD wil met het kabinet-Lubbers II verder, maar dan moet pre mier Lubbers dat wel mogelijk maken. „De pre mier maakt het de WD wel moeilijk", aldus WD-fractievoorzitter Voorhoeve zaterdag tot de partijraad. Kwalijk 'IK KOESTER GEEN GEVOELENS VAN HAAT OF WRAAK' Achteraan MAANDAG 26 SEPTEMBER 1988 Ben Johnson onbetwiste sprintkoning Leo Peelen berekend naar zilver Heerschappij Moses voorbij Gulle gevers Karpov winnaar in Tilburg Meer kalk voor vrouwen HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Veel bewolking Gedoe JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN.. id Bon, Sag ying Ca- city. rope, tball. ports, [ead- Ro- news. tars itory. ^4>ort. istra- mada illida, vlu.sic eball. >ecial. 40. dead wood, mpje arzan rmpic 23.10- Off. lJulien strat. Les fenegal. .50 Les leder heel uur nws. 7.03 RadlOlym- pia (12.56 Meded. voor land- en tuinbouw). TROS: 14.03 Country 15.03 Sentimental journey. 1703 Aktua Sport. 18.06 Coulissen. NOS- 19.02 Jazz Platform. 20.02 Langs dé lijn. 22.02 Metro's music. 23.07 Met het oog op morgen. 0.02-7.00 Ra- diOlympia. Ieder heel uur nws. VARA: 7.03 Non-stop oude hits. 8.03 De ope ning. 11.03 Bal op 't dak. 12.03 Edith Piaf, portret. 14.03 Typisch Hol lands. KRO: 16.03 Echo. 16.10 Zin in muziek. 17.03 Glas in lood. 18.03 Echo. 18.15 Levenslief en levens leed. 19.00-7.00 Zie Radio 1. Ieder heel uur nws. NCRV: 7.03 Drie voor negen. 9.03 Gospel-rock 10.03 Popsjop. 12.03 Paperclip-ra dio. 14.03 Popstation. 16.03 Zater dag-sport. NOS: 18.03 Driespoor NCRV: 19.02 Koploper. 20.02 Elpeé pop special. 21.02 Elpee- en CD pop 22.02 Country style. 23.02-24.00 Laté date. AVRO: 7.00 Nws. 7.02 Wakker wor den met.(8.00 Nws). 9.00 Toppers van toen klassiek. 10.00 Caroline. 11.00 Kurhausconcert. Hoogtepunt ten van het afgelopen seizoen: Chia Chou, piano. VOO: 12.02 Strauss Co. 13.00 Nws. VARA: 13.02 Klassiek: Van helden en tove naressen. 14.00 Openingsconcert Vara-Matinee 88/89: Armida, opera van Rosini. 18.00 Nws. 18.02 Jazz-op-vier. 19.00 Galaconcert van de Fairey Engineering Band 20.00 Nws. KRO: 20.02 KRO Klas siek op zaterdagavond. Met om: 20.02 Holland Festival Oude Mu ziek 1988; 21.05 De Rat, miniatuur opera van Jan Wisse en Jean-Paul Franssens; 22.00 Orgelrubriek: Van Dupré tot Sweelinck (22); 22.20 Laudate. 23.00-1.00 KRO-Literair. Spektakel: De Bloomsbury-gene- ratie. NOS: 6.30-6.49 Scheepvaart- en marktberichten. 9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Waterstanden. Feduco: 9.30 Ondernemings- raad.9.45 leven in vrede (8). 10.00 Meer culturen (9). EO: 10.15 De mu zikale fruitmand. 13.00 Nws. 13.10 Hallo Nederland. 13.30 Opo doro. AVRO: 14.00 Jazzspectrum. 15.30 Minjon. NOS: 16.30 Homonos. EO: 17.00 Muzikale fruitmanddag. 17.45 Overheidsvoorlichting: De Antil len. NOS: 17.55 Mededelingen, schippersberichten en nws. EO: 18.10 Iyi Haberler. 18.25 Kayen Rasja. IOS: 18.40 Arabisch progr. NOS: 19.00 Progr. voor buiten! werknemers. EO: 20.30 Laat ons de rustdag wijden. 21.39 Metterdaad hulpverlening. 21.40 Reflector. 22.00-22.15 Gouden orgelklanken. 16.30 Histoires naturelles. 17.00 Sports magazine. 17.50 Les brèves. 18.00 Jupiter 81. 19.00 La chance aux chansons. 19.30 Papier glacé. 20.00 Fonds Mondial pour la Nature. 22.00 Journal télévisé, 22.35 7/7.23.30-00.00 MUlesime. Ieder heel uur nws. 7.02 RadiOlym- pia. 14.02 Langs de lijn, sport en muziek. VPRO: 18.05 Het spoor. George Oversteegen: Van Moskou naar Golgotha (slot). AVRO: 19.02 Leuterkoek en zandgebak. 19.10 Sssssssssst.19.30 Hersengym nastiek. 20.02 Toppers van toen 21.02 Play it again. 22.02 Now's the time. NOS: 23.07 Met het oog op morgen. 0.02-7.00 RadiOlympia. Ieder heel uur nws. VARA: 8.02 Vroege vogels. 10.02 Tony van Verre ontmoet Lex Meijer (10). AVRO: 10.30 Muziekmozaïek. 12.02 Op tournee. 13.02 AVRO-magazine. 14.02 Muziek met... 16.02 Gitaar special. 16.30 Kom 'ns langs in de Batouwe. 18.02 Op tournee. 19.00- 7.00 Zie Radio 1. Ieder heel uur nws. KRO: 8.02 Heksennest 9.02 Zin in pop. 10.02 De wakkere wereld. 12.02 KRO- miniparade. 13.02 Het weeshuis van de hits. 15.02 Tijd voor toen. 16.02 KRO's zalige liefdeslij n. 18.02 KRO's hitweek. 19.02 Pop-eye. 20.02 Radio Thuisland. 21.02 De krij sende tafel. 22.02-00.00 Op slag van maandag. NOS: 8.00 Nws. EO: 8.02 Groot nieuws. 9.00 Prijst zijn naam. Reli gieuze muziek. KRO: 10.00 Eucha ristieviering. NOS: 11.00 Holland Festival Oude Muziek 1988. 13.00 Nws. 13.02 Opera matinee. Frag menten uit Guercoeur, van A. Magnard. 1400 Onder de groene linde. 14.15 Concert op de zondag middag: Radio Kamer Orkest m.m.v. Erica Waardenburg, harp (ca. 15.05-15.25 Praten over mu ziek). 16.30 Diskotabe! 18.02 Musica nova. TROS: 19.00 Continu klas siek. 20.00 Nws. 20.02 Specialiteiten a la carte. 22.00 Kamerconcert; Theodora Geraets, viool, en Carlos Moerdijk, piano. 23.00-00.00 Finale. NOS: 6.30-6.49 Scheepvaart- en marktberichten. 9.00 Nws. NCRV; 9.02 Woord op zondag. 9.30 Te Deum Laudamus. NOS: 9.55 Wa* terstanden. IKON: 10.00 Verhalen vooraf. 10.10 Kerkdienst. 10-58 Wilde Ganzen. 11.00 De andere we reld van zondagmorgen. 12.00 NWJ. VOO: 12.05 Het zwarte gat. 14. w Radio Romantica. NOS: 16.55 Me dedelingen en schippersberichten. IKON: 17.00 Kerkdienst, lp8 Wilde Ganzen. 18.00 Nws. 18.10 Lj" turgie kerkmuziek. IOS: 18 4" V® onbekende islam. NOS: 19.00 Pro gramma voor buitenlandse werk nemers. 19.20 Suara Maluku. 19-S Tambu. 20.30 Zorg en hoop. 21.j® Cultuur special. 22.00 Dichter bij d® dichter. 22.10-23.00 Jazz uit het his torisch archief. 22.40-23.00 Hobby- scoop. Breves. 18.00 Le jardinier recalci trant. 19.30 Journal télévisé 20.10 Le monde du cinéma 21.15 Cargo de nuit. 22.00 Journal télévisé. 22.35 Chroniques congo- laises. 23.30 Super sexy. 00.30. 01.00 Millesimes. DE STEM igste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 De tijd waarmee Florence Griffith zon ing met grote overmacht de Olympische 100 meter won zal worden erkend als of ficieel Olympisch record. Bij haar gaa ien sprint had de Amerikaanse de steun wm twee meter per seconde. Griffith no teerde een winnende 10,54 seconden. Aanvankelijk werd drie meter per se conde aangegeven. Haar tijd is de tweede ooit gelopen. Griffith is wereldrecord- houdster met 10,49. Die tijd liep zij in juli in Indianapolis. Zij heeft nu de snelste vijfhonderd meters op haar naam staan. - FOTO AP Van onze sportredactie AMSTERDAM - Het bestuur van de AFC Ajax heeft zondagavond met onmiddel lijke ingang zijn functies ter beschikking gesteld. In een verklaring van directeur algemene zaken Arie van Eijden, zelf geen bestuurslid, maakt het bestuur bekend dat het tot die stap is geko men omdat het 'niet meer kan instaan voor de veiligheid van zichzelf en familieleden, voor de veiligheid van de directeur algemene zaken en zijn gezin en voor de veiligheid van de spelers en technische staf'. Voorts zegt het bestuur niet meer te kunnen instaan voor het goede verloop van zowel de competitie-wedstrijden als van de duels die Ajax speelt voor de Europacup. Het bestuur be staat uit Harmsen (voorzitter), Kraan (vice- voorzitter), Bakker (penningmeester), Neefjes (secretaris) en Been (amateur voetbal). Een cordon politie-agenten moest Ajax gis teravond bij thuiskomst uit Waalwijk bescher men tegen zijn eigen aanhang. Na de vierde uit nederlaag op rij bleef het bij wat scheldpartijen, ook al omdat de ME 150 woedende fans die op weg waren naar het stadion, had tegengehou den. De spelers van Ajax hebben zich vorige week uitgesproken voor de terugkeer van Johan Cruijff of Rinus Michels. Cruijff prijkt boven aan de verlanglijst. 'Generaal' Michels zit nog wel twee jaar vast aan Bayer Leverkusen, maar heeft het daar toch niet zo naar zijn zin en heeft informeel al laten weten 'in' te zijn voor een funktiebij Ajax. Van onze Haagse redactie Volgens Voorhoeve heeft Lubbers volstrekt onnodig met een kabinetscrisis gedreigd. „Dat was buiten proporties. Het verschil van mening had ook zonder geweldsdreigin- gen kunnen worden opgelost." Ook CDA-fractieleider De wierp Voorhoeve zich op als Vries is die mening toegedaan, redder van het kabinet. Hij Het kabinet had het in zijn vi sie ook zonder machtswoord wel gered. De Vries zegt in een interview met het dagblad Trouw echter wel te begrijpen dat premier Lubbers met een kabinetscrisis dreigde. Hij zoekt de oorzaak ervan in de verhoudingen binnen de coali tie. „Ik denk dat de dreiging niet zou zijn uitgesproken als de verhouding binnen de coali tie optimaal zou zijn geweest. Dit soort gebeurtenissen heeft te maken met de relatie tussen kabinet, CDA en WD. Die zijn niet ideaal, dat erken ik." Op de partijbijeenkomst, die blaakte van zelfvertrouwen, vergeleek Lubbers met de chauffeur van een autobus. „Hij zegt: als wij voorin er geen eigen mening op na mogen houden, rijd ik met opzet die grote sloot in. Daarna gooit hij plots het stuur om. De oppositie vindt dat prima. Wat doet de WD Die rent naar voren en trekt met kracht aan de hand rem. Als de premier daarop zegt: zie je wel dat ik niet aan mijn zetel gehecht ben, denk ik: als ik niet aan de handrem had getrokken, waren we door de vooruit gevlogen." UINS (DPA-RTR) - In ijn woonplaats Plains Georgia) is zondag Billy ^rter, de kleurrijke broer "an de Amerikaanse ex- iresident Jimmy Carter, 'verleden. lij had kanker aan de al- 'ieesklier, waaraan ook zijn ailer en zijn zus Ruth stierven. en Jimmy Carter waren «aars tegenbeeld: zo frank en T'i als Billy was, zo'n 'heilig "entje' was Jimmy. Billy, die 51 jaar werd, aaide meer dan eens de pers "et zijn onconventioneel op- ■sden. Hij maakte van zijn art geen moordkuil en met "in openhartige uitspraken ''acht hij zijn broer, die presi- «nt was tussen 1976 en 1980, jerhaaldelijk in verlegenheid, ■of schreef hij zijn loslippig- 'öd toe aan zijn drinken. Hij "as een liefhebber van bier. In 1979 maakte hij het voor Amerikanen wel erg bont en hij ging werken voor de «nsche leider al-Gaddafi. "y had het geld hard nodig "ndat het zakelijk slecht ging. jLjJjjl voor een lening van 41000 dollar - en een zilveren aoel - moest hij de Libische «langen in de VS behartigen, lettemin moest hij later zijn aak verkopen omdat de fiscus "am op de hielen zat. SANTIAGO (AFP) - De we duwe van de vroegere Chi leense president Salvador Allende is zaterdag na 15 jaar ballingschap terugge keerd in Chili. „Ik koester geen gevoelens van haat of wraak, ik wil alleen mijn bijdrage leveren aan het herstel van de democratie", zo verklaarde Hortensia Bussi Al lende bij aankomst op de lucht haven van Santiago. Mevrouw Bussi bracht haar ballingschap door in Mexico. Zij arriveerde in dat land vijf dagen nadat de Chileense strijdkrachten het linkse be wind van haar man hadden omvergeworpen. Bij die coup, in september 1973, kwam Sal vador Allende om het leven. Op de luchthaven van San tiago had zich een grote me nigte verzameld, die de 74-ja- rige weduwe enthousiast ver welkomde. Om een te massale toeloop te voorkomen had de WD-voorzitter Ginjaar nam Lubbers vooral de uitspraak kwalijk dat de WD bang zou zijn voor verkiezingen. „Ik be treur dergelijke uitspraken ten zeerste. Ze dragen er niet toe bij dat de trein het eindstation haalt." De WD-ractieleider in de Eerste Kamer, Luteijn, verzette zich tegen pleidooien om de WD maar eens een tijdje in de oppositiebanken te laten gedij en. „Juist in de jaren negentig moet de WD erbij zijn. Daarom en om voorbereid te zijn op verkiezingen moet de WD een sterke partij zijn." De partijraad was traditioneel bijeen geroepen om te spreken over de miljoenennota. Maar uiteraard leidden de gebeurte nissen van de laatste dagen en Voorhoeve redder foto 0e stem/johan van gurp weken - met onder meer het aftreden van Van Eekelen - de aandacht van de begroting voor volgend jaar af. Voor hoeve dankte Van Eekelen voor 'de aardige manier waarop hij zijn ambt heeft neergelegd'. Hij vond dat aardig omdat de mi nister naar 'het hol van de leeuw', de Kamer, is gekomen om daar zijn verklaring af te leggen. Bij de komende debatten over het beleid van het kabinet zal de WD-fractie op drie punten aandringen op bijstelling van de voornemens. De vertraging die is opgetre den in de uitvoering van ba nenplannen - zoals het jeugd werkgarantie-plan - moet worden ingehaald, er moeten meer deeltijdbanen worden ge schapen en de arbeidsonge schiktheid moet worden terug gedrongen. De WD wil dat het kabinet met werkgevers en werkne mers, met coalitiepartijen en oppositie een grondige discus sie aangaat over economisch verantwoorde plannen om werkgelegenheid voor laagst- geschoolden te scheppen en hun kansen op de arbeismarkt te vergroten. Hortensia Allende - fotoap politie zaterdagochtend vroeg de wegen naar het vliegveld af gesloten. Een van de eerste dingen die de weduwe in Chili wil onder nemen is een bezoek aan het graf van haar man in de bad plaats Vina del Mar. Met haar terugkeer profiteert mevrouw Bussi van het recente besluit van president Augusto Pino chet de ballingschap van al zijn tegenstanders op te heffen. De weduwe heeft echter ver klaard deze maatregel te be schouwen als een zuiver 'kos- metisch' gebaar, bedoeld om het aanzien van het militaire regime te verbeteren. Zij is er van overtuigd dat Pinochet zal worden weggestemd in het re ferendum van 5 oktober. Ajax is uit het veld NEW YORK (REUTER) - Drie technici die waren ingehuurd om de draagraketten te controleren van het nieuwe ruimteveer Discovery hebben gewaarschuwd dat er mogelijk van alles aan de raketten man keert Dat meldde zaterdag het Amerikaanse televi siestation CBS. De waarschuwing komt vijf da gen voor de Discovery zal worden gelanceerd voor de eerste vlucht van een Amerikaans ruimteveer sinds het ongeluk met de Challenger in 1986. De drie ingenieurs maakten deel uit van een groep van 25 inspecteurs die door Morton-Thio- kol, de fabrikant van de draagraketten, ge vraagd waren een controle uit te voeren. In een vraaggesprek met CBS zeggen de technici dat Morton-Thiokol rapporten achterhield voor het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA, waarin stond vermeld welke problemen zich zouden kunnen voordoen met de raketten. Geen van de technici zou onder de huidige omstandigheden durven plaatsnemen in de Dis covery. Ingenieur Aroon Murthi zegt dat bij het w ontwerpen van de raketten de kosten en het tijdschema centraal stonden en niet de veilig heid en betrouwbaarheid. Ingenieur Ron Clary verklaart in het vraaggesprek dat rapporten waarin de mogelijke gevaren werden opge somd, de zogeheten Risico-analyses, spoorloos verdwenen of niet mochten worden vrijgege ven. Clary is bang dat Morton-Thiokol en de NASA niets geleerd hebben en dezelfde fouten maken als die in januari 1986 leidden tot de dood van de zeven bemanningsleden van de Challen ger. Ook toen leverde Morton-Thiokol de draagraketten. Een presidentiële onderzoeks commissie trok achteraf de conclusie dat de af- dichtringen tussen de verschillende onderdelen van die raketten niet op hun taak berekend wa ren geweest. Zowel het bedrijf als de NASA zouden al tien jaar lang op de hoogte zijn ge weest van het probleem, maar er niets aan ge daan hebben. Een woordvoerster van de NASA weigerde zaterdag commentaar te geven op de uitlatin gen van de technici. noeming van een dertiende rechter bij het Hof, heeft nooit eerder zoveel problemen opge leverd, maar de twee voor naamste kemphanen, Spanje en Italië, maken elkaar nu al maanden het leven zuur zonder ook maar een duimbreed te wijken. Twaalf rechters, uit elke lid staat één, zijn al (her)benoemd, maar de dertiende, die bij toer beurt uit één van de grote lid staten afkomstig is, vormt het struikelblok. Spanje, sinds '86 EG-lid, maakt voor het eerst aan spraak op de extra-rechter, maar Italië, dat eigenlijk aan de beurt is, vindt dat Spanje achteraan moet aansluiten. Dat vinden ook de Britten, die na de Italianen aan de beurt zijn. Di- i vandaag 2 katernen i zie sport 1 zie sport 1 -SEOUL 1988 zie sport 3 SEOUL - Voor de Koreaanse worstelaar Young-nam Kim, die de eerste gouden medaille voor het organiserende land veroverde, is het leven op slag een stuk vrolijker geworden. De medaille 'verandert' immers in echt goud, want de 28-ja- rige Kim mag rekenen op een premie van ruim een kwart miljoen gulden alsmede een maandelijkse toelage van 2500 gulden. En dat tot aan het einde van zijn leven. Een hele vooruitgang voor Kim die werkt op een verzekeringskan toor. Kims succes maakte grote emoties los in Zuidkorea, dat ook in sportief opzicht grote ambities koestert. Het 'pen sioen' van Kim wordt betaald uit het nationaal sportfonds, dat vanaf 1970 bestaat en waarin naast de staat ook het be drijfsleven royale bijdragen stort. Koreanen zijn niet alleen gastvrij maar ook royaal. Dat blijkt uit de stroom van geschenken die dagelijks worden af gegeven bij het Olympisch dorp. Bijna tienduizend kado's werden al bij de poort achtergelaten. Bloemen zijn favoriet, gevolgd door dozen met appels, zitkussens, Koreaanse li keurtjes en tekeningen. Maar ook drie hondjes, eenden en ganzen belandden op de offertafel. Ook het Nederlands Olympisch Comité droeg een steentje voor de cadeau-taf el bij door het geven van enkele dozen met Hollandse bloem bollen. Anatoli Karpov heeft voor de zesde maal het schaaktoernooi van Tilburg gewonnen. De Sovjetrus werd zondag in de voorlaatste ronde van het evenement on bereikbaar voor de concurrentie. zie sport 6 Vrouwen in de over gang moeten meer kalk gaan consume ren. In combinatie met nog enkele an dere maatregelen is dan de kans op po reuze, makkelijk breekbare botten mi nimaal. Nu nog heeft een op de vier vrou wen last van bot-ont- kalking.a zie consu ment Na de intense regenval van zaterdag stelt het beetje regen of motregen dat vandaag nog kan vallen, niet veel voor. Er is wel veel bewolking met mogelijk later op de dag een en kele opklaring. De wind: overwegend matig uit zuidweste lijke richting. Max. 17-19, min. 12-14. (ADVERTENTIE) Van onze correspondent BRUSSEL - Op hun eerste vergadering sinds de zomerva kantie moeten de EG-ministers van Buitenlandse Zaken vandaag een eind maken aan een ordinaire ruzie die de EG al maanden verdeelt, en die nu het functioneren van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg bedreigt. De inzet van het geschil, de be- plomaten hebben de afgelopen maanden al alles geprobeerd - meer rechters, uitbreiding van het aantal advocaten-generaal - om uit de impasse te komen, maar niets helpt. Probleem is dat de nieuwe rechter bij unanimiteit moet worden benoemd. Intussen dreigen de werkzaamheden van het Hof, dat in allerlei Europese geschillen steeds va ker tussenbeide komt, door het geruzie ernstig te worden be lemmerd. Het Hof kan zonder zijn dertiende man het werk voor '89 niet indelen. Volgens een nauw bij de kwestie be trokken diplomaat moet aan 'dit gedoe' zo snel mogelijk een eind komen, en moeten de mi nisters daar vandaag voor zor gen: „Als Europa op deze ma nier één moet worden, gaan we nog lachen." Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad kwartaal acceptgirokaart ad kwartaal per autom. afschrijving ad Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER 23,90 71,85 69,95 Mijn naam: Adres: Postc.: Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzi Dagblad De Stem. Antwoordnr. 112,4800 tl) naar •reda DE KRANT VOOR JE EIGEN STUK VAN NEDERLAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1