cmsmm PARKEJUOTTHt Na winkelsluiting geen verkoop tabak bij benzinestation &R0ENEN DRINGEN DOOR IN ZWEEDS PARLEMENT Burmaans leger grijpt macht BIB-werknemers weer aan de slag Protest tegen coup in Rurma Overschrijven kenteken in 1990 veel moeilijker CVP-voorzitter tegen 'flitstrein' en nieuwe kerncentrale bij Doel IOC met Unesco in strijd tegen doping Merijntje Explosieve groei vrije sectorhuis i,eengtert v/d Born Met v/d Born J. valt te pratenXÜ w E O B STOCKHOLM (AP/RTR) - De Zweedse Sociaal- Democraten hebben de parlementsverkiezingen gewonnen. Zij kregen 44 procent van de stem men, vrijwel evenveel als in 1985, toen de ver moorde Olof Palme de partij nog leidde. RADIO 2 m NAAR DEMOCRATISERING NIET AFGESLOTEN Losgeld DIRECTEUR 'VERBANNEN' NAAR BIJKANTOOR MAANDAG 19 SEPTEMBER 1988 Regilio Tuur slaat wereld kampioen k.o. Volleybalteam doet grote stap voorwaarts Tijdritploeg (elfde) faalt Roda laat winst liggen tegen Ajax Matig PSV verslaat Willem II Fignon wint Ronde van de EG Oma's hoge schoenen zijn terug Aan soorten kaas geen gebrek HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Rustig weer JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN.. 2LS0 Cargo de nuit. 22.no télévisé. 22J5 Chroniquol ou< laises. 23.30-00.30 Super Ieder heel uur nws. 7.02 fiaoü? pia. TROS: 14.03 Coum^0lJ, Sentimental journal. 17oa Sport 18.06 Coulissen. No^ r1 Jazz platform. 20.02 Lanra i f 22.02 Metro's music. 2397 ,'1 oog op morgen. 0.02-7.00 R jf lympia. na® Ieder heel uur nws. VARa",i Non-stop oude hits. 803 tlJ: 't hing. 11.03 Bal op 't daic. ques Brei. 14.03 Typisch Holt, KRO: 16.03 Echo. 16.10 Zin i. ziek. 17.03 Glas in lood. 18 0311 18.15 Levenslief en levo 19.00-7.00 Zie Radiol. Ieder heel uur nws. NCRv- Drie voor negen. 9.03 GosdoI 10.03 Popsjop. 12.03 PapeïBl dio. 14.03 Popstation. 1603 dag-sport NOS: 18.03 Diw» NCRV: 19.02 Koploper. 2002 13 pop special. 21.02 Elpee- en CD, 22.02 Country style. 23.02-00 «11 date. Wl AVRO: 7.00 Nws. 7.02 Wakker u-4 den met.(8.00 Nws). 9.00 Toon van toen klassiek. 10.00 r' [ff de Stem ptéjaargiinii Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 lülSTERDAM (ANP) - Benzinestations l|e niet aan autowegen liggen mogen na 1 I november na zes uur 's avonds en op zon- 1 i rookartikelen meer verkopen. k besluit van staatssecretaris Evenhuis van omische Zaken is in Amsterdam bekend iakt door het CDA-Tweede Kamerlid H.D. Schartman op een bijeenkomst voor de tabaks detailhandel in de RAI. Een woordvoerder van de staatssecretaris bevestigde dit besluit, dat voor een proeftijd van twee jaar geldt. Volgens Schartman is het besluit een compro mis tussen de tabaksdetailhandel en de BOVAG. De tabakshandel voert al enige tijd strijd tegen de verkoop van rookartikelen na sluitingstijd van de winkels door benzinestations. Afgelopen woensdag nog werd door vertegenwoordigers van de tabaksdetailhandel hierover overleg ge voerd met Evenbuis. De tabakshandel meent dat de verkoop door benzinestations oneerlijke concurrentie is. Zij wezen in het gesprek met Evenhuis op het feit dat hij hen subsidie geeft voor trainingscursus sen om de tabakshandel weer in de lift te hel pen, maar dat het weggegooid geld is als er 24 uur per dag rookartikelen verkocht mogen wor den in benzinestations. De staatssecretaris zei bij dat gesprek toe in de laatste week van september zijn besluit ken baar te zullen maken. Dat besluit kwam iets eerder dan verwacht. Socialisten houden macht 11.00 Kurhausconcert. Hoogtem ten van het afgelopen seizoen bert-Jan Roozeman, piano vc 12.02 Strauss Co. 13.00 Nws Concert van het Festival Tiï Varga 1987. 14.22 Kamerrmtdi Quadro Hotteterre. 14.47 Nieu grammofoonplaten en ed's w Lang leve de opera 118.00 Nws li Avondstemming. Componist n de maand: Reicha. 20.00 N. KRO: 20.02 KRO-Klassiek op terdag. Met om: 20.02 Holland pi tival Oude Muziek 1988; 2( KRO-concert in het Stedelijk k seum; 22.00 Orgelrubriek. Van I pré tot Sweelinck (21); 22.20 Laui te. 23.00-01.00 KRO-Literair: Spi takel. Het kind van de staat, s van h. J. Schimmel. Voor het eerst sinds 1920 drong ook een nieuwe politieke partij, de Groenen, tot het parlement door. Met 5,4 pro cent van de stemmen, kregen de Groenen 20 zetels in de 349 zetels tellende Riksdag. De cijfers waren gebaseerd op een computervoorspelling van de Zweedse televisie. Samen met de linkse commu nisten komen de sociaal-demo craten van premier Ingvar Carlsson op 179 van de 349 ze tels in de Riksdag. Dat is één mandaat meer dan in het oude parlement. De 'burgerlijke' partijen lij ken de slechtste verkiezings uitslag geboekt te hebben sinds de Tweede Wereldoorlog. Voorlopige cijfers geven de conservatieven, de liberalen en de centrumpartij samen 149 ze tels, wat een verlies van 21 mandaten betekent vergeleken met drie jaar geleden. Uitge splitst naar partij komen de conservatieven op 66, de libera len op 45 en de centrumpartij op 38 zetels. In de peilingen voor de ver kiezingsdag gold het als een ongewisse zaak of de linkse communisten, die doorgaans met de sociaal-democraten meestemmen, wel boven de kiesdrempel van 4 procent zou den eindigen. Maar de eerste uitslagen geven hun 5,6 procent Premier Ingvar Carlsson FOTO AP van de stemmen, waardoor hun zetelaantal zelfs stijgt, van 19 naar 20. Doordat de communisten in de Riksdag blijven, bereiken de Groenen niet de bemiddelings positie tussen de sociaal-demo craten en de burgerlijken, waarop zij gehoopt hadden. Ieder heel uur nws. 7.03 RadiOlyi pia. 14.03 Langs de lijn, muziek. VPRO; 18.05 Het spc George Oversteegen: Van I naar Moskou. AVRO: 19.02 Leut koek en zandgebak. Sssssssst.19.30 De hen nastiek. 20.02 Toppers 21.02 Play it again. 22.02 How's tl time. NOS: 23.07 Met het oog morgen. 0.02-7.00 RadiOlympia. Ieder heel uur nws. VARA: vroege vogels. 10.02 Tony Verre ontmoet Lex Meijer AVRO: 10.30 Muziekmozaiek. h Nederlands op 2. 13.02 AVRO-jn gazine. 14.02 Muziek met... ljj Gitaar special. 16.30 Kom 'ns lanl in de Batouwe. 18.02 Swing low.J 19.00-7.00 Zie Radio 1. Ieder heel uur nws. KRO: 8.02 HU rie-up. 9.02 Zin in pop. 10.02 r wakkere wereld. 12.02 KRO-nüi parade. 13.02 Het weeshuis van j hits. 15.02 Tijd voor toen KRO's zalige liefdeslijn W KRO's hitweek. 19.02 Pop-eye. Radio Thuisland. 21.02 De I sende tafel. 22.02-00.00 Op slag* maandag. EO: 8.00 Nws. 8.02 Groot nig] 9.00 Prijst zijn naam. Religi* muziek. KRO: 10.00 OecumeWj dienst NOS: 11.00 Holland FeWJI Oude Muziek 1988. 13.00 Opera matinee. 14.00 On[*M groene linde. 14.15 Concert zondagmiddag: Radio Filn3^, nisch Orkest met piano (ca« 15.10 Praten over muziek)- Diskotabel. 18.02 Musica «I TROS: 19.00 Continu klassiek. Nws. 20.02 Specialiteiten 1» 22.00 Kamerconcert: Pianist drei Nikolsky, winnaar van Koningin Elisabeth Concours l 23.00-00.00 Finale. NOS: 6.30-6.49 Scheepvaart" marktberichten. 9.00 Nws. N. 9.02 Woord op zondag. Deum Laudamus. NOS: 9.» terstanden. IKON: 1 ft?®.* lï vooraf. 10.10 Kerkdienst- Wilde Ganzen. 11.00 De ander^ reld van zondagmorgen. 12W VOO: 12.05 Het zwarte gal Radio Romantica. NOS: dedelingen en schippers! IKON: 17.00 Kerkdienst Wilde Ganzen. 18.00 Nws. Wilde Ganzen. 18.00 nws. - ,0 18.10 Liturgie kerkmurte^a 18.40 De onbekende ^laaT 19.00 Programma w^o Si" landse werknemers. - Maluku. 19.55 Tambu. 20.30*" hoop. 21.20 Cultuur special- Dichter bij de dichter. 22.r__hil Jazz uit het historisch 22.40-23.00 Hobbyscoop. RANGOON (AP) - Het le ner, dat in Burma de macht heeft overgenomen, zegt de het Burmaanse volk gewenste democratisering |iiet in de weg te willen J De coup werd geleid door de 59- legerstafchef Saw g, die in juli tevens mi- I cister van defensie werd. De I radio meldde dat Saw Maung "7 het hoofd staat van een Missie tot herstel van de de, die het landsbestuur op |®h heeft genomen om een te maken aan de steeds paar toenemende chaos in het I Saw Maung heeft beloofd "ter op termijn vrije verkie zen zullen worden gehou- «ai hie belofte kon echter een teuwe golf van volksverzet te- gen het militaire ingrijpen niet '"minderen. Onmiddellijk na J? bekend worden van de ®euwe militaire machtsgreep nokken de Burmaanse burgers j 'Massaal de straat op. Op. «chillende plaatsen werden vernielingen aangericht i °P tal van wegen werden ^des opgeworpen om 'weer van militaire voertui- ki u verhinderen. Het leger 4l?ka?^ïatSgreePbe" Over het lot van de nominale burgerpresident Maung Maung en de met hem afgezette rege ring is niets bekend gemaakt. Legerleider Saw Maung staat bekend als een man van de harde lijn en als een naaste vertrouweling van ex-presi- dent Sein Lwin. Het ingrijpen van het leger is in de hand gewerkt doordat de aanhoudende volksprotesten de afgelopen dagen weer een stuk harder en gewelddadiger zijn geworden. De bevolking begon haar geduld te verliezen en wilde de onmiddellijke vor ming van een democratische overgangsregering, omdat zij geen vertrouwen heeft in het door de regering toegezegde democratiseringsscenario. DEN HAAG (ANP) - Het overschrijven van een ken teken op een andere naam wordt in 1990, met de invoe ring van een nieuw voertui genregistratie-systeem, moeilijker. Verder zal het nieuwe kente- BRUSSEL - De nieuwe partijvoorzitter van de Vlaamse christen-democraten, Her man van Rompuy, is tegen de bouw van een achtste kerncentrale en tegen de komst van een supersnelle trein in Vlaanderen. Van Rompuy zei dat afgelopen weekend, kort nadat de CVP hem met 79 procent van de stem men tot partijvoorzitter had gekozen. De staats secretaris van Financiën in het kabinet Mar- tens-VIII gaat daarmee verder dan het regeer akkoord, bij de opstelling waarvan hijzelf als CVP-onderhandelaar nauw was betrokken. In het regeerakkoord worden zowel over de achtste kerncentrale (de vijfde bij Doel) als over de supersnelle trein nieuwe studies aangekon digd, maar nadrukkelijk zonder dat deze projec ten worden uitgesloten. Van Rompuy, die binnen de CVP de toekomstige Senaatsvoorzitter Frank Swaelen opvolgde, was de enige kandidaat voor het partijvoorzitterschap, een functie die in de Belgische politieke cultuur qua gewicht verge lijkbaar is met die van fractievoorzitter in Ne derland. Van onze correspondent BARCELONA - Een 26-jarige dronken be delaar heeft in het Zuidspaanse Jerez de la Frontera tijdens een huwelijksmis veertig minuten lang de pries ter onder bedreiging van een keukenmes gegijzeld. De zwerver liep tijdens de plechtigheid het altaar op, dronk de kelk met miswijn leeg en eiste voor de gegijzelde priester 20.000 gulden losgeld. De toegesnelde politie wist de man zo ver te krijgen dat hij zijn eisen ver laagde tot 35 gulden en twee flessen bier. De man gaf zich zonder verzet aan de politie over nadat het 'losgeld' be taald was. Pomp bediende krijgt er tabak van Van onze verslaggever BREDA - De werknemers van het Bredase bedrijf BIB gaan vanmorgen weer aan de slag. Het einde van het arbeidsconflict is vooral de verdienste van bewindvoer der mr. T. Kamphuisen. Zaterdag liet hij de werkne mers kiezen: de schouders er onder of failliet gaan. Ze kozen, morrend, voor het eerste. Ook gingen ze akkoord met slechts een gedeeltelijk 'kantoorver- bod' voor de directeur T. de Bruijn. De Bruijn beloofde, na de tussenkomst van de bewind voerder, de komende weken vanuit een bijkantoor te wer ken. Eenderde van de werkne mers eiste eerder het op non- aktief stellen van de directeur. De bewindvoerder wilde dat niet. Hij heeft de huidige direc tie hard nodig om inzicht in de bedrijfsfinanciën te krijgen. Het compromis: De Bruijn naar een bijkantoor en de werknemers, die 'niet met hem door de deur kunnen', verhui zen, tijdelijk naar het hoofd kantoor in Breda, inclusief pa pieren en pc's. Op een drukke personeels bijeenkomst bood De Bruijn openlijk excuses aan voor Rambo-achtig gedrag. Vorige week maandag verscheen De Bruijn met twee mokers bij BIB nadat hem de toegang ge weigerd was. De politie hield hem aan wegens bedreiging. Om BIB te redden mikt de bewindvoerder op twee moge lijkheden: - Een overeenkomst met belas ting waarbij de werkmaat schappijen van de BIB Holding los en schuldvrij verder wer ken. De holding, inclusief 3,5 miljoen belastingschuld, wordt geofferd. De werknemers schuiven door naar de werk maatschappijen. - Externe financiers helpen het kreupele, maar in potentie ge zonde, bedrijf weer overeind. Over veertien dagen advi seert de bewindvoerder de rechtbank over de toekomst van BIB. ZIE OOK REGIO ken niet meer uit drie, maar slechts uit één document be staan. Tenslotte zullen frau deurs en ontduikers van hun verplichtingen sneller kunnen worden getraceerd. Dit zijn enkele elementen uit de twee notities van minister Smit-Kroes van Verkeer en Waterstaat over een nieuwe voertuigregistratie en een nieuwe voertuigreglemente ring. Smit-Kroes wil rond maart 1990 beginnen met een geleidelijke invoering van het nieuwe systeem, zo heeft haar ministerie bekendgemaakt. Mensen die hun kenteken op een andere naam willen over schrijven zullen eerst worden gecontroleerd of aan hun APK- verplichting is voldaan. Koper en verkoper zullen bij de over schrijving aanwezig moeten zijn. Niet alleen het paspoort of rijbewijs zal voor legitimering voldoende zijn; ook een recent uittreksel uit het bevolkingsre gister zal deel uitmaken van de procedure. Tenslotte zullen computers regelmatig controleren of de eigenaar zijn motorrijtuigen belasting heeft betaald, verze kerd is en of het voertuig is ge keurd (APK). HILVERSUM (ANP) - De verkoop van vrije sectorwo ningen vertoont een explo sieve stijging. Dit jaar zullen naar verwach ting 47.000 a 50.000 bouwver gunningen worden verleend in de vrije sector, tegen een kleine 35.000 vorig jaar. Minister Nij- pels van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Mi lieubeheer maakte deze cijfers bekend. In geld uitgedrukt bedroeg de omzet in de vrije sector vo rig jaar 4,4 miljard gulden. Dit jaar zal deze naar verwachting ruim 6 miljard bedragen, een stijging van een kleine 40 pro cent. V VANDAAG 2 KATERNEN ZIE SPORT 1 ZIE SPORT 3 SEOUL 1988- SEOUL - Het IOC gaat samenwerken met de Unesco in de strijd tegen het dopinggebruik. Dat verklaarde voorzitter Samaranch zondag tijdens een persconferentie in Seoul. In oktober zullen het IOC en de Unesco-leden elk aar ontmoeten in Moskou om het samenwerkings verband nader uit te wer ken. De Spanjaard ver wacht dat de gezamen lijke aanpak sneller re sultaten zal laten zien, omdat de Unesco gemak kelijker zal doordringen op regeringsniveau. Twee uur na de opening demonstreerden twee honderd studenten in de sjieke winkelwijk Myongdong van Seoul te gen de Spelen. Ongeveer 25 studenten werden door de oproerpolitie afge voerd in busjes. Een aan tal studenten leek licht gewond. Het voorval speelde zich af op onge veer acht kilometer van het Olympisch Stadion. ZIE SPORT 2 ZIE SPORT 5 I ZIE SPORT 6 De herfst- en wintermode 1988/89 vertoont een sterk geva rieerd beeld. Omdat eigenlijk alles mag. Voorzover het bij elkaar past natuurlijk. Oorzaak is een collectieve blik van de ontwerpers in het verleden. Alles tussen 1920 en giste ren is terug te vinden. Ook oma's hoge schoenen. MORGEN IN EXTRA MODEBIJLAGE Er is sprake van een explosie van Nederlandse kaassoor ten. De brave belegen Goudse en Edammer zijn er natuur lijk nog wel. Maar daaromheen wemelt het van bijvoorbeeld Berendshoeve, Texelaar, Herders, Pompadour, Maasdam mer, Brabander of Proosdij. Reden om eens te grasduinen in het nieuwe kaasland. ZIE CONSUMENT Het hogedrukgebied dat nu nog bij Ierland ligt trekt lang zaam oostwaarts en zorgt de komende dagen voor rustig herfstweer. Vandaag wisselend bewolkt en overal droog. Maximum 18-20, minimum 10-12 graden. Wind zwak tot matig uit westelijke richtingen. In de ochtend kans op mist. (ADVERTENTIE) Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: Q maand per automatische afschrijving ad23,90 O kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving adf 69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw O PARKER JOTTER Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112.4800 VB Breda 4 DE KRANT VOOR JE EIGEN STUK VAN NEDERLAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1