Italiaans stuntteam weer in de lucht Paus wijst sancties tegen Zuidafrika af Moordpartij in kerl PMMUOTTBt j& DE STEM M Ruding blijft bij lager BTW-tarief 'Verdere ontwapening pas na democratisering Sovjetunie' 1ST VAN DEN BROEK MET PASPOORT MAAKT GEEN INDRUK OP KAMER Johannes Paulus bezoekt Afrika Taiwan heeft interesse voor Fokkers W1 II Morgen acht pagina's Seoul '88 Hoe Nederland vakantie vierde |wetdep-50enF-100. Zeeuwse juf reist de wereld rond Grand Slam voor Steffi Graf Weijenburg opnieuw 'Master' Herfstweer RADIO 1 RADIO 2 Leendert v/d Born Met v/d Born 1 valt te praten! MAANDAG 12 SEPTEMBER 1988 'FRECCE TRICOLORE TREDEN OP ONDER DAVEREND APPLAUS [DEN HAAG - De WD, PvdA en D66 zijn niet on- ier de indruk van het dreigement van minister ?an den Broek (Buitenlandse Zaken) dat hij zal jtreden als de „Kamer hem nog langer voor de voeten loopt en de invoering van het nieuwe pas poort vertraagt". Piloot leent geld van passagiers voor kerosine HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN renmanieren; 8.06 TRcts 8.25 Ontbijtgast; 9.03 Pri,,' 9.08 Cultuur historisch- 9»® keurig; 9.35 Piantenru'briTi,N Autorubriek; 10.08 Van heit!l zeten; 10.25 Prijzenslag^N uw gezondheid; 11.08 pi-ij, ^0 11.20 Tips voor woningJJKN 11.30 Studiogast; 11.47 S?%t 12.03 Oud plaatwerk met ij* Emmink. NOS: 12.56 IV- land- en tuinbouw. T TROS Aktua. 13.30 Cou. Aktua sport 18.06 CoulissiiyV-i 19.02 Jazz Platform. 20 0211 lijn 22.02 Metro's music het oog op morgen. KRo'; ojjj 0" it- M dedelingen en schippers beriCj. IKON: 17.00 Kerkdienst Wilde Ganzen. 18.00 Nw* Mensen. 18.25 Liturgie ^er g ziek. IOS: 18.40 De onbekeno* lam. NOS: 19.00 Progr. voor tenl. werknemers. 19.20 Suara .1 luku. 19.55 Tambu. 20.30 hoop. 21.20 Cultuur spegj®1;, Dichter bij de dichter. uit het historisch archjei- 23.00 Hobbyscoop. Spin» ^ld 37 Breda. Tel. 076-223166 DE STEM I VANDAAG 2 KATERNEN W E O B fifctélaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaa[^Terneuzenj_yiissinge^^ Ieder heel uur nws. VarT" Non-stop oude hits. 8 03 rE 'I ning. 11.03 Bal op 't dafc reau noodzaak. 13.03 Een „i Parfum de dagehjkse spS lucht van het politieke 13.25 Typisch Hollands KRn?-] Brabant Perspektief. lsm 'tl 18.15 Levenslief en w, 19.00-7.00 Zie Radio 1. Ieder heel uur nws. NCRV J Drie voor negen. 9.03 Gosml J 10.03 Popsjop. 12.03 PapercW? dio. 14.03 Popstation. 16.CG j dag-sport. NOS: 18.03 Driesrwj NCRV: 19.02 Koploper. 2002 M pop special. 21.02 Elpee- «7 pop; 22.02 Country style. Late date. AVRO: 7.00 Nws. 7.02 Wakkerw den met.(8.00 Nws). 9.00Ton», van toen klassiek. 10.00 Can® 11.00 Kurhausconcert. The Am can String Quartet. VOO- - Strauss Co. 13.00 Nws 1 Klassiek. Benefietconcert 150-rj bestaan Artis. 15.12 Kamermuïï Pianowerken. 15.55 Lang leve] opera! II Trovatore, van Vtrt 18.00 Nws. 18.02 Avondsten Componist van de maand-1 20.00 Nws. KRO: 20.02 Holland'f3 tival Oude Muziek 1988. 20.5S gelrubriek. Van Dupré tot i linck (20). 22.20 Laudate. 23.00-24. KRO-literair: Spektakel. Theaï] festival 1988. NOS: 6.30-6.49 Scheepvaart- marktberichten. 9.00 Nws NOS Sportief. 9.25 Watersti' Feduco: 9.30 Onderneming.. (1). 9.45 Leven in vrede (6). lij Meer culturen (7). EO: 10.15 Des zikale fruitmand. 11.15 Als men veranderen. 11.45 De besten t orkesten. 12.00 Nws. 12.05 Meer 4 een lied alleen12.45 Vn naar de weg. 13.00 Nws. 13.101 Nederland 13.30 Opo doro. AV 14.00 Jazzspectrum. 15.30 Mii, NOS: 16.30 Homonos. EO: 1)] Licht en uitzicht 17.45 Overhel) voorlichting: De Antillen, N0| 17.55 Mededelingen, schippen richten en nws. EO: 18.10 lyi L berler. 18.25 Kayen Rasja. li 18.40 Arabisch progr. NOS: lt| Progr. voor buitenl. werknero EO: 20.30 Laat ons de rustdag v den. 21.39 Metterdaad hulpvei ning. 21.40 Reflector. 22.00-2! Gouden orgelklanken. flet Italiaanse stuntteam in actie. Van onze correspondent ROME - De 'Frecce Tricolo- ri' vliegen al weer. Het stuntteam van de Italiaanse luchtmacht dat twee weken geleden dood en verderf zaaide onder de toeschou wers van een vliegshow op de Duitse basis Ramstein, is zaterdag opgetreden in Vi- terbo bij Rome. De stunt vliegers kregen een dave rend applaus. Op veilige afstand van het pu bliek vlogen de zeven straalja gers in gesloten formatie op een hoogte van ruim 300 meter. In een tijdsbestek van een uur trad de formatie twee keer op. Zoals altijd trokken de strepen uit de uitlaten van de 'Frecce' de kleuren van de Italiaanse vlag in de helblauwe lucht bo ven Viterbo: groen, wit en oranje. Het optreden vond plaats ter gelegenheid van de aflevering van een nieuwe lichting piloten van de lucht- machtschool in Viterbo. De stuntvliegers beperkten zich tot het overvliegen in formatie. Er werden geen luchtakrobati- sche toeren uitgehaald. Voor de poorten van de militaire school werd geprotesteerd door paci fistische groeperingen. Drie Italiaanse commissies onderzoeken momenteel wat er in Ramstein precies is misge gaan. Dat tot opheffing van het stuntteam besloten wordt, lijkt echter uitgesloten. De stunters hebben machtige beschermhe ren. Tal van kopstukken uit de Italiaanse luchtmacht, zoals de huidige hoogste baas generaal Franco Pisano, dartelden zelf ooit met de 'Frecce' door het luchtruim. Het werk van com missies zal zich toespitsen op het vermijden van ongevallen. Boven het publiek vliegen zal voortaan in elk geval taboe zijn. Verder zal gepoogd wor den "veiligere" stunts te beden ken. Aanstaande zondag staat er al weer een nieuw optreden van het stuntteam op het pro gramma. De 'Frecce' vliegen dan in Saragozza in Spanje. „De regering heeft besloten de dringende uitnodiging van onze Spaanse vrienden te aan vaarden. Wij zijn trots aan hun feest deel te mogen nemen", zei generaal Pisano zaterdag in Viterbo. reigen minister valt slecht Zaterdag beginnen in Seoul de Olympische Zomerspelen. Morgen in deze krant een extra bijlage van acht pagina's met reportages, voorbeschouwingen, het compleet wed strijdschema en het volledige uitzendschema op radio en tv. Wie denkt dat de vakantievierende Nederlanders afgelopen zomer massaal gevlucht zijn naar zonnige stranden, heeft het helemaal mis. De grote groep 'Middenmoters' gaat rus tig wandelen in de natuur. En heeft een zwak voor de tou ringcar. ZIE CONSUMENT Van onze Haagse redactie De minister wil de paspoortkwestie zo snel mogelijk af- [sluiten zodat het document op 1 januari kan worden in gevoerd. lleen het CDA, geschrokken de woorden van de minis- i, vindt dat de invoering van liet nieuwe paspoort niet lan ger mag worden uitgesteld. Door om een nieuw onderzoek i vragen dient de WD een Ieder heel uur nws. KRO: 7.020 bijtshow. 7.53 Ter overweging. I 8.05 Groot nieuws. VOO: 9.0" TROS: 10.02 Wegwezen. VA1 11.02 Zondageditie. 12.02 Ophef A vertier. NCRV13.05 Hier en nj NOS: 14.02 Langs de lijn, sport! muziek. VPRO: 18.05 Het s AVRO: 19.02 Leuterkoek en z gebak. 19.10 Ssssssst... 19.301 sengymnastiek. 20.02 Toppers» toen. 21.02 Play it again Now's the time. NOS: 23.07 MettS oog op morgen. TROS: Nachtwacht. 4.02-7.00 Krieken jï Adje. Ieder heel uur nws. VARA: Vroege vogels. 10.02 Tony Verre ontmoet Lex Meijer I AVRO: 10.30 Muziekmozaiek. 121 Nederlands op 2. 13.02 AVRO-mj gazine. 14.02 AVRO-Phone. BJ Gitaar special. 16.30 Kom 'ns tal in de Batouwe. 18.02 Swing low.J 19.00-7.00 Zie Radio 1. Ieder heel uur nws. KRO: 8 rie-up. 9.02 Zin in pop. 10.02 - wakkere wereld. 12.02 KRO: s lige muziekzondag met imprf van 'Brabant Perspektief. KRO-miniparade. 13.02 Het v huis van de hits. 15.02 Tijd toen. 16.02 KRO's zalige liefder 18.02 KRO's hitweek. 19.02 Po£ 20.02 Radio Thuisland. 21.02 krijsende tafel. 22.02-24.00 Op» van maandag. NOS: 8.00 Nws. 8.02 H Vier. jjfl Musica religiosa et profana. Progr.overz. KRO: 10.00 Eucna' tieviering. NOS: 11.00 Holland! tival Oude Muziek 1988.1300™ 13.02 Opera matinee: Bastien1 Bastienne, van Mozart 14.000® de groene linde. 14.15 Concert op) zondagmiddag: Radio Syroi® Orkest met viool (ca. 14.50-1W Praten over muziek). 16.30 Diss tabel, nieuwe grammofoonp»® en cd's. 18.02 Musica Nova. W; 19.00 Continu klassiek. 20.00 W 20.02 Specialiteiten la carte- Kamerconcert: Karin Lechner?J Sergio Tiempo, piano. Aanst J orgel van de Westerkerk. j» 24.00 Gewenste intimiteiten, r spel. NOS: 6.30-6.49 Scheepvaart' marktberichten. 9.00 Nws. N 9.02 Woord op zondag. J Deum Laudamus. NOS: 8.55 terstanden. IKON: 10.00 Ven» vooraf. 10.10 Kerkdienst Wilde ganzen. 11.00 De andere reld van zondagmorgen. lZ.w wjj. VOO: 12.05 Het zwarte gat.1 1 Radio Romantica. NOS: LONDEN (AP) - Pas sagiers die met British Airways van Madeira naar Londen vlogen, hebben de kerosine voor het vliegtuig uit eigen zak betaald. De onverwachte inzame ling was nodig omdat het personeel van de luchtha ven Porto Santo de credit card van de piloot niet ac cepteerde. De luchthaven ver wachtte een vliegtuig van Gibraltar Airways. Dat vliegtuig was echter ver vangen door een machine van Caledonian Airways dat in opdracht van Bri- fech Airways vloog. De verwarring was daardoor zo groot dat de creditcard geweigerd werd en de pi loot met de pet moest rondgaan. [SCHIPHOL (ANP) - Een I zondagochtend op Schiphol [aangekomen economische legatie uit Taiwan heeft belangstelling voor Fokker - vliegtuigen. De delegatie I bezoekt vandaag de Fok- ^"fabrieken en maakt tanismakingsvluchten I iJJ^'and onderhoudt geen di- iP'omatieke betrekkingen met maar de handel tussen ai 'ai)den groeit stevig. Ne- I j j is in Europa Taiwan's I "«de handelspartner. regen de mogelijke levering Fokker-vliegtuigen aan I ^iaat in principe I lk„waar,20 "et Economi- j Zaken enkele weken gele- w> al weten. Het gaat om lou- ter civiele toestellen. motie van wantrouwen in te gen de minister", verklaarde CDA'er Gualthérie van Wezel zondag voor de Avro-radio. WD-fractieleider Voor hoeve is het daar niet mee eens. Hij vindt dat de Kamer de taak heeft het kabinet en de depar tementen te controleren. Het paspoort mag alleen op 1 ja nuari worden ingevoerd als de zaak terdege is afgerond, zei Voorhoeve, die openlijk betwij felde of 1 januari wordt ge haald. Voorhoeve verklaarde geen nieuw, uitgebreid onderzoek naar de fraudebestendigheid van het paspoort te willen. Wel wil hij de Centrale Recherche Inlichtingendienst (CRI) en de Marechaussee inschakelen voor 'een verdere beveiliging' van het nieuwe paspoort. Het dreigement van Van den Broek is bij de PvdA in het verkeerde keelgat geschoten. Woordvoerder De Visser zei 'de hoge toon' van de minister niet te begrijpen. „Buitenlandse Za ken is verantwoordelijk voor deze situatie. De datum van in voering staat weer ter discussie omdat Van den Broek er zelf zo'n rommeltje van heeft ge maakt. De Kamer maakt uit of zaken door de beugel kunnen en niet Van den Broek", aldus de Visser die eveneens de frau debestendigheid van het pas poort betwijfelt. Ook fractievoorzitter Van Mierlo (D66) zet vraagtekens bij invoering van het paspoort op 1 januari. „Er zijn nog teveel onzekerheden zoals de finan ciële risico's, de prijs van het paspoort, de fraudebestendig heid en de continuïteit van de verstrekking." Van Mierlo kondigde aan dat de Kamer lastig zal blijven ondanks het dreigement van Van den Broek. „De minister heeft de Kamer heel wat uit te leggen. Het management op Buiten landse Zaken en het vertrek van twee staatssecretarissen valt onder zijn verantwoorde lijkheid." Vandaag beantwoordt de commissie van de paspoorten quête de vragen die de Tweede Kamer over het eindrapport van de commissie heeft gesteld. ZIE EXTRA OP MAANDAG De Westduitse tennisster Steffi Graf heeft zaterdag op Flushing Meadow het Grand Slam bereikt. Evenals in Melbourne, Parijs en op Wimbledon won ze in New York de damesenkelspel-finale. Graf versloeg in de eindstrijd Gabriela Sabatini. ZIE SPORT 1 Arie Weijenburg, de biljarter uit Oss, mag zich opnieuw Neder lands driebanden-'Master' noemen. Zondag wist hij voor de tweede maal het afsluitend toernooi in de Grand Prix-reeks op zijn naam te schrijven. In de finale klopte hij Ben Velthuis. ZIE SPORT 3 De paus wordt in Zimbabwe verwelkomd door een aantal generaals. In de ochtend eerst zonnige perioden. Geleidelijk gaat in de loop van de dag de bewolking toenemen waaruit buien kunnen vallen. De wind is overwegend matig uit richtingen tussen west en noordwest. Max. 17-19, min. 10-12. DEN HAAG (DPA) - Paus Johannes Paulus II wijst economische sancties tegen Zuidafrika van de hand. Het is beter te kiezen voor „een oplossing die minder lomp is en meer beant woordt aan de waardigheid van de mens", aldus de paus zaterdag in het vliegtuig op weg naar Zimbabwe. De paus arriveerde zaterdag avond in Zimbabwe, het eerste van de vijf landen in het zuiden van Afrika die hij de komende dagen zal bezoeken. Hij liet er geen twijfel over bestaan dat het apartheidssys teem in Zuidafrika moet wor den afgeschaft, maar dat dat via onderhandelingen en niet via geweld moet gebeuren. De rechten van alle Zuidafrikanen moeten worden erkend en zij moeten aan alle terreinen van het politieke leven kunnen deelnemen, aldus de paus za terdagavond in een rede tot de 70 bisschoppen uit de landen in het zuiden van Afrika die de afgelopen week in Harere heb ben vergaderd. De paus waarschuwde dat „een verlies van het vertrou wen in de mogelijkheid van een vreedzame oplossing in Zuid afrika gemakkelijk tot meer frustratie en geweld kan leiden en een nog sterkere bedreiging kan betekenen voor de vrede in de landen buiten Zuidafrika". Verder pleitte de paus voor on afhankelijkheid van Namibia en sprak hij de hoop uit dat de onderhandelingen over Angola een succes zullen worden. Ruding Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Minister Ru ding (Financiën) wil het hoge BTW-tarief van 20 procent op 1 januari verla gen ondanks het verzet van Engeland en Frankrijk te gen een uniform Europees tarief. foto anp De Nederlandse BTW-verla- ging is onder andere bedoeld voor het behoud van koop kracht voor de minima. Ruding zei gisteren voor de Avro-radio ernstig verontrust te zijn door de 'dwarsliggerij' van Engeland en Frankrijk. Aanvankelijk leken de EG- landen het eens te zijn over de harmomisatie van het BTW- tarief, een van de belangrijkste voorwaarden voor een open Europese markt na 1992. Vorige week echter gooiden Frankrijk en Engeland de kont tegen de krib. En ook Dene marken doet moeilijk over de harmonisatie. Ruding voor spelde dat deze tegenvaller kan betekenen dat nog jarenlang hard moet worden onderhan deld. Met het risico dat de dis cussie niet voor 1992 wordt af gerond. PORT AU PRINCE (RTR) - Ongeveer 50 mannen zijn zon dag een katholieke kerk in Port au Prince binnengedron gen. Met kapmessen hakten zij in op de gelovigen. Vervolgens staken zij de kerk in brand. Hoewel er militairen in de buurt waren, konden de daders ongehinderd de kerk binnenstor men. Uit ziekenhuisbronnen werd vernomen dat er vijf doden zijn gevallen. Doelwit van de aanval was vermoedelijk priester Jean- Bertrand Aristide, een radicale aanhanger van de bevrijdings theologie met veel volgelingen in de Haïtiaanse hoofdstad. Hij ontkwam al enkele malen eerder aan aanvallen. (ADVERTENTIE) LONDEN (RTR) - West-Europa mag zich niet door Sovjet-leider Michaïl Gorbatsjov laten verleiden tot het sluiten van belangrijke ont wapeningsakkoorden, voordat Moskou fundamentele hervormin gen heeft doorgevoerd op politiek, Merijntje humanitair en economisch gebied. Pas als de Sovjetunie door die hervor mingen minder bedreigend is gewor den, kan serieus werk worden gemaakt van wapenbeheersing. Dat staat in een rapport dat afgelopen week werd gepu bliceerd door een aantal toonaange vende Westeuropese onderzoeksinstel lingen. „Pas als het proces van geleidelijke verandering (in de Sovjetunie) tot tast bare resultaten op het gebied van de politiek, de mensenrechten en de han- Piloot: van de lucht kun je niet leven del heeft geleid en de betrekkingen tus sen de Sovjetunie en Oost-Europa heeft gewijzigd, kan als laatste fase gedacht worden aan betekenisvolle wapenbe- heersingsafspraken tussen Oost en West", zo stelt het 137 pagina's tellende rapport. De opstellers van het rapport consta teren een tegenstelling tussen het lang zame tempo van de economische en so ciale hervormingen die Gorbatsjov in eigen land wil invoeren en de „onmid dellijke en revolutionaire" veranderin gen die hij in de vorm van wapenbe- heersingsakkoorden wil doorvoeren in het internationale veiligheidssysteem. Vanuit het oogpunt van de Westeuro pese belangen moet dat precies an dersom zijn. West-Europa moet erop staan dat de Sovjetunie eerst meer de mocratie toestaat in eigen land en in zijn relatie met de Oosteuropese lan den. Als Europa erin slaagt de Sovjet unie te bewegen tot minder geheimzin nigheid, meer internationale handel en meer respect voor de mensenrechten, zal het na verloop van tijd niet meer aannemelijk zijn dat de Sovjetunie weer teruggrijpt op de ideologische en militaire confrontatiepolitiek van de Koude Oorlog en zal de tijd rijp zijn voor belangrijke ontwapeningsover eenkomsten, aldus het rapport van de zogeheten 'Europese Strategie Groep'. Dit is een in 1985 opgericht samen werkingsverband van enige vooraan staande instituten die zich bezighouden met het bestuderen van de internatio nale betrekkingen. Het gaat om parti culiere instellingen uit Groot-Brittan- nië, Frankrijk, Italië, de Bondsrepu bliek en Noorwegen. Het rapport heet 'De Uitdaging van Gorbatsjov en de Europese Veiligheid'. De onderzoekers vinden, zo blijkt uit het rapport, dat de westerse landen steeds hun eigen veiligheidsbelangen in het oog moeten houden en Gorbatsjov niet de kans mogen geven de loop van de gebeurtenissen te dicteren. Ook plei ten zij voor een samenhangender wes ters antwoord op de veranderingen die zich in de Sovjetunie aan het voltrek ken zijn. Het rapport vindt ook dat het Westen duidelijk moet maken dat over de nu cleaire afschrikking en de fundamen tele uitgangspunten van de NAVO niet kan worden onderhandeld. Er kan pas gesproken worden over een verminde ring van de resterende kernwapens in Europa als er vooruitgang is geboekt in de onderhandelingen over de conven tionele strijdkrachten. Mei deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan- M jyv melden en de pen zal u worden toegestuurd Ml SÊ 11 fla DE NIEUWE ABONNEE HEET: mm Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats: handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr 112. 4800 VB Breda WfflSl DE KRANT VOOR JE EIGEN STUK VAN NEDERLAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1