r b.v. ining 'WIR kost schatkist nog zeker 3 miljard' onder en PARHRJOTTER Chirurg: Hartoperaties zijn veel te duur }EDRUF WIL FABRIEK VOOR GRONDREINIGING BOUWEN Ex-verdachte moord claimt 3,5 ton schade IIEURBEPLAIVTING WERK mZAAMHEDEH ZIJN EVEN NAAR JAC. HERMANS r\ Merijntje Plunderingen teisteren Burma Boek over autoslopers Strandweer COMTEC DONDERDAG 8 SEPTEMBER 1988 ZIEKENHUIZEN HOUDEN ER 4000 TOT 8000 GULDEN AAN OVER LOODGIETERS INSTALLATEURS 4TRALE VERWARMING SANITAIR DAKBEDEKKINGEN dOERDIJK - De Heidemij wil een fabriek voor th i i A T "L rondreiniging gaan bouwen op het Industrieter- lOISC nCdCTlclclff VOOT AlciX 111 -LlSSciDOIl ein Moerdijk Stichting Wing: LTafs ealiseerd. na'90 T afschaffen XX ld reizen; Wrel op voor liegers taboe Concentratie 1 BLOEMKOOL per stuk BLAUWE OF WTTTE DRUIVEN kilo Mini-prus&Maxi-keus MINISTER DE KORTE IN BRIEF OVER TEGENVALLERS AAN TWEEDE KAMER: HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND POLITIE TERNEUZEN ZOEKT VERDER JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN JIG* I® lost u het b«st» ..Kletn«i« Inde r m wlmer» met minstens »m lm.. tien Stemlexere K.^^dle spec'®®' .ïïevrsafld" Mgt hot ïrS. dart er snel en DE STEM volledige r 1 lloemenhuis Wielantf' 4571 GE Axel ^^argang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes -Hulst Qpsterhout - Roosendaal^^Terneuzerij^Vligsiry?en^J-os^^ pr jr. Buskens het is waanzin Door Jan Hanff NIJMEGEN - Ziekenhuizen verdie nen veel te veel aan hartoperaties. Want de hartchirurgie wordt veel te hoog gewaardeerd en is veel te duur. Bovendien is het de vraag of de ernst van de klachten altijd een kostbare ingreep als een open-hartoperatie rechtvaardigen. Dit zegt dr. F.G.M. Buskens, chirurg in het Nijmeegse Sint Radboudziekenhuis. „In veel gevallen zal een ziekenhuis, na aftrek van het honorarium voor de chi rurg en andere kosten, er tussen de vier en achtduizend gulden per patiënt aan overhouden. Dan wordt het interessant om er duizend of meer per jaar te doen. Dat loopt al gauw in de miljoenen. Dat is waanzin in een tijd waarin op al les moet worden bezuinigd. Ook deze kos ten komen natuurlijk uiteindelijk ten laste van de gemeenschap. Ik hoop en verwacht dan ook dat die te maken kosten aan ma xima zullen worden gebonden. Dus dat de hartchirurgie onder de budgettering zal worden gebracht," aldus gisteren dr.Bus- kens in een nadere toelichting op uitspra ken die hij deze week doet in het weekblad Elsevier. Volgens Buskens krijgt een chirurg voor een bypass-operatie (aan een vernauwde kransslagader) bij een particuliere patiënt ongeveer vierduizend gulden. Een zieken huis mag daarvoor achttienduizend gul den in rekening brengen. De meeste pa tiënten kosten dat niet. Meestal blijven ze één dag op de afdeling intensieve zorg en daarna nog een dag of tien op de afdeling. Zo kan een ziekenhuis er die duizenden guldens per geval aan overhouden. Buskens vindt dat het hoog tijd is dat er tegenwicht komt tegen de druk die cardio logen uitoefenen om meer operaties te kunnen verrichten. „De wachtlijsten zijn intussen teruggebracht tot bijna niks. Ik vind bovendien dat een geringe wachtlijst alleen maar gunstig kan werken. Patiënt en arts moeten de gelegenheid hebben, in de tijd, om na te denken over de vraag: maken we de goede keuze?" VERVOLG OP BINNENLAND Heidemij naar Moerdijk an onze verslaggever oinMnprdiik. C J )ie installatie komt vlak bij de tijdelijke opslagplaats oor vervuilde grond van de provincie (de zogeheten OP) te staan. De fabriek is bedoeld om grond die met ware metalen is vervuild te zuiveren. lit is gisteren door L. Batstra, oofd van de afdeling milieu- shniek van Heidemij beves- Tot dusver werd de naam an Heidemij in de onderhan- ilingen met provincie en het idustrie- en Havenschap ioerdijk (IHM), de beheerder an het industrieterrein, ngstvallig geheim gehouden. „De plannen bestonden al ngermaar we hebben nu een ■gunningsaanvraag bij de provincie ingediend. Zodra die procedure is afgerond willen we met de bouw beginnen. We onderhandelen momenteel met het IHM over de aankoop van één hectare grond. We houden de mogelijkheid echter open om dat uit te breiden". L&P Is, vertrek zaterdag 15 okto erland op zonden 23 oKtoj de grat ella). nd. o.m- X s /oor- Dilet ijft elijkst ier Vete opstappte®*" door het Kinderen t/m 1*jj in onze verslaggever AASTRICHT - Minister uding van Financiën heeft oensdag tijdens een bij- inkomst in de Rijksuni- irsiteit in Maastricht ge- igd dat de VUT (ver- oegde uittreding) na 1990 oet worden afgeschaft. maatregel wordt volgens im 'op termijn' onbetaalbaar. De uitspraak van Ruding is ïi belangrijke aanwijzing dat it kabinet zich aansluit bij de erkgevers, die eerder een ode wilden maken aan de rvroegde uittreding. »0p zichzelf is de VUT een *d systeem", zei Ruding. iet aantal oudere werkne- zal de komende jaren Wer flink afnemen en dat be kent dat er teveel gerouti- lerde krachten wegvallen, ovendien is het een vrij dure Batregel." 'an onze Haagse redactie ®N HAAG - Verkeersvlie- :rs en piloten van kleinere üegtuigen wordt het bin- ™°rt absoluut verboden ten slok op achter de '•Tkhuppel te zitten. ?'?ens een enquête komt dat toe voor. Op aandringen van WD en A erkende minister Smit- *s ("erkeer en Waterstaat) ■eravond dat een dergelijke '■alcoholbepaling' nog niet in de Luchtvaartwet Pgenomen. Zij wil daarom ?°r het eind van het jaar Het °P dit punt aanpassen, «net is een urgente proble- zo liet zij WD- '«ivoerder Te Veldhuis we- Batstra denkt dat de fabriek werk zal bieden aan zo'n tien mensen. „Als de fabriek dan goed loopt kunnen altijd nog meer mensen in dienst genomen worden. Daar heb ik trouwens alle vertrouwen in. Minister Nijpels van milieu is namelijk van plan een stichting op te richten waar gemeenten en be drijven hun vervuilde grond kwijt kunnen. Die stichting zou de grond dan doorsluizen naar goede opslagplaatsen en zuive- ringsfabrieken, zoals de onze. Als dat plan doorgaat, en daar ziet het wel naar uit, zijn we van de aanvoer van grond ver zekerd". Met de vestiging van de Heide mij ontstaat er op het Indus trieterrein Moerdijk steeds meer een concentratie van in dustrie die zich bezig houdt met verwerking en opslag van verontreinigde grond. Het veelbesproken ATM was pionier op dit gebied, later si tueerde de provincie de TOP op het terrein en onlangs vestigde ook Heijmans milieutechniek zich op Moerdijk. Het zogenoemde magneet effect waarvan het IHM hoopte dat het van de TOP uit zou gaan lijkt te werken. De Heide mij is een regelrechte concur rent van Heijmans. Beiden houden zich bezig met het zui veren van grond met zware metalen. „We zijn daarom uiteraard niet blij met de komst van Heidemij, want elke concurrent is er een. We zien het echter niet als een echte be dreiging. Naast reiniging van grond met zware metalen hou den we ons nog met vele andere vormen van grondreininging bezig", aldus woordvoerder Kemmeren in een reactie. (ADVERTENTIE) E9 Aanbiedingen geldig van do. 8 t/m za. 10 september 1988 en alléén in filialen met een groenteafdeling. Ajax heeft gisteravond in Lissabon een forse nederlaag geleden. In het eerste duel van de eer ste ronde van de strijd om Europacup III verloren de Ajacieden met 4-2 van Spor ting Lissabon. Frank Verlaat en doelman Stanley Menzo (zie foto) ver vulden een negatieve hoofd rol bij de Amsterdammers. Verlaat veroorzaakte een strafschop en passeerde zijn eigen keeper en Menzo was eveneens de oorzaak van een penalty voor de Portugezen. Overigens protesteerden de Amsterdammers terecht te gen de tweede penalty. De Zweed Stefan Petterson 'an Oldenbarneveldlaan t Even in het luchtzakje blazen Minister De Korte - FOTODESTEM/JOHANVANGURP Van onze Haagse redactie DEN HAAG - De begin dit jaar jaar afgeschafte WIR (investeringspremie voor bedrijven) kost de schatkist tot en met 1990 nog zeker drie miljard gulden, maar mogelijk nog meer. Dat schrijft minister De Korte (Economische Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer over de tegenvallers met de WIR. Die worden voor dit en volgend jaar geschat op 2,7 mil jard gulden en in 1990 komt daar nog eens 400 miljoen gul den bij. De Korte hoopt dat het daar bij blijft. Hij voert aan dat de belastingdienst nu - anders dan in het verleden - precies weet wie nog voor hoeveel geld aanvragen heeft lopen. Toen het kabinet begin dit jaar de WIR afschafte werd één miljard gulden apart gezet om de komende jaren de extra WIR-aanvragen op te kunnen vangen die op het laatste mo ment waren ingediend. Bedrij ven bleken eind februari mas saal investeringen te hebben vastgelegd toen ze er lucht van kregen dat de WIR zijn langste tijd had gehad, om zodoende nog WIR-geld te kunnen van gen. De Korte schrijft dat hij er van uit gaat dat het miljard gulden dat hij heeft gereser veerd voldoende zal zijn, maar erg veel vertrouwen lijkt hij niet in zijn eigen raming te hebben. De Korte erkent dat de ramingen uit het verleden geen van alle geklopt hebben. Hij wijt dat aan het systeem van de WIR, die via de belastingaan slag wordt verrekend. Daarbij is het de minister opgevallen dat die verrekening in sommige gevallen veel later feitelijk plaatsvindt dan aan genomen werd. Zo werd begin dit jaar niet meer gerekend met WIR-uitgaven uit de jaren voor 1985, maar de minister constateert dat de eerste zeven maanden van dit jaar toch nog I VANDAAG 4 KATERNEN In de Burmaanse hoofdstad doet het leger er alles aan om plundringen te voorkomen. De oppositie heeft voor van daag een grote staking aangekondigd. Ondertussen wordt de positie van de president onhoudbaar. ZIE BUITENLAND Een prima service voor de consument is de eerste ooit ter wereld verschenen gids over de autoslopersbranche. Bijna 200 bladzijden met een overzicht van alle erkende slopers in het land. Ook -een greep- garantiebepalingen, informa tie over kentekenregistratie en milieubepalingen. MORGEN IN DE STEM CONSUMENT Het wordt vandaag opnieuw een zonnige en warme dag. De temperatuur loopt op tot ongeveer 25 graden. Minimum 10-12 graden. Wind zwak tot matig uit het zuidoosten. Van onze verslaggever TERNEUZEN - De 44-jarige P.D. uit Terneuzen heeft bij de rechtbank in Middelburg een schadeclaim van 355.000 gulden ingediend. In 1987 zat hij 71 dagen ten onrechte vast op verdenking van moord op 24-jarige 'Dijkstraat-prosti- tuée' Helena Merdonca. gaf met twee doelpunten de uitslag nog enigzins een re delijk aanzien voor Ajax, dat over vier weken thuis met 2- 0 moet winnen om de vol gende ronde te halen. De twee andere Neder landse clubs - landskam pioen PSV lootte voor de eer ste ronde vrij - in het Euro pese clubvoetbal wonnen. Roda JC versloeg in de strijd om Europa CUP U met 2-0 in Kerkrade het Portu gese Vitoria Guimareas en FC Groningen hield in het toernooi om Europacup III het Spaanse Atletico Madrid op 1-0. Op de sportpagina's een uitgebreid verslag. De advocaat van D. mr. D. J. Olie in Goes heeft dat beves tigd. De raadkamer van de rechtbank boog zich gisteren over de schadeclaim van D. en zal over enkele weken uit spraak doen. De schadeclaim is groten deels opgebouwd uit immate riële schade omdat D. werkloos is en geen derving van salaris kon claimen. D. vraagt een te gemoetkoming van 5000 gulden per dag. „De naam van D. is door het slijk gehaald. Zijn goede naam en eer is aangetast omdat hij schuldig geacht werd aan een ernstig delict dat hij nooit heeft gepleegd", aldus Olie over zijn cliënt. D. werd op 6 juli 1987, enkele weken na de moord op de Ter- neuzense prostituée, door de politie opgepakt. D. bleef in voorarrest totdat hij door de rechter-commissaris wegens gebrek aan voldoende bewijs buiten vervolging werd gesteld. Het heeft het onderzoeksre- chercheteam nooit gezind dat D. op vrije voeten is gesteld. Het team is ervan overtuigd met de arrestatie de moord te hebben opgelost. Zelfs na het buiten vervolging stellen blijft D. volgens woordvoerder Sier- sema van de Terneuzense ge meentepolitie een 'interessant' figuur. De politie is echter genood zaakt het in een andere rich ting te zoeken. „Kijk, de rech ter-commissaris telt de bewij zen op en zegt dan op een gege ven moment dat het te weinig is om D. nog langer vast te hou den. We hebben dan natuurlijk niet zomaar een aanleiding hem weer verdacht te maken. Dus dan ga je in de omgeving zoeken of je meer kunt krijgen. Of D. er misschien op een ander manier bij betrokken is". D. is nimmer verdachte ge weest in de in de onopgeloste dubbele moord die een half jaar later in hetzelfde pand aan de Dijksstraat is gepleegd. Daarbij kwamen de 38-jarige Guarda Lue Rose Espinal en de 18-jarige Rosanna Hidalgo Manzuela om het leven. De prostituees werden met mes steken vermoord. Beide vrou wen waren afkomstig uit Santa Domingo in de Dominicaanse Republiek. De gemeentepolitie in Ter- neuzen 'zit' nog wekelijks met vier mensen op de moorden. „Het gebeurt nog dagelijks dat er tips binnen komen. Die trek ken we tot op de bodem na. We zijn niet elke dag met de moor den bezig maar toch wel met tussenpozen", aldus Siersema. (ADVERTENTIE) Voor MULTIFAX, bel Tel. 076-420361 (ADVERTENTIE) 580 miljoen gulden aan aan spraken uit die jaren betaald moesten worden. Dit jaar verwacht De Korte nog eens 400 miljoen gulden kwijt te zijn aan extra betalin gen over 1986. In dat jaar werd een deel van de WIR al afge schaft. Bedrijven investeerden toen ook al massaal om van de oude regeling gebruik te kun nen maken. Die investeringen druppelen nu nog steeds na, zo blijkt. De Korte maakte de cijfers gisteren bekend omdat de Ka mer erom had gevraagd. Eigenlijk had hij de gegevens pas met Prinsjesdag willen verstrekken, maar daar wilde de Kamer niet op wachten. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan- melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 O kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats:. handtekening Stuur daze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr 112,4800 VB Breda DE KRANT VOOR JE EIGEN STUK VAN NEDERLAND V T

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1