Werkenden vervullen meestal de vacatures TEGENAANVAL Bloemencorso Zundert trekt honderdduizend bezoekers eigen op weg naar n nieuwe taalrel Tutu tart Pretoria door oproep boycot Taptoe Breda record aantal toeschouwers «BBBJOTTffl Eerste C-store draait al PSV heeft het gemakkelijk Voetbalgeweld laait weer op Chardon wereldkampioen Volleybalteam nadert topvorm Mooie nazomer WERKGEVERS BLUKEN EISEN VOOR FUNCTIE VAAK OP TE SCHROEVEN RADIO 5 RADIO 1 ^«wtv/dBom Metv/d Born valt te pr*t«n! MAANDAG 5 SEPTEMBER 1988 DEN HAAG - Minister Van den Broek (Bui tenlandse Zaken) heeft premier Lubbers er in het weekeinde nog niet van kunnen overtuigen dat de enquêtecommis sie paspoort fors moet worden aangepakt. Vrees Reacties HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Meri/nt/s JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN.. 9.08 Cultuurhistorisch kok.. Kieskeurig; 9.35 PlanteniS' 9.50 Autorubriek; 10.08 VanC1 bezeten; 10.25 Prijzenslag- in 5 uw gezondheid; 11.08 PriiT, 11.20 Tips voor woninginw! 11.30 Studiogast; h.47 f 12.03 Oud plaatwerk met 15 Emmink. NOS: 12.56 MedS land- en tuinbouw. TRni- TROS Aktua. 13.30 CountS l Aktua sport. 18.06 Coulissen 19.02 Jazz platform. 20.02 hi, lijn 22.02 Metro's music. 2307' het oog op morgen. KRo: om luik. 1.02-7.00 Niemandsland Ieder heel uur nws. Vara.. Non-stop oude hits. 8.03 ning. 12.03 Bureau noodzaak I Een vleugje parfum in de lijkse spruitjeslucht van het2 tieke gebeuren. 13.25 Typist lands. KRO: 16.03 Echo. 16^07? muziek. 17.03 Glas in lood.' jS Echo. 18.15 Levenslief en u leed. 19.00-7.00 Zie Radio 1. Ieder heel uur nws. NCRVX Drie voor negen. 9.03 Gosnek 10.03 Popsjop. 12.03 Paperclip dio. 14.03 Popstation. 16.03 Z dag-sport. NOS: 18.03 Dri« NCRV19.02 Koploper. 20.02 L pop special. 21.02 Elpee en CD-rJ 22.02 Country style. 23.02-0000 ff date. AVRO: 7.00 Nws. 7.02 Wakken den met.(8.00 Nws.) 9.00Ta van toen klassiek. 10.00 CarL 11.00 Kurhausconcert Het wï Saxophone Orchestra o.l.v Ed I» gaard. VOO: 12.02 Strauss if 13.00 Nws. 13.02 Klassiek Ra Symfonie Orkest met cello, u Kamermuziek: Thea van derft ten, sopraan en Henk Ekkel, pij 15.06 Nieuwe grammofoon»] en cd's. 16.00 Lang leve de 1 18.00 Nws. 18.02 Avondstem. 20.00 Nws. KRO: 20.02 KR0-L siek op zaterdagavond. Met; 20.02 Holland Festival Oudel ziek: Ensemble dell' Anima Eu. met fortepiano (pauze: ca. 21.00C gelrubriek); 22.20 Laudate: ken van Charpentier. 23.41 KRO-literair: Spektakel. NOS: 6.30-6.49 Scheepvaart-1 marktberichten. 9.00 Nws. NOS Sportief. 9.25 Water Feduco: 9.30 Hollandse Nie (18). 9.45 Leven in vrede (5). Meer culturen (6). EO: 10*15 Dev] zikale fruitmand, li.15 Als men veranderen. 11.45 De besten v orkesten. 12.00 Nws. 12.05 Meerd een lied alleen...! 12.45 Vrai naar de weg. 13.00 Nws. 13.10 H? Nederland. 13.30 Öpo doro. avf 14.00 Jazzspectrum. 15.30 Min) NOS: 16.30 Homonos. EO: Licht en uitzicht. 17.45 Overhe»' voorlichting: De Antillen. N( 17.55 Mededelingen, schippert richten en nws. EO: 18.10 IyiF berler. 18.25 Kayen Rasja. 1(1 18.40 Arabisch progr. NOS: li Progr. voor buitenl. werl EO: 20.30 Laat ons de rustdagi den. 21.39 Metterdaad hull ning. 21.40 Reflector. 22.00-21 Gouden orgelklanken. 20.50 Film: An early 22^0 European Business Wee 23J&0-01.20 Music box. 15.00 Apostrophes. 16.15 Auji 'hui en France. 16.30 Sports zine. 18.30 Bonjour bon ai 18.55 Les Brèves. 19.00 Sacrée rée. 20.00 Santé la 21.30 Histoires na' 22.00 Journaal télêvisé. 23.30 7/7. marktberichten. 9.00 Nws. DE STEM W E O B ffZtn Breda. T* >76-«g316« l^j^irgang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Qosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummersjM-25 Zundert is er gisteren weer in ge- slaagd om zo'n honderdduizend mensen binnen zijn grenzen te krijgen. Zij genoten onder een lek ker najaarszonnetje van een fan tastisch bloemencorso met al zijn nevenactiviteiten, zoals de stmatta- neelmanifestaties, veel muziek en een jaarmarkt. Miljoenen dahlia's, evenzovele spijkertjes en nietjes, werden door honderden Zundertenaren onder hoogspanning verwerkt in 18 praalwagens. Wagens van 8 tot 10 meter hoog, 12 meter lang en net zo breed als de weg toelaat. De 'Uittocht van Mozes door de Rode Zee' van de buurtschap Klein- Zundert ging met de eerste prijs slepen. Vooral de 57 figuran ten maakten de creatie van ont werper Harrie van den Broek in drukwekkend. Dat gold voor het hele corso, dat onder meer door Commissaris van de Koningin mr. F. Houben werd gadegeslagen. - foto de stem/ben steffen Ieder heel uur nws. KRO: 7.020 bijtshow. 7.53 Ter overweging. 1 8.05 Groot nieuws. VOO: 9.02 Sp TROS: 10.02 Wegwezen. VA 11.02 Zondageditie. 12.02 Opbelt vertier. NCRV: 13.05 Hier eni NOS: 14.02 Langs de lijn, sport muziek. VPRO: 18.05 Het r" AVRO: 19.02 Leuterkoek enz gebak. 19.10 Sssssst... 19.30 Hijn sengymnastiek. 20.02 ToppersJT toen. 21.02 Play it again, a Now's the time. NOS: 23.07 Met» oog op morgen. TROS: 0.02 nachtwacht 4.02-7.00 Krieken I Adje. Ieder heel uur nws. vara: 1 Vroege vogels. 10.02 Tony Verre ontmoet Lex Meijer AVRO: 10.30 Muziekmozaiek-l Nederlands op 2. 13.02 AVRO» gazine. 14.02 AVRO-Phone. m Gitaar special. 16.30 Kom 'ni" in de Batouwe. 18.02 Swing W 19.00-7.00 Zie Radiol. i onze correspondent ÏUSSEL - Binnen de Belgische regering dreigt een tawe 'taalrel' te ontstaan. Inzet ditmaal: de torenhoge huldenlast van de Waalse stad Luik, die nu tot grote "J-van veel Vlamingen voor een deel met Vlaams geld te worden aangezuiverd. Ieder heel uur nws. KRO: L rie-up. 9.02 Zin in pop. wakkere wereld. 12.02 KRO*1 parade. 13.02 Het weeshuis vani hits. 15.02 Tijd voor toen. g KRO's zalige liefdeslij a KRO's hitweek. 19.02 Pop-eye* Radio Thuisland. 21.02 De sende tafel. 22.02-24.00 Op slai maandag. NOS: 8.00 Nws. 8.02 H Vier-1 Musica religiosa et profane J Progr .overz. KRO: ,L Euchar. viering. NOS: 11.00 H®u3 Festival Oude Muziek J semble Dell' Anima Eterna fortepiano's. 13.00 Nws. 13*®*:?] matinee. Maria Callas pP, uj 14.00 Onder de groene liade' Concert op de zondagmiddag- r1 dio Symfonie Orkest met JagJ Nes, sopraan (ca. 15.00-15.20 Pr over muziek). 16.30 Dis*0"! 18.02 Musica Nova. tros: Continu klassiek. 20.00 Nvjj.jp Specialiteiten la carte. 22W j merconcert: Violist Jaap vaI\jp den en pianist Ronald Brauw 23.00-24.00 Finale. NOS: 6.30-6.49 Scheepvaa& een kwij nende industrie- id met een loodzwaar amtrte- ïapparaat, verkeert al ja- mg in kommervolle o*n- indigheden. Maar de nood in de bijna inwoners tellende me- >1 aan de Maas i« nu zo gestegen, dat burgemees- Edouard Close vrijwel on- uddellijk 55 miljard frank 'iim 3 miljard gulden) nodig eft. Zonder dat geld is hij et langer in staat zijn bijna WO ambtenaren, onder wie 88 'tiecommissarissen, hun n te betalen. De socialistische minister ^Binnenlandse Zaken, Lauis "ck, is bereid de overwe- sociaal-democratisch Oriënteerde bevolking van wk tegemoet te komen, maar pn probleem is dat niet alleen geldgebrek heeft. Ook iel kampt met een onbe- aibare schuldenlast. En tot permaat van ramp eisen Gent Antwerpen 'compensatie' *>r elke frank, die aan Luik of rissel wordt uitgekeerd. I.°jn aan alle problemen in ikeer een eind te rnakati, wil t voorstellen het groot van de schulden van en Luik door de staat te laten overnemen. De staat is daar 75 miljard frank aan kwijt, een kleine 8 miljard frank (430 miljoen gulden) per jaar. Tegelijk wil Tobback, om alle taalgevoeligheden te ont zien, 60 miljard frank van de schulden van Antwerpen en Gent overnemen, hoewel deze twee steden daar niet om heb ben gevraagd. Deze regeling heeft de instemming van de voorzitter van de Vlaamse deelregering, Gaston Geens, maar ze stuit op felle bezwaren van Vlaamse liberalen en som mige Brusselse politici. JOHANNESBURG (AFP/DPA) - Aartsbisschop Desmond Tutu heeft zondag opgeroepen tot een boycot van de ge meenteraadsverkiezingen die in oktober in Zuidafrika worden gehouden en daarmee de bepalingen van de nood toestand overtreden. Bisschop Tutu In een preek in de St. George- kathedraal in Kaapstad vroeg Tutu alle leden van de Angli caanse kerk, ook de blanke, niet naar de stembus te gaan. De zwarte aartsbisschop van Kaapstad zei te beseffen dat zijn oproep ingaat tegen de be palingen van de noodtoestand, die in juni met nog een jaar werd verlengd. Volgens de be palingen van de noodtoestand is het verboden kiezers op te roepen de verkiezingen te boy cotten. Eind oktober moeten de ver schillende bevolkingsgroepen - de blanken, de zwarten, de kleurlingen en de Zuidafrika nen van Indische afkomst - overeenkomstig de apartheids- wetten ieder hun eigen ge meenteraden kiezen. Bij voor gaande gemeenteraadsverkie zingen liet de meerderheid van de zwarte kiezers, die op lande lijk niveau geen stemrecht hebben, het afweten. Tutu liet er geen twijfel aan bestaan dat hij met zijn boyco- toproep de rassenscheiding bij de verkiezingen wilde veroor delen. De Zuidafrikaanse minister van wet en orde, Adriaan Vlok, zinspeelde dit weekeinde op maatregelen tegen kritische geestelijken als Tutu en Allan Boesak. I VANDAAG 2 KATERNEN Nederland heeft zijn eerste C-store: een winkel die mini-su permarkt, tankstation en koffieshop in één is. Een C-store is het liefst open als andere winkels dicht zijn. Maar dat blijft nog even een vurige wens. ZIE DE STEM CONSUMENT 'aspoort verdeelt kabinet Van onze Haagse redactie Wel zijn zij het er over eens dat een tegenaanval geboden is, maar over de wijze waarop verschillen ze van oordeel. Het overleg wordt vandaag voortgezet. De kans dat het hele kabinet zich met de tegenstelling tussen de beiden gaat bemoeien werd gisteravond gering geacht. Mi nister Van den Broek is er van overtuigd dat het verwijt dat zijn staatssecretaris Van der Linden de Kamer onjuist zou hebben geïnformeerd onterecht is. Hij wil het opnieuw opne men voor zijn staatssecretaris en diens voorganger, zoals ook bij het debat in april. Temeer daar hij vreest dat anders ook hij 'beschadigd' uit de strijd zal komen. Daarmee lijkt de kans gering dat de geplaagde be windslieden Van der Linden en Van Eekelen op korte termijn uit eigener beweging zullen vertrekken. In CDA-kring bestaat de vrees dat een te harde opstelling van Van den Broek een regelrecht gevaar oplevert voor het voort bestaan van het kabinet. Daarover ging het politiek overleg gisteren dan ook voor namelijk. Zowel CDA als WD acht het paspoort-drama geen kabinetscrisis waard; alleen Van der Linden en zijn voor ganger Van Eekelen zouden in het uiterste geval plaats moe ten maken. Maar minister Van den Broek gaat de confrontatie met de Kamer aan met als uit gangspunt dat de commissie niet behoorlijk op de hoogte was. De ten departemente ver zamelde gegevens zouden dui delijk in strijd zijn met de be vindingen van de commissie- Hermans. Hermans zei gisteravond: „Ik wacht wel af. Laat maar ko men." Hij zal niet voor het Ka merdebat reageren, tenzij de Kamer de commissie daar uit drukkelijk om vraagt. De tweede vice-voorzitter van de CDA-fractie in de Eer ste Kamer, de Limburger Franssen waarschuwde zelfs CDA-fractieleider Vries. „Als hij Van der Linden laat vallen, zal dat gevolgen hebben voor zijn positie", aldus Franssen. De woordvoerder van De Vries daarop: „De fractieleider ope reert op basis van feiten en ar gumenten. Voor dreigementen en Limburgse commotie is hij niet ontvankelijk." Het wordt PSV weer gemakkelijk gemaakt door zijn be oogde 'concurrenten' Ajax en Feyenoord. De Brabanders wonnen de derby tegen BW Den Bosch met 5-2 terwijl Ajax en Feyenoord hun uitwedstrijden verloren van respec tievelijk FC Twente (2-1) en FC Utrecht (3-1). PSV hoopt zich morgen nóg sterker te maken door Liverpool-spits John Aldridge te contracteren. ZiE SPORT 1 EN 2 In Enschedé en in mindere mate in Eindhoven is het voet balgeweld weer opgelaaid. Voor de wedstrijd FC Twente- Ajax zorgden een kleine honderd Amsterdammers voor veel rumoer, vechtpartijen en vernielingen. In de schermut selingen liepen vijf agenten verwondingen op. ZIE SPORT 1 IJsbrand Chardon is wereldkampioen vierspannen gewor den. De Nederlander behaalde zijn titel in Apeldoorn. ZIE SPORT 3 Het Nederlandse herenvoleybalteam nadert zijn topvorm. Afgelopen weekeinde won het op indrukwekkende wijze een toernooi in Karlsruhe. ZIE SPORT 3 Een hogedrukgebied dat zich naar ons land uitbreidt zorgt de komende dagen voor mooi nazomerweer. Vandaag wis selend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Wind zwak tot matig uit het zuidwesten. Maximum 20-22, mini mum 12-14 graden. Van onze verslaggever BREDA - De 13de Nationale Taptoe Breda heeft een record aantal bezoekers te zien gegeven. Bijna 28.000 toeschou wers hebben de negen avondvoorstellingen bezocht. Dat is een gemiddeld bezettingspercentage van 97. Gezien de verwachte grote toe loop was het aantal zitplaatsen dit jaar met 500 uitgebreid tot ruim 3.100 per avond. Dit heeft het bestuur van de Stichting Nationale Taptoe na afloop van de laatste voorstelling bekend gemaakt. De grootste publiekstrekker dit jaar was het zogenaamde 'spookpeloton', een demonstra tiepeloton uit Nijmegen dat de viering van 75 jaar Koninklijke Luchtmacht luister bijzette. Veel aandacht kreeg ook de Marinierskapel uit het Engelse Plymouth. Deze groep is veer tien dagen scherp bewaakt uit angst voor een mogelijke IRA- aanslag. Aan de taptoe is meegewerkt door circa 2.300 mensen, onder wie de helft burgers. Voor het eerst is er een wedstrijd gehou den tussen de burgerkorpsen die in het voorprogramma op traden. De Show- and Mar- chingband Victory uit Den Haag won de eerste prijs. Dat was de wisselbokaal van de Vereniging Buma. Het Drum- en Majorettenpeloton 'Wapen van Maassluis' werd tweede en de Drumfanfare Velp-Zuid derde. De Nationale Taptoe Breda zal volgend jaar gehouden worden van 24 augustus tot en met 2 september. (ADVERTENTIE) 9.02 Woord op zondag. Deum Laudamus. NOS: Qf3, terstanden. IKON: 10.00 Ven. vooraf. 10.10 Kerkdienst. - Wilde Ganzen. 11.00 De reld van zondagmorgen. 12*W Baantjes trekken DEN HAAG (ANP) - Ondanks de hoge werkloosheid wordt het groot ste deel van de vacatures die in be drijven en instellingen ontstaan vervuld door werkenden. Dat concludeert de Organsiatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA) op grond van een onderzoek naar het vervullen van vacatures. De OSA heeft hiertoe een enquête gehouden on der 550 bedrijven en instellingen. Daaruit blijkt dat na vier maanden 70 procent van de vacatures is vervuld. Voor eveneens 70 procent is dat gebeurd door mensen die rechtstreeks uit een andere baan komen. Van de 30 procent vacatures die na (Re periode niet vervuld zijn is 5 pro cent vervallen, staat 15 procent nog open ondanks een of meer sollicitanten en 10 procent omdat er geen enkele sol licitant is komen opdagen. Dat laatste percentage noemt de OSA gezien de hoge werkloosheid opvallend, temeer daar dit verschijnsel zich zeker niet al leen bij hooggekwalificeerde vacatures voordoet. Werkgevers blijken in het algemeen niet bereid de eisen voor een functie wat te verlagen om haar zo sneller ver vuld te krijgen. Eerder is het tegen overgestelde het geval: om een betere kandidaat te krijgen lijken zij bereid te wachten. Voorts blijkt uit het onderzoek dat een aanzienlijk deel van de vacatures die de werkgevers in eerste instantie als moeilijk vervulbaar hadden be stempeld enkele maanden later toch vervuld was. Moeilijke vervulbare va catures worden vaak vervuld, zij het dat dit wat meer tijd kost dan gemid deld, aldus de OSA. Van de niet als moeilijk vervulbaar omschreven vaca tures was na vier maanden 80 procent te zijn vervuld, van de moeilijk vervul bare 60 procent, zo blij kt uit de enquête. Het belangrijkste middel om sollici tanten binnen te krijgen is de perso neelsadvertentie. Van de nieuwe werk nemers komt 50 procent via zo'n adver tentie het bedrijf binnen en 20 procent via informele kanalen. Het arbeidsbu reau en uitzendbureaus spelen een aan zienlijk beperkter rol. Volgens de enquête is van de nieuwe werknemers slechts 7 procent via het arbeidsbureau aangetrokken, al tekent de OSA daarbij aan dat grotere bedrij ven oververtegenwoordigd zijn in de enquête en juist grotere bedrijven naar verhouding minder van het arbeidsbu reau gebruik maken. Naarmate er meer sollicitanten ko men is de functie sneller vervuld. Die conclusie lijkt voor de hand te liggen, maar is niet onbelangrijk omdat een bedrijf er met een actief wervingsge drag voor kan zorgen dat zich meer sol licitanten voor een vacature melden, al dus de OSA. Zo levert het plaatsen van een personeelsadvertentie gemiddeld 3,3 sollicitanten per functie extra op. Van de nieuwe werknemers was 70 procent voorheen elders werkzaam, terwijl 15 procent werkloos was na een vorig baan of na school. Nog eens 15 procent behooorde tot de categorieën schoolverlaters, nieuwe toetreders tot de arbeidsmarkt en herintreders. Ver der blijkt uit het onderzoek dat bij gro tere bedrijven de kans groter is dat een schoolverlater wordt aangetrokken dan bij kleinere, bij seizoenbedrijven de kans groter dat een werkloze in dienst wordt genomen en bij bedrijven met een afdeling personeelszaken sneller een werkende dan een werkloze wordt aangetrokken. De arbeidsomstandigheden in een nieuwe baan blijken sterk bepalend voor de vraag of een man of een vrouw die baan krijgt. Deze discriminerende werking blijkt onder meer uit het feit dat mannen een grotere kans dan vrou wen hebben op een baan met onregel matige werktijden, werk met stank, la waai of vuil werk en werk bij hoge temperaturen. Vrouwen hebben een grotere kans dan mannen op banen met een sterk routinematig karakter, aldus het rapport. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan- melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeldv ;taald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB Breda DE KRANT VOOR JE EIGEN STUK VAN NEDERIAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1