Uitbarsting van tbc in Veghel PARKQUOTTER il meer ;en met •oepen CHILLEN Alfred Jodocus Kwal «//LASER f u Verhitte rails uitgezet: Griekse trein ontspoort TURKSE CONNECTIE TOT IN BELGIE, DUITSLAND EN NEDERLAND ster kunst tg in Delfi Popsterren podium op voor mensenrechten Merijntje T 2.489.- \BWSTOL De rampen van Sudan Nederlandse boeren in Brazilië Bootshowseizoen gaat weer in Veel regen ZATERDAG 3 SEPTEMBER 1988 f Genscher onwel, lezing gestopt ZES DODEN EN DERTIG GEWONDEN Kabinet verbiedt vlakgom snoepgoed 0 S S I N G Westduitse bommenwerper stort in zee Italië roept gifschip terug BREDA - De politie heeft een belangrijke drugslijn uit Turkije opgerold. Inval Aangehouden Dow Jones omhoog optiek In verwachting Babyhuis „Haagweg" B0RIS BECKER 'WINNER' VUILE INJECTIENAALDEN MOGELIJKE OORZAAK VAN ZIEKTE HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Jongeren in België plegen meer zelfmoord Algenplaag bedreigt mosselkweek JEHADTKUNNENLEZENIN.. 4S F30 u. No way out. Ruiden Vlies III |u. The last emperor. Memllng en 22.30 u. Coming to Amerj. .Rembrandt lu. Matroos van de Chinese .30 u. Vice Squad. pOKKE/HEIST guna Beach - 11-19u.|nt Irtoonfestival. Sfem-lozem en -lezeressen kijken week in week uit in de „Kleintjes"-rubrieken. Datzijnelke lAiMDE dag vele tienduizenden mensen. Het moet dan wel heel raar lopen als juist uw ..kleintje" niet zou worden gelezeh. DE STEM ll~28stë~|aargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummersJ'JL25 [.INGE De Troubadour - 14 u. schij. g Vtalpertuua - 13.30 u. prijs. |arting. KLINGE HetGasthot - 19.45 u. schie. 19- JANSTEEN ICafé't Centrum - 20u.bin- ALSOORDEN Rudleen Sonja - 14 u. prijs. jading. ril het zogenoemde 'Fitj epen ook na 4 septembei (imroep heeft de organist or verenigingsgelden aai I W Sm i Genscher OSLO (AP) - De Westduitse minister van buitenlandse zaken, Hans-Dietrich Gen scher, is tijdens zijn bezoek aan Noorwegen onwel ge worden. Genscher (61) moest een lezing in Oslo onderbreken omdat hij zich niet goed voelde. Hij werd voor onderzoek naar een zie kenhuis gebracht, maar er werd niets ernstigs ontdekt. De minister was binnen het uur weer uit het ziekenhuis en zou later volgens plan zijn bezoek aan Noorwegen afsluiten en met een dienstvliegtuig naar de Bondsrepubliek terugkeren. KINETTA (AP) - Bij een treinongeluk in het zuiden van Griekenland zijn zes mensen om het leven geko men. Er vielen 29 gewonden, onder wie 15 buitenlandse toeristen. Het ongeluk is vermoedelijk veroorzaakt, doordat de rails vanwege de hitte waren uitge zet. Onder de doden is een 52-ja- rige vrouw uit Peru. De vijf anderen zijn nog niet geïdenti ficeerd. De gewonde toeristen komen uit Groot-Brittannië, de Ver enigde Staten, Tsjechoslowa- kije, Spanje, Argentinië en Fin land. De passagierstrein met meer dan 150 mensen aan boord was op weg van Athene naar Kipa- rissia in het zuidwesten van Griekenland en ontspoorde in de buurt van Kinetta, 56 kilo meter ten westen van Athene. Drie wagons vielen langs de steile spoorbaan ongeveer 200 meter naar beneden. Enkele passagiers werden door de ra men naar buiten geslingerd. Politie rolt drugslijn op ste PTT-verbindingen ai j lokale omroepen work bngeboden. Navraag bij het commissi iaat leert dat de door Veronr ëkozen opzet strijd zal oplev: pi met de Mediawet. Volg» orzitter A. Geurtsen van 1* bmmissariaat mag een lande tike omroep geen apart pit ramma verzorgen voor dg en. Wat wel zou zijn toege aan is al eerder uitgezond! jrogramma's, bij voorbee (ount Down, aan de lokale os ep aanbieden. In de opzet die Veronica v« et 24-uursprogramma va gen heeft is van beide g fn sprake. Het wordt een or de 'lokalen' geproduceei Jrogramma, waarin regelra |g wordt duidelijke gemaal at het hier om 'Veronica aal' gaat. iran meer dan honderd hui jentiende-eeuwse gracht ntjes, en binnenplaatsen,» penteren zeven plaatselijkj er in Delft hedendaags en brugsculptuur dat |lekke in klei wordt opj ouwd, een bamboe-overspf ling van kade naar kade, e ier-hollandse huiskamer en platbodem, een futuri che maaltijd voor de Oud ferk en het neerdalen :unsthistorische engelen iet Meisjeshuis. Bruce Springsteen - FOTO AP LONDEN (RTR) - De organisatie voor mensenrech ten Amnesty International heeft het startschot gege ven voor een wereldtoernee van popmusici, bedoeld om het onderwerp mensenrechten onder de aan dacht van velen te krijgen. De toernee begon met een concert in het Londense Wem- bley-stadion, waaraan muzikale grootheden als Bruce Springsteen en Sting deelnamen. In het Britse stadion wa ren circa 70.000 bezoekers. De popronde zal zeven weken duren. Met de toernee her denkt Amnesty de veertigste verjaardag van de Algemene Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties. In totaal hoopt de organisatie bij één miljoen mu ziekliefhebbers de kwestie van de mensenrechten meer be kendheid te geven. Amnesty kiest voor populair-muzikale propaganda, om dat de helft van de wereldbevolking j onger is dan 25 j aar. Andere popartiesten die op de concerten acte de pre sence zullen geven, zijn Peter Gabriel, Tracy Chapman en de Senegalees Youssou N'Dour. Daarnaast zullen popmu sici optreden uit landen die door de Amnesty-toernee wor den aangedaan, zoals' Hongarije, Frankrijk, Costa Rica, Canada, Zimbabwe, Brazilië, Japan en India. DEN HAAG (ANP) - Er komt een verkoopverbod voor artikelen 'die op le vensmiddelen lijken, zoals op snoepgoed of fruit ge lijkende vlakgommen, de memo-blokken in de vorm van hamburgers en zeep met het uiterlijk van een vrucht. Het kabinet nam het ont- werp-besluit Imitatie-ar tikelen om met name pro- dukten te verbieden, die geen eet- en drinkwaren zijn en waarvan de ver wachting bestaat dat zij door de consument (met name kinderen) door hun misleidend uiterlijk voor levensmiddelen kunnen worden aangezien. ps oi 'puej)oo8 -g 'smq usa i 'uaAouq 9 'sRipaj se; 'fi 'sï uejoj 'uaAoqsrqoai -g 'JOUS Bruce martelt microfoon voor onderdrukten Den Haag (ANP) - Ten noorden van het Westduitse waddeneiland Langeoog is een Tornado-jachtbom menwerper var) de West duitse luchtmacht in zee ge stort. Er was geen spoor van de twee inzittenden. Dat het om een Tornado ging werd vastgesteld door duikers van de Nederlandse mijnenve ger Seheveningen. Het wrak lag op de zeebodem. ROME (DPA/ ANP) - De re gering van Italië wil dat het schip Karin B, met aan boord 2.100 ton chemisch af val dat oorspronkelijk uit Italië afkomstig is, koers zet naar een Italiaanse haven om daar te worden gelost. Na afloop van een kabinetszit ting verklaarde de minister van milieu, Giorgio Ruffolo, dat nog geen beslissing is geno men over de precieze Italiaanse plaats van bestemming. Het gif waarmee de Karin B de afgelopen tijd op de Noord-' zee heeft rondgezworven, was opgehaald in het Afrikaanse land Nigeria, waar het illegaal door Italiaanse bedrijven was gestort. Onder druk van de pu blieke opinie besloot het be wind in Rome aanvankelijk de Karin B niet in Italië te laten lossen. Van onze verslaggever Met de arrestatie van twee Turken in Brussel heeft de Belgische politie sleutelfi guren in handen van een Turkse connectie. Vertak kingen daarvan lopen naar Breda, Tilburg, Rotterdam, Nijmegen, en wellicht ook München. Naast de vondst van 45 kilo he roïne in Breda heeft de politie bij invallen in woningen in Rotterdam en Nijmegen op 2 kilo heroïne en 3 kilo van een nog onbekend verdovend mid del beslag gelegd. Zoals we meldden, kwam de zaak aan het rollen toen de po litie in Brussel bij een transac tie van 15 kilo heroïne de 38-ja- rige H.G. uit Zaanstad en de 25- jarige D.A. uit Nijmegen arres teerde. De wagen, waarmee beide Turken naar Brussel wa ren gekomen, bleek door een Bredanaar in Breda te zijn ge huurd. Daarop heeft de Bre dase politie een inval in een woning aan de Zandbergweg te Breda gedaan en daarbij 45 kilo heroïne aangetroffen. De Nederlandse bewoner-eige naar van het pand was niet thuis. Vast kwam te staan dat de man ook wel eens in Rotter dam verbleef. De Rotterdamse politie deed daarom diezelfde nacht nog een inval in een wo ning in de Maasstad. Deze bleek onbewoond, maar wel trof zij daar 3 kilo heroïne aan. Naar de Bredanaar wordt nog gezocht. Bij de transactie in Brussel bleek ook de 21-jarige me vrouw L.V. uit Tilburg betrok ken. Zij werd in de nacht van woensdag op donderdag in haar woning aangehouden. Huiszoeking leverde geen ver dovende middelen op. In diezelfde nacht deed een arrestatieteam in Nijmegen een inval in vier woningen. In een van die panden werd een zak met twee kilo onbekend materiaal aangetroffen. Vol gens de politie waarschijnlijk ook een verdovend middel. De stof wordt onderzocht. Tevens werd bij de inval een in Mün chen woonachtige Iranees aan gehouden. Herman van Veen heeft het eerste exemplaar van 'Wat wijzer met Alfred Jodo cus Kwak' aan minister Bukman (Ontwikkelingssa menwerking) gegeven. Via het boekje kunnen leerlin gen uit de hoogste klassen van lagere scholen kennis opdoen over ontwikkelings hulp. Herman van Veen kreeg van de minister op dracht een begrijpelijk lees- en werkboekje te maken. Vandaar dat de uitreiking plaats vond in een school. NEW YORK (ANP/UCN) - Na donderdag te zijn meegesleurd in de koersval van de effecten beurs van Tokyo beleefde de Dow Jones-index van de dertig industriële aandelen van de ef fectenbeurs van New York gis teren de op drie na grootste stijging van dit jaar. De beurs- barometer steeg met 52,28 pun ten tot 2054,59 punten. Oorzaak van de stijging was de toene ming van de werkloosheid in de VS. Daarmee is kans op oververhitting van de econo mie kleiner geworden. (ADVERTENTIES) CHM1ELOWSKI Brabantplein 3, 4817 LR Breda telefoon 149942 -f-tti hetocxjc Speciaalzaak voor al uw baby-artikelen en betaalbare positiekleding. HAAGWEG 22, BREDA, 076-213890 Uw partner In PC prlvé-projeeten Personal Computer LANGE BRUGSTRAAT 43 - BREDA - TEL. 076-145369 MARKT 7-9 - OUDENBOSCH - TEL. 01652-2533 halfhoge wit leder vrijetijdsschoen met rode arnering. 2-kl. zool. Maten 36 - 47 ,dviesprljs 99.95. alléén vandaag slechts Breda, Tramsingel 74 (In de Lunet) Oosterhout, Bredaseweg 21 VEGHLEL (ANP) In de praktijk van een arts in Veghel zijn 19 patiënten be smet geraakt met tubercu lose, van wie negen met een zeldzame vorm, gewricht- stuberculose. Bij nog 13 an dere patiënten bestaat het vermoeden van besmetting. Dat hebben het ministerie van WVC en de inspecteur van de volksgezondheid in Noord- Brabant meegedeeld. De betrokken arts heeft een privé-praktijk waar hij pa tiënten behandelde met ge wrichtsklachten en huidaan doeningen. Hij heeft zijn prak tijk op advies van de inspectie inmiddels gesloten in afwach ting van de de resultaten van het onderzoek. Alle patiënten van de arts is geadviseerd zich bij een con sultatiebureau op tbc te laten onderzoeken. Het gaat om 380 mensen uit verschillende delen van het land. Volgens inspecteur van de volksgezondheid C. Postema paste de Veghelse arts een in ons land enigszins omstreden behandeling toe, waarbij hij zijn patiënten onder meer in jecteerde met bijnierschors- hormonen. De inpectie houdt er rekening mee dat de tbc is ver oorzaakt door het gebruik van besmette injectienaalden. „De hygiëne in de praktijk maakt deel uit van het onderzoek", al- I VANDAAG 4 KATERNEN In het door overstromingen geteisterde Sudan is de hulp verlening op gang gekomen. Het water dreigt nog, maar de Sudanezen krijgen weer moed. Hulporganisaties worden niet toegelaten in het zuiden, waar de toestand nog veel schrijnender is. De burgeroorlog zuigt het laatste restje le ven uit dit dorre land. WEEKEND 1 Nederlanders boeren goed in Brazilië. Minister Braks be zocht ze en is zeer enthousiast:„Het is goeie landbouw die ze daar in Brazilië bedrijven, goeie familiale verhoudingen, gemeenschapsgeest. Het was net of ik thuis in een Bra bants dorp een boerenvergaderingen toesprak." WEEKEND 3 Het bootshowseizoen voor West-Europa wordt dinsdag in Amsterdam geopend. Voor de Hiswa te Water is met opzet het vroege najaar gekozen omdat daar vele voordelen aan kleven. MAANDAG IN DE STEM CONSUMENT Vandaag in de ochtend eerst enkele zonnige perioden, ge volgd door toenemende bewolking met later op de dag en avond regen. Zondag eerst nog buiig weer, 's middags ge volgd door opklaringen. De wind: vrij krachtig uit zuid westelijke richting, op zondag afnemend tot matig.- Max. 17-19, min. 11-13. BRUSSEL (ANP) - Belgische jongeren slaan steeds vaker de hand aan zichzelf. Met een gemiddelde van ongeveer 200 per jaar (twijfelgevallen niet meegerekend) liggen de zelfmoordcijfers twee keer zo hoog als in Nederland, zo blijkt uit een onderzoek van de Katholieke Universiteit in Leuven. Bij jongens tussen 15 en 24 jaar is het aantal zelfmoorden in vijl jaar tijd verdubbeld. Zeventien op de 100.000 jongens in deze leef tijdscategorie pleegden tussen 1980 en 1984 zelfmoord. Bij meisjes was dat vijf op de 100.000, een stijging van 31 procent. Een verklaring voor de spectaculaire stijging is niet voorhan den. BREST (DPA) - Een giftige algensoort, die schadelijk kan zijn voor de eetbaar heid van mosselen, bedreigt de kust van het Franse Bre- tagne. De autoriteiten in het gebied bevalen de mosselvangst te staken in epn gebied dat enkele kilometers beslaat. De algenplaag doet zich voor in de wateren van het departe ment Finistere. Het eten van mosselen die door de giftige alg zijn aangetast, kan leiden tot verlammingsverschijnselen, die zelfs de dood tot gevolg kunnen hebben. De betreffende alg, protogo- nyaulax, is ook gesignaleerd in zeeën bij Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Canada en Japan. dus Postema. Gewrichtstuberculose is een zeldzame aandoening, die nor maal in ons land niet vaker dan enkele tientallen keren per jaar voorkomt. Bij tijdige ontdek king is de ziekte, net als andere vormen van tbc, goed te behan delen. Gewrichtstuberculose geeft soms echter pas na lange tijd klachten. Hierdoor bestaat het gevaar dat al schade aan de gewrichten is ontstaan voordat de ziekte ontdekt is. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld ;taaJd per: maand per automatische afschrijving adf 23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER Mijn naam: Adres: Postc.:..Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) i Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB Bred DE KRANT VOOR IE EIGEN STUK VAN NEDERLAND 4 L

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1