Twee lijnvliegtuigen storten neer Van der Linden mogelijk de laan uit NG: HUURDERS IN TE GOEDKOPE WONING EXTRA BELASTEN Scherper optreden tegen IRA 'Rookloze' sigaret op VS-markt VIJF MTT.TTANTEN IN KORTE TIJD UITGESCHAKELD ZESTIEN DODEN EN TIENTALLEN GEWONDEN cupunctuur erkt als CDA-FRACTIE IN ZAK EN AS OVER LOT PARTIJGENOOT Walesa roept stakers op aan het werk te gaan Nijpels geeft 75 miljoen extra voor grondreiniging Zeeland krijgt geld voor ontsluiting Neeltje Jans DONDERDAG 1 SEPTEMBER 1988 HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN TYI7I Om ijr Buien Concurrentieslag in autowereld Waardeloze voetbalavond N HAAG - Huurders die gemeten naar hun omen te goedkoop wonen, moeten in de toe- nst meer gaan betalen. Als ze dat niet willen eten ze de woning verlaten. idsremmer Merijntje HONGKONG/GRAPE VINE (AP) - Bij het neer storten van twee vliegtui gen zijn zestien doden en tientallen gewonden geval len. De doden vielen, nadat een toestel in de haven van Hongkong was geschoven. En in Texas kwamen passa giers om toen een lijnvlieg- tuig bij het opstijgen uit de lucht viel. Zeven van de 89 inzittenden van een Chinees verkeersvlieg tuig zijn om het leven gekomen toen het toestel, een Trident van Britse makelij, tijdens he vige regenval in Hongkong van de landingsbaan schoot en in zee viel. De slachtoffers waren zes van de elf Chinese beman ningsleden en een passagier uit Hongkong, die aan het hoofd gewond was geraakt. Vijftien mensen raakten gewond, van wie er 13 in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. Het verongelukte toestel wordt uit de haven van Hong kong gehesen. - fotoap Hun toestand werd bevredi gend genoemd. Het toestel kwam uit Kanton in het zuiden van China, toen het bij de landing van de baan af gleed. Het brak in tweeën en kwam gedeeltelijk onder water te liggen. „We voelden een paar grote hobbels en daar lagen we, in het water", vertelde een Neder landse passagier, Willem Goudzwaard. „Toen de mensen beseften dat het vliegtuig op het water lag, kalmeerden ze erg snel". Een Japanse passagier, Kiyotaka Fukasawa, vertelde dat een stewardess meteen een nooddeur opende, waardoor de passagiers naar buiten konden om op de vleugel op redding te wachten. Direct na het ongeluk werd met helikopters, een landings vaartuig, rubberboten en dui kers gezocht naar overleven den. Duikers wisten zeker twee passagiers te redden die in het vliegtuig bekneld zaten. Uiteindelijk werd het wrak door een drijvende bok uit het water getild. De luchthaven bleef gedurende zes uur voor alle luchtverkeer gesloten. Een Boeing 727 van Delta Airlines met meer dan 100 in zittenden is bij de start vanaf het vliegveld van Dallas-Fort Worth in de Amerikaanse staat Texas neergestort en in brand geraakt. Daarbij zijn volgens de autoriteiten zeker negen mensen omgekomen. Er waren 96 overlevenden, onder wie de drie leden van de cockpitbemanning. Zeker 32 gewonden zijn naar zeven zie kenhuizen gebracht; het was niet bekend hoe zij er aan toe waren. Ooggetuigen vertelden dat het driemotorige straalvlieg tuig met moeite van de grond was los gekomen, op de start baan viel, in tweeën brak en brandend tot stilstand kwam in een grasveld op 300 meter voor bij het einde van de baan. Veel overlevenden ontkwamen aan de vlammenzee door een gat aan de bovenzijde van de pas sagierscabine. Een woordvoerder van Delta Airlines, een van de grootste luchtvaartmaatschappijen in de VS, vertelde dat het vlieg tuig meer dan 97 passagiers en zeven bemanningsleden aan boord had. Het exacte aantal inzittenden was niet bekend, omdat baby's niet op de passa gierslijst stonden. Mei deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen 2al u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats: handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB Breda DE KRANT VOOR IE EIGEN STUK VftW NEDERtAND TUCSON - De rookloze sigaret maakt per 1 ok tober zijn entree in de VS. De sigaret heet Premier en is een paar dubbeltjes per pakje duurder dan de gewone soorten. De rook- en reukloze si garet moet vooral het aantal klachten terug dringen over passief ro ken. De tabak in de rookloze sigaret wordt verhit, niet verbrand. Daardoor pro duceert hij aan het uit einde geen rook. De rook die door de gebruiker wordt uitgeblazen ver vliegt zeer snel. Maar of daarmee de gezondheid van niet-rokers wordt ge diend wordt sterk betwij feld. Dat de rook niet is te zien en te ruiken betekent slechts dat de niet-roker niet mérkt dat hij of zij rookdeeltjes inademt, zegt de Amerikaanse anti rook-organisatie. In de ochtend eerst nog af en toe zon, gevolgd door toene mende bewolking met in de middag en avond buien. Moge lijk vergezeld van onweer. De wind wordt vrij krachtig tot krachtig uit zuidelijke richtingen. Max. 22-24, min. 12-14. Meer huur of huis uit De VNG wil in ieder geval dat gemeenten veel meer ruimte moeten krijgen om via aanpassing van huurprijzen grote leegstand in woningcom plexen tegen te gaan. Dit wordt nu nog veel te veel door de Rijksoverheid uitgemaakt, al dus drs. P. Dordregter, direc teur van de VNG. rdewols era? Laat dat dan even weten via een ..Kleintje" InOe Stem. it dan een goede kans dat de eerlijke vinder éón van de vele tienduizenden Stem lezers is. die regelmatig onze ..Kleintjes"- ariek ..Gevonden-Verloren" /ïasoeurt. DE STEM te jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 m der Linden F0I0 de stem/johan van gurp DEN HAAG - De CDA- fractie zit in zak en as. De vraag of staatssecretaris Van der Linden (Buiten landse Zaken, CDA) nog mag rekenen op de steun van zijn partijgenoten in de Tweede Kamer verdeelt de CDA-fractie zeer. De christen-democraten zien VANDAAG 4 KATERNEN De makers van de nieuwe Fiat Tipo zijn ervan overtuigd dat deze wagen een regelrechte concurrent wordt van de Volkswagen Golf. Lijken de twee wagens op elkaar en welke is beter? Een zo objectief mogelijke vergelijking van alle eigenschappen geeft daarop een antwoord. MORGEN IN DE STEM CONSUMENT onze Haagse redactie stelde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten G) gisteren in Den Haag voor. VNG presenteerde een ets van de volkshuisvesting 2000 en pleitte daarin voor ir woningen voor de mensen lagere- en middeninko- ïs. 'olgens de VNG 'bezetten' 1 te veel mensen met hogere, ie loop der jaren gestegen, omens relatief goedkope üngen. Een extra heffing et die ongelijkheid de we- 1 uithelpen, aldus de VNG. )e heffing stelt de huurders de gelegenheid te blijven ren waar hij woont, maar t hem betalen voor de subsi die hij eigenlijk niet nodig ft. )e VNG is niet bang dat dat administratie met dit plan iverzichtelijk groeit. )e VNG is niet van plan om irders die teveel verdienen naar het recht op hun huur- s te ontnemen. Dat kan vol- ïs de Vereniging alleen maar len tot buurten met lage of ;e inkomens. 3e presentatie van de VNG- la is ruim een week vóórdat atssecretaris Heerma ilksuisvesting) met nieuwe nnen komt voor de volks- isvesting. Het antwoord van het kabi net is eind deze of begin vol gende week te verwachten. Voorzitter Dolman van de Tweede Kamer zal vandaag voorstellen om het debat over de parlementaire enquête pas- poortproject op 15,21 en 22 sep tember te houden. Op donder dag 15 september kan de Ka mer van gedachten wisselen met de leden van de enquête commissie. Een week later, op woensdag 21 september (de dag na Prinsjesdag) begint het tweedaags debat met de rege ring, aldus het voorstel van Dolman. ZIE OOK ACHTERGROND Op de foto jeugdta- lent Marciano Vink van Ajax, die zojuist gescoord heeft tegen Sparta. Niet alleen het toeschouwers aantal in het betaald voetbal was bedroevend, ook het ni veau in het merendeel van de wedstrijden. De grote drie, PSV, Ajax en Feyenoord, kon met heel veel moeite en een ongezonde dosis geluk de kleintjes van zich afhouden en winst in eigen knip steken. Feyenoord kwam door de 2-1 op FC Groningen zelfs aan de met FC Twente en FC Utrecht gedeelde leiding, Ajax ver sloeg Sparta met 2-1 en PSV won in Venlo met 2-0 van WV. ZIE VERDER PAGINA'S SPORT 1,2 EN 3. Roken wordt pantomime verslaving )LOMB0 - Een Srilan- ans medisch centrum eft aangekondigd naar de nerikaanse rechter te ippen om erkenning van handeling van aids-pa- nten met acupunctuur af dwingen. t centrum, de Internationale liversiteit voor Aanvullende xücijnen (OIUCM), zegt is-patienten met goede re- ltaten te behandelen. De OIUCM heeft inmiddels 00 aids-patienten met acu- nctuur behandeld. De me lde werkt volgens het cen- im beter dan elk ander medi- n. „Ik zou het geen genezing llen noemen, maar het af- jersysteem wordt duidelijk >rker, waardoor de meeste tiënten langer leven", zegt vton Jayasuriya, een Srilan- anse arts die het centrum dt. „We doen wat we kunnen, ize resultaten kunnen we- nschappelijk niet worden tgelegd, maar ze werken." FRANKFURT/BELFAST (AP) - Een verscherpt op treden tegen het verboden IRA heeft geleid tot de aan houding van twee vermoe delijke IRA-leden in de Bondsrepubliek en de dood van drie andere katholieke extremisten bij een schiet partij met het Britse leger in Noordierland. Bij de explosie van een IRA- bom in een woning in de katho lieke wijk Creggan in London derry kwamen twee personen om het leven en raakte een derde gewond. De IRA-afde- ling in Londonderry liet later weten dat de bom bedoeld was voor een legereenheid die in de buurt huiszoekingen aan het verrichten was en bood zijn ex cuses aan voor de onschuldige slachtoffers die vielen. Het is de laatste tijd al vaker misgegaan met IRA-aanslagen. Sinds november vorig jaar zijn totaal 20 mensen omgekomen bij aanslagen die tegen ande ren waren gericht, en om niet alle sympathie te verliezen be loofde de organisatie zorgvul diger te werk te gaan. De Westduitse douane hield twee vermeende IRA-leden aan toen zij met een auto van uit Nederland de Bondsrepu bliek wilden binnenkomen. De Westduitse radio Südwestfunk zei dat de arrestanten een grote hoeveelheid wapens en explo sieven bij zich hadden toen zij ten noordoosten van Sittard de grens overstaken via een land weggetje zonder grenscontrole. Deze en de vele andere onbe waakte grensovergangen in het Nederlands- Duitse grensge bied worden scherper in de ga ten gehouden na de toegeno men IRA-aanslagen op Britse op tegen de komende politieke afweging van de positie van de staatssecretaris en ze hopen dan ook op een 'degelijk' weer woord van het kabinet op het rapport van de enquêtecom missie Paspoortproject. Een deel van de CDA-fractie vindt nu al dat Van der Linden zou moeten vertrekken, omdat zijn positie teveel is geschaad door uitspraken van de enquête commissie. De enquetecommissie-pas- poort constateerde dat staats secretaris Van der Linden de Kamer onjuist informeerde bij de voorbereiding van de pro- duktie van een nieuw paspoort, terwijl diens voorganger, de huidige minister Van Eekelen (Defensie), ernstige bestuur lijke tekortkomingen wordt verweten. De CDA-fractie hoopt met name opheldering te krijgen van de betrokken bewindslie den of er sprake is geweest van het 'bewust' of anderszins 'ver wijtbaar' niet informeren van de Kamer. Als dat antwoord niet ondubbelzinnig inhoudt dat Van der Linden politiek niets te verwijten is, zal de CDA-fractie zijn hoofd eisen. Van Eekelen zal dan evenmin ongeschonden uit de strijd ko men, zo werd in kringen van het CDA vernomen. GDANSK (AP) - Leider Lech Walesa van het verboden vakverbond Solidariteit heeft na zijn overleg met de Poolse autoriteiten gisteravond de stakende arbeiders in Polen opgeroepen hun conflicten met de directies bij te leggen, zodat de jongste stakingsgolf beëindigd kan worden. De oproep volgt op een dag van overleg met de minister van bin nenlandse zaken. Erkenning van de verboden vakbond en de sta king waren hoofdthema's van bespreking. De Poolse regering heeft steeds gezegd: eerst staking beëindigen, dan valt er te pra ten over Solidariteit. ZIE OOK BUITENLAND Van onze Haagse redactie Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Minister Nij pels (Milieu) geeft de ko mende vijf jaar 75 miljoen gulden extra voor reiniging van vervuilde grond. Met dit bedrag, jaarlijks 15 miljoen, heeft de minister de kosten van het Service Cen trum Grondreiniging (SCG) dat volgend jaar gaat draaien, veilig gesteld. Deze kosten zijn jaarlijks ruim 12 miljoen. Het SCG gaat alle stromen vervuilde grond in Nederland beheren. Daarmee worden ille gale transporten en dumpingen van giftige grond voorkomen. Nu wordt slechts 30 procent van de afgegraven grond aan de reinigingsbedrijven aange boden, 70 procent wordt ge stort. Daardoor ontstaan nieuwe milieuproblemen. Al leen makkelijk te reinigen grond wordt schoongemaakt, zwaar vervuilde grond wordt gestort. Provincies, gemeenten en particuliere bedrijven moeten alle afgegraven grond aan de SCG aanbieden. Het SCG heeft op zijn beurt de plicht de gron den te accepteren en te zorgen dat de grond op de juiste ma nier wordt gereinigd. Grond waarvoor nog geen schoon- maaktechniek is, wordt be waard. Na het neerschieten van drie IRA-leden zette het leger de plaats van de schietpartij af. militairen, zei de woordvoer der. De drie personen die in de buurt van de Noordierse plaats Omagh werden doodgeschoten door leden van de SAS-elite van het Britse leger behoorden tot het IRA en waren op een terreurmissie, zo liet het verbo den Ierse Republikeinse Leger weten. Volgens de Britse pers lokten SAS-commando's de drie man nen in een hinderlaag, toen zij voorbereidingen troffen om een aanslag te plegen op een militair van de protestantse militie Ulster Defense Regi ment. Uit het inzetten van SAS-militairen wordt afgeleid dat de Britse regering het aan slagenoffensief van het IRA nu - foto ap met de zwaarste middelen gaat bestrijden. De krant Irish Times schreef in een commentaar weliswaar geen meelij te hebben met IRA-leden die bij terreuracties omkomen, maar zei te vrezen dat het IRA aan dergelijk hard optreden van de Britse veilig heidstroepen het recht zal ont lenen om nog harder terug te slaan. DEN HAAG (ANP) - Zeeland krijgt drie miljoen voor ver- keersontsluiting en parkeervoorzieningen ten behoeve van Neeltje Jans. Volgend jaar krijgen vijf provincies in totaal twaalf miljoen gul den van het ministerie van Economische Zaken voor verbetering van de toeristisch-recreatieve infrastructuur. (ADVERTENTIE)

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1