'Burma op rand van anarchie' DE STEM Lastenverlaging bedrijven drie maanden uitgesteld Criquielion daagt Bauer voor rechter HONDERDEN GEWONDEN OP SHOW VAN LUCHTMACHT IN DUITSLAND m r Windhoos treft camping: 7 gewonden, schade 2 ton ZEKER DUIZEND GEVANGENEN BU OPSTAND DOODGESCHOTEN LUBBERS HAKT KNOOP DOOR IN RUZIE TUSSEN RUDING EN DE KORTE Van den Berk wereldkampioen Onbestendig RADIO 2 RADIO 3 RADIO 4 RADIO 5 Uendert v/d Born Met v/d Born valt te praten! MAANDAG 29 AUGUSTUS 1988 W E O B RADIO 1 RADIO 2 RADIO 3 RADIO 4 MEL I RADIO 5 BONN (RTR/DPA/AFP) - Bij het neerstorten van drie mili taire vliegtuigen tijdens een luchtshow zijn 40 doden en 500 gewonden gevallen. De kans is groot dat er meer doden en gewonden zijn. In de uren durende pa niek na het ongeval was een precies overzicht niet te geven/Zeker is dat een aantal zwaar gewonden in de komende dagen zal overlijden. Beschonken man knalt tegen pui van café Onzin Onrust HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN V van es, Soul usic. Cat rules otor 40. in news, rs -rt. dline The -er y (1). (3). Music -ball. Euro- Who. alive. tl» Cad- 23.40- utant tsdl- n cher "évisé. on. ilm wine. ulel les :Dark "ace bad e ,Lee G4 Nieuwsshow. Met om: 7.08 Natuur rubriek; 7.20 Het weer; 7.25 Visn," briek; 7.33 Uitgaantips; 7.50 DiV renmanieren; 8.06 TROS AktiiT 8.25 Ontbijtgast; 9.03 Prijzenslao 9.08 Koken; 9.20 Kieskeurig; 93 Plantenrubriek; 9.50 AutorubrieW 10.08 Van boeken bezeten; 10 S Prijzenslag; 10.35 Op uw gezond heid; 11.08 Prijzenslag; 11.20 Tir» voor woninginrichting; 11.30 Stu diogast; 11.47 Toerisme. 12.03 Oud olaatwerk. NOS: 12.56 Meded. voor and- en tuinbouw. TROS: 130 TROS Aktua. 13.30 Country. 143 Aktua sport 18.06 Coulissen. NOS 19.02 Jazz platform. 20.02 Langs 3. lijn. 22.02 Metro's music. 23.07 Mc het oog op morgen. KRO: 0.02 Ooi. luik. 1.02-7,00 Niemandsland. 8' Ieder heel uur nws. VARA: 7 03 Non-stop oude hits. 8.03 De odrT ning. 12.03 Bureau noodzaak. 1303 Een vleugje parfum in de dag», lijkse spruitjeslucht van het poli tieke gebeuren. 13.25 Typisch Hot lands. KRO: 16.03 Echo. 16.10 Zin in muziek. 17.03 Glas in lood, 18 03 Echo. 18.15 Levenslief en levens leed. 19.00-7.00 Zie Radio 1. Ieder heel uur nws. NCRV: 793 Drie voor negea 8.30 Gospel-rock 10.03 Jongeren Surfdag. 16.03 Za terdag-sport. NOS: 18.03 Dries- poor. NCRV: 19.02 Koploper. 2002 Elpee pop special. 21.02 Elpee- 'en CD pop. 22.02 Country style. 23.02. 00.00 Late date. AVRO: 7.00 Nws. 7.02 Wakker wor- den met.(8.00 Nws). 9.00 Topi van toen klassiek. 10.00 CaroLre 11.00 Kurhausconcert. Hoogtepun ten van het afgelopen seizoen: Jan Wijn, piano. VOO: 12.02 Strauss Co. 13.00 Nws. 13.02 Klassiek: Missa Solemnis van Beethoven. 14.26 Ka mermuziek: Tim Vogler Quartett 15.01 Nieuwe grammofoonplaten en cd's. 16.00 Lang leve de opera! Opera's van Ponchielli en Puccini. 18.00 Nws. 18.02 Avondstemming, 20.00 Nws. KRO: 20.02 KRO-klas- siek op zaterdagavond. Holland Festival Oude Muziek (20.55 Orgel rubriek). 22.20 Laudate. 23.40-00.00 KRO-Literair. en NOS: 6.30-6.49 Scheepvaart- marktberichten. 9.00 Nws. NOS Sportief. 9.25 Waterstanden. Feduco: 9.30 Hollandse Nieuwe (16). 9.45 Leven in vrede (3). 10.00 Meer culturen (4). EO: 10.15 De mu zikale fruitmand. 11.15 Als mensen veranderen. 11.45 De beste van or kesten. 12.00 Nws. 12.05 Meer dan een lied alleen... 1 12.45 Vragen naar de weg. 13.00 Nws. 13.10 Hallo Nederland. 13.30 Opo doro. AVRO: 14.00 Jazzspectrum. 15.30 Minjon. NOS: 16.30 Homonos. EO: 17.00 Licht en uitzicht 17.45 Overheids voorlichting: De Antillen. NOS: 17.55 Mededelingen, schippersbe richten en nws. EO: 18.10 Iyi Ha- berle. 18.25 Kayen Rasja. IOS: 18.40 Arabisch progr. NOS: 19.00 Progr. voor buitenl. werknemers. EO: 20.30 Laat ons de rustdag wijden. 21.15 Reflector. 21.30 Gouden or- gelklanken. 21.45-22.00 Beter bla zen. zine. 18.30 Bonjour bon 18.55 Les brèves. 19.00 Sacrée soi- rée. 20.00 Santé la Une. 21.30 Histoires naturelles. 22.00 Journaal télévisé. 22.30- 23.30 Reportages. DE STEM Ieder heel uur nws. KRO: 7.02 Ont- bijtshow. 7.53 Ter overweging. EO: 8.05 Groot nieuws. VOO: 9.02 Sport TROS: 10.02 Wegwezen. VARA: 11.02 Zondageditie. 12.02 Ophef en vertier. NCRV: 13.05 Hier en nu NOS: 14.02 Langs de lijn, sport en muziek. VPRO: 18.05 Het spoor. AVRO: 19,02 Leuterkoek en zand- gebak. 19.10 Ssssssssst.19.30 Hersengymnastiek. 20.02 Toppers van toen 21.02 Play it again. 22.02 Now's the time. NOS: 23.07 Met het oog op morgen. TROS: 0.02 De Nachtwacht 4.02-7.00 Krieken met Adje. Ieder heel uur nws. VARA: Vroege vogels. 10.02 Tony van Verre ontmoet Lex Meijer (6). AVRO: 10.30 Muziekmozaiek. 12.02 Nederlands op 2. 13.02 AVRO-ma- gazine. 14.02 AVRO-Phone. 16.02 Gitaar special. 16.30 Kom 'ns langs in de Batouwe. 18.02 Swing low. 19.00-7.00 Zie Radiol. Ieder heel uur nws. KRO: 8.02 Hur- rie-up. 9.02 Zin in pop. 10.02 De wakkere wereld. 12.02 KRO-mint- parade. 13.02 Het weeshuis van de hits. 15.02 Tijd voor toen. 16.02 KRO's zalige liefdesUjn. II KRO's hitweek. 19.02 Pop-eye. 2002 Radio Thuisland. 21.02 De krij sende tafel. 22.02-24.00 Op slag van maandag. NOS: 8.00 Nws. 8.02 H Vier. 9.00 Musica religiosa et profana. 9.» Progr.overzicht. KRO: 10.® Eucharistieviering. NOS: U-® Holland Festival Oude Muzi®! 1988: Les Arts Florissants. 13.® Nws. 13.02 Opera matinee. 14.® Onder de groene linde. 14.15 Con cert op de zondagmiddag: Radio Symfonie Orkest en Grootomroep koor m.m.v. sol. (ca. 15.50-16U Praten over muziek). 16.30 Distór tabel. 18.02 Musica Nova. TROS: 19.00 Continu klassiek. 20.00 NWS, 20.02 Specialiteiten la carte. 22.® Kamerconcert door pianist Nauw Grubert. 23.00-24.00 Finale. NOS: 6.30-6.49 Scheepvaart- f marktberichten. 9.00 Nws. NCRV; 9.02 Woord op zondag. 9.30 p Deum Laudamus. NOS: 9.55 ®8' terstanden. IKON: 10.00 Verhalen vooraf. 10.10 Kerkdienst. 12.00 Nws. VOO: 12.05 Het zwarte gat. 14® Radio Romantica. NOS: 16.55 ded. en schippersberichten. IKON 17.00 Kerkdienst. 17.58 Wilde Gan zen. 18.00 Nws. 18.10 Liturgie kerkmuziek. IOS: 18.40 De onbe kende islam. NOS: 19.00 P10* gramma voor buitenl. werkne mers. 19.20 Suara Maluku. ljjï Tambu. 20.30 Zorg en hoop. PP Cultuur special. 22.00 Dichter bi)de dichter. 22.10-23.00 Jazz uit het lp' torisch archief. 22.40-23.00 Hobby- scoop. ^gste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 JANGOON (UPI/RTR/ jfP/DPA) - Gevangenis bewaarders in Burma heb- :en tijdens de driedaagse jpstand en branden sinds vrijdag in de grootste ge vangenis van het land zeker duizend van de 13.000 ge vangenen doodgeschoten en meer dan honderd verwond. Vijfduizend gevangenen zijn inmiddels vrijgelaten en de itstkomt vandaag vrij. Burma jng gisteren de zevende dag van een algemene staking in het land volledig verlamt, je overheid blijkt daarbij steeds minder in staat de open- bare orde te handhaven. Vele mensen denken, naar een westelijke diplomaat zei, ook dat het bewind mensen heeft ingehuurd om branden te stichten en onrust te veroorza ken. Aung Gyi, één van de leiders van de oppositie, waarschuwde tijdens een betoging dat Burma 'aan de rand van anarchie staat, de situatie loopt bijna uit de hand'. De studenten ondernamen ook de eerste belangrijke po ging om de oppositie te vereni gen. Zij kozen een comité om voor democratie te vechten. Een verenigde oppositie vormt een nieuwe dreiging voor de autoriteiten. Aung Gyi zei dat er nog maar weinig tijd is om te han delen. „De regering moet snel maatregelen nemen om het volk democratie te geven". Veel mensen vinden dat er veel sneller algemene vrije verkie zingen moeten kom,en dan de regering wil. Het wordt steeds moeilijker voor het bewind om de orde te handhaven. In provinciesteden, zoals Moulmein, Mandalay en Bassein is er zeker geen sprake meer van ordehandhaving, al dus de diplomaat. „Rangoon verdeelt zichzelf zo in eenheden dat zij gemakkelijk te verdedi gen zijn, met bamboehekken om 's nachts stegen af te slui ten." Waarnemers zeiden uit het feit dat er agenten opereren af te leiden dat de regering wan hopige pogingen doet om haar totale controle van de samenle ving die zij tientallen jaren heeft uitgeoefend te behouden. „De hoogste leiding van de partij denkt dat alles wel voor bij zal waaien, maar vele la gere functionarissen hebben het zinkende schip al verlaten en openlijk verklaard uit de partij te zijn getreden", aldus de diplomaat. Al eerder is door waarne mers de theorie geuit dat het leger, dat nog steeds het mach tigste onverdeelde blok vormt in het land, Burma eerst in chaos zal laten verzinken om dan de touwtjes en de macht weer in handen te kunnen ne men. Veel doden bij vliegramp Drie BM 339a-vliegtuigen van Italiaanse luchtmacht zijn een vliegshow op de Amerikaanse luchtmachtbasis Ramstein bij Kaiserslautern in Rheinland-Pfalz zijn tegen elkaar gevlogen. De vliegtuigen maakten deel uit van het uit tien vliegtuigen bestaande demonstratieteam Frecce Tricolore. Ooggetuigen zeiden dat de toestellen onge veer 50 a 80 meter boven de grond in formatie vlogen waarbij zij samen een hart vormden. Twee vliegtuigen raakten elkaar en namen een derde toestel mee in hun val. De drie piloten kwamen om. Een toestel explodeerde in de lucht en belandde in een nabij - gelegen bos, een tweede kwam vlakbij de eretribune terecht boven op geparkeerde auto's. De derde sloeg brandend in het publiek. Vele toeschouwers lie pen brandwonden op of raak ten gewond door rondvliegende ULVENHOUT - De 22- jarige Tilburger A. van S. is in de nacht van za terdag op zondag voor de neus van twee rijks politieagenten tegen de pui van een café op de Chaamseweg in Ulven hout gereden. Voordat hij in Ulvenhout terecht kwam had hij in' Alphen een auto aangere den. De eigenaar van die auto reed in Ulvenhout npg achter hem aan, toen dij toeval een surveil lance-auto van de rijks politie de hevig slinge rende auto Van S. in het oog kreeg. Voor ze het te- ten 'stop-politie' konden geven reed hij tegen de muur van het café. Van S. bleek onder invloed. De rechter had hem al de rijbevoegdheid ont zegd. Bovendien bleek dat Jan S. geboekt stond voor de betaling van een boete of twintig dagen hechte nis. Omdat hij niet genoeg geld bij zich had, mag hij die straf meteen uitzitten. stukken metaal. Volgens een ooggetuige werd een toeschou wer door een stuk metaal ont hoofd. De jaarlijkse show werd bijgewoond door ruim 300.000 mensen. In België deed zich tijdens een vliegshow eveneens een do delijk ongeluk voor op de luchtmachtbasis Kleine-Bro- gel. Tijdens het vliegen van fi guren raakte een Finse piloot de macht kwijt over zijn toe stel, dat vervolgens neerstortte. De minister van binnenlandse zaken van de Westduitse deel staat Rheinland-Pfalz, Rudi Geil, woonde een deel van het vliegevenement bij in aanwe zigheid van hoge Amerikaanse legerofficieren. Vlak voordat het ongeluk zich voordeed was de minister weggegaan, maar na de ramp keerde hij direct per helikopter terug. De voorzitter van de socialis tische partij (SPD) in de deel staat, Rudolf Scharping, zei dat het met de levensgevaarlijke onzinnige militaire vliegde- monstraties eindelijk definitief afgelopen moet zijn. De ge meenteraad van het nabijgele gen Kaiserlautern heeft dit jaar, evenals voorgaande jaren, tevergeefs getracht de vlieg show op de luchtmachtbasis bij Ramstein te verhinderen. In de Bondsrepubliek bestaat groeiende ongerustheid over de recente ongelukken waarbij militaire vliegmachines zijn betrokken. Om de publieke opinie gerust te stellen vermin derde de Westduitse minister van defensie, Rupers Scholz, vorige maand reeds het aantal oefeningen waarbij vliegtuigen laag vliegen. Hij verminderde het totale aantal vlieguren van de NAVO boven de Bondsrepu bliek van 68.000 met 2.000. Vol gens critici is dit nog lang niet voldoende. Voordat de vliegshow van start ging hadden milieu-orga nisaties en politieke partijen nog verzocht het evenement niet door te laten gaan. ZIE OOK EXTRA OP MAANDAG Een vliegtuig valt in het publiek en ontploft. Vlammen, rook, brandende auto's en vluchtende mensen. Meteen na de ramp brak algehele paniek uit. Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Het kabinet is van plan de verlaging van IVlerijntje de vennootschapsbelasting en het betalen van de pre mie kinderbijslag door het Rijk toch een aantal maan den uit te stellen. Maar de werkgeversorgansa- ties mogen vanmiddag nog wel Steve Dauer 0p een delegatie uit het kabinet inpraten om te proberen Lub bers en de zijnen alsnog tot an dere gedachten te brengen. En kele ministers lieten zaterdag doorschemeren dat de werkge vers van dat gesprek niet te veel moeten verwachten. Bij het afschaffen van de WIR-premie begin dit jaar werd met de werkgevers een compensatieregeling overeen gekomen. Het tarief van de vennootschapsbelasting zou per 1 oktober van 42 naar 35 procent gaan en per 1 januari van het volgend jaar zou het Rijk de premie kinderbijslag, die nu door de werkgevers wordt opgebracht, gaan beta len. Kt Omdat er echter na afschaf fing van de WIR-premie toch nog teveel WIR-geld wordt uit gegeven, opperden premier Lubbers en minster Ruding (Financiën), tot grote woede van de werkgevers, de moge lijkheid de compensatiemaat regelen elk een kwartaal later te doen ingaan. In het kabinet verzette minister De Korte (Economische Zaken) zich daar fel tegen. Ruding en De Korte verschilden van mening over de vraag hoeveel extra WIR- geld er in 1988/1989 dient te worden uitgegeven. Ruding be cijferde de overschrijding op 2,7 miljard gulden, De Korte hield vol dat de overschrijding zeker 600 miljoen minder be draagt. Dat verschil is door premier Lubbers beslecht met de vast stelling dat de beide ministers zich bij hun meningsverschil neerleggen en dat bij de vraag hoeveel WIR-geld gecompen seerd moet worden vooral ge keken moet worden naar de fi nanciële noodzaak om de ge- I VANDAAG 2 KATERNEN 7 *f. - Van onze speciale verslaggevers RONSE - Claude Criquielion daagt Steve Bauer voor de rechter, omdat de in Vlaanderen wonende Cana dees zijn kans op de wereldtitel op onreglementaire wijze vernietigde door hem in Ronse in de kant te rij den. De pech van de Belgische oud-wereldkampioen, die nu veel geld misloopt, liet de supporters van Criquielion en andere Belgen in woede ontsteken. Bauer moest worden beschermd door rijkswachters in burger en ook de nieuwe wereldkam pioen Maurizio Fondriest, die part noch deel had aan het ge beurde, moest het ontgelden. De Italiaan moest, op weg naar de dopingcontrole, op de vlucht voor kwade supporters. Met de tumultueuze eindsprint, waarin de Italiaanse be lofte Maurizio Fondriest de lachende derde was, kreeg Ronse voor de tweede maal een wereldkampioenschap met een veelbesproken slot. In 1963 versloeg knecht Benoni Be- heyt zijn kopman Rik van»Looy, die als wraak voor een snel einde van de carrière van zijn landgenoot zorgde. ZIE OOK SPORT 1 EN SPORT 4 John van de Berk is zondag in de Zweedse plaats Tibro wereldkampioen motorcross in de 250cc klasse geworden. De rijder uit Oss was vorig jaar de sterkste in de 125cc- klasse. ZIE SPORT 3 Het weer blijft onbestendig. Perioden met zon. In de namid dag of avond gevolgd door buien. De wind, matig tot krachtig uit overwegend zuidwestelijke richting, Maximum 19-21, minimum 11-13. COLIJNSPLAAT - Een windhoos heeft gistermiddag ze ven caravans op de camping Orisant te Colijnsplaat op Noord-Beveland weggeblazen. Zes werden er geheel vernield. Zeven mensen (onder wie twee kinderen) werden gewond. Allen zijn met snij wonden naar het Oosterschelde-ziekenhuis te Goes overgebracht. Een geparkeerd staande personenauto werd door een van de weggewaaide caravans geramd en vernield. De gehele schade wordt geraamd op 200.000 gulden. (ADVERTENTIE) deeltelijke compensatie uit te stellen. Dat betekent dat geen van beide ministers volledig hun zin hebben gekregen; er wordt gecompenseerd, maar minder dan minister Ruding in verband met de hoogte van het financieringstekort nodig vindt. Hij kon zich daar zonder al te veel moeite bij neerleggen omdat het financieringstekort volgend jaar toch iets meer daalt dan volgens het regeer akkoord nodig is. ZIE VERDER PAGINA 3 PARKHUnnER Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: V Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 O kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Postc.:Plaats: handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB Breda I DE KRANT VOOR JE EIGEN STUK VAN NEDERLAND m

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1