Mogelijk 3.000 doden bij stammenstrijd in Burundi fALESA WIL BESPREKINGEN MET REGERING OVER SOLIDARITEIT Controle op giftransport Groot tekort aan Zeeuwse mosselen Pasjesregeling blijft op problemen stuiten f 400 doden bij aardbeving Zeven Britten gedood bij IRA-aanslag in Ulster Merijntje Feyenoord bedwingt PSV Rooks wint klassieker Sneeuwvakantie duurder Buiïg weer Leendert v/d Born Met v/d Born valt te praten! MAANDAG 22 AUGUSTUS 1988 w E O B RADIO 5 WARSCHAU (UPI/AFP/RTR/DPA) - De arbei ders van de Lenin-scheepswerf in het Poolse Gdansk hebben zondagavond besloten vanmor gen in staking te gaan. RADIO 1 4Mandela mogelijk in fasen vrij' Onmogelijk Rellen in Praag Zwaargewonden bij knokpartij in Lage Zwaluwe Demonstratie in Moskou uiteengeslagen HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND K 9.08 Koken; 9.20 Kieskeurig Plantenrubriek; 9.50 Autoruit/. 10.08 Van boeken bezeten; in Prijzenslag; 10.35 Op uw «L: heid; 11.08 Prijzenslag; 11.20 Ti voor woninginrichting; 11.30 St diogast; 11.47 Toerisme. 12.03 r! plaatwerk met Herman Emrni» NOS; 12.56 Meded. voor land- tuinbouw. TROS: 13.06 TROS a' tua. 13.30 Country. 14.03 Hart» troef. 14.30 Aktua sport. 18.06 Cn lissen. NOS: 19.02 Jazz Platter 20.02 Langs de lijn 22.02 Metrr music. 23.07 Met het oog op mor». KRO: 0.02 Oogluik. 1.02-7.00 Ni mandsland. Ieder heel uur nws. VARA Non-stop oude hits. 8.03 De ning. 12.03 Bureau Noodzaak. Een vleugje parfum in de daï lijkse spruitjeslucht van het tieke gebeuren. 13.25 Typisch lands. KRO: 16.03 Echo. 16.10 2.. muziek. 17.03 Glas in lood. ïi Echo. 18.15 Levenslief en levi leed. 19.00-7.00 Zie Radio 1. Spinveld 37 Breda. Tel. 076-223166 DESTEM I VANDAAG 2 KATERNEN i28ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Temeuzenj-JVlissingen^^Lossejiunimers Poli- Hol >.10 Zin ip Jtlanlischc Oceaan nron Ieder heel uur nws. NCRV: Drie voor negen. 8.30 Gospel^ 12Vz jaar. 9.03 Gospel-rock. Popsjop. 12.03 Paperclip-^ 14.03 Popstation. 16.03 Zaterdr sport. NOS: 18.03 Driesix NCRV: 19.02 Koploper. 20.02 1_ pop special. 21.02 Elpee en CD-l, 22.02 Country style. 23.02-00.00 Lat! date. Indische Oceaan NAIROBI/BRUSSEL (AP) - In de Afrikaanse staat Burundi zijn vo rige week bij de stammenstrijd tussen leden van de Hutu- en de Tutsi-stam naar schatting 3.000 mensen om het leven gekomen, merendeels Tutsi. Meer dan 16.000 Tutsi en Hutu zijn het land ontvlucht naar buurland Rwan da. Dit is zondag vanuit de Burundese hoofdstad Bujumbura meegedeeld door een diplomaat, die onbekend wilde blijven. Hij noemde een bericht in de pers, dat er bij de gevechten 24.000 doden zouden zijn gevallen, 'schromelijk overdreven.' Hutu die in ballingschap in België wonen, hebben zondag verklaard dat in het noorden van Burundi, waar veel Hutu wonen, alle leden van hun stam bij acties van het leger eerder deze week zijn omgekomen. Dit is in tegenspraak met officiële mededelin gen uit Burundi, dat Hutu-leden le den van de Tutsi-stam zouden hebben afgeslacht bij de vijandelijkheden eerder deze week. De Hutu in België, die lid zijn van de Palipehutu (Partij voor de Bevrij ding van het Hutu-volk) zeiden in een perscommuniqué dat werd overgeno men door het Belgische persbureau Belga, dat zondag een aantal dorpen nog steeds in brand stond, en dat de rivier de Akanyaru en het Cohoha- Meer vol met lijken liggen. De vier Hutu-gemeenschappen in het noorden van het land, Bugabira, Vumbi, Ntega en Busoni, waarvan de bevolking voor 85 procent uit Hutu bestaat, zouden dinsdag en woensdag eerst vanuit helicopters zijn gebom bardeerd. Vervolgens waren de over levenden met geweren, bajonetten en hakmessen afgemaakt. De Tutsi die hier woonden zouden eerst zijn geë vacueerd. Palipehutu heeft de buurlanden van Burundi opgeroepen om de 'nieuwe genocide' op de Hutu tegen gehouden, en de Commissie voor de Mensenrechten in Burundi heeft van uit Brussel om een internationaal on derzoek gevraagd. AVRO: 7.00 Nws. 7.02 Wakkerwor den met.(8.00 Nws). 9.00 Topp, van toen klassiek. 10.00 Caroüi 11.00 Kurhausconcert: Hoogtepuj ten van het afgelopen seizoen P» nokwartet Hanna Jaszyk. V0( 12.02 Strauss Co. 13.00 Nws. 13,; Klassiek. Camerata Academica de Mozarteums Salzburg met piam 14.18 Kamermuziekserie: Liedere van Schubert 15.00 Nieuwe gram mofoonplaten en cd's. 16.00 Lan leve de opera! Werken van Puccii en Wolf-Ferrari. 18.00 Nws. 18,! Avondstemming. 20.00 Nws. KRC 20.02 KRO-klassiek op zaterdai avond. Met om 20.02 Morton Feit man, componist van de stilte; 220 Orgelrubriek; 22.20 Laudate. 23,0 00.00 KRO-Literair: Spektakel. Arbeidsonrust Polen groeit NOS: 6.30-6.49 Scheepvaart marktberichten. 9.00 Nws. NOS Sportief. 9.25 Waterstanden Feduco: 9.30 Hollandse Nieuwi (16). 9.45 Leven in vrede (3). 10.(K Meer culturen (4). EO: 10.15 Demu zikale fruitmand. 11.15 Als mensei veranderen. 11.45 De besten vai orkesten. 12.00 Nws. 12.05 Meer daï een lied alleen12.45 Vragei naar de weg. 13.00 Nws. 13.10 Hallf Nederland. 13.30 Opo doro. AVRO 14.00 Jazzspectrum. 15.30 Minjon NOS: 16.30 Homonos. EO: 17! Licht en uitzicht. 17.45 Overheids voorlichting: De Antillen. NOS 17.55 Mededelingen, schippersbe richten en nws. EO: 18.10 Iyi ha berler. 18.25 Kayen Rasja. I0S 18.40 Arabisch progr. NOS: 19.01 Progr. voor buitenl. werknemers EO: 20.30 Laat ons de rustdag wij den. 21.15 Reflector. 21.30 Gouder orgelklanken. 21.45-22.00 Beter bla zen. 18.55 Les bréves. 19.00 Thalassa 20.00 Santé a la Une. 21.30 Histoi res naturelles. 22.00 Journaal télé- visé. 22.30-23.30 Reportage. Dat heeft een woordvoerder van de stakingsleiders ver klaard. Het stakingscomité van de Leninwerfde geboor teplaats van het verboden vakverbond Solidariteit, kwam zondagavond bijeen nadat de regering had gewei gerd in te gaan op de oproep van de leider van Solidari teit, Lech Walesa, onderhandelingen te beginnen over de arbeidsonlust in Polen. Zondag verklaarde Walesa van de autoriteiten die zelfde dag nog een reactie te willen hebben. Walesa, zelf monteur op de scheepswerf, deed zijn uitla ting in Gdansk ten overstaan van ongeveer 3.000 mensen, na afloop van een mis in de St Brygida-kerk. De voorganger van de dienst, Henryk Jan- kowski, zei vernomen te heb ben dat de regering vast van plan is de staking op de werf, de geboorteplaats van Solidari teit in 1980, te verhinderen. „Als de staking doorgaat, zal dat maandag heel Polen doen ontbranden", aldus Jankowski. In het land is al een week sprake van de ernstige arbeids onlust sinds de stakingen van 1980. Meer dan 16.000 arbeiders, werkzaam in kolenmijnen, ha vendiensten en het openbaar vervoer, hebben hun werk neergelegd. De stakers eisen w. ng Tl. ?W ic. tv. 50. iss ne Ieder heel uur nws. KRO: 7.02 Ont bijtshow. 7.53 Ter overweging. 8.05 Groot nieuws. VOO: 9.02 Sport TROS: 10.02 Wegwezen. VARA. 11.02 Zondageditie. 12.02 Ophef es vertier. NCRV: 13.05 Hier en nu NOS: 14.02 Langs de lijn, sport 0 muziek. VPRO: 18.05 Het spoor AVRO: 19.02 Leuterkoek en zand gebak. 19.10 Ssssssst.19.30 Her sengymnastiek. 20.02 Toppers va toen. 21.02 Play it again. 22.0 Now's the time. NOS: 23.07 Met he oog op morgen. TROS: 00.02 D nachtwacht. 4.02-7.00 Krieken Adje. Ieder heel uur nws. VARA: Vroege vogels. 10.02 Tony Verre ontmoet Lex Meijer 4 AVRO: 10.30 Muzielunozaiek. 1 De AVRO op toernee. 13.02 AVROi magazine. 14.02 AVRO-Phon 16.02 Gitaar special. 16.30 Kom J langs in de Batouwe. 18.02 j AVRO op tournee. 19.00-7.00 Radio 1. Ieder heel uur nws. KRO: f rie-up. 9.02 Zin in pop. wakkere wereld. 12.02 KRO-i parade. 13.02 Het weeshuis van hits. 15.02 Tijd voor toen. 16.02 s' lige liefdeslij n. 18.02 Hitweek. 1 Pop-eye. 20.02 Radio Thuislat 21.02 De krijsende tafel. 22.02-2 Op slag van maandag. NOS: 8.00 Nws. 8.02 H Musica religiosa et prof ana. 10.00 Eucharistieviering. 11.00 Festival: RTL Symfonie i kest met viool. 13.00 Nws. Opera matinee. 14.00 Onder groene linde. 14.15 Concert zondagmiddagCatharij ne sort met solisten (ca. 14.45 Praten over muziek). 16.30 Dj® tabel. 18.02 Musica nova. TRJa 19.00 Continu klassiek. 20.00 P 20.02 Specialiteiten a la carte. Kamerconcert: Isabelle van Re. len en Daniël Blumenthal. - 24.00 Finale. JOHANNESBURG (AP) - De vooraan staande Zuidafri- kaanse krant The Sun day Star heeft zondag gemeld dat de Zuid- afrikaanse regering overweegt om ANC- leider Nelson Mandela in fasen vrij te laten. De krant beroept zich op niet nader aangeduide bronnen bij de regering. Ook de New York Times citeerde zondag een niet bij name genoemde Zuid- afrikaanse regerings functionaris, die liet door schemeren dat Mandela binnen drie tot vier we ken vrij komt. Volgens The Sunday Star zou de regering over wegen Mandela over te brengen naar een privé- kliniek om verder te her stellen. Daar zou hij re gelmatig bezoek kunnen ontvangen, en interviews kunnen geven aan de me dia. Op deze manier zou de regering Mandela, van wie de jonge generatie Zuidafrikanen nog nooit een recente foto heeft ge zien of de stem heeft ge hoord, de zwarte leider willen 'demystificeren.' Na enige maanden zou de regering dan kunnen be sluiten om Mandela hele maal vrij te laten, of hem weer op te sluiten, aldus de krant. NOS: 6.30-6.49 Scheepvaart- marktberichten. 9.00 Nws. NC** 9.02 Woord op zondag. 9-*La, Deum Laudamus. NOS: 9.55 terstanden. IKON: 10.00 Werf'" raad van kerken 40 jaar. 11-451 gen en talen. 11.58 Wilde Gang (12.00 Nws). 12.05 Kerkdienst. WJ Wilde Ganzen. VOO: 12.05i zwarte gat (13.00 Nws). 16.00 P9 Romantica. NOS: 16.55 Medefl- schippersberichten. IKON-' 1 Kerkdienst. 17.58 Wilde Ganjj 18.00 Nws. 18.10 Liturgie muziek. IOS: 18.40 De onbekejj islam. NOS: 19.00 Progr. voor y tenl. werknemers. 19.20 Suara luku. 19.55 Tambu. 20.30 ZprLjj hoop. 21.20 Cultuur special- jjj Dichter bij de dichter. 22.10-^J Jazz uit het historisch arc^n 22.40-23.00 Hobbyscoop. OBFHH Wordt het geen tijd voor een parlementaire enquête naar die pasjes regeling? hogere lonen en erkenning van het verboden Solidariteit. Het centrum van de ongeregeldhe den vormt de omgeving van Katowice, de belangrijkste ko- lenstreek in Polen. De regering onder leiding van generaal Wojciech Jaruzelski weigert op de eisen van de ar beiders in te gaan. De autori teiten wijzen erop dat de slechte economische situatie van het land inwilliging van de looneisen onmogelijk maakt. De erkenning van Solidariteit, verboden sinds het uitroepen van de noodtoestand in 1981, noemen zij onrealistisch. De regering heeft zaterdag de situatie doorgesproken in een speciale zitting met de Na tionale Defensieraad. Tijdens de bijeenkomst zou tot 'gepaste maatregelen' zijn besloten. De tails hierover zijn niet bekend gemaakt. Wel hebben verslag gevers geconstateerd dat in de zuidelijke stad Jatsrzebie, waar vier mijnen platliggen, militaire patrouilles zijn ver schenen. Tot een ingrijpen zou het nog niet zijn gekomen. Met stokken en traangas heeft de politie in Praag, de hoofd stad van Tsjechoslowakije, zondagavond een einde ge maakt aan een betoging van ongeveer 10.000 mensen, ter herdenking van de twintigste verjaardag van de inval in Tsjechoslowakije van troepen van het Warschaupact. De 'spontane' betoging was de grootste sinds de eerste ver jaardag van de inval in 1968, die een einde maakte aan de 'Praagse lente' onder leiding van Alexander Dubcek. De de monstratie kreeg vorm toen honderden mensen een petitie ondertekenden, waarin de te rugtrekking uit het land wordt geëist van de Sovjetrussische militairen. Ook roept de petitie op tot het houden van vrije verkiezingen en een einde aan de censuur. ZIE OOK BINNEN-BUITENLAND BREDA - Bij de grensover gang Hazeldonk aan de E-I0 is vannacht een uitgebreide controle gehouden naar transporten van chemisch afval vanuit Nederland naar stortplaatsen in België en Noord-Frankrijk. De controle aan de grenspost werd op touw gezet door de mi nisteries van VROM (Milieu) en Financiën in samenwerking met de douane en de rijkspoli tie in Breda. Ook de Belgische douane werkte aan de aktie mee. Volgens een woordvoerder van VROM moet de controle uitwijzen of de afspraken die over de export van chemische afval zijn gemaakt goed wor den nageleefd. IN het Himalaya-gebergte in Nepal en oostelijk India heeft zich zondagochtend vroeg een aardbeving voor gedaan met een kracht van 6,5 op de Schaal van Richter. Door de aardbeving werden huizen verwoest (zoals op de foto in Bhaktapur in Nepal) en ontstonden overstromin gen van rivieren een aard verschuivingen. Zeker 400 mensen zijn om het leven gekomen, en meer dan 3.000 mensen zijn gewond ge raakt. Het epicentrum van de aardbeving lag ongeveer 70 kilometer ten noordoosten van Darbhanga, een stad van 800.000 mensen in de Indiase deelstaat Bihar. In de dis tricten Darbhanga, Munger en Madhubani zijn volgens de autoriteiten de meeste do den gevallen; meer dan 25.000 huizen zijn hier ver woest. De verwachting is dat het dodental nog aanmerke lijk zal stijgen, omdat veel gewonden er ernstig aan toe zijn. Ook zijn er nu alleen nog maar gegevens uit de grote steden, en niet uit de klei nere plaatsen en het platte land. - FOTO AP DUBLIN (AFP) - Het Iers Republikeinse Leger (IRA) heeft zaterdag de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag op een bus in Omagh, in het westen van Ulster, waarbij ze ven Britse soldaten om het leven zijn gekomen. Bij de aanslag zijn 100 kilo ex plosieven gebruikt om de bus op te blazen, aldus de Tyrone- brigade van het IRA in een communiqué. Het IRA roept de bevolking in Noord-Ierland op niet om te gaan met Britse militairen en zegt 'de wapens niet te zullen neerleggen voordat vrede en de terugtrekking van de Britten in Ierland wordt gegaran deerd'. De guerrillabeweging wijst de verantwoordelijkheid voor de aanslag op de Britse premier Margaret Thatcher, een paar jaar geleden, af, alsmede aan slagen op de vorige Britse rege ringen. Deze aanslagen hebben de Britten sinds 1971 'op wrede wijze misleid', door hun te doen geloven dat het IRA verslagen kan worden, aldus de in Dublin uitgegeven verklaring die zoals gewoonlijk getekend is door P. O'Neil. Van zijn kant heeft de Ierse premier, Charles Haughey, de aanslag 'in de scherpst moge lijk termen' veroordeeld als de 'jongste gruweldaad'. Hij be tuigde zijn medeleven aan de families van de slachtoffers. Premier Thatcher besloot haar vakantie te onderbreken en naar Londen terug te keren voor besprekingen met een af gevaardigde van het graaf schap waar de aanslag werd gepleegd. Politieagenten in Ierland hebben in de plaats Brangan- stown, circa 15 kilometer van de hoofdstad Dublin, een ze ventigtal explosieven aange troffen. Het vermoeden bestaat dat het hier gaat om een wapenopslagplaats van de IRA. Van onze verslaggever LAGE ZWALUWE - Bij een vechtpartij rond half twee in de nacht van zaterdag op zondag bij de Freddy Bar aan de Loonsedijk in Lage Zwaluwe zijn twee zwaar gewonden gevallen. Eén van de twee, E.van B. uit Made, ligt met ernstig hoofd letsel op de afdeling intensive care van het Elisabethzieken- huis in Tilburg. Over de juiste toedracht van de vechtpartij tast de politie nog in het duister. De andere gewonde, G.G. uit Lage Zwaluwe, is een mede werker van de dancing. Vol gens zijn lezing is de vechtpar tij binnen begonnen. G.G. werd met een mes in het hoofd gesto ken. Toen hij naar buiten wilde gaan om zich onder doktersbe handeling te laten stellen, werd hij in de deuropening opge wacht dóór enkele mannen, die hem opnieuw met een mes be dreigden. Daarop sloeg hij één van de jongelui met een honk balknuppel. Met een ambu lance werd dit slachtoffer eerst naar Breda en later naar Til burg vervoerd. MOSKOU (AP) - Een groep demonstranten die in Mos kou de Praagse Lente van 1968 herdacht, is zondag slaags geraakt met de poli tie. De demonstratie was georgani seerd door de illegale partij Democratische Unie en werd door het Sovjetpersbureau TASS een 'geplande provoca tieve samenscholing' genoemd. Volgens het persbureau was de demonstratie van te voren al schriftelijk verboden door de overheid. Toen de mensen toch bijeen kwamen, omringde de politie het park en pakte iedereen op die weigerde te gaan. Meteen na hun vrijlating verzamelden de mensen zich opnieuw in het park en scandeerden: 'Praag, Praag, Praag' en 'de bezetters moesten zich schamen'. Ook deze keer dreef de politie de mensen uiteen en arresteerde enkele demonstranten. TASS ontkende enige over eenkomst tussen de liberale po litiek van de Tsjechische leider Alexander Dubcek in de jaren zestig en de huidige 'glasnost'- politiek van Sovjetleider Mi chael Gorbatsjov. Van onze verslaggever YERSEKE/PHILIPPINE - De mosselkwekers in Zee land vrezen dat dit seizoen maar vijf- tot zeshonderd duizend van de geplande één miljoen mosselton (100 kilo) wordt gehaald. Dit zei J. van den Bos, voorzit ter van Zevibel, de Vereniging Visserijbelangen in Zeeland, zaterdag tijdens de jaarlijkse mosseldag in Yerseke. Oorzaak van deze schaarste aan Zeeuwse mosselen is het tekort aan mosselpercelen in de Waddenzee en de Oosterschel- de. Volgens C. Tiedeman, mos selrestauranthouder in Philip pine, speelt ook mee dat dit voorjaar bij stormen veel mos selzaad is verdwenen. Volgens J. Lauwerse, voor zitter van de vissers in Yerseke, heeft die te lage mosselproduk- tie niet alleen hoge prijzen tot gevolg, maar vreest men ook dat de vraag naar consumptie mosselen terug zal lopen. Nu al is te merken volgens de handel dat de vraag naar goedkopere en dus kleinere mosselen van mindere kwaliteit toeneemt. Nederland neemt momenteel nog steeds de toppositie in bij de mosselproduktie in Europa. Het zou volgens Lauwerse ver schrikkelijk zijn als Nederland deze leidende positie niet zou kunnen handhaven. Tijdens de mosseldag in Yer seke zei Lauwerse ook dat overheid en milieu-organisa ties eens moeten laten weten wat nu de werkelijke schade is die mosselvissers toebrengen aan de Waddenzee en de Oos- PSV heeft op het nippertje een gelijk spel uit het vuur ge sleept in het toptreffen met Feyenoord. Vanenburg zorgde voor de 2-2-eindstand in blessuretijd. ZIE SPORT 1 Steven Rooks toonde een week voor het wereldkampioen schap in Ronse zijn grote vorm door het Kampioenschap van Zürich op zijn naam te schrijven. ZIE SPORT 5 Morgen treft U in uw krant aan: 'Start', de jaarlijkse bij drage van De Stem aan het begin van de veldcompetities amateurvoetbal, hockey, korfbal en rugby. Verhalen, foto's, competitie-indelingen en gegevens over alle clubs geven U een beeld van de verwachtingen voor het komende sei zoen. DE wintervakantie in de sneeuw wordt voor het eerst sinds enkele jaren duurder. En dat terwijl een dagje wintersport tóch al meer kostte dan een dagje zomervakantie. Een van de onderwerpen op de nieuwe maandagse pagina Consument. ZIE CONSUMENT OP PAGINA 2 Eerst veel bewolking en af en toe regen. Later op de dag opklaringen en afnemende buiigheid. Wind matig uit westelijke richtingen. Maximum 18-20, minimum 10-12 gra den. DEN HAAG (ANP) - Het invoeren van een pasjesregeling in het betaalde voetbal blijft op problemen stuiten. Nadat de KNVB en de ministe ries van Binnenlandse Zaken, Justitie en WVC pas na moei zaam overleg tot een financiële regeling waren gekomen, doe men nieuwe moeilijkheden op. De voetbalbond heeft de dwingende wens uitgesproken dat de politie bij het aanhouden van voetbalvandalisten de eventueel aanwezige suppor terspas inhoudt en naar de bond opstuurt. Dat is echter volgens mr. De Graaf van het ministerie van Binnenlandse Zaken, lid van de interdepartementale project groep voetbalvandalisme, wet telijk niet mogelijk. „Er is sprake van een civiel rechtelijke overeenkomst tus sen de clubs en KNVB aan de ene kant en de supporters aan de andere zijde. Het rijk staat daar buiten". Slechts in bijzon dere gevallen zou het mogelijk zijn dat de politie bij een arres tatie in het stadion aan de wens van de KNVB voldoet. Bij rel len buiten het stadion is dat volgens de Nederlandse wet niet mogelijk. Voor De Graaf ligt de ver antwoordelijkheid van de con trole van de pasjes bij de KNVB en de clubs. De KNVB reageerde bij monde van veiligheidsfunctio naris De Bakker teleurgesteld over de stellingname van de overheid. Over een ding is Dé Bakker het met De Graaf eens; als het pasje niet kan worden ingenomen door de politie na een aanhouding, dan staat het nut van de hele regeling, dat als experiment geldt, weer op losse schroeven. (ADVERTENTIE) terschelde en de economische opbrengst van de mosselperce len per hectare. Op dit moment moet de Zeeuwse mosselhandel 30 tot 40 procent van haar mosselen in voeren. Het grootste deel hier van is bestemd voor de mossel- conservenindustrie, zodat de Zeeuwse mosselen voor de di recte consumptie beschikbaar blijven. De Zeeuwse mosseldag werd zaterdag geopend door minis ter Brinkman die daartoe met zijn hele gezin naar Yerseke was afgereisd. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan- 0 DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats:. Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart adƒ71,85 kwartaal per autom. afschrijving adƒ69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats: handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem. Antwoordnr 112. 4800 VB Breda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1