Zij zocht Ik vond groepshoofd m/v !arl Lewii oc] huize tGRUYTVELI ereldrecoi BAND YAM-YAM 06-320-323.G6 Voorlichting donderdag 18 augustus 20.00 uur TNDZEGE KJ Blom Beroepsopleiding Bij-Instructeur SIR»!ELEKTROMONTEUR Jfjy. ERASMUSSCHOOL 320.32262 AUTOMATISERINGS-OPLEIDINGE! BIJ U IN DE BUURT DE STEM VAN ZATERDAG 13 AUGUSTUS 1988 ■v randstad uitzendbureau Randstad houdt niet van half werk iiiiiiiiiiiiiii in ii in ii m iiiiiii minimi IIIIIII School- Boys& Girls. 06- DESITEM O M E E hogeschool holland rei. 073-17540, M.O. DEELTIJDSTUDIES DORDRECHT OPLEIDING TOT RIJ-INSTRUCTEUI J) PAULEN MElwl Aanvang nieuwe cursus: zaterdag 17 september AMSTELVEEN - De derde l dng van de Nederlandse h het vijflandentoernooij tel veen kwam net op tijd kanisatoren van het evener pcht nog een aangenaam bezorgen, al kan de |)ranje nauwelijks meer on m-- Zij zocht een baan als typiste of receptioniste. Misschien was een com binatie ook mogelijk. Ze was nog niet zo lang van school af (Havo meteen 9voorFrans). In haar vrije tijd had ze haar typediploma ge haald en daarna volgde ze via Randstad een cursus tekstverwerken. Hobby'sZe ging vaak naar het museum en als je lezen een hobby noemt, ze las alles wat los en vast zat. Uit eindelijk zou ze best wel iets in die richting willen doen. Maar, vroeg ze zich af, hoe krijg je dat voor elkaar Ik vond twee banen die bij haar pasten. Een handelsonderneming zocht een typiste. En een internationale uitgeverij van kunst boeken had vooreen wat langere periode een receptioniste nodig. Ik raadde haar aan om de uitgeverij te kiezen. Ze moest overigens zowel een tekstverwerker als een telex kunnen bedienen (ook dat kon ze bij Randstad snel onder de knie krijgen). En tenslotte was een aardig mondje Frans zeker niet onwelkom. Pas de problème. Randstad Uitzendbureau, de grootste uitzendorganisatie van Nederland, biedt ieder jaar ruim 300.000 vacatures aan voor tijdelijk werk. Randstad heeft 190 vestigingen verspreid over heel Nederland. Iedere vestiging beschikt over gespecialiseerde medewerkers die op de hoogte zijn van wat er in de verschillende beroepsgroepen gaande is. Randstad is ook gevestigd in België, Duitsland en Frankrijk. Het bedrijf Red Band Venco BV heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkeling, produktie en verkoop van drop- en suikerwerken. De produkten worden onder bekende merknamen als Red Band, Venco en Nubilo op de markt gebracht Red Band Venco is een goed renderende onder neming binnen de levensmiddelendivisie van het CSM-concem en neemt een vooraanstaande positie in op de Nederlandse drop- en suikerwerkmarkt Daarnaast wordt met kracht gestreefd naar verdere uitbreiding van de positie in het buitenland. Red Band Venco heeft vestigingen in Etten-Leur, Roosendaal (NB), Naarden, Almere, Turnhout (België) en Bocholt (Duitsland). Hetpersoneelsbestanabedraagtcirca 550medewerkers. Het werkterrein/de funktie Binnen de Technische Dienst van onze produktielokatie Red Band BV te Roosendaal (235 medewerkers) komt op korte termijn de funktie vakant van U gaat zich bezig houden met het uitvoeren van diverse uitbreidings-, onder- houds- en reparatiewerkzaamheden aan laagspannings- en krachtinstallaties, meet- en regelapparatuur, alsmede het reviseren en repareren van elektrische apparatuur. In principe geschiedt het werk in tweeploegendienst Het profiel Onze gedachten gaan uit naar kandidaten met MTS-Elektronica, of een opleiding op vergelijkbaar nivo (bijv. LTS aangevuld met VEV). Ervaring in een soort gelijke funktie is een must Kennis van PLC-besturing is een pré. Leeftijdsindikatie: 25-35 jaar. De sollicitatieprocedure Voor nadere informatie kunt u telefonisch kontakt opnemen met de heer R Emest, chef technische dienst elektro, telefoon: (01650)- 3 79 00. Uw sollicitatie richt u aan Red Band BV tav. de heer R Vogel, sektor personeelsfunktionaris, Spoorstraat 51 4702 VW Roosendaal (NB). Een medisch onderzoek maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. REDBAND VENCO BV IIIIIII LOUIZA-MARIALEI 6 - 2018 ANTWERPEN TEL.: 00-32-3-233.60.58 PRAKTIJKGERICHTE OPLEIDING TOT MO DERNE BEROEPEN BOEIENDE STAGES BEDRIJFSHOSTESS SECRETARIAAT JOURNALISTIEK ETALAGE (dag en avond) TOERISME PUBLIC RELATIONS STENO-TYPEN MANNEQUIN 50 ct. p.m. 50 ct. p.m. PER U kunt nu nog inschrijven voor de deeltijdstudies aan de Hogeschool Holland om een tweedegraads akte te halen in één van de vakken Nederlands, Engels, Economie of Wis kunde. Ook buiten het onderwijs kunt u met deze bevoegdheid vaak terecht. Voor nadere informatie: Donderdag 18 augustus 1988 om 20.00 uur, Spirea 3, 3317 JP Dordrecht. Telefoon 078-175400 Spirea 3 Dordrecht De Stichting Ouders en Vrienden van het Afwijkende Kind is opgericht in 1965, met het doel hulp te bieden aan ouders met geestelijk gehandicapte kinderen van protestants christelijke huize in Noord-Brabant. De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het stichten en instandhouden van tehuizen, waarin deze gehandicapten kunnen worden opgenomen en zodanig kunnen worden verzorgd, dat zij zich zo goed mogelijk kunnen ontplooien. 100% Huize 't Gruytveld in Terheijden is een woon-, leef- en werkgemeen schap voor 307 geestelijk gehandicapte bewoners en 350 mede werkers. Op korte termijn vragen wij een Woongroepbeschrijving: De woongroep maakt deel uit van de dienst Bewonerszorg, waarbinnen 27 woongroepen functioneren. Het groepshoofd ressorteert rechtstreeks onder een unithoofd. Het betreft hier een woongroep die bewoond wordt door overwegend semi-ambulante dames en bejaarden, die in vergelijking met de totale Gruytveld-bevolking een matige redzaamheid bezitten. De begeleiding is speciaal gericht op huiselijkheid en redzaamheidsbehoud. Het woongroepteam bestaat uit totaal 6.5 medewerk(st)ers. Naast het bezig zijn met het realise ren van de woongroepdoelstelling wordt van het groepshoofd verwacht dat hij/zij uitvoering geeft aan organisatorische zaken en leiding geeft aan de teamleden, onder wie leerling-Z-verpleegkundigen. Onze wensen: e leeftijd minimaal 23 jaar en minimaal 2 3 jaar ervaring als Z-verpleegkundige; e diploma Z-verpleegkundige of HBO-V, bij voorkeur aangevuld met een managementopleiding ISW, IBW of kaderopleiding: e bereid en in staat zijn in teamverband samen te werken; bij voorkeur ervaring in een leidinggevende functie. In de selectieprocedure is o.a. een gesprek opgenomen met een adviescommissie, bestaande uit aanstaande teamleden. De salariëring wordt geregeld conform het Functiewaarderings systeem Gezondheidszorg, functiegroep 44/45. De overige arbeids voorwaarden zijn conform de CAO-Ziekenhuiswezen. Indien u meer informatie over deze vacature wenst, kunt u zich tele fonisch wenden tot het hoofd Bewonerszorg, telefoon (01693) 22 51, toestel 13. Schriftelijke sollicitaties kunnen binnen 14 dagen gezonden worden aan het hoofd Personeelszaken van Huize 't Gruytveld, Postbus 4, 4844 ZG Terheijden. Het beroep Rij-lnstructeur boeiend en afwisselend. Het een beroep dat door de overheii is erkend. Hiervoor moet u afl gen een Staatsexamen: daarvooi| leiden wij u op. RUUD MICHELS ZN. s<* or Wil Kester .„.1STERDAM - Voor de organisatoren van de Ad Paulen Memorial atletiek- oieeting was het geen on prettige verrassing, dat 3arl Lewis aankondigde norgen in Hengelo alleen pde 4x100 meter estafette willen starten. LDat bespaart ons zo'n twintig- Huizend dollar", glunderde APM-directeur Rob Kerkho- en gisteren op Schiphol waar ^ewis vanuit Italië arriveerde. De 200 meter, die de viervou- lig Olympisch winnaar een lag eerder in het op ruim 2000 neter hoogte gelegen Sestriere ifwerkte ligt ten grondslag aan ijn besluit. „Ik ben daar voluit gegaan |en nu past een estafettestart Bel of schrijf om informatie of be zoek ons opleidingsinstituut. ^an onze sportredactie t nieuwe en opnieuw taaie te ovjetunie werd na een tegenv met bij vlagen prima spel di etroefd (3-0). kans, dat het toernooi aan zijn t ime te maken voor hockey kan v< weer iets groter op. De wedstri irbije dagen, op het eclatante je op Spanje (7-0) na, wekten van hockey in dienst van de re< opleving van de Nederlandse •oom van toeschouwers naar het V n nog op gang moet helpen, wei it voorbereid, in de pauze opgeboi reede helft echt gestalte gegeven, inuten kwamen de middenvelder •s nauwelijks los van de Sovjet h voorbeeldig aan de opdrac imte te laten hielden, ""et resulteerde in een enkele tr :te arbeider Diepeveen, die zich idacht ontworstelde en prompt re I De Sovjetunie ventileerde na de p msievere bedoelingen door de vie ilder Mjasnikov op te offeren voo aanvaller Sergej Plesjnikov, dii aren keepende broer Vladimir ee bank had gekregen. De dreigende bloedeloosheid v; "eeg al snel na de hervatting een ii lend door linksbuiten Van de Hor erdamse dribbelaar frommelde d( voorschijn, waarna het publiek o< i Olympische keuken van Hans Jo: fcgund door een variant eens in h .oberea Bovelander dreigde wel met de aar schoof af op Van de Honert, Ithaalde maar Delissen de eer 1 larop bedankte de spielverdeler va •or door Kruize een treffer te gun •r naar goed hockey werd verder •n aantal fraaie aanvalsacties, m; eer treffers. jJorritsma besloot daarom ook Heuvelstraat 1b 4901 KD Oosterhout, tel. 01620-55748 Amersfoort Eindhoven Amsterdam Emmen Apeldoorn Groningen Arnhem Haarlem Assen Heerenveen Maastricht Middelburg Nijmegen Purmerend Roermond Roosendaal Rotterdam Sleeuwijk Terneuzen Tilburg Uden Utrecht Veendam Venlo Winschoten Wormerveer Zwolle PBNA verzorgt computeropleidingen in Programmeertaal IBM/GW-Basic T.6 40 plaatsen door heel Nederland. Organisatie- en Informatieverzorging S.1 Beroeps- en gebruikersopleidingen op auto matiseringsgebied. Vaste mondelinge les- ff <ys avonden met gebruik van computers, worden I AQC CyCft*!' om de week afgewisseld met schriftelijke wOw™ Jl wv I lessen. Er wordt afgesloten met een examen. KONINKLIJKE PBNA Velperbuitensingel 6,6828 CT Arnhem Een computeropleiding van PBNA betekent: docenten?6'6be^eleidin9 door bevoegde INFORMATIEBON - moderne lesmethode; Stuur mij vrijblijvend het gratis informatiepaktó - grondige examentraining; met de Studiegids over de computeropleiding: - afgestemd op de laatste exameneisen. De cursussen starten in september/oktober. I Mw /Hr Dit is het programma: S(raat AMBI-MODULEN HBO Postcode:I Basiskennis Informatica 1.1,1.2 Elementaire Informatica HE.1, HE.2 I 1 Stuur in open envelop (zonder postzegel) naatl AMBI-MODULEN PDI I PBNA, Antwoordnummer 1500,6800 WC ArrL Technische Middelen MG.1 Koninkje Systemen en Toepassingen MG.2 VI TjD\T A Basiskennis Bestandsorganisatie B.1 a MHÊËA- Ui 1/1 Programmeertaal Cobol T.2 JA DE COMPUTER DICHTERE)!] Programmeertaal Pascal T.5 Al Koninkli|ko PBNA is erkend door de Minister van Onderwi|S en Wetenschappen opt de Wet op de erkende onderwijsinstellingen, voor zover het schriftelijk onderwijs br' -U JSTIN (Reuter) - De oerikaan David Berkoff eft op de vijfde dag van selectiewedstrijden voor Olympische Spelen in stin het wereldrecord 100 eter rugslag verbeterd. De I-jarige Berkoff noteerde 1,95 seconden. kt was vijf-honderste seconde teller dan Igor Poljanski uit Sovjetunie. Poljanski zwom 1,00 seconden op 16 juli tijdens selctiewedstrijden voor de lympische ploeg in Moskou. 1 Berkoff tekende voor het peede wereldrecord tijdens de Bectiewedstrijden in Texas, pt eerste kwam een dag eer- F op naam van Matt Biondi, op de 100 meter crawl een tmer overtroffen tijd van 142 seconden verwezenlijkte. |>,Ik ben wel gelukkig, maar Ft bijzonder verrast", ver aarde Berkoff na zijn recor- face. Berkoff bleef een halve donde onder zijn beste pres te. Berkoff studeert antro- |J?gie aan de gerenommeerde diversiteit van Harvard en aft als zwemmer geen inter-

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 8