Oostenrijk zoekt avonturiers In het spoor van Berta Benz 1 Romantische muziek bij de Euromast Win een Stem-verrassingspakket 9 4,50 75,- AAGSTE PRIJS r r r 3 r l l 10O JAAR VROUW EN AUTO ons grote en zaalschoenen. t ons grote ning en ïen. ype Puebla prijs v.a. 23.95 v.a.54.95 69.50 v.a. 19.95 32.95 179.00 v.a. 19.95 cs bv erteren stof opwaaien, qua lr. prijskaarting schieting se Koerier. specifiek zomers Alleen Avontuurlijk Panoramastrasse Fietsen Postauto Kort Smalend ft kijk daar eens Kouseband Teleur even piekeren ~w terke canvas gymschoen wit met sterke zool. Voor school en gym. Maten 24-41 j Kunstgras, gravel hard veldsportschoen oorgestikt voorblad. EVA tussenzool voor sn inlegzool met 37-46. unt u inmiddels meer ken, of bel voor nadere rines door geheel naf 450.- oorraad leverbaar. RNEUZEN O 10.00-18.00 10.00-21.00 11.00-17.001 fé 't Idor- ,anv. u. in Hulst Zondag 14aug. bieden en jokeren, 1 opil prijs, aanv. 14.00 u. Café t| Centrum, St. Jansteen. Zaterdag 13aug. Café de Kroon, Hulsil Aanv. 14.30 u. 50 - gril tis. akje benutten, entie wordt in een groter de advertentie met het belangrijkste ummer in de advertentie op. imakkelijk en snel. ZIJKANT HET BEDRAG Voor toezending van brieven P extra te betalen. Als groene betaalcheque of een giro- of bankoverschrijving) staling ontvangt u een u echter f 4,- ling moeten brengen. Dagblad De Stem, inleveren op onze kantoren. Prijs incl. 6% BTW f 6,07 f 8,09 f 10,11 f 12,13 f 14,15 f 16,17 Door Jack Arentsen De Oostenrijkse toeristenorganisaties doen er dit jaar van alles aan om het vakantie patroon een wat ander aanzien te geven. De nieuwe aktiviteiten zijn ingegeven door het feit dat onderzoeken hebben aange toond dat Oostenrijk te maken heeft met 'vergrijzing' in de toeristenstroom. De gemiddelde leeftijd van de zomergast wordt dus steeds hoger. Om daarin veran dering aan te brengen, hebben vele toeris tencentrales activiteiten ontwikkeld die vooral de jeugd moeten lokken. Dit jaar staat de fiets, en in het bijzonder moun- tain-bike-tochten, op vele plaatsen cen traal. De mountain-bike is speciaal gebouwd om zwaar terrein (zowel wat bodemge steldheid betreft als het stijgingspercenta ge) te overwinnen. In het Stubaital in Tirol worden dagehjks vanuit Neustift of Fulp mes tochten georganiseerd naar een van de almhutten op de bergweiden. Niet alleen ligt voor degenen die het eerst boven is, een alm-trofee te wachten, alle andere fiet sers (ook degenen die op eigen tempo naar boven 'klauteren') krijgen in de vorm van gratis bier (tot het vat leeg is) een belo ning. In de provincie Stiermarken probeert men op een heel andere manier jongeren te be reiken. Meisjes en jongens vanaf 10 jaar kunnen hier - zonder hun ouders - een heel avontuurlijke vakantieweek beleven. Onder leiding van berggidsen en jeugdlei ders trekt men een week lang door de ber gen. De jongeren leren in het alpengebied Hochschwab een kampvuur aanleggen, kamperen in de vrije natuur en leren de kunst om via een hangbrug een kloof te overbruggen. Inclusief slapen, eten en drinken kost een week verbbjf in de Al- penregion Hochschwab net geen 800.-. Een echt avontuurhjk gezin kan in de regio Mürztal-Waldheimat (ook in Stiermarken) terecht voor een 'overlevingscursus'. Met de eenvoudigste middelen moet men in 'le ven zien te blijven'. Niet alleen wordt er 's nachts in het hooi geslapen, maar er zal in het meer ook naar vissen gedoken moeten worden, voor een aanvulling op het avond- Veel vakantiegangers gaan nu nog naar Oostenrijk voor de rust. De Oostenrij kers zeil willen van dat rustige Imago af. - foto archief de stem eten. Om de vis eetklaar op tafel te krijgen, zal men over vuur moeten beschikken. Met de eenvoudigste middelen wordt men ge leerd hoe men een vuur in de buitenlucht kan maken. Wanneer men van een vakantie een andere voorstelling heeft en in alle rust wil genie ten wat een land te bieden heeft, moet men tijdens een van de dagtochten met de eigen auto zeker eens de Panaramastrasse op het Dachstein-Tauern plateau rijden. De to tale route van 85 kilometer kan men ook per fiets en - met enkele overnachtingen - zelfs lopend afleggen. De weg loopt afwisselen links en rechts van het Ennstal op een hoogte van 800 tot 1000 meter langs historische plaatsen als Haus im Innstal en Schladming en gaat over de hoog gelegen plateaus Mitterberg, Ramsau am Dachstein en Rohrmoos. Bij het Oostenrijks Toeristenburo in Amster dam (telefoon 020 - 12 96 82) kan men gratis de speciale folder over de Panora mastrasse aanvragen. Eén op de 11 fietsen loopt bij treintrans- port naar het buitenland schade op; bijna één op de 7 fietsen komt met vertraging op de eindbestemming aan. Dat is de conclu sie uit een onderzoek van ANWB en Con sumentenbond. Ruim 50 van de te ver voeren fietsen komt daarnaast beschadigd aan of mist onderdelen. De ANWB vindt het danook erg wenselijk dat men op inter nationaal niveau tot overeenstemming komt ovèr een eenvoudige en voor de va kantiegangers betrouwbare wijze om de fiets naar het buitenland te verzenden. f'.'.'; Wie de Zwitserse alpenpassen eens op een gemakkelijke manier wil 'doen', kan het beste de postauto nemen. Sinds begin juli rijden de bekende gele postauto's ook weer over de sneeuwvrije Grimsel, Furka, Sus ten, Nufenen, Gotthard en Klausep; de andere passen waren al veel eerder open. Eeenmaal per dag rijdt er vanuit Ander- matt een postbus over de haarspeldboch- tenrijke oude Gotthardpas, de Tremola, waarop men overwegend alleen nog fiet sers tegenkomt. Tot 3 september kan men op maandag en zaterdagavond in Antwerpen terecht voor een zomerwandeling door stadskwar tieren als het Kiel, de Scheldekaaien, de Harmonie en de Ossenmarkt. De wande lingen staan onderleiding van stadsgidsen. Inlichtingen: Dienst Toerisme op de Grote Markt 15 te Antwerpen. Bij European Book Service in De Meern (03406-60211) is een algemene gids van de kastelen in de Benelux verschenen. De 430 bladzijden tellende gids geeft niet aleen historische informatie, maar ook een gede tailleerde omschrijving van de omgeving van elk kasteel. In Aalborg in Jutland is het grootste sub tropische waterparadijs van Denemarken geopend. De temperatuur van het water is binnen 29 graden; buiten 34 graden. Uitgever Falkplan-Suurland heeft een „Reiswijzer" op de markt gebracht waarin van iedere provincie een toeristisch portret wordt gegeven. Daarnaast bevat het boek werkje (prijs 14,95 en teJcqQp.bjj o.a. de ANWB) informatie over musea, evene menten, toeristische routes en een lijst van restaurants die het Tourist Menu serveren. ten vrouw, gezeten op de motorkap van een mooie auto Prima Een vrouw achter het stuur van die mooie auto Levens gevaarlijk Het is natuurlijk een beetje een cli ché, maar het is nog niet zo lang geleden dat veel mannen (en veel vrouwen) dit jaren vijftig beeld in hun hoofd hadden zitten. Sommi gen mensen denken er, diep in hun hart, nog steeds zo over. Autorijden is mannenwerk, vinden ze. En vrou wen zijn een handig reclamemiddel om een auto te verkopen. Aan een man, welteverstaan. Door Marlëtte Mulkens De verhalen over vrouwen die vreemde ca priolen uithalen in het verkeer, zijn wijd en zijd bekend. Op veijaardagsfeestjes doen ze het nog het altijd goed. Terwijl de prak tijk het tegendeel bewijst. Vrouwen njden over het algemeen beter dan de meeste mannen en ze maken minder brokken. Ze zijn voorzichtiger, hebben meer zelfkritiek en zijn minder overmoedig. Op de vraag in een recente enquete of zij zichzelf tot de categorie 'goede automobilisten' mogen re kenen, antwoordt 74 van de manhen en slechts 43 van de vrouwen bevestigend. Van de vier miljoen verkeerszondaars die geregistreerd staan in de kartotheek in het Westduitse Flensburg blijkt slechts vijftien procent uit vrouwen te bestaan en dan gaat het in vrijwel alle gevallen om één of twee bekeuringen. De talloze mannen staan voor aanzienlijk zwaardere vergrij pen in het zwarte boek. Verschillende verzekeringsmaatschappijen geven vrouwen extra korting op hun aut overzekeringspremie. Smalende opmerkin gen dat vrouwen minder ongelukken ma ken omdat ze minder kilometers rijden, ztjn onterecht. Volgens het Centraal Bu reau voor de Statistiek leggen vrouwen ge middeld 12.000 kilometer per jaar af en mannen 16.000 kilometer. Wanneer van een gelijk aantal kilometers uitgegaan wordt, scoren mannen toch nog tweemaal zo hoog in ongelukken, m het Autotron in Rosmalen staat mo- Een oude Benz-reclame- fotoautotron menteel een tentoonstelling, die veel auto rijdende vrouwen uit het hart gegrepen zal zijn. '100 Jaar Vrouw en Auto' is de titel. De aanleiding van de tentoonstelling is de historische autorit, die Berta Benz in 1888 maakte. Zonder medeweten van haar man, uitvinder Carl Benz, vertrok Berta samen met haar twee zoons Eugen en Richard in de ontdekking van haar man: de Benz Pa- tent-motorwagen. Met de 110 kilometer lange rit van Mannheim naar Pforzheim en terug schreef zij geschiedenis. Voor zover bekend was zij de eerste vrouw die, succesvol, achter het stuur kroop. De rit verliep voorspoedig. Onderweg kochten moeder en zoons benzine bij apo thekers en een schoenmaker zette nieuwe stukken leer op de rem. Op een helling moesten Berta en haar zoon Eugen de auto duwen, terwijl de lichtste van de drie, Ri chard, stuurde. Bij de aankomst in Pforz heim werd manlief triomfantelijk via een telegram ingelicht. Ook de terugweg ver liep vlot. Alleen moest Eugen een losge raakt onderdeel met één van de kouseban den van zijn moeder en een hoedespeld vastzetten. Hoe haar man bij de thuiskomst reageerde, vermeldt het verhaal niet, maar feit is dat Berta voor een enorme publiciteit zorgde voor de uitvinding van haar man. En die maakte daar handig gebruik van om zijn produkt te verkopen. Na Berta volgden meer vrouwen. Anne French baarde in 1900 opzien door met een auto door Washington te scheuren. Zij verwierf daarmee de bijnaam 'Miss Mobi le'. Een ander pionier was Alice Roosevelt, de dochter van Theodore Roosevelt. In Nederland werd anno 1900 de spits afge beten door de dienstmeisjes. De gegoede burgerij vond dat geen probleem. Zij had meer bezwaar tegen 'de meid' die ging fiet sen, want door deze sport kon het dienst meisje kennis maken met heren in plaats van met jonge lieden van haar eigen stand, met alle gevolgen van dien. Ondanks alle vooroordelen, was de op mars van de vrouw achter het stuur niet meer te stuiten, al moet niet vergeten wor den dat enkel rijke vrouwen in de gelegen heid waren auto te rijden. Maar dezelfde beperking gold ook voor de mannen. Aan de veelbesproken rit Parijs-Amsterdam- Parijs in 1898 namen reeds vrouwen deel, allemaal dochters of echtgenotes van mil jonairs. In 1904 was de eerste autorit van koningin Wilhelmina een regelrechte sen satie. De vorstin was gekleed in het ge wone automobilistenkostuum met dichte sluier en stofbril, zodat ze onherkenbaar was. Waar mogeüjk, wilde ze dat er 'full speed' gereden werd. Hoewel het onderwerp aanspreekt, stelt de tentoonstelling '100 Jaar Vrouw en Auto' enigszins teleur. Er had meer ingezeten. De samenwerking met Mercedes-Benz Ne derland laat duidelijk zijn sporen na, waar door de expo meer weg heeft van een vere delde reclame voor dit merk. Er zijn een paar mooie foto's van beroemde vrouwen met hun auto's (Mercedessen, dus), er zijn wat teksten op panelen aangebracht en er draait regelmatig een film. Een groot deel van de film wordt in beslag genomen door schaatskampioene Yvonne van Gennip, die uit de doeken doet waarom zij voor Mercedes kiest. Weliswaar zijn de cartoons heel grappig, bijvoorbeeld die over een vrouw die de motorkap van haar auto met een blikope ner opent, maar wie een goed beeld wil krijgen van de geschiedenis van de vrouw en haar auto hoeft echt niet naar het Auto tron. Dat neemt niet weg dat het Autotron zonder meer een bezoek waard is, zeker voor de liefhebber van oldtimers. De ten toonstelling '100 Jaar Vrouw en Auto' voegt helaas weinig toe aan de waarde van dit unieke centrum in Rosmalen. Het lijkt er meer op dat de vrouw er weer eens met de haren bijgesleept is om een bepaald merk auto aan te prijzen. Wat dat betreft is er in honderd jaar tijd niet veel veran derd. 100 Jaar Vrouw en Auto is tot en met 2 oktober te zien in het Autotron in Rosmalen. Tot en met 31 augustus is de tentoonstelling dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur te zien. Vanaf 1 september tot en met 2 ok tober zijn de dagelijkse openingstijden van 10.00 tot 17.00 uur. Verder landinwaarts is een rubriek met toeristische en culturele tips, samengesteld aan de hand van gegevens van Nederlands Bureau voor Toerisme en het ANP. Ballonfiësta - In Barneveld wordt van avond nog het internationale ballonfiësta Barneveld gehouden. Bezoekers kunnen vanaf 18.00 uur terecht op de Koeweide achter kasteel 'de Schaffelaar' voor de di verse activiteiten rond het opstijgen van de ballonnen. Traditiegetrouw zullen in Bar neveld de 'special shapes' heteluchtballon- nen in één of andere vorm - te zien zijn, er is een show met model-heteluchtballonnen en er staan diverse foto-, dia, teken- en kinderballonwedstrijden op het program ma. Het opstijgen geschiedt tussen 19.30 en 20.15 uur. De entree bedraagt 2,50 gul den voor volwassenen en 1 gulden voor kinderen t/m 12 jaar. Stoere toeren - Morgen gaat Den Bosch weer op de stoere toer. Tussen 13.30-17.30 uur worden er op de markt bloedstollende staaltjes acrobatiek vertoond. Tussen de taferelen door stappen enkele reuzenfigu-, ren. Verder is er een groep die 's werelds grootste gerecht gaat bereiden en kan de jeugd die eveneens stoer wil doen, deelne men aan de kampioenschappen hard- schreeuwen, klompenstampen, paraplu- hangen en het wereldrecord langzaam fiet sen. Concours hippique - Haagse Westbroek- park vormt vandaag en morgen weer het decor voor het Concours Hippique Den Haag. Vrijwel de hele Nederlandse ruiter- top is in Den Haag aanwezig om het pit tige parcours te rijden. Ook de liefhebbers van dressuur komen aan hun trekken, want op vrijdag en zondag worden kwalifi catiewedstrijden gereden voor de Natio nale Nederlanden Dressuur Cup 1988. Het evenement is alle dagen van 9-18 uur gratis toegankelijk voor het publiek. Een (over dekte) tribune zitplaats kost 5 gulden. Deze kaartjes zijn - evenals de program maboekjes - verkrijgbaar bij de Haagse VW. Bloemencorso - Bloemenliefhebbers kun nen vandaag het bloemencorso Katwijk gaan bekijken, 's Middags om 14.00 uur vertrekken de wagens vanaf de veiling flora in Rijnsburg naar het parkeerterrein de noordduinen bij Katwijk. Om 15.30 uur gaat het dan richting centrum Katwijk waarna voor de avondroute opgesteld zal worden aan de Parklaan. Om circa 21.00 uur trekt de stoet nogmaals verlicht door het centrum van Katwijk. De dag wordt om 22.30 uur afgesloten met vuurwerk. Oude ambachten - In Nederweert-Eind in Limburg zal morgen voor de 13e maal het festival oude ambachten, hobby en kunst plaatshebben. Belangstellenden kunnen hier kennismaken met oude plattelandsge- bruiken en gerechten, straatmuziek en heel veel folklore. Verder is er kunst op het Franse pleintje, (oude) kinderspelen, een hobby- en verzamelmarkt en een typisch Limburgse folkloristische optocht die om circa 13.30 uur door de straten trekt. Be zoekers zijn welkom van 13-18 uur, de toe gang bedraagt 5 gulden voor volwassenen, kinderen mogen gratis naar binnen. Vandaag zal de officiële opening plaatsvinden van een Vredeslaantje In Kloosterzande. Daarbij zullen tal van volksdansers uit Wales, Hongarije, de Bondsrepubliek Duitsland, België en Nederland aanwezig zijn. - foto archief oe stem Antiek en folklore - Op de binnenhoven van kasteel Wijnandsrade nabij Wijnands- rade in Limburg wordt vandaag en mor gen voor de 16e maal het antiek- en folk lore festival gehouden. Het programma omvat een drieluik met als ingrediënten de antiekbeurs,de Limburgse folklore en cul tuur. Verder wordt er oonder andere een kunstnijverheidsmarkt gehouden, een Lim burgse poppenbeurs en worden er Lim burgse gerechten bereid. De folklore wordt vorm gegeven door onder meer volksdans en muziekgroepen, poppentheater en Lim burgse troubadours. Het antiek- en folk lore festival kan op zaterdag van 14-20 uur en op zondag van 10-18 uur bezocht wor den. Informatie over programma en prij zen kan worden verkregen op het nummer 045-242484. Kennistentoonstelling - In het Provinciaal Overijssels Museum kan tot en met 20 augustus de (kermis)tentoonstelling 'Poe der, pillen en pomelixer' bekeken worden. De tentoonstelling heeft als thema kwak zalverij en waarzeggerij op de kermis. Tra ditiegetrouw zal er iedere dag in de tuin van het museum een attraktie of voorstel ling zijn, variërend van waarzeggers tot een echte levende Zwolse mummie. Het museum is geopend op vrijdag en zaterdag van 10-22 uur en zondag van 14-22 uur. De toegang is gratis. Heemtuin - In het kader van Nederland Museumland 1988 is in de Jochum-Hof in Steyl in Limburg tot en met 31 oktober de tentoonstelling 'Heemtuin, landschappen- tuin' te zien. Romantische muziek - IJs en weder die nende wordt morgen in Rotterdam de tweede Dag van de romantische muziek in het Rotterdamse park bij de Euromast ge houden. De romantische klanken die Het Park moeten vullen, zullen onder andere worden voortgebracht door een fluiten- semble, een gitaar-duo, een koperkwartet, een koor en verschillende pianisten. Indien slecht weer het houden van dit evenement verhindert, proberen de organisatoren het een week later, zondag 21 augustus, nog maals. Folkloristische dansen - Vandaag zal de officiële opening plaatsvinden van een Vredeslaantje in Kloosterzande. Daarbij zullen 200 voor het merendeel jeugdige folkloristische dansers afkomstig uit Wa les, Hongarije, de Bondsrepubliek Duits land, België en Nederland aanwezig zijn. Het idee voor de oprichting van een vre- desmonument is afkomstig van de Aerden- burgse vredesvoorvechter Schelte van Jel- gershuis die zijn eerdere plannen voor de oprichting van een vredesmonument en kele jaren geleden door de gemeente Aer- denburg getorpedeerd zag. Het nu officieel te openen Vredeslaantje in Kloosterzande wordt gevormd door een idyllisch laantje gelegen in een fraai gebied dat pas geleden werd omzoomd met kersenbomen. De na druk van het hele gebeuren ligt volgens een persbericht van de gemeente Hontenisse op het overbrengen van de vredesgedachte op de jeugd. Tijdens de feestelijkheden zal het naambordje van het Vredeslaantje door jongeren uit Oost en West onthuld worden. Er wordt een metershoge raket vernietigd, duiven losgelaten en een vre- desvuurwerk afgestoken. Brandingssculptuur - De Vlissingse boule vard krijgt er een nieuw kunstwerk bij. Op vrijdag 19 augustus aanstaande wordt de brandingssculptuur Eruption onthuld. Het kunstwerk bestaat uit twee betonnen palen die op korte afstand van elkaar in de bran ding zijn neergezet. Bij zuidwester storm worden de golven tussen de twee palen doorgeperst en zo ontstaat er als het ware een eruptie van water. Het kunstwerk van de uit Dordrecht afkomstige kunstenaar Fré Ilgen werd in 1984 uit 36 inzendingen voor een sculptuur met als thema 'Wind en beweging' unaniem gekozen. De puzzel van de vorige week leverde wei nig problemen en dus veel inzenders op. Bontmantel en pelsmantel waren de juiste woorden. De drie Stem-verrassingspakket- ten gaan naar: Maria Bontje, Warandelaan 5 in Ooster hout C. Willemse-Verhaart, Rodenbachstraat 5 in Etten-Leur M. de Pundert-Rentmeester, Peresstraat 12 in Goes Deze week is de laatste mogelijkheid om een Stem-verrassingspakket te winnen. Los dus de puzzel op schrijf de oplossing op een briefkaart. Stuur die briefkaart naar redactie De Stem, t.a.v. Even Piekeren, postbus 3229 4800 MB Breda. De inzen dingen moeten voor woensdag a.s. binnen zijn. gees telijke van hoge rang toe zeggen ge vangenis voor zetsel oculeren 1 houthak kersbijl Arabische titel klein zielig vogel T beroep scheel 17 platte steen achter 20 4 gees telijke naam 1 luister 19 voor spoed reken kundig getal 10 niet vrij heraut vóór Troje han delend optreden oude munt vrucht verhin dering 11 be stuurder voedsel beroep com mando 14 insekt wentelen bijbelse naam 2 specerij middel punt T spoor- rijtuig korte overjas 6 deel van de hals roofdier T wijnhuis tegen over gewoon terecht sinds drink gerei 16 wilddief vuurpijl Spaanse titel 15 volk manne lijk dier 5 7 punt broodje landtong y vrouw van Aegir onder wijs schild houder 3 persoon lijk voor naam woord 13 zeer buigzaam gods dienst thans 12 naald- boom duw zee macht 18 pas 8 handvest Welke woorden vormen de letters in de vakjes 1 t/m 10 en 11 t/m 20? 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 25