30K BELGISCHE KRANTEN ZITTEN MET HET PROBLEEM PC KERKDIENSTEN RK KERKDIENSTEN PASTORIEDIENSTEN AUG. E pTBM VAN 7FFI AND 5 ZATERDAG 13 AUGUSTUS 1988 Ei kwijt Uitesponnen -n echte Doodslag zaterdag 13 augustus ZEVENDEDAGS ADVENTISTEN Terneuzen (Goede Herderkerk): 10 u. ds. N. Kooren. Middelburg (Doopsgezinde Kerk): 10 u. ds. C.v.d. Ploeg. Vlissingen (.t Anker): 9.15 u. ds. C.v.d. Ploeg. zondag 14 augustus HERVORMDE KERKDIENSTEN Aardenburg: 10 u. dienst te St. Kruis. Axel: 10 u. ds. J. Maasland. Biervliet: 9.30 u. ds. Meeuse. Cadzand: 9.30 u. ds. Balk. Groede: 10 u. ds. P. de Vries (dienst vd. Comb.). Hoek: 10 u. ds. W.v. Meeuwen. Hontenisse: 9 u. ds. B.v.d. Wel. Hoofdplaat: 11 u. ds. W. Meeuse. Hulst: 10.30 u. ds. B.v.d. Wel. Nieuwvliet: 11 u. dhr. Aston. Oostburg: 10 u. ds. C. Schlinge- mann, Den Haag. Philippine: 11 u. ds. J.v. Bork. Retranchement: 11 u. ds. J.v. Bork. Sas van Gent: 10 u. ds. P. de Vries (dienst te Groede). Schoondijke: 10 u. dienst te Groe de. St. Anna ter Muiden: 11 u. ds. C. Balk. St. Kruis: 10 u. ds. H. Valk (HA). Sluis: dienst te St. Anna. Terneuzen (Grote Kerk): 9 u. ds. C. Hoogendoorn. (Goede Herder kerk): 10 u. ds. M.v.d. Meer. 19 u. ds. C. de Rooij. (Opstandingskerk) 10.30 u. ds. C. de Rooij. Waterlandkerkje: 10 u. dienst te Groede. IJzendijke: 11 u. dhr. Pantekoek. Zaamslag: 10 u. ds. R. de Jonge. Zuidzande: 9.30 u. dhr. Aston. GEREFORMEERDE DIENSTEN KERK- Axel: 10 en 17 u. ds. E.v.d. Weide. Hoek: 10 en 15 u. dhr. P. Trimpe, Middelburg. Terneuzen (Opstandingskerk)9 u. dienst. 17 u. dhr. v. Weste, Borssele. (Noordstraatkerk): 10.30 u. dhr. v. Westen. Zaamslag: 10 en 15 u. ds. J.v. Hou- weling, Kortrijk. Aardenburg: 9.30 u. ds. J. Paksy. Breskens: 9.30 u. ds. M. Lorier. 19 u. ds. A. Mol, Domburg. Oostburg: 11 u. ds. J. Paksy. Schoondijke: 9.30 u. dhr. J.v. Leer dam, Serooskerke. 14.30 u. ds. M. Lorier. GEREFORMEERDE KERKEN (VRIJGEMAAKT) Axel: 10 en 15 u. ds. G. de Kimpe. Terneuzen: 10.30 en 15 u. ds. C. Me- we. Zaamslag: 9 u. ds. C. Mewe, 15 u. leesdienst. CHRISTELIJKE GEREFOR- MEERDE KLERK Zaamslag: 10 en 15 u. leesdienst EVANGELISCHE GEMEENTE Terneuzen (De Kandelaar): 10 u. dhr. Koster. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Aardenburg: 10.30 u. mevr. T. Braam. VRIJE EVANGELISCHE GE MEENTE Breskens: 9 u. dhr. M. Geuze. Cadzand: 9 u. ds. Q. de Vrie. Nieuwvliet: 10.30 u. dhr. M. Geuze. Retranchement: 10.30 u. ds. Q. de Vrie. NIEUW APOSTOLISCHE KERK Terneuzen/Hoek (Molendijk 8, Hoek)zond. 9.30 u. dienst. Goes (Turfkade 1): Elke 2e en 4e zondag 9.30 u. dienst. Vlissingen (A. de Westerbaan 20, W-Souburg) - zond. 9.30 en 16 u. woensd. 20 u. dienst LEGER DES HEILS Terneuzen (Donze Visserstr.): 10 u. heiligingsdienst. 19 u. verblij- dingsdienst. NOORD - ZUID - BEVELAND Goes - Parochie Maria Magdalena: zat. 19 u. zond. 9.00 en 10.30 u. Zierikzee - H. Willebrord, Mo- lenstr. 62, zat. 9 u. zond. 11 u. Hansweert - O. L. Vrouw Onbe vlekte Ontvangenis, zat. 17 u. zond. llu. Maria-oord, zat. 10.30 u. Lewedorp - H. Eligius, zat. 19 u. zond. 10.30 u. Rilland-Bath.- H. Jozef, ofwel zat. om 19 u. ofwel zond. om 9.30 u. (om de 14 dagen). Yerseke - H. Anna: ofwel zat. 19 u. ofwel zond. 9.30 u. (Om de 14 da gen). Ovezande - O. L. Vrouw Hemel vaart, zat. 19 u. zond. 9.30 u. WEST - ZEEUWSCH - VLAAN DEREN Aardenburg - Maria Hemelvaart, zat. 19 u., zond. 10 u. Biervliet - H. Maagd Maria Onbe vlekt Ontvangen, zat. 19 u. zond., 10 u. Breskens - H. Barbara, zat. 19 u. zond. 10 u. Eede - H. Maria Hemelvaartzat. 19 u. zond. 10 u. Groede - H. Bavo. zat 19 u. zond. 9 u. Hoofdplaat - H. Eligius. zat. 17 u. zond. 9 u. Oostburg - H. Eligius. zat. 19 u. zond. 10.30 u. Schoondijke - H. Petrus Apostel, zond. 9.45 u. Slijkplaat - Maria Sterre der Zee. zat. 17 u. IJzendijke - H. Maria Hemelvaart, zat. 19 u. zond. 10.30. Huize Em- maus. zond. 11.15 u. Sluis - H. Johannes de Doper. zat. 19 u. zond. 10 u. WALCHEREN Middelburg - H. Petrus en Paulus, Lombardstr. zond. 10 u. Kerkcen trum De Hoeksteen, Rozenburg laan, zond. 11.30 u. Vlissingen: Paauwenburg. Kerk centrum Open Hof, A. Gogelweg: zond. llu. Lieve Vrouwekerk.Sin gel: zat. 19 en zond. 9.30 u. Souburg - Martinuskerk. zond. 10 u. Domburg- Willibrorduskerk- le en 3e zat 19.15 u. OOST - ZEEUWSCH - VLAAN DEREN Clinge - H. Hendricus. zat 19 u. zond. 9.30 u. Hulst - H. Willibrordus. zat 19 u. zond. 9.30 en 11.30 u. Graauw - Maria ten Hemelope- ning. zat. 19 u. St Jansteen - H. Johannes de Do per. zat. 19 u. zond. 10.30 u. Boschkapelle - H. Petrus en Pau lus. zond. 9.30 u. Westdorpe - O. L. Vr. Visitatie, zat 17 u. zond. 09.30 u. Hengstdijk - H. Catharina. zond. 11.00 u. Heikant - H. Theresia. zat 19 u. zond. 10 u. Kloosterzande - H. Martinus. zat. 17 u. zond. 11 u. Koewacht - H. H. Philippus en Ja cobus. zat. 17 u. zond. 9.00 u. Lamswaarde - H. Cornelis. zond. 9.30 u. Nieuw-Namen - H. Jozef. zond. 11.00 u. Ossenisse - H. Willibrordus. zond. 9.30 u. Stoppeldijk - H. Gerulphes. zat. 18.30 u. Sluiskil - St. Antonius. zat. 19 u. zond. 11 u. Terhole - H. Gerardus Majella. zond. 11.00 u. Axel - H. Gregorius de Grote. zat. 19 u. zond. 11 u. Philippine - O. L. Vr. Hemelvaart, zat. 17 u. zond. 9.30 u. Sas van Gent - Maria Hemelvaart zat. 19 u. zond. 9 en 11 u. Zandstraat - H. Pastoor van Ars. zond. 10 u. Terneuzen - H. Willibrordus(Tri- niteitskerk). zat. 19 u. zond. 9.15 en 10.30 u. Verrezen Christus: Maand, t.m. zat. 19 u. zond. 9.30 en 11 uur. Hoek - H. Kruiskerk, zond. 10.30 u. Zuiddorpe - H. Maria Hemelvaart zat. 17 u. zond. 9.45 u. Van zondag 12 u. tot dinsdag 12 uur is voor geestelijke bijstand on derstaande pastorie te bereiken. OOST-ZEEUWSCH-VLAANDE- REN Hulst, Hontenisse en Koewacht - Past. L. Verver, alleen per sema foon, ofwel Ziekenhuis Hulst, tel. 01140-12651. 'Hl 1^1 IN aflevering 47 vroeg me vrouw Breijaert van Heikant om het lied waarin de regels: Stil daar in huis, zonder ge druisvoorkomen. We ont vingen de tekst van Corry Crombeen, de Hulsterse Zange res zonder Naam en van M. van Hoop-Haulez van de Zoutedijk te Kloosterzande. De titel van het lied is: Jantje aan de tele foon. Mevrouw Hop schreef er bij: dit zong ik veertig jaar ge leden ook. Jantje aan de telefoon 't is stil in huis, zonder gedruis, Staat kleine Jan voor het raam; Met bleek gezicht, zijn oogjes dicht Zijn kleine handjes tesaam. Zachtjes staat hij daar te we nen, Zijn moesje ging van hem he nen. Refrein: Moesje, lieve kleine moesje Waarom zijt ge heen gegaan? Naar de hemel heen, Liet je ons alleen, Pappie en mij tesaam? Je laat niets meer van je weten Waarom jij ons verliet. Wij zullen jou toch nooit verge ten Want wij hebben toch zo'n ver driet. Daar wordt zijn gezicht zonnig verlicht En met een blijde lach Gaat hij gewoon naar de tele foon Vraagt aan de meid dan heel zacht: Mientje wil jij mij even 't Nummer van de hemel ge ven? Refrein Zie ik wou aan moesje vragen Waarom zij ons niet eens schrijft. W' horen toch niets van moesje lief Weten niet waar ze blijft. De meid ziet op hem neder Draait 't nummer van pa's kantoor Hier heb j't zegt zij teder, Ga 't nu maar eens vragen hoor. Op pa's kantoor klinkt dan weldra De bel van 't telefoontoestel. Een zachte stem vraagt dan aan hem Spreek ik met moesje toch wel? Moesje ik smeek u zo teder,. Kom bij pa en Janneman we der. Refrein: Pa luistert met tranen in d'o- gen En antwoordt met droev'ge stem: Mijn liefste Jan, je weet dat't niet kan Daar k'in de hemel ben. Mijn lieve kleine jongen Wees altijd braaf en goed Dan weet ik zeker dat de tijd komt Dat je mij in de hemel ontmoet. Pegam Chef-stadsredactie Detre- merie - FOTO'S DE STEM CORJ. DE BOER Het Volk is echter niet hele maal meedogenloos. Een alge mene stelregel is dat bij een ge vangenisstraf van minder dan twee jaar enkel 'kentekens' (initialen) worden geplaatst. Vluchten veel journalisten in de komkommertijd van de re dactionele burelen Manu de Tremerie vindt het juist een periode waarin hij toch wel zijn ei kwijt kan. „Door de enorme toevloed van het nieuwsaanbod komt het er vaak niet van om op veel zaken wat dieper in te gaan. Je werkt meer onder stress. En er is ook vaak gebrek aan ruimte. Wel nu, in deze tijd hebt ge juist de gelegenheid wat meer tijd te nemen voor tal van onderwer pen. En is er ook plaats voor". De extra tijd wordt ook be nut om de contacten in de bin nenstad strakker aan te halen. Een Conick en een Duvel in het Waterhuis aan de Bierkant, waar de jonge De Tremerie serveert, en meerdere Vieux Temps in De Lieve. „Het is kalm in de stad". Verslaggever spelen in de komkommertijd is toch zo slecht nog niet. Het uitdiepen van het nieuws is niet de sterkste zijde van Het Volk. Een bewuste keuze blijkt uit Manu's reactie. „Het is beter om een goeie titel te hebben met een mooi illustratie dan een lang verhaal. Mensen heb ben weinig tijd en lezen sneller een bijdrage die makkelijker te verteren is". Maar in de komkommertijd gelden al die regels niet. Kopij is kopij. En wat niet lang ge noeg is wordt uitgesponnen. Het dinsdagochtendoverleg geeft om 11.00 uur nog weinig zicht op de inhoud van de krant van morgen. Veel feesten, dat wel. Verslaggevers Rudy van Holderbeke en Bart Moerman kijken bij de concurrent of er nog iets op te pikken valt. „We kunnen niet alleen fees ten plaatsen he", zegt Bart. Met enige trots wijst hij op een ge dichtje van drs. P met wie hij kortgeleden een interview had. Speciaal geschreven voor Het Volk. De een zit op een roze rode wolk, de ander verlaat zich op zijn dolk, maar ik doe noch het eerste noch het tweede, ik praat hier allerprettigst met Het Volk". Enige hoop is gevestigd op een persconferentie 's middags in het Vlaams Perscentrum. En enig soelaas ook biedt wellicht later op de dag een vast item dat bij Het Volk op de redactio nele pagina's mee gaat. De overlij densberichten. VTEN in de komkommertijd. Het monster van Loch heeft zijn neus nog niet laten zien. Maar verder lij- jen kranten in de zomertijd vaak een blauwdruk van de pmer ervoor. We lezen over klagende boeren en cam- nghouders als het regent. Is het warm dan geraken de )egen overbelast, zijn er wachttijden bij de veren, is het en drukkend op het strand. Slechts de doden zijn teuw. De zomer is een (kom)kommervolle periode voor burnalisten. De politiek pauzeert. Andere nieuwsaan- ragers zijn met vakantie. Echt nieuws is schaars en om- at de krant ondanks de zomeromvang toch vol moet, jorden muggen olifanten, ongelukken rampen en ster- voor ufo's aangezien. De lezer zegt: „Wat is de krant ch dun, er staat niets in vandaag". De collega's van de jelgische krant Het Volk zitten met het zelfde probleem 3 wij. Wat te doen in de komkommertijd? or Frank Deij nieuwsnood was op dinsdag augustus zo hoog dat Het )lk moest openen met de la- mtabele belangstelling voor zwembaden. 'Juli was voor ijsberen', spoort correspon- it S.L.L. de 200.000 abonnees in Het Volk tot lezen aan. siluchtzwembaden smeken zon' schijnt het bovenlicht i- „Het slechte juliweer heeft Gentse zwembaden heel wat rten gespeeld. Voor de open- :htbaden. Bij sommige zoals jvoorbeeld de Neptunus, was toestand rampzalig. Toch een lichtpuntje, voor itus heeft de weerman een :e portie zon besteld', gaat [t dan verder. :n week later zet redacteur irt Moerman een bericht on- |r de kop 'Olé, olé, oleóleólé' in n blauw kaderke op de voor- jgina van het regiokatern, st doet erop?. De hemel is ge- tard en Spanjaarden zijn, net us vorig jaar, in dichte 'mmen naar de camping van Blaarmeersen afgezakt. Olé, uitbaatster Hilda van den ele en zij bedoelt 'kassa', jt ole van Hilda moet een |°rzet voor open doel zijn om de openluchtzwembaden eens te informeren of het uddels wat drukker is ge- [fjuen nu de zon schijnt. Het laat die kans voorlopig b liggen. pt was nu een echte kom- ttmer", zorgt Bart dinsdag pens het ochtendoverleg voor r overt,°dige informa- f „Maar ja, we hadden niets nieuws kort op de voorpa- en dan halen onderwerpen krant die er anders nooit in Tuen of toch zeker minder pminent worden gebracht". t?ezers hadden er kennelijk .tanden nog niet op stuk ge- liw' uant de volgende dag Skt hetzelfde bericht op- Pfln Het Volk, nu zonder "irke. pet Volk ziet begin augustus IWee heer brood in een zel- bloem. Langs de F "ij Laarne springt vol gens Het Volk menig automo bilist uit de auto om een vreemd natuurverschijnsel te ervaren. „Wat valt er nu juist te zien", voert de verslaggever de spanning op. „Een groot veld preiplanten van goed ander halve meter hoog, met op de toppen van de plant de merk waardige bloemen in grillige vormen. Deze zelden geziene bloemensoort is een overblijf sel van de oogst van vorig jaar". Preibloemen van anderhalve meter hoog. De buren vragen zich af waar dat naartoe gaat. Niets om zich ongerust over te maken blijkt. Het Volk geeft zelf het antwoord. „Bomen groeien echter niet tot in de he mel en prei dus zeker niet". De lezers van Het Volk zullen het in de zomertijd toch moeten hebben van dodelijke ongeluk ken, rechtbankverslagen, ech telijke ruzies, moord en dood slag. Naast de sport de belang rijkste reden waarom ook Ne derlanders Belgische kranten kopen. Met koppen 'onder vrachtwagen te pletter', 'huis spat uiteen', 'dief dwingt bewo ners zich uit te kleden' wordt een brede loopplank naar de le zers gelegd. Niet gehinderd door ethische bezwaren wordt een foto ge plaatst van een honderd-en- eenjarige wiens hoofd door twee verzorgsters van het be jaardenhuis wordt vastgehou den zodat schepen Paula Mar- tier er een glas champagne in kan kiepen. Dat gaat onder het kopje '101 keer champagne' de krant in. Het onderschrift: „Maar Michael stelt het zoals te zien overigens prima". En de man die door zijn twee over vallers op barbaarse wijze is gelektrokuteerd, wordt in de tail beschreven. Hij werd vast gebonden op een stoel gevon den. „Hij had een elektriciteits draad in de mond die met een stopcontact was verbonden". België en de misdaadverslag- geving. Het bloed druipt van de Overleg op de redactie pagina's. We maken kennis met dikke Mathilde die haar man met vergif om het leven bracht en hem vervolgens in stukken sneed. Mathilde, die op zeer jeugdige leeftijd al verschil lende malen door haar vader seksueel was misbruikt, han delde uit jaloezie. Cyriel, haar man, had het aangelegd met de veel jongere vrouw van haar broer, die na een val op het werk in een rolstoel was be land. De Belgen geven de na men voluit, vaak met het adres erbij. „De concurrent doet het ook", is voor chef stadsredactie Manu de Tremerie een geldige reden. „Wij hebben daar nog steeds geen afspraken met de collega kranten over kunnen maken. Doen wij het niet, dan lopen de lezers naar een andere krant om er achter te komen wie de daders geweest zijn. En wij re deneren ook zo, de rechtzitting is openbaar, dan is het publiek bezit". Maar waarom zo nietsont ziend?. Belgische verslaggevers leggen er eer in andermans el lende zo smeuïg mogelijk op te dissen. „Het is wat de mensen willen. Wij hebben er speciale verslaggevers voor die om het zo maar te zeggen 'het mense lijke aspect dik in de verf zet ten'. De lezers likken daar hun duimen en vingers bij af".

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 21