HULST destem Familie berichtenl t t GRATIS DAGTOCHTEN MIDDENSTANDSAVONDSCHOOL HULST e.o. R E Y N A E R T JAZZ TER GELEGENHEID VERKOOP BM EXECUTIE ONDERZOEK t NIEUW IN IJZENDIJKE SCHOONHEIDSSALON TILLY CORNELIS Volledige schoonheids- en gelaatsverzorging Make-up Manicure Ontharen door middel van hars 35.- 75.- 75.- 65.- 35.- 65.- 35.- DUIZENDEN DDIDENS VOORDEEL „KNAPE" DE STEM VAN ZATERDAG 13 AUGUSTUS 1988 Mr. LODEWIJK EDUARD HOLTZ Meester LODEWIJK E. HOLTZ B.S.A.M. Seydlitz MARIA PRUDENTIA ONGHENAE Gregorius Apers MARTINUS JOHANNES KLIJN MATHILDA DE WISPELAERE Petrus Franciscus de Martelaere ALIDA CHRISTINA VAN DEN BOSSCHE ASB uitzendbureau in Hulst en Oostburg. uitzendbureau BASISSCHOOL DR. DE VISSER Reünie 60 jaar KERMIS KL00STERZANDE Café-feestzalen De Reizende Man KERMISSCHIETING 25.- GRATIS GEZELLIG KERMISBAL GRATIS ENTREE! KERMISPRIJSKAARTING BIEDEN EN JOKEREN KERMISSCHIETING OP 2 WIPPEN 80.- GEMEENTE OOSTBURG BEKENDMAKING L. DE M. DANKBETUIGING BEDANKT GETROUWD GETROUWD DANIËL FRANCIEN GETROUWD GETROUWD BEDANKT StercKfinnan RIJSCHOOL HERMANS MIDDENSTANDSDIPLOMA PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN ONDERNEMERSDIPLOMA: FRANS SPREEKVAARDIGHEID: HULST - Ook al heb ben B en W er weinig zin in; Hulst moet 93.888 gulden meebeta len aan een nader on derzoek van de vervui ling veroorzaakt door de voormalige vuil stortplaats aan de Stel- lestraat. Tegenzin Meevaller Advertentie-exploitatie A1: VOOR TELEFONISCH OPGEGEVEN ADVERTENTIES AANVAARDEN WIJ GEEN ENKELE VERANTWOORDING Op zondag 28 augustus a.s. zijn Jo en Anny de Bakker-v. Puyvelde 25 JAAR GETROUWD Samen met kinderen en familie wordt dit ge vierd. Gelegenheid tot feliciteren van 18.30-19.30 uur in „Reynaertshof" Stationsweg 2-4, Hulst. U bent van harte welkom. Huisadres: Steensedijk 53,4561 GL Hulst. In plaats van kaarten Op 12 augustus 1988 overleed onze dierbare man, vader, zoon en stiefvader R.U. Leiden 1963-1968 LtzSDIIjcKMR 1968-1970 Buitenlandse Zaken 1970-1988 le Ambassade-secretaris in de leeftijd van 42 jaar. Onze bijzondere dank gaat uit naar de me dische staf en het personeel van "De Blaauwe Hoeve" te Hulst, Zeeland, voor hun voortreffelijke toewijding en verzor ging. Serrattstraat 2 4561MK Hulst: B.S.A.M. Holtz-Seydlitz Robert Rotterdam: Eduard 's-Gravenhage: Suzanne Cees Laseurlaan 87 2597 GA 's-Gravenhage: M.H. Iloltz-Cowles Hulst: Reinard Dreesmann VVillem-Paul Dreesmann De crematie zal plaatsvinden in het crema torium "Ockenburgh" Ockenburghstraat 21 te 's-Gravenhage op woensdag 17 augus tus om 11.00 uur. Tot ons groot verdriet is heden overleden mijn lieve schoonzoon, onze dierbare zwa ger en oom echtgenoot van Hulst: E.J.M. Seydlitz- baronesse van Voorst tot Voorst Leiden: M.E.C.E. Seydlitz Gent (België): E.G.W.M. Laquière- Seydlitz M.J.E. Laquière en kinderen Kuitaart: Mr. J.M.E. Seydlitz A. Seydlitz-Perrick Voorburg: E.E.W. de Waard-Seydlitz J. de Waard en kinderen Stree (België): E.P.L.M. Seydlitz T.P. Seydlitz-de Feijter en kinderen Terhole: Ch.E.M. de Feijter- Seydlitz J. de Feijter en kinderen Hulst, 12 augustus 1988. Sterven doe je niet ineens maar af en toe een beetje en alle beetjes die je stierf, 't is vreemd, maar die vergeet je. Het is je dikwijls zelf ontgaan, je zegt, ik ben wat moe- maar op een keer dan ben je aan je laatste beetje toe. Op 12 augustus 1988 heb ik afscheid moeten nemen op de leeftijd van 82 jaar van mijn lieve zus weduwe van Uit aller naam: De familie Apers De familie Onghenae Correspondentieadres H. Onghenae, Dorpsstraat 21, 4575 NC Overslag. De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvin den op woensdag 17 augustus a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van Maria Onbe vlekte Ontvangenis te Overslag, waarna de crematie om 13.00 uur in het crematorium te Antwerpen, Juul Moretuslei 2 (Wilrijk). Samenkomst voor de uitvaartdienst om 10.15 uur in bovengenoemde kerk. Maria ligt opgebaard in het uitvaartcen trum van Dela, van der Maelstedeweg 102B Hulst. Gelegenheid tot afscheidnemen dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur. Na de uitvaartdienst is er gelegenheid tot condoleren achter in de kerk. Wilt u, indien u geen kennisgeving heeft ontvangen, deze aankondiging als zodanig beschouwen. I In de leeftijd van ruim 94 jaar is van ons heengegaan Huizen (N.H.): mevr. S. van Blijenburgh- Klijn Heemskerk: Familie Ravelli- van Blijenburgh Huizen (N.H.): Familie van Blijenburgh- Müller en kinderen Zevenbergen, 12 augustus 1988. Corr.-adres: F. van Blijenburgh Bakboord 10,1276 BK Huizen (N.H.). De overledene is overgebracht naar het uitvaartcentrum Osdorp van de Coöperatie PC aan de Ookmeerweg 273 te Amsterdam, alwaar geen bezoek. De crematie zal plaatsvinden dinsdag 16 augustus a.s. tegen 12.00 uur in het crema torium Westgaarde, Ookmeerweg 275 te Amsterdam. (Bereikbaar met bus 23). Diepbedroefd, maar met een dankbare her innering aan haar grote zorg en liefde voor ons, delen wij u mede dat plotseling van ons is heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster en tante weduwe van op de leeftijd van 77 jaar. Breskens: M.J. Haemers- de Martelaere J.G. Haemers Nieuwvliet: Monique en Kees Rotterdam: Peter Familie de Wispelaere Familie de Martelaere Breskens, 11 augustus 1988. Havenstraat 8. Corr.-adres: Middendijk 2, 4511PH Breskens. De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de teraardebestelling, waarbij u wordt uit genodigd, zal plaatshebben op maandag 15 augustus om 13.30 uur in de parochiekerk van de H. Barbara te Breskens. Gelegenheid tot condoleren na de teraarde bestelling in dienstencentrum Goedertij t. Zij, die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze aankondiging als zodanig te beschouwen. Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij in ons leven heeft betekend, delen wij u mede dat plotseling van ons is heengegaan, onze lieve zuster, schoonzuster, tante en oud tante in de ouderdom van 88 jaar. Wij zijn dankbaar voor de goede en liefde volle zorgen die zij in „De Stelle" mocht ontvangen. Oostburg: M.C. van den Bossche Vlissingen: M.H. van den Bossche -de Cooker Oostburg: L.C.J. Carpentier- van den Bossche Oostburg: E.M. van den Bossche neven en nichten achterneven en achternichten Oostburg, 11 augustus 1988. Corr.-adres: J. Carpentier, Veerhoeklaan 14,4501 AG Oostburg. De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de teraardebestelling, waarbij u wordt uit genodigd, zal plaatshebben op maandag 15 augustus om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Eligius te Oostburg. Eucharistieviering zondag om 10.15 uur in Verpleeghuis „De Stelle". Zij, die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze aankondiging als zodanig te beschouwen. Dankbetuiging Voor de vele blijken van medeleven en be langstelling, ondervonden tijdens ziekte en overlijden van onze lieve moeder, schoon moeder en oma ANNA CATHARINA DE WAAL weduwe van Theodorus Theophilus Strabbe betuigen wij onze oprechte dank. Een speciaal woord van dank richten wij aan de heren doktoren en verplegend per soneel, afd. neurologie, St.-Liduinazieken- huis, Hulst. Fam. Strabbe-de Waal Axel, augustus 1988. Dankbetuiging Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven, ons betoond bij de ziekte en het overlijden van mijn lieve man, onze zorg zame vader, schoonvader, opa, zoon, schoonzoon, broer en schoonbroer THEO COMPIET betuigen wij langs deze weg een ieder die hiervan op enigerlei wijze blijk heeft gege ven onze oprecht dank. A. Compiet-Meijs Kinderen en kleinkinderen De families: Compiet Meijs Serrarens Vogelwaarde, augustus 1988. Dankbetuiging Voor de vele blijken van medeleven en be langstelling, ondervonden bij het overlij den van mijn broer JOHAN HEMELSOET betuig ik u mijn oprechte dank. Marietje Hemelsoet Sas van Gent, augustus 1988 Dankbetuiging Voor de vele blijken van medeleven en be langstelling ondervonden tijdens zijn ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa CYRIEL DE VETTER betuigen wij u onze welgemeende dank. Mevr. R. de Vetter-Jansen Kinderen en kleinkinderen Terneuzen, augustus 1 Miii ot Wij hebben regelmatig veel werk bij bedrijven in Hulst en Oostburg. Als u (tijdelijk) werk zoekt en u woont in de buurt, kom dan even langs voor informatie en/of inschrijving. In de zomermaanden hebben wij met name veel vacatures in de horeca. In Hulst zitten wij elke maandag ochtend van 10.00 tot 13.00 uur in restaurant 'Tiffanys' op Vismarkt 1. In Oostburg zijn wij elke woensdag ochtend van 10.00 tot 13.00 uur in restaurant 'De Eenhoorn', Markt 1. Noouistraat 81, 1531 GD Terneuzen 01l50 - 18600 Vanaf woensdag 17 augustus uw adres voor: BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK Kleine Jonkvrouwstraat 34 4515 EK IJzendijke, tel.nr. 01176-1708 depositaire LABORATOIRE DR. RENAUD PARIS-FRANCE r\ CD MAXISINGLE Bij aankoop van één van onderstaande splinternieuwe cd's: JOAN ARMATOADING The shouting stage SAM BROWN Stop TONI CHILDS Union AMY GRANT Lead me on Zolang de voorraad strekt verkrijgbaar bij: FONOBAR NEELEMANS TREFPUNT Koopcentrum Hulst-Tel. 01140-13084 Burg. Serrarislaan 32, 4835 LH Breda voor alle (oud-)personeelsleden, bestuurs leden en leerlingen. Zaterdag 3 september 1988 van 14.00-14.45 uur dankdienst in de N.H. kerk te Ginneken. Van 16.00-17.30 receptie in de school. AANMELDING/INLICHTINGEN: Carla van Lintei 076-614879 Erik van den Emster 076-614104 (19.00- 20.00 uur) organiseert: Zaterdag 13 aug. om 14.30 uur 22.00 uur Maandagvoormlddag 15 aug. om 10.00 uur 14.30 uur r 15 aug. Bezoek aan de Efteling incl. entree 16 aug. Arnhem, Rijnterras, bezoek openluchtmu seum en Burgers' incl. lunch, diner en en trees 17 aug. Toeristische rondrit Zuid-België, bezoek Morlanwelz, Chimay en Meer van Virelles incl. diner en 2 entrees 18 aug. Zuid-Limburg, Klein Zwitserland incl. lunch en diner 18 aug. Bezoek aan Walibi incl. entree 21 aug. Bedevaart naar O.L. Vrouw van Kevelaar 32.50 23 aug. Toeristische tocht door het Ahrdal (Duitsl.) incl. koffie met gebak, bezoek wijnkelder, diner 25 aug. NIEUW!! Bezoek aan de kasteeltuinen van Arcen en een begeleide wandeling in Thorn incl. koffie met gebak, lunch, diner en entrees 27 aug. Feest in Giethoorn. Mooie tocht naar het „Venetië van het noorden" incl. lunch, di ner en gereserveerde plaatsen voor ver lichte puntertocht 30 aug. Bezoek aan Düsseldorf-wi nkelstad Opstap: Heikant, Axel, Terneuzen, Zaamslag, Terhole, Hulst, Kapellebrug MBBESk wmiouxó Tel. 01140-12662 van 9.00 tot 20.00 uur De burgemeester van Oostburg maakt bekend dat het college van burgemeester en wethouders van plan is vrijstelling te verlenen als bedoeld in artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening aan: a. de heer T.H. Smits te Cuyck, b. de heer P.C. Witteveen te Schoondijke en c. de heer R.C.M. de Dobbelaere te IJzendijke, dit voor: a. het gedeeltelijk vergroten van de woning Puijen- dijk 2a te Groede; b. het vergroten van een garage/berging op het perceel Tragel Oost 19a te Schoondijke; c. het plaatsen van een garage op het perceel Ko ninginnestraat 25 te IJzendijke. De stukken welke betrekking hebben op het bouw plan en de te verlenen vrijstelling liggen met ingang van maandag 15 augustus 1988 ter gemeentesecre tarie, sectie Ruimtelijke Ordening, Raadhuisplein 1 te Oostburg, gedurende veertien dagen voor een ieder ter inzage. Gedurende deze termijn is een ieder bevoegd even tuele bezwaren tegen het verlenen van genoemde vrijstelling schriftelijk bij het college van burgemees ter en wethouders van Oostburg in te dienen. Oostburg, 13 augustus 1988 De burgemeester voornoemd, J. Kruize 'n rubriek om te zoenen Voor particulieren 'n Gelukwens, bedankje, jubileum, receptie, huwelijk, geboorte, verloving, overwinning, prestatie, examen, Abraham, openbare dank, en ga zo maar door, mag best eens in de krant en wel op de pagina familieberichten. Moeilijk is dat niet en duur hoeft het niet te zijn. (B.v. 5 regels kosten een tientje). Prijs per regel per kolom 2,00. Eén grote regel verplicht 2,55. Voor het plaatsen van een foto of afbeelding met een formaat van 35 x 45 mm rekenen wij 14,05 toeslag. Overige tarieven op aanvraag. Bij niet- contante betaling wordt f 4,00 adm.kosten berekend. Foto's worden niet geretourneerd. Bel 076-236442 of geef uw tekst 2 dagen vóór plaatsing af bij één van onze kantoren. Schriftelijke opgaven stuurt u eveneens 2 dagen vóór plaatsing naar Postbus 3229, 4800 MB Breda. Schriftelijke opgaven worden uitsluitend geaccepteerd indien naam en adres en bekend zijn, ook indien uw betaling bijgevoegd is. Wij behouden ons het recht voor, teksten zondeT opgaaf van redenen te weigeren. Indien de uitgever klachten bereiken over de opgegeven tekst behoudt de uitgever zich het recht voor om de naam van de opdrachtgever bekend te geven. Vereniglngsnleuws uitsluitend op 2 kolom op donderdag. Hartelijk gefeliciteerd met je 18e verjaardag Pa en Ma. Uw bloemen waren prachtig, de wensen kort maar krachtig, en of u dan per telegram of wel persoonlijk tot ons kwam, geschenken stuurde of een brief, al les was ons even lief. De dag van ons trouwen was enorm. Wij danken u hiervoor in deze vorm. Etiënne en Sybella van der Wielen-Vereecken, Lange Nieuwstraat 25, 4587 RH Kloosterzande. voor alle attenties op onze trouwdag. Miranda Cornelis en Sam de Vil der, 15 juli, De Millia- nostr. 89, Breskens. Heieen van Uk en Bert Geelhoedt 5 augustus 1988 - Eikenstraat 54, Terneuzen. Anita Vonhout en Marct de Gardeijn, 5 aug. P. van Kleefstraat 1! Breskens. Ook al ben ik op vakan tie, evengoed gefelici teerd met je verjaardag, Liesbeth Pijper en Eft Davidse, 8 augusta '88, W. de Withstraat 25 Terneuzen. Nathalie aan de Wiel Johan Wolfert, 3 auj '88. Ossenisse, Grind weg 3. Bedankt voor alle langstelling op onze trouwdag. Rita de en Frans de Ruyter, v Heetveldsestr.23 Zaamslag. DE STEM VAN ZEEL/ HULST - Het gemeentebe stuur van Hulst is blij met de komst van een Albert Heijn supermarkt naar het 'S Gravenhofplein. Omdat het Ahold concern en de Hulster Woningbouwvere niging al een bouwaan- vraag hebben ingediend, willen B en W dat de ge meenteraad de bestemming van wat nu een parkeerter rein is wijzigt in een gebied voor detailhandel en wo- ningbouw. k n te P d w lc m op onze complete, nieuwe caravans. Slechts enkele weken verhuurd geweest. SLA NU UW SLAG! Inruil en financiering mogelijk. CARAVAN-DEALER CARAVAN- EN VERHUURBEDRIJF Hoofdweg Noord 22 - 4574 RA Zuiddorpe Tel. 01156-510 welke zal worden gehouden op dinsdag 16 augustus 1988 te 11.00 uur, ten laste van wijlea A.L. Vogelaar te Oostburg, Markt nr. 15 van enige roerende goederen, bestaande uit: meubilaire goederen, café-inventaris en wat verder te koop zal worden aangebo den. De verkoop geschiedt k contant zonder opgeld. De goederen zijn een uur vóór de verkoop voor een ieder te bezichtigen. De deurwaarder belast met de executie Dank aan Bij het eerste examen geslaagd. J. v.d. Veeken, Hulst tel. 01140-13171 R. Herman Julianalaan 16 Volg bij ons uw opleiding voor: IJZERWAREN - PARFUMERIE BEGINNERS en GEVORDERDEN Steil Van onze verslaggever De provincie wil een nader onderzoek omdat een aan tal vragen over de vervui ling met benzeen, tolueen en fenol nog niet is beant woord. Gedeputeerde Staten willen weten hoever de verontreini ging zich heeft verspreid en hoe die verdgeld is over het grond- en oppervlaktewater. Bovendien weet niemand of de meeste giftige stoffen al uit de stortplaats zijn verdwenen, of dat het meeste nog moet ko men. De tegenzin waarmee B en W aan de gemeenteraad vragen het geld beschikbaar te stellen vindt zijn grond in het feit dat meerdere gemeenten vroeger de stortplaats gebruikten. Maar volgens de Interimwet Bodemsanering moet alleen de gemeente waar verontreini ging is gevonden een groot deel van de kosten betalen: als het nodig is vijf gulden per inwo ners en nog eens tien procent van de resterende kosten. De Heidemij gaat het onderzoek voor 102.060 gulden uitvoeren, zodat Hulst bijna alles uit eigen zak moet betalen. Het Hulster gemeentebe stuur heeft daarom nog eens met de provincie overlegd over de verschillende onderzoeks mogelijkheden en legde de vraag voor of de zware last voor Hulst wel reëel is. De pro vincie ziet geen aanleiding nog andere onderzoeksbureau's bij de zaak te betrekken en stelt verder dat ze nu eenmaal niet van de wettelijke voorschriften mag afwijken. Een ding kan Hulst nog een meevaller opleveren. De kos tenopgave van de Heidemij is een 'maximum-offerte'. Als het onderzoek meezit, kunnen de kosten eventueel lager uitval len. Maar nadat de Heidemij heeft aangegeven hoe de ver maling te bestrijden, krijgt Hulst opnieuw een rekening gepresenteerd. De gemeente zal dan tien procent van de sane- nngskosten moeten betalen. Nadat alles achter de rug is, moet de landsadvocaat beslis sen of hij er brood in ziet een proces aan te spannen tegen degene die de vervuiling heeft veroorzaakt. De rechter kan deze dan dwingen de kosten van rijk en gemeente te ver goeden. De beschikbaarstelling van het geld komt aan de orden tij dens de commissievergadering voor financiën in het stadhuis, maandag 15 augustus om 19.00 uur. S^IOOR ZUIDWEST NEDERI ANn vrijdag 26 aug. aanvang 21.00 uur Kantoren Terneuzen, Hulst en Goes Adressen en telefoon nummers op pagina 2. Openingstijden: 8.30-12.30/13,30-17.00 uur. Redactie Terneuzen: Rein van der Helm (editie-chef), Romain van Damme, Frank Deij, uonny van Gremberghe, Ronald Verstraten, Cor de °oer (foto), Ton Koomen (sport). Goes: Jan Jansen. Hulst. Eugène Verstraeten, Joep Trommelen. ^specteur Zeeland: 95839°"' P"Vé tel' 01150" B7-1Q

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 16