KONSTRUKTEUR a I DE STEM p E R S O I N I E E I L SECRETARESSE BDO 1TEKENAARS 2.) TEKENAARS/ KONSTRUKTEUR 3.) LANDMETERS kiH^ IP TOBO w J TECHNOPLAST B.V. TILBURG KALKULATOR /erkers linale erkers CHOtVfl Cam psObersGroep WEST-BRABANT INSTALLATIETECHNICUS CHEF BOEKHOUBING (M/V) techno-time bv technoplast UITNODIGING OFF-SET DRUKKER 'DE CONFISERIE BELTOF B.V. ie STEM VAN ZATERDAG 13 AUGUSTUS 1988 ELMAKERS D KLAVER RDAM B.V. kjê (Scheidegger treepje PR0DUKTIELEIDER(3-ploegendienst)(M/V) INSTELLER (2-ploegendienst) (M/V) Technoplast B.V., Postbus 5025, 5004 EA TILBURG. Als formaat belangrijker is dan omvang EEN ERVAREN BAKE-OFF/TRAITEUR- MARKT HORECA/RESTAURANT KOFFIEMARKT SLAGERIJ HETELUCHTOVENS COMBISTEAMERS KOFFIE-APPARATEN BAK-en BRAADAPPARATUUR HANDELSONDERNEMING PM ONTWERPER/TEKENAAR M/V HOGESCHOOL VRIJSTELLINGEN HOGERE BEROEPSOPLEIDING TOT VERPLEEGKUNDIGE (V-HBO-V) DOCENTENOPLEIDING installatiebedrijf B.V. Ambitieuze technici gezocht Tekenaars/Constructeurs Calculators/Werkvoorbereiders Opzichters/Uitvoerders Projectleiders INTERNATIONALE UITGEVERIJ IN WENSKAARTEN LEERLINGDRUKKER B.S. HOLLAND AGENCIES B.V. A70 A71 ors. Van der Poel mijn een ervaren jnde vereist, natisering strekt tot atie met vermelding ng te richten aan: >rs. Van der Poel 53 - Postbus 116, >1.01150-13954. vraagd: detail en vormgeving 3016 CJ Rotterdam tel.! rneming, die zich toelegt op de strappen, welke hun toepassing ■ijf kenmerkt zich door een prettige uitbreiding van onze aktiviteiten iktie van: ïn it in een van beide funkties iitatieformulier [ling Personeelszaken. lag t/m donderdag 10-16, n zaterdag 10-16 uur. jevestigd te lam, Vlaardingen, Utrecht, n, Nijmegen, Amsterdam, jen. Don in voor vrijblijvende r ;us ïvelop, zonder postzegel, rs, ir 391, IG. n in een open W/s/fi.'i'.*. BV Bouwtechnisch Adviesburo Ir. W.A. van Boxsel c.i. roept, kandidaten op voor de functie van die in staat zijn de konstruktieve aspekten, zowel in beton, staal als hout, te beoordelen in relatieve samenhang met de overige bouwdisciplines. Tot het takenpakket van onze nieuwe funktionaris behoren met name: het aan de hand van het definitief (konstruktief) ontwerp konkretiseren van bestek- resp. werktekeningen; het hiertoe voeren van overleg met alle bij het bouwproces betrokken disciplines zowel binnen als buiten ons buro; het uitvoeren, leiden en begeleiden van het benodigde reken- en tekenwerk binnen ons buro; het koördineren en kontroleren van werkzaamheden uitgevoerd door derden; het onderhouden van kontakten met Bouwtoezicht. Van de reflektanten verwachten wij dat zij de opleiding HTS Bouwkunde, met specialisatie konstruktie, hebben gevolgd en minimaal 5 jaar ervaring hebben opgedaan in voornoemde werkzaamheden. Zeer goede kontaktuele eigenschappen zijn beslist een vereiste om deze funktie met succes te kunnen vervullen. Indien u belangstelling en de kwalifikaties hebt voor deze funktie, stuur dan uw bondige sollicitatiebrief binnen 14 dagen aan: BV Bouwtechnisch adviesburo Ir. W.A. van Boxsel c.i. Beneluxweg 13 4904 SJ Oosterhout (NBr) Tel. 01620-51280 Technoplast B.V. is gespecialiseerd in het vervaardigen van kwalitatief hoogwaardige kunststof spuitgietprodukten, in grote serie op een breed toepassingsgebied. Het bedrijf telt ongeveer 54 werknemers. Wij zoeken op korte termijn kandidaten voor de volgende funkties: [Taken: - het leiding geven aan een spuitgietteam van 7 a 10 medewerkers. - verantwoordelijkheid voor de produktie met ca. 26 spuitgietmachines. Funktle-elsen: - MTS (WTB) met kennis van spuitgieten, hydrauliek, pneumatiek en elektro. - Leidinggevende capaciteiten met een aantal jaren ervaring. Taken: - Het produktiegereedmaken van spuitgietmachines, het instellen van matrijzen en het verzorgen van hulpapparatuur. Het optimaliseren van het spuitgietproces. Funktle-elsen: - LTS Bemetel Gereedschapsmaker of Machinebouw. - Kennis van spuitgietmachines, gereedschappen en kunststoffen. - Een aantal jaren ervaring in een soortgelijke funktie. I Wij bieden voor belde funkties: - Een goede salariëring in verhouding tot de funktie en ervaring. - Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. - Prettig werkklimaat in modern bedrijf. Gegadigden kunnen hun sollicitatie, met nadere gegevens omtrent opleiding, ervaring e.d., richten aan de direktie van: [Telefonische inlichtingen kunt u inwinnen bij de heer. W. Everwijn 013-636405. De BDO CampsObersGroep behoort met ruim 600 medewerkers verdeeld over 20 kantoren in de Benelux tot de toonaangevende kantoren voor accountancy, be lastingen, informatisering en ma nagement. Er is een zorgvuldige afstemming van diensten op cliënten in alle sectoren van het maatschappelijk leven. De hechte samenwerking tussen de diverse disciplines en de directe contac ten zijn gekoesterde kenmerken van onze manier van werken. Internationaal is er aansluiting bjj BDO Binder waarin meer dan 14.300 partners en medewerkers verenigd zijn in een wereldwijd netwerk met activiteiten in bijna negentig landen. Voor het groepsonder- deel BDO-CampsObers Register accountants nodigen wij graag kandidate» uit voor een sollicita tie naar de volgende functies: Ter vervulling van een vacature voor onze vestiging BREDA willen wij in contact komen met een allround Het betreft een zelfstandige functie waarin flexibiliteit en creativiteit vanzelfsprekende begrippen zijn. Haar taak bestaat uit: het verzorgen van de bureau- in I administratie (urenregistratie, facturering etc.); het via een personal computer ver werken van adviezen, correspondentie etc.; documentatie en archivering van cliënten-dossiers; secretariële ondersteuning van de kantoorleiding. Voor deze veelzijdige en verantwoor delijke functie denken wij aan een kandidate die voldoet aan de volgende eisen: diploma HAVO/VWO, aangevuld met een secretaresse-opleiding; boekhoudkundig inzicht en cijfer matige aanleg; goede contactuele eigenschappen; enige jaren ervaring, bij voorkeur in soortgelijke branche. Voor nadere informatie over de functie kan contact opge- n?" ">?h"r.N f"( M' nomen worden metdrs. H.J.M. Berden R.A., telefoon 076-714900. cnr of Schriftelijke sollicitaties te richten aan: BDO CampsObers Groep, Heerbaan 250,4817 NL Breda. ,.'ii ""Ijl ■uiii'lll 111 111111 Vestigingen Nederland: Alphen a/d Rijn 's-Gravenhage Amsterdam Helmond Apeldoorn Naaldwijk Arnhem Nijmegen Breda Roosendaal Capelle a/d IJssel Rotterdam Dordrecht Sittard Eindhoven Tilburg Geleen Utrecht Vestigingen Buitenland: Antwerpen Brussel Luxemburg Curasao Internationaal BDO/Binder. Matthew Hall Keynes Engineering bv is een zelfstandig Nederlands ingenieursbureau behorende tot de Matthew Hall Groep van ondernemingen. Deze groep opereert reeds veie jaren op een breed technisch terrein, o.a. op het gebied van de petroleum-, petrochemische en chemische industrie en aanverwante industrieën. matthew hall keynes engineering b.v. In verband met een te verwachten toenemend aanbod van werkzaamheden zullen bij onze vestiging te Breda, vakatures ontstaan voor de volgende funkties t.b.v. de afdeling Kabel Leidingregistratie Vereisten voor 1 2: MTS of gelijkwaardig Enige ervaring in deze branche Funktie 3: eventueel schoolverlaters Kandidaten die zich tot een der bovengenoemde funkties voelen aangetrokken, worden verzocht hun schriftelijke sollicitaties voor 1 sept. 1988 te richten aan: Matthew Hall Keynes Engineering bv, afd. Personeelszaken Karnemelkstraat 1a 4811 KJ Breda Holland Telephone 076-225850 Telex 54405 Telefax 076-147129 tedopres international bv buro voor technischMustreties, reklame en publiketies Tedopres International, buro voor technische illu straties met een eigen huisdrukkerij vraagt op korte termijn Deze persoon moet minstens een aantal ja ren ervaring hebben op het gebied van off-set drukken op A4 en A3 persen en in staat zijn zelfstandig te kunnen werken, met leidingge vende kapaciteiten voor deze huisdrukkerij, waar momenteel 3 mensen werkzaam zijn. Salaris en andere vergoedingen zijn in over eenstemming met de funktie en ervaring. Sollicitaties te richten aan Postbus 228, 5100 AE Dongen. Welke topverkopers in de voor het verkopen van willen zelfstandig agent worden rechtstreeks van hoofddealer verkopen van bovenstaande Franke apparaten. Bent u geïnteresseerd in een eigen bedrijf met perspectief en de topverkoper die wij zoeken. Postbus 70 - 4273 ZH HANK - Tel. 01622-2973 TOBO TREKHAKENFABRIEK TOBO is een van de toonaangevende fabri kanten van trekhaken voor luxe en bestel wagens in Europa. Door gedegen produktontwikkeling, innova ties en een modern produktieproces heeft TOBO een vooraanstaande positie verwor ven in de markt. De TOBO trekhaken hebben een grote naamsbekendheid en worden geproduceerd volgens de kwaliteitsnormen NEN 2646 ISO 9001. TOBO is als eerste bedrijf in de autobranche het KEMA Cimei Kwaliteitszorgcertificaat uitgereikt. Voor onze afdeling Research Development vragen wij een: Taak: - het ontwikkelen/construeren van trekhaken in samenwerking met automobielfabrikanten. Gevraagd wordt: - opleiding MTS/HTS-werktuig- bouw/automobieltechniek - enige jaren ervaring of schoolver later - kennis van Engelse-en Duitsetaal - inventief en initiërend optreden. - ervaring in C.A.D. - gezien mogelijke promotie zou een commerciële inslag gewenst zijn. Geboden wordt: - werken in een enthousiast team en een prettige omgeving. - uitstekende carrièremogelijk heden. - een aantrekkelijk inkomen en goede secundaire arbeidsvoor waarden. Sollicitaties te richten aan: TOBO Trekhakenfabriek T.a.v. ing. F.M. Smits, Postbus 314920 AA MADE. Sector Gezondheidszorg Onderwijs Verbeetenstraat 42,4812 XL Breda Telefoon 076-220640 Voor het studiejaar 1988/1989 zijn er voor in-service-opgeleide verpleegkundigen A, B, Z, en voor MBO-V-ers en MDGO-VPers nog plaatsingsmogelijkheden voor Doel: het opleiden tot een zelfstandige verpleegkundige beroepsbeoefenaar op HBO-nivo, op zodanige wijze dat zij overal waar verpleegkundigen binnen de gezondheidszorg werkzaam zijn, kunnen funktioneren. Struktuur: 3 jaar, 3 dagen per week (maandag, dinsdag, vrijdag), inclusief 35 weken stage. Doel: het opleiden tot theoriedocent(e) of praktijkbegeleid(st)er voor instellingen in de gezondheidszorg. Struktuur: 2 jaar, 2 aaneengesloten dagen per 2 weken; modulaire opzet; voor verpleegkundigen, ziekenverzorgenden en paramedici. Voor nadere informatie m.b.t. de V-HBVO-V: Mevr. A.v.d. Korput-van Boxel vanaf 15 augustus bereikbaar onder telefoonnummer 01620-29790 vanaf 22 augustus onder het telefoonnummer van de sektor gezondheidszorgonderwijs 076-220640. Informatie over de Docentenopleiding wordt vanaf 22 augustus verstrekt door de heer L. Meppelink, telefoon 076-220640. Tel. (01640) 3 54 32 Bergen op Zoom Vierlinghweg 36 Wij zijn een installatiebureau met ervaring in het ontwerpen en uitvoeren van - centrale verwarmingsinstallaties - energiebesparende installaties - sanitaire installaties - mechanische ventilatie Wegens uitbreiding van ons opdrachten pakket vragen wij op korte termijn een: Opleiding: MTS of gelijkwaardig via MIT. Ervaring: enkele jaren in opzet berekeningen en uitvoering van installaties op het gebied van verwarming, ventilatie en sanitair. Schriftelijke sollicitaties met uitvoerige gegevens kunt u richten aan: ETIB. V., Postbus 647, 4600AP te Bergen op Zoom. gemeente roosendaal en nispen Bij de afdeling Beheer van de gemeentelijke so ciale dienst kan worden geplaatst een Functie-Informatie: -het geven van leiding aan een bureau van 7 medewerk(st)ers; -het opstellen van begroting, jaarrekening, meerjarenraming en investeringsplan alsmede de toelichting daarop; -het opstellen van kwartaal-declaraties en slot- declaraties; -het doen van aangifte van de te betalen pre mies en belastingen; -het (mede)ontwikkelen van administratief-orga- nisatorische procedures en van de verdere uit bouw van de administratieve automatisering; -het verrichten van taken in het kader van de budgetbewaking; -het deelnemen aan externe en interne overleg situaties (verificatiebureau, afdeling financiën, rijksconsulentschap, intern werkoverleg). Betrokkene rapporteert terzake de voortgang van de werkzaamheden aan het hoofd van de afde ling beheer. Hij vervangt deze bij diens afwezig heid. Met de bureau-chef uitkeringsadministratie en de bureau-chef interne zaken en registratuur vindt overleg plaats onder leiding van het hoofd van de afdeling beheer. Functie-eisen: Gevraagd wordt iemand met een opleiding op het niveau van S.P.D. I en II en met aantoonbare er varing in genoemde activiteiten alsmede een ge degen kennis van geautomatiseerde gegevens verwerking. Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Het gemeentelijk beleid is erop gericht méér vrouwen in dienst te nemen. Bij gelijke bekwaam heid en geschiktheid wordt daarom aan vrouwen de voorkeur gegeven. Salariëring zal geschieden - afhankelijk van op leiding en ervaring - in de aanloopschaal 9 (max. 4724.- per maand) of in de functieschaal 10 (max. 5253 - per maand). Informatie te verkrijgen bij: de heer F. Roebroek, telefoon 01650-89620. Schriftelijke sollicitaties worden binnen tien da gen na het verschijnen van dit blad ingewacht bij het hoofd van de afdeling personeelszaken en organisatie van de secretarie, Stadserf 1, 4701 NK Roosendaal. STADSERF 1 TELEFOON 01650 89911 Techno Time is een gespecialiseerde uitzendorganisatie voor technisch personeel. Wij opereren op diverse vakgebieden; werktuigbouw, installatie-techniek, elektro/elektronica, bouwkunde, weg- en waterbouw en procestechniek. Door onze actieve marktbenadering en door de toenemende vraag naar gespecialiseerd technisch personeel, hebben wij vacatures voor: De vacatures hebben betrekking op alle vakgebieden, zijn voor langere tijd en bieden prima toekomst perspectieven. Bent u geïnteresseerd? Bel ons dan direct om een afspraak te maken voor een vrijblijvend gesprek: 076-226406/226568 U kunt ook onderstaande coupon (zonder postzegel) sturen naar: Techno Time BV, Antwoordnummer 10078, 4800 VB Breda. U ontvangt dan een sollicitatieformulier. Naam. Adres: r, i Postcode/plaats: Telefoon: I Functie. I 1 .J Ginnekenweg 20, 4818 JE Breda. vraagt wegens uitbreiding: met grafische opleiding, of bereid deze te gaan volgen. Alleen schriftelijk te solliciteren. Postbus 187, 4760 AA Zevenbergen Is een jonge, expansieve onderneming met 2 produktiebedrijven te resp. Drachten en Etten-Leur. Wij maken een uitgebreid assortiment suikerwerkartikeien van uitstekende kwaliteit, die voor een belangrijk deel worden geëxporteerd. Voor onze fabriek te Etten-Leur zoeken wij: 10 PRODUKTIEMEDEWERKERS o.a. DRUPS-KOKER DEEGMAKERS INPAKSTERS MACHINE-BEDIENDEN Sollicitanten met ervaring in suikerwerkbranche genieten de voorkeur, leeftijd ca. 18-30 tor. Sollicitaties te richten aan Oe Confiserie Beltof B.V.,t.a0Pde Directie, Nieuwe Donk 17,4879 AC Etten-Leur. ^Tel. 01608-37888.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 13