REGISTER ACCOUNTANTS CONTROLE- LEIDERS GEVORDERDE ASSISTENTEN ACCOUNTANT BDO DE STEM MEE OP VAKANTIE...! RUWBOUWPLOEG KONSTRI promij SCHONER SS Li IJ 2J SJ Li J Cam psObersGroep DE STEM p E R S O I IM E E L stam BOUWKUNDIG KALKUIATOR procflulctie bv medewerkers Machinale houtbewerkers robot GrafaPdtï TECI TILBI V) O) 9? UITNODIGING Im-. PAUL technoplast AVONDCURSUS SECRETARESSE/STENO NU SPECIAAL VOOR U IN UW EIGEN OMGEVING (Scheidegger DE STEM VAN ZATERDAG 13 AUGUSTUS 1988 iiïiiH Als formaat belangrijker is dan omvang nF STEM VAN ZATERDAG 1i S.V.P MET BLOKLETTERS INVULLEN ATTENTIE: Voor onze bouwprojecten te Tilburg en Zwijndrecht zoeken wij een (bij voorkeur bekend met Outinord bekistingssystemen) Wanneer u interesse heeft kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer J. Spin, telefoonnummer 078-100133 of na 19.00 uur telefoonnummer privé 01620-59887. Maïtre Paul B.V. chef hygiënische dienst (m/v) I die in staat zijn de konstruktieve I staal als hout, te beoordelen in rt overige bouwdisciplines. B€R€TID KLFIV6R ECHTE MEUBELMAKERS BEREND KLAVER ROTTERDAM B.V. I Wij zoeken op korte termijn kandidaten PRODUKTIELEIDE JINSTELLER (2-ploec A. diverse deeltijdopleidingen B. éénjarige beroepsopleidingen C. part-time opleidingen D. bedrijfsopleidingen Q- co (O CO Q) *0) CD CD CD CD CO CD CO Een Scheidegger opleiding heeft méér dan 'n streepje voor in het bedrijfsleven. Scheidegger Instituut, Antwoordnummer 152, 5900 VB Venlo. I Funktie-eisen: - Technoplast B.V., Postbus A) De BDO CampsObersCroep behoort met ruim 600 medewerkers verdeeld over 20 kantoren I in de Benelux tot de toonaangevende kantoren voor accountancy, belastingen, informatisering en management. Er is een zorgvuldige afstemming van diensten op cliën ten in alle sectoren van het maatschappelijk leven. De hechte samenwerking tussen de diverse disciplines en de directe contacten zijn gekoesterde kenmerken van onze manier van werken. Internationaal is er aansluiting bjj de BDO-Groep waarin meer dan 14.300 partners en mede werkers verenigd zijn in een wereldwijd netwerk met activiteiten in bijna negentig landen. Voor het groepsonderdeel BDO-CampsObers Registeraccountants nodigen wij graag kandidaten uit voor een sollicitatie naar de volgende functies: Door de groei van zowel nationaal als interna tionaal werk heeft de maatschap voor de vestigingen BREDA, EINDHOVEN, ROOSENDAAL en TILBURG plaatsingsmogelijkheden voor: die het vak Administratieve Organisatie (nagenoeg) afgerond hebben studerend voor de NIVRA-opleiding 2e fase dan wel Postdoctorale opleiding Accountancy Binnen de maatschap wordt gewerkt in kleine controleteams onder directe leiding van registeraccoun- tants/vennoten. Hierdoor wordt in korte tijd relevante kennis en ervaring opgedaan in het verrichten van con troles en het geven van advies. Deze aanpak, waarin zelfstandigheid van medewerkers zeer belangrijk is, biedt u de mogelijkheid om zich binnen afzienbare tijd te profileren waardoor interessante perspectieven geboden kunnen worden. Naast genoemde opleiding verwachten wij van kandidaten: 3-5 jaar praktijkervaring binnen het accountants beroep: goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; affiniteit met advieswerkzaamheden; leeftijd tot maximaal 32 jaar; een gezonde dosis inventiviteit en flexibiliteit. Wij bieden aan de geschikte personen goede primaire en secundai re arbeidsvoorwaarden waaronder de premievrije pensioenregeling. Daar naast staat het interne opleidingspro- ui i'1 Vestigingen Nederland: gramma borg voor een dienstverlening AiPhen a/d Rijn s-cravenhage Amsterdam Helmond Apeldoorn Naaldwijk Arnhem Nijmegen Breda Roosendaal Capelle a/d IJssel Rotterdam Dordrecht Sittard Belangstellenden nodigen wij Eindhoven ritburg op hoog niveau. Uit schriftelijk of telefonisch te reageren. Sollicitatie-adres: BDO Geleen Utrecht Vestigingen Buitenland: Antwerpen Brussel Luxemburg Curacao Internationaal BDO/Binder. CampsObersCroep, Postbus 182,5600 AD Eindhoven, t.a.v. de heer J. de Lepper/Personeelszaken, telefoon 040-433646. Met behulp van onderstaande bon kunt u ons opdracht geven uw krant tijdelijk op uw vakantie-adres te bezorgen. Mocht u in Zuidwest-Nederland met vakantie gaan dan kunt u in dit gebied uw krant tegen inlevering van De Stern-vakantiebonnen elke morgen gratis halen in kiosk of kampwinkel. Stuur onderstaande bon, uiterlijk twee weken van tevoren, in een gefrankeerde enveloppe naar afdeling abonnementen van een van onze kantoren (zie pag. 2) en de vakantiebonnen worden u tijdig toegezonden. U kunt ze eveneens afhalen, tegen inlevering van onderstaande bon', bij een van onze kantoren. De vakantiebonnen zijn geldig van 25 juni t/m 20 augustus. Toezending van de krant per post in Nederland en België gratis, overige landen 3,00 per krant. U ontvangt hiervoor een acceptgirokaart. In sommige landen kan de bezorging vertraging opleveren, maar aan ons zal dit niet liggen. Telefonische opgaven kunnen wij tot onze spijt niet accepteren. Dit om vergissingen te voorkomen. Naam:Tel.-nr. Huidig adres; Postcode;Woonplaats: Verzoekt zijn krant vantot en met. te zenden naar het volgende adres: (hier de naam van hotel, camping, recreatiepark enz. invullen) (straatnaam) (huisnummer) (kamernr.) (postcode) (woonplaats) (landnaam) Niet meer dan één letter per vakje invullen. Gegevens geplaatst buiten de vakjes worden niet in het adres op het postbandje opgenomen. ZWIJNDRECHT Bouw- en Aannemingsmaatschappij B.V. FREEZE FLO GEBAK Mafire Paul B.V. is een grote moderne banketbakkerij in Tilburg, waar een zeer gevarieerd assortiment diepvriesgebak wordt geproduceerd voor de Nederlandse en buitenlandse markt Er werken ongeveer 150 mensen. De groei van het afgelopen jaar zal zich in de komende jaren in een versterkte mate voortzetten. Op korte termijn zoeken wij een, De voornaamste taken zijn: - leidinggeven, - instrueren bij gebruik, demontage en montage van schoonmaakapparatuur en produktiemiddelen. Funktie-eisen: - leidinggevende kapaciteiten, - betrokkenheid en affiniteit met techniek, - opleiding M.B.O. of L.B.O. consumptief, civiele dienst of technische richting met ruime ervaring, bij voorkeur in het levensmiddelenbedrijf, - leeftijdsindikatieca. 30 jaar De betrokkene wordt geacht op een redelijke afstand, maximaal 30 km van het bedrijf te wonen dan wel bereid te zijn zich daar te vestigen. Wenst u vooraf meer informatie of telefonisch te solliciteren, dan kunt u kontakt opnemen met de afdeling Personeelszaken, telefoon: 013-675937. Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan: Maïtre Paul B.V, ta.v. de heer M.T.M. Wittens, afdeling Personeelszaken, Kraaivenstraat 15048 AB Tilburg. Aannemingsbedrijf Gebrs. Van der Poel B.V. vraagt op korte termijn een ervaren Tenminste mts-bouwkunde vereist. Bekendheid met automatisering strekt tot aanbeveling. Uw schriftelijke sollicitatie met vermelding van opleiding en ervaring te richten aan: De directie van Gebrs. Van der Poel B.V. Mr. F.J. Haarmanweg 53 - Postbus 116, 4530 AC Terneuzen. tel. 01150-13954. BV Bouwtechnisch Adviesburo Ir I kandidaten op voor de functie va Tot het takenpakket van onze nie met name: het aan de hand van het defini konkretiseren van bestek- resf het hiertoe voeren van overleg betrokken disciplines zowel bi het uitvoeren, leiden en begelt reken- en tekenwerk binnen oi het koördineren en kontrolere uitgevoerd door derden; het onderhouden van kontaktf met spoed gevraagd: met oog voor detail en vormgeving Veerhaven 7, 3016 CJ Rotterdam l 010-4365622 I Van de reflektanten verwachten Bouwkunde, met specialisatie ko minimaal 5 jaar ervaring hebben werkzaamheden. Zeer goede ko) beslist een vereiste om deze fun vervullen. Indien u belangstelling en de kw funktie, stuur dan uw bondige sc aan: BV Bouwtechnisch adviesburo Ir. W.A. van Boxsel c.i. Beneluxweg 13 4904 SJ Oosterh Tel. 01620-51280 te Gilze Is een middelgrote onderneming, die zich toelegt op de produktie van ROBOT verdiepingstrappen, welke hun toepassing vinden in de woningbouw. Het bedrijf kenmerkt zich door een prettige en enthousiaste werksfeer. Voorde uitbreiding van onze aktiviteiten zoeken wij kandidaten voor de funktie van: en leeftijd 18-22 jaar Indien u geïnteresseerd bent in een van beidejyrjkties kunt u bellen voorden sollicitatiefórmuliër (tel, 01615-5,15**)- U kunt vragen naar de afdeling Personeelszaken. promij produktie bv Postbus 75 5126 ZH Gilze Technoplas verva ardige kunststof sg een breed 1 ongeveer 5| I Taken: - het leiding geven aai medewerkers. - verantwoordelijkheid spuitgietmachines. j Funktie-eisen: - MTS (WTB) met keni pneumatiek en elektri - Leidinggevende cap; ervaring. 1 Taken: 1 Hieronder niets invullen BijkAgtsch Straatcode Reden: Verzendwijze: Vak.geb. Portik.: bonnen verzonden Toezending van: t/m d.o. m.d. 5038 EC Tilburg Stationsstraat 39 Tel. 013 - 42 41 28* 43 42 32 Inschrijving voor: (aanvang september: 's avonds of zaterdag) NEDERLANDS basiscursus, bedrijfs- correspondentie, voor anderstaligen FRANS, DUITS, ENGELS, SPAANS, ITALIAANS basiscursus, gevorderden, bedrijfscorrespondentie STENOGRAFIE Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans MACHINESCHRIJVEN audiovisuele methode in practicum TOERISME: SEPR, MIRT, IATA/UFTAA MIDDENSTANDSEXAMEN BOEKHOUDEN basis- en praktijkdiploma HANDELSKENNIS REISBUREAUBEDRIJF MARKETING (NIMA-A) KLANTGERICHT VERKOPEN MANAGEMENT PERSONEELSBELEID NOTULEREN/VERGADEREN RAPPORTEREN PUBLIC RELATIONS COMPUTERBOEKHOUDEN TEKSTVERWERKING (WordPerfect, Display Write III) DATAVERWERKING (D-base III, Framework) (aanvang september) SECRETARESSE EUROPEES SECRETARESSE (ESA) AFDELINGSSECRETARESSE RECEPTIONISTE-INFORMATRICE RECEPTIONISTE SECRETARIAATSASSISTENT MANAGEMENTASSISTENT (MA) TOERISTISCH MANAGEMENT ASSISTENT INTERNATIONAAL MANAGEMENT ASSISTENT (MA) ('s avonds of zaterdag) SECRETARESSE (3 jaar) AFDELINGSSECRETARESSE (2 jaar) MEDISCH SECRETARESSE (applicatiecursus) DEELCERTIFICATEN ESA, MA, IMA Voorgaande opleidingen aangepast aan uw wensen Inlichtingen maandag t/m donderdag 10-16, 18-21 uur, vrijdag en zaterdag 10-16 uur, Instituten zijn ook gevestigd te Den Haag, Rotterdam, Vlaardingen, Utrecht, Eindhoven, Amhem, Nijmegen, Amsterdam, Hilversum, Groningen. Vul onderstaande bon in voor vrijblijvende informatie. Mevr./Dhr. Adres Postcode/Plaats Wil informatie over de dag/avondcursus In een gesloten envelop, zonder postzegel, zenden aan Instituut Schoevers, Antwoordnummer 391, 5000 WB TILBURG. Voor vrijblijvende informatie, stuurt u onderstaande antwoordstrook binnen 5 dagen in een open enveloppe zonder postzegel naar. Naam:Wls/fi.'n.t. Adres: Postcode/Woon plaats: Telefoon: Wij bieden voor beide funkties: - Het produktiegereedr instellen van matrijzej hulpapparatuur. Het optimaliseren var LTS Bemetel Gere Kennis van spuitgietn| kunststoffen Een aantal jaren erva Een goede salariérinr ervaring. Goede secundaire ar Prettig werkklimaat in Gegadigden kunnen hun sollicitatie, met ervaring e.d., richten aan de direktie van: Telefonische inlichtingen kunt u inwinnen b| Matthew Hall Keynes Engineering bv is een zelfstandig Nederlands ingenieursbureau behorende tot de Matthew Hall Groep van ondernemingen. Deze groep opereert reeds vete jaren op een breed technisch terrein, o.a. op het gebied van de petroleum-, petrochemische en chemische industrie en aanverwante industrieën. In verbar werkzaar ontstaan Leidingre Vereiste Funktie Kandidaf aangetrc 1 sept. 1 Matthew

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 12