langdurige blessure kwelt mark van bunderen Helmut Cardon wint toernooi Veel inschrijvingen voor Braakmanweek Favorieten onderuit Van Remortel verslaat Van Veldhoven in Cadzand STEEN wint van Qinge Bernd van Quekelberghe favoriet bij jeugdtennis Trimmers in Vijf Uur van Hulst WIELERKLASSEMENT nF STEM SPORT 2 ZATERDAG 13 AUGUSTUS 1988 VOGELWAARDE - Vogelwaarde blikt bepaald niet met genoegen terug naar de het vorige seizoen. Een matig eindresultaat voerde toen de boven toon en parallel met die mindere verrichting diende het blessurespook zich nadrukkelijk aan. Schoondijke houdt Oogsttoernooi' NIEUWSOVERZICHT Spui-dames winnen fors Toertocht NSM Maassen en Demol in 's-Heerenhoek ZEEUWSCH-VLAAMSE KAMPIOENSCHAPPEN T14 Van onze tennismedewerker TERNEUZEN - De Open Braakmanweek, de officiële benaming voor het tennis toernooi dat door de tennis club Ador-sport is georga niseerd, kent dit jaar zijn vijfde aflevering. Zondag gaat men reeds van start op de hard-court banen van het recreatiecentrum De Braakman. Wedstrijdleider Eddo Lokken ontving een totaal van 113 in schrijvingen, samen goed voor 150 partijen, die voornamelijk in de namiddag dagelijks wor den afgewerkt. „In het geval van invallende duisternis of bij slechte weersomstandigheden hebben we de mogelij hheid uit te wijken naar de tennishal", aldus Lokken. In tegenstelling tot voor gaande jaren ontving men geen inschrijvingen voor de B-cate gorie. Toch speelt men in de B- categorie bij de heren een pou le, die alleen maar bestaat uit spelers met de sterkte-aandui ding Cl. In deze poule spelen Frank Wille, Dethlef Pieters, Stefan Steijaert en Robert Springer. Ook bij de dames-C speelt men in een poule van vier. Deze bestaat uit: Ria Sterrenberg, Christa Schmidt, de dubbel spel-partner van Sterrenberg in het Eenhoorn-toernooi te Oostburg, Bep van de Vijver en Lesly Lipjes. Bij de heren-C gaat men van start op een schema van 16. Als eerste werd geplaatst Animo- speler Frank Wille, terwijl Oostburger Stefan Steijaert een tweede plaats bezet. Als drie/vier werden ingeloot Dethlef Pieters uit Vogel waarde en Robert Springer van het Goese Halve Maantje. De D-categorie is gesplitst bij de heren in een Dl- en D2- groep. In de Dl-categorie is Hans van den Akker uit Phi lippine de grote favoriet voor de eindzege, terwijl Hulstenaar Stefan Buijsse een sterke tweede is. Leonard Robesin en Paul Cortvriendt kregen de voorkeur boven de nummers vijf/zes, Eugene de Maagt uit Hulst en Terneuzenaar Jan Veraart. Evenals in de Dl-ca tegorie gaat ook de D2-catego- rie uit van een schema van 32. Eddo Lokken, Ab Louwerse, Guus Picavet en Hans van der Sloot zijn hier de kanshebbers. De D-categorie bij de dames, die geen splitsing kent, start op een schema van acht. Sabine de Ridder en Lesly Lipjes zijn de gedoodverfde favorieten. De finales zijn gepland op zondag 21 augustus. PLAATSINGEN DUBBELSPE LEN: HD-C: 1. Wille/Steijaert, 2. Lange- raert/Pieters. HD-D: 1. Veraart/Van der Sloot, 2. De Waal/Van Laethem. DD-D: 1. Deij/Bierings, 2. De Mul/De Ridder. GD-D: 1. Van de Velde/Van den Akker, 2. De Ridder/Van Laethem. Hard werken aan terugkeer' Door Peter Snelders Vier spelers van het standaardteam werden door langdurige blessures geteisterd. De kroon werd gespannen door Mark van Bunderen. De 25-jarige centrale midden- moeilijk gehad. Soms besloop velder was bijna een jaar uit de me enige twijfel. 'Komt het nog roulatie. Momenteel is hij terug wel goed,' dacht ik dan. Ik ben in training en speelde zelfs al eens schoorvoetend één helft mee in een oefenwedstrijdje. De toekomst ziet er weer wat optimistischer uit voor de ten gere, goed van de tongriem ge sneden Van Bunderen. Het was vorig jaar septem ber. In de derde competitie wedstrijd. Juist in de derby te gen aloude streekrivaal Honte- nisse werd een overtreding ge maakt tegen Mark van de Bun deren. „Mijn tegenstander ging er behoorlijk in, maar of die blessure daaraan te wijten was, weet ik niet. Een ongeluk kig moment vermoed ik. Net verkeerd neerkomen, dat was de oorzaak. Ik verdraaide mijn knie. Niemand moest mij op dat moment zeggen hoe erg het was. Ik voelde al direct dat het serieus was. Natuurlijk, enkele uren later, als de eerste schrik en pijn wat wegeëbd zijn, dan hoop je dat het meevalt. Dat bleek niet zo te zijn". Een bezoek aan dokter Cor- bey maakte duidelijk dat zijn kniebanden gescheurd waren en dat zijn meniscus licht be schadigd was. Toch geloofde die arts er in dat het met fysio therapie kon genezen. „Ver schillende malen per week ging ik naar de fysiotherapeut om mijn dijbeenspieren te verster ken. Die moesten de zwakte van mijn gescheurde kruisban den opvangen. In het begin viel alles nog wel mee, omdat mijn spieren toen nog sterk waren van al het voetballea Naar mate de tijd vorderde, merkte ik dat het steeds slechter werd. Toen heb ik het toch wel even er toch steeds in blijven gelo ven. Ondanks het feit dat ik soms aan anderen zag dat ze er zo hun bedenkingen over had den. Ik hield mezelf steeds voor: ik kom terug, het komt wel goed. Na drie maanden fy siotherapie ben ik naar dokter Martens, de bekende Belgische sportarts, gestapt. Het kon zo niet langer. Die zag direct dat het fout zat. Opereren was de enige oplossing. Dat gebeurde dan ook, bij dokter Corbey. Achteraf had ik er natuurlijk veel spijt van dat ik niet eerder geopereerd was. Dat had me toch mooi drie maanden ge scheeld". „Na de operatie heb ik even veel pijn gehad, maar het herstel daarna viel me toch mee. Die knie blijft wel stram en stijf. De soepelheid is er uit en die wordt nooit meer zoals hij geweest is. Maar ik onder vind er geen hinder van met voetballen. Een geluk is mis schien dat het mijn linkerbeen is. Ik ben van oorsprong rechts". Sinds een dag of tien is Mark van Bunderen weer terug be zig. Althans met voetbaltrai ning. „Daarvoor heb ik wat aan looptraining gedaan. Dat ging vrij snel goed. Nu train ik weer mee en ook dat gaat goed. Ik heb in de partijtjes tijdens de trainingen al enkele malen een tik tegen die knie gehad. Na tuurlijk doet dat pijn, maar naar mijn smaak niet meer dan aan mijn rechterknie. Ik voel aan mezelf dat ik nog een beelje met dat been trek. Dat hoor ik ook van mij medespe lers. Bewust ga ik nog niet vol uit. Ik ben nog wat voorzich tig". „Toch heb ik er vertrouwen in dat het goed komt. Het kost wat tijd, maar ik kom terug op het oude niveau. Alleen hoop ik dat de trainer een beelje begrip voor mijn situatie heeft en me voorlopig een beetje ontziet. Dan doel ik vooral op het har dere verdedigende werk, het schoffelen op het middenveld. Aan keiharde persoonlijke duels ben ik nog niet toe". Hij vertelt het allemaal in één adem. Zegt erg blij te zijn dat hij weer van de partij en is bereid te vechten om een vaste plaats in de eerste selectie te rug te winnen. „Ik hoop dat ik weer deel uit kan maken van de groep. In die rustige periode heb ik het voetbal erg gemist. We hebben een matige compe titie achter de rug. Soms stond ik me te verbijten aan de zij lijn, maar realiseerde me snel dat het met mij er bij toen niet veel beter gegaan zou zijn. Voor de komende competitie heb ik er meer vertrouwen in. Nu we een selectie hebben van zo'n achttien, negentien man. Er zijn een paar beloftevolle A- junioren bijgekomen. Als we gevrijwaard blijven van bles sures, moeten we goed mee kunnen draaien in deze klas", besluit Mark van Bunderen, die al acht jaar deel uitmaakt van de hoofdmacht van Vogel waarde en nog nooit tegen een langdurige blessure aanliep. Nu dus wel en daarmee is hij een ervaring rijker. Wel een ervaring waarvan hij in de toe komst gevrijwaard wil blijven. Mark van Bunderen, de pechvolle Vogelwaarde-speler, hoopt er in het komende seizoen toch weer bij te zijn tui een slepende blessure. - foto de stem/cofi j. de boer. Van onze sportmedewerker SCHOONDIJKE - De voetbalvereniging Schoondijke houdt zondag 21 augustus het traditionele 'Oogst toernooi'. Ook ditmaal zijn er weer verschillende standaard- teams uit de regio van de partij. Dat zijn Schoon dijke, STEEN, IJzendijke, Philippine en HW'24. De wedstrijden begin nen die dag om 10.30 uur en de vijf deelnemende ploegen spelen een halve competitie, die om ruim half vijf afgelopen is. Scheisdrechters zijn Pe ter Bogaert, William Roegiest, Piet Herrebout en Victor Rotenberg. Tussendoor wordt er de voorronde en de finale om de penaltybokaal voor de jeugd gehouden. Een dag er voor, zater dag 20 augustus, wordt het toernooi voor lagere elftallen gehouden. In poule A komen Philippne 2, Terheuzense Boys 3, Spui 2 en Schoondijke 3 in actie. In poule B: Terneu- zen 3, Hoek 3, STEEN 4 en Schoondijke 2. Deze wed strijden beginnen om 11.00 uur en zijn om streeks half vijf afgelo pen. De prijsuitreiking, zowel zaterdag als zon dag, fs omstreeks vijf uur in de kantine. Het toer nooi voor lagere elftallen wordt geleid door de scheidsrechters Wille, Rietjens, De Ruijscher en Van Burg. Van onze tennismedewerker CADZAND - Dat het plaatsen in het Badgastentoernooi geen eenvoudige zaak is blijkt deze week wel in het tennis toernooi te Cadzand. Met name in de C-categorie bij de da mes werd het plaatsingsschema volledig verstoord. De eerste geplaatste Dina Ja cobs uit Uden sneuvelde al in haar eerste partij en wist zelfs geen game te scoren tegen El len Bekkers, die in de eerste met 6-0 6-1 Ellen Barzilay ver sloeg. Voor Bekkers kreeg de over- Van onze sportmedewerker ULST - De toerclub Hulst oudt zaterdag 20 augustus Qe traditionele Vijf Uur van 'ulst voor trimmers. Ook Qeze keer rijden de A-trim- ers en de recreanten sa- en. e indeling van de wedstrijd- eg is veranderd. De tijdrit is an het programma geschrapt n daardoor worden er slechts ie onderdelen verreden. Dat in een puntenkoers, een af- koers en een rit in lij n. Het startschot voor dit trim- esujn wordt gegeven om 16.00 ur- Vanaf 15.00 uur kunnen de gnummers worden afge- aald bij 't Ros Beijaart aan de «tionswegin Hulst. winning overigens geen ver volg, want met 6-2 7-5 werd zij verslagen door Annemieke Brouwers, die zich hiermee plaatste voor de finale tegen Anouk van der Zweep, die gis teren finaliste werd met een 7- 6 6-4 overwinning op Renate de Rijk. Van der Zweep was ook verantwoordelijk eerder deze week voor de uitschakeling van de tweede geplaatste Margriet Jacobs. Stefan Steyaert plaatste zich bij de heren C voor de kwartfi nales na een 7-6 6-2 zege op Ben Bouwhuis, terwijl ook Jo Raedts in deze groep bij de laatste acht kwam nadat hij met 6-3 6-2 won van de ge plaatste Leon Schaepkens. Inmiddels is Raedts ook in de D-categorie nog volop in de strijd gewikkeld. Hij plaatste zich als enige Zeeuwsvlaming voor de halve finale na een 6-1 6-4 overwinning op Christiaan Hiensch. UITSLAGEN Heren enkel B eerste ronde: Guido Leurink-Leon Schaepkens 6-4 6-0. Dames enkel B eerste ronde: Inge borg Möller-Anneke Bouwhuis 7-6 6-3. Heren enkel C tweede ronde: Ste fan Steyaert-Ben Bouwhuis 7-6 6- 2, Luc Gelevert-Rolf Bakker 7-6 6- 2, Francesco Jetten-Paul Hen- drikse 6-4 6-7 6-3, Jo Raedts-Leon Schaepkens 6-3 6-2. Heren enkel D kwartfinale: Jo Raedts-Christiaan Hiensch 6-1 6-4, Peter Wissing-Leen Dey 6-3 6-7 6- 4. Dames enkel D halve finale: Imke Giesbers-Godelieve Lison 6-4 6-1, Leandra Knobben-Ans Kools 0-6 6-36-3. Van onze tennismedewerker ST. JANSTEEN - De twee vertegenwoordigers van de or ganiserende vereniging Smash hebben zich geplaatst voor de finale van de C-categorie. Bij de heren was het Ronald van Remortel die zijn eerste plaats met hand en tand verdedigde. Hij versloeg in de halve finale Tim van Veldhoven met 6-3 6-2. Zijn tegenstander in de finale moet komen uit het duel tussen de tweede geplaatste Westduitser Thor- sten Kohier en Jeroen Verstraeten. De tweede vertegenwoordigster van Smash die de finale wist te bereiken was Nathaly Tyssen, die haar clubgenote Monique Baecke kansloos versloeg met 6-3 6-2. Inmiddels is men ook op het B-schema van start gegaan. Ook in deze categorie was Ronald van Remortel succesvol. Hij versloeg Coen Dobbeleir met overtuigende 6-3 6-1 cijfers, terwijl ook Mark Door Peter Snelders SAS VAN GENT - Helmut Cardon heeft het interna tionaal meestertoernooi in Sas van Gent gewonnen. Door in de slotparrij een re mise te spelen tegen Ri chard Meulders eiste Car don de titel voor zich op. Die laatste partij leverde totaal geen spanning meer op. Meul ders, onderaan de ranglijst vertoevend, vond het best. Zelfs bij een stand die iets in zijn voordeel was accepteerde hij de remise die Cardon hem aan bood. Is de strijd in het Prof. Dr. Max Euwe herdenkingstoer- nooi de beslist, in de jeugd groep blijft het spannend tot de laatste zetten. Het Joegoslavi sche talent Marjan Mitkov voert de klassering aan, maar voelt de hete adem - op slechst een half punt - in de nek van de Italiaan Fedrico Manca en de Nederlandse troef Gozewijn van Laatum. In de internationale mees tergreep is uitgekomen wat gisteren al omschreven werd: 'Helmut Cardon vrijwel zeker van de titel'. De Sassenaar stond met een vol punt voor voordat de laatste ronde begon. Alleen als Cardon verlies zou lijden tegen de laaggeklas seerde Richard Meulders en Ronald Weemaes de volle winst pakte tegen de Hongaar Farago kon de eerste plaats van Car don nog in gevaar komen. Zover kwam het dus niet. Toch een opmerkelijk resul taat van Helmut Cardon, die met enige twijfel omtrent zijn vorm aan dit toernooi begon. Dat was vooral gebaseerd op zijn matige voorbereiding. Toch verrast hij menigeen, al benadrukt hijzelf nogmaals dat hij niet goed speelde: „Ik speelde echt niet goed. De meesten willen dat misschien niet geloven, maar dat is zo. Zoals ik al eerder zei heb ik de indruk dat de meeste tegen standers minder op dreef zijn. Qua bezetting doet dit toernooi niet onder voor de voorgaande edities, tenminste afgaande op de ELO-rating, maar de scherpte lijkt te ontbreken bij de meeste deelnemers. Bij mij zelf ook, want soms denk ik na een zet van, heb ik dat wel goed gedaan. Ook tussen de zetten in ben ik er niet zo bij betrokken als anders. Waarom ik dan zo hoog geëindigd ben? Ik denk het gevolg van een stuk erva ring. Ik ben het laatste ander half jaar toch in de breedte vooruit gegaan, wat completer geworden. Laten we het daar maar op houden". In de internationale jeugd groep herstelde Mark de Waal zich in knap van de nederlaag in de zevende ronde tegen Bor ne. Hij won van Capella en steeg daardoor in het klasse ment. Zij clubgenoot Manfred Kindt blijft goed presteren. In deze achtste ronde speelde hij opnieuw remise. Ditmaal tegen Mclnerney en dat betekende de vijfde remise voor de West- dorpse schaker. Daarmee vol doet hij ruimschoots aan de verwachtingen. De Hongaar Kiss heeft het open seniorentoernooi gewon nen. Hij nestelde zich na vier ronden aan de kop van het klassement en stond die lei dende positie niet meer af. Adrie den Hamer van de orga niserende vereniging HWP eindigde, na het gehele toernooi SPUI - Het damesvoetbalteam van Spui speelde in het kader van de voorbereiding op de competitie een oefenwedstrijd. Aanvankelijk zou men tegen Assenede 1 aantreden, maar de Belgische dames moesten die avond aantreden vpor een beker duel. Tegenstander werd nu Assenede 2, dat bovendien slechts met tien speelsters in het strijdperk kwam. In de eerste helft kon die ploeg het tegen een vorm zoekend Spui nog aardig bijbenen. Toch had Spui toen al de leiding ge nomen door een doelpunt van Irene Remery. Na de hervatting werd het eenrichtingsverkeer en voerden de Spui-dames de score op naar 8-0, door treffers van Liesbeth Verbunt en Jac queline Leunis. SLUISKIL - Vandaag houdt de toer- en trimclub NSM een vrije toertocht over een afstand van 100 kilometer. De deelnemers kunnen tussen acht en negen uur 's-morgens van start gaan aan de kantine van de voetbalvereniging Sluis kil in de Drostlaan. De rit voert via Stekene naar Waasmunster waar een licht gol vend parkoers afgewerkt wordt. Van daaruit keert het gezel schap terug naar Sluiskil. Daar aangekomen krijgen de deel nemers een herinnering. 's-HEERENHOEK - De organisatoren van de profronde in 's Heerenhoek, die zondag wordt verreden, hebben ter elfder uren nog twee bekende namen kunnen toevoegen aan de deel nemerslijst. Van de partij zal zijn de winnaar van Parijs-Roubaix Dirk De- mol en ook de komst van Frans Maassen, rode trui winnaar in de Tour, is zeker. Mevrouw Maris-Koster, lid van Gedeputeerde Staten van Zee land, zal voor de profs om kwart voor vier het startschot lossen. Amateurs: 1. N. v. d. Klundert (Hoogerheide) 500 punten, 2. R. v. Vlimmeren (St. Willebrord) 406, 3. R. Bijvank (Westdorpe) 392, 4. J. de Crom (Hoogerheide) 383, 5. K. Jonkers (Oud-Gastel) 356,6. T. Akkermans (Prinsenbeek) 352, 7. P. Barten (Zevenbergen) 271,8. P. Mol ('s Gravenpolder) 265, 9. H. Rovers (Roosendaal) 249, 10. P. Heeren (Sprundel) 236,11. T. Fase (Oud-Vossemeer) 213, 12. K. v. Goethem (Sluiskil) 202, 13. C. Schouwenaar (Goes) 189, 14. V. Timmermans (Hoogerheide) 172, 15. N. de Taaie (Ede) 170. Junioren: 1. R. Sestig (Ooster hout) 468 punten, 2. P. Konings (Roosendaal) 218, 3. P. Kroonen (Raamsdonksveer) 197, 4. J. Blij- levens (Oosterhout) 187, 5. M. Castelij ns (Steenbergen) 159,6. A. de Jong (St. Willebrord) 142, 7. E. v. Meer (Oud-Gastel) 141, 8. H. Loonen (Breda) 136, 9. R. de Kroon (Oud-Gastel) 127,10,11. A. Pijnenburg (Oosterhout) 116, 13. L. de Keyzer (B-Nassau) 110, 14. H. Neus (Breda) 108, 15. R. v. Kappel (Made) 107 punten. Nieuwelingen: 1. J. v. d. Klundert (Hoogerheide) 247 punten, 2. W. Maas (St. Willebrord) 219, 3. R. Leeuw (Steenbergen) 218, 4. M. v. Oord (Hank) 210,5. M. Verwij me ren (Breda) 192, 6. M. Akkermans (Nw. Vossemeer) 162, 7. E. v. d. Boom (Dongen) 156, 8. J. v. Cad zand (Westdorpe) 154, 9. R. Oomen (Etten-Leur) 129, 10. R. Boogaard ('s Gravenpolder) 125, 11. T. Schalk (Galder) 122, 12. D. Fransen (Westdorpe) 119, 131. P. Jongenelen (Oudenbosch) 115,14. C. Keyl (Halsteren) 107,15. R. Lij- baert (Sluiskil) 104 punten. Albers met winst startte. Hij versloeg Dethlef Pieters met 6-1 6-1 en plaatste zich in de volgende ronde tegen L"" van Damme, die via een walk-over op Philippe Versluys een ronde verder kwam. Bernd van Quekelberghe bleek niet te zijn opgewassen tegen de gedoodverfde favoriet David Hans. Deze won met 6-16-1. Zijn te genstander is Thorsten Kohier, die een moeizame zege behaalde op Jeroen Everling van 6-4 7-6. UITSLAGEN Heren enkel B: David Hans-Bernd van Quekelberghe 6-1 6-1, Thorsten Köhler-Jeroen Everling 6-4 7-6, Mark Albers-Dethlef Pieters 6-1 6-1, Ro nald van Remortel-Coen Dobbeleir 6-3 6-1, Nicolai Bedenbecker-Evert van Kampen 7-5 7-6. Heren enkel C halve finale: Ronald van Remortel-Tim van Veldhoven 6-3 6-2. Dames enkel C: Nathaly Tyssen-Monique Baecke 6-3 6-2. Heren enkel Dl kwartfinale: Patrick Vonk-William Goethals 6-3 7-5, Reggie van de Berg-Gino d'Hont 6-16-3. Van onze sportmedewerker TERNEUZEN - STEEN doet het aardig in de oefen wedstrijden. Nu werd met 2-1 van Glinge gewonnen. Trouwens dat geldt ook voor SDO, dat in het eigen toernooi met 3-2 van Biervliet won. De wedstrijd Corn Boys-Assenede werd na de eerste helft niet meer hervat, omdat Assenede te vaak naar de botte bijl greep. STEEN-CLINGE 2-1 - In de eerste helft had Clinge het iets betere voetbal en het was dan ook helemaal in de lijn van de wedstrijd dat de bezoekers op voorsprong kwamen. Het was Patrick de Wilde die het doel punt voor zijn rekening nam. Na de pauze, vooral in de eerste vijfentwintig minuten, was STEEN de betere formatie. Door Fons Sturm werd het 1-1 en na een kwartier scoorde Eric Merckx de winnende treffer voor STEEN. SDO-BIERVLIET 3-2 - Een bijzonder offensief startend Biervliet was duidelijk de sterkste ploeg in het eerste half uur. Na ruim twintig minuten kwamen de bezoekers op voor sprong door Erwin Duysse- rinck, maar nog geen minuut later was de stand in evenwicht door een treffer van Marcel Verdurmen. Vijf minuten voor rust scoorde Atilla Pardon 1-2 voor Biervliet. Na de pauze een goed spelend SDO dat halver wege op gelijk hoogte kwam door Werner Bisschop. Juist op het moment dat iedereen zich met een gelijkspel verzoende scoorde Werner Bisschop na een fraaie actie in de laatste minuut het winnende doelpunt voor SDO. CORN BOYS-ASSENEDE 1-0- Assenede wilde er een competi tiewedstrijd en zelfs nog iets meer dan dat van maken. Het greep naar grove middelen en daar voelde Corn Boys zich niet bij gebaat. Vooral toen de thuisploeg door Philip Voeten op voorsprong kwam deed de Belgische formatie er nog een schepje bovenop. Dat leidde er toe dat Corn Boys het na de pauze voor gezien hield, liever de benen spaarde en wilde voorkomen dat de wedstrijd uit de hand zou lopen. HOOFDPLAAT-SCHOON- DIJKE1-0 - Hoofdplaat had de gehele wedstrijd een licht veld- overwicht, maar kon niet veel uitgespeelde kansen creeëren. Dat gold ook voor Schoondijke dat meer op de counter gokte. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel halverwege de tweede helft en kwam op naam van Richard Capello. WACHTEBEKE-PHILIPPINE 4-1 - Wachtebeke was de ge hele wedstrijd beter. Philippine stelde daar eigenlijk weinig te genover en werd dan ook naar een kansloze nederlaag ge speeld. Bij rust was het 2-0 en bij de stand 3-0 scoorde Mario Segers voor Philippine tegen. in de top te hebben meege draaid, knap op en gedeelde tweede plaats samen met Hans Groffen, Lacrosse en Berkhout. Uitslagen internationale meester greep, achtste ronde: Van Wely- Vogel 14-14, Tonoli-Cardon 14-14, Meulders-Weemaes 14-14, Farago- Grooten 0-1, Goormachtigh-Pirisi 14-14. Uitslagen negende ronde: Cardon- Meulders 14 -14Pirisi-Van Wely 1- 0. Stand na acht ronden: 1. Cardon 6, 2. Weemaes 5, 3. Vogel, Van Wely en Pirisi 414,6. Farago en Grooten 4, 8. Goormachtigh 3, 9. Tonoli 214, Meulders 2. Uitslagen internationale jeugd groep, achtste ronde: Mitkov-Hell- borg 14-14, Manca-Ruxton 14-14, Boim-Van Laatum 14-14, Beake- Gronn 14 -14Le Quang-Nielsen 14 - 14, Walsh-Benschop 1-0, Sempri- moschnig-Effert 0-1, Dekker-van Wonterghem 1-0, Uhlmann-Borne 14-14, Barthel-Menghi 1-0, Virta- nen-Limbach 14-14, De Waal-Ca- pella 1-0, Mclnerney-Klndt 14-14, Birlenbach-Harwar 0-1. Uitslagen negende ronde: Harwar- Capella 1-0, Menghi-Birlembach 1- 0. Stand na acht ronden: 1. Mitkov 6, 2. Manca en Van Laatum 514,4. Be- ake, Boim Hellborg, walsh en Rux- ton 5, 9. Effert, Gronn, Le Quang, Dekker en Barthel 414, 14. Nielsen, Virtanen, Uhlmann en Borne 4, 18. ti van Wonterghem, Benschop, Semprimoschnig, Limbach en De Waal 314, 23. Menghi, Mclnerney en Harwar 3, 26 Kindt 214, 27 Ca pella 2,28. Birlenbach 14. Eindstand open seniorengroep: 1.1. Kiss 6,2. A. Den Hamer, M. Lacros se, H. Groffen en H. Berkhout 514 C-jeugd: 1. M. Dieleman en S. Soe- teweij 5,2. J. Verstraeten 4. D-jeugd: M. Pauwels en D. de Jongh 4142. B. Wiskerke 4. Van onze tennismedewerker SLUISKIL - Bernd van Quekelberghe uit Sas van Gent is tijdens de Zeeuws-Vlaamse jeugd-tenniskampioenschap pen in Sluiskil in twee leeftijdsgroepen geplaatst. Bij de 18-jarige jongens voert hij het tien namen tellende schema aan. In beide leeftijds groepen wordt Guido Tolhoek geacht zijn grootste concurrent tezijn. Als derde en vierde werden bij de oudsten Terneuzenaar Jeroen Everling en Frank Wille ingeloot. Wille staat daarbij onderin het schema vermeld. Zijn eerste partij is tegen Dethlef Pieters, terwijl Everling eerst strijd moet leve ren met Gyon Asselman. Bij de 16-jarigen bestaat het onde- scheid uit het feit dat Dethlef Pieters bovenin het schema werd geplaatst als drie/vier. Jean-Loup van de Wiele uit Hulst gaat als favoriet van start bij de 14-jarigen. Patrick Verstraeten wordt zijn moge lijke tegenstander in de finale. Guido van Poecke en Boas Bie- rings zijn de overige geplaats ten. Bij de meisjes tot en met 16 jaar werden drie inschrijvin- j gen ontvangen. Danielle varr Zweeden, Lesly Lipjes en Ste phanie Verstraeten moeten on derling uitmaken wie van hen de sterkste is. Anke Lij baart uit Biervliet is favoriete bij de meisjes tot en met 14 jaar en voert tevens het schema aan bij de 12-jarigen. Astrid Koen uit Hulst is in beide leeftijdsgroe pen haar naaste concurrente, terwijl zeker ook Simone Tijs- sen als kanshebster gezien mag worden. Bij de 10-jarige jon gens is Sassenaar Rinke van Remortel een kanshebber in de poule van vier. Bij de 12-jarige jongens voert Axelaar Patrick Kint het schema aan. Eduard van de Wiele, Raymond van der Klis en Rinke van Remortel maken het rijtje van geplaats ten vol. Het toernooi gaat zondag van start en men speelt iedere dag in de week vanaf 18.00 uur. De finale-partijen worden zon dag 21 augustus op het tennis park te Sluiskil afgewerkt on der leiding van JgJjpny Bleij- enberg.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 11