Pieters rkste DODE EN ERNSTIG GEWONDEN BIJ WILDE ACHTERVOLGING Nu ook staakt-het-vuren in zuidelijk Afrika SPERZIEBONEN EN GEHAKT aluwé impioen Van verkrachting verdachte Barcelona-speler vrij Geen Nederlanders voor VN-vredesmacht in Golf Opmars dollar jaagt rente op liddelburg file OI SMASH Clubrecord Ivan Beck Meteen kleintje in destef dagmorgen vroeg een overval op een bank in Es- Ulïlcl S I11C11W6 IXODDY beek verijdeld. J Schietpartij Haagse gooit man na ruzie over roken van de trap Wapens CUBANEN EN ZUIAFRIKANEN UIT ANGOLA ■VERKIEZINGEN NAMIBIË Schone uitlaat onhaalbaar Libregts de boer op Olie-platform geëvacueerd wegens gaslek Emmanuelle blijft publiekstrekker Kans op onweer „Ik hoopte op een 'e plaats, omdat ik dan r was van kwalificatie het wereldkampioen- p in Gent dat op 20 ~tus begint. Maar de in Alkmaar ligt me zo goed. Hij is wat stug topsnelheid maken is moeilijk. De verwach- en waren van mijn ook wat hoog gespan- omdat ik tijdens Euro- p-wedstrijden al een goede resultaten -maal vierde, red.) had aid. Dat betekent toch je met de internationale ateur-top meekunt. Het 1 dus wat tegen in Alk- ar, maar ik ben nog niet nsloos voor kwalificatie, •gelijk dat de derde ren- r ook mee mag. Daar et nog over gesproken irden. Vanavond bel ik it de KNWU of ik mee n naar het WK. Is dat het val, dan ga ik trainen in ■nt. Is dat niet zo, dan zet- we de trainingsactivi- n op een lager pitje", Charles de Caluwé, die t jaar de wielersport weer 'eus aangepakt heeft na t vervullen van zijn mili- re diensplicht. Kampioen van Neder- d stayeren werd Jan de 's en de tweede plaats s voor Ron Vroon. De luwé zat overigens in de- fde ronde als die renners. ERZICHT neweelde in Nieuwvliet stai ^n voorlaatste Kustloop ophi acht kilometer. Gestart won Ivan camping Zonneweelde.1 19.00 uur in de kantine. pgse atletiekvereniging Dyna stus een avondwedstrijd m rspringen en discuswerpen perken de nummers hoogspm oen ook de A-, B-, C- en D-j» beginnen om 19.00 uur op \t "deNassaulaanV'™' Vestkapelle houdt dinsdag (oor junioren, senioren, vetera- i deze achtste triathlon zijn ID rmeter fietsen en 5,2 kilometa 'an de triatleten is groot, wan pwamen al binnen met ond« euws kampioen Adri Flipse hur gegeven op het Badstran; ifgehaald tussen 17.00 en 18.3 •istoernooi van Smash te St winnaar geworden van hel dopen week van start is ofdtoernooi. Etienne Schauwaert 6-2,2-6,6-3- Halve finales: Missiaen-Nanna fr 3,6-7,6-1, Van Remortel-FrancW 6-4,7-6. Finale: Van Remortel-Missiaenr 1,6-1. Van onze atletiekmedewerker ANDENNE - Tijden een interlandwedstrijd in het Belgische An- denne voor junioren van België, Nederland en West-Duitsland, won Ivan Beck van RKHAV met de kogel Hij kwam tot een af stand van 14.79 meter met een kogel van 7» kilogram. Met de discus (2 kilogra®) pakte hij een derde plaa® en een nieuw clubrecow met een afstand van 434® meter. Ook zijn RKHAV' clubgenoot Michel Ge sels zat in de Nederlands® ploeg. Op de 400 metej eindigde hij als derde me een tijd van 49.46. Ook i» hij in de 4 x 400 meter- ploeg, die tweede werd. de totaalstand won Belg1®' vóór Nederland en West' Duitsland. Maakt u een dikke kans op succes. Inderdaad een heel dikke Dans omdat negen van de tien Stom-lozers en -lezeresasen vJeek in week uit In onze ,.KIeintjes"-kolommen kijkt of er Iets wan hun gading bij staat. Dat zijn elke dag vele tienduizenden kleintjes lezers. DE STEM DINSDAG 9 AUGUSTUS 1988 [28stejaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 Alexanco verlaat na zijn vrijlating het Arnhemse paleis van justitie. - fotoanp Van onze verslaggever ARNHEM - De kans is niet uitgeslo ten dat de 34-voudige Spaanse voet balinternational Alexanco Ventosa alsnog wegens verkrachting van een kamermeisje voor de Arnhemse rechtbank zal worden gedagvaard. Dit ondanks zijn vrijlating gistermiddag door de Arnhemse rechter-commissaris mr. H. den Tonkelaar. Officier van justitie mr. Tideman laat een gerechtelijk vooronderzoek instellen om het bewijs in deze zaak te versterken. De Barcelona-speler heeft gisteren na zijn vrijlating onmiddellijk het land verlaten. De Arnhemse officier van justitie had de rechter-commissaris gevraagd Ale xanco zes dagen vast te houden. De offi cier vreesde dat de speler bij vrijlating on middellijk het land zou verlaten en boven dien vreesde hij herhaling van een derge lijk feit, 'gezien het gedrag van Alexanco'. Verder vond de officier dat de rechtsorde geschokt was door dit feit, dat veel beroe ring heeft veroorzaakt. De rechter-commissaris oordeelde ech ter dat er geen zware bewijzen tegen Ale xanco waren en stelde hem in vrijheid. Of ficier mr. Tideman erkende na de vrijla ting dat het 'bewijstechnisch een moeilijke zaak was'. Dat komt met name omdat het betrokken meisje anderhalve dag heeft gewacht met haar aangifte. Zij deed aangifte op aanraden van haar vriend. Gedurende het weekeinde zijn door de verdedigers van de voetballer een aantal medewerkers van het sportcentrum Pa pendal en een groot aantal spelers en be geleiders van Barcelona gehoord. Uit die - door een notaris beëdigde - verklaringen is volgens een van zijn raadslieden geble ken dat er geen sprake kan zijn geweest van verkrachting. Volgens de raadsman heeft het politie onderzoek ook uitgewezen dat er tegen het kamermeisje dat van de verkrachting aangifte had gedaan geen geweld is ge bruikt. Volgens hem is het onduidelijk waarom het meisje aangifte heeft gedaan. Of en wat er verder tussen de voetballer en het kamermeisje is voorgevallen, wilde hij niet zeggen. Alexanco verliet maandagmiddag di rect het paleis van justitie in Arnhem na dat hij vier dagen had vastgezeten. Tegen de massaal toegestroomde Spaanse pers zei hij zeer blij te zijn met zijn vrijlating. 'Ik ben erg moe en wil nu naar huis', al dus de voetballer. Politie verijdelt overval Van onze verslaggever HILVARENBEEK - De rijkspolitie heeft maan- rt i 17 Drie Joegoslaven raakten ernstig gewond toen hun auto na een wilde achtervolging tegen een boom klapte, net buiten de bebouwde kom van Hilvarenbeek. Een van de mannen overleed kort na aankomst in een ziekenhuis in Tilburg. De rijkspolitie neemt met ze kerheid aan dat de drie man nen, van wie de identiteit nog niet onomstotelijk vaststaat, plannen hadden om een bank te overvallen in Esbeek, een kerkdorp van Hilvarenbeek. Tijdens de achtervolging is negen keer geschoten op de po- litie-auto, maar alle kogels misten doel. Maandagmorgen om drie uur merkte een patrouille van de rijkspolitie bij een bank in Esbeek een auto op met drie mannen die met belangstelling een bankgebouw observeerden. De auto, een Audi 100, bleek af gelopen vrijdag gestolen in Dordrecht. De politiemannen, wachtmees ters van de rijkspolitie in Hil varenbeek, zaten in een niet als DEN HAAG (ANP) - De Haagse politie trof in de wijk Leyenburg een hevig bloedende man aan, onderaan de trap van zijn woning. Bij navraag bleek dat hij door zijn vrouw van de trap was ge gooid. De man was namelijk fel anti-roken en had niet kunnen verwerken dat zijn vrouw, die eigenlijk gestopt was, toch weer een sigaretje had opge stoken. Het tweetal kreeg daarover een hevige ruzie waarbij de man van de trap werd gegooid. Hij kon ter plekke worden behandeld. Tegen de vrouw zijn door de po litie geen verdere stappen ondernomen. zodanig herkenbare politie auto, maar waren wel geüni formeerd. Toen zij op de hoedenplank het bordje 'Stop politie' lieten oplichten passeerde de Audi hen. Daarbij werd de linker flank van de politie-auto ge ramd. Met hoge snelheid ging het vervolgens richting bebouwde kom van Hilvarenbeek. Op de Gelderstraat in die plaats ging een van de inzittenden met het bovenlichaam uit een portier raam hangen. Hij schoot, naar achteraf kon worden vastge steld, negen keer op de politie auto. Voor de politie-patrouille, die niet terugschoot, was dat het teken om meer afstand te nemen. Op de Hakvoortseweg, weer buiten de bebouwde kom van Hilvarenbeek in de richting van Biest-Houtakker, raakte de gestolen auto in een slip en botste tegen een boom. De brandweer van Hilvarenbeek moest de beknelde inzittenden bevrijden. Vrij snel na aankomst in het ziekenhuis overleed een van de mannen. Operatief ingrijpen bracht de twee andere mannen buiten levensgevaar. Voor zover de politie nu weet, gaat het om in België woonach tige Joegoslaven. Een woord voerder: „Maar Joegoslavische criminelen bedienen zich vaak van verschillende identiteiten. Dat moeten we allemaal nog verder onderzoeken". In het wrak van de gestolen auto trof de politie maskers, pruiken, een spuitbus met traangas, een schietklare sten- gun, een doorgeladen pistool en het pistool waarmee op de poli tie geschoten was. In de kamer zat nog een lege huls. Op de Gelderstraat werden gisteren nog acht lege hulzen gevonden. De Franse grootmoeder Hotencia Dupland, 81 jaar, heeft een nieuwe hobby: parachute springen. Gisteren maakte ze haar eerste sprong na laatste instructies te hebben gekregen van haar trainer. - fotoafp PRETORIA (RTR) - Zuid- Af rika, Angola en Cuba zijn het in principe eens gewor den over een staakt-het-vu- ren in het zuiden van Ango la. Zuidafrika begint nog deze maand met het terugtrekken van zijn 3.000 soldaten uit An gola. Op 1 november volgt dan de terugtocht van het Zuidaf ri- kaanse leger uit Namibië, dat Zuidafrika al veertien jaar te gen de wil van de Verenigde Naties bestuurt. Hoewel men het nog niet he lemaal eens is over het terug trekken van het 50.000 man sterke Cubaanse leger in Ango la, begint Cuba op 1 september de eerste soldaten naar huis te halen. In een verklaring, die gelijk tijdig is uitgegeven in Pretoria (Zuidafrika), Luanda (Angola) en Havana (Cuba) wordt secre taris-generaal Perez de Cuellar van de Verenigde Naties uitge nodigd per 1 november aan staande de VN-resolutie over Namibië uit te voeren. Die uitspraak houdt in dat daar onder toezicht van de VN verkiezingen zullen worden ge houden. Het akkoord beperkt zich tot hoofdzaken. Een groot aantal details moet nog worden uitge werkt. Daartoe zullen de dele gaties van de drie landen op 22 augustus opnieuw in Genéve bijeen komen onder leiding van de Amerikaanse onderminister Crocker. De Zuidafrikaanse president Botha heeft VN-secretaris-ge- neraal Perez de Cuellar uitge nodigd zo spoedig mogelijk naar Zuidafrika te komen. De uitnodiging komt voort uit de twijfel die het Zuidafri kaanse regime heeft aan de on partijdigheid van de VN, die de SWAPO, de verzetsorganisatie die al jaren strijdt voor de on afhankelijkheid van Namibië, heeft erkend als de enige wet tige vertegenwoordiger van het Namibische volk. De Zuidafrikaanse minister van Buitenlandse Zaken Botha zei gisteravond dat zijn rege ring van de VN garanties wil hebben dat de kosten voor het uitvoeren van de VN-resolutie niet bepaalde grenzen over schrijden. Per 1 september zouden alle Zuidafrikaanse troepen uit Angola vertrokken moeten zijn. De door Zuidafrika ge steunde Angolese verzetsbewe ging UNITA liet maandag bij monde van haar woordvoerder in Lissabon weten dat het staakt-het-vuren niet van toe passing is op de acties van de UNITA. I VANDAAG 2 KATERNEN De schone uitlaat is onhaalbaar. Een noodzakelijk onder deel voor de katalysator, die het uitlaatgas moet zuiveren, is nuawelijks nog verkrijgbaar. ZIE PAGINA BINNENLAND Thijs Libregts reist in zijn functie van technisch direc teur van de nationale voet balbond het hele land door. Waar zijn voorganger Mi- chels de trainer van de 37 betaalde clubs jaarlijks naar Zeist riep, zoekt Libregts zijn vakbroeders in eigen omgeving op. Hij wil voor de start van de competitie iedereen bezocht hebben. ZIE SPORT 1 Van onze verslaggever AMSTERDAM - Ondanks massale verkopen door de centrale banken zet de Amerikaanse dollar zijn op mars onverminderd voort. Met in het spoor de rente. De Britten verhoogden hun rente tarieven gisteren al met een half procent tot 11 procent. Verwacht wordt dat andere Westeuropese landen spoedig zullen volgen. De onstuitbare opmars van de dollar wordt vooral gevoed door een geruchtenstroom over een op handen zijnde rentever hoging in de VS. Aangezien de Amerikaanse economie sterk groeit neemt de vrees voor in flatie ook weer toe. Om dat af te remmen is een renteverho ging nodig. De geldhandelaren speculeren daar nu op. Op de Amsterdamse geld markt is maandag een slot- koers voor de dollar vastge steld van 2,14 cent, bijna twee cent meer dan de slotkoers van vrijdag. Maar gisteravond schoot de dollar in New York al boven de 2,15 gulden. De vrees voor een rentever hoging heeft een nadelige in vloed op de aandelenkoersen. Zowel in Tokyo als in New York daalden de koersen giste ren. Op de Amsterdamse Effec tenbeurs was daar overigens nog geen sprake van. De alge mene index, die vrijdag de ma gische grens van 100 over schreed, bleef na enkele schommelingen staan op 100,4, de slotkoers van vrijdag. OSLO (RTR) - Een gaslek op een Noors booreiland heeft maandag geleid tot evacuatie van 300 arbeiders. Volgens het Noorse staatsolie- bedrijf Statoil is niemand ge wond geraakt en is de situatie op het booreiland 'niet kritiek'. De film 'Emmanuel le' met Sylvia Kristel in de hoofdrol bleek destijds een schot in de roos. De soft- porno in de film deed het in diverse landen zo goed, dat snel een opvolger werd gemaakt on der de titel 'Emma nuelle II'. Anno 1988 is 'Emma nuelle VI' er en nog altijd blijft het pu bliek komen. ZIE DE STEM GIDS HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Eerst nog perioden met zon en zeer warm. In de loop van de middag of avond kans op een lokale onweersbui. Wind matig uit veranderlijke richtingen. Maximum 28-30, mini mum 14-16 graden. DEN HAAG (ANP) - Er zullen geen Nederlanders deel uit maken van de VN-vredesmacht, die gaat toezien op het be stand tussen Iran en Iraq, hoewel Nederland dat wel aan de VN had aangeboden. Volgens een woordvoerder van Buitenlandse Zaken zijn onge veer 25 a 30 landen over de hele wereld gepolst. Die landen zijn evenredig verdeeld over de we reldbol. Er zijn vier Westeuro pese landen bij. Nederland verklaarde zich eind juli in principe bereid waarnemers te zenden, als die vraag ons land zou bereiken. Die bereidheid blijft bestaan, aldus de woordvoerder. Het staakt-het-vuren in de Golfoorlog tussen Iran en Iraq gaat op 20 augustus om drie uur in, heeft VN-secretaris-ge- neraal Perez de Cuellar gister avond bekendgemaakt. ZIE OOK PAGINA BUITENLAND (ADVERTENTIES) Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees in de aanbieding Sperziebonen, 500 gram Gehakt half-om-half, 500 g -5r75"4.49 7QQ kilo 4050 1 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. I li i ili i bon kunt u een nieuwe abonneei Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden K A DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: 0 'Wat ons betreft gaat het vechten door totdat de MPLA (de regeringspartij in Angola) in ieder geval in principe be reid is met ons te onderhande len', aldus Sakala. ZuidAfrika steunt UNITA militair. Angola heeft inmiddels de leiders van Mozambique, Zim babwe, Zambia, Tanzania en Botswana - de bondgenoten van Angola - uitgenodigd voor overleg over het Namibië-ak- koord in Luanda. De SWAPO kondigde gister avond aan per 1 september ook een staakt-het-vuren in acht te nemen, op voorwaarde dat Zuidafrika het bestand niet schendt. Inmiddels is in Zuidafrika de staking onder zwarte metaal arbeiders uitgebreid naar meer bedrijven. De staking ging maandag zijn vierde dag in. Adres: Postc.:Plaats:. Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112, 4800 VB Breda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1