Golf: wapens zwijgen na acht jaar bloedige strijd Azië getroffen door sterke aardbevingen Brand benzinestation waarschijnlijk aangestoken COMMISSIE AMERIKAANSE CONGRES WAARSCHUWT BONDGENOTEN: Mooi weer blijft nog wel even Automobilist rijdt lifter dood op snelweg bij Breda Veel pelgrims verdronken na omslaan veerboot India 010 3 iDIO 4 1ADI0 1 RADIO 3 Leendert v/dBorn Met v/d Bom valt te praten! Z w E O B MAANDAG 8 AUGUSTUS 1988 WASHINGTON (AFP) - Als het aan de Commis sie voor de Strijdkrachten uit het Amerikaanse Congres ligt trekken de Verenigde Staten op ter mijn een deel van hun troepen terug uit West- Europa. RADIO 2 Merijntje Feest in Rotterdam, chagrijn in Amsterdam Cent goud waard Drie titels voor Schultz HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Prima strandweer TERDAG rUS 19881 |l uur nws. TROS: 7n| ow met om 7.08 Natim, 1.20 Het weer; 7.25 Vw, "7 Uitgaantips; 7.50 Dk en; 8.06 Aktua; 8.25 On; b.03 Prijzenslag; 9.08 lLl Kieskeurig; 9.35 Plants» 9.50 Autorubriek; I»» en bezeten; 10.25 Prijari T> Op uw gezondheid; lui ag; 11.20 Tips voor iCI hting; 11.30 Studioga»] ferisme. 12.03 Oud PwE t Herman Emmink. Nos fled. voor land- en tuin ROS: 13.06 Aktua. 13» 14.30 Aktua Sport lui tl. 19.02 Coulissen extn maar een zomerse TRnji lavond. NOS: 23.07 Met Nil lorgen. KRO: 0.02 OogUÏjll Niemandsland. el uur nws. VARA: 7® oude hits. 8.03 De (W JT03 Bureau noodzaak, ljj ugje parfum in de dag<. «Spruitjeslucht van het poj. •beuren. 13.25 Typisch Hol. IRO: 16.03 Echo. 16.10 Zint 17.03 Glas in lood. l&j 18.15 Levenslief en leve». 100-7.00 Zie Radiol. ieel uur nws. NCRV: 73 or negen. 9.03 Gospel-rock 'opsjop. 12.03 Paperclip-a. ,03 Popstation. 16.03 Zatei ort. NOS: 18.03 Driespoo, 19.02 Koploper. 20.02 Elpa tecial; 21.02 Elpee- en Cl .02 Country style. 23.02-00.0 ite. 7.00 Nws. 7.02 Wakker woi ,et.(8.00 Nws.) 9.00 Top; Den klassiek. 10.00 Carol Kurhausconcert. Hoogtepw an het afgelopen seizoen: Vc. 'nsemble Sechszylinder. VOO Strauss Co. 13.00 Nws. 13.1 lonieorkest v.d. Beierse Om Tp.l.v. Yuri Ahronovitsj m.m fehaham, viool. 14.37 Karna ek: Paul Komen, piano. 15.1 gramm.- en compactplate {Lang leve de opera 1 Andra lier, opera van Giordano. 181 1 VOO: 18.02 Avondstemmiii ken van Rossini, Bach, Saü irt en Schubert. 20.00 N'« p: 20.02 KRO Klassiek op de a agavond met om 20.02 C» s voor Ensemble Oude M» 20.50 Ensemble Modem; 221 plrubriek; 22.20 Laudate. 2 J KRO-literair; Spektakel. 6.30-6.49 Scheepv.- en r ichten. 9.00 Nws. 9.02 NOS Spoi 9.25 Waterstanden. Feduc Hollandse nieuwe. 9.45 1 rede. 10.00 Meer culturen. i Het meest gevraagd. 11.15 A sen veranderen. 11.45 De be I van orkesten. 12.00 Nws. 12® er dan een lied alleen..1 12f fgen naar de weg. 18.30 Bonjour bon appeffi, Les brèves. 19.00 Sacreê solt 120.00 Santé la une. 21.30 Hirg naturelles. 22.00 Jou Ivisé. 22.30-23.30 Reportages. Ier heel uur nws. KRO: 7.<3f| jLO's Ontbijtshow. 7.53 Ter over-1 [iging. EO: 8.05 Groot Nieuwti D: 9.02 Sport. TROS: 10.02 Wef| ,en. VARA: 11.02 Zondageditie] J02 Ophef en vertier zomerediüet: CRV: 13.05 Hier en nu. NOS: lttfl DS Langs de lijn, sport en mwj Ik. VPRO: 18.05 Het spoor: Dtl >de Jonker. AVRO: 19.02 Leuter-I _ek en zandgebak. 19.10 Ssssst.J. 1.30 De hersengymnastiek. 2Ö.(s| bppers van toen. 21.02 Play m Iain. 22.02 Now's the time. 1.07 Met het oog op morgefti HOS: 00.02 De Nachtwacht 4J8I flossing van de nachtwacht 5.02-| '3 Krieken met Adje. Splnveld 37 Breda. Tel. 076-223166 DE STEM Perez de Cuellar raakte zondagmiddag in het VN-hoofd- kwartier vast in de lift. Hij kon na enige tijd worden be vrijd. 'Ik zit vast, niet de besprekingen', zei hij, doelend op de onderhandelingen met Iran en Irak. - foto ap NEW YORK (ANP/AFP) - Binnen twee weken wordt een staakt-het-vuren van kracht in de Golfoorlog tus sen Iran en Iraq. Secretaris-generaal Perez de Cuellar hoopt vandaag, of an ders morgen, de wapenstil stand te kunnen afkondigen. Die kan dan binnen twee we ken effectief worden. Op de wapenstilstand aan de 1.200 kilometer lange grens tus sen Iran en Iraq zal volgens plan worden toegezien door een 250 man sterke groep waarne mers van de Verenigde Naties. De oorlog tussen Iran en Iraq heeft bijna acht jaar geduurd en aan zeker een miljoen men sen het leven gekost. Nadat de Iraakse president Saddam Hussein zaterdag liet weten dat zijn land de eis liet vallen, dat pas van een wapen stilstand sprake kan zijn na di recte onderhandelingen met aartsvijand Iran, stond niets meer een akkoord in de weg. Zondagmiddag kondigde de Iraanse minister van Buiten landse Zaken Ali Akhbar Ve- layati aan dat zijn land de 'con cessie' van Iraq aanvaardt en dat op korte termijn de onder handelingen over een defini tieve vrede zullen beginnen. Op welk niveau er tussen de twee landen onderhandeld gaat worden is nog niet bekend. De datum en de plaats zullen deze week nog door VN-secretaris- generaal Perez de Cuellar wor den vastgesteld. Het staakt-het-vuren vormt het eerste punt van de resolutie 598 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, die verder voorziet in het stationeren van VN-troepen tussen de oorlog voerenden, de terugkeer van de Iraanse en Iraakse troepen naar de internationale grenzen en de uitwisseling van krijgs gevangenen. Iraaks president Saddam Hussein herhaalde zondag de Iraakse eis dat het land de strategische waterweg Shatt al-Arab, de enige toegang tot de enige Iraakse haven al-Bas- rah, moet kunnen gebruiken. De Shatt al-Arab is een eeu wenoud strijdpunt tussen Irak en het niet-Arabische Iran. De Shatt al-Arab, waarin de rivieren de Eufraat en de Ti- gris samenvloeien, is de enige scheepvaartroute van Iraq 'Deel leger YS uit Europa' Dat blijkt uit een zondag gepubliceerd rapport van de commissie, waarin de Westeuropese bondgenoten tevens wordt gevraagd meer geld te steken in hun eigen verde diging. De Europeanen 'zouden er goed aan doen zich erop voor te be reiden dat zij hun eigen grond gebied moeten verdedigen zon der belangrijke Amerikaanse steun te land, omdat deze niet voor onbepaalde tijd kan wor den gegarandeerd', staat in het rapport. De Europese NAVO-bondge- noten zullen verder akkoord moeten gaan met een herver deling van de financiële lasten die de defensie van hun grond gebied met zich meebrengt. De commissie is er voorals nog tegen dat de VS zich op grote schaal terugtrekken uit West-Europa, althans op de korte termijn. Behalve de Europese bondgenoten zal ook Japan zijn defensie-uitgaven moeten verhogen, aldus het rapport. De gevoelens van talrijke Congresleden vertolkend, on derstreept het rapport dat de Amerikanen 'voor honderd procent verwikkeld zijn in twee competities: één op mili tair gebied met de Sovjetunie en één op economisch terrein met de bondgenoten'. 'De stationering van troepen in het buitenland moet op de korte termijn een van de pijlers van de Amerikaanse militaire strategie blijven'. Wel moet een onderzoek worden ingesteld om de prioriteiten vast te stellen en de omvang van de troepen aan te passen, zo nodig via reduc ties, aldus het rapport. De werkgroep zegt geen voorstander te zijn van het te rughalen van een groot deel van de Amerikaanse militairen Uit Europa 'zolang er een kans bestaat met de Sovjetunie te onderhandelen over een reduc tie van de conventionele strijd krachten'. De Europeanen moeten wel meer gaan meebetalen aan de kosten van de stationering van Amerikaanse troepen in het buitenland. Iïder heel uur nws. VARA: I roege Vogels. 10.02 Tony vaat erre ontmoet Lex Meijer (J|| VRO: 10.30 Muziekmozaïek. 12.JI ederlands op AVRO 2. tójl VRO-magazine. 14.02 AVROj hone. 16.02 Gitaar special, ljjr iom 'ns langs in de Batouwe. 18.® wing low.19.00-7.00 Zie radioIj AZIE (AFP) - In verscheidene delen van Azië zijn zaterdag aardbevingen geregistreerd. ieder heel uur nws. KRO: 8.02 HufJ rie-up. 9.02 Zin in pop. 10.02 wakkere wereld. 12.02 KRO-mmJ parade. 13.02 Het weeshuis van «I rits. 15.02 Tijd voor toen. ljjl "RO's Zalige Liefdeslijn. ^1 .vRO's Hitweek. 19.02 Pop-dJI PO.02 Radio Thuisland. 21.02 KRO I Koele Korridor. 22.02-00.00 OpSM| van Maandag. 8.00 Nws. 8.02 H. Vier. - - iProgr.overz. KRO; 'SI lEuchar.viering. NOS: 11.00 Nept I Jazz Festival 1988, vooruitWi'l 13.00 Nws. 13.02 Opera MatinJI I Maria Callas op CD (6). 14.15 C® I I eert op de zondagmiddag: Ro"? j dams Filharmonisch Orkest I James Conlon. Symf. nr.6, Matwj Aansl. ca. 15.40 Praten over W*l I ziek. 16.30 Diskotabel. 18.02 Muf»l Nova. TROS: 19.00 Continu siek. 20.00 Nws. 20.02 Specialiter a la carte. 22.00 Kamerconcert: Orlando Festival 1988. Werken v'»| Berkeley, Boulanger en Poule»'! 23.00-00.00 Finale. NOS; 6.30-6.49 Scheepv.- en rnafj berichten. 9.00 Nws. NCRV: I. Woord op zondag. 9.30 Te De" II Laudamus. NOS: 9.55 Waters» den. IKON: 10.00 Verhalen voeg Herh. 10.10 Kerkdienst. 10.58 Ganzen. 11,00 De andere welf van zondagmorgen. NOS: 1~,1 Nws. VOO: 12.05 Het zwarte F (NOS: 13.00 Nws.) 14.00 Radio mantica. NOS: 16.55 Medea,. schippersberichten. IKON Kerkdienst. 17.58 Wilde Gang"L 18.00 Nws. IKON: 18.10 18.25 Liturgie 8i kerkmuziek.1 18.40 De onbekende islam. Krachtige aardschokken deden zich voor in India, Bangladesh, Pakistan, Burma, Nepal en de centraalaziatische gebieden van de Sovjetunie. In India vielen ten minste twee doden en 14 gewonden en in Bangladesh liepen acht mensen verwondingen op. De berichten uit de andere getrof fen gebieden bevatten geen in formatie over slachtoffers of schade. De zwaarste aardbeving (7,3 op de schaal van Richter) deed zich voor aan de grens tussen India en Burma. De beving werd waargenomen door het seismologisch instituut van Golden in de Amerikaanse staat Colorado. In het noordoosten van India werden meer dan 400 huizen verwoest. Veel bewoners wis ten bijtijds hun woning te ver laten. Het noordwesten van Pakis tan werd getroffen door een aardbeving met een kracht van b op de Richter-schaal. De schok was voelbaar in de ste den Peshawar, Islamabad, Ra walpindi en Lahore. In de Bengaalse hoofdstad Dhaka werden acht studenten gewond door een aardbeving met een kracht van 5,2 op de Richter-schaal. Het officiële Sovjet-persbu reau Tass maakte melding van aardbevingen in de steden Tasjkent en Samarkand in Oezbekistan. Er vielen geen slachtoffers en er werd geen schade aangericht, aldus Tass. In Nepal deed een aardbe ving de ramen van de huizen rinkelen. Drukte op het strand van Cadzand. Van onze verslaggever BREDA - Het fraaie zo merweer heeft honderd duizenden thuisblijvers naar het strand gelokt. De wegen naar de Zeeuwse en Hollandse kust zaten vol ledig verstopt. In de kust plaatsen waren al rond het middenuur geen parkeer plaatsen meer te vinden. De Algemene Verkeers dienst van de Rijkspolitie te Driebergen turfde zondag morgen om elf uur vijftig ki lometer file. De belangrijkste knooppunten waren de Zui delijke Rondweg in Breda, de bocht van Bergen op Zoom, de route Rotterdam-Zierik- zee met als flessehals het Hellegatsplein en de wegen naar Hoek van Holland en Scheveningen. De drukte heeft geen ern stige ongevallen tot gevolg gehad. De verkeersstroom te rug is zondag pas laat op gang gekomen, omdat veel Zo kan het ook: lekker luchtig en geen files. - foto anp badgasten tot in de avond van de zon bleven genieten. De dagjesmensen hadden blijkbaar wel geleerd van za terdagavond, toen er veel op stoppingen waren in files met een totale lengte van 100 kilo meter. Alleen het verkeer op de A58 tussen Goes en de Vla- ketunnel zat zondagavond een tijdje vast. De meeste recreatieparken boekten minder bezoekers door de concurrentie van zon en water. Een woordvoerder van de Efteling zei dat er 16.000 mensen de poorten pas seerden. Dat zijn er 5.00 min der dan was begroot voor dit weekeinde. Het mooie weer zal voorlo pig nog wel aanhouden, zegt onze weerkundige medewer ker Hugo van den Elshout. „Ik verwacht voor vandaag FOTODESTEM/CORDEBOER een tropische dag, dat wil zeggen dat de temperatuur oploopt tot dertig graden of hoger. Dinsdag blijft het ze ker ook mooi. Voor woensdag bestaat de kans dat een on weersfront dat nu boven Per- pignan in Zuidfrankrijk ligt, ons land bereikt. Maar omdat het een warm-weer-on- weersfront is, hoeft dat niet te betekenen dat het weer omslaat. Het mooie zomer weer lijkt nu vrij stabiel". De recreatie-bedrijven in Zeeland profiteren van de toch nog aardige toegift van de sombere zomer '88. Werd eerder verwacht dat met het einde van de bouwvak (die gaat vandaag weer aan het werk) het hoogseizoen aan de Zeeuwse kust zou zijn afgelo pen. Maar de weersverbetering heeft alsnog duizenden men sen naar de eilanden gelokt, waardoor de bezetting van de huisjes vrijwel honderd pro cent is. Op campings is hier en daar nog wel plaats. Bouwvakker: Had ik nou maar (vorstverlet Van onze verslaggever BREDA - De politie denkt dat de brand, die in de nacht van vrijdag op zaterdag het Esso-benzinesta- tion van de firma Trumpi aan de Zwijnsbergenstraat in Breda ver woeste, is aangestoken. „We hebben nog geen concrete aanwij zingen, maar zo'n station vliegt niet zo maar in brand. We gaan uit van flink uit de hand gelopen baldadigheid", al dus een woordvoerder van de Bredase politie. Ook het woonhuis naast het station is grotendeels in de as gelegd. De schade bedraagt ongeveer anderhalf miljoen gulden. Eigenaar Trumpi, zijn vrouw, hun acht maanden oude zoontje en een ze venjarig logeetje konden het huis ver laten voordat het vlam vatte. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Achter het woonhuis ligt onder een meter beton een tank met LPG-gas. In andere ondergrondse tanks zat ten tijde Het door brand verwoeste pompstation in Breda. FOTO HANS CHABOT van de brand minstens 80.000 liter ben zine. Het afgebrande tankstation staat midden in de woonwijk IJpelaar. Als gevolg van de brand moesten zo'n VANDAAG 2 KATERNEN naar de Perzische Golf. In 1975 legden Iran en Iraq in het Ver drag van Algiers de grens vast in het midden van de stroom. Baghdad zegde het verdrag op vijf dagen voor de aanval op Iran in 1980. Rond 20 landen hebben zich bereid verklaard troepen be schikbaar te stellen voor de 'United Nations Iran-Iraq mi litary observers group'. Daar onder zijn Zweden, Denemar ken, Finland, Oostenrijk, Ca nada, Australië, Japan, Honga rije en Turkije. De kosten voor de vredes troepen worden geraamd op 80 mihoen gulden per jaar. Het geld wordt vermoedelijk hoof delijk omgeslagen over de 159 lidstaten van de wereldorgani satie. Feyenoord heeft voor de eerste keer in vier jaar het eigen Rotterdam toernooi gewonnen door gisteravond met 3-3 gelijk te spelen tegen Real Madrid. Feest in Rotterdam, maar chagrijnige gezichten in Amsterdam. Ajax leed daar gisteren de tweede nederlaag in het Amsterdam 713 toer nooi. Het Italiaanse Sampdoria bleef de ploeg van Kurt Un der met 3-0 de baas. Door een iets beter doelgemiddelde dan Benfica resteerde Ajax alleen de derde plaats. ZIE VEDER SPORT-1 Erik Cent heeft de boeiende wielerkampioenschappen op de baan indrukwekkend afgesloten. De sterke tijdrijder uit Goor veroverde het achtervolgingskampioenschap door tegenstander Leo Peelen in de eindstrijd in te lopen. ZIE VERDER SPORT-2 Brenda Schultz is een maatje te groot geworden voor Ne derland. De 17-jarige speelster uit Heemstede veroverde zaterdag in Son en Breugel niet alleen haar eerste senio ren titel in het enkelspel, maar bracht tevens de titels in het dubbelspel en het gemengd dubbelspel op haar naam. ZIE VERDER SPORT-3 Ook vandaag wordt het een zeer warme dag. De tempera tuur kan oplopen tot ongeveer 30 graden. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. In de vroege ochtend rekening houden met mist. BREDA - Een 32-jarige Rotterdammer is in de nacht van vrijdag op zaterdag op de A-16 doodgereden, toen hij de af rit richting Breda overstak. over, maar werd door een an dere automobilist aangereden. Volgens de politie - die ge tuigen oproept zich te melden - is de man na die aanrijding ook nog door enkele andere auto's geraakt. Volgens de politie was de man eerder vanuit Antwerpen naar Breda gelift. Omdat de auto mobilist naar Tilburg moest, stapte de man bij de afslag Breda (Zuidelijke Rondweg) uit. Vervolgens stak hij de afrit NEW DELHI (UPI/AFP) - In Bihar, de armste deelstaat van India, is zaterdag op de rivier de Ganges een veerboot omgeslagen met honderden hindu-pelgrims aan boord. Ten minste 40 mensen zijn ve- dronken. Meer dan 100 passa giers slaagden er in zwemmend de oevers te bereiken van de door moessonregens sterk ge zwollen rivier. Ongeveer 300 mensen worden nog vermist. Voor hun leven wordt ge vreesd. De autoriteiten verdenken de eigenaar van de veerboot ervan dat hij uit winstbejag te veel passagiers toegelaten heeft aan boord. Aangenomen wordt dat zich op het moment van het on geluk 500 mensen op de veer boot bevonden. De pelgrims waren onder weg naar de heilige stad Deog- har, op 300 kilometer ten noordoosten van Calcutta. Daar bevindt zich de tempel van Shiva, de god van de ver nietiging. De bevolking van Bihar is voor haar vervoer grotendeels aangewezen op de rivierboten gezien de miserabele toestand van de wegen en het vrijwel ontbreken van goed openbaar vervoer te land. De veerboten verkeren ech ter in de meeste gevallen in gammele staat en dateren vaak nog uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog. (ADVERTENTIE) I I li i ili n bon kunt u een nieuwe abonnee dertig bejaarden zaterdagnacht om streeks twee uur de oostvleugel verla ten van het naburige bejaardencen trum De IJpelaar. De dertig hoogbejaarden wachtten elders in het centrum het eind van de brand af. Onder hen waren veertien patiënten die in de verpleegafdeling op bed lagen. Totaal wonen er zo'n hon derddertig mensen in het tehuis. Ook Esso-districtschef Barten denkt dat vandalisme waarschijnlijk de oor zaak van de brand is. „De laatste weken hebben vandalen met een zekere regel maat het station aan de Zwijnsbergen straat bezocht, vooral op vrijdag- en zaterdagavond. Er zijn vlaggen wegge haald en slangen uit de houders geno men. Nee, ik denk niet dat we met de mo gelijkheid van aanslagen rekening moeten houden, zoals die wel op Shell- stations zijn gepleegd. Esso is niet in Zuidafrika vertegenwoordigd, in te genstelling tot Shell", aldus Barten. „Aanslagen kunnen we in dit geval zo goed als uitsluiten", zegt ook de poli tiewoordvoerder. DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats:. Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving adf23,90 kwartaal acceptgirokaart adƒ71,85 O kwartaal per autom. afschrijving adƒ69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats: handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr, 112, 4800 VB Breda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1