ALS feEE? Delgado niet gestraft voor doping, Theunisse wel BLOEDIGE DAG MET DRIE DODEN EN 17 ZWAAR GEWONDEN Herdenking van Oranje-landing Zeina kan eindelijk droomstudie in Nederland beginnen Bukman zegt Suriname 78 miljoen gulden toe Staking in Nagorny gaat door Vakbonden: 'Radioactief vlees wordt niet gelost 'Duke' officieel kandidaat voor presidentschap VS Groot door wansmaak Droog week. Spannende IZESKAMP voor :n van vier tot en aalf jaar. 3.99 PERSONEEL NODIG? VRIJDAG 22 JULI 1988 Massale mensensmokkel via België STEENGRILLEN Korting op zuinige lampjes 18-JARIGE UIT LIBANON BIJ FAMILIE IN WOENSDRECHT AANGEKOMEN Dronken man dreigt baby van trap te gooien Politie HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND K D Abl ng van deze advertentie en prachtige kleurplaat die inkel kunt krijgen, mee, doe je best en win prijs! (Prijzen en spel- in op de achterkant van laat.) voorraad strekt. ooitje, en, 3 stuks 5.-* ENTEN FRUIT Tomaten, 500 gram 99 Sappige Italiaanse perziken, mand 1 kilo 1.99 Red Delicious, zak± 1.5 kilo Braziliaanse perssinaasappelen, net± 2-5 kilo VLEES ïsfïlet, 18798" 15.99 t half-om-half, 475 4.49 kiloiOrSO" 7-99 Hamburgei gepaneerd, )®0® .L29 1*09 Vegetarische iif ■ml hamburger of schnitzel, m i49L29 Kipfilet, *791.59 kilo 1499 14.90 H\l\ Xs. Kipkluifjes SSJ gekruid, 0 gram 8.99 len in deze advertentie kuntu -1 winkels kopen, behalve de waar kleine cijfertjes bij staan. :len kunt u alleen kopen in AH raar één van die cijfers op de Reclameprijzen gelden van ig 21 t/m zaterdag 23 juli a.s. de voorraad strekt. nat probleem loet u het beste - met een ..Kleintje In de ,m immers met minstens r van de tien Stemlozere lezeressen die speciaal ^langstelling hebben voor onze Kloinljes "-rubrleK "personeel gevraagd" ligt het 'Ljor de hand. dat er snel en yfel reacties komen. DE STEM 28ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 Delgado wordt gefelici teerd met de uitslag. - fotoap Theunisse zal nog hard moeten fietsen om zijn ach terstand weg te werken. - foto anp Van onze speciale verslaggever PUY-DE-DÖME - De do- pingaffaire rond gele-trui- drager Pedro Delgado in de Tour de France blijkt een gruwelijke fout van het ju rykorps te zijn. De Spanjaard werd gisteren witgewassen. Niets staat zijn huldiging op de Champs Ely- sées in Parijs nog in de weg. De winnaar van de 75e Torn de France kwam met de schrik vrij. Hij is positief, maar wordt niet gestraft. De dopingaffaire kon hij beschouwen als een boze droom. De béste uit de koers zat in een fuik met een gat aan het eind, waar hij pre cies door kon glippen. Het middel (probenicide) dat in de urine van Pedro Delgado bleek uiteindelijk niet op de lijst van verboden stoffen van de internationale wielerbond (UCI) te staan, maar wel op die van het Internationale Olym pisch Comité (IOC), Bij Gert Jan Theunisse, die gisteravond wel werd bestraft, trof men in het laboratorium in Parijs testosteron aan, een spierversterkend mannelijk hormoon. Dat preparaat staat wel op de lijst van verboden stimulerende middelen van de UCI en dat betekende onder andere tien minuten tijdstraf voor de Nederlander, waardoor hij van de vierde naar de elfde plaats in het algemeen klasse ment van de Tour duikelde. Professor Lafarge meldde het jury korps in de Tour dat Delgado betrapt was op een middel van de IOC-lijst, er kennelijk vanuit gaande dat de UCI dit reeds had overgeno men. De verantwoordelijke wedstrijdcommissarissen in de Tour hebben dit niet gecontro leerd, verklaarden Delgado schuldig en kwamen pas achter Hevige rellen op Westoever JERUZALEM (UPI/AFP) - Bij botsingen op de bezette Westelijke Jordaanoever met Israëlische soldaten zijn donderdag ten minste drie Palestij- nen gedood en hebben 17 anderen verwondingen opgelopen. in twee dagen viel woensdag en donderdag het hoogste aantal slachtoffers onder de betogers in drie maanden. Voor de derde achtereenvol gende dag deden zich ook in het Arabische Oost-Jeruzalem ge vechten voor tussen Palestijnse jongeren en veiligheidstroepen. Politiecommissaris Yehudai verklaarde voor de legerradio de moord op een 16-jarige Palestijnse inwoner van de Oude Stad en het einde van het schooljaar, donderdag, aanlei ding waren tot het geweld. In Oost-Jeruzalem wierpen naar schatting 150 Palestijnen stenen naar voertuigen en wer- BRUSSEL (ANP) - De Belgische rijkswacht is mogelijk op het spoor gekomen van een orga nisatie die grote aan tallen illegale vreem delingen tegen betaling naar Canada brengt. In de nacht van woensdag op donderdag trof de rijkswacht op het strand van Oostduinkerke vijftig Indiërs aan, die op het punt stonden zich in te schepen op een vracht schip met bestemming Canada. Het vrachtschip lag voor anker in zee. Een aantal Indiërs was al met rubberboten aan boord gebracht. Het was don derdagavond niet bekend wat er met het schip en zijn bemanning is ge beurd. De Indiërs, die niet over geldige verblijfspapieren voor België beschikten, zijn opgepakt en de hele donderdag verhoord. De rijkswacht wil echter bij zonder weinig kwijt over de affaire. (ADVERTENTIE) Wolz«g| U? Nooit van gehoord? Da'« al zo ^MaUde weg naar Rome. Het leuke ii wt dit de maag én de avond vuil. Gezellig lekker lang genieten in de fomantiseh® aleer van de oud- Mid. Wij dragen daar een "eentje aan bij. Dat is dan tflnder vlam toch een avontuurt 10 waar U gloeiend <i «I bent.Voor slechte 33.50 den de ruiten van een bank in gegooid. Het waren de zwaar ste onlusten in Oost-Jeruza lem, dat door Israël werd gean nexeerd na de oorlog in 1967, sinds de anti-Israëlische de monstraties in december uit braken. Een fotograaf verklaarde dat Israëlische soldaten een meisje uit haar huis sleurden en haar als schild gebruikten tegen de stenengooiers. Er werden zeker 23 Palestijnen gearresteerd. In Nablus, de grootste stad op de Westoever, stierven een 23-jarige en een 18-jarige Pa lestijn aan kogelwonden nadat soldaten vuurden op stenen gooiers. Bij een dorp bij Tulka- rem, ook op de Westoever, Werd een 17-jarige Palestijn doodge schoten. Het Israëlische leger steldé uitgaansverboden in voor Nablus en het dorp. Bij de begin december uitge broken Palestijnse opstand zijn zeker 242 Palestijnen gedood en vier Israëliërs. In haar 22e communiqué riep de ondergrondse leiding van de opstand donderdag op tot 'na tionale actie, volksmobilisatie en confrontaties' voor de ko mende twee weken. MOSKOU (AFP) - De Sov jet-televisie heeft donder dag erkend dat de algemene staking in Stepanakert, die twee maanden geleden be gon, wordt voortgezet. Stepanakert is de hoofdstad van Nagomy-Karabach, een autonoom gebied in de Sovjet republiek Azerbajdzjan. In het belangrijkste Sovjet journaal waren donderdag avond beelden te zien van groepjes mensen die stonden te discussiëren langs de kant van de weg. Ook werden verlaten bedrijfsterreinen getoond als stille getuigen van de staking. Een officiële Sovjet-woord voerder, Vladimir Perfiljev, verklaarde donderdag op een persconferentie in Moskou dat de situatie in het gebied 'be trekkelijk gebannen' is. DE Britse vorstin, koningin Elisabeth II, genoot gisteren zichtbaar van een historische uit beelding van de landing van prins Willem van Oranje, in Brixham, Devonshire. Driehonderd jaar geleden landde de protestante prins Willem daar met een Nederlands leger om vervolgens de katholieke Engelse koning Jacobus n van de troon te stoten. De huidige prins van Oranje, kroonprins Willem-Alexander, woonde de plechtigheid bij samen met de burgemeester van Torbay, lord Denis Reid. LEEUWARDEN (ANP) - Huishoudens moeten ener- giebewuster worden. Daarom beginnen het Provinciaal Energie Bedrijf (PEB) en de Frigem, het tweede energiebedrijf in Friesland, in september een actie waarbij alle Friese kleinverbruikers twee energiezuinige lampen met dertig procent korting kunnen kopen. Aangezien de zuinige lamp als vrij duur te boek staat, rond de vijftig gulden, passen de Duitse leverancier en de twee Friese energiebedrijven samen ongeveer vijftien gulden bij. De klanten kunnen de lampen via hun energierekening in maximaal zes maanden afbetalen. Volgens PEB-voorlichter P. den Oudsten gebruikt de zuinige lamp maar 11 Watt, terwijl hij het licht geeft van een 60 Watts-lampje. Met de actie hopen de energieleve ranciers minstens 40.000 lampen te verkopen. De provincie Friesland zorgt tegelijkertijd met maximaal 450.000 gulden voor een campagne over zuinig omgaan met energie. ROTTERDAM (ANP) - De werknemers van het Rotter damse stuwadoorsbedrijf Quick Dispatch zijn niet bereid de lading 'radioactief' vlees van het koelschip 'Reefer Rio' te lossen. Dat concludeert de Vervoersbond FNV op basis van donderdag gehouden bijeenkomsten met QD-personeel in de kantine van het bedrijf. Aanleiding voor deze bijeenkomsten vormde mede de circulaire die de QD-directie onder de werknemers heeft verspreid. Hierin wordt iedere werknemer die bezwaar heeft tegen het lossen van de Reefer Rio gevraagd dit schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan de bedrijfsleiding. De Vervoersbond FNV is verbolgen over deze 'individuele con sultatie' en wil dat de QD-directie de circulaire intrekt. „Ondanks de adviezen van deskundigen heerst er onrust onder het haven personeel, waarvoor begrip op zijn plaats is", aldus een telex aan de QD-directie. ftAN DE MARKT IN ETTEN-LEUR RESERVEREN 01608-12340 Van onze verslaggeefster WOENSDRECHT - De 18-jarige Zeina Mounzer is eindelijk aangekomen bij haar tante en oom, Jenny en Ad Zandee in Woensdrecht, die 15 mille hebben ingezameld om hun nichtje in Delft haar droomstudie te kunnen laten volgen. „Zeina is erg blij dat ze hier is maar ook verdrietig om alles wat ze heeft moeten achter laten", verklaarde Jenny Zandee gisteren. Zeina is Nederlandse, dochter van Els Zandee uit Woensdrecht en haar man Najib Mounzer. Jarenlang voerde Najib in de winkelstraat Al Hamra, in het hart van de Libanese hoofdstad Bayrut, een kapperzaak totdat hij daar door het oorlogsgeweld bijna letterlijk werd weggeschoten. Daarna woonde het gezin in de veilige heuvels buiten de stad. Najib zit nu zonder werk, geld om Zeina in Libanon te laten studeren was er niet. De Technische Universiteit in Delft bood Zeina eer der dit jaar een kans met een voor-studiejaar wis- en natuurkunde. Die kans kostte wel 15.000 gulden. Zei- na's familie in Woensdrecht startte daarom eerder dit jaar, gesteund door de gemeente en de kerken, een ak- tie om dat geld bijeen te brengen. Vorige week werd de vijftien mille volgemaakt. „Mijn nichtje is op het ogenblik verschrikkelijk moe. Ze heeft heel wat moeten verwerken. Bovendien heeft ze te maken met een enorm verschil in tempera tuur. In Libanon was het ongeveer veertig graden. Ze moet nu eerst op adem komen. Over een paar dagen wil ze haar verhaal wel doen", aldus mevrouw Zan dee. Vorige week had Ad Zandee nog contact met Liba non, maar toen werd niet duidelijk waneer Zeina zou kunnen overkomen. Door aanhoudend oorlogsgeweld is het vliegverkeer in Bayrut behoorlijk ontregeld. Begin deze week kwam het bericht dat hun nichtje in aantocht was. Zeina Mounzer kan nu in Nederland gaan studeren. In haar moederland kan ze dat niet. Zeina wil aan de Technische Universiteit in Delft een studie wis- en natuurkunde volgen. Met het bijeengebrachte bedrag kan zij het komend studiejaar nu eerst een oriënte rend jaar doen om de Nederlandse taal goed onder de knie te krij gen en om kennis te maken met de leerstof. I VANDAAG 2 KATERNEN hun blunder toen het wielercir- cus op zijn kop stond. In het kamp van PDM werd met ontzetting gereageerd op het positief verklaren van Gert-Jan Theunisse. Op de dag van de tegenexpertise, in aan wezigheid van professor Van Rossum, probeerde manager Manfred Krikke te zeggen dat ook in deze zaak ernstige pro cedurefouten zijn gemaakt. „De zaak lekte voortijdig uit. Daarom hebben we onmidellijk een advocaat ingeschakeld en klachten neergelegd bij de Tour-directie en het jury corps". ZIE SPORT I EN II DE Democratische conventie in Atlanta heeft de gouver neur van de staat Massachusetts, Michael Dukakis (Duke), officieel kandidaat gesteld voor het presidentschap van de VS. Toen Dukakis voldoende stemmen had, werden de stemprocedures gestaakt en werd de conventie voorge steld hem bij acclamatie te nomineren. Dat werd mogelijk omdat Jesse Jackson zijn gedelegeerden afstond aan Du kakis. zie buitenland Van onze verslaggever BREDA - De 33-jarige Bre- danaar A. van de L. is woensdagavond door de ge meentepolitie aangehouden, nadat hij in een woning in Princenhage had gedreigd de tien maanden oude baby van zijn ex-vriendin van de trap te zullen gooien. De onder invloed van drank verkerende man was om streeks 23.00 uur de woning binnen gedrongen door een ruit in de voordeur te vernielen. De vrouw en een 13-jarige dochter vluchtten daarop naar een slaapkamer waar zij de deur op slot deden. De man wist de deur open te krijgen, waarop hij het meisje enkele klappen gaf. Nadat moeder en dochter het huis konden ont vluchten, haalde de man de baby uit de wieg en dreigde het van de trap te gooien als de vrouw niet bij hem terug kwam. Op dat moment arriveerde de inmiddels gewaarschuwde po litie, waarop de man zonder te genstribbelen de baby, die geen letsel had opgelopen, teruggaf aan de vrouw. Van de L. is in verzekering gesteld. DE New Yorkse filmmaatschappij Troma maakt goedkope, opzettelijk wansmakelijke B-films. Wat ooit begon als een studentengrap, groeide uit tot een fiimimperium dat per jaar twaalf nieuwe films uitbrengt die, vooral via de video, gretig aftrek vinden. ZIE GIDS-1 VEEL bewolking maar overwegend droog. Maximum tem peraturen 19-24 graden. Er staat een zwakke tot matige zuiden tot zuidwesten wind. Vooruitzichten voor zaterdag en zondag. Eerst nog.veel bewolking, maar later geleide lijk meer zon. Overwegend droog, maar zaterdag onweer achtig bij maximum temperaturen van meer dan 25 gra den. Zondag iets lager. PARAMARIBO (ANP) - Minister van Ontwikkelingssa menwerking Piet Bukman heeft Suriname voor dit jaar 78 miljoen gulden toegezegd. Dat is het bedrag dat nog over is op de begroting voor Neder landse ontwikkelingshulp aan Suriname. Dit hebben minister Bukman en de Surinaamse premier, Henck Arron, donderdagoch tend tijdens een gezamenlijke persconferentie in Paramaribo bekendgemaakt. Bukman was dinsdagavond in Paramaribo aangekomen om het overleg over de hervatting van de ont wikkelingshulp, die eind 1982 was opgeschort, af te ronden. Tijdens een eerste bezoek aan Suriname, in mei dit jaar, stelde Bukman 30 miljoen gul den beschikbaar 'als eerste aanloop'. Dit bedrag is nu uit gebreid tot 78 miljoen. Daarvan wordt 18 miljoen gulden be steed aan de financiering van lopende en nieuwe projecten en aan economische en sociale voorzieningen voor het binnen land. •Tijdens de persconferentie werd benadrukt dat 'in het licht van een evenwichtige ont wikkeling van Suriname' het van groot belang is dat er een 'spoedige oplossing komt van de problemen in het binnen land', met name in Oost-Suri- name. Het overige bedrag van 60 miljoen gulden dient als overbruggingshulp, in afwach ting van een op groei gericht economisch aanpassings- en herstelprogramma. De over bruggingshulp is bedoeld om de economie weer op gang te brengen en een 'halt toe te roe pen aan de nationale verar ming'. Tijdens de onderhandelin gen, die volgens het communi qué werden gekenmerkt door een 'vriendschappelijke en hartelijke sfeer', is overeenge komen dat Suriname, dat vol gens het bilaterale ontwikke- lingsverdag van 1975 nog 1,6 miljard van Nederland tegoed heeft, tot 1996 jaarlijks 200 mil joen zal krijgen. (ADVERTENTIE) hnn kunt n f*n nieuwe ahonnee Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden 0 DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.: Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr 112, 4800 VB Breda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1