Hout ïakeld Witlof DOORSTRALEN ZENDERS NAAR Z-YLAANDEREN TE DUUR Strand-weer- lijn nuttig ondanks de slechte zomer Onrust in buurtschap Boerengat nimo te [eeuwen Twintig mille voor onderwijs Turken Inwoner Terneuzen bedreigt kind met gas-alarmpistool Dronken chauffeuse ramt gevel woning Zeeland niet te stoffig iel en Sanchez tNOOI SLUIS Iets te vieren? tt TERNEUZEN - De Ne derlandse Kabeltelevi sie-exploitatie Maat schappij (NKM) ver wacht uiterlijk eind juli 1989 de gemeenten Axel, Sas van Gent, Hontenisse en Oost burg van een kabelnet te hebben voorzien. 06-NUMMER VOOR WEERBERICHT Elk uur anders Succes Bouw-weer BUURMAN DOW CHEMICAL KOOPT WONINGEN OP Jongen gewond Campagne na aanrijding Vakantiehuis Geen paniek Storingen Openheid VRIJDAG 15 JULI 1988 GEDEPUTEERDE STATEN: Begrip TWEE WEKEN CELSTRAF De Sterre zoekt nog gastouders lieuwde kennismaking VaJ Ise wereldkampioen bokset jidse zwaargewicht op [in Oost-Berlijn stopte halve finales, in de tweed[ ^s neergegaan achtte de at.l nog in staat nog redelijk 'i Toen Savon echter de Euro.! i de derde keer in grote pro. pt. Vanderlijde blijftdeson. npisch goud. De Cubanen èft, kan voor vijf mark in het !er van het Nederlands elftal |n de strijd om het Europa jdschrift 'Weltbild' houdt j •bij de opbrengst gaat naar (achtoffers met schade aan i spelers worden ook tenues I Denemarken, Ierland en dei Immissie van de UEFA, horsing van Michel van I strijden. De middenvelder! |kelijk voor negen duels bui- strijd tegen PSV, in de halve Iropese beker voor landskam- er Galler onheus bejegend. eveneens clement ten op. Ilugo Sanchez. De Mexicaan |ing van Real in Eindhoven| de op de arbiter, hoeft nog |ank plaats te nemen. Datwa-j ef weliswaar dat Michel i ledragen ten opzichte van i anten niet als extreem ernstig Jndse favorieten. Hij plaatste; ch voor de halve finales me| fen 7-5, 6-2 overwinning (ij men Leisink (Gelderland). SLAGEN agens enkel tot en met 12 ja vartfinales: Rogier Wassen-Bart jan Veen 6-0 6-1, Martin vai Ichükkman-Sebastiaan Jansen 7 I 5-7 6-2, Sander Bons-Nico Oos-1 [snrijk 6-2 6-2, Sjeng Schalken-: teamon Sluiter 6-16-3. (leisjes enkel tot en met 12 ja 1 vartfinales: Mireille Bink-Debby |aak 6-1 6-4, Nadine van Yalle-Freekje Maas 2-6 6-3 6-2] onie de Lorijn-Joyce van Some en-Brand 7-5 6-3, Barbara Jas-| jers-Ciska Cramer 6-3 6-4. jongens enkel tot en met 14 ja kwartfinales: Ramon LacroixJ Stuart Doijle 6-2 6-2, Jeroen Snij! [lers-Boris Bartos 6-4 6-2, Raoul Bax-Marcel Schouw 6-3 3-6 7-f Robert-Jan van Aalderen-Jero [tinkel 6-16-4. leisjes enkel tot en met 14 ja kwartfinales: Doky Willekes Daphne van Rietpaap 6-3 7-5 Vafje Evers-Nathalie van de Vooi valk-over voor Evers. Rein [loosterman-Suzanne Esser 6-16 Hanneke Ketelaars-Willemiei bchuttrops 6-4 6-1. fongens enkel tot en met 16 ja: [kwartfinales: Dirk-Jan Schouten- Pascal Savelkoul 6-4 6-2, Con Smith-Tijmen Leisink 7-5 6-2,1 Priso Glansdorp-Tim van Veldho ven 6-1 6-1, Eoin Beirne-Martijn lok 7-6 6-3. leisjes enkel tot en met 16 ja :wartfinales: Saskia Slagboom sabelle Leenhouwers 6-1 6-0, Ca-j (roline Stok-Ellen Rijpstra 6-1f Doky Willekes-Anique Snijders 6 6-2, Matthea Kwint-Aafje Ever 6-2 6-2. enige Zeeuw die zich in dit ge zeischap staande kon houden Hij verraste met zijn zege Patrick Marteijn van 6-3,6-1. Overigens waren op vierde wedstrijddag de verra singen niet van de lucht. Wj Duitse Pia Wissing, favoriet! de Cl-dames, verloor in sets van Nicole Brentjens: 6-2, 6-4, terwijl de tweede S plaatste Jeanet Meijers zich i" de halve finale speelde haar overwinning op JolanD de Kam (6-3 6-4). UITSLAGEN Heren enkel B eerste ronde: - van Essen-Norwin van Riel 6-0.J] 4, Kerry Mc Carthy-Tim van PJ 6-7 7-5 6-3, Garbhain O'nuallaj» Xander Koesen 6-0 7-6, A** van Bockel-Patrick Marteijn tH 1, Harry Pullens-John Sherdant 1-6 6-3, Raymond Langeveld-J nald van de Broek 6-4 6-3, Maar de Bruine-Rob van de Bogaert 'n 6-4, Liam Croke-Jeroen Bok 6-1 3. Dames enkel B eerste ronde: MfJ que van Hasselt-Cornelia Erdei 6-0. a Heren enkel Cl eerste ronde: Ijw Oosting-Menno van den Hout J 4-6 7-6, Paul Hendrikse-Mic Verberkmoes 6-7 6-3 6-0, Verbrugge-Mario Leenhouwer»! 0 6-7 7-6, Ronald van Remor Jean-Loup Deltour 6-2 6-1» toine van Bockel-Ron van Meer 6-1 6-3. Heren enkel C2 tweede ronde: chel Verberkmoes-Guido Hers i 6-1 6-0, Ivo Kovac-Edward enberg 6-0 6-4, Reggie Larnb® Philippe Haldermans 7-6 3-6 6-*J Dames enkel Cl kwartfinale^- cole Brentjens-Pia Wissing 6-4, Wilma Boshouwers-Ui^ Lahaije 6-3 6-1, Pharailda Jeanet Engelse 3-6 7-6 6-3, JeJ Meijers-Jolanda de Kam 6-3 6 Heren enkel D: Jo Raedts-J°fJl Pielaet 6-3 6-3, Sjaak Koole-^ van Maldegem 7-5 6-2. Specialiteitenrestaurant da* #uvt culinair niveau vriendelijke prijzen V Qosterhoutseweg - Teteringen - 076-713381 J DE STEM VAN ZEELAND 121 Geen Duitsers op de kabel De Oostburgse wethouder A. de Feyter kan het Nieuw- i jaarsconcert van '89 nog niet op televisie zien. - FOTO DE STEM/COfiJ. DE BOER Van onze verslaggever Het is dan zeer de vraag of de NKM dan de Duitse zenders in het pakket heeft. Momenteel ligt de vraagprijs van de PTT voor het doorstralen van de drie Duitse zenders zó hoog (1,2 miljoen gulden) dat NKM vooralsnog niet met het staatsbedrijf in zee wil gaan. „Een waanzinnige prijs, die wij zeker niet gaan betalen. Want we moeten dat bedrag wel doorberekenen aan onze abon nees, en dat komt op een verho ging van het abonnementsgeld met twee gulden per maand. Dat vinden wij onverant woord", aldus NKM-directeur M.C. Meurs gisteren. Hij vindt een abonnements prijs van rond achttien gulden per maand voldoende. „Het moet wel voor iedereen betaal baar blijven". Meurs ziet overigens een lichtpuntje. „Er zit wat bewe ging in het PTT-standpunt, dus we gaan rustig verder met on derhandelen. Van de andere kant is het technisch ook moge lij k het Duitse signaal uit Bel gië te halen, mochten we er met de PTT niet uitkomen". De PTT vraagt zoveel geld omdat het signaal uit Den Haag 'gehaald' moet worden en Rotterdam hieraan niet wil meedoen. „De kosten worden omgesla gen per abonnee en in feite zouden de Zeeuws-Vlamingen dan voor Rotterdam moeten meebetalen. De werkelijke kos ten zijn natuurlijk lager. Er is een straalverbinding Goes Terneuzen voor doorgifte van de BBC en er is voldoende ca paciteit om ook de Duitse zen ders mee te nemen. Daarin zit ten de kosten dus niet". Inmiddels vordert de aanleg van de kabel in Zeeuwsch- Vlaanderen gestaag. In de ge meente Oostburg is het schema enigszins gewijzigd. Cadzand- Bad is vanaf vandaag helemaal bekabeld. Na de bouwvakva kantie (die 22 juli begint) wil NKM beginnen in Cadzand- dorp, Hoofdplaat en Water landkerkje. In die plaatsen komt een schotelantenne. Ver moedelijk zijn die werken in september afgerond. Direct na de bouwvak wordt ook begonnen met het door trekken van de kabel vanuit Biervliet naar het westen. Vol gens het schema zou IJzendijke in oktober de kabel moeten hebben en Schoondijke in no vember. De werkzaamheden in de kern Oostburg beginnen eind oktober begin november. „Maar het zal vooral van het soort winter afhangen of het schema gehaald kan worden", zegt Meurs. Hij verwacht dat Zuidzande eind januari wordt opgeleverd en Oostburg fe bruari maart 1989. De uit spraak van wethouder A. de Feijter dat in Oostburg het Nieuwjaarsconcert via de ka bel ontvangen kan worden, wordt dus niet bewaarheid. Als laatste kern van de ge meente Oostburg wordt Bres- kens aangesloten. „Dat is naar achteren geschoven, omdat we nog geen overeenstemming hebben met de bouwvereniging over de overdracht van het huidige kabelnet", zegt Meurs. Niettemin verwacht hij dat uiterlijk half juli 1989 ook de kabel in het vissersdorp zijn intrede doet. Gelijktijdig met de werk zaamheden in West-Zeeuwsch- Vlaanderen wordt in andere bouwstromen gewerkt aan de aanleg in Axel, Hontenisse en Sas van Gent. „Hontenisse is wat naar voren gehaald en wij verwachten daar eind januari volgend jaar klaar te zijn", zegt Meurs. Na de bouwvakvakan tie wordt ook begonnen met het doortrekken van de kabel van uit Terneuzen naar Axel, dat eind 1989 bekabeld moet zijn. Sas van Gent ligt wat moei lijker. Daar levert het Belgi sche EBES het signaal pas vanaf april volgend jaar. „Vraag is of wij dan pas moe ten beginnen of mogelijk het signaal maar uit Terneuzen halen. Dat is nog in studie", zegt Meurs. „Maar voor de bouwvakantie van 1989 hebben al die gemeenten hun kabel". Van onze verslaggever VLISSINGEN - 'Het strandweer van 14.00 uur', meldt een lieve vrouwelijke stem. „Terschelling, Bergen, Zand- voort, Scheveningen, Hoek van Holland en Domburg zwaar bewolkt. Vlissingen regen. De verwachting tot 20.00 uur: geen zon, veel regen en mogelijk onweer". Kortom, aan de kust was het gisteren ook zwaar knudde met het weer. Normaal gesproken is de kans reëel aanwezig dat het weer aan de kust beter is dan in het binnenland. Om die re den verstrekt het KNMI via een speciaal 06-nummer sinds 1 mei een apart weerbericht voor de kuststreken. Liefhebbers van zon, zee en strand weten nu na één telefoontje of het de moeite is naar de Nederlandse kust te vertrekken. Het KNMI had al jaren een apart blokje strandweerbe- I richten, dat was te horen via telefoonnummer 003. „Sinds de i jaren zestig vermeldden wij al de weersomstandigheden langs j de kust", zegt F. Emmink, woordvoerder van het KNMI, ..Dat was echter maar zeer be- perkt". Volgens hem wenst 'de con sument' tegenwoordig veel meer informatie over het weer. ..Men gaat niet alleen meer naar het strand om te zwem men. Ook zonaanbidders en en de laatste jaren heel veel sur fers trekken trekken richting kust. Ze moeten dus weten of er zon staat en hoeveel wind. Het t niet alleen meer om de [temperatuur". Omdat het KNMI overal meet stations heeft staan was het technisch al lange tijd mogelijk I een apart strandweerbericht te lieven. Dat is samen met het I Nederlands Bureau voor Toe- pnne uitgewerkt. Sinds 1 mei I bestaat er een 06-telefoonnum- I mer waarop te horen is hoe het I weer langs de kust is. Het weerbericht wordt acht 1 keer per dag geactualiseerd. In de ochtenduren zelfs elk uur. Bij de berichtgeving wordt on derscheid gemaakt in de Wad deneilanden, de Hollandse kust en Zeeland. Exacte cijfers over hoe vaak het telefoonnummer (06- 91122351) wordt gebeld zijn er niet. „De tellingen van de PTT lopen achter. In de maand mei werd het nummer om en nabij de 30.000 keer gebeld. We weten het niet precies", aldus KNMI- woordvoerder Emmink. „Je kunt al wel spreken van een succes. Want in die eerste maand was er nog maar weinig publiciteit gegeven aan het nummer. De ondersteunings campagne in de landelijke me dia is pas in juni op gang geko men. Het is ook nog een inge wikkeld nummer. Vooral in vergelijking met het 003 num mer. Niettemin dus al een groot aantal bellers". Of mensen bellen is ook sterk afhankelijk van het weer, meent Emmink. Bij het KNMI beschikt men al dertig jaar over een bouw-weerbericht voor aannemers. „Als het weken aan een stuk vriest belt er haast geen aanne mer. Maar als het weer dage lijks verandert, staat de tele foon roodgloeiend. Dat geldt ook voor het strandnummer. Zoals het weer nu is met al die buien. Dat is langs de kust na tuurlijk niet veel beter. Dus heeft het ook niet veel nut te bellen. Maar er zijn van die da gen dat het langs de kust strandweer is, terwijl het in het binnenland heel wat minder m- V FOTO'S DE STEM COR J. DE BOER Sommige woningen in Boerengat wacht een snelle sloop I Van onze correspondent BRESKENS - Een tienja- 1 jongen uit Breskens is gistermiddag bij een ver- persongeval gewond ge pakt en naar het zieken huis in Oostburg gebracht. wj werd aangereden door mo torrijder J. van de V. uit Bres- |fens- De laatste liep een ge- Jnneusde knie op. jonge wielrijder stak op Sr kruising Langeweg-Boule- La™ over, en lette daarbij niet I P ue motorrijder die onder het 'aduct doorkwam. Inmiddels is er een uitgebreide promotie-campagne opgezet voor het nummer. Advertenties in bladen en kranten en grote posters bij veel VW-kantoren in Nederland. Maar ook de ver eniging van strandexploitanten aan de Noordzee ondersteunt de campagne. Zij zijn immers gebaat bij vele strandbezoe- kers. H. van Liere is uitbater van twee strandpaviljoens in Cad- zand. Hij heeft al positieve er varingen met het nummer. „Er zijn al mensen binnen geweest die het nummer hadden gebeld. Zij kwamen van ver en hadden eerst de strandweer-lijn gebeld zodat ze niet voor niets naar de kust zouden rijden. Om hoeveel het gaat weet ik niet. Het num mer is er nog maar een korte tijd", aldus H. van Liere. Van onze verslaggever TERNEUZEN - De Terneu zense gemeenteraadsfractie voor Links Perspectief wil dat de gemeente Terneuzen en Dow Chemical de bewo ners van het gehucht Boe rengat op korte termijn dui delijkheid verschaffen over de toekomst van het kleine buurtschap. Het opkopen van enkele wo ningen door buurman Dow Chemical, die daarmee wil voorkomen dat zich nieuwe be woners in de nabijheid van de fabrieken vestigen, heeft bij de autochtone bevolking voor on rust gezorgd. Links Perspek- tief, dat B en W van Terneuzen daarover met enkele vragen bestookt, heeft die onrust in ge sprekken met enkele bewoners geconstateerd. Het is die bewoners volgens Links Perspektief de afgelopen weken ook opgevallen dat er meer geluidsoverlast is dan voorheen, waarmee de indruk wordt gewekt dat Dow de be woners wil wegpesten. Feit is dat Dow de huizen wil opkopen om potentiële klagers te weren. Dow weet dat het wonen in de nabijheid van de fabriek over last met zich meebrengt. De huidige bewoners van Boerengat hebben daar inmid dels mee leren leven, maar nieuwkomers zouden weieens anders kunnen reageren. De fi losofie van Dow achter het op kopen van de leeggekomen huizen: als je zorgt dat er geen W. Gosselaar..geen aan leiding tot paniekreactie nieuwe mensen komen wonen, komen er ook geen klachten. Links Perspektief vindt dat de inwoners van Boerengat, er staan zestig huizen waarvan een derde als vakantiehuis eigendom van Duitsers is, het best allemaal tegelijk geïnfor meerd kunnen worden tijdens een voorlichtingbijeenkomst. Daar moet volgens Links Perpektief ook meteen de eind rapportage van de Projekt- groep Zonering Industrieter rein Terneuzen-West op tafel komen. Bij dat onderzoek is namelijk vastgesteld dat voor een aanzienlijk aantal wonin gen de geluidshindergrens van 55 decibel wordt overschreden. Geadviseerd is om de daken en de voorgevels van de woningen te isoleren. De bewoners weten van al deze plannen echter niets heeft Links Perspektief nu ontdekt en deze vindt het dan ook hoog tijd dat de ge meente de bewoners hierover inlicht. Volgens wethouder W. Gosse laar (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) van de gemeente Terneuzen geeft het aankoopbeleid van Dow niet meteen aanleiding tot een pa niekreactie. „Het aankoopbeleid van Dow is dusdanig dat er geen grote stukken kaalslag in Boerengat worden gepleegd. Dat gaat in een tempo van een paar huisjes per jaar. Natuurlijk moet je wel over de toekomst nadenken maar het is nu beslist niet zo dat we met een panklaar plan naar de bewoners kunnen toe stappen". Gosselaar keurt het aankoopbeleid overigens niet af. Wat de saneringsmaatrege len als gevolg van de eindrap portage van de projektgroep betreft is het volgens Gosselaar nog te vroeg om concrete ant woorden te geven. Dat kan pas als GS de geluidszones defini tief hebben vastgesteld. De toename van de geluids overlast van de laatste weken heeft volgens een woordvoer der van Dow Chemical niets te maken met pesterijtjes maar alles met bedrijf storingen die wat geluidhinder hebben ver oorzaakt. „Je reinste onzin", kwalificeerde Dow gisteren die verdachtmaking. De veronder stelling is ook helemaal in te genspraak met de realiteit. „Het ritme van aankoop is dus danig laag dat we in twee jaar in totaal vijf woningen hebben opgekocht. En dan zouden we nu ineens de mensen in Boe rengat gaan wegpesten?". Van onze verslaggever MIDDELBURG - Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben een kleine twintigduizend gulden uitgetrok ken om Turkse kinderen in Zeeuwsch-Vlaanderen be tere onderwijsmogelijkheden te geven. Het geld gaat gedeeltelijk naar drie basisscholen in Terneuzen en een in Axel om leermateriaal voor Turkse kinderen aan te schaffen. GS gaan er vanuit dat ook de gemeenten Axel en Ter neuzen nu een bijdrage le veren. Het geld van de pro vincie dekt namelijk niet alle kosten. De scholen die van de gul heid van GS profiteren zijn in Terneuzen de openbare basischolen De Trinangel (3.435 gulden) en De Golfslag (3.573) en de Rooms Katho lieke basisschool Sint Willi- brord (3.603 gulden). In Axel gaat het geld (2.573 gulden) naar de openbare basis school Prinses Marijke. De stuurgroep intercultu reel onderwijsproject krijgt van GS bijna zesduizend gulden. Deze subsidie is voor de opzet van het programma 1988 en 1989 waarbij weder zijds begrip wordt gevraagd van Nederlandse en buiten landse leerlingen in het voortgezet onderwijs. Aan dit project doen zo wel scholen uit Terneuzen als Axel mee. Ook hier reke nen GS op een bijdrage van beide gemeenten die samen het resterende tekort van vierduizend gulden kunnen aanvullen. Van onze verslaggever MIDDELBURG - 'Ik schiet jullie allemaal dood. Donder hier op en ga terug naar je eigen land.' Zwaaiend met een gas-alarmpistool stond op zondagmiddag 23 augustus de 54-jarige Terneuzenaar T.O. voor het zesjarig dochtertje van zijn Turkse buren. Hevig geschrokken alarmeerde de vader van het meisje de ge meentepolitie. Die lichtte O. van zijn bed en vond onder een deken het wapen. „U lag in bed, want u was bezopen, zo verklaarde u te genover de politie", zei gister morgen politierechter mr. G. Nomes. „Op zondagmid dag?..." O. overlaadde de politierech ter met een stortvloed van woorden, waaruit zou moeten blijken dat het allemaal niet zo erg was en de buren er zelf als het ware om gevraagd hadden. Officier van justitie mr. Nij- meijer legde hem bedreiging ten laste, maar dat legde O. naast zich neer. „Tegenwoordig kun je met alles dreigen, zelfs met een pistooltje van de He- ma". O. beklaagde zich er ook over dat hij in zijn onderbroek was meegenomen naar het politie bureau. „En als ik bezopen was geweest hadden ze mij een paar uur later niet weer vrij gela ten." Mr. Nomes wees de ver dachte erop dat het gas-alarm pistool -'van mijn zoon' zei O- wel degelijk onder de vuurwa- penwet viel. Officier van justitie mr. Nij- meijer nam het gedrag van O. hoog op. „Dit is een zeer ern stige zaak". Hij eiste zes weken gevangenisstraf, waarvan vier weken voorwaardelijk. Mr. No mes, die het ellenlange straf blad van O. memoreerde, advi seerde hem nog maar te ver huizen als hij zo'n last van zijn buren had. Maar dat had O. volgens eigen zeggen sinds augustus niet meer. Het vonnis was con form de eis, zodat O. twee we ken mag gaan zitten, met als waarschuwing daarnaast nog vier weken voorwaardelijk. Van onze correspondent PHILIPPINE - Mevrouw L. van H. uit Gent had niet de minste moeite om de politie uit te leggen hoe het nu kwam dat ze woensdagavond met haar auto een aanrij ding had op de Posthoornstraat in Philippine. Op een gegeven moment moest proef uitwees dat ze meer had ze naar rechts uitwijken om een tegenligger te ontwijken. Daarbij raakte ze van de weg en kwam via de berm en een stenenafrastering tegen een gevel van een woning tot stilstand. gedronken dan was toegestaan. Ze kreeg behalve een proces verbaal ook een tijdelijk rij verbod opgelegd De auto werd daarbij hele maal vernield, maar zelf kwam ze met de schrik vrij. De Hermandad had echter een ander vermoeden en nam de automobiliste mee naar het poltiebureau, waar een bloed- Dow staat heel welwillend te genover het verzoek van Links Perspektief om de bewoners tijdens een inforamtie-avond openheid van zaken te geven. Dat gebeurt momenteel al aan mensen die Dow persoonlijk hebben benaderd. „Wij hebben over het aankopen van de wo ningen meerdere reacties ge kregen. Elke keer zijn wij naar Boerengat gegaan om met die mensen te praten. Dat gebeurt in alle openheid". Van onze correspondent CLINGE - Het insti tuut voor geestelijk ge handicapten De Sterre in Clinge is nog steeds op zoek naar gast ouders voor een aantal van zijn bewoners. Het gaat om mensen die geen familie hebben of zelden of helemaal geen bezoek krijgen. De gastouders kunnen de Sterrebewoners bezoe ken en begeleiden. Be langstellenden kunnen contact opnemen met de maatschappelijk werkers van De Sterre. MEER NIEUWS OVER DE STERRE OP PAGINA ZEELAND 2 Van onze verslaggever MIDDELBURG - Op de vijf plaatsen waar in Zeeland stofverontreiniging in de lucht wordt gemeten zijn in 1986 en 1987 de Ameri kaanse normen niet over schreden. Provinciale Waterstaat voert op vijf plaatsen metingen uit waar hoge stofconcentraties te verwachten zijn: in Sas van Gent, op twee plaatsen in Ter neuzen, in Sluiskil en Borssele. In Borssele wordt ook fijn stof met een diameter van minder dan 10 micrometer gemeten. Ook de aanwezigheid van dat stof bleef -een dag uitgezon derd - binnen de perken. De metingen moeten wel aan Amerikaanse normen getoetst worden, omdat Nederland er nog geen heeft. Provinciale Waterstaat verwacht wel dat er dit jaar nog een nota met criteria komt. In 1987 is men begonnen met het analyseren van het geme ten stof. Dat geeft een duidelij ker beeld over de herkomst. Volgend jaar zal Provinciale Waterstaat de eerste resultaten daarvan bekend maken.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 9