HINDER ARTIKELEN; DEEL WARENHUIZEN VERHUURD Hoogste bieder proeft sfeer finale ,v Oranje besluit feest bij Oranjes IJSBERGSLA EN KIP Oorlog tussen ministeries oorzaak paspoort- chaos [rmachtig Minstens 17 doden bij treinongeluk in Parijs 1ZICHT Cornelissens in Waarde )E DINSDAG 28 JUNI 1988 jjjste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 EK-KEEPERSTRUI VAN HANS VAN BREUKELEN TE KOOP AANGEBODEN MSTERDAM - Een grote afslanking bij de r&D-warenhuizen gaat de komende drie jaar Irieduizend mensen hun baan kosten. Van hen 'orden 1400 met gedwongen ontslag bedreigd. 'anker verliest We aardbeving 'an Francisco Ijsbergsla, 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Merijntje Vijf pagina's Tour de France Garrison schakelt Sabatini uit Paul Verhoeven wil niet terug HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Onweer Taptoe Breda: 500 plaatsen extra AAN BEZITTERS/GEBRUIKERS VAN TELEFAX-APPARATUUR... K ■rweele won in het Belgj. ^strijd over achttien kilo- burger was één uur, één es won Trees Roegiest uit Vermorken uit Nieuw- jetbal lo Zeeuwsch-Vlaanderen ledenvergadering in café- 19.30 uur begint, komen japunten ook aan de orde: jbmpetitieleider van Zee- strijdschema en voorts de e, omzoomd door tien- Neeltje Jans tijdens )g en overwon Harold tig combinaties in de tien presteerden het UITSLAGEN 1. Lenno Vermaas met Sheila chtruiters), 2. Marcelle de Kam Ija (Oranjezon), 3. Anique Jacob- Czarda (Oranjezon). b: 1. Silvia Walraven met Ma- )ranjezon), 2. Mariska Boone met (Noord-Beveland), 3. Monique net Achim (Oranjezon). r«: 1. Marian Volkers met Udo Reyers), 2. Mare Timmerman Istar (Oranjezon), k'a: 1. Suzette Ja co teen met Ax- branjezon). ■den: 1. Jolanda Klaasse met (Walcheren), 2. Hellen Nooyen >y (Vroonruiters), 3. Nancy de Roo larmeur PD (Zuid-Beveland), den: 1. Harold Cornelissens met ihutter (Hulst), 2. Sandy den Exter ~)omingo (Noord-Beveland), 3 i Lantsheer met Donald (Oranje- den: 1. Simone Stahlie met Reto- 'oord-Beveland), 2. René van de jmet Vecter (Burghtruiters), 3 den Exter met Rapsodie (Noord- Ind). rden: 1. Kees de Visser met Thoran je Reyers), 2. Bram Klaasse met (Walcheren), 3. Kees Jan van de met Sint-Gournement (Bruinisse), MENNEN ie: 1. Wim Huitema met Britte liters), 2. Seven van Asselt met i(Lekruiters). se: 1. Adrie Louwerse met Dusty liestad). «se: 1. Peter de Kam met Sianka i ezon), 2. Nel Bol met Zommandeur ■iters). 1. Nel Bol met Ukina (Lekrui- Ipioenschappen gehouden oensdrecht. UITSLAGEN egorie: 1. A. Kurvink (Rilland), 2.J. ('s-Heer Arendskerke), 3. J. van 't ;nde ('s-Heerenhoek), 4. P. van ten (Terneuzen), 5. W. Hoondert kens zand), 6. M. Verhagen yck), 7. J. Hultermans (Sprundel), ft rhulst (Waarde), 9. A. Geers (Os- echt), 10. J. van Schilt (Halsteren), egorie: 1. Th. van de Brande (Hei- 2. T. Verhulst (Bosschenhoofd), 3 lchambre (België), 4. S. Paauwe ('«- Arendskerke), 5. L. Verhuist endaal), 6. J. de Punder (Ovezande), an de Vliet (Biezelingge), 8. J. Cats- ('s-Heer Arendskerke), 9. H. van de (België), 10. W. Wielhouwer (Som- lijk). egorie: 1. P. van Damme (Yerseke), lurton (Kloosterzande), 3. N. Zwee- (Krabbendijke), 4. T. van Camp teren), 5. F. Hopmans (Bergen op 6. J. Heese (Sluiskil), 7. D. Mesu lelburg), 8. J. de Boer (Bergen op 9. B. Desjardij (Poorugaal), 10. R ('s-Heerenhoek). anen: K. van der Horst (Standaar- n), 2. J. Potappel (St-Maartensdijk), Smet (Nisse), 4. P. van As (Roosen- 5. G. Melissant (Melissant), 6. J. rmans (Nispen), 7. H. Rouw (Kapel- W. Pennings (Roosendaal), 9. R ies (Wouw), 10. M. Go vers (België). de Acht van Eede zijn iet nationaal kampioen- e benen. r, Ad Polak, Francois Fran- Ko Harms en Marcel Gunst iden elkaar vooraan gevon- u Juist op dat moment reed dy Nieuwdorp lek, kon een reserve-fiets pakken, ir geraakte niet meer ver- dan het achtervolgend pe rt met Frank Gommers, ter Aarts, Patrick van Hul- Leo Goeree, Robert de Jon- Rudy Rabout en Wilfred s. ,ange tijd hielden deze de lopers in het zicht, maar er teveel kwaliteit vooraan om voorgoed terug te kunnen en. Met nog twee toeren te n probeerde Ad Polak er op eentje tussenuit te muizen, ar er waren er meer die in ,e wilden winnen. Een sper- ir van demarrages in de tste ronde, waarbij Niek de ■ye zich zeker niet onbe- gd liet, maar Rob Bijvang s zeker van zijn zaak. Si) am als eerste uit de laatste :ht en wist zich meters voor spandoek al zeker van de nst voor een verdienstelijk reel Remijn. Vester Aarts i nog op zijn eentje uit he' itervolgend peloton sprin- i en op de tiende plaats be- g leggen. Heddy Nieuwdorp n de spurt van de achtervol- s. dag: 1. Rob Bijvank (Westdorpe) f in 2.20.52, 2. Marcel Remijn (Wilh®Y adorp), 3. Kees Schouwenaar (GoeSA onno van de Sande (IJzendijke), 5. ak (Hansweert), 6. Francois Fran* /adendamme), 7. Niek de Taey de), 8. Marcel Gunst (Yerseke), 9- •ms (Axel) op 0.05, 10. Vester Aar® uiningen) op 1.46, 11. Heddy Nieuw' p (Yerseke) op 2.01, 12. Frank Gonj" "s (Philippine), 13. Patrick van van Gent), 14. Leo Goeree (Kruinij1' 15. Robert de Jonge (Lewedorp); L ly Rabout (Zuidzande), 17. Wil#* is ('s-Heerenhoek), 18. Peter Mol venpolder), 19. Philip Lamp».®? de), 20. Eric van Nieuwkerk (Kap®11®' Meden? Met een ..Kleintje" in Oe Stem heeft u absoluut het meeste succes. Immers vele tienduizenden Stemlezers/leze- ressen (ruim 6 van de 10) hebben speciale be langstelling voor onze ..Kleintjes"-rubriek ..Te Koop aangeboden" DE STEM i De ongewassen trui van Hans van Breukelen. De afdruk tan de gestopte Russische strafschop staat er nog op. - FOTO DE STEM/JOHAM VAN GURP Van onze verslaggever De Stem begint vandaag met de telefonische ver koop bij opbod van de trui waarin keeper Hans van Breukelen de nu al legen darische finale van de Europese kampioenschap pen voetbal heeft gespeeld. De trui waarin hij de strafschop van de Russen heeft gestopt en door deze daad, wie weet, Oranje voor een nederlaag heeft behoed. De opbrengst van de veiling gaat naar de ac tie voor de met honger be dreigde Indiaanse boeren in Zuid-Mexico. „De lezers van De Stem moe ten die drie tientjes per In diaan, het klinkt wat oneer biedig maar zo is de slogan van de hele actie, gewoon op kunnen brengen," zei Van Breukelen gisteren toen hij zijn trui overhandigde. „Het is zelfs de plicht van de lezers om de mensen in dat door droogte geteisterde gebied te helpen." De momenteel razend po pulaire keeper vond het vrij normaal om in alle commotie rond het behalen van het Europees kampioenschap even stil te staan bij de el lende in Zuid-Mexico, toen hij Stem-verslaggever Chris van Nijnatten dit weekend aan bood zijn trui aan de actie af te staan. Elke fan van het Ne derlands elftal - bedrijven mogen uiteraard ook meebie den - kan vanaf 09.00 uur deze morgen de telefoon pakken en meebieden. De spelregels: De trui wordt telefonisch geveild via het speciale actie-telefoon nummer op de centrale redac tie van De Stem in Breda. Dat is 076 236213. Er wordt ver kocht bij opbod, dagelijks van 09.00 tot 17.30 uur. Elk serieus bod wordt genoteerd en bie ders zullen telefonisch op de hoogte worden gehouden van eventuele hogere biedingen. De veiling sluit exact vrijdag middag 1 juli om 12.00 uur. Dan zal degene met het hoog ste bod met de trui naar huis gaan. Minimaal moet de trui duizend gulden opbrengen, een lager bod uitbrengen heeft dus geen enkele zin. Een vader betrapt. Na vijf weken voetbal kan Hans zijn acht maanden oude dochter Svenja weer ver zorgen. - FOTO DE STEM/JOHAN VAN GURP &D: 3000 mensen weg in onze verslaggever )e warenhuizen gaan zich toeleggen op zes produktgroe- m. De supermarkten en meubelafdelingen verdwijnen, te enkele produktgroepen zoekt V&D onderhuurders. Vee dependances, in Heerlen en in Eindhoven, worden esloten. De afslanking zal vooral het personeel op kantoren, in de in koop en de distributie treffen. niiiW Kenvinn Winkelpersoneel blijft groten- t? deels buiten schot, voor zo ver het lukt ongeveer zeshonderd jnonze correspondent 1ANSWEERT - De binnen- aarttankercombinatie Linda 1 en Linda 2 van de tderij Van Linde BV in ïaamsdonkveer heeft na aanvaring met de sluis J de haven van Hansweert 50.000 tot 300.000 liter ben- ine verloren. lie scheepvaartverkeer op het ianaal door Zuid-Beveland erd stilgelegd. Het ongeval is olgens de politie veroorzaakt »r een verkeerd ingezette manoeuvre door de schipper. ïemand raakte gewond. De nis werd niet beschadigd. De taine is inmiddels verdampt. treft AN FRANCISCO (AP) - let noorden van de Ameri- aanse staat Californie is «troffen door een krach- ige aardbeving, waardoor 'olkenkrabbers in het cen tum van San Francisco op un fundamenten stonden zwaaien. beving werd in een groot «bied gevoeld en duurde op ffl aantal plaatsen ongeveer 10 wnden. De Geologische ienst registreerde een kracht an 5.0 op de schaal van Rich- Het epicentrum lag onge- 35 kilometer ten zuiden an San Jose, op de San An- :'eas Fault, de grote breuklijn e door Californie loopt. Er '«td niet direct melding ge laakt van schade of slachtof- irs. (ADVERTENTIE) van hen bij onderhuurders on der te brengen. Op dit moment werken ongeveer achttiendui zend mensen bij V&D, die sa men twaalfduizend volledige arbeidsplaatsen bezetten. Ondernemingsraad en vak bonden werden gistermorgen ingelicht over de plannen, die vervolgens tijdens een perscon ferentie werden toegelicht. Het personeel kreeg de informatie aan het eind van de middag. De vakbonden zijn geschrok ken van de dramatische cijfers en willen de plannen eerst be studeren. Bij monde van be stuurder G. Toussaint van de Dienstenbond FNV hebben zij ernstige kritiek op het mana gement van de warenhuis- groep, onder leiding van drs. A.G.J.M. Dreesmann. Hij heeft de warenhuizen de afgelopen jaren laten versukkelen, aldus Toussaint. De groepsdirectie wordt ingekrompen van 7 naar 3, maar blijft onder leiding van dezelfde Dreesmann, een neef van topman Anton Dreesmann van het Vendex-concern waar toe de warenhuizen behoren. Volgens de V&D-groepsdi- rectie is de sterke terugval in de verkopen in de tweede helft van 1987 aanleiding geweest voor ingrijpende maatregelen die al langer werden overwo gen. Vorig jaar leed de waren- huisgroep een verlies van ƒ36 miljoen, na in de voorgaande jaren ook al in het rood te zijn geëindigd. Dat was de voor naamste reden dat de winst van het Vendex-concern vorig jaar terugviel van ƒ302 tot ƒ226 miljoen. Dreesmann wekte gisteren de indruk dat de reorganisatie op zijn eigen initiatief gebeurt. Maar volgens de vakbonden stond de projectgroep die de plannen de afgelopen maanden in alle stilte heeft gemaakt, on der leiding van drs. S. van der Kaaij, de financiële topman van het Vendex-concern. ZIE OOK ACHTERGRONDPAGINA Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Het Oranje- eltal besloot het Europa- feest gisteren bij de Oran jes thuis. Elftal en begelei ders hesen zich gisteren voor de laatste maal in het nette pak en reden naar Huis Ten Bosch in Den Haag, waar koningin Bea trix, prins Claus, Prins Jo- han Friso en Pieter Van Vollenhoven de Oranje machine verwelkomden. Tijdens de korte, besloten, plechtigheid in het paleis be vorderde staatssecretrais Dees (Sport) trainer/generaal Rinus Michels tot officier in de Orde van Oranje-Nassau en werd aanvoerder Ruud Gullit geridderd. Na de korte plechtigheid verschenen de leden van de koninklijke familie samen met de Nederlandse spelers even op het bordes, waar fo tografen opnieuw klaarston- Een sfeervol moment tussen twee geboren leiders: Beatrix en Ruud. den om de, vermoeid ogende, voetballers samen met ko ningin Beatrix te fotografe ren. Ruud Gullit zei dat het hem plezier deed dat de foto grafen op afstand werden ge houden. „Dan weten jullie ook eens wat dat is," aldus een lachende Gullit. De wat saaie bijeenkomst op het bordes stond in schrille tegenstelling met het feest vóór de poort. Daar stonden opnieuw duizenden suppor ters uren te wachten op de spelersbus. Het half uur ver traging werd door de massaal opgekomen Haagse school jeugd opgevuld met een ge zongen variant op 'We gaan naar München toe'. De scho lieren maakten er 'we zijn aan het spijbelen' van. Een uur later kregen ze nog een keer de gelegenheid hun ke len schor te zingen, toen de spelersbus zich voor de laat ste maal een weg moest ba nen, op weg naar rust. (ADVERTENTIE) Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees in de aanbieding krop Kip, 0Ü ovenklaar, QQ kilo Bij het ongeluk werd een enorme ravage aangericht op een ondergronds gelegen per ron. Een aantal wagons van de twee treinen werd volledig in elkaar gedrukt. Reddingswer kers zeiden dat zij de eerste vijf ernstig gewonden hadden be vrijd. Een onbekend aantal passagiers zit nog bekneld in de wrakstukken. Het ongeluk gebeurde gister avond. Er werd direct een eer ste hulppost ingericht in het station en het ondergrondse deel van het complex werd af gesloten. Minister van trans- 'Mstraat 10, Breda, Tel.076-215469 Dreesmann stoot Vroom af Van onze Haagse redactie DEN HAAG - De lang sle pende voorbereiding van een nieuw paspoort is een gevolg van de strijd tussen de departementen van Bui tenlandse en van Binnen landse Zaken - „Het zijn ge scheiden werelden". Met name ambtenaren van Buitenlandse Zaken traden eigenzinnig op bij de voorbe reiding van het grensdocu- ment, zelfs zo dat medewerkers van de Vereniging voor Neder landse Gemeenten op een gege ven moment uit het overleg met het departement wilden stappen. Dat zeiden directeur Fleers en voormalig hoofddirecteur Berg van de VNG gisteravond voor de parlementaire enquê tecommissie paspoorten. Fleers en Berg beschuldigden ambte naren van BZ van tegenwer king bij pogingen van de VNG inspraak te krijgen namens de gemeenten. „De ambtenaren waren diplomatiek en char mant, maar ze paarden dat aan arrogantie," aldus Berg. Eerder op de dag hadden twee ambtenaren van BZ toe gegeven dat van 1984 tot 1986 slechts een handvol ambtena ren op i hun departement werkte aan het paspoort. De toenmalig staatssecretaris Van Eekelen (Buitenlandse Zaken, thans minister van Defensie) was feitelijk politiek verant woordelijk voor de invoering van de pas, maar bemoeide zich niet intensief met de problema tiek. De opvolger van Van Eeke len, staatssecretaris Van der Linden, was nadrukkelijker betrokken. Maar, zo zeiden de zegslieden van de VNG, hij nam ondanks goede wil de noodzakelijke beslissingen niet, zodat het proces van voorberei ding opnieuw stagneerde. Ove rigen? zei VNG-directeur Fleers dat de samenwerking met BZ inmiddels sterk is ver beterd. De enquêtecommissie pas poorten hoorde de eerste getui gen: ambtenaren van Binnen- en Buitenlandse Zaken en ver tegenwoordigers van gemeen ten en provincies. De twee ge hoorde ambtenaren van Bui- I VANDAAG 4 KATERNEN I Pagina 1: Erik Breukink: „Beter voor de dag komen dan vorig jaar". Peter Winnen: „in de Tour is geen plaats voor sentiment". Pagina 2: Jean-Francois Bernard, favoriet in tranen. Andy Hampsten leeft in twee werelden. Pagina 3: Hennie Kuiper wil afscheid in Parijs. Luis Herrera in bloedvorm. Jeile Nijdam kandidaat eerste gele trui. Pagina 4: Teun van Vliet: „De Tour is mijn terrein niet". Urs Zimmermann: „ik heb de kwaliteit om de Tour te winnen". Pagina 5: Tour-kaartjes met plaatsen op de route en doorkomsttijden. Zina Garison (foto) schakelde gisteren in de achtste finales van het damestoernooi van Wimbledon verrassend Ga- briela Sabatini uit. Bij de heren balanceerde Ivan Lendl op de rand van de afgrond in zijn partij tegen de Australiër Mark Woodforde (toto), die zelfs een matchpoint had. ZIE SPORT 1 Met de film 'Robocop' brak regisseur Paul Verhoeven defi nitief door in Amerika. Hij heeft het naar zijn zin daar. Ne derland hoeft voor hem voorlopig niet zo. Vervelende erva ringen met zowel Sonja Barend als Adriaan van Dis zijn daar debet aan. ZIE DE STEM GIDS Eerst opklaringen, later op de dag toenemende bewolking en kans op een bui, mogelijk met onweer. Wind matig uit noordelijke richtingen. Maximum 19-21, minimum 14-16 graden. BREDA (ANP) - De bezoe kerscapaciteit van de Na tionale Taptoe in Breda wordt met bijna 500 plaat sen uitgebreid tot circa 3.500. Het bestuur heeft hiertoe besloten omdat de laatste jaren de negen voor stellingen bijna steeds uit verkocht waren. De Nationale Taptoe wordt dit jaar van donderdag 25 augus tus tot en met zaterdag 3 sep tember op het terrein van het de Koninklijke Militaire Aca demie (KMA) in Breda gehou den. Marketingonderzoek heeft uitgewezen dat het publiek graag overdekt zit. Daarom heeft het bestuur besloten alle zitplaatsen dit jaar overdekt te maken. Dit is door bestuurs voorzitter drs. N. Keuning be kendgemaakt. (ADVERTENTIES) PARIJS (AP) - Op het Parijse Gare de Lyon zijn twee trei nen op elkaar gebotst. Daarbij vielen minstens 17 doden en 40 gewonden, aldus de politie. Dagblad De Stem en Weekblad Zeeuws Vlaamse Koerier beschikken al geruime tijd over een telefax-aansluiting. De thans in gebruik zijnde apparatuur is 24 uur per dag ingeschakeld, zodat u op elk door u gewenst moment redaktionele berichten en/of advertentieteksten aan ons kunt overseinen. Onze telefax is bereikbaar voor Terneuzen e.o. op tel.nr. 01150-96554 voor Hulst e.o. op tel.nr. 01140-19698 port Louis Mermaz spoedde zich naar het station om de ra vage in ogenschouw te nemen. Volgens de eerste berichten zou een van de twee treinen het station op volle snelheid zijn binnengereden en achterop de andere trein zijn gebotst, die net zou vertrekken. Spoorwegfunctionarissen gaan ervan uit, dat de binnen komende trein naar een ver keerd spoor werd geleid. Ook gaat men na of die trein mis schien zo hard reed, dat hij dwars door een wissel is ge schoten. I Mei deze bon kunt u een nieuwe abonnee Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden 0 DE NIEUWE ABONNEE HEET: hlaam: Adres: Postc.:Plaats:....-- Telefoon:-- Bank of gironummer:- Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: D maand per automatische afschrijving ad.. kwartaal acceptgirokaart ad- kwartaal per autom. afschrijving ad ƒ23,90 ƒ71,85 69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw O PARKER JOTTER BADHANDDOEK tenlandse Zaken, Uiterlinden en Sondaal, schetsten een beeld van enkele deskundige ambte naren, die zich op het ministe rie bezig hielden met het pas poort. Pas bij het aantreden van huidig staatssecretaris Van der Linden werd de paspoort-staf op het departement uitgebreid. Vanaf dat moment werden ook pas onafhankelijke instituten ingeschakeld om de kwaliteit van het nieuwe paspoort te tes ten; voor die tijd deden de ambtenaren dat voornamelijk zelf. Mijn naam: Adres:i Postc.:Plaats: handtekening Stuur deze bon in een Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112, 4800 VB

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1