n n TDEK DE Oranje zaterdag tegen Russen in EK-fïnale ADVIES VAN ECONOMISCHE COMMISSIE AAN KABINET: Zeeuws industriegebied 'Vierkant' onderbelicht Iraanse op wacht 'Geldig paspoort op vakantie is geen luxe maar noodzaak' a: opbrengst in omhoog Maxwell en Generale beginnen medium- bedrijf L0SSI' Merijntje 'Ook Kamerleden mee in vliegtuig naar Oranje' EVEN NAAR JAC. HERMANS IJSBERGSLA Met; in KLEINTJE DEN HAAG (ANP) - Ambtelijke topadviseurs van het kabinet pleiten voor forse huurverhogin gen waarmee deze in de jaren negentig kosten dekkend worden. De huren moeten jaarlijks met 2,5 procent omhoog. Recordvangst cocaïne in Antwerpen Verkoop ZEEUWSE GEMEENTEN OVER VIERDE NOTA: Koningin maakte 'flinke blunder' bij Spaans bezoek DONDERDAG 23 JUNI 1988 Michel van de Korput: Poulen voor Mexico IN MEXICO Onrecht bij de overheid HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Droog weer MlNHTOS&MM<H<EUS K D 3RUGGE Gulden Vlies I 14.30 u. Bigfoot. 20 u. Wish you were here. Gulden Vlies II 20 u. Eleni. Gulden Vlles III 14 en 20 u. The last emperor. Memling 14.30 u. Dirty dancing. [20 u. No way out. Rembrandt 20 u. Running man. IGENT Decascoop 115,17.30, 20 en 22.30 u. Death wish 4. 20 en 22.30 u. Someone to watch over me. 15,17.30, 20 en 22.30 u. Biloxi blues, a.l. 15,17.30, 20 en 22.30 u. No man's land, a.l. 17.30 en 22.30 u. Moonstruck, I a.l. 15,17.30 en 22.30 u. Amazone women on the moon, a.l. 20 u. Cry freedom, a.l. 15,17.30, 20 en 22.30 u. Home- front, a.l. I 15,17.30 en 22.30 u. Fatal attrac- tion. 15,17.30 en 22.30 u. Young- blood, a.l. 15,17.30, 20 en 22.30 u. The mi. lagro beanfield war, a.l. 15 en 17.30 u. Commando, a.l. 20 u. The laste emperor, a.l. 20 u. Empire of the sun, a.l. 15 en 20 u. Hello again, a.l. 20 u. Big blue, a.l. 17.30 en 22.30 u. L'Oeuvreau noir, a.l. 15 en 20 u.China girl, a.l. 15,17.30 en 22.30 u. 9'/a Weeks Studloscoop 22.30 u. Rumble fish. 20 u. Storia d' amore. 20 en 22.30 u. Bird. 20 u. Babette's feest. 22.30 u. La vie est un long fleuve tranquille. KNOKKE/HEIST Laguna Beach - 11-19 u. 27* Int. kartoonfestival. s c h i e t i n g e n LAMSWAARDE Café de Lamsoren - 14u. vleeskaarting. ST. JANSTEEN Waranda - 13.30 u. schieting. Iten van de auteursrechtorg: et afgelopen jaar gestegenti voor en daarmee het ondi n alsmede uitgevers te verd jaarverslag 1987. ontvangsten aan auteursi met 14 procent tot 91,5 milji In 1986 was dat bedrag 80,2 joen. De exploitatielasten Stemra tegen nauwelijks a danks toegenomen activiteit van 10,7 miljoen naar 10,9 mi joen. Dit resulteerde in een a der de auteurs en uitgevers verdelen bedrag van 83,2 mi joen gulden (1986: 67,2 miljc Het enorme succes van de overtrof daarbij de terugga van de grammofoonplaat, dus Buma/Stemra. Buma verwacht voor 11 een verdere groei van het verdelen bedrag tot 55 miljt gulden. Ook Stemra verwa' een stijging zonder daar cieze cijfers voor te geven. Bij Buma/Stemra zijn re streeks ongeveer 10.000 comp nisten, tekstdichters en mir kuitgeverijen aangesloten. .VI u B«n dikke kans op succes. Inderdaad een heel <Skke omdat nepen ven de tien Stem-lezere en -lezereaeaen n'i m week uit In onze ..KIelnt|ee"-kolommen kijkt ol er lota •"L. gading bl| eteat. Dat zijn elke dag vele tienduizenden klelntiee lezere. DE STEM I f28stéjaarêanë Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 i Van 't Schip, Kieft, Bosman en Van Basten keken in de juin nan hun hotel naar de wedstrijd Italië-Rusland. - fotoanp Door Chris van Nij natten UNTERHACHIN G - „Ik had liever de Italianen ge had", bekende Hans van Breukelen gisteravond, ter wijl hij languit op zijn bed de laatste beelden van de wedstrijd Rusland-Italië aan zich voorbij liet trek ken. „Ik zeg dat puur gevoelsmatig. Zij zijn toch de smaakmakers van het Europees Kampioen schap geweest. Het was dan een glamourfinale geworden. Een spetterend einde van een mooi toernooi". Van Breukelen schat de kan sen op winst voor Nederland in de finale op 'fifty-fifty'. Ruud Gullit bekijkt de finale van za terdag in het Olympiastadion van de zonnige kant. Dat Rus land als tegenstander uit de bus kwam rollen ziet de Mila- nees als een voordeel. „We ken nen deze ploeg nu door en door. Ik weet wat ik aan ze heb. Vol gens mij hebben we een beste kans om te winnen. Ik ben blij met deze tegenstander. Ik schat dat wij iets sterker zijn dan zij". Nu Rusland mede-finalist is, verwacht de KNVB meer kaar ten te krijgen voor de finale. Bij de bond vermoedt men dat er enkele contingenten tickets uit Italië ter beschikking van de Nederlandse bond komen. Het reisbureau Roever uit Am stelveen, een van de subspon sors van de voetbalbond, is druk doende reizen te organi seren. „Er is alleen geen vlieg tuig meer te krijgen", aldus een woordvoerster van dat bureau. „Alle Nederlanders zullen vrij dagnacht met bussen naar München vervoerd worden. Dat zal een lange tocht worden voor zo'n groot legioen". Doordat de Russen, die zelf weinig tot geen supporters meebrengen, als tegenstander van Oranje opereren, is het volslagen onbekend hoeveel Nederlanders in de gelegenheid zullen zijn de eindstrijd bij te wonen. Zegslieden van het or ganisatiecomité vermoeden dat er 25000 tot 30000 Hollanders naar Beieren zullen trekken, al of niet voorzien van een toe gangsbewijs. zie ook sport 1 'Huren moeten fors omhoog' I Van onze correspondent i BRUSSEL - De Britse me- -magnaat Robert Max- I well en de Société Générale in België gaan samen een mediumbedrijf van wereld- formaat opzetten. startkapitaal van de nieuwe onderneming is 150 [miljoen pond, ruim een half miljard gulden. Maxwell en de [Raad van Bestuur van de Ge nerale maakten dat gister- I avond samen bekend. Het nieuws over het nieuwe [samenwerkingsverband sloeg in Brussel in als een bom. Vol- i een woordvoerder van de Generale zijn de besprekingen i Maxwell en Generale- gouverneur Lamy, die in het grootste geheim al weken met elkaar in gesprek zijn, in een vergevorderd stadium. Het ini tiatief voor de gesprekken is j van Lamy uitgegaan. Maxwell, die al over een gi- jgantisch krantenimperium be- Jschikt en een aandeel van 12 [procent heeft in de Franse tv- I zender TF-1, wil voor de hele Europese markt tv-program- jma's gaan maken. Zijn eerste project is de opzet van een [nieuw nationaal dagblad en sa- teiliet-tv in Portugal. De Generale, van wie een [aantal Belgische partners be- j langen heeft in de Luxem burgse commerciële zender [RTL, legt zich pas sinds kort op telecommunicatie toe. Wel kondigde Generale-gouver- neur René Lamy enkele weken [geleden aan, dat zijn Raad van Bestuur meer verscheidenheid jm de dienstensector beoogde, «eer activiteiten van de Belgi- '"he superholding in de media ster waren daarbij voorzien. De bekendmaking van de [^gevorderde samenwer- ngsplannen tussen Maxwell [an de Generale volgde gister- jjvond op berichten in de "ranstalige Belgische pers dat fte Italiaanse industrieel Carlo t Benedetti, die in de Gene- jrale een minderheidsbelang Mt van 48 procent, van plan '°u zijn al zijn aandelen in één 'fansactie aan Maxwell over te poen. De Italiaan zou voor zijn pakket van totaal 14 miljoen rondelen tussen de 3- en 6-mil- P™ gulden hebben gevraagd. heeft er begin dit j aar bij na 'miljard voor betaald. Woordvoerders van de Ge prate Maatschappij en van dë' iWee hoofd-aandeelhouders, rUez en Cerus, wilden gisteren penwel de aanstaande over- techt van het aandelenpakket P°g niet bevestigen. Zij willen tegelijkertijd de objectsubsidies op woningen verlagen en uiteindelijk afschaffen. Het vrijkomende geld kan worden gebruikt om de belastingen te verlagen. uaAoq uoaoi '6 'isauedrnap '8 'japipps uba' uijb 9 'paza uea lood g 'spi3aJ S 'ia(8d do jjaA g 'jjaop do iu Russen lappen Italianen aan hun laars Dat staat in een advies van de Centrale Economische Com missie, die bestaat uit topamb tenaren, de belangrijkste advi seurs van het kabinet op so ciaal- en financieel economisch terrein. Het advies is opgesteld ten behoeve van de discussies in het kabinet over het toekom stige volkshuisvestingsbeleid. Volgende week vrijdag zal een aantal betrokken ministers zich voor het eerst over het ad vies buigen. Zij hebben op dit moment nog geen standpunt ingenomen. In juli wil het vol tallige kabinet knopen door hakken over de nota 'Volks huisvesting in de jaren negen tig'. De economische adviseurs vin den het onaanvaardbaar dat de overheid jaarlijks tien miljard gulden blijft uitgeven aan sub sidies in de volkshuisvesting. Zij noemen een aanzienlijke BRUSSEL (ANP) - De Bel gische douane heeft in de Antwerpse haven een partij van ruim 91 kilo zuivere co caïne ontdekt, zo is woens dag bekendgemaakt. De cocaïne, die afkomstig is uit Argentinië, was verborgen aan boord van een Algerijns schip. Op straat zouden de drugs minstens vijftig miljoen gulden hebben opgebracht. In verband met de vangst werd een 37-ja- rige Canadees aangehouden. Van onze verslaggever GOES - De industriële regio Westerschelde, het Zeeuwse 'vierkant' van twee zeeha vens en de steden Terneu zen, Vlissingen, Goes en Middelburg, verdient meer aandacht in de vierde nota ruimtelijke ordening van het kabinet. Dat zeggen de gezamenlijke Zeeuwse gemeentebesturen in een brief aan minister Nijpels. De teneur van hun reactie komt overeen met die van het provinciebestuur: Zeeland is onderbelicht in de vierde nota. Ook de gemeenten zijn onte vreden dat het Westerschelde- bekken meer ontwikkelings kansen krijgt, op voorwaarde dat er een vaste oeververbin ding komt. Die voorwaarde miskent volgens hen de huidige economische betekenis van het gebied. Dat Zeeland buiten de cen trale stedenring valt, die het kabinet ziet als de 'motor van de nationale economie', steekt de gemeenten bijzonder. Van vermindering in de jaren '90 'te verdedigen'. De SEC is voor stander van een jaarlijkse huurverhoging van tenminste 2,5 procent, tegen de een pro cent waarvan nu wordt uitge gaan. Daarbij is de inflatie en de stijging van de bouwkosten nog niet meegerekend. De topambtenaren stellen voor mensen die te goedkoop wonen op grote schaal door te laten stromen naar duurdere wonin gen. Ook moeten veel meer wo ningwetwoningen worden ver kocht, met name aan mensen met een laag inkomen. De ver koop van tienduizend van deze woningen levert de Staat en de woningcorporaties elk 150 mil joen gulden op, terwijl de koper een netto-woonlast van 250 gulden krijgt. Nu betaalt hij nog 450 gulden huur. De inko mensgrens voor het subsidie beleid moet aanzienlijk onder de 30.000 gulden komen te lig gen (20.000 voor alleenstaan den), zegt de SEC, die heeft be cijferd dat er 2,7 miljoen huis houdens onder het volkshuis vestingsbeleid vallen. Het Nederlands Christelijk In stituut voor de Volkshuisves ting (NCIV), waarin de christe lijke woningcorporaties sa menwerken, acht het eveneens tijd voor een wezenlijke ver nieuwing van de volkshuisves ting. „De situatie in de volks huisvesting mag de overheid geen enkele aanleiding geven om zich uit deze sector terug te trekken. Wel is er een wezen lijk andere taakverdeling tus sen overheid en particulier ini tiatief nodig" aldus een conclu sie van de verenigingsraad van het NCIV. het toch al schaarse overheids geld zal daardoor nog maar weinig naar de provincie vloeien. En die heeft het al moeilijk genoeg nu het rijk steeds meer diensten uit de re gio wegtrekt, en daarmee het economisch draagvlak aantast. Het kabinet heeft volgens de gemeentebesturen niet alleen de kansen van de Zeeuwse eco nomie over het hoofd gezien, maar ook de woon- en recrea tiemogelijkheden. Vooral de vier grootste Zeeuwse steden zouden meer aandacht moeten krijgen. De brief legt de na druk op de potenties van het gebied Middelburg/Vlissingen, waar met zo'n 80.000 inwoners een 'relatief hoogwaardig stde- lijk klimaat' kan ontstaan. Tenslotte vinden de gemeen ten dat onder het hoofdstuk 'Nederland-Waterland' in de vierde nota het de recreatieve functie van het Deltagebied er bekaaid is afgekomen. Een en kele 'pijlaanduiding' langs de westelijke helft van Nederland wordt gezien als 'een te vrij blijvende benadering'. Van onze correspondent BARCELONA - Koningin Beatrix heeft een flinke blunder gemaakt tijdens haar bezoek maandag avond in Amsterdam aan een voorstelling van de Catalaanse theatergroep 'Els Joglars'. Het gezaghebbende Madri- leense ochtendblad El Pais vond de vergissing van Bea trix interessant genoeg om er een speciaal kader aan te wijden op de achterpagina in de druk gelezen roddelkolom van de krant. De groep 'Joglars' staat al jaren onder leiding van de omstreden directeur Alberto Boadella. In de jaren '70 vluchtte Boadella Spanje uit, omdat hij door de strenge censuurraad vanwege een theaterstuk werd vervolgd. Beatrix maakte maandag avond tijdens het optreden in Amsterdam van de gelegen heid gebruik om te vertellen dat zij in die tijd voor Boa della op de bres gesprongen was en voor hem had gepleit bij de regering van dictator Franco. De leden van de Joglars tikten haar onmiddellijk op de vingers, want de koningin had zich vergist. Boadella vluchtte het land uit tijdens de democratische regering van premier Adolfo Suarez. Dictator Franco lag toen al lang en breed in het graf. SCHIPHOL (ANP) - Nog te veel Nederlan ders beschikken naar de mening van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol niet over een geldig paspoort en zijn zich onvoldoende bewust van de risico's die dat met zich meebrengt. Met de te verwachten massale uittocht van Ne derlanders voor de deur die hun vakantie willen gaan doorbrengen in het buitenland vreest de marechaussee ook een toename van mensen die op Schiphol pas tot de ontdekking komen dat zij niet beschikken over het grensdocument dat no dig is om het land binnen te komen waar zij naar toe willen. Dan wendt men zich tot de ma rechaussee om hulp en goede raad, die daar ech ter wel te krijgen maar duur zijn. „Iedereen zou ervoor moeten zorgen dat hij of zij beschikt over een paspoort dat nog tenminste i vandaag 4 katernen EEN piek voor de pot én een piek voor Mexico. Dit idee doet ex-international Michel van de Korput de Stern-lezers vandaag aan de hand als bijdrage aan de actie van Mensen in Nood om de Indianen van Tehuantepec van de hon gersdood te redden. DE STEM-LEZERS HELPEN GIRO 111 1222 IN NOOO DEN BOSCH O V Vandaag een beeld van de acties zoals die nu op gang zijn gekomen, zoals in Sint-Willebrord waar ze huis-aan-huis geld gaan inzamelen. zie regio BIJSTANDGERECHTIGDEN wordt soms groot onrecht aangedaan. Genieten ze eindelijk eens een leuke bijver dienste, als ze de krant rondbrengen bijvoorbeeld, dan pikt de overheid het meerverdiende via de belastingdienst gewoon terug. Werken wordt dan afgestraft. morgen in de stem specifiek DROOG weer met enkele wolkenvelden, vooral in het bin nenland. Min. 7-12, max. 15-20. Zwakke tot matige wind uit noordelijke richting. Vooruitzichten van vrijdag tot maan dag: vrijdag veel bewolking, nadien zonnig maar met noor den wind. Maximum temperatuur tot rond de 20 graden in de het binnenland. DEN HAAG (ANP) - Dinsdag hebben naast vier bewinds lieden ook zeven Kamerleden gebruik gemaakt van de mo gelijkheid met een militair toestel naar Hamburg te vlie gen om de voetbalwedstrijd Nederland - Bondsrepubliek Duitsland bij te wonen. Premier Lubbers heeft dit woensdagavond schriftelijk geant woord op vragen die het SGP-Kamerlid Van der Vlies eerder op de dag had ingediend. Van regeringszijde vlogen mee de gevolmachtigde minister van Aruba en drie staatssecretarissen (Dees, Evenhuis en Van Hou- welingen). Om welke Kamerleden het gaat wordt niet in het ant woord vermeld, maar bij navraag in de Tweede Kamer werd be vestigd dat aan de vlucht hebben deelgenomen: Kok (PvdA), Wor rell (PvdA), Lankhorst (PPR), Eisma (D66), Hermans (VVD), Fris sen (CDA) en Borgman (CDA). De premier acht de vragen naar verhaal van reiskosten die zijn gemaakt indien het louter zou gaan om een privébezoek 'niet rele vant'. „Ten behoeve van de vliegvaardigheid moeten militaire vliegers vlieguren maken. De vlucht van het militaire toestel past in dit schema en heeft dus geen extra kosten veroorzaakt", zo schrijft de premier. (ADVERTENTIES) EEN vrouwelijke soldaat van het Iraanse rebellenleger Mujahedin dat aan de zijde van Irak vecht tegen het bewind in Teheran, staat op wacht in de Iraanse grensstad Mehran. De stad werd maandag door de rebellen op het Iraanse leger veroverd. - FOTO AP Aanbiedingen geldig van do. 23 t/m za. 25 juni 1988 en alleen in filialen met een groente-afdeling. lili I deze bon kuni u een nieuwe abonnee ai Mei deze bon kunl u een nieuwe abonnee aan melden 0 DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon; Bank of gironummer: negen maanden geldig is", zo stelt de comman dant van de Koninklijke Marechaussee-brigade Schiphol, luitenant P. Verdonk. Hij vindt een dergelijk document een noodzaak en geen luxe. Het niet hebben van een geldig paspoort noemt hij 'misplaatste zuinigheid'. Hoewel voor veel Europese landen een toeris- tenkaart voldoende is om toegelaten te worden vindt Verdonk dat niet genoeg. Ook een verlo pen paspoort dat door sommige landen wordt geaccepteerd wanneer de geldigheid niet langer dan vijf jaar is verstreken, raadt hij af. „Een toeristenkaart of voorlopig paspoort zijn geen geldige legitimatiebewijzen. Veel mensen zijn al in het buitenland in de problemen gekomen om dat ze dachten daarmee geld te kunnen opne men. Dan blijkt zo'n papier niet voldoende. Een geldig paspoort is dat wel", aldus Verdonk. Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 O kwartaal acceptgirokaart adf 71,85 kwartaal per autom. afschrijving adf 69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem. Antwoordnr. 112,4800 VB Breda te'

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1