f Marco van Basten velt Engeland VOORAL ENGELSEN HOUDEN HUIS RDM maakt kans op Israëlische order 1 Fondsen pakken pensioenbreuk aan Bom doodt vijf Britten IUWING! hard stikke leuk tentRetoing EVEN NAAR JAC. HERMANS f\ 2 stuks Merijntje Nauwelijks meer werklozen bij verhoging minimumloon rmaatschappjj] it-Nederland van YERSEKE nd (WMZ) nigde irbank DONDERDAG 16 JUNI 1988 7 biljarts) - zaal DÜSSELDORF - Het Europese Kampioenschap voetballen in West-Duitsland wordt ernstig ont sierd door toenemend supportersgeweld. erkloosheid in eeland gedaald KOMKOMMERS BOSPEEN per bos Mm-prus&Maxi-keus NU ZONDER PROBLEMEN VAN BAAS VERANDEREN Hypnose inde tv-studio Hulp bij aankoop luidsprekerboxen HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Opklaringen A59 at 8 piten bedrijf stellen op woensdag 15 juni 1988 vanaf jr, of zoveel langer /ater geleverd wor- igde druk. s aanwezig dat tij- volgend op de uit- .en bruin water uit •lekken op het was- >m in die periode et wassen van kle- .1 ingeval van bruin doorstromen tot |t u terecht op het Goes, telefoon n enkele vorm van Jor schade die zou uit het feit dat be- of personen niet En gewaarschuwd. tppij SALDO VANAF 2.500- 5.000,- 10.000,- BASIS- RENTE" (%PJ) 2V« 2V2 23/4 3 PREMIE RENTE" PJJ TOTALE RENTE" (%PJ) 1 l3/4 l3/4 2V4 3V2 4 43/4 ijzigingen voorbehouden. renigde Spaarbank neer voor spaarders. i M KMnltM' in De Stem. zoveel Wizondere en ^ïïiiente eenWedlngen In ,«en EIK" 0*0 w»«r DE STEM j2g^telaarganë Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 Van onze sportredactie DÜSSELDORF - Dank zij drie vol treffers van een getergde Marco van Basten versloeg Nederland gister middag in een uitermate spannende wedstrijd Engeland met 3-1 en hield daarmee de kans op een plaatsje bij de laatste vier in eigen hand. Het Nederlands elftal zal zaterdag in Gel- senkirchen dan wel van Ierland moeten winnen. De groenhemden verrasten op nieuw, dit keer door een 1-1 gelijkspel te gen de Sovjetunie. Het Nederlands elftal startte in Düssel- dorf met twee 'nieuwe' spelers. Marco van Basten verving John Bosman, terwijl Er- win Koeman John van 't Schip naar de tribune had verdreven en als hangende linkerspits optrad. „Onder deze omstandigheden bevestig ik graag mijn ongelijk", gaf bondscoach Rinus Michels als reactie op het succes van 'tweede keus' Van Basten na afloop van de wedstrijd. Van Basten greep zijn kans met beide handen aan en toonde aan zijn technische streken nog niet verleerd te zijn. Met zijn eerste optreden sinds lange tijd in het Ne derlands elftal trad hij eventjes, maar nadrukkelijk uit de schaduw van vedette Ruud Gullit die net als tegen de Russen niet echt kon vlammen. „Dit is voor mij een heel mooi mo ment", zei de topscorer, die van Rinus Mi chels kort voor tijd een applauswissel kreeg. Het zat Oranje in de eerste helft overi gens bepaald niet tegen. Gary Lineker - voor een leeg doel nota bene - en Glenn Hoddle raakten in die fase de binnenkant van de paal. Met het eerste doelpunt van Van Basten kort voor rust legde Oranje de basis voor de zege. Engeland kon via aanvoerder Robson nog gelijk komen maar twee treffers bin nen drie minuten van Van Basten zorg den voor de definitieve knock-out van de Britten. Door deze tweede achtereenvolgende nederlaag is Engeland kansloos voor een plaats in de halve finales en kan het evenals Denemarken de koffers klaar zetten. Het duel van zaterdag tegen de Sovjetunie is voor Engeland van geen en kel belang meer. (1 Dolle vreugde bij de twee 'Italiaanse' aanvallers van Ne- I derland: Marco van Basten en Ruud Gullit. - foto anp Supportersgeweld rond EK ?/aal aanbevolen: \tgebonden vissoep k I/s van de kalfs- en thaas met kreeft- en dragonsaus k \iijs met aardbeien en slagroom f39.50 1 Van Oosterom) Hulst-Tel. 01140-11492 ij over uw spaargeld len beschikken en hoge rente zoekt, is 'atentrekening een >aarvorm voor u. let de Patentrekening op elk gewenst mo- londer opzegtermijn amekosten over uw ld beschikken, n u krijgt twee keer een hoge basisrente meeste gevallen ook n extra premierente, aldo op 1 juni of 1 de- r minimaal f. 2.500,-, itvangt u deze extra rente. In de tabel zien dat met het stij- 1 uw saldo, ook de ba- premierente mee en. )us kom snel langs bij n onze kantoren. Dan meteen vrij uitzicht j hoge rente. Met name de Engelse supporters hebben de afgelopen dagen huis gehouden in Düsseldorf, waar de Engelse ploeg gisteren tegen het Nederlandse elftal het onderspit delfde. I De politie in Düsseldorf, met gen hen optreden in Frankfurt 12.300 man in actie om het ge- I weid binnen de perken te hou- I den, arresteerden gisteren I ruim 300 supporters. Bij hevige I gevechten tussen Engelse en Westduitse supporters vielen I tientallen gewonden. Het supportersgeweld heeft 1de Britse premier Thatcher zelfs tot de uitspraak verleid, [dat het Engelse elftal ver- vroegd uit het toernooi moet worden teruggetrokken. Ook in [het Britse parlement gaan [stemmen op om het Engelse team uit het EK terug te trek- I ken. De Times stelde dat de rellen van deze week voor het oog van de wereld de indruk gewekt 1 moeten hebben dat Groot-Brit- tannië 'een dierentuin met ge vaarlijke wilde beesten is die worden losgelaten op weerloze I buitenlandse steden'. Vandaag zal de Britse rege ring zich beraden over even tuele stappea Volgens Uefa- secretaris Bangerter hebben de rellen in Westduitsland zo goed als zeker een eind gemaakt aan de hoop van de Engelse clubs, om volgend jaar weer aan de Europese toernooien mee te mogen doen. Het supportersgeweld begon ondagavond in Stuttgart, waar de Engelsen hun eerste l wedstrijd tegen de Ieren, verlo- ren. Ruim 100 Engelsen werden toen opgepakt. Onderweg van Zuidduitsland naar Düsseldorf j moest de Westduitse politie te- DDELBURG - Door de gun- tige invloed van het seizoen is de werkloosheid in Zeeland af- piopen maand licht gedaald: E® 9,9 naar 9,6 procent. Ook voor juni ziet het er niet weent uit op de Zeeuwse ar- emsmarkt, want tegelijk met dalende werkloosheid jeide het aantal vacatures. Met 9,6 procent werklozen' zDn 10.432 mensen) steekt fciu?? nog ahyd gunstig af W landelijk cijfer (13,3 pro- Odsondanks is deze voor- r.°ng verkleind vergeleken rmH 6611 iaar geleden. In mei „0? iaar lag het percentage landelijk 13,4. Met zes procent werklozen is urg nog altijd koploper in .■provincie. Heel Zeeuwsch- naanderen telt 8,8 procent fklozen, en steekt ook daar- ieland^'® rest van en Keulen. De hevige rellen dinsdag nacht, overigens geprovoceerd door Westduitse jongeren, had de schrik er bij de inwoners van Düsseldorf goed ingejaagd. Zo timmerden de meeste mid denstanders hun zaken dicht, nadat ze eerder enorm veel schade hadden geleden van wege plunderende Engelsen. Grote spanning ontstond in de namiddag bij het stadion, waar 2.000 dronken Engelsen de Nederlandse supporters stonden op te wachten. Met moeite kon de politie beide groepen gescheiden houden. Tijdens de wedstrijd Enge- land-Nederland arresteerde de politie in de binnenstad ruim 150 Westduitse supporters, die van plan waren bezoekers van die wedstrijd aan te vallen. Ze gedroegen zich volgens de poli tie zeer provocerend. De Nederlandse supporters hebben zich, met een enkele uitzondering, behoorlijk gedra- gea Wel vernielde een groep van 200 Nederlanders bij het stadion Engelse auto's. Het merendeel van de Ne derlandse supporters is direct na de wedstrijd van Oranje te gen Engeland naar huis ge gaan. Een woordvoerder van de politie toonde zich over het al gemeen tevreden over het ge drag van de Nederlandse sup porters. Onder de ruim 300 op gepakte relschoppers bevinden zich dan ook geen Nederlan ders. Inmiddels heeft de Tweede Kamer de KNVB verweten dat de voetbalbond nauwelijks haar best doet om een eind te maken aan het voetbalvanda lisme op de Nederlandse vel den. Minister Van Dijk (Binnen landse Zaken) kondigde aan dat er het komend voetbalsei zoen mobiele TV-installaties komen die, bemand door poli tiepersoneel, de supporters in de gaten houden. Als suppor ters over de schreef gaan wor den ze met behulp van de TV- beelden berecht. ZIE OOK STEM-COMMENTAAR EN DE SPORTPAGINA'S JERUZALEM - De Rotterdamse Droogdokmaat schappij maakt volgens defensie-kringen in Tel Aviv een goede kans om een order voor de bouw van enkele onderzeeboten voor de Israëlische marine in de wacht te slepen. De Nederlandse scheepswerf zou drie onderzeeboten van de Walrus-klasse kunnen leveren voor de prijs van twee vergelijkbare boten van de Duitse werf ADW. Afgezien van de lagere prijs wordt de Nederlandse erva ring bij de bouw van onderzeeboten in Israël als een groot pluspunt beschouwd. Van belang voor Israël is ook, dat de RDM in tegenstelling tot de Duitse concurrentie heeft toe gezegd, de boten samen met de noodlijdende staatswerf in Haifa te bouwen. Of de koop doorgaat hangt ook af van de Nederlandse en Amerikaanse regeringen. Den Haag heeft tot dusver altijd het standpunt ingeno men, dat Israël een land is in een spanningsgebied, waar aan geen wapens worden geleverd. Voor de levering van onderzeeboten is een Nederlandse exportvergunning ver eist. De Schiedamse werf Wilton-Feijenoord heeft twee jaar geleden tevergeefs van de Nederlandse regering een ver gunning gevraagd voor de verkoop aan Israël van onder zeeboten van de Dolfijnklasse. Politiemannen in de Westduitse stad Düsseldorf achtervol gen Engelse supporters die in de stad grote vernielingen hadden aangericht. In de nacht van dinsdag op woensdag raakten de Engelsen slaagse met Westduitse jongeren, die de Engelse supporters hadden uitgedaagd. Toen de politie hard ingreep keerden beide supportersgroepen zich tegen de agenten. Gisteren overdag sloten bijna alle middenstanders hun zaken, bevreesd voor nieuw supportersgeweld. Dat bleek vanwege de enorme politiemacht mee te vallen. Rond het stadion in Düsseldorf had de politie meer dan 2.000 agenten geposteerd. - fotoap (ADVERTENTIES) 99 Aanbiedingen geldig t/m za. 18 juni 1988 en alleen in filialen meteen groenteafdeling. Eng land Ut UTRECHT (ANP) - Een nieuwe stichting van pen sioenfondsen gaat pen sioenbreuk - het verlies aan pensioenrechten dat kan optreden als iemand van werkgever verandert - ver der helen. De Stichting Dienstverlening Levensj arenpensioenfondsen (SDL) heeft de bij haar aange sloten fondsen al zover gekre gen dat ze zich verplichten de pensioenbreuk nog verder te rug te dringen. Bovendien hoopt de SDL morgen een principe-overeen komst te tekenen met de pen sioenfondsen die verenigd zijn in de Stichting Dienstverlening Samenwerkingsverband (SDS). Dat akkoord moet het pen- sioenverlies terugbrengen als een werknemer overgaat van het ene soort pensioenfonds (le vensjaren) naar het andere (dienstjaren) en omgekeerd. Aan SDL zijn nu al verbon den de bedrijfstak-pensioen- I fondsen van de metaalindus trie, de metaalnijverheid en de architectenbureaus, alsmede ondernemingspensioenfondsen. Samen zijn ze goed voor 400.000 van de 700.000 deelnemers aan levensj arenf ondsen. Aan SDS (dienstj arenf ond sen) zijn 300.000 deelnemers verbonden, zodat het vrijdag te sluiten akkoord van toepassing zal zijn op ongeveer 700.000 pensioengerechtigden. Dat akkoord voorziet in een systeem van waarde-over- dracht bij overgang van een werknemer van een levensj a- renfonds naar een dienstjaren- fonds en omgekeerd. SDL-voorzitter Van Kouwen hoopt dat deze overeenkomst zich als een olievlek uitbreidt doordat steeds meer pensioen fondsen zich aansluiten. Zo wordt dan bereikt dat alle 3,2 miljoen deelnemers van pen sioenfondsen zonder pijn van baan kunnen veranderen. Bovendien wordt ermee voorkomen, dat de politiek maatregelen neemt die leiden tot een opgelegde uniformering van allerlei pensioenregelin gen. Daarmee zou Van Kouwen bijzonder ongelukkig zijn, om dat dan waarschijnlijk niet de beste regelingen maar de door- snee-regelingen bepalend wor den voor wat er met de pen sioenen zal gebeuren in ons land. Het is de Stichting van de Arbeid, het centrale overlegor gaan van werkgevers en werk nemers, al meer dan vijftien jaar niet gelukt om tot over eenstemming te komen over de pensioenbreuk. Van Kouwen schrijft dat toe aan de opstelling van de vak bonden die onder druk van de ambtenarencentrales dwars la gen. Ambtenaren vreesden vol gens hem een achteruitgang van hun voorzieningen, maar onder druk van vooral privati sering van overheidsdiensten lijken de geesten ook daar nu rijp voor meer gelijke pen sioenregelingen. Toetreding van het ABP tot het pensioencircuit zou het aantal deelnemers in één klap met een miljoen doen toene men. Van Kouwen zegt dat het he len van de pènsioenbreuk zoals hij die voorstaat, niet hoeft te leiden tot forse premieverho ging op korte termijn. De pen sioenfondsen hebben over het algemeen voldoende reserves om dit op te vangea I VANDAAG 4 KATERNEN Psychotherapeute Annette Hef fels hypnotiseert morgenavond in het tv-programma 'In therapie' een meisje uit Breda dat aan mi graine lijdt. „Ze wilde zelf erg graag. Niet uit exhibitionisme, maar omdat ze wilde meehelpen te laten zien wat hypnose nu wer kelijk is. Hypnose is heel ge woon, het is geen wondermiddel, maar vooral geploeter". ZIE GIDS 1 In het woud van soorten luidspreker boxen raakt menige consument ver dwaald. Maar met een beetje bege leiding heeft het enorm gevarieerde aanbod in de winkels het prettige voordeel dat iedereen uiteindelijk wel kan vinden wat van zijn gading is. MORGEN IN DE STEM SPECIFIEK Eerst veel bewolking, gevolgd door opklaringen. Wind zwak tot matig uit richtingen tussen noord en oost. Maximum tem peratuur 20-22, minimum 13-15 graden. Van onze correspondent LONDEN - Vijf Britse militairen zijn om het leven geko men bij een bomaanslag in de Noordierse stad Lisburn. Tot dusver heeft nog nie mand de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. In Lisburn is het hoofdkwartier De bom, die verborgen was in een auto, ontplofte aan het einde van een hardloopwed strijd voor amateurs. Het is nog niet bekend hoeveel mensen gewond zijn geraakt. van de Britse veiligheidstroe pen in Noord-Ierland geves tigd. Van onze Haagse redactie DEN HAAG - De hoogte van het minimumloon heeft nauwelijks invloed op de werkloosheid in ons land. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam. De onderzoekers constateren dat een direct effect van het minimumloon op de werkloos heid niet kan worden vastge steld, maar sluiten niet uit dat de hoogte indirect wel gevolgen heeft. Een verhoging van het minimumloon zou tot verho ging van de andere lonen kun nen leiden. Een bewijs daar voor is evenwel niet gevondea Deze resultaten staan haaks op uitlatingen van minister De Koning (Sociale Zaken). Die heeft al tweemaal geprobeerd het minimumloon voor volwas senen te verlagen. Dat zou volgens hem posi tieve gevolgen voor de werk loosheid hebben. De Koning wil het minimumloon voor alle mensen van 23 tot 27 jaar op het niveau van een 23-jarige bren gen. De Tweede Kamer heeft daar al tweemaal een stokje voor gestoken, maar de be windsman blijft studeren op een verlaging van het mini mumloon. Het rapport rekent ook af met de stelling dat werklozen niet willen gaan werken als ze er financieel weinig op vooruit gaan. Er is weliswaar een ver band geconstateerd tussen uit kering en loon, maar dat ver band is niet zo groot dat er sprake is van een algemene lijn. dwf hnn kunt u een nieuwe ahnnneè a Met deze bon kunt u een nieuwe abonneê aan melden 0 Hij toont zich bovendien niet erg bezorgd, dat de overheid belasting zal gaan heffen over die reserves via de zogeheten Brede Herwaardering. Het is, zegt hij, ten slotte de overheid die door het helen van pen sioenbreuk de mobiliteit op de arbeidsmarkt wil vergroten. Van Kouwen erkent dat zijn voorstel wel kan leiden tot pre mieverhogingen bij die pen sioenfondsen die niet in eigen beheer de reserves hebben ge vormd maar in zee zijn gegaan met een herverzekeraar, dus een van de grote verzekerings- maatrschappijen. Daar zijn volgens Van Kou wen de reserves minder als ge volg van in het verleden uitge keerde winstdelingen en be taalde dividenden. Ongeveer zes procent van de deelnemers in pensienfondsen hebben te maken met een her verzekeraars en voor hen is premieverhoging zeker niet uitgesloten bij aansluiting in een pensioencircuit. DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving adƒ23,90 O kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving adƒ6935 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam; Adres: Postc.:Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112, 4800 VB Breda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1