Voorhoeve:4VVD is klaar voor verkiezingen' IJSBERGSLA EN SPEKLAPJES Zeeuwse iwemmei 3r succes ïeldespoi Zwarte bevolking de straat op Proteststaking in Zuidafrika groot succes Derde tv-net kost politieke partijen leden EURO 88 ui ,S KABINET NIET SNEL GARANDEERT DAT NIEMAND WORDT ONTSLAGEN Gestolen auto's naar Afrika den Brabei 'WE LATEN ONS NIET DOOR CDA ONDER DRUK ZETTEN' Merijntje Echtpaar bij ongeval in Axel gedood )N GOES SPORT IN 'T KORT in BREDA - Als het kabinet niet snel garandeert it er als gevolg van het verdwijnen van de renzen binnen de Europese Gemeenschap geen Iwongen ontslagen zullen vallen, gaat de louane harde acties voeren. Schieten Grondprijzen dalen GEREVGE KIJKDICHTHEID VERONTRUST OOK ANDERE ZENDGEMACHTIGDEN Maruschka Detmers: 'Geen sekssymbool' Regen B.O.S. Ijsbergsla "7C krop O Speklapjes, met zwoerd, 500 g 4^3.25 C/IQ kilo 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. laar, Pirn Huibregtse J en Hannie de Jager, /(J Lookman en Cees Roo^l UITSLAGEN 8- en 9-jarigen (100 zwemmen, 3500 meter I en 815 meter lopen): l Noteboom 18.52, 2. RuuJI mijn 21.50, 3. Alex 1 22.15. Meizjez: 1. Astrid Bent* 26.46. 10- en 11-jarigen (ISO i zwemmen, 5000 meter i en 1200 meter lopen): l. i Brehm 23.15, 2. Sander i. rucqrere 25.35, 3. Sioerti J der Pluym 27.50. Meisjes: 1. Anjolie Wis»] 2. Tanja Gerards 28.40,3. j que Scheurwater 32.21. 12- en 13-jarlgen (200 zwemmen, 1500 meter I en 1750 meter lopen): 1 1 Roose 59.20, 2. Ullrich 'L trich 59.25, 3. Jan van v*j] 59.27. Meisjes: 1. Nathalie 59.51, 2. Nicole van de 60.34. 14- en 15-jarigen (250 1 zwemmen, 11 kilometer i en 2500 meter lopen): 1 den Braber, 2. Leon van Hi ren, 3. Frans van Velzen. 4 x 200 meter vrije zlag dames: 1. Stormvogel 1 9,28.8,"jl Bruinvis 9.50.2, 3. De Stormvc 10.21.2. ZONDAG MEISJES 200 meter vrije slag dames: l.lt leen Knoester 2.15.8, 2. Pa. Geervliet 2.18.5,3. Constanciaü tens 2.20.6. 100 meter vlinderslag tot 12 jr. Jiska de Ruijsscher 1.22.2, 21 Verplanke (ZVS) 1.23.8, 3. 1 xandra Knoester (STV) 1.292 100 meter vlinderslag tot 18 J Silvia Schmitt (SCH) 1.14.4,2l tinka Brouwer 1.15.2,3. Con Martens 1.15.2. 200 meter schoolslag Ariene Knoester (STV) 2.51J Arlette Knoester 2.56.4, 3. Bos 2.57.6. 100 meter schoolslag tot 12 j Ryan Verplanke 1.28.7, 2 1 xandra Knoester 1.29.1, 3. Jis Ruijsscher 1.32.3. 100 meter schoolslag tot 14 j Melanie Bos 1.24.0,2. Stephana! ranek 1.26.9, 3. Eliza Kouta (STV) 1.27.3. 50 meter vrije slag dames: 1.1 leen Knoester 28.5, 2. Martens 28.7, 3. Rianne 29.5 5 x 50 meter estafette vrije tlql mes: 1. Stormvogel 1 22&1, Schelde 1 2.32.4, 3. Stormvi 2.33.6. JONGENS 400 meter vrije slag heren: 1. li nie Babijn 4.24.6, 2. Eelco van] mert 4.33.2,3. André van Zij pi] 100 meter rugslag tot 10 jaar: L jen Boidin (ZVS) 1.38.9, 2. Lawalata (LUC) 1.40.3, 3. Holswilder (STV) 1.40.6. 100 meter rugslag tot 16 Eelco van Gemert 1.07.9 (I aspirantenrecord), 2. Edward Dj ker Kleijn 1.06.5, 3. Serge .r 1.10.2. Jl. 100 meter rugslag tot 18 2. Ronnie Babijn 1.05.9, 2. Andli] Zijp 1.11.6, 3. Jan Boone f 1.12.5. 100 meter rugslag heren: 1. Thoen 1.10.8, 2. Martin var, Hooft (SCH) 1.11.4, 3. Harry C 1. lings (GANZE) 1.13.9. 2. 100 meter vrije slag tot 10 j Bert van Waes (ZCK) 1.21.5,2| jen Boidin 1.24.9, 3. Robin Jul 11. (STV) 1.27.0. 2. 100 meter vrije slag tot 14 J 3. Dirja de Boe 1.03.3, 2. Nicolu] verola (STV) 1.04.0, 3. Tyl Ven teren 1.05.4. 100 meter vlinderslag tot II Ji Ronnie Babijn 1.02.9, 2. Zijp 1.06.9, 3. Marcel van 11. (STV) 1.09.3. .2, 100 meter vlinderslag Rudi Goudswaard (LUC) 1.8 Harry Geerlings 1.10.0, 3 1, Thoen 1.10.0. 2. 4 x 100 meter wisselslag 1 heren: 1. Schelde 1 4.26.0, 1| Ganze 4.53.2,3. Luctor 4.58.3. C-jongens: 1. Dynamo RKHAV 6156, 3. Marathon AV'56 5251,5. Zeeland Sport 1 Delta Sport 4620. D-jongens: 1. AV'56 43flJ RKHAV 3805, 3. Marathon Scheldesport 2720, 5. Delta i 870 punten. de a- n- s- rie ïse 1st. de de Paardesport ien en. elle de 691- '56) ter, eke met ren 'ege eter mer eter chel X)g- 1.078 70, 2. i7. 2. 76, 2. 96. 8, 2. Zee- 4836. :land 4. .13. irt u een dikke kans op succes. Inderdaad een heet dikke omdat negen ven de tien Stem-lezers en -lezeresesen f ..k in «veek uit In onze „Kleintjes"-kolommen kijkt of er iets l frijn gading bij staat. Dat zijn elke deg vele tienduizenden l„nnunw= htomtlas lezer». DE STEM h^tejaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 I Voorhoeve FOTO DE STEM/JOHAN VAN GURP Van onze Haagse redactie DEN HAAG - De WD schuwt vervroegde verkie zingen niet. Ze is er volgens fractieleider Voorhoeve 'klaar voor'. In de verbale oorlog die al enige dagen tussen de rege ringspartners CDA en WD woedt, daagde Voorhoeve gis teren het CDA uit: 'Als de coa litiepartner erop uit is - ik ga daar overigens niet van uit - en verkiezingen wil dan zal ze kunnen vaststellen dat de WD daarvoor klaar is'. Zonder de premier met name te noemen reageerde de WD- leider opnieuw op de uitspraak van Lubbers op de partijraad van het CDA, afgelopen zater dag. Lubbers waarschuwde toen de WD dat het CDA 'des noods alleen verder' zal gaan met het hervormen van het stelsel van gezondheidszorg (het plan-Dekker). Op die uitdaging zei Voor hoeve gisteren: 'Voor dreige menten zijn wij niet ontvanke lijk. We zijn alleen geïnteres seerd in argumenten. Wij zul len in het debat over 'Dekker' zakelijk blijven. We laten ons niet onder druk zetten'. Kort voordat Voorhoeve tot zijn uitspraken kwam, deed premier Lubbers een ongebrui kelijke zet in de strijd tussen de coalitiepartners. In een brief aan de Tweede Kamer kwam hij terug op het vorige week gevoerde debat over het veron derstelde WIR-lek. In dat debat kwam het tot een keiharde botsing tussen CDA en WD. Het CDA had eerder gesuggereerd dat vice- premier De Korte (VVD) de bron van het lek zou zijn ge weest, waardoor veel onderne mingen kort voor het afschaf fen van de WIR nog enige mil jarden guldens binnen hadden kunnen slepea Tijdens het debat hield de WD-fractie het voor mogelijk dat het lek bij het CDA en wel licht zelfs bij premier Lubbers had gezetea Wederzijdse eisen voor het aanbieden van excu ses voor deze verdachtmakin gen werden niet ingewilligd. Een onderzoek door de rijks recherche wees uit dat de pre mier de top van de CD A-fractie een week voordat het kabinet tot besluiten over de WIR kwam, had ingelicht Premier Lubbers noemde za terdag de WD-houding in dat debat "politiek vandalisme, waarvan ik niet gediend ben'. In het debat had de premier desgevraagd ontkend dat hij leden van de CDA-fraetie eer der van zijn opvattingen over de WIR op de hoogte had ge steld dan vice-premier De Kor te. In WD-kring bleef twijfel over het waarheidsgehalte van die uitspraak. Vandaar dat de premier zijn toevlucht nam tot een brief. Ongebruikelijk na dat een debat in de Kamer is afgesloten. Over de zaak zelf schrijft Lubbers dat De Korte al ge ruime tijd op de hoogte was van de opvattingen van de pre mier. WD-fractieleider Voor hoeve reageerde op de brief en die uitdaging terughoudend. 2IÊ COMMENTAAR OP PAGINA BINNENLAND ouane dreigt met acties fat is gisteravond besloten op een bijeenkomst in Nij- grk van douaniers, aangesloten bij de christelijke bond i overheidspersoneel CFO. Als de EG-binnengrenzen I verdwijnen verliezen 2.500 van de 7.500 werkne- ers bij de douane hun baan. er, als gevolg van de eenwor ding van de Europese markt, in totaal 4.600 werknemrs ver dwijnen. De douane neemt meer dan de helft voor reke ning. Behalve de eenwording van de Europese markt eist ook de automatisering bij de belas tingdienst een zware tol. Ver der zullen er banen verdwijnen als gevolg van de voorgestelde vereenvoudiging van het belas tingstelsel. De bonden hebben inmiddels bij minister Ruding de eis ge deponeerd dat de bewindsman elk jaar vijf tot tien miljoen gulden moet vrijmaken om de sociale gevolgen van het ba nenverlies bij de douane tot een minimum te beperken. 'Dat geld moet hoe dan ook op tafel komen. Hoe, zal me worst wezen. Als Ruding een deel ervan bij de EG kan ver halen is ons dat best Hij ziet maar', aldus Borst. (Mgens CFO-bestuurder Borst ijn gedwongen ontslagen hoe i ook uit den boze. Hoewel i de kant van de overheid eur-generaal Boersma de belastingienst, waar de louane onder valt) is toegezegd at niemand voor 1993 voor hoeft te vrezen, is de FO daardoor niet gerustge- leld. Integendeel. De grenzen bin- de EG moeten in 1992 ver- wijnen en te vrezen valt dat ist vanaf 1993 de grootste lappen gaan vallen, zei Borst. De circa 250 CFO-douaniers ieten hun baas - minister Ru- van Financiën - ondub- nig weten dat er zo snel logelijk duidelijkheid en ze- irheid moet komen Tot nu is bij dit spel zonder gren- i maar één ding zeker. Na- 'ijk dat er niets zeker is', al- s een gebelgde douanier. Bij de komende afslanking i de belastingdienst betaalt E douane de zwaarste tol. Van 5 in totaal 32.000 werknemers de belastingdienst moeten HET FAVORIETE renpi Diminuendo, eigendom_ sjeik Mohammed van heeft zaterdag de klai Oaks van Epsom gewoi Het was de derde keer f 1985 dat een paard van de bische sjeik zegevierde in] race, die met 150.000 pond (1 een half miljoen gulden)! gedoteerd. Winnende W was de Amerikaan Steve 0 then. Na 2400 meter had l nuendo een voorsprong j vier lengten op Sudden I DE FIN Tapio Saey heeft zaterdag tijdens wedstrijden in Münchenl wereldrecord luchtdnfl weer, 10 meter, gebracWJ 699,1 punten. Dat is 0,3 P^l meer dan het oude recorij Sovjetrussische Marina brantsjeva evenaarde mei] punten het wereldrecord I1 pistool en haar landg Anna Maloekina deed met] punten hetzelfde op standi geweer. Gevangenen maken amok na weghalen van naaktfoto's LONDEN (RTR) - Een be vel van de directie om alle naaktfoto's van de muren van de cellen te halen, is oorzaak geweest van een opstand in de gevangenis in het Britse Haverigg, ten noorden van Londen. Zo'n 25 gedetineerden maakten van de verwar ring gebruik om te ont snappen. Inmiddels zijn 12 van ben weer opgepakt. Na het bevel van de di rectie sloegen de gevange nen het meubelair kort en klein en stichtten brand jes. Tien gevangenen lie pen bij de rellen lichte verwondingen op. De gevangenis van Mil- lon is de afgelopen jaren vaker het toneel geweest van ongeregeldheden. (ADVERTENTIE) «raat 10, Breda, Tel.076-215469 Politiek vist achter (derde) net Van onze correspondent AXEL - Bij een verkeerson geval op de Langeweg on der Axel maandagmorgen vroeg een echtpaar uit Ter- neuzen gedood. Drie andere inzittenden van de personenauto, onder wie twee zoons van het omgekomen echtpaar, zijn met verwondin gen overgebracht naar het Eli sabeth ziekenhuis te Sluiskl. Ze zijn buiten levensgevaar. Het ongeval is volgens de rijkspolitie het gevolg van overmoeidheid van de bestuur der, de 40-jarige E. Vijent, die vermoedelijk door slaap werd overvallen. Daarbij raakte hij met zijn voertuig in de linkerberm. Bij een poging terug op de rijbaan te komen is de personenauto over de kop geslagen. Vijent moet op slag zijn gedood even- als zijn 55-jarige echtgenote. I De beide zoons van 16 en 14 jaar en de 15-jarige K H. uit Westdorpe raakten gewond. Het gezelschap keerde terug uit Rotterdam waar het optreden van Michel Jackson had bijge woond. DEN HAAG - Vorig jaar zijn de prijzen van land bouwgrond in bijna het hele land gedaald. Tegelijkertijd wordt meer be taald voor het kopen van melk quota, laat minister Braks (Landbouw) de Tweede Kamer weten. In het Westbrabantse kleigebied daalden de prijzen met 4 procent, in het zandge bied met 3 procent. Op veel plaatsen in Zuidafrika ging de zwarte bevolking gisteren de straat op, zoals hier in Pietermaritzburg. Het kwam nergens tot ernstige ongeregeldheden. - fotoap JOHANNESBURG (RTR) - Ruim twee miljoen zwarte Zuidafrikaanse werkne mers zijn maandag in sta king gegaan. Ze gaven daarmee gehoor aan een oproep van het zwarte vak verbond COSATU tot een drie daagse landelijke protestactie tegen de beperkende maatrege len van de regering tegen de vakbonden en anti-apartheids organisaties. 'Daarmee is het de grootste staking uit de geschiedenis van Zuidafrika', aldus een woord voerder van COSATU. COSATU had tot de actie op geroepen uit protest tegen een wetsontwerp dat de rechten van de vakbonden sterk aan banden legt De nieuwe wet verbiedt solidariteitsstakingen en stelt de vakbonden aanspra kelijk bij illegale werkonder brekingen. In Natal raakten maandag negen zwarten gewond toen een brandbom in hun bus werd gegooid. Maar volgens de poli tie bleef het verder vrij rustig op de eerste dag van de natio nale protestactie. De omvang van de staking is een succes voor het COSATU, dat wegens de bepalingen van de noodtoestand niet openlijk tot een staking kon oproepen. Volgens werkgeversorgani saties is de regio-Johannes- burg het zwaarst getroffen door de staking. In dit gebied bleef 90 procent van het perso neel van fabrieken en winkels weg. In de mijnen wordt niet ge staakte vanwege een rechter- Van onze verslaggever DEN HAAG - De grote poli tieke partijen maken zich ernstig zorgen over het ge ringe effect van hun poli tieke uitzendingen via Ne derland 3. De geringe kijkdichtheid van het derde tv-net is er oorzaak van dat zich na partij-uitzen dingen nog nauwelijks nieuwe leden aanmelden. Het partijbureau van het CDA krijgt na elke politieke uitzending van die partij nog maar tien procent van het vroegere aantal nieuwe leden binnen. Meldden zich vorig jaar na elke uitzonding nog minstens 400 nieuwe leden, Ne derland 3 levert nog slechts ge middeld 40 aanmeldingen op. Het CDA heeft de andere partijen gevraagd om samen het initiatief te nemen om de politieke uitzendingen weer op de druk bekeken netten 1 en 2 te krijgen PvdA-voorzitter Sint voelt daar wel voor. Maar de partijen zullen in ieder geval tot oktober 1989 moeten wachten want pas dan wordt de indeling van de tv- en radio-zenders opnieuw beke ken En omdat minister Brink man de zeggenschap daarover in de Mediawet heeft afgestaan aan het Commissariaat voor de Media zullen de partijen via politieke druk weinig aan de situatie kunnen veranderen Overigens is het pikant dat met name CDA en PvdA de grote voorstanders zijn ge weest voor het derde net en de inrichting daarvan De zorg van de partijen over de geringe kijkdichtheid op Nederland 3 wordt ook gedeeld door de andere zendgemachtig den op dat net, maar de pa niekreactie van de partijen gaat hen toch wel wat ver. Zo vindt IKON-directeur Koole het absurd, als door de opstelling van de partijen Ne derland 3 in discrediet zou worden gebracht De IKON heeft wel rekening gehouden met voorlopig een geringere kijkdichtheid. Het DINSDAG 7 JUNI 1988 I VANDAAG 4 KATERNEN I Ruud Gullit, meester Oranje: 'Ik voel me sterker dan ooit' IWinrich Granitzka, Polizei-director Keulen: 'Freundlich und Friedlich' Bobby Robson, manager Engeland: 'Het beste rapport van de klas' I Michael Oshemkov, manager Sovjetunie: 'Banden worden doorgeknipt' Jack Charlton, coach Ierland: 'Wij zijn de zwakste van de acht' I Gianluca Vialli, spits Italië: 'De laatste serieuze test' Emilio Butragueno, vedette Spanje: 'Wij kunnen van iedereen winnen' Franz Beckenbauer, teamchef West-Duitsland: 'We missen persoonlijkheden' I Denemarken: Afscheid van unieke generatie I Wedstrijdprogramma, EK op televisie, resultaten kwalificaties en selecties „Mensen die me een bepaald stem pel willen opdrukken, begrijpen me niet. En degenen die zeker na 'Man na' nóg denken dat ik een sekssym bool ben, hebben nooit iets van mij of m'n films begrepen". Aldus Ma ruschka Detmers, de Nederlandse actrice die in Italië en Frankrijk een ster werd. ZIE GIDS-1 HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Veel bewolking met van tijd tot tijd regen. De wind matig uit noordelijke riohtingen. Maximum temperatuur 15-17, minimum 9-10. AMSTERDAM (ANP) - De politie denkt met de arrestatie van elf mensen een organisatie te hebben opgerold die on geveer 100 luxe auto's heeft gestolen om ze daarna naar met name Ghana en Nigeria te smokkelen. De auto's waren ruim vier miljoen gulden waard. De politie verwacht nog meer arrestaties te verrichten. De wa gens gingen via een exportbedrijf in Rotterdam, waar de 28-jarige Ghanese directeur ze in kleine aantallen voegde tussen honderden tweedehands auto's wel legaal naar Afrika werden verscheept (ADVERTENTIES) Brabantse Opleidingen Staatsexamens Smrispad 57 5046JBTfourg telefoon 013-369044 PARTICULIERE ÉÉNJARIGE OPLEIDING MAVO-HAVO-VWO - met vakgericht» studiebegeleiding - consequente huiswerk controle - gemiddelde groepsgrootte 8 leerlingen - percentage geslaagde BOS-leeriingen bij de staatsexamen» 1987:85% Brochure: INSTITUUT BOS SmMapad 57 - TWwg - M. 01M59044/354180 lijk verbod, dat vorige week is afgeondigd Eenheden van het leger pa trouilleerden in de zwarte woonsteden en hielden een oogje in het zeil bij de bus- en spoorwegstations om werkwil ligen te beschermen tegen eventuele acties van stakers. In de voorsteden van Johan nesburg reden vrachtwagens van de politie op en neer om werknemers die door de sta king bij het openbaar vervoer niet op hun werk konden ko men, een lift te geven. Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees in de aanbieding |i lm nieuwe net heeft volgens Koole tijd nodig om volwassen te worden en in dat kader accep teert deze zendgemachtigde een tijdelijke teruggang van kijkers èn inkomsten van de actie Wilde Ganzea Het Humanistisch Verbond vindt dat er nog wel het een en ander gesleuteld moet worden aan het derde net Het pro gramma is nog te versnipperd. Maar de ervaringen zijn over wegend positief. Bij Teleac maakt men zich wel zorgen om de teruglopende kijkdichtheid. Via Nederland 1 en 2 haalde Teleac nog een kijkdichtheid van 6 procent Dat is nu teruggelopen tot am per 1 procent. Bij de NOS is men zich ter dege bewust van de onrust door de lage kijkcijfers. In het na jaar zal er gekeken worden naar de programmablokken die het meeste problemen ge ven. DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad...{23,90 D kwartaal acceptgirokaart ad{71,35 kwartaal per autotn. afschrijving ad-69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Postc.:Plaats: handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB Breda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1