CS KNVB: rekening politie na chaos kaartverkoop [AGE OPKOMST IN FRANKRIJK VOORDELIG VOOR RECHTS Dat zit er weer op CDA uit gratie kiezers Lubbers dreigt VVD met kabinetscrisis Simonis: Katholiek onderwijs moet overheid weerstaan Politie maakt jacht op trappende bromfietser Steun voor Gorbatsjov ALS REGELS IN STRUD ZUN MET DE EIGEN DOELSTELLINGEN RADIO 2 RADIO 3 RADIO 4 RADIO 2 RADIO 4 keendert v/d Born ZekerheidI Oók voor de toekomst MAANDAG 6 JUNI 1988 W E O B IaRIJS - De eerste ronde van de vervroegde irlementsverkiezingen in Frankrijk hebben de jialistische partij van president Mitterrand iet de voorspelde triomf gebracht. Verkiezing Miss Peking afgelast 'VOLKSVERZEKERING MOET' Merijntje Erik Breukink slaat grote slag Rob Ehrens wint GP Hickstead Morgen zes pagina's EK Kuip vol voor Michael Jackson HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Mooi maar fris K jriek; 7.20 Het weer; 7.25 uws; 7.35 Uitgaanstips; 7.45 narucren; 8.06 TROS Aki Ontbijtgast 9.03 Prijzen, Kieskeurig; 9.35 Plantei Eek; 9.50 Autorubriek; 10.06 v ?ken bezeten; 10.20 Pr ij ze ns 35 Op uw gezondheid; 11.06 le Prijzenslag; 11.15 Doe 't briek; 11.30 Nieuwsgast; u ■erisme. 12.03 Oud plaatwerk ïrman Emmink. NOS: 12.56 ld. voor land- en tuinh ROS: 13.06 TROS Aktua. ij |>untry. 14.30 Aktua Sport, ij >ulissen. NOS: 19.02 Cabaret? thon 1988. NOS: 23.05 Met het, i morgen. KRO: 0.02-7.00 Ca| tmarathon 1988. Ier heel uur nws. VARA; 71 ion-stop oude hits. 8.03 De ig. 12.03 De Rooie Haan. imité van aanbeveling. 13.25 Hollands. KRO: 16.03 Cai irathon 1988. 19.00-7.00 idiol. er heel uur nws. NCRV; 7j irie voor negen. 9.03 Gospei-ro 0.03 Popsjop. 12.03 Paperclip., io. 14.03 Popstation. 16.03 Za| ag-sport. NOS: 18.03 Driest ICRV: 19.02 Koploper. 20.02 i op special. 21.02 Elpee- en CD 2.02 Country style. 23.02-24.00 date. Ieder heel uur nws. VARA: Vroege vogels. 10.02 Tony Verre ontmoette Jan Blaaser AVRO: 10.30 Muziekmozaiek. 1" Nederlands op 2. 13.02 AVRCM» gazine. 1402 AVRO-phone. Guitar special. 16.30 Kom 'ns 1 op Stilness. 18.02 Swing low. 7.00 Zie Radio 1. Ieder heel uur nws. KRO: baretmarathon 1988. 16.02 zalige liefdeslij n. 18.02 Hit' 19.02 Pop-eye. 20.02 Radio ThuJ land. 21.02 De krijsende tafel. T 00.00 Op slag van maandag. cnlnveld37 Breda. Tel. 076-223166 DE STEM [jg^~[aargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummersJ^L25 Honderden Rtissen demonstreerden zaterdag in Moskou voor de hervormingen van partijleider Gor batsjov. - foto ap Van onze sportredactie ZEIST - De politie van Zeist presenteert de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) de rekening voor de chaos tijdens de kaartver koop zaterdag voor het Europese kampioenschap voetbal, dat over een week in Westduitsland begint. Zaterdag kwamen ruim 7.000 mensen naar het KNVB-cen- trum in Zeist nadat de KNVB had laten weten dat er nog en kele kaartjes beschikbaar wa ren. De KNVB zelf had op hooguit 1.000 belangstellenden gerekend. De eerste Oranje-aanhan gers meldden zich al in de nacht van vrijdag op zaterdag. Om half tien zaterdagmorgen was de toeloop zo groot dat ex tra politie nodig was om het verkeer te regelen. Even daarna braken de eer ste schermutselingen uit omdat bleek dat mensen, die later wa ren gekomen, eerder aan de beurt waren. Er moest assis tentie van de politiekorpsen van De Bilt en Utrecht worden gevraagd. Uiteindelijk bleek het alle maal nog wel mee te vallea Volgens de Zeister politie wa ren de eerste meldingen ernsti ger dan later is gebleken en de supporters lieten zich met be hulp van paarden, honden en een enkel gebruik van de wa penstok weer in het gareel dwingen. Dat optreden van de politie kost echter tussen de 100.000 en 200.00 gulden. Voorzitter be taald voetbal André van der Louw liet echter al op voor hand weten dat de bond dat niet zal betalen, hoewel hij er kende dat de gevolgen van de kaartverkoop zaterdag ernstig zijn onderschat. Volgens Van der Louw zul len de nog resterende kaarten niet meer via een publieke ver koop van de hand worden ge daan. Een aantal nog beschik bare kaarten zal worden toege zonden aan aanvragers en sponsors. Om hoeveel kaarten het gaat wil Van der Louw niet kwijt. 4VRO: 7.00 Nws. 7.02 Wakker v den met.(8.00 Nws). 9.00 To. van toen klassiek. 10.00 CaroÜj fll.00 Kurhausconcert. Het SU iCwartet uit Praag. VOO: Strauss Co. Werken van Strauss en Kalman. NOS: Vws. 13.02 Holland Festival Jo^ naai. VOO: 13.10 Klassiek, lil Kamermuziekserie 87/88: Ekkel en Angela Schouten, pianó| quatre mains. 15.11 Nieuwe gran mofoon- en compactplaten. lfij Lang leve de opera! 18.00 Nws. l&l Avondstemming. NOS: 20.00 Nw 20.02 Holland Festival 1988. Orkest van de XVIII Eeuw ai] Frans Brüggen (in de pauze: I sprekken rond het Holland Fe val). KRO: 22.30 Laudate. 24.00 Cabaretmarathon 1988 (vi volg Radio 2). NOS: 6.30-6.49 Scheepvaart- marktber. 9.00 Nws. 9.02 Sportief. 9.25 Waterstanden, co: 9.30 Hollandse Nieuwe (5). 91 Je woordje doen (8). 10.00 Taal, kens en regels (9). EO: 10.15 Dei zikale fruitmand. 11.15 Tijc" thema. 12.00 Nws. 12.05 Meer een lied alleen...! 12.45 Vr naar de weg. 13.00 Nws. 13.101 Nederland. 13.30 Opo doro. li Nws. AVRO: 14.00 Eenmaal maal... 15.30 Minjon. NOS: li Homonos. EO: 17.00 Licht en zicht 17.45 Overheidsvoorlichtl De Antillen. NOS: 17.55 Mede gen, schippersberichten en nw EO: 18.10 Iyi Haberler. 18.25 Kay Rasja. IOS: 18.40 Arabisch pr NOS: 19.00 Progr. voor buit- werknemers. EO: 20.30 Laat ons4 rustdag wijden. 21.20 Metter hulpverlening. 21.21 Refle 21.41-22.15 Gouden orgelkk uitgezocht door Ria Dolk. 15.00 Flash sports. 15.05 Tennis i Roland Garros. 18.50 Flash sport 18.55 Les brèves. 19.00 A la foli 20.00 Bel ami. 21.30 Histoires nat/ relies. 22.30-23.30 7/7. Ieder heel uur nws. KRO: baretmarathon 1988. EO: 8.05 Gro nieuws. VOO: 9.02 Sport 10.02 Wegwezen. VARA: 11.0 dageditie. 12.02 Ophef en vert NCRV: 13.05 Hier en nu. NOS: V Langs de lijn. AVRO: 19.021 koek en zandgebak. 19.10 Sssssst, 19.30 De hersengymnastiek. 1 Toppers van toen. 21.02 Pit again... 22.02 Now is the NOS: 23.05 Met het oog op i TROS: 00.02 De nachtwacht 4 Aflossing van de nachtwacht 5 7.00 Krieken met Adje. inst socialisten valt tegen fan onze correspondent socialisten haalden gisteren 'slechts' 39 procent van de >mmpn, iets minder dan de rechtse unie van Jacques ■ac en Valéry Giscard d'Estaing. meeste peilingen wijzen met vetrouwen tegemoet en fe- iter wel op een kleine socia- liciteerde zijn landgenoten al- "le meerderheid na de vast dat ze in ieder geval voor „tolerantie en openheid" had den gekozen en de afvaardi ging van Le Pen hadden gere duceerd. De centrum-rechtse coalitie onder leiding van oud-premier Jacques Chirac weigerde zon dag haar nederlaag te erken nen en riep op tot mobilisering om de socialisten bij de tweede ronde te verslaan. Ex-minister Edouard Balla- dur, een leider van Chiracs RPR, noemde de uitslag be moedigend. 'De overwinning is nog mogelijk. We hebben zeven dagen om al diegenen te over tuigen die de socialisten van de meerderheid willen afhouden', zei hij. In een eerste reactie riep Pierre Mauroy, eerste secreta ris van de Parti Socialiste (PS), de kiezers van links op 'zich tie mobiliseren om de overwin ning (bij de tweede ronde op 12 juni) te waarborgen en de rege ring de overwinning te bezor gen'. 'Wij betreuren het lage op- komstcijfer', aldus Mauroy. Volgens hem hebben de Fran sen hun stem voor Mitterrand bevestigd en staan zij 'op het punt de meerderheid te geven' aan de socialistische regering van Michel Rocard. Vraag is nu voor welke stra tegie Le Pen kiest: inbinden ten behoeve van 'beschaafd rechts' (de neo-gaullisten en de libera len) of de taktiek van de ver schroeide aarde. Dat laatste houdt in dat extreem-rechts zijn kandidaten die in de eerste ronde minstens 12,5 procent van de stemmen hebben ge haald handhaaft in de tweede kiesronde. Waarnemers leidden giste ren uit de eerste resultaten af dat de Fransen geen 'socialisti sche staat' wensen, maar de openingen naar het centrum, zoals ie ook door president Mitterrand en premier Rocard zijn beloofd. peede verkiezingsronde, vol- mdeweek. I Volgens de voorspellingen jalen de socialisten volgende :ek tussen de 310 en 330 zetels I de rechtse unie tussen de 230 a 250 zetels. |Een nederlaag leed het ex- n-rechtse Nationale Front 1 Jean-Marie Le Pen, dat te- del naar 9 procent. Door jet meerderheidsstelsel (wie in tweede ronde de meeste nen heeft wordt gekozen) akt het Front mogelijkalzijn 5 Kamerzetels kwijt. De communisten hielden de ade beperkt en kunnen ho- a op een 20 man sterke verte- nwoordiging. iDe eerste verkiezingsronde lerd vooral gekenmerkt door en bijzonder lage opkomst, i eenderde van de 38 mil- kiesgerechtigde Fransen f thuis. Hoewel pas na de tweede nde duidelijk zal zijn hoe de jeuwe Assemblee eruit gaat lijkt een 'roze meerder- |eid' waarschijnlijk. Profite- nd van het hernieuwde ver- uwen in Mitterrand en «ral de wijziging van de wet zouden zo'n 300 socia- he of door de PS ge- nde kandidaten op één van 577 Kamer-zetels kunnen kenen. [De nieuwe premier Rocard jet de komende dagen dan ook NOS: 8.00 Nws. 8.02 H-Vier. Musica Religiosa et Profana. Progr.overz. KRO: 10.00 Euch" tieviering. NOS: 11.00 Nederla Mozartweek Zeist 1988: Ge Ensemble. 13.00 Nws. 13.02 Ho) Festival Journaal. 13.10 Opera tinee: Maria Callas op CD (4). «J Onder de Groene Linde. 14.15 - cert op de zondagmiddag: Cono gebouworkest met solisten (in PJJ ze: Praten over muziek). 16.30 kotabel. 18.00 Nws. 18.02 Mus Nova. TROS: 19.00 Continu f ziek. NOS: 20.00 Nws. 20.02 Hol Festival 1988. Barbara Hend sopraan en Andras Schiff, P'L TROS: 22.30 Kamerconcert 2W 00.00 Finale. PEKING (AFP) - Een schoonheids weds trij d die deze maand de eer ste Miss-Peking moest opleveren is afgelast. Ije communistische auto riteiten hebben de miss verkiezingen verboden, omdat zij het land te arm vinden voor een dergelijk spektakel. De selectie van de kan didaten was al meer dan een maand in volle gang, maar 'van bovenaf' is te verstaan gegeven dat de verkiezing niet mag door gaan. Van de achthonderd kandidaten hadden veer ing Pekingse schonen zich I ai van een plaats inde fi- ale verzekerd. Aanvankelijk hadden j de autoriteiten en de or ganisatie een compromis reikt over de miss-ver- uezingen. Zij zouden mo- jgen doorgaan mits er een I minimum aan publiciteit |«an zou worden verleend. HILVERSUM (ANP) - Fors verlies voor het CDA levert de regeringscoalitie met de WD in een peiling een minder heid op van 72 zetels (tegen 81 nu). De christen-democraten moeten er van hun huidige 54 zetels liefst acht prijsgeven. De WD komt enigszins terug met 26 zetels (nu 27). De PvdA is de absolute koploper met 53 zetels (één winst). D66 zit tevens in de lift en zou bij verkiezingen nu drie zetels winnen en uitkomen op twaalf. Deze cijfers presenteerde het onderzoeksbureau NSS zaterdag voor de TROS-radio. OoK klein links mag zich verheugen in een grotere populariteit. Opvallend in de enquête is de rentree van de CPN, die na in 1986 te zijn weggevaagd, nu met één vertegenwoordiger terug zou ko men. PPR (nu 2) en PSP) (1) zouden er ieder één bij krijgen. Na afloop van de partijraad van het CDA, waarop hij zich nadrukkelijk kandidaat stelde om bij de Kamerverkiezin gen van 1990 het CDA te leiden, trekt premier Lubbers er met zijn vrouw Ria snel tussenuit. Eerdere berichten als zou hij eenfunktie bij de Europese Gemeenschap ambiëren, ver wees hij naar het rijk der fabelen. - foto anp Van onze Haagse redactie ROTTERDAM - Als de WD dwars blijft liggen bij de invoering van een nieuw systeem van volksverzeke ring voor ziektekosten, ris keert ze een crisis. Premier Lubbers vindt die volksver zekering een crisis waard. Dat zei hij zaterdag op de CDA-partijraad in Rotterdam. Hij hamerde erop dat invoering van de volksverzekering voor ziektekosten (zoals in het plan Dekker voorgesteld) geen uit stel duldt. Hij dreigde zelfs dat het ka binet en de CDA-fractie - bij gebrek aan een meerderheid - alleen verder gaan met het voorbereiden van de plannen. Dez volksverzekering is deze week opnieuw aan de orde in de Tweede Kamer. Probleem voor de CDA-fractie is dat de PvdA meer op de lijn van het kabinet zit dan coalitiegenoot WD. De wrevel tussen CDA en WD is intussen flink opgelo pen, waardoor de kans bestaat dat het CDA een akkoord gaat zoeken met de PvdA. Dat zou de verhouding in de coalitie op nieuw ernstig kunnen versto ren. De CDA-fractie zal deze week een motie indienen waarin het kabinet wordt ge vraagd na te denken over ver hoging van de kinderbijslag. Die verhoging moet een tege moetkoming zijn voor de pre mie die moet worden betaald voor kinderen. Verplicht verze kerden betalen nu geen pre mier voor mee-verzekerde kin deren, in het nieuwe systeem zal dat wel zo zijn. WD-fractieleider Voor hoeve vindt de dreigende taal van premier Lubbers 'niet goed voor de coalitieverhoudingen'. Over Lubbers' opmerking dat het CDA desnoods alleen verder zal gaan bij doorvoering van de voorstellen van de com missie-Dekker zei Voorhoeve: 'Zo kan dat natuurlijk niet'. Lubbers wil bij de volgende verkiezingen opnieuw graag lijsttrekker zijn voor het CDA. Hij heeft geen ambitie om een functie te vervullen bij de Europese Commissie, maar ziet opnieuw een rol voor zichzelf in de Nederlandse politiek. De partijraad reageerde en thousiast en gaf hem een lang durige ovatie. Lubbers maakte hiermee een einde aan specula ties over zijn toekomst en over zijn eventuele opvolging, waarvoor onder anderen mi nister Van den Broek (Buiten landse Zaken) werd genoemd. ZIE OOK PAGINA BINNEN BUITENLAND NOS: 6.30-6.49 Scheepvaart- - marktberichten. 9.00 Nws. NC"'' 9.02 Woord op zondag. 9.30 Deum Laudamus. NOS: 9.55 terstanden. IKON: 10.00 Om recht lief te hebben. 10.10 dienst 10.58 Wilde Ganzen. II.® andere wereld van zondagmori 12.00 Nws. VOO: 12.05 Het gat (13.00 Nws). 14.00 Radio - mantica. NOS: 16.55 Meded - schippersbenchten. IKON: "7 Kerkdienst 17.58 Wilde GaJ» 18.00 Nws. 18.10 Mensen. 18-®.n turgie kerkmuziek. IOS: 18-*, onbekende islam. NOS: Progr. voor buitenl. werkne' 19.20 Suara Maluku. 19.55 Taj- 20.30 Zorg en hoop. 21.20 Cult" Special. 22.00 Dichter bij de ter. 22.10 Jazz uit het historian chief. 22.40-23.00 Hobbyscoop- Miss-verstand Van onze verslaggevers UTRECHT KERKRADE - Kardinaal Simonis roept de katholieke onderwijsinstel lingen op zich te verzetten tegen de overheid, wanneer die regels oplegt die in strijd zijn met de doelstellingen van het katholiek onder wijs. De kerkvorst leverde zaterdag op een congres van de Bond KBO (Vereniging van School besturen voor Katholiek Basis- en Speciaal Onderwijs) in Utrecht fundamentele kritiek op het onderwijsbeleid van de overheid. Het katholiek onderwijs komt volgens Simonis in het gedrang door de uitgebreide regelgeving van de overheid. De samenleving belijdt een open, niet-elitair onderwijs, toegankelijk voor iedereen. Maar het overheidsbeleid is feitelijk bezig een nieuwe elite te kweken. En daarmee ook een niet-elite: „De grote groep Simonis mensen die niet mee kunnen in onze moderne, complexe, snelle samenleving vol veranderin gen". A-christelijke krachten zijn overheersend geworden in het huidige onderwijsbeleid. „Doelmatigheid, beroepsge richtheid, economische renta- foto theo van zwam biliteit zijn de krachtlijnen vol gens welke het onderwijs her- ordend lijkt te worden", stelde Simonis. Het huidige overheidsbeleid benadrukt eenzijdig waarden als rationaliteit, meetbaarheid, nuttigheid en effectiviteit. Het minimaliseert daardoor waar den als creativiteit, affectivi teit, geduld en vertrouwen. Dit beleid moet het katho lieke onderwijs principieel weerstaan. Omdat de katho lieke school vormingsinstituut bij uitstek moet blijven, waar voor de jongere generaties de poort tot geluk althans een beetje wordt geopend. „Wil daarom katholiek on derwijs niet verworden tot openbaar onderwijs met kate- chese als toegift, dan zal de vrijheid van het bijzonder on derwijs steeds opnieuw be vochten moeten worden, waar nodig met afwijzing van on derwijsdoelen die de overheid propageert en stimuleert", al dus Simonis. De schoolbesturen moeten zich bij aanstellingen steeds af vragen of met de te benoemen leerkracht de katholieke on derwijsdoelen wordt bevor derd. Hij herhaalde de bis schoppelijke onderwijsbrief van 1977: „Het bestuur moet daarom uitdrukkelijk van zijn docenten vragen dat zii er ern- I VANDAAG 2 KATERNEN Erik Breukink heeft gisteren een grote slag geslagen in de Giro. De coureur uit Bergen op Zoom won de barre berg rit, die de renners naar Bor- mio voerde, en is nu met de Amerikaan Andy Hampsten, de nieuwe leider, de enige kandidaat voor de eindzege. ZIE SPORT 1 Rob Ehrens behaalde het grootste succes uit zijn ruiter sportcarrière door de Grote Prijs van Hickstead op zijn naam te schrijven. De Nederlandse equipe presteerde ook uitstekend met een tweede plaats. ZIE SPORT 5 In een aparte bijlage wordt U morgen uitgebreid geïnfor meerd over het Europees kampioenschap voetbal, dat vrij dag in West-Duitsland begint. Al uren voor het begin van het eerste concert van Michael Jackson liep de Rotterdamse Kuip zondag vol. Jackson geeft drie concerten in de Kuip voor in totaal bijna 150.000 fans. ZIE PAGINA EXTRA OP MAANDAG Vandaag naast enkele wolkenvelden vrij zonnig, droog, maar fris weer. De wind: matig uit noordelijke richtingen. Maximum 16-18 graden, minimum 9-11 graden. Van onze verslaggever BERGEN OP ZOOM - De politie van Woensdrecht start een grootscheeps onderzoek naar een bromfietser, die al rijdend trappen uitdeelt naar fietsers. Afgelopen weekeinde kwamen bij de politie van Woensdrecht weer vier aangiften binnen van meisjes, die door een bromfietser zijn geschopt terwijl zij op de fiets reden. De aangiften komen uit Bergen op Zoom en Etten-Leur. Op 19 mei viel de 18-jarige leerlinge A. F. uit Woensdrecht door zo'n trap met haar hoofd op het fietspad langs de Antwerpse straatweg in Woensdrecht. Vorige week bleek dat zij daardoor zeer ernstig hersenletsel heeft opgelopen. (ADVERTENTIE) stig naar streven als katholiek te leven", aldus Simonis. Tegen de achtergrond van te verwachten schoolstrijd in het bisdom Roermond heeft de af deling Limburg van de Katho lieke Onderwijs Vakorganisa tie (KOV) zaterdag het 90-jarig bestaan herdacht met een sym posium over katholiek onder wijs. Landelijk KOV-voorzitter Van Overbeek leverde daar kritiek op het eigen reglement voor het katholiek onderwijs van bisschop Gij sen. Hij noemde dat een eenzijdig dic taat dat in het geheel niet tege moet komt aan de eigen op dracht en verantwoordelijk heid van de katholieke onder wijsgevenden in deze tijd. Het staat haaks op de groeiende betekenis van de leek voor de katholieke kerk en doet geen recht aan de ontwik kelingen binnen de kerk sinds het Tweede Vaticaans Concilie, aldus Van Overbeek. ZIE OOK COMMENTAAR OP PAGINA BINNEN/BUITENLAND Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan- DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats:. Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving adƒ09,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112, 4800 VB Breda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1