I Treffen op de Tempelberg rvi Proef incheck-balie KLM op NS-station 9.95 Opnieuw vrije vakbond in Oost-Europa pptti MWii! MINISTERIE VAN WVC MOET OMROEP 210 MILJOEN TERUGBETALEN Portret van een binnenschipper Hoe krijg je spijbelaar weer in de schoolbank? Walter Meeuws: bondscoach België Zonnig PINKSTERSHOW gelet. Aanbieding t extra kleintje ZAJTRDAG 14 MEI 1988 Jazz-trompettist Chet Baker dood W HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC), moet 210 miljoen gulden terugstorten in de Omroepreser ve. Dit bedrag is bij een Kabinetsbesluit uit septem ber '87 ten onrechte aan de algemene reserve (van de omroep) onttrokken. Pitbullterrier door onbekende doodgeschoten Bedrijf Oudenbosch bouwt in Genk NIEUWE LEESMAP ANTIEKCENTRUM Hoe een koe een helikopter vangt Merijntje breed assortiment K D Stapel bare Jardin voetenbank - f| model "Lugano" van 100% volkunststof auto zoekt, en ook W de vakantie, dan anbod voor u. 'Holiday'vignet irting. Die van mi- ien tot maar liefst tje van uwvakantie, u dank zij een com- vakantiekorting oon' rijden (lagere ng). bij de Marbella lig. Dank zij z'nweg t u naast alle bagage airs uit heel Europa. at Ibiza'Holiday' :k. Een pittig karakter vermogen brengen u ^bestemming. on veel bagage, dan is e ideale reisgezel. Het rale vermogen maken vakantie. De Seat- der in de stemming. r Holiday 'schone' Uw vakantie voordeelprijs voordeel 12.245.- 750.- 12.795.- 500,- 13.295,- 1.000.- 14 295.- 1.000.- 18.645,- 1.250,- 19.445.- 1 250.- 19.995.- 1 500,- 22.495.- 1.000,- 19.845,- 1.250,- 20.845.- 1.250,- 21.495,- 2.000.- 24.995.- 2000.- VW-CONCERN. \utobedrijf J. Verdaasdonk, ïeulen B.V., Beatrijsweg63, Ir. Tel. 023-339172. Bingo West Rotterdam en plus 2 gratis rondes. Bus I 12-2 uur, 3-4 uur. 076-216264 V.V.D.H.P. vraagt voe'^l leftal voor toernooi ,1 14/5 '88 i.v.m. met uif'l van 1 elftal. 076-21176», de Os ree Maak een reclame met een Het helpt to koop Wat dacht u van het resultaat als u dat even laat wdten via een „kleintje" In De Stem Bijna 5 van de 10 mannen die D© Stom lozen hebben speciale belangstelling voor onze kleintjes" rubriek. "Auto's on motoren" Uw aanbieding In die rubriek kan dus niet missen. DE STEM I VANDAAG 4 KATERNEN AMSTERDAM (ANP) - De bekende Amerikaanse jazz-trompettist Chet Baker (hier op een foto uit '62) is op 60-jarige leeftijd in Amsterdam om het leven gekomen. Hij viel in de nacht van donderdag op vrijdag van de tweede verdieping van een hotel aan de Prins Hendrikkade in de hoofdstad. Baker zou de komende dagen in verschillende delen van ons land optreden. 128ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 SCHIPHOL (ANP) - De KLM start deze maand op het Cen traal Station in Den Haag een proef met een zogenoemde incheck-balie. Luchtreizigers, die per trein naar Schiphol gaan, kunnen al op het station hun koffers aan de KLM afgeven en krijgen daar ook een instapkaart voor hun vliegtuig. Ze kunnen zodoende op Schiphol snel doorlopen. Er is volgens een NS-woordvoerder lang gewerkt aan deze sa menwerking met de KLM. Hoe lang de proef gaat düren, wist hij niet. Het is wel de bedoeling dat er - als de proef aanslaat - ook KLM-balies op andere stations komen. De NS zien de komst van KLM-balies als een 'klantenbinder'. Luchtreizigers 'checken' zich nu alleen nog in op de luchtha vens zelf. In drukke tijden lopen de wachttijden hierbij nogal eens op. Een balie op een spoorwegstation heft deze drukte op het vliegveld op. De betreffende luchtreizigers laten bovendien hun auto thuis. Dat betekent een verlichting voor de parkeerproble men op Schiphol. DE zaak-Qranaria heeft de Nederlandse binnenschippers midden in het nieuws geplaatst. Wat is er aan de hand met die rustige binnenschipper, de vrije jongen, die welbewust kiest voor een leven op het water? Het profiel van een schipperagezin. DESKUNDIGEN en mensen uit de praktijk breken zich het hoofd over de vraag hoe je de spijbelaars terug kunt krij gen in de schoolbanken. ZIE DE STEM-WEEKEND FOTO DE STEM JOHAN VAN GUHP DE BEKENDE trompettist en bandleider Humphrey Lyttelton, gisteravond in aktie tijdens een succesvol 'Special: 40 Years Humphrey Lyttelton Band'-concert in het Turfschip in Breda. Rechter berispt Brinkman 'IK was zelf ook verrast', aldus de nieuwe bondscoach van België, Waltpr Meeuws. Als trainer ging de ervaring van Meeuws niet verder dan zeven maanden bij tweede klasser Lierse SK. Toch belde de KBVB (Koninklijke Belgische Voetbal Bond) enkele maanden geleden naar Meeuws met de vraag of hij Guy Thijs op wilde volgen als bondscoach. ZIE PAGINA SPORT Dit bljjkt uit het vonnis van de rechtbank in Den Haag in een verkorte civiele procedure tussen de Hilversumse omroep en de Staat der Nederlanden. De NOS en de omroeporganisa ties hadden in oktober vorig jaar de rechter gevraagd het Kabinetsbesluit onrechtmatig te verklaren en het ministerie te veroordelen de Omroepre serve eind 1987 te verhogen met 210 miljoen gulden plus ge derfde rente. De 210 miljoen gulden die middels het kabi netsbesluit werd onttrokken aan de algemene reserve diende ter dekking van gaten in de begroting van het minis terie van WVC. Volgens het ministerie ging het hier om STER-gelden waarvan de bestemming door de minister kon worden be paald, aangezien daarvoor in de toenmalige Omroepwet geen duidelijk omschreven regels waren gesteld, zoals nu wel het geval is in de Mediawet. De onttrekking aan de omroepre serve zou bovendien geen na delige effecten met zich mee brengen voor de omroepen, zo luidde de opvatting van het mi nisterie. De omroepen voerden aan dat de STER-gelden nog nooit eerder aan een ander dan een omroepdoel besteed waren en dat de opeenvolgende ministers zich altijd in deze lijn hebben opgesteld. Bovendien heeft de huidige minister van WVC in de nieuwe wet de STER-gelden wel degelijk bestemd voor om- roepdoeleinden. Zijn actie werd dan ook omschreven als een greep uit de kas van de omroep en in strijd met behoorlijk be stuur. In het vonnis komt de recht bank tot de conclusie dat het wel degelijk de bedoeling van de wetgever is geweest dat de door de STER aan de minister afgedragen inkomsten door hem zouden worden aange wend ten behoeve van de om roep en als compensatie voor de pers. De rechtbank zegt dan ook van oordeel te zijn dat de Staat onrechtmatig jegens de omroe pen heeft gehandeld. De NOS toonde zich vrijdag ingenomen met de uitspraak, al verwacht zij dat de minister te gen het vonnis in beroep zal gaan. Voorts merkt de NOS op dat de minister nog steeds de beheerder is van de omroepre serve en daardoor kan bepalen wat er met de reserve binnen de door de wet aangegeven re gels, kan gebeuren. UTRECHT (ANP) - De Utrechtse politie is op zoek naar een man van naar schatting 20 a 25 jaar die in de nacht van donderdag op vrijdag in Utrecht een pit bullterrier heeft doodge schoten. De eigenaar van het dier had het bij thuiskomst aan een deurknop vastgemaakt om zijn fiets weg te zetten. Toen een echtpaar met een hondje pas seerde had de pitbullterrier zich losgerukt en het dier ge grepen. De pitbullterrier liet niet los, ook niet toen zijn baas hem op zijn kop sloeg. Op het gillen van de vrouw kwam een aantal mensen toesnellen, onder wie de onbekende schutter. Met een schot door zijn kop maakte deze een einde aan het leven van de pitbullterrier, aldus de politie. ZONNIG en warm met vanavond mogelijk een onweersbui. Max. temp. 21 graden aan de kust. Zwakke tot matige en morgen namiddag tijdelijk vrij krachtige wind uit noord oost tot oost. Vooruitzichten: eerst warm maar onweerachtig, vanaf dinsdag meer bewolking met nu en dan wat regen. Gelei delijk minder warm. Van onze verslaggever OUDENBOSCH/GENK - Kabelproducent White uit Oudenbosch gaat een fabriek voor de produktie van zogenaamde kabelbomen opzetten in Genk. Het is na DSM het tweede grote Nederlandse bedrijf dat gebruik maakt van de gunstige investeringsvoorwaarden in de voorma lige mijngemeente in Belgisch-Limburg. White wil in totaal 13 a 14 miljoen gulden investeren in de nieuwe Belgische vestiging. In eerste instantie wordt een fabriek voor kabelbomen ge bouwd die binnen drie jaar aan honderd mensen een baan biedt. Later wil het bedrijf in Genk ook een researchcentrum opzetten. Dit plan vergt een investering van 8 miljoen gulden en kan werk bieden aan 70 mensen. Een Palestijnse vrouw verlaat geschokt de Tempelberg in Jeruzalem na de gevechten tussen anti-Israëlische demonstran ten en de politie. - FOTO ANP (ADVERTENTIES) Bel nu 04242-82515 Of 84789 3000 m2 EXPOSITIERUIMTE Schansdijk 26 - Zevenbergen Telefoon 01680-29705 Gratis entree MIDLAND (UPI) - Een woeste koe in Texas heeft donderdag een helikopter neergehaald die meehielp hij het bijeendrijven van vee. De piloot, de 47-jarige Jerry J. Lee, concen treerde zich bij het bij eendrijven van de koeien op één dier. Dit beest werd woest en het voerde een charge uit Jegen de onderkant van de helikopter. Deze kantelde zozeer dat een van de ro torbladen de grond raakte en hij ondersteboven neerstortte. Lee werd voor behan deling van snij wonden en kneuzingen naar een zie kenhuis gebracht. Hoe het riet de koe is afgelopen is niet bekend. JERUZALEM (RTR/UPI) - Israëlische politie heeft gis teren op de bijbelse Tem pelberg in Jeruzalem rub berkogels afgeschoten op en charges met de wapenstok uitgevoerd tegen honderden met stenen gooiende Pales tij nen, die met gebed de laatste vrijdag van Rama dan hadden afgesloten. Minstens 10 betogers en 4 poli tiemannen liepen in het treffen van anderhalf uur verwondin gen op en 20 Palestij nen wer den aangehouden. Het vechten was begonnen toen een 700-tal moslems van de moskee Al-Aqsa, op twee na grootste gewijde plaats van de Islam, naar de nabijgelegen moskee op de Tempelberg op trok. 'Allahu Akbar' (God is groot) en 'PLO; Israel no', scanderend, verbrandden de Palestijnen Is raëlische en Amerikaanse vlaggen en gooiden stenen naar een politiebureau in het com plex Haram as-Sharif (Nobel heiligdom). De gewelddadighe den braken uit ondanks ver gaande Israëlische veiligheids maatregelen, die verhinderden dat de meesten der verwachte 100.000 Palestijnen het gebed konden bijwonen. In Gaza legden Israëlische soldaten gisterochtend vroeg al cordons rondom moskeeën en verhinderden dat jongeman nen naar binnen gingen voor gebed. Een recordaantal van 3.300 politiemannen patrouilleerde in Jeruzalem en militairen wa ren overal paraat. De Israëli sche overheid vreest dit week einde een wederopleving van de vijf maanden oude opstand in de bezette gebieden, samen vallende met het einde van Ra madan en de 40e verjaardag van de stichting van Israël. In vlugschriften die werden ver spreid door ondergrondse na tionalistische en moslemgroe- pen in Gaza, werd opgeroepen tot een algemene staking op zondag, ter gelegenheid van Is- raëls jubileum. Intussen viel gisteren weer een dode onder de Palestijnen. Een man die donderdag op de westoever door het leger werd neergeschoten toen hij aan ar restatie poogde te ontkomen, overleed aan de gevolgen van zijn wonden. De 30-jarige man werd ervan verdacht deel te hebben uitgemaakt van een menigte die in februari een mededorpeling van Kabatiyeh lynchte, omdat deze ervan werd verdacht van collaboratie met de Israëliërs. Dat Gaza tot militair gebied is verklaard, betekent dat de Palestijnen binnen het gebied moeten blijven en journalisten er niet in mogen. Er geldt tot nader order ook een uitgaans verbod voor het vluchtelingen kamp Shati. Op de westoever gelden voorlopig uitgaansver boden voor een stad zoals Na blus en talrijke andere gebie den. De Palestijnen hadden voor vandaag, de datum waarop Is raël werd opgericht, betogin gen aangekondigd. De Israë liërs vierden 14 mei al vorige maand, op een datum volgens de Joodse kalender. Zondag is volgens deze kalender de dag waarop Israël 21 jaar geleden Gaza en Westoever bezette. De Israëlische veiligheidstroepen in Jeruzalem werden gisteren, de laatste vrijdag van de vas tenmaand Ramadan, extra versterkt met het oog op de bij eenkomst van 30.000 moslems voor het vrijdagse gebed in de moskee op de Tempelberg. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan- (ADVERTENTIE) 1 Die laat zich niet koeieneren optiek \CHMIELOWSKI Brabantplein 3, 4817 LR Breda telefoon 149942 -f)ii hetocxjom cumthclit t/zaatjt vt WENEN (REUTER) - Honderden Hongaarse academici en onderzoekers zullen vandaag in Budapest bijeen komen om de eerste onafhankelijke vakbond op te richten sinds het ont staan van Solidariteit in Polen. De leden van de nieuwe organisatie stap ten uit hun officiële bond binnen de vak centrale SZOT toen die afgelopen decem ber niets ondernam tegen een verlaging van het budget voor onderzoek met 25 pro cent. De filosoof Agnes Erdelyi, lid van het oprichtingscomité van de Democratische Unie van Wetenschappelijke en Academi sche werknemers, verklaarde in Wenen dat al meer dan 500 mensen zich hebben opgegeven voor de nieuwe bond. Sr „Wij willen dat het een onafhankelijke organisatie wordt, met als gevolg dat de Hongaarse communistische autoriteiten agressief reageren omdat zij van mening zijn dat wij Solidariteit zijn", aldus Erde lyi. De nieuwe bond TDDSZ is echter an ders dan de Poolse variant omdat deze verboden vakcentrale een politieke bewe ging is. „Vooralsnog is onze bond niet meer dan een vakbond die opkomt voor de be langen van onze leden in het wetenschap pelijk en academisch onderzoék", zo deelde de woorvoerster mee. Tijdens de oprichtingsvergadering van de TDDSZ zal een nationale raad en een presidium worden gekozen. Er zijn de laatste tijd verscheidene onafhankelijke groeperingen in Hongarije opgericht. Voor vandaag staat ook een bijeenkomst van de hervormingsgezinde Vereniging van Jonge Democraten FIDESZ op het pro gramma. De vereniging die eind maart werd op gericht als tegenhanger van de officiële communistische jongerenorganisatie KISZ zegt al meer dan 1.000 leden te heb ben. Morgen komt in Budapest het Hon gaarse Democratische Forum (HDF) bij een. Een HDF-vergadering in maart over Hongaarse minderheden in het buitenland werd bijgewoond door 700 mensen. Vier leden van de organisatie zijn wegens hun banden met het HDF het land uitgezet. 0 DH NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.;Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving adf23,90 kwartaal acceptgirokaart adƒ71,85 kwartaal per autom. afschrijving adƒ69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres. Postc.:Plaats: handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112. 4800 VB Breda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1