HE STEM. PLAYMATE SUSANNE KOYEN OVERWON ANOREXIA NERVOSA WEE Y IbL ïkijken, en op het gun- :>pen op een volgende en van documentatie itheek en de andere unt u gratis 06-0400 cdagen tot 21.00 uur uur. U krijgt dan onze tuurd. ijn ook verkrijgbaar op iet aanvragen van een unt u terecht bij onze de postkantoren, bij verzekeringsadviseur. ZATERDAG 7 ME11988 W oc ooruit dan maar! Bovenwijdte 85, taille 58, heupen 80. Gewicht 50 kilo. Ambitie: een we reldreis maken; een filmrol; een café, een eigen parfu meriewinkel. De ideale ontmoeting: romantisch, er gens aan een subtropisch strand met een mooie bruine gespierde man. De grootste onzekerheid: faal angst. Om u voor te stellen: Susanne Koyen uit Breda, 24 jaar oud, Playboy's mooiste; de 'playmate' van het jaar 1988. Een voormalig anorexia-patiente. Ze over won schaamte en stress, om tenslotte 'een stuk' te worden. Een interview over straatangst en 'gedrags modificatie'. Over naakt poseren in een mannenblad als Playboy zegt ze: „het is een bevestiging van het vrouw-zijn. Dat is de reden. Zo van zie je wel: ik ben toch de moeite waard". En: „Een goed uiterlijk is mee genomen, maar een mooie meid die een dom sekreet is..daar kun je ook maar een paar maanden mee le ven. Niet elk mens is een schoonheid, maar mensen worden vaak mooi door hun binnenkant". Geïsoleerd Stomme meid Opbouwen Ordinair Dom blondje Vrouw-zijn Uitstraling I v „Hel leuke 11 dat Ja mensen ziet als ze met me praten. Ze I draaien bij en Je hoort ze denken: he, I It nog niet zo dom". Door Paul de Schipper „In Baarle-Nassau staat vlak naast de kerk een winkel met erotische kleding. De kerk en de winkel zijn allebei op zon dag open. De mensen zijn huichelachtig. Ik ben in Baarle-Nassau opgegroeid, maar ik ben er niet meer welkom. Ze zeggen: 'Schande, 't zou mijn dochter niet gebeuren', maar de zaken die in dat dorp Playboy verkopen hebben wel vijf nabestellingen moeten doen". Susanne Koyen, de middelste van ze ven kinderen. Ooit is ze er cheerleader van het majorettenpeloton Sint-Remie geweest: een wandelend boegbeeld, zwaaiend met de maatstaf. Twaalf jaar, vrij mager en heel onzeker. Ze gaat naar de havo, piekert veel. „Op'school zei de gymleraar: jij zou wel fotomodel kunnen worden. Ik ben toen op een mannequin-curcus gegaan, heb daar leren lopen en leren opmaken. Ik was 17, 18 en vond het allemaal prachtig. Af en toe poseerde ik voor leer lingen van de kunstacademie Sint-Joost. Als beloning kreeg ik een foto. Als m'n werk of m'n toekomst heb ik het nooit gezien". „In die tijd was ik heel onzeker. Ik had allerlei dingen in m'n hoofd zitten waar ik geen weg mee wist. De één gaat dan drinken, een ander gaat roken of krijgt de zenuwen en ik werd steeds magerder: anorexia nervosa. Het dieptepunt was 35 kilo, ik had 55 gewogen. Negen maanden heb ik in het Sint-Laurensziekenhuis in „Sommige vrouwen zien me, denk Ik, als een bedreiging van de soort. Onzin natuurlijk, want ledereen, elke vrouw, kan mooi zljn'\ - TOTO'S DE STEM/JOHAN VAN GURP 'Eva moet destijds mooi geweest zijn' lanü'kan I* "90»" dat ,k nu van m n lichaam houd en dat doe Ik nog niet zo "9, ten laar misschien, maar voor mij wil dat heel wat zeggen". Breda gelegen, waarvan drie maanden totaal geïsoleerd. Geen bezoek, geen te lefoon, geen tv.niks.zelfs de ver pleegsters mochten niks zeggen. Als ze eten brachten, was het alleen 'alsjeblieft'. Het heeft niks geholpen. Ik was geïso leerd en ik kwam er niet meer uit. In 't begin was ik opstandig.liep te gillen als een gek, later wou ik er niet meer uit. Ja, gedragsmodificatie noemden ze dat. Dat wil zeggen dat ze je afbreken en je opnieuw opbouwen, zodat je weer een normaal gedrag gaat vertonen. Het slaat helemaal nergens op, want het ziekelijk aan eetlust wordt zo helemaal van je eigen gedrag. Uit- ze met een slang in m'n neus op een streefgewicht van 48 kilo ge bracht". „Waar die anorexia-problemen vandaan kwamen? Toch een beetje van thuis, 't Was een modaal dorpsgezin, maar ik heb me daar altijd een beetje een buiten staander gevoeld, terwijl ik, denk ik, best aandacht nodig had. Ik was de middelste van zeven kinderen. Er zaten drie broers boven me en die vonden me maar een stomme meid. Ik kon nooit echt mezelf zijn, liep altijd met een masker op en dat breekt je een keer op. Op gegeven mo ment krijg je dan een idee van: ik moet me maar dood hongeren. Zo is het ge gaan, steeds magerder, leven op een kop thee en een banaan. Ik kreeg oorsuizin gen, zag sterren die er niet waren en die anorexia was toen eigenlijk al zover dat ik niet meer terug kon". „Na die ziekenhuis-periode kwam ik in een pleeggezin in Breda terecht, 19 jaar oud. Ik had overal angst voor, faal angst, was bang voor mensen en durfde niet alleen op straat. De vrouw van dat pleeggezin heeft me weer op weg gehol pen. Samen gingen we naar de bioscoop. Zo heeft ze me stukje bij beetje weer in de samenleving geïntroduceerd". Eenmaal hersteld gaat Susanne Koyen weer poseren bij Sint-Joost. „Voor de gein", zegt ze. Ze begint met fitness-trai ning, volgt een cursus voor visagiste, haalt een certificaat huidverzorging en ook haar horeca-papieren. Langzaamaan probeert ze het lichaam dat is afgebro ken weer op te bouwen. Af en toe doet ze mee aan miss-verkie- zingen en andere kijk-naar-m'n-lijf-hap- penings. In 1985 etaleert ze zichzelf bij de Miss-Modelverkiezing in een disco theek in het Zeeuwse Biggekerke. „Ik eindigde ergens achteraan, maar ja, de jury was de avond tevoren met een stel van die andere grieten uit feesten ge weest. De jury van Playboy was eerlijk". Het verzoek om voor het mannenblad Playboy te poseren komt begin 1987. Onder de kop 'Van majorette tot model' etaleert ze op de midden-pagina's van het juni-nummer haar lijf als 'playmate' van de maand. De fotoserie toont op su perieure wijze de overwinning op het anorexia-verleden. Een Playboy-copyw riter legt haar een weinig zeggende tekst in de mond: „Ook al ben ik me er niet altijd van bewust, om de een of andere reden daag ik mannen uit". Begin 1988 kiezen de lezers van het blad, zoals gebruikelijk, de playmate van het jaar. Sliploos Brabants bloot moet het nu opnemen tegen de vooral buiten landse concurrentie. De Playboy-lezers kiezen het Hollandse meisje met de lange blonde haren. „Ik vind ze bij de konijnen af', zo motiveert een inzender die keuze. Susanne Koyen wint met overtuiging. Opnieuw verschijnt ze in de Playboy, dit keer in het recent verschenen aprilnum mer: glamourbloot op glanspapier. Enkele pagina's verder spreekt ex EO- directeur L.P. Dorenbos, geïnterviewd door Playboy, een banvloek uit over lus- toproepende Eva-imitaties. „Een diepte punt in de morele ontwikkeling" en „een ernstig gevaar voor de samenleving", al dus de voorman van de Rainbow-bewe- g>ng- Tegenstrijdig genoeg betekent de ver kiezing van Brabantse Susanne als mooi ste Playboy-meisje ook, dat ze een jaar lang niet meer publiekelijk uit de kleren mag. Met de playmate-status claimt Playboy voor 365 dagen het exlusieve recht op blootfoto's van Susanne. Daar tegenover staan een gratis vakantie in de Verenigde Staten en een groot feest in Amsterdam. Susanne: „In de Roxy. Dat is de disco waar Jan Lenferink het pro gramma RUR opneemt. Daar is de prijs uitreiking, een feestje speciaal voor mij". „Ik loop er graag en beetje sexy bij. Niet de mannen, maar juist de vrouwen ma ken rotopmerkingen. Zoiets verwacht je eigenlijk eerder van mannen, maar nee. Sommige vrouwen zien me, denk ik, als een bedreiging van de soort. Onzin na tuurlijk, want iedereen, elke vrouw, kan mooi zijn". Hoe vrouwen reageren heeft ze letter lijk aan den lijve ondervonden. In een Bredase sportschool voltrokken drie vrouwen in september 1987 een soort volksgericht over Susanne. Ze wachtten haar op, namen haar in de houdgreep en knipten lukraak wat lokken uit haar tachtig centimeter lange haardos. Weg was 'het haar uit duizenden' zoals Play boy-lezers het omschreven. Even zag Su sanne een carrière als fotomodel abrupt afgebroken. Kunsthaar bracht echter uit komst, al kostte dat vele duizenden gul dens. „Vrouwen zien me soms als een dom sexy blondje", is het enige wat ze er nog over kwijt wil, al voegt ze er nog aan toe „onder de Playboy-lezers die mij kozen waren heel wat vrouwen. Het is al lang niet meer alleen een mannenblad hoor". „Het leuke is dat je mensen ziet veran deren als ze met me praten. Ze draaien bij en je hoort ze denken: he, ze, is nog niet zo dom". „In Baarle-Nassau kom ik niet meer. Toen ik de eerste keer in de Playboy had gestaan, draaiden mensen daar hun hoofd om. Ze voelden het kennelijk als een belediging. In het begin deed het me pijn. Ik heb er tenslotte m'n jeugd door gebracht. Weet je wat het is? Mensen as sociëren verkeerd. Als je bloot in zo'n blad staat denken ze: die zal wel gemak kelijk te pakken zijn. Mis, m'n geluk is me heel wat waard. Ik ben een heel trouw persoon. Ik heb een vriend, en als die het niet goed zou vinden en m'n rela tie komt op het spel te staan, dan stop ik met het naakt poseren". Ze vindt niet dat ze zich moet verdedi gen. Toch zegt ze: „Waarom ik het doe, bloot in zo'n blad gaan staan? Anorexia is een ontkenning van het vrouw-zijn. Ik heb dat zelf zo ervaren, jé bent niks meer, geen borsten, geen achterste nou en wat je in Playboy van mij ziet is het tegenovergestelde. Dat is toch juist de bevestiging van het vrouw-zijn. .zo van zie je wel: ik ben toch de moeite waard. Ik kan je zeggen dat ik nu van m'n lichaam houd en dat doe ik nog niet zo lang, een jaar misschien, maar voor mij wil dat heel wat zeggen". Naakt in de Playboy: is dat niet je li chaam verkopen. Je komt in kantines, kazernes, in scheepshutten als prikkel pop aan de wand? „Dat is wel een raar idee, ja. Dat iemand met je foto loopt. Mijn vriend Theo is beroepsmilitair. Die komt me re gelmatig tegen in de kazerne. Hij trekt zich er niks van aan". Over het naakt poseren zegt ze: „Ik vind naakt mooi, als het maar met stijl en klasse wordt weergegeven. Eva moet destijds ook heel mooi geweest zijn". En over schoonheid: „Veel mensen den ken eerst aan het uiterlijk, maar wat is het ideaal van uiterlijk schoon? Dat is heel wisselend. Voor de één is dat grote borsten en brede schouders. Voor de an der een klein achterste en ga zo maar door. Een goed uiterlijk is mooi meege nomen. Een heleboel mensen zijn geen echte schoonheden, maar ze hebben wel persoonlijkheid, een uitstraling waarmee ze iets te zeggen hebben. Die worden mooi door hun binnenkant". Wat zijn voor jou mooie mannen en vrouwen? Even een rijtje, Grace Jones? „Oeh, nee, alsjeblieft, wat een eng mens". -Cher? „Ordinair". Meryl Streep? „Nee". -Patricia Paay? „Enig. Ze heeft een vriend die vijftien jaar jonger is, Adam Curry. Mijn vriend is zes jaar ouder". -Monique van de Ven? „Kan me niet echt bekoren". -Reneé Soutendijk? „Die zie ik heel graag spelen". -Michael Douglas? „Een hele goeie". -Rutger Hauer? „Een gigantische uitstra ling. Wat die man gepresteerd heeft in Amerika! Alleen jammer: hij wordt oud, maar hij heeft het". -Don Johnson? „Mmmm, de moeite waard, 'k heb gele zen dat-ie gaat trouwen met Barbara Streisand. Dat is toch geen combina tie...!" t Playmate van het jaar. En wat ga je nu doen? „Weet ik niet" zegt Susanne, „ik heb het hoogste in Nederland bereikt". Penthouse, Pin-Up Club? „Nee, dat vind ik te ordinair. Ik heb aanbiedingen ge had. Voor hoeveel, dat weet ik niet eens. Ik hoef het niet te weten ook. Penthou se. al dat lesbische gedoe... nee hoor. En de Pin Up Club van Veroni ca. nee, dat gaat me echt te ver. Naakt is mooi, maar er moet iets te raden over blijven". „M'n toekomst.ach misschien als mannequin, misschien in de reclame. Houdt het op na Playboy, dan is wat ik nu gedaan heb leuk geweest en dan ga ik verder in de sportmassage. Zitten treu ren in een hoekje, nee, dat doe ik er niet om. Er is meer dan bloot alleen".

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 29