IFOON «fier BTER DE STEM P E R S O M E E L ENGELEN-HEERE Braun: mooi voor moeders UUILIV TELEFONISTES M/V PIONEER nu 269." Fa. Klaassen Consulent (M/V) ALLROUND LOODGIETER DE STEM svos BRflUn fonisch be- 8.00 uur 7.00 uur ure. "VAN MIJ MAG DIE NIEUWE TOP-VERKOPER EEN GOED INKOMEN VERDIENEN..." 59.- 159.- wm Car Stereo Elopakb. v. J\dverteren schept een band, Juwelier. GEVRAAGD: PURE-PAK' secretaresse STUDIO m/v I VAN ZATERDAG 7 ME11988 J.H.H. Janssen, Verkoop-Directeur Engelen-Heere, 125.- nu.... 109.- fietsen - bromfietsen - speelgoed sport en camping voor langlopend werk 2 jaar. Van Kerkhoven's Installatieburo B.V. Alles wet nodig, nuttig, ><>"k-lekker zen - St.-Jansteen 0-12164 PRODUKTIE-, TOELEVERINGS-, HOVENIERSBEDRIJF K5 werknemers in het kader van I den verrichten. De werkmeester I nemers. Belangrijke onderdelen an het werk; Tctie is een combinatie van een kregen middels opleiding en er- -iteiten, alsmede goede contac- ingsvaardigheid; ia te behalen; 'abied, te weten Noord- en Zuid- maal 3.616.- bruto per maand, sisten wordt voldaan; die een afgeleide is van die van stuurs- als een personeelsverte- en op 26 mei a.s. maken van de procedure. I' bij de heer D. van der Velde, kier: 01100-14120. sollicitatie vóór 20 mei 1988 te 3etho", t.a.v. het hoofd afdeling j >0 AE Goes. n leidt op |ven door =VO). intwoord- INFO-BON ociale Werkvoorziening in de Sint-Philipsland, biedt aange- ners. De Betho beschikt over edrijf met vestigingen in Goes citanten op voor de functie van Even voorstellen: mijn naam is Jo Janssen, ver koop-directeur bij Engelen-Heere. Ik zal maar meteen met de deur in huis vallen: ik zoek een topverkoper voor het rayon Zeeland en Brabant. Hij heeft op dit moment al een perfekte job. Verdient een prima salaris bij een ander bedrijf. En hoeft niet meteen zonodig naar een an dere werkkring. Met zo'n verkoper wil ik weieens praten. Maar waarom zou u met mij willen praten? Niet om het basis-salaris dat u krijgt. Ook niet vanwege de represen tatieve auto die er voor u klaar staat. Die hebt u nu ook. Nee, als u een reden hebt om te komen praten is het dit: het avontuur om meer te verdienen heeft u nog niet los gelaten. U wilt er best keihard tegenaan. U ziet er echt niet tegenop om weer 's ouderwets te pionieren. Maar u wilt wel een produkt waarmee u het onderste uit de geldkan kunt halen. Engelen-Heere heeft zo'n produkt. Een allesomvattend koel-, vries- en bakapparatuurprogramma waarmee we trendsettend zijn op de Nederlandse markt. De ver houding kwaliteit-prijs verheugt de afnemers en verbaast de konkurrentie. Voortdurend blijft Engelen-Heere de anderen een slag voor in prijs en kwaliteit. Wie zo'n assor timent voert kiest ook voor topkwaliteit in de verkoopstaf. En heeft niets liever dan dat de topvefkoper goed verdient. Aan de bonus-regeling zal het niet liggen. Als u mij er maar eerst van overtuigt dat u de man/vrouw bent die ik zoek: een geboren en getogen verkoop-talent van rond de 30 jaar. Ervaring in de branche is niet nodig. Ervaring in de verkoop uiteraard wel. Stuur mij een handgeschreven brief waarin u vertelt wie en wat u bent voorzien van een recente pasfoto. Of bel 010-4223077. Ik vertel u nu alvast wie Engelen-Heere is: een ijzersterk bedrijf in de lift waar service even hoog in 't vaandel staat als kwaliteit en kon- kurrerende prijzen. Een bedrijf ook, dat de mensen waar ze het van moeten hebben op waarde weet te schatten Uiteraard wordt geheimhouding gegarandeerd. Een psychologische test kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. SYMBOL OF QUALITY Straatweg 81, postbus 35020, 3005 DA Rotterdam, 010-4223077 Braun produkten hebben een oogstrelende vormgeving, zijn uiterst funktioneel en hebben vanzelfsprekend de bekende Braun kwaliteit. Mooi om te geven, nog mooier om te krijgen. Braun Multipractic Plus UK 40 De meest geavanceerde foodprocessor van Braun. Met stille 500 watt motor, traploze snelheid, instelbare snijdikte (0,5-9 mm) en slagroomgarde. Kan 1,5 kg deeg verwerken. Met uitgebreid receptenboek. />OA 375r Aanbieding llilllllll Lady Braun elegance 3 De zachte manier om haartjes te verwijderen. Met een effectief 3-voudig scheersysteem: 2 ton deuses en een platina veredeld scheerblad. Inclusief soft-etui. - Aanbieding. O 2. 95 f 1 UC Braun PV 61 stoomstrijkijzer Nu met f 10,- korting Stoomstrijkijzer met 71 stoom- gaatjes, ontkalkingssysteem en snelglijzool. Met hittebestendige w; met 10 - bon Nu99 Braun Universelle GCC 4 2 weken op proef Snoerloze kruller zodat u overal u haar kunt stylen. Geen snoer, geen stekker, geen stopkontakt. "U "f Braun elektrische tandenborstel D 3 Leen schonere tanden? Geld terug! robeer de nieuwe, effektieve manier van poetsen, (^oplaadbare Braun tandenborstel D 3 maakt 00 dubbele borstelbewegingen Per minuut. i '"pandhouder en 4 borsteltjes. qq AanbiedingÖ9 Aanbieding Braun sapcentrifuge MP 50 met gratis receptenboek Verse en gezonde groente- en vruchtensappen maakt u eenvoudig met de sapcentrifuge. Tijdloze vormgeving. Nu met gratis receptenboek. Aanbieding Overdamstraat 20a Bierkaaistraat 19 BU Hulst - Tel. 01140-14398 Neckermann Postorders B.V. is een dochteronderneming van Necker- mann Versand A.G., één van de toonaangevende Postorderbedrijven in West-Duitsland. Het hoofdkantoor van Neckermann Postorders voor de landen Nederland, België en Frankrijk is gevestigd in Hulst. Tot de organisatie van Necker mann Nederland behoort ondermeer de divisie Klantenservice, waarvan de afdeling Telefoon een onderdeel is. Voor deze afdeling zoeken wij voor gemiddeld 20 uur per week, waarbij een uitloop tot 32 uur per week voor kan komen. Funktie-informatie Het werk bestaat uit het telefonisch te woord staan van klanten waaronder begrepen het aannemen van bestellingen, het geven van informatie, telefonische verkoop etc. Na een opleiding van ca. 2 maanden wordt er gewerkt volgens een vooraf vastgesteld rooster; het aantal te werken uren per dag bedraagt 4 uur, en deze zijn gelegen tussen 9.00 en 17.00 uur. Funktie-eisen Voor deze funktie zoeken wij kandidaten met een MAVO-opleiding of vergelijkbaar niveau in de leeftijd van 25-35 jaar, die een goede monde linge uitdrukkingsvaardigheid hebben en algemeen Nederlands spreken. Informatie/Sollicitatie Wilt u meer informatie over deze funktie dan kunt u kontakt opnemen met mevr. C. van Craenenbroeck, telefonisch bereikbaar onder nummer 01140-18539. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u - met vermelding van uw per soonsgegevens, opleiding en ervaring - zenden aan Neckermann Postorders B.V., t.a.v. mevr. M.A.R. Wassenburg, hoofd Personeelszaken Postbus 9 te 4560 BA Hulst Inlichtingen: De Stem, 076-236911 KEH-5080BIM] tBn&CüdE Hoog vermogen auto-reverse cassettespeler met Quartz-PLL synthesizer FM-stereo/MG/LG tuner Dubbele beveiliging (Secret Code en anti-diefstalslede) 2x20W hoog vermogen ■Quartz-PLL synthesizer tuner BSM (Geheugen voor beste zenders) 24 voorkeuzezenders ■Auto-reverse van j^kt-NU #99." TS-1700 150wmax. 170mm Cross-Axial'" 2-weg, 2-luidsprekersysteem Frekwentiebereik: 30~ 20.000Hz van 339.- HEMELVAARTSDAG GEOPEND vanaf 13.00 uur PALS PONEER AUTHORIZED LEADING STORE KERKDREEF-PASSAGE AXEL-TEL. 01155-1781 Regionaal Instituut Midden- en Kleinbedrijf Zeeland i I i De stichting RIMK Zeeland heeft met de 22 overige RIMK's als algemene doelstelling: „bij te dragen aan de uitvoering van beleid, gericht op de structuurverbetering en ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf (mkb), alsmede gericht op de voorlichting en advisering aan ondernemers in het mkb". De activiteiten van de 23 RIMK's worden gecoördineerd door het Coördinerend Instituut Midden- en Kleinbedrijf (CIMK). Het bestuur van de stichting RIMK Zeeland, met kantoren in Middelburg en Terneuzen, vraagt een: De functie: Functie-eisen: I De te benoemen functionaris zal naast individuele voor lichting aan ondernemers bedrijfseconomische advies rapporten samenstellen. Hij onderhoudt daarbij regelma tig contacten met ondernemers en bij het mkb betrokken instanties en organisaties, zoals gemeenten, kamers van koophandel en fabrieken, banken, accountants en onder nemersorganisaties. minimaal een middelbare beroepsopleiding zoals MEAO, MBA of een vergelijkbare opleiding en stude rend voor SPD/HEAO; bedrijfseconomisch inzicht en praktijkervaring; gevoel voor maatschappelijke problemen in het mkb; goede contactuele eigenschappen; zelfstandig kunnen werken in een klein team; goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardig heid; rijbewijs BE en in bezit van een auto. Een psychologisch onderzoek maakt deel uit van de se lectieprocedure. De salariëring is afhankelijk van leeftijd, opleiding en er varing, waarbij een maximale inschaling mogelijk is van 4.115.- bruto per maand, excl. vakantietoeslag. Tot de arbeidsvoorwaarden behoort o.a. opname in het Alge meen Burgerlijk Pensioenfonds. Kandidaten, woonachtig in Zeeuwsch-Vlaanderen, genie ten voorkeur. Schriftelijke sollicitaties binnen twee weken na deze oproep te richten aan het Dagelijks Bestuur van de Stichting RIMK Zeeland, Buitenrust straat 227, 4337 ER Middelburg. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij dhr. H.A. Verbeemen, tel. 01180-34264. XCO.O tfUi Pr- Rooseveltstraat 7, Postbus 17, 4587 ZG Kloosterzande Tel. 01148-1920/b.g.g. 2377-1824 is een dochteronderneming van Elopak a.s,, Noorwegen. De Elopakgroep vervaardigt de bekende Pure-Pak verpakking. Daarnaast houdt zij zich bezig met de verkoop, leasing en service van Pure-Pak verpakkingsmachines. De Elopak-groep beschikt over diverse produktiebedrijven in West-Europa, o.a. te Terneuzen, waar naast het verkoopkantoor voor de Benelux tevens de extrusiecoatingfabriek Elocoat is gevestigd. Het personeelsbestand van de totale organisatie be staat uit ca. 200 personen. In verband met het vertrek van de huidige functionaris ontstaat een vacature voor de functie van: van de afdeling marketing: FUNCTIE-OMSCHRIJVING: - toegevoegd aan de marketing-directeur, zullen se cretariaatswerkzaamheden worden verricht voor het gehele commerciële team, bestaande uit 6 medewer kers, die allen ambulant in de Benelux opereren. - onderdeel uitmakend van dit team, vervult de secre taresse een belangrijke spilfunctie in de nationale en internationale contacten met relaties, zusterorgani saties en het moederbedrijf in Noorwegen VEREISTEN: Van hem/haar worden de volgende opleidingen en vaardigheden verlangd: - middelbare schoolopleiding, aangevuld met een er kende secretaresse-opleiding. - beheersing in woord en geschrift van de Nederland se, Engelse, Franse en Duitse taal. - enige jaren ervaring in een vergelijkbare functie. Sollicitaties kunnen worden gericht aan de afdeling Personeelsza ken van Elopak b.v., t.a.v. mevr. C.J.M. Ruseier Postbus 82 4530 AB Terneuzen Dagelijks in vele gezinnen

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 27