Meintie m VAN MULLEM STAP INEN WIN\ Familie berichtenl Foto Buijsse verhuist VAN MULLEM REISBUR0 Haal bij ons je gratis verhuisauto bouwplaat FISCAAL-JURIST/ECONOOMim DE STEM VAN ZATERDAG 7 ME11988 Oranda van Vooren Josephus de Blok 11938 19881 1988 Ruul en Annie Inghels- Willaert 1963 1988 KAREL BRAEM CECIEL PRAET t PETRUS JACOBUS STROBBE I SCHRIFTELIJK OPfcVENl a?if ®IH8 Sïï"""?5 iHssS sligpiÖ rijschool W. Ivens ARTIST'S MATERIALS SHOP lijstenmakerij verf-behang FRANK VAN DAMME AUTOCARPROGRAMMA PARIS MET STADSRONDIT DÜSSELDORF MADAME BUTTERFLY ANTWERPEN iB STEM VAN Z reisburo "Het" Reisbureau voor uw vakantie per vliegtuigboot, trein, autocar, ONZE SUPERPROMOTIES a^Uerboom ^oom Postzegelhandel INKOOP - VERKOOP U.S.A. He rman zich aan u voors telt loosterzande gemeente Honte- nïsse gaat zich toch in dekken tegen de even tuele stort van veront reinigd slib op de pla- jn en schorren in d< Pesterschelde die on der het gemeentelij! grondgebied vallen. eisje (6) omt om bij ngeval met aadschop Grote deelname aan Breskense Bevrijdingsloop w eekenddienst Stem-redactie Terneuzense zwaar gewond *ij ongeval uÏÏL onbekende 'n Kleintje in De Stem Zeeuwsvlaamse Koerier. Kleine moeite, grote resultaten. VOOR TELEFONISCH OPGEGEVEN ADVERTENTIES AANVAARDEN WIJ GEEN ENKELE VERANTWOORDING Op 12 mei hopen hun gouden huwelijksfeest te vieren en Receptie in zaal Dallinga, Nieuwe Kerk straat 5, 4541 EB Sluiskil, tussen 16.00-18.00 uur. Rentmeesterstraat 15,4541 EM Sluiskil. fMiMiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiimiim!: Op vrijdag 13 mei a.s. hopen onze ouders en grootouders B.L. van Waes E.M. van Waes-de Block hun gouden bruiloft te vieren. jf Om 14.00 uur is er een H. Mis uit dankbaarheid in de r.-k. kerk H. Martinus te Groenendijk. 5 Gelegenheid tot feliciteren van 20.00 tot 21.15 E uur in café-restaurant „In de Kastanje", Clooster- 5 straat 4 te Kloosterzande. Hun dankbare kinderen en kleinkinderen H Hulsterweg 32,4587 ED Kloosterzande ifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifW Op 13 mei a.s. hopen onze ouders en grootouders en cSe.cjEXl.-0zij hun gouden bruiloft te vieren. Allen die hen willen feliciteren zijn van harte wel kom van 18.30 tot 20.00 uur in restaurant de Fijnproever te Philippine. HENK - JEANETTE HENNY-ELLY ROBBERT -ANKY Visserslaan 13 ffl!h 4553 BE Philippine 1938 1988 Op dinsdag 10 mei 1988 hopen onze ouders en grootouders (jan ^WaEi en Sxene van ^Waei-cSfemetioet hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren. Gelegen heid tot feliciteren van 19.30-20.30 uur in café ,,'t Oudt Raedthuys" te Westdorpe. hun kinderen en kleinkinderen 4554 AG Westdorpe, Graaf Jansdijk A74 Op 11 mei a.s. hopen samen met kinderen en familie hun 25-jarig huwelijk te vieren. U heeft gelegenheid te komen feliciteren van 19.00- 20.00 uur in café „Den Ouden Arend" te St. Jansteen. U BENT VAN HARTE WELKOM. Huisadres: van Hovestraat 19 4564 BE St. Jansteen Op woensdag 11 mei a.s. zijn onze ouders en grootouders en 25 JAAR GETROUWD Gelegenheid tot feliciteren van 16.30 tot 18.00 uur, Smetstraat 17 4568 AL Nieuw-Namen Kinderen en kleinkinderen Enige en algemene kennisgeving Met droefheid geven wij u kennis, dat van ons is heengegaan, onze geliefde broer, schoonbroer en oom op de leeftijd van 73 jaar. Kloosterzande: J.P. Strobbe Harmeien: A. Strobbe-van Jole Harmeien: Silvia en Piet Schwarze-Strobbe Esther Dennis Nieuwegein: Erwin en Anneke Strobbe-van Hooft Saskia Jasmijn 4587 CW Kloosterzande, 5 mei 1988 Huize St.-Antonius, Groenendijk 50 De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, waarbij u beleefd wordt uit genodigd, zal plaatshebben op maandag 9 mei om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Willibrordus te Ossenisse. Samenkomst voor de uitvaartdienst aan de parochiekerk. Zij die door omstandigheden geen kennis geving hebben ontvangen, gelieven deze aankondiging als zodanig beschouwen. Dankbetuiging Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven tijdens het lange ziek zijn en na het overlijden van mijn man GASTON P. VAN RATTINGEN wil ik u ook namens Raoul, Karin en ver dere familie oprecht veel dankzeggen. U was voor ons een grote steun. L.M. van Rattingen- Rijckaert Prinsenbeek, mei 1988 Dankbetuiging Voor de gewaardeerde blijken van belang stelling en medeleven ons betoond bij het overlijden van onze beminde broer, schoonbroer, oom en neef HYPOLITUS B.C. BUIJS betuigen wij langs deze weg een ieder die hier op enigerlei wijze blijk van heeft gege ven, onze oprechte dank. De familie Buijs De familie Breijaert Graauw, mei 1988. Wij bedanken familie, vrienden en bekenden voor de vele leuke attenties, bloemen en kado's, die wij ter gelegenheid van ons 40-jarig huwelijksfeest mochten ontvangen. J. en E. d'Hooghe-v.d. Brande Hulst, Jacob Catslaan 53. Niet voor zaken ss« E fe "222S5ee LET OP: Na ieder woord of cijfer één vakje overslaan. Voor iedere punt of komma één vakje gebruiken. ATTENTIE: Vul de bon duidelijk in. Voor elke letter, leesteken één vakje benutten. Het eerste woord van de advertentie wordt in een groter lettertype gezet. Begin daarom de advertentie met het belangrijkste woord. Houd Uw teksten kort en bondig. Neem zo mogelijk Uw telefoonnummer in de advertentie op. Via de telefoon reageert men gemakkelijk en snel. BETALING: Na invulling kunt u AAN DE ZIJKANT HET BEDRAG AFLEZEN dat u moet betalen. Voor toezending van brieven onder nummer dient u f 3,50 extra te betalen. Als contante betaling kunt u een groene betaalcheque of een blauwe girokaart (dus géén giro- of bankoverschrijving) insturen. Bij niet-contante betaling ontvangt u een acceptgirokaart waarvoor wij u echter f 4,- administratiekosten in rekening moeten brengen. INZENDEN: Drie dagen vóór plaatsing aan Dagblad De Stem, Postbus 3229, 4800 MB Breda. Afdeling rubrieksadvertenties, of inleveren op onze kantoren. BON (s.v.p. in blokletters invullen) Prijs inol. 6% BTW ■f 6,07 f 8,09 f 10,11 f 12,13 f 14,15 f 16,17 Rubriek:Plaatsingsdatum: Naam:Adres: Telefoon:Postcode: Woonplaats: Hartelijk dank aan voor het behalen van mijn rijbewijs bij het 1e examen Nicole Ferket Cllnge ©s Vereniging van speciaalzaken in kunstschilder en teken materialen Oude kerkstr. 23 - Sluis - 01178-1933 Dankbetuiging Voor uw belangstelling en medeleven ons betoond na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en grootmoeder LUCIËNNA MELANIA EMMA SMET betuigen wij u onze oprechte dank. Fam. de Loos 4568 AT Nieuw-Namen, mei 1988 Nobelstraat 5. zaterdag 28 mei Een gelegenheid om op korte tijd deze wereld stad te leren kennen met o.a. onze stadsrondrit met bezoek aan de belangrijkste monumenten. Uiteraard is het ook mogelijk om vrij uw tijd te be steden, b.v. aan de Van Gogh-tentoonstelling in het Musee B'Orsay. Prijs per persoon - 720 Fr Kinderen min. 16 j. - 580 F. zaterdag 4 juni Bezoek aan deze elegante, levenslustige stad aan de Rijn. Niet alleen shopping op de „Ko", maar ook een geleid stadsbezoek waarbij het „Altbier" proeven zeker niet vergeten wordt. Prijs per pers. - 450 F. Kinderen jonger dan 16 j. - 400 F. zaterdag 4 juni avond Mevr. Gilberte Du Bois, 1e prijs muziekconserva torium begeleidt u bij de première van de opera in de KVO te Antwerpen. Prijs per pers. a.i. ook in- komkaart-480 F. Opstapplaatsen in Zeeuwsch- Vlaanderen en het Waasland volgens afspraak bij inschrijving. Tele fonisch reserveren mogelijk. Tel. vanuit NL: 09-323.777.44.44 en 09-323.776.23.18 15 dagen TUNESIE v. 25/0513.620 F/p.p. 10 dagen JOEGOSLAVIË v. 27/05 6.800 F/p.p. een week FLORIDA FLY DRIVE 19.990 F PP- verschillende prachtige aanbiedingen - Th de week varr970fT4' mei 1988 herdenken wij het 60-jarig bestaan van onze zaak. Tevens wordt 30 jaar het beheer gevoerd door de heer J.M. Verboom Sr. We vieren dit in de vorm van speciale aanbiedingen in onze zaak. O.a. verkoop van vele postzegels en 1 e-dagenveloppen van Nederlands-lndië - Curagao - Antillen - Suriname - Indonesië - België - Duitsland - Frankrijk enz. enz. tegen de HELFT van de catalogusprijs! Vraagt om onze GRATIS prijslijsten! Aanbiedingen geldig tot 1 september 1988. Iedere koper ontvangt een aardige attentie! U bent van harte welkom. J.M. Verboom Sr. en J.M. Verboom- Kommers Walstraat 28-4381 EE Vlissingen - Telefoon 01184-12471 naar DE bestemming van dit jaar ^Adverteren is een centenkwestie. flnanctez.99 Inlichtingen: De Stem, 076-236911 Bij ons ben je op de goede weg om een prachtige prijs te winnen. Want daar ligt een gratis Kodak bouwplaat klaar waarmee je je eigen vracht wagen inelkaar kunt zetten. Knip, plak, kleur in en win. Hoe origineler en kleurrijker je werk stuk, hoe groter je kansen natuurlijk zijn. Op de bouwplaat staat precies wat je moet doen om in de prijzen te vallen. Kom je 'm even ophalen? Doe mee, je weet maar nooit. GROTE BAGIJNESTRAAT 7 HULST 01140-13720 VANAF ZATERDAG 14 MEI: STEENSTRAAT 11 Stotteraars weten heus wel wat ze z( willen, dus in de rede vallen helpt niet. Geef ze liever even de tijd om uit hun woorden te komen Dat vermindert al gauw de spanning. Zo komt gesprek vlotter op gang en gaan we elkaar ooi een beetje beter begrijpen. Doen we dat? Informatie voor mensen met stotterprobleme» bij zichzelf, in hun gezin of naaste omgeving: 0180 -15 31 of SVS, Postbus 119,3500 AC Utrecht. O c c f s I o I I c r a a r s c v n dc I ijl Publikatie aangeboden door dit blad, in samenwerking met de Stichting Ideële Reclw* i iLTANCY TT^raties-w- /l/lureau Partnors is een adviesgroep voor het midden- kleinbedrijf voor administratieve, economische en fiscale zaken. Het ket omvat de gehele verzorging van administraties inclusief jaarrekening, adviserity en begeleiding van ondernemingen, zelfstandige beroepsbeoefenaren en particulier personen op alle terreinen van de economische en fiscaal-juridische praktijk. /Hureau Partners hebben zich gespecialiseerd in belastitf zaken, administratieve dienstverlening en informatica. Er wordt gewerkt vanuit* vestigingen met 29 medewerkers. /l/lureau Porfnors voortdurend inspelend op verdere uitbré' dingen en wijzigende situaties zoekt op korte termijn ter versterking van het dh (leeftijd 27-35jaar) Naast een afgeronde studie fiscaal-recht/fiscale economie is aansluitend praktijk varing gewenst. Als u naast uw werk bent gaan studeren en reeds ver bent gevolde is uw sollicitatie eveneens welkom. Uw schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan ons centraal postadres: Postbus 4760 AB ZEVENBERGEN AS-C. bv 'DeWesfhoek'C ADMINISTRATE SEFWICe-CeNTT'UMB.V. LANOeOUWBOEKHOU*A /Mureau& Partners BELASTINGADVISEURS - ADMINISTRATIES CONSULTANCY Breda, Vredenburcbsingel 23 076-225216 Oudenbosch, Kade 24 01652-15150* Zevenbergen, Prins Hendrikstraat 1 01680-23371* Breda, Vredenburcbsingel 23, 076-226066 Oudenbosch, Kade 24 01652-13930' FAX Breda 076-142284 - FAX Oudenbosch 01652-16755 Van onze verslaggever Dat is mogelijk door op d< Van onze correspondent KAMPERLAND - Het zes jarig meisje Kim Acker- mans uit de gemeente Gilzi en Rijen is gistermorgen oj een camping te Kamperlanc verongelukt. Het kind were overreden door een laad- schop, die bezig was met he op- en verladen van grinc en plotseling achteruit reed. De bestuurder van het voer iuig, T. S. uit Middelburg, ver klaarde tegenover de politii wel in zijn spiegel te hebber gekeken. Het meisrje had hi, ïchter niet gezien. Het fiet sende kind overleed vrij we onmiddellijk na het oploper van een schedelbasisfractuui en hersenletsel. Van onze correspondente BRESKENS - De Oranje vereniging Breskens hielt voor de vierde maal de be vrijdingsloop. Volgens d< organisatoren werd ooi deze trimtocht gekenmerk door een toenemende be langstelling. Christian van der Wege ui Terneuzen won de 10,5 kilome ter. Hij was veruit de sterkst< van de 43 trimmers en finisht* met bijna anderhalve minuuu voorsprong op Marco van d< Menie. De twee kilometer, waarbi 125 deelnemers en deelneem sters aan de start verschenen werd gewonnen door Christiai Oosterling in zeven minuten Eerste meisje was Mirella Faa in 7.22 minuut. Na afloop kreej iedere deelnemer een herinne ring. Uitslag 2 kilometer: 1. Chris ban Oosterling 7.00 minuten, a Jurgen Snoep 7.20, 3. Martir Roest 7.22,8. (eerste meisje) Mi rella Faas 7.32. 10,5 kilometer: 1. Christian var de Wege 36.69, 2. Marco van d« Meule 38.23, 3. Piet Wester- weele 38.34. Voor redactionele zaken, niet voor advertenties of bezorgklachten, kunt u dit weekeinde contact opne- ■men met Rein van der Helm 01170-3370. Zater- JffS" en zondagmiddag 1534^ 20 B g g' °1153" 7an onze correspondent De 28-jarige M, N. uit Terneuzen teravond bij een verkeersongeval vond. ze op de provii st '"Hulst de macht van haar per jpt len botste tegen anti toffer werd *eW°Vergebracht i «kenhursinsruggein 'emteïd°nenaut0 Werd L van is gis- eenzijdig ernstig ge- oorzaak provincialeweg ""acht over het personenauto boom. heli- het België, geheel een per naar in

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 20