Dijkman: 'Eerst punten zien' Basketbaltoernooi Scheldesport [0EKENEES AANWINST VOOR WIELERPELOTON Vergadering KNBB district Zeeuwsch-Vlaanderen Grensrechter bedreigd: bekerduel gestaakt Vergadering Zeeuwse Schaakbond >ntdekken terdam: Wielrennen Autosport Voetbal Kringwedstrijd De Zwinruiters Cursus Bekerfinale volleybal in Axel VOOR DERDE MAAL IN SUCCESSIE Breskens BI op weg naar titel f'Ubelangstel- Schrijf dan een leiding van Y olleybaltoernooi met minimale veldbezetting iachte winter LUDO ET EMERGO RUIKT KAMPIOENSKANSEN IN TENNISCOMPETITIE Sport in't kort DE Francaise Jeannie Longo heeft de proloog van de Ronde van de l'Aude gewonnen. De houdster van het werelduurre cord had voor de 2850 meter drie minuten en 51 seconden nodig wat een gemiddelde be tekent van 44 kilometer per uur. Haar landgenotes Lafar- gue en Simonnet werden res pectievelijk tweede en derde op negen en elf seconden. Na drie van de vier etappes in de Rallye van Corsica, de vijfde wedstrijd uit de strijd om het wereldkampioenschap, leiden de Fransen Auriol/Ocelli (Ford) met 2 minuten en 23 se conden voor hun landgenoten Beguin/Lenne (BMW). BERND Schuster speelt niet meer voor Barcelona. Op de ionaleexpressorga- ien over de wereld, mensen. Naast het tL in Nederland zes Isbezetting van 200 tiviteiten zoeken wij DHL-organisatie in ig vinden daar bijna volcontinue rooster (klaring en uitklaring. tklaren van handels tand larden nen 10 dagen na ver- jen aan: ing Personeelszaken F-Van onze 11 ■paardensportmedewerker NIEUWVLIET - Vanmid- l'l wordt bij de landelijke j [^vereniging en ponyclub he Zwinruiters een kring- t wedstrijd gehouden voor I I Paarden en pony's van de m8 Zeeuwsch-Vlaande- I ren. van handeling zijn de Wmen van manege Riemens ^euwiiet. Aan deze kring- mogen alleen combi- I mt de klasse B deelne- I h«ï' ?owe' m de dressuur als Dy t!et springen. Vpfendertig deelnemers mgeschreven voor de lnh,su®. eh paarden en vier- pwmtg ponys. Voor het nvv gPar oers komen tien po- ^rten vüf paarden aan de vat »^X°uwer is Luc Sa" 2®M%ni en juryleden Ivprf' eyter (tevensbonds- IS ^eiiy°°rdiger), mevrouw L ^der-Van der Hooft, few Axel en mevrouw S. itriirt iU't Cadzand. De wed en a» finnen om 13.00 uur str»t Pr0suitreiking zal om- worden uur geiiouden Door Kees Hameiink OOSTBURG - Na het spe len in de overgangsklasse en de tweede klasse degra deerde het eerste tennis- team van het Oostburgse Ludo et Emergo vorig sei zoen naar de derde klasse van de landelijke tennis- competitie. De competitie is nog maar en kele weken oud, maar nu al gaan er stemmen op over een mogelijk kampioenschap. John Dijkman uit Sluiskil maakt deel uit van het Oost burgse team. Diep in zijn hart verkeert hij wellicht al in feeststem ming, maar dat neemt niet weg dat hij dit weet te onder drukken. „Je moet de beer niet verkopen voordat hij is geschoten. Ik wil eerst de punten zien. Je moet blijven waken voor onderschatting". John Dijkman startte met competitie spelen in zijn woonplaats Sluiskil. Hij maakte daarna de overstap naar Animo in Terneuzen, waar hij enkele seizoenen deel uitmaakte van het tweede mixed-team, dat in de derde klasse speelde. Hij liet daarna een lichte voorkeur blijken voor de he rencompetitie, waarna hij een seizoen in het eerste heren team van Animo speelde. „Het was in die periode dat ik met het tennissen veel con tacten had met Patrick Mar- teijn en Han Petit. Dat sfeertje beviel me wel", legt Dijkman uit, „hoewel ik nooit echt gevraagd ben". De Oostburgse vereniging had in die tijd, nu twee jaar geleden, op de ledenvergade ring een toch wel uniek be sluit genomen om spelers van buitenaf te weren. „Ik kan me daar wel iets van herinneren, maar toen ik mij aanmeldde als lid was dat besluit nog niet genomen. Ik denk dat ik de laatste was", legt hij uit. John Dijkman is in het dage lijks leven douane-ambte naar. Hij leeft voor zijn sport en laat niets onbenut zich met de nodige kennis te verrijken. Vorig jaar nam hij het niet geringe besluit zich in te schrijven voor de cursus ten- nistrainer A, samen met zijn Oostburgse teamgenoot Pa trick Marteijn. „Ik heb dat voornamelijk gedaan om me zelf nog meer in het tennis te verdiepen. Ik wil gewoon meer dan alleen maar een balletje slaan. Ik werd wel eens gevraagd door anderen om met hen te spelen en dan was ik altijd bang dat ik iemand verkeerde aanwijzin gen gaf", aldus Dijkman. Het volgen van de cursus is een hele opgave voor iemand met een full-time baan. Vanaf september gaan de twee Zeeuws-Vlamingen iedere zaterdag voor dag en dauw om half zes 's morgens de deur uit naar de cursus plaats Sint-Oedenrode, om dan om negen uur 's avonds vermoeid terug te keren. „Dat is inderdaad een hele klus en het viel dan ook nogal eens tegen om dan de volgende dag in de wintercompetitie te spe len, vooral als je dan 's mor gens om negen uur in Kapelle moest aantreden", aldus Dijkman. Op de vraag wat zijn verdere ambities zijn, antwoordt hij resoluut: „Oh, ik zal zeker ook zelf lessen gaan geven, maar ik ben tevens van plan de B-cursus te volgen als ik mijn A-diploma op zak heb". Het volgen van de cursus leidt hem niet alleen op voor tennistrainer. Hij ervaart nu ook dat het geleerde goed van pas komt in zijn eigen spel. Dijkman daarover: „Ik heb er zelf duidelijk voordeel van. Je kunt regelmatig terugvallen op bepaalde basiskennis en dat is gewoon goed voor het zelfvertrouwen. Je hebt de mogelijkheid jezelf te corri geren als je iets fout doet, om dat je weet hoe een bepaalde slag in elkaar zit". De sfeer in de competitie bevalt hem bij Ludo et Emergo prima. „Vorig jaar speelden wij tweede klasse en konden we behoorlijk mee. Als je dan degradeert met twee punten verschil, dan is dat een fikse tegenvaller, maar ja, dat is competitie", verzucht hij. „We zijn als team gemotiveerd en willen volgend jaar graag weer in de tweede klasse spelen", zegt hij hoopvol. John Dijkman, de Sluiskilse tennisser, die zich uitstekend thuis blijkt te voelen in het Oostburgse team van Ludo et Emergo. - fotowim kooyman. AJJFSTEM SPORT 3 ZATERDAG 7 ME11988 Van onze volleybalmedewerker AXEL - Vandaag strijden in Axel zowel bij de da mes als de heren vier teams om de Zeeuwse voley- balbeker. Tussen 11.00 en 16.00 uur wordt er een halve competitie af gewerkt door Savok, Morres 1 en 2 en Voorwaarts bij de dames. Bij de heren komen Scheldesport, WR, De Polder en Dynamo 1 in het strijdperk. Vooral bij de dames belooft het een groots spektakel te worden. Zowel Morres 1 als 2 zijn beide kampioen gewor den en verkeren dus in goede vorm. „Beide teams komen in hun eigen opstelling binnen de lijnen. Normaal spelen de meisjes uit het tweede wel eens met het eerste mee, maar nu kan dat niet", aldus trainer-coach Jo Everaert, die Sa vok als favoriet tipt en die terug kan blikken op een bij zonder geslaagd seizoen, ondanks de degradatie van het eerste herenteam uit de tweede divisie. Bij Voorwaarts wordt er keihard getraind. Volgens coach Richard van Acker zelfs driemaal per week om eem goed resultaat te behalen. „We hebben er veel zin in," aldus Van Acker. Bij de heren lijken op papier WR, De Polder en Dy namo 1 geen schijn van kans te hebben. Kampioen Schel desport mag als favoriet worden bestempeld, maar dat sluit niet uit dat één van de andere teams verrassend voor de dag kan komen. Van onze biljartmedewerker SLUISKIL - Zaterdag 28 mei houdt het district Zeeuwsch-Vlaanderen van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond de algemene ledenvergadering in café restaurant Dallinga te Sluiskil. Naast de gebruikelijke jaar verslagen en ingekomen stuk ken komen onder meer ter sprake: contributieverhoging, huldiging districtskampioenen teamwedstrijden, verdeling van de districts-kampioen- schappen en de bestuursver kiezing. Tijdens die bestuurs verkiezing zijn Hans Toet, Gul jam Pladdet en Willy Brand aftredend, maar stellen zich al len herkiesbaar. Deze vergade ring begint om 14.00 uur. Van onze sportmedewerker TERNEUZEN - De bekerwedstrijd tussen SVD en Duiveland, donderdagavond in Driewegen gespeeld, is na een kwartier in de tweede helft door de scheidsrechter gestaakt. Vlak daarvoor was SVD-aanvaller Mart van de Guchte in het Duivelandse strafschopgebied onderuit gehaald. Alles wat SVD was, verwachtte een strafschop, maar de arbiter liet het bij een waarschuwing aan de boosdoener, Duive- land-doelman Verjaal. Terwijl de geblesseerde Van de Guchte op het veld werd verzorgd, raakten de gemoederen verhit en kwam een sup porter van de thuisclub het veld op. Hij bedreigde de grensrechter van Duiveland. Scheidsrechter Hillebrand floot af en hield het toen verder voor gezien. [ig vanuit een rktgericht de reputatie en lering. mdaire arbeids- yltetbalmedewerker ERNEUZEN - De basket- .lalvereniging Scheldesport Koudt 14 en 15 mei het ïaar" liks terugkerend toernooi. Voor de derde achtereen- Lgende maal is men er «eer ingeslaagd basketbal- [JJaros van hoog niveau te lontracteren. jreanisator Peter Heine: „Het tas erg moeilijk dit jaar. Eens «meer blijkt dat de meimaand Ui uitstek de toernooimaand is. et afzeggingspercentage lag 75 procent. Hierdoor moest Jet programma meerdere ma- len omgegooid worden. Dat doet weliswaar niets af aan de uiteindelijke bezetting. Alle re gelingen zijn getroffen voor een prima toernooi". Zo zijn naast het organise rende Scheldesport alle Zeeuws-Vlaamse clubs verte genwoordigd. Maar ook gere nommeerde ploegen als Mini- ware BSW, Vossenberg, PSV/ Almonte, Kimbria, BV Aegon, Marathon en Nashua Den Bosch, zullen van de partij zijn. Van de zuiderburen staan Ledenberg (Gent), Gembas- Knesselaere, BBC Sivi, Sphinkx-Ronse en BC Oos tende op het contract. De laat ste vereniging verschijnt met een veteranenteam. Een ploeg die vroeger op nationaal ni veau gespeeld heeft. Uit Frankrijk komt Roubaix, die in alle klassen vertegenwoordigd zal zijn. Stuk voor stuk grote namen met in meer of minder mate een grote reputatie. „Er is alles aan gedaan om voor de derde maal een groot succes te boeken. De voorbereiding was erg zwaar, maar het spectakel op 14 en 15 mei dubbel en dwars waar", vervolgt een tevreden Heine. Wat het speelschema betreft komen zaterdag 14 mei de da mes 1 en 2 en de jongens-kadet- ten in actie. Zondag 15 mei zijn de heren 1 en 2 aan de beurt. Beide dagen begint het toernooi om 9.00 uur en worden met de finales afgesloten. Die zullen voor zowel de dames als heren op full-court gespeeld worden. De afsluiting staat dagelijks gepland om 18.00 uur. Het toer nooi wordt gehouden in sport hal 't Zwaantje te Terneuzea INDEUNG Heren 1: Poule A: Miniware 3, Vos senberg, Sphinkx-Ronse, BC Sas, Scheldesport 1. Poule B: BBC Sivi, PSV/Almonte, Roubaix, Marathon, Ledenberg. Heren 2: Poule A: Scheldesport 2, MEVO'80, Nashua Den Bosch, Kimbria. Poule B: Miniware 4, BC Caddy'73, BV Aegon, Roubaix 2. Dames 1: Poule A: Scheldesport 1, Miniware, De Pinte, BC Oostende. Poule B: De Smokkelhoek, WSC Waalwijk, BV Axel 1, Roubaix 1. Dames 2: Poule A: Scheldesport 2, Stonedunkers, Roubaix 2, BC Cad dy'73 3. Poule B: BV Oostburg, BV Axel 2, BC Sas, Gembas-Knesselare. Jongens-kadetten: Poule A: Schel desport, Stonedunkers, De Pinte. Poule B: PSV/Almonte, Roubaix, BCSas. parbij is groei naar een gelijk. Maar je kunt je lekwamen, bij voor- lleiding te gaan volgen, hn gevarieerd aantal |jn bepaalde vrijstellin- It pakket, dat je bezit, lent studiefaciliteiten in en studieverlof. Itelling loopt tot Vnd en hangt mede af Poor met ons contact op le gesprek. Natuurlijk en meisjes! 1010-4173487. van Vugt, geeft je vraag van trainer Aragones aan de Westduitser of hij ook volgend jaar nog voor de Cata laanse ploeg zou uitkomen ant woordde Schuster negatief. Aragones besloot daarna de middenvelder niet meer op te stellen. en ^ndigad- In verband i van de goed litaties met vermelding |er 88.289/DS gaarne den aan: [tantsdienst, van Vugt, Rotterdam. rik Verhage nieuw talent Van onze sportmedewerker KRUININGEN - Dinsdag 10 mei houdt de Zeeuwse Schaakbond de algemene ledenvergadering in het Dorpshuis te Kruiningen. Naast de notulen, ingekomen stukken en mededelingen en de jaarverslagen komen nog ver schillende agendapunten aan de orde. Tijdens de bestuursverkie zing is M. de Bock aftredend en daardoor zijn er nu twee vaca tures ontstaan. De vereni gingen worden dan ook drin gend verzocht kandidaten naar voor te schuiven. Tevens wor den enkele voorstellen ter sprake gebracht, waaronder het wijzigen van het competi tiereglement. De prijzen van de ZSB-competitie worden uitge reikt en de kampioenschappen en toernooien van de ZSB ver deeld. De vergadering begint om 19.00 uur. Van onze volleybalmedewerker SAS VAN GENT - De vol leybalverenigingen De Sterre en Savok houden zondag een twee-tegen- twee-toernooi in de sporthal De Vlaanderen te Sas van Gent. Voor dit gebeuren hebben maar liefst 64 teams ingeschre ven met daaronder vrijwel de gehele Zeeuwse top, maar ook 'oude' glorie zoals Michel Eve raert, Ron Reunis, Jan Schut en Guido de Beule. Er worden in totaal 300 wed strijden gespeeld tussen 10.00 en 18.00 uur. Jan Schut-Arjen Leyte, Michel Everaert(Bre- vok)-Martin Roodzand, Ron Reunis-Pieter Hamelink, Quinten van de Vrie en Ger Keyzers vormen koppels en zijn namen die menige volly- balliefhebber aanspreken. Van onze sportmedewerker TERNEUZEN - In de hoofdklasse B-junioren gaat Breskens BI op de titel af. Nu werd Middelburg B2 met 7- 0 verslagen. Dauwendaele BI won met 5-1 van Meeuwen BI. STAND Breskens BI 17-27, Terneuzen BI 17-25, Axel BI 16-22, RCS BI 16-21, Yerseke BI 16-17, Dauwendaele BI 16-17, Meeuwen BI 16-16, Middel burg B2 16-7, VCK BI 18-7, AZW BI 16-6. oor Sjaak Begijn HOEK - Sinds enkele maanden heeft het jeuwse wielerpeloton er een nieuw talent bij in Be persoon van Erik Verhage. kenners voorspellen dat het hier niet om een 'eeuwig ta lent' gaat, waarvan de doorbraak elk jaar opnieuw op zich laat wachten, maar uiteindelijk nooit komt. meet gleed. De Omloop van de Zuidwesthoek, een klassieker, bleek vooralsnog een te grote ogave. Na tachtig kilometer koers moest hij lossen, maar het was wel een goede les. In België is Verhage na een paar wedstrijden al opgevallen. Dit vanwege zijn klimmers- kwaliteiten. Erik Verhage: „Ja, het klimmen gaat me goed af. Hoe dat komt weet ik niet. Je kunt het of je kunt het niet. Ik denk wel dat mijn postuur er uitermate geschikt voor is. Als ik heuvels voor de wielen krijg leef ik helemaal op, ben ik vol ledig in mijn element. In de drie tot nu toe gereden klim- koersen heb ik respectievelijk een tiende, zevende en vijfde prijs gereden. Vooral die laat ste wedstrijd in Ronse gaf me veel voldoening. Op het beslis sende moment in die koers liep mijn ketting er af. Daardoor moest ik in mijn eentje een gat van ruim vierhonderd meter dichten om terug bij de groep te komen. Inmiddels hadden al enkele renners het hazepad ge kozen. Bergopwaarts heb ik de groep alleen nog mijn achter wiel laten zien. Door de pech zat er echter niet meer in dan een vijfde plaats". Erik Verhage is zich er ter dege van bewust dat hij nog een lange weg te gaan heeft en nog veel moet leren. Vooral de verdeling van zijn krachten, zowel tijdens de training als in de wedstrijd, heeft zijn volle aandacht. Van de beslissing om te gaan wielrennen heeft hij nog geen moment spijt gehad. Erik Verhage: „Zeeuwsch- Vlaanderen is een fijne vereni ging en de begeleiding is uitste kend. Na elke koers wordt er geïnformeerd naar mijn pres taties. Bovendien worden er re gelmatig trainingstochten ge houden, Daarnaast heb ik na tuurlijk veel aan mijn ouders te danken die altijd bereid zijn me naar de wedstrijdplaatsen te brengen en me door dik en dun te steunen". Verhage zou een topper nen worden, mits hij goed jegeleid wordt. De hoofdper- oon zelf weet het een en ander 8 relativeren en laat zich het jofd niet op hol brengen. Aan vooravond van een mis kien grootse toekomst blikt 16-jarige leerling metaal- niek terug op het nog prille sielerseizoen. Het is opmerkelijk te noe men dat Erik Verhage op een late leeftijd met het Wielrennen begon. „Eigenlijk iheb ik nooit de bedoeling gehad i te gaan fietsen. De afgelo- len winter wilde ik mij goed «rbereiden op het schaatsen. fietste regelmatig om hier- or de nodige conditie en nacht op te doen. Het ging niet riezen en de schaatsen kon ik doende in het vet laten. Toch Was het wielrennen me niet he lemaal vreemd. Vorig jaar juni lad ik een fiets aangeschaft. Af en toe reed ik wel eens met ners mee, die aan het trai nen waren. Die mensen hebben me uiteindelijk zover gekregen om in het najaar aan enkele lersen voor recreanten mee te m Drie keer verscheen ik lan de start. De eerste keer Werd ik er af gereden. Daarna ik in het peloton om islotte in Lamswaarde als legende over de meet te gaan. zat dus duidelijk een op- jaande lijn in en om eerlijk te tón beviel het wielerwereldje me wel". !en naar Nederlandse begrip- )en zachte winter zonder na- iuurijs deed Erik Verhage be sluiten om het als wielrenner te gaan proberen. In Nederland fietst hjj momenteel bij de ju nioren, terwijl hij in België nog ien maand bij de nieuwelingen mag uitkomen. Het seizoen begon veelbelo vend. Als renner van de wieler vereniging Zeeuwsch-Vlaan deren werd hij tweede tijdens het clubkampioenschap en achtste bij het clubkampioen- I schap van Middelkamp/ Zeeuwsch-Vlaanderen, terwijl fhd in het districtskampioen- als vijftiende over de Erik Verhage, de talentvolle wielrenner uit Hoek. - foto de stem/cor j. de boer

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 15