Fherplaa VOORJAARSAKTIE ierplaatsingsgarantie Gegijzelde prins Kuwayt doet wanhopige oproep I AS-MARINE ZET OLIEPLATFORMS IN BRAND ANDIJVIE EN GEHAKT PJUHIERJOnER Schietpartij met twee doden in Putte opgelost Kritische boodschap Dolman aan Israël Kort geding om deelname eindexamen af te dwingen helman spits? TIENJARIGE KNAAP VUURDE DODELIJK SCHOT UIT NOODWEER WASHINGTON (REUTER/DPA/AFP) - Ameri kaanse en Iraanse strijdkrachten zijn maandag op verscheidene plaatsen in de Perzische Golf iet elkaar in aanvaring gekomen. OKEN Frans Derks stapt uit bestuur NAC s Bijvang j Merijntje KORTHALS ALTES: 'Beleid voor vreemdelingen onoplosbaar9 Lijk paus Coelestinus V gestolen DINSDAG 19 APRIL 1988 TV-show overjarige koningin Landbouwonderwijs in Zeeland Beroep PSV morgen in behandeling Nederlands record Frans Maas HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Wisselend Hollandse andijvie, Gehakt half-om-half, ,6.99 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN.. est men naar hier wj ijken. Ook voor de tC jegen een uitwedsti eer is voor beide fon des te groter, want'7 fel het eerste dames- renteam boekte in Jtwedstrijd' een over ng op hun respectiè', ke tegenstanders. COMPET] IJD Helmond Spör BC werd opgesierd <j0 In zeer bijzonder voorv 'im van der Meijden, veede doelman van' stbrabantse voetbalclij fep zich twintig minui oor tijd warm en werd v dnuten later door oefe. ieester Theo Laseroms pt veld gebracht, an der Meijden, die op] istellingsformulier zo' jider nummer 1 als ni ïer 15 was terug te vine >ng niet in het doel sta ïaar in de spits! „Door blessures en schor ngen was er niemand prs meer voorhanden", Van der Meijden',. ad het in het tweede ook; fens gedaan, daarom en de trainer en ik heti verleg besloten. Als aan de man is, wil i let best nog eens do tiaar ik sta toch het lie 1 het doel". Van der Meijden zorg jiet deze opvallende inva eurt overigens niet vo en unicum. In het [an de zeventiger j; turfde het almachtige Aja iet eens aan om in de uitj Vedstrijd tegen Go Ahe "agles met een fantasie-o elling te spelen Het aat (4-1 voor Go naakte niet uit, Ajax ch al kampioen. In [pits bij Ajax liep die [trijd niet Johan pick van Dijk of Inge ielsson, maar doel leinz Stuy! kassa /AT IS HET toch heerli voetballen in de eerste divi feie als je weet dat je pron veert naar de eredivisie ils je weet dat je al lioen bent. De spelers vai CC kunnen daarvan ms iraten. Zo speelden Taalwijkers als katten 1 run muizen in het duel aterdagavond in Breda t »en NAC. Maar de RKC'a fan der Kaay en Vani Viel bakten het het br als het gaat om jolig voi aal'. Een supporter CC beloofde Van aay vijfhonderd guldi als hij tegen NAC zou ren. De RKC'er krabde f achter zijn oren en bes apscorer Van de Wiel opd aoogte te brengen van I voorstel. „Akkoord", [de spits gezegd hebben aelp je, maar dan wel [honderd piek. Jij houdt f |dan altijd nog vierhond Iden aan over". En zoé schiedde. Wie de kara ristiek van die voor NACi dramatische wedstrijd .jkijkt, ziet dat Van der I" 'het vierde doelpunt RKC voor zijn reke nam. En het passje vanjuist. dus. Eindredactie: Ton Koo men. Bijdragen: Willy van L# wen, Rinus Verberkm" en Peter Janse. Stern-lozers en -lezeressen kijken week in week uit in de „Kleintjes"-rubrieken. Dat zijn elke VAN DE dag vele tienduizenden mensen. Het moet dan wel heel raar lopen als juist uw ..kleintje" niet zou worden gelezen. DE STEM 128ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 Van onze verslaggever pUTTE - De schietpartij, waarbij zondagavond 20 maart in Putte twee mensen om het leven kwamen, is opgelost. Volgens de rijkspolitie is het schot waardoor de 49-jarige J. Truijen uit Putte per ongeluk werd gedood, gelost door de 39- I jarige Putse woonwagenbewo ner Johan Meerts. Meerts zelf werd even later dodelijk ge troffen door een kogel, die bijna zo goed als zeker moet zijn afgevuurd door de tienja rige jongen N. de Gelder. H. de Gelder, de vader van deze knaap, werd tijdens een heftige ruzie over een ver stoorde liefdesrelatie van zijn dochter met een jeugdige woonwagenbewoner, onder vuur genomen door de gebroe ders Meerts. Johan Meerts, een van de broers, was een zwager van De Gelder. De tienjarige jongen zag dat op zijn vader werd geschoten, pakte volgens de politie een pistool en schoot toen op zijn oom. De jongen is gisteren door de politie verhoord en daarna op vrije voeten gesteld. Hij be kende niet, maar naar de me ning van de politie blijkt uit het onderzoek dat de jongen het dodelijke wapen wel ge hanteerd moet hebben. Tegen hem wordt gezien zijn leeftijd [üe Amerikaanse marine beschoot twee Iraanse fregatten [en bracht een ander Iraans oorlogsschip tot zinken. Het gaat om het ernstigste treffen tussen Iran en de VS sinds [de Amerikaanse marine vorig jaar juli begon met het be geleiden van onder Amerikaanse vlag varende tankers [uitKuwayt. leiding tot de escalatie van [de gevechten is de beschieting aandagochtend van twee sanse olieplatforms door rerikaanse oorlogsbodems, folgens Washington zijn er san Amerikaanse zijde geen schtoffers gevallen Teheran preekt wel van slachtoffers. Het nieuwe treffen tussen de /S en Iran in de Perzische Golf os toen de Ameri- aanse marine een 'afgemeten ntwoord' gaf op het opnieuw van mijnen in de Golf Idóor Iran Het Amerikaanse [fregat Samuel B. Roberts liep [vorige week donderdag op een Jaans mijn en werd ernstig sdigd. Tijdens de aanval op de [boorplatforms vuurde een [iraans patrouilleschip een ra- j ket af op de Amerikaanse krui ser Wrainwright. Het fregat Simpson en de Wrainwright vuurden daarop vier raketten af op het Iraanse vaartuig dat (zonk. De Iraniërs beperkten hun tegenaanvallen maandag niet tot Amerikaanse marinesche pen en -vliegtuigen. Iraanse [snelboten beschoten een door de VS geëxploiteerd booreiland [dat eigendom is van Sharjah, [den van de Verenigde Arabi sche Emiraten. Ook een Britse [tanker en een Cyprische "Tachtvaarder werden onder lyuur genomen alsmede het et Belgisch onafhankelijk I SV wordt in heel Nederlai» I Philips er achter zit. Als 1' I jesteund, ben je natuurlij I in als je dan nog de gtw I elema&l niet". I Tennis Magazine: „Ik W spelletje veel beter dan w zou zich ook alleen moetrt I -speler Niki Pilic over mij coördinatie mee en 1» ■n de tegenstander vechten ladeloas". ens een zaterdagochtend® gezonden interviewtje vo" >rzitter Jacques Ruts: ,Me' ijd om dokter Co Greep «L reman in beroep gaat telI word: „Vindt u dit nu w' rBoot?" Van onze sportredactie BREDA - Frans Derks is gisteravond als be stuurslid van NAC op gestapt. Tijdens een vergadering ki het Mercury hotel in Breda boog het voltallige NAC-bestuur zich gister avond over de gang van zaken in het afgelopen Na enige beraadslagingen kwam het bestuur over een dat Frans Derks op moest stappen als be stuurslid. Derks was be last met de portefeuille technische zakea De be stuursleden van NAC weigerden gisteravond ieder commentaar. (ADVERTENTIE) teaSifi modehuis Bindstraat 10, Breda, Tel.076-215469 Westdorpe is in de R°® geëindigd, rs deel uit van een veer1 rint bleek Peter Heeren h on met een banddikte vetf inders dan de derde P'! eslag op de vijfde plaats. Derks NACtaf Amerikaanse bevoorradings schip Willi Tide. Na het Amerikaans-Iraanse treffen in de Perzische Golf wordt een Amerikaanse ge vechtshelikopter van het type Cobra vermist. Het toestel, met een tweekoppige bemanning, is niet teruggekeerd op de kruiser de Wainwright, het moeder schip, zo zei maandag de Ame- rikaaanse minister van defen sie, Frank Carlucci De prijzen van ruwe olie op de internationale vrije markt zijn maandag verder gestegen als door de oorlogshandelingen in de Golf. Nederland, België, Italië en het Verenigd Koninkrijk heb ben maandagochtend het jagen naar mijnen in de Perzische Golf stopgezet en hun schepen in zuidwestelijke richting uit de gevarenzöne teruggetrok ken. Maandagochtend hebben de Nederlandse schepen opnieuw twee mijnen gevonden. Minis ter Van Eekelen vond het nog te vroeg om te zeggen of de Ne derlandse schepen uit de Golf zullen worden teruggetrokken. ZIE OOK BUITENLAND LEIDEN (ANP) - Nederland komt in 1992 met betrekking tot het vreemdelingenbeleid voor een onoplosbare situa tie te staan. Dat heeft minister Korthals Altes (justitie) maandagavond in Leiden gezegd tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van de WD en de JOVD (jongeren organisatie van de liberalen). De bewindsman stelde dat Nederland dan geen grip meer zal hebben op het vreemdelin genbeleid, omdat in dat jaar de grenzen tussen de EG-landen worden opgehevea Volgens de bewindsman ontstaan op aller lei plaatsen in Europa moge lijkheden voor niet EG-inwo- ners om gemakkelijk de lidsta ten binnen te komea Bijvoor beeld via Denemarken dat een verdrag heeft met andere Scandinavische landen, dat vrij grensverkeer onderling moge lijk maakt „Wellicht is het toch het beste om een paspoortcontrole aan de Nederlandse grens te houden", aldus de minister. Het opsporingsregister dat douane beambten nu nog kunnen in zien, zou volgens hem als alter natief ook bij verkeerscontro les kunnen worden gebruikt „Daarbij zou het paspoort als legitimatiemiddel in een frau degevoelige maatschappij als de onze goed kunnen voldoen", aldus Korthals Altes. f Een Iraanse blusboot blust de restanten van een van de in brand geschoten olieplatforms. BREDA ZUNDERT - De 19-jarige studente M. J. Franssen uit Zundert dreigt dit jaar geen eindexamen MBO te kunnen doen. Voor spijbelen is zij door het bestuur van de Scholengemeenschap Boeimeer verwijderd. Vanmiddag probeert de studente via een kort geding alsnog eindexamen te kunnen doen. „Een dergelijke verwijdering staan buiten alle proporties. Ze ker, waar de resultaten van deze leerling goed zijn en zij zonder meer haar eindexamen zou kunnen halen", zegt mr. H. Hendriks, advocaat van de studente. „Het gaat maar om enkele keren spij belen. In eerste instantie kregen haar ouders een telefoontje dat ze was geschorst en even later werden ze weer gebeld en kregen te horen dat de studente van school was verwijderd." Directeur P. Bastiaansen: „Wij hebben hier huisregels. Een daarvan is, dat de leerling alle lessen dient te bezoekea Doet een leerling dat niet en dan nog zonder bericht, dan noemen wij dat spijbelen. Gebeurt dat herhaalde malen, dan wordt de leerling van school verwijderd", aldus Bastiaansen. Hij noemt spijbelen een 'zwaar vergrijp', 'zeker als het veelvuldig gebeurt'. Hij geeft toe dat de resultaten van Franssen goed zijn en dat zij een goede kans van slagen maakt bij het eindexamen. (ADVERTENTIE) L'AQUILA (AP) - Uit een kerk in de Italiaanse stad L'A- quila is het stoffelijk overschot gestolen van de dertiende- eeuwse paus Coelestinus V (1215 - 1296). De politie ver moedt dat de dieven het gemummificeerde lijk pas terug zullen geven na betaling van een losgeld, maar een eis daartoe is nog niet ontvangen. Coelestinus V, wiens eigenlijke naam Pietro del Murrone was, Is de enige paus in de geschiedenis van de RK Kerk geweest die (na vijfmaanden) vrijwillig is afgetreden. DUS NA PLAATSING VAN 'N KLEINTJE NIETS VERKOCHT!! DAN PLAATSEN WIJ BINNEN EEN WEEK HET ZELFDE KLEINTJE EENMALIG GRATIS DEZE SPECIALE AKTIE IS ALLEEN GELDIG VOOR PARTICULIEREN EN LOOPT VAN 26 MAART TOT 7 ME11988 ALLtelTaffONISCH 076-236882 EEN KLEINTJE IN DE STEM I Z.V.K. KLEINE MOEITE GROTE RESULTATEN ALGIERS (RTR-UPI-AFP) - De Kuwaytse prins Fadhel Al-Sabah, een van de gijzelaars aan boord van het ge kaapte Kuwaytse vliegtuig op de luchthaven van Al giers, heeft maandag een wanhopige oproep gedaan op de autoriteiten van zijn land om de kapers hun zin te ge ven. Die eisen de vrijlating van 17 geestverwanten die in Kuwayt gevangen zitten wegens het plegen van bomaanslagen op de Amerikaanse en de Franse ambassade in 1983. De 33-jarige prins, verre fa milie van de emir van Kuwayt, was doodnerveus en stamelde de boodschap, die daardoor amper hoorbaar was. „Laat al stublieft de gevangenen vrij" was het enige dat te horen was. De verkeerstoren vroeg daarna om de boodschap te herhaling, maar de kapers liet het bij het verstrekken van de identiteit van de gijzelaar. PETACH TIKVA (ANP) - Tijdens zijn bezoek aan Israël heeft de voor zitter van de Tweede Kamer, Dol man, maandag een kritische bood schap aan zijn gastheren overge bracht. Na te hebben gewezen op de uitstekende betrekkingen tussen Israël en Nederland sinds 1948 en op de grote gelijkenis tussen beide landen - 'klein maar dapper, klein tegen de verdrukking in' - zei Dolman dat Israël als enige land ter wereld rust op een beslissing van de Verenigde Naties. „Die organisatie kan er niet mee instem men dat de grenzen van 1967 blijvend ge schonden worden en dat de door haar er kende aanspraken van het Palestijnse volk niet worden gerespecteerd," aldus de Kamervoorzitter. V Wie het recht hoog houdt temidden van rechteloosheid, zie toe dat hij het recht niet verwart met zijn eigen gelijk. Wie god prijst als verlosser uit slavernij, wake dat hij de ongelovige niet met dwang ver lost. Nederland is een bezettende mo gendheid geweest. Niet uit beginsel, het zocht de vrijhandel. Maar wanneer Por tugezen, Engelsen of Fransen de weg ver sperden, zag het niet tegen verovering op. God was met ons. Israël is een bezettende mogendheid. Niet uit beginsel, het zoekt de vrede. Maar wanneer Egyptenaren, Syriërs of Jorda- niërs de rust verstoren, schroomt het niet de grens te overschrijden en met geweld te blijven waar het niet werd uitgeno digd. 'Is ook dat gods wil,' zo vroeg Dol man zich af. De leuze 'God wil het' heeft die wereld veel kwaad gedaan. Soms heeft het bloed de kleur van een kruis, soms van een halve maan, soms van een ster. „Het zal de bodem blijven doordrenken zolang de volken zich niet aaneensluiten, zolang zij niet de vrede stellen boven de heldhaftig heid, de verzoening boven de wraak." Dolman opende in Petach Tikva een rode kruispost. Zijn bezoek vindt plaats op uitnodiging van Magen David Adom Nederland, een organisatie die zendingen medicamenten voor Israël verzorgt. Al hoewel de Kamervoorzitter 'op persoon lijke titel' in Israël is, sprak hij het besef uit dat een parlementsvoorzitter geen openbare toespraak kan houden op geheel persoonlijke titel. „Steeds wordt mede ge let op zijn functie. Ik stel het daarom op prijs iets te zeggen namens het volk dat ik vertegenwoordig," zo begon hij zijn toe spraak. I VANDAAG 2 KATERNEN geen strafvervolging ingesteld. Officier van justitie mr. W. van Fessem zei gisteravond tij dens een persconferentie, dat de jongen waarschijnlijk uit noodweer heeft gehandeld. „Hij zag dat zijn vader werd be schoten door zijn ooms en heeft toen ter verdediging van zijn vader op een van zijn ooms ge schoten," aldus Van Fessem. ZIE VERDER REGIOGEDEELTE Hevig treffen in Golf - FOTO AP AMATEURS die koningin Beatrix fotografeerden of filmden, konden hun werk opsturen naar de NCRV. Op 30 april is het resultaat te zien in een tv-show. Ook op 28 en 29 april maakt de tv ruimte voor de vijftig-jarige vorstin. Hoe zit het met de coördinatie? ZIE GIDS 1 Zeeland maakt een goede kans op de komst van een Agrarisch Onderwijs Centrum. Aan leerlingen voor zo'n centrum zou Zee land geen gebrek hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van de Stichting Zeeland. Met de komst van het centrum zou de toekomst van het agrarisch onderwijs in Zeeland worden veilig gesteld. ZIE PAGINA ZEELAND 1 DE commissie van beroep van de UEFA zal toch nog voor het tweede Europacup-duel van PSV tegen Real Madrid bij eikaar komen voor de affaire Ronald Koeman, zoals De Stem gisteren al meldde. Het hoger beroep, dat PSV aante kende tegen het besluit van de tuchtcommissie om Koe man voor drie EC-wedstrijden Ij, te schorsen, dient woensdag ochtend om 10.00 uur. ZIE SPORT 1 FRANS Maas uit Bergen op Zoom heeft in El Paso het Ne derlands record verspringen op 8.03 gebracht. Het oude record stond sinds vorig jaar met 8.02 op naam van Emiel Mellaard. ZIE SPORT 1 Frans Maas -fotoxnp EERST wisselende bewolking, later zwaar bewolkt met on weerachtige buien, die overgaan in regen. Tijdelijk zeer zacht tot vanavond. Maximum 19-22, minimum 8-10 graden. Vooruitzichten woensdag tot vrijdag: zwaar bewolkt met soms regen of buien. Tussendoor ook enkele opklaringen, vooral donderdag en vrijdag. Frisser met maximum tempe raturen rond 15 graden. (ADVERTENTIES) Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees in de aanbieding 500 gram De prins is een van de drie leden van de Kuwaytse ko ninklijke familie aan boord van de Boeing. Het is de derde keer dat de kapers de Ku waytse regering oproepen om de 17 gevangenen vrij te laten. De gijzelaars in de Boeing zitten nu 14 dagen vast, langer dan hun lotgenoten in een Pa- kistaans vliegtuig in 1981. Die zaten toen 13 dagen vast De kaping van een TWA-vliegtuig in 1985 duurde 17 dagen, maar de gijzelaars werden toen uit het toestel gehaald en naar schuilplaatsen in Bayrut over gebracht. kilo 9^9' Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon. Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad kwartaal acceptgirokaart ad kwartaal j>er autom. afschrijving ad 23,90 71,85 69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:....Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB Breda DE KRANT VOOR JE EIGEN STUK VAN NEDERLAND V

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1