4Ik laat me niet gek maken9 Dit weekeinde drie marathons Twee 'duels' in één marathon PROGRAMMEUR MARTI TEN KATE WIL NIET LOPEN ALS EEN COMPUTER Achtste marathon Rotterdam op TY EAU EN l/V) IRYFOOD B.V. RUUD MICHELS EN ZN ZATERDAG 16 APRIL 1988 - Spanning Strijd Eindsprint Afrikaan STAN VALCKX BLUFT NUCHTER ONDER BELANGSTELLING TOPCLUBS ticulieren tigen van f elen. :r aard en tie, dan leer I Verzeke- - 413651. itatie wordt belangstel- directeur 10, jd in nhet lutiliteits- opgebouwd e medewerkers inden. Door toene- t een slagvaardig ordelijke baan bij bedrijf. secundaire kheden die Uzelf rover, schrijf dan metc.v. onder nref.nr. 42.3409 aan 3.V., jrdam. wegen Spanje snigde Staten oog niveau worden gC- rde produktieproces te produkten te verbete- nager. een HAS-opleiding de emie of Mikrobiologie. gelijke funktie in de le- n van de selektieproce- i pakket sekundaire ar- een gezond, dynamisch teer G. van Dijk, hoofd tood BV, postbus 6, eer W. Heins, telefoon OP KWALITEIT KUNT U REKENEN multi-taput-bedden-zonwering DE STEM Belcrumweg 32-Breda Tel. 076-711134 Hoge Ham 107 - Dongen - Tel. 01623-21241 'Marathon is eigenlijk saai' Marti ten Kate lijkt de aangewezen man om dit jaar Nederland te verte genwoordigen op de Olympische ma rathon van Seoul. Het vertrouwen in Gerard Nijboer - de Europese kam pioen van 1983 - is de laatste jaren da nig geslonken en de door griep terug geslagen Cor Lambregts zal zeer waarschijnlijk niet eens een poging doen om de limiet van 2.12 uur te ha len. Vandaar dat alle aandacht dit jaar uitgaat naar Ten Kate (en in iets min dere mate naar de Zeeuw John Ver meule). De 29-jarige Tukker heeft ver wachtingen gewekt door zijn presta- DoorGielHendrix HENGELO - „Als het mis gaat hoef ik mezelf niets te verwijten", zegt Marti ten Kate als hem gevraagd wordt naar zijn kansen op de Olympische marathon limiet (2.12 uur). „Ik heb er alles aan ge daan. De laatste dagen rustig getraind, maar daarvoor wekelijks meer dan 200 kilometer gelopen met een hoogte-stage en 230 kilometer trainingski lometers in Oostenrijk ter afsluiting. Ik voel me goed. Het kan eigenlijk alleen maar mis gaan door ex terne omstandigheden die ik niet in de hand heb. Een plotseling opkomende ver koudheid of ongunstig weer kunnen roet in het eten gooien. Blijft die te genslag weg dan moet ik die limiet kunnen halen". Marti ten Kate is geen onbe kende in Nederland en hij dankt dat voornamelijk aan het feit dat hij in elke wedstrijd 1 aan de start verschijnt met een grote wielerbril op zijn neus. Die 'oogkleppen' zijn min of meer zijn handelsmerk gewor den. Daardoor valt hij veel meer op dan door zijn tengere gestalte van 1,70 meter bij een l gewicht van circa 63 kilogram. Voor de atleet zelf is de grote bril niet bedoeld om op te val len „Ik vind gewoon dat er een rustgevende werking van uit gaat", is zijn lezing. Hoewel de loopsport een grote invloed heeft op zijn leven, leeft Marti ten Kate niet alleen voor die sport. Sterker nog, hij „Het mooiste is als je een marathon kan lopen als een goede Afrikaan. Speels, met tempoversnellingen". - foto de limburger. beoefent ze naast een gewone dagelijkse baan als computer programmeur en pas sedert hij 40 uur per week werkt zijn zijn prestaties beter en constanter geworden. „Voordien zat ik in militaire dienst in Den Haag. Ik kon me de hele dag bezighouden met atletiek. Ik trainde twee keer per dag, maar verveelde me verder enorm. Je kunt immers als atleet maar een uurtje of drie per dag trainen. Sinds ik in Hengelo woon en werk, sta ik elke morgen om half zeven op en begin een uur later te werken. Tussen de middag train ik dan drie kwartier tot een uurtje. Daarna drie uur werken, weer trainen en rond negen uur 's avonds kan ik achterover gaan zitten. Het ge beurt ook wel eens dat ik hele maal niet aan die middagtrai- ning toe kom, omdat ik te moe ben". Zoals eigenlijk de meeste jon- ties in wegwedstrijden over 15 tot 20 kilometer. Op de marathon heeft hij die favorietenrol nog niet kunnen waarmaken, want met zijn persoonlijk record van 2.12,56 uur staat hij nog ruim boven de beste prestaties van Lambregts en Nijboer. De limiet van 2.12 uur zegt overigens helemaal niets over medaille-kansen op de Olympi sche Spelen. Op de ranglijst van afge lopen j aar staan de namen van maar liefst 36 atleten die onder die grens zijn gebleven. Toch heeft Ten Kate zijn zinnen gezet op deelname in Seoul en morgen hoopt hij in Rotterdam het tic ket daarvoor te veroveren. gens begon de sportieve loop baan van Marti ten Kate bij een voetbalclub in De Wijk. Maar omdat Marti de mentali teit niet kon waarderen („de helft van de ploeg toonde am per inzet en vaak moesten we spelers van de tegenstander le nen") koos hij voor een indivi duele sport: atletiek. „De concurrentie in het noorden was niet zo groot en omdat ik drie tot vier keer per week trainde won ik al snel een crossje en werd noordelijk veldloopkampioen", legt hij uit. Op de baan ontpopte hij zich al vlot als een echte specialist op de steeple chase. Een enkel blessure noopte hem echter dat technisch moeilijke nummer te laten schieten voor de vijf en tien kilometer. „Bovendien kon ik moeilijk schatten hoe ver de hindernissen weg stonden, zo dat ik steeds moest inhouden en weer opnieuw aanzetten. Op den duur was daar ook geen lol aan". ROTTERDAM - Dit weekeinde worden drie top- marathons binnen 24 uur gehouden. Morgen, zondag, staan Rotterdam en Londen op de agenda en maandag wordt de 92ste editie van de Boston-marathon gelopen. De vergelijking met het Amerikaanse evenement kan Rotterdam niet doorstaan als het op financiën aan komt. Jos Hermens moet in Nederland werken met een budget van zes ton, terwijl Boston alleen al de Europese kampioen (derde op het WK) Gelindo Bordin uit Italië gelokt heeft met een premie van 150.000 dol lar (drie ton) voor het geval hij bij de eerste drie ein digt. In Rotterdam heeft Jos Hermens circa 50.000 dollar extra ter beschikking voor het geval het wereldrecord (door de Portugees Lopes in 1985 in Rotterdam gelo pen, 2.07,12 uur) verbeterd wordt. Van onze sportredactie ROTTERDAM - Na protesten van de Rotter damse middenstand is de achtste marathon van Rotterdam van de zaterdag verplaatst naar zon dag. Morgenvroeg om 11.00 uur wordt het startsein gegeven. Het evenement zal rechtstreeks door de televisie wor den uitgezonden. De AVRO en de TROS zullen via Ne derland II van 11.00 tot circa 13.30 uur de hele mara thon rechtstreeks op het scherm brengen. De repor tage wordt overgenomen door de Japanse televisie en in 41 landen zullen flitsen van de 'Rotterdam Mara thon' worden uitgezonden. Ten Kate met en over zijn karakteristieke zonnebril: „Ik vind dat er een rustgevende wer king vanuit gaat". - fotoanp De lol van meer dan twee uur achter elkaar over de wegen hollen is echter ook moeilijk te begrijpen voor een buiten staander. Dat geeft zelfs Ten Kate gedeeltelijk toe. „Na een uur wordt het saai en na een uur en drie kwartier ben je ka pot". „Het ontbreekt vaak aan pure strijd. Dat is ook het nadeel van de meeste baanwedstrijden. Er wordt op tijd gelopen en strijd voor de overwinning is er am per. De lopers en organisatoren maken zich vooral druk om rondetijden. Maar dat interes seert de mensen toch nauwe lijks. Veel marathons zijn ook al zo opgezet. Via strakke inde lingen voorgeprogrammeerd en met al die hazen wordt een schema gehanteerd dat moet leiden tot een record. Dat kun je niet overbrengen op mensen die gewoon een leuke wedstrijd willen zien". Marti ten Kate is dan ook veel meer gecharmeerd van stra- tenlopen over tien of vijftien kilometer of zelfs de halve ma rathon-afstand. „In die wed strijden zeggen tijden niets, er is volop strijd om de eerste plaats. Bovendien hoef je je nauwelijks in te houden. Een uurtje lekker voluit lopen en de volgende dag kun je weer gaan trainen". Dat is op de marathon wel anders. Ten Kate: „De mara thon-afstand kun je niet trai nen. Zeker dat laatste stuk niet. Je moet je in de eerste helft constant inhouden omdat je niet weet welke energie je te gen het einde nog nodig hebt. En na zo'n marathon kun je drie, vier weken niet voluit gaan. Je kun slechts een zeer beperkt aantal marathons per jaar lopen. Een kortere wed strijd zou je bij wijze van spre ken elke week kunnen lopen. Een marathon is eigenlijk saai, behalve als het om een kam pioenschap gaat. Na vijf kilo meter zit je al aan je eindtijd te denken. Tijdens 'de halve' let je meer op tegenstanders, hoe de race verloopt. Je kunt tem poversnellingen van anderen beantwoorden, zonder bang te zijn dat je tegen het einde in elkaar klapt". Wakker liggen zal Marti ten Kate niet als hij morgen in Rotterdam de limiet niet haalt. „Drie weken later in Amster dam een nieuwe poging onder nemen zie ik niet zitten", geeft hij toe. „Maar dan ga ik probe ren de limiet voor de vijf of tien kilometer te halen. De vijf kilo meter (13.26 minuten) ligt bin nen mijn bereik en op de tien kilometer zou ik ook niet kans loos zijn. Vooral niet als op plaats gelopen wordt en het tempo laag ligt. Dan kan ik me in de eindsprint mengen". Maar eerst zal Ten Kate mor gen met volle overgave knok ken voor die marathon-limiet. Zijn grootste tegenstander kan hij daarbij zelf worden. „Ik moet me in bedwang zien te houden. Het mooiste is als je een marathon kan lopen als een goede Afrikaan. Speels, met tempoversnellingen. Of op kop sleuren aan het veld. Ik zal voor een keer gedisciplineerd moeten lopen volgens een strak schema. Maar als ik vertrek op Van onze sportredactie ROTTERDAM - 'Wedstrijdmakelaar' Jos Her mens heeft voor de achtste editie van de Rotter dam Marathon in totaal 600.000 gulden aan startgeld mogen uitgeven. Voor dat bedrag heeft hij twee 'wedstrijden' binnen dezelfde marathon in elkaar kunnen steken. Voor het eerste duel om de zege heeft de Japanner Kunimitsu Ito, met een persoonlijk record van 2.07,57 uur in theorie de beste papieren. Het tweede duel spitst zich toe rond de Olympische limiet (2.12 uur) die Marti ten Cate en John Vermeule met behulp van een aantal hazen moeten zien te realiseren. De belangrijkste deelnemers, met bun persoonlijke records: Kunimitsu Ito (Jap, 2.07.57); Djama Robleh (Dji, 2.08.08); Achmed Saleh (Dji, 2.08.09); Belayneh Dinsamo (Eth, 2.08.29); Abebe Mekonnen (Eth, 2.08,33) Kebede Balcha (Eth, 2.10.03); Allan Zachariassen (Den, 2.11.05); Fumiake Abe (Jap, 2.11.08); Marti ten Kate (Ned, 2.12.56); Zen Chaoxue (Chi, 2.13.18); Eberhard Weyel (WD1,2.13.30); John Vermeule (Ned, 2.13.35) en Toshiyuki Shibutani (Jap. 2.13.40). 2.11 uur en ik voel me goed, dan wil ik nog wel eens met de snelsten meegaan. Dan hink ik op twee gedachten en moet de goede voortgang kiezen. Kies ik verkeerd dat kan ik in elkaar storten, zoals in Finland twee jaar geleden. In Beppu ging ik als een diesel van start en liep uiteindelijk de laatste zeven ki lometer in 33 minuten. Op die manier kan ik al mijn kansen verspelen". Als alles goed gaat bepalen hazen tot halverwege het tem po, daarna zullen Ten Kate en Vermeule het alleen moeten doen. De laatste vijf kilometer moeten dan de reserves aange sproken worden. „En of die toe reikend zijn weet je nooit tevo ren", zegt Ten Kate. „In de trai ning kun je een dergelijke wedstrijd nu eenmaal niet na bootsen om je vorm te testen. Dat blijft een gok. Door Jean Bruynen VENLO - „Ik zit alleen nog te wachten op een aanbie ding uit Italië. Begrijp jij nu oaf Berlusconi, die voorzit ter van AC Milan, zich nog met heeft gemeld?" let deze humoristische reactie laakt Stan Valckx meteen 'uidelijk dat hij de kunst van iet relativeren machtig is. De jarige voetballer van VW iat zich niet het hoofd op hol Hengen door de berichten, dat van topclubs naar zijn gun- »ten zouden dingen. «Eerlijk, ik heb met niemand intact gehad. Nee, ook niet 'et zogenaamde tussenperso on Och, je weet toch hoe dat aat m deze fase van de compe- Alle talentvolle spelers '^sseren tegen het eind van het °en de revue. Het zijn tel- j dezelfde namen, die links rechts opduiken. Ik wacht sewoon rustig af en zie wel «aar het op uitdraait. Natuur- lk me gestreeld met de it Hi voor mijn persoontje. Ir„v _?at iedere speler dat kOk vindt, maar ik ben geen dat zich daardoor gek laat maken", beweert Valckx, wiens naam in verband wordt ge bracht met PSV, Feyenoord, Ajax, het FC Utrecht van Jo- han Cruyff, Borussia Mön- chengladbach en enkele Belgi sche clubs. Het meest concreet lijkt de be langstelling van landskam pioen PSV, waar Valckx inder daad op het lijstje van kandi daten voor het nieuwe seizoen voorkomt. De interesse van Feyenoord is wat vager, al geeft Feyenoord-trainer Rinus Israel toe dat de blonde Arce- naar 'in beeld' is. Van de ove rige clubs is taal noch teken vernomen, al woonde woens dagavond een viermans-dele- gatie van Borussia Mön- chengladbach de bekerwed strijd tegen Feyenoord bij De Bundesligaclub is sinds het vertrek van verdediger Uli Borowka naar Werder Bremen op zoek naar versterking voor de defensie. Eind vorig jaar be keek Borussia-trainer Wolf Werner al een thuiswedstrijd van VW. Vooral de verrich tingen van Bert Verhagen en Stan Valckx werden toen met een kritisch oog gadeslagen. Borussia-manager Helmut Grashoff ontkent echter cate gorisch, dat zijn club interesse heeft in genoemd tweetal. „Hun namen zeggen me niks. Boven dien hebben we met Herlovsen en Willaarts al twee buitenlan ders in dienst. Meer mogen we er in een wedstrijd toch niet opstellen". Erik Willaarts, wiens contract bij Borussia nog twee jaar doorloopt, is bij zijn broodheer echter uit de gratie geraakt. Het 'instrument' spelersruil zou daarom wel eens gebruikt kunnen gaan worden. Dat ver klaart ook de aanwezigheid van Wolf Werner afgelopen weekeinde bij de wedstrijd FC Twente - FC Groningen, waar hij Fred Rutten en Ron Wil- lems bekeek. Een 'ruil' Willaarts-Valckx houdt VW-manager Wiel Teeuwen in ieder geval voor uitgesloten. „Willaarts is voor ons veel te duur. Hij moet mi nimaal zeven ton kosten en dan praat ik nog niet eens over zijn salaris. Overigens hebben we van Borussia daaromtrent niets vernomen", zegt Teeu wen. 'Alleskunner' Stan Valckx, die bij VW momenteel als spits ad interim fungeert, maar wiens voorkeur uitgaat naar een rol la Ronald Koeman bij PSV, heeft wel oren naar een voort zetting van zijn loopbaan bij Borussia. „Dat is toch een club met internationale allure en nog eens lekker dicht bij huis ook. In Nederland prevaleer ik PSV boven Feyenoord. PSV heeft niet alleen meer naam, het heeft zijn zaakjes ook per fect geregeld. Bovendien hoef ik dan niet te verhuizen. Ja, ik besef dat de kans op een basis plaats in Eindhoven kleiner is dan in Rotterdam. Maar PSV speelt zoveel wedstrijden, on der meer door een waslijst van uitnodigingen voor buiten landse trips, dat je voldoende kansen krijgt om een basis plaats af te dwingen. Maar schrijf nou niet dat ik me ko mend seizoen al bij PSV of wil lekeurig welke andere club zie spelen. Ik wil geen grote uit spraken doen, want als ik vol gend seizoen gewoon bij VW voetbal, hetgeen op zich niet Stan Valckx (links) in duel met FC Utrecht-verdediger Gerrit Plomp. foto dagblad van noord-limburg erg zou zijn, worden die uit spraken alleen maar tegen me gebruikt". In een ultieme poging Valckx voor de club te behouden, heeft VW hem recent een verbe terde aanbieding gedaan. Valckx, wiens overeenkomst met VVV nog een seizoen door loopt, kan voor drie jaar bijte kenen tegen een salaris dat be hoorlijk is opgewaardeerd. „Ik wacht de ontwikkelingen voor lopig af, maar heb inmiddels wel Rob Janssen van de WCS als zaakwaarnemer in de arm genomen. Voorheen deed ik de contractbesprekingen altijd zelf, al liet ik me wel adviseren door enkele mensen". Een van zijn belangenbehar tigers was VW-trainer Jan Reker. Op zijn advies liet Valckx ook een clausule in zijn contract opnemen, dat hij aan het eind van het lopende sei zoen voor 500.000 gulden weg mag. Reker; „Ik werd toen uit gelachen. Een half miljoen! Dat zou toch niemand voor een spe ler van VW op tafel leggen. Maar je ziet het. Met het klim men op de competitieladder stijgt ook de belangstelling voor de spelers. Dat ik Valckx adviseer, en hij niet alleen, be schouw ik als een van mijn ta ken als trainer. In de onder handelingen sta ik voor 49 pro cent achter het bestuur en met 51 procent achter de spelers, want met hen moet ik het meeste werken". Reker is er trouwens 'voor 100 procent' van overtuigd dat Valckx bij een topclub zal sla gen, mocht hij inderdaad ver kassen. „Stan heeft de kwali teiten en is ook qua karakter uit het goede hout gesneden. Maar niet iedere topclub is voor hem geschikt. Hij is een sfeergevoelige knaap, die moei- lijker zal aarden in een profes sioneel klimaat. Bij PSV zie ik geen enkel probleem voor hem. Dat is een vriendenclub". Valckx zelf meent dat hij rijp is voor de 'grote stap' uit het beschermde milieu van VW, waar hij vanaf zijn vroegste jeugd verblijft. „Ik ben door Sef Vergoossen be hoedzaam gebracht en heb alle stadia doorlopen. De laatste twee jaar speel ik met VW in de subtop en ik denk dat ik nu een niveau hoger aankan. Ik heb ook altijd naar een topclub toegewerkt. Het klinkt mis schien wat arrogant, maar zo bedoel ik het beslist niet".

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 9