DE STEM P E R S O IM E opMBO-niveau People creating a future in chemicals. Continental Franchise Services FRANCHISENEMER FMG verzekerings-adviseur buitendienst (m/v) Rabobank Q Coördinator onderhoud (m/v) MENKEN. MEER DAN MELK éIk laat Mercuri Urval HOOFD KWALITEITSDIENST OP HBO-NIVEAU, DIE HET ALS EEN UITDAGING ZIET ONZE KWALITEIT VERDER UITTE BOUWEN PROGRAMMEI (m/v of echtpaar) CONTINENTAL FRANCHISE SERVICES assistent-accountant m|v die wil meegroeien met TMG Rabobank Prinsenbeek een organisator die leiding kan geven HENGELO - „Als het mis gaat hoef ik mezelf niets te verwijten", zegt Marti ten Kate als hem gevraagd wordt naar zijn kansen op de Olympische marathon limiet (2.12 uur). STAN VALCKX BLU1 MENKEN DAIRY FOOD OUD GASTEL B.V. DE STEM VAN ZATERDAG 16 APRIL 1988 Lab technician Onze Technical Service Development verleent ondersteu ning aan diverse marktgerichte afdelingen met betrekking tot het verbeteren en vernieuwen van bestaande produkten en processen en het ontwikkelen van nieuwe toepassingsmogelijkheden. Voor de laboratoria van onze afdelingen styreen polymeren en engineering thermoplastics zijn wij op zoek naar een lab technician (M/V). MBO op het gebied van kunststoffen U ondersteunt de verschillende marktgerichte TS D-groepen met betrekking tot het extruderen en warmvervormen van thermo- plasten. Hiertoe beschikt u over een voltooide opleiding MBO, aan gevuld met cursussen op het gebied van kunststoffen. Tevens heeft u ervaring in het (co-)extruderen van verschillende thermoplasten. Bovendien beschikt u over een goede mondelinge en schriftelijke kennis van de Engelse taal. Uw leeftijd is ca. 25 jaar. The Dow Chemical Company The Dow Chemical Company, het zesde chemische concern ter wereld, telt wereldwijd meer dan 300 vestigingen. In de Benelux hebben wij een verkoopkantoor, een ingenieursbureau en vier pro- duktie- en researchvestigingen, waar in totaal 3600 mensen werken. In Terneuzen produceren 2700 medewerkers in 28 fabrieken hoog waardige bulkchemicaliën en specialties Geïnteresseerd? Schrijf dan naar mevrouw Agnes van den Berg voor een sollicitatieformulier. Dow Chemical (Nederland) B.V, Postbus 48, 4530 AA Terneuzen, Nederland. A division of Timac Management International B. V. In opdracht van Nederlands toonaangevende parketorganisatie R0WI PARKET zoeken wij een voor de vestiging Tilburg/Breda en Hulst Run uw eigen zaak binnen de succesvolle ROWI-Franchiseformule. Met een beperkt eigen kapitaal kunt u nu zelfstandig uw inkomen bepalen. Intensieve ondersteuning op gebied van verkooptraining, produkt- en marktkennis wordt geboden. Reclame, marketing en een belangrijk deel van uw verkoopadministratie worden verzorgd. Distributie en planning worden voor u verzorgd. Kandidaten met commerciële ervaring in de detailhandel genieten de voorkeur. Belangstellenden verzoeken wij zich schriftelijk aan te melden op het onderstaande adres: T.a.v. Mevr. E. Dobber 't Rond 11 3632 BN Loenen a/d Vecht de Tombe] Melse Groep is met 27 vestigingen in Nederland een van de grotere organisaties op het ge bied van accountancy, belastingen en automatisering. De Groep omvat: de Tombe Melse co, accountants, Melse co, belastingadviseurs, Vis Partners, organisatie-adviseurs, Additief, administratieve dienstverlening. In alle delen van ons land is TMG binnen direkt bereik van ondernemers en managers uit handel, industrie, dienstverlening en non-profit organisaties. TMG groeit. Wegens voortdurende toename van de opdrachten en onze behoefte maatwerk van niveau te blijven leveren aan onze cliënten vragen wij een assistent-accountant voor onze vestiging te Bergen op Zoom. Er wordt gewerkt in kleine teams, waarin hij/zij de gelegenheid heeft om met een toenemende mate van zelfstandigheid gevarieerde en interessante kontrole- werkzaamheden uit te voeren voor onze kliënten. TMG zoekt u. Vereist is een SPD I of gelijkwaardige opleiding; studerend voor SPD II of NIvRA. Enige ervaring strekt tot aanbeveling. Wij bieden hem/haar de volledige kans bij ons karrière te maken in een zeer afwisselende werkkring, met een goede honorering en sekundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een studie kostenvergoeding, auto- en reiskostenregeling en een pensioenvoorziening. Zijn/haar studie wordt onder steund door een kontinu kursusprogramma binnen onze organisatie. Hoe solliciteren. Uw schriftelijke sollicitatie gelieve u te zenden aan ons kantoor: Stationsstraat 34-36, 4611 CD Bergen op Zoom, Postbus 620,4600 AP Bergen op Zoom. de Tombe AAelse co accountants deTembe|Melse Groep Op maandag 18 april 1900achtentachtig des voormiddags ie 11.00 uur zal bij het pand no. 34 aan de Alphensebaan te Gilze, gemeente Gilze en Rijen, ten laste van Jan van Gemert wor den verkocht: een per sonenauto, merk Mer cedes, type 300 diesel, kleur metallic, gekente kend L 320 N. P.A. Neve gerechtsdeurwaarder Fabriekstraat no 13 5038 EM Tilburg 013-360151 "Adverteren opent perspectieven, ingenieur.^) Inlichtingen: De Stem, 076-236911 is een zelfstandige bank en maakt deel uit van de Rabobank- organisatie. Iedere Rabobank werkt voor de bedrijven en particulieren in zijn eigen gemeenschap. De Rabobank is een coöperatieve bank, gericht op het behartigen van de financiële belangen van leden en cliënten. Het coöperatief bankieren vraagt medewerkers die zich hierbij betrokken voelen. Wij zoeken een Onder leiding van het hoofd Verzekeringen adviseert deze functionaris particulieren en bedrijven over verzekeringen en bemiddelt bij het afsluiten daarvan. In overleg met het hoofd Verzekeringen zal hij of zij een deel van de verzekeringsporte feuille met grote mate van zelfstandigheid gaan beheren. Wij denken voor deze functie aan kandidaten tot 30 jaar met een vooropleiding op middelbaar niveau (bijv. MEAO) en in het bezit van tenminste diploma Assurantie-B of studerende daarvoor. Een goede kennis van bankzaken en ervaring in een soortgelijke functie zijn vereist. De Rabobank biedt een goede honorering en uitstekende secun daire voorwaarden, waaronder een dertiende maandsalaris, interessante studiefaciliteiten en een premievrije pensioenregeling. Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de sollicitatie-procedure. Wilt u meer weten over aard en inhoud van deze functie, dan kunt u bellen met de heer A. Christianen, hoofd Verzeke ringen, telefoon 076 - 413651. Uw schriftelijke sollicitatie wordt binnen 14 dagen met belangstel ling verwacht door de directeur van de bank, Postbus 10, 4840 AA Prinsenbeek. Onze relatie is een gerenommeerd, middelgroot installatiebedrijf, gevestigd in de Randstad. Ruim 60 jaar heeft zij zich gespecialiseerd in de bouw, aanleg en het onderhoud van elektrotechnische en elektronische installaties, voor industrie en utiliteits bouw. Op het gebied van telecommunicatiesystemen heeft zij inmiddels een naam opgebouwd die landelijke bekendheid heeft. De aanwezige know-how van de ruim 100 enthousiaste medewerkers staat er garant voor dat voor elk technisch probleem een praktische oplossing wordt gevonden. Door toene ming van de activiteiten op de afdeling onderhoud heeft zij op korte termijn behoefte aan een slagvaardig De baan: - Na een uitgebreide inwerkperio- de wordt U verantwoordelijk voor de organisatie en coördina tie van kleine utiliteits- en onder- houdsprojecten, waarbij U leiding geeft aan de drie project leiders onderhoud. - U heeft de eindverantwoording voor de efficiënte uitvoering van projecten op Uw afdeling voor wat betreft kwaliteit, oplevering, meer-minder werk en facture ring. - U onderhoudt kontakten met bestaande relaties, en met België Denemarken Finland Frankrijk Engeland Italië Nederland gevoel voor commercie, infor meert U nieuwe relaties over de technische mogelijkheden. - In overleg met de projectleiders deelt U het werk in, en, indien nodig assisteert U hen bij de be geleiding en coördinatie ervan. Gevraagd wordt: - Een praktisch organisator met zakelijk instinkt. - Technische opleiding op minimaal MTS-E niveau. - Bij voorkeur ervaring in een installatiebedrijf. - Leeftijd ca. 30 jaar. Geboden wordt: - Een verantwoordelijke baan bij een groeiend bedrijf. - Goed salaris. - Aantrekkelijke secundaire voorzieningen. - Groeimogelijkheden die Uzelf bepaalt. Springt de vonk over, schrijf dan een korte brief met c.v. onder vermelding van ref.nr. 42.3409 aan Mercuri Urval B. V. Westblaak 136, 3012 KM Rotterdam. Zweden Noorwegen Spanje Duitsland verenigde Staten Zwitserland Alenken-Landbouw Holding B.V. is een zuivel- en frisdrankenonder neming met diverse produktiebedrijven in Nederland en België. De Holding is primair verantwoordelijk voor beleidsvorming en strate gische ontwikkeling. De onderneming biedt werk aan 700 mede- werk(st)ers en heeft een omzet van 400 miljoen gulden op jaarbasis, waarvan 1/3 deel wordt gerealiseerd in het buitenland. Menken-Dairy Food b.v. Deze werkmaatschappij is een voor Europa unieke onderneming. Hier wordt een breed assortiment lang houdbare speciaalprodukten op zuivel en non-dairy basis, zowel eigen merk als die van derden, geproduceerd en verpakt. Met name in het buitenland hebben wij een vooraanstaande positie op gebouwd, dankzij onze flexibele opstelling, stringente kwaliteitskontro- les en een kontinu proces van produktontwikkeling en innovatie. Bij dit uiterst modern uitgeruste bedrijf is een vakature ontstaan voor een: Hoofd Kwaliteitsdienst U geeft leiding aan tien medewerkers die zich bezig houden met de kwa- liteitskontrole van grondstoffen, processen en eindprodukten. U zorgt voor de juiste uitvoering van kwaliteitsnormen, -eisen en -richtlijnen die door de Quality Assurance Manager zijn vastgelegd. U adviseert en on dersteunt de produktie op een breed terrein. Onder uw leiding worden analyses uitgevoerd en verstrekt u kwaliteitscijfers aan de afdeling pro duktie. U adviseert bij de invoering van nieuwe processen en u bent een ter zake kundige gesprekspartner bij vervanging of aanschaf van appara tuur. In deze funktie heeft u vele interne kontakten met o.a. verkoop en administratie en extern met leveranciers. U krijgt een nieuw en uitste kend geoutilleerd laboratorium ter beschikking. Er is in ons bedrijf sprake van een grote diversiteit aan speciaal-produkten in de lang houd- bare sfeer die op een technisch en technologisch hoog niveau worden ge produceerd. Het moet voor u een uitdaging zijn dit geavanceerde produktieproces te begeleiden en zo mogelijk de kwaliteit van onze produkten te verbete ren. U rapporteert aan de Quality Assurance Manager. Uw profiel U heeft een opleiding op HBO-niveau, waarbij een HAS-opleiding de voorkeur verdient, öf u heeft eventueel HBO Chemie of Alikrobiologie. Verder heeft u enkele jaren ervaring in een soortgelijke funktie in de le vensmiddelenbranche Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selektieproce- dure. Naast een goed salaris bieden wij een uitstekend pakket sekundaire ar beidsvoorwaarden. Bent u toe aan een nieuwe stap in uw karrière bij een gezond, dynamisch bedrijf? Stuur dan uw curriculum vitae aan de heer G. van Dijk, hoofd Personeel en Organisatie, Menken Dairy Food BV, postbus 6, 4750 AA Oud Gastel. Voor meer informatie kunt u bellen met de heer W. Heins, telefoon 01651-1756. OP KWALITEIT KUNT U REKENEN RUUD MICHELS EN i mul ti-tapijt-bedden-zonwering Belcrumweg 32 - Breda - Tel. 07 Hoge Ham 107 - Dongen - Tel. 01 4 Mar, Marti ten Kate lijkt de aang man om dit jaar Nederland genwoordigen op de Olympi rathon van Seoul. Het vertrt Gerard Nijboer - de Europe: pioen van 1983 - is de laatste nig geslonken en de door gri geslagen Cor Lambregts zal waarschijnlijk niet eens doen om de limiet van 2.121 len. Vandaar dat alle aandacht uitgaat naar Ten Kate (en i dere mate naar de Zeeuw J< meule). De 29-jarige wachtingen gewekt door s Door Giel Hendrix „Ik heb er alles aan ge daan. De laatste dagen rustig getraind, maar daarvoor wekelijks meer dan 200 kilometer gelopen met een hoogte-stage en 230 kilometer trainingski lometers in Oostenrijk ter afsluiting. Ik voel me goed. Het kan eigenlijk alleen maar mis gaan door ex terne omstandigheden die ik niet in de hand heb. Een plotseling opkomende ver koudheid of ongunstig weer kunnen roet in het eten gooien. Blijft die te genslag weg dan moet ik die limiet kunnen halen". Marti ten Kate is geen onbe kende in Nederland en hij dankt dat voornamelijk aan het feit dat hij in elke wedstrijd aan de start verschijnt met een grote wielerbril op zijn neus. Die 'oogkleppen' zijn min of meer zijn handelsmerk gewor den. Daardoor valt hij veel meer op dan door zijn tengere gestalte van 1,70 meter bij een gewicht van circa 63 kilogram. Voor de atleet zelf is de grote bril niet bedoeld om op te val len. „Ik vind gewoon dat er een rustgevende werking van uit gaat", is zijn lezing. Hoewel de loopsport een grote invloed heeft op zijn leven, leeft Marti ten Kate niet alleen voor die sport. Sterker nog, hij da; prd 40 pre die m f ik op, we tra Door Jean Bruynen VENLO - „Ik zit alleen nog wachten op een aanbie ding uit Italië. Begrijp jij nu aat Berlusconi, die voorzit- ,Yan Milan, zich nog niet heeft gemeld?" Met deze humoristische reactie maakt stan Valckx meteen duidelijk dat hij de kunst van net relativeren machtig is. De 24-jarige voetballer van VW «at zich niet het hoofd op hol brengen door de berichten, dat Rtiyan tfPdnbs naar zijn gun- sten zouden dingen. 'k heb met niemand ntact gehad. Nee, ook niet in», 5?gfnaamde tussenperso- gaat,^' 3e weet ^h hoe dat Hïfo fase van de compe- Alle talentvolle spelers seif"ren,tegen het eind van het de revue. Het zijn tel- dezelfde namen, die links opduiken. Ik wacht Waarh t™''8 af en zie wel ü^top uitdraait. Natuur- aaniï^L me gestreeld met de Ik dpnu J?" "to" Persoontje, euk ledere speler dat tyne ri„f ',n\aar ik ben geen TPe dat zich daardoor gek laat ma naj bra Aj; hal chd sch He lar Pio, da: da ng vei daj gal he*

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 8