DE STEM PE R S O INI - E E L Manager bedrijfsvoering en distributie jSr* &Ssss2? korteweg ff* i Audax Groep Mercuri urval EEN MONTEUR - MEDEWERKERS projectleider (m/v) MBA- 9 Si DIRECTIE HOC VERTEGENWOORDIGER SIMA, TELEFONISTE/RECEPTIONISTE MSTERDAMSE de stem van zaterdag 16 april 1988 vgHTEM FINANCIËN/ lid van het managementteam werkplaotsen Walcheren LEVERANCIER VAN GRAVEERWERK EN ZELFKLEVENDE TEKSTEN gemeente breda gemeente medewerker gemeentelijke sportaccommodaties (m/v) HARINCK VERF B.V. handen zijnde reorganisatie, tering van twintig miljoen gu keer hebben geleid. (part-time) ER (M/V) '.ÏÏSSs?—- o5 AVONDCURSUS SECRETARESSE/STENO NU SPECIAAL VOOR U IN UW EIGEN OMGEVING Scheidegger Instituut, Antwoordnummer 152, 5900 VB Venlo. NAD Geld dat durft Ve ^animeerde beurs sperkt verliezen na ilinqWall Street sssa,""*- De Audaxgroep (450 medewerkers) is een Holding in de uitgeverijbranche bestaande uit een 9-tal werkmaat schappijen gericht op zowel dienstverlening aan het bedrijfsleven als op de consumentenmarkt. Deze laatste categorie omvat twee uitgeverijen van gezinsbladen en magazines en Danklof leesmap, één van de grootste en bekendste leesportefeuilles in Nederland. Met 60 medewerkers en 35.000 vaste abonnees draagt Danklof voor een zeer belangrijk deel bij aan de totale jaar omzet (80 miljoen) van de Holding. De formule van Danklof leesmap is helder en succesvol, namelijk het samenstellen van een interessante leesportefeuille voor alle gezinsleden. Een modern distributienetwerk staat garant voor optimale service. Teneinde ook in de toekomst een efficiënte distributie van de leesportefeuille te realiseren willen wij namens DANKLOF te Gilze (Noord- Brabant) in contact komen met kandidaten (m/v) voor de functie van De functie: - In deze functie bent U verantwoorde lijk voor de interne bedrijfsvoering en distributie met uitzondering van reclame en acquisitie. U geeft direct leiding aan een hoofd distributie en een hoofd administratie. Indirect geeft U leiding aan 35 vaste medewerkers en nog eens 100 part time-medewerkers. - Als lid van het managementteam heeft U regelmatig overleg met de manager reclame en acquisitie en met de direc teur aan wie U rapporteert. Samen met hen ontwikkelt U het beleid voor de komende jaren. - Naast de dagelijkse leiding wordt van U verwacht dat U op gestructureerde wijze de distributie en bedrijfsvoering voor de toekomst efficiënt weet te organiseren. U bent daarbij budget verantwoordelijk. - U heeft de beschikking over een splin ternieuwe bedrijfshal te Gilze, waar ook Uw kantoor is gevestigd. Gevraagd: - Wij denken aan een HBO opleidingsni veau (bv. HTS of HEAO-BE) met inte resse voor logistiek en distributie. - Enkele jaren ervaring in een functie gericht op of betrokken bij physical distribution met gebruik van automati sering. - Een praktische analytische instelling en in staat met overwicht leiding te geven. - Een leeftijd van 30 tot 35 jaar. Geboden: - Een uiterst zelfstandige functie binnen een zeer succesvol bedrijf dat deel uitmaakt van een gezonde en stabiele Holding. - De mogelijkheid om Uw capaciteiten te ontwikkelen als lid van het manage mentteam, waarbij Uw inbreng van het grootste belang is. - Een goede salariëring en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een zakenauto en een premievrij pensioen. Wilt U zich ontwikkelen in een manage ment functie en spreekt deze functie U aan zodat U zich nader wilt oriënteren? Zend dan Uw sollicitatiebrief voorzien van c.v. en ref.nr. 58.5400 aan Mercuri Urval B.V, Waagstraat 8, 5611KZ Eindhoven. Tel.: 040-454145. hAnöelsonöeRneminQ sum plastics aiiö plAstic Recycling Wij vragen wegens uitbreiding (m/v): ter versterking van onze technische dienst voor onderhoud van machinepark en heftrucks voor de bediening van extruders, in twee-ploegendienst. Ervaring gewenst. Leeftijd: tussen 18 en 60 jaar. Schriftelijke sollicitaties naar: Postbus 73, - 5000 AB Tilburg. Grevelingenstraat 16,4335 XG Middelburg, Postbus 280, 4330 AG Middelburg, telefoon 01180-33040. Telex 37794, Fax 01180-38299. - naam- en reclameplaten - wandel- en fietsroutes o.a. voor ANWB, St. Zeeuwse Landschap - bewegwijzering - informatiepanelen - logo's volgens tekening - gedenkplaten - aan- en afwezigheidsborden - heraldische schilden, familie- en gemeenteschilden - magnetische naamplaten - blindschema's-processchema's D.m.v. computergestuurde graveer- en lettersnijmachi- nes. Wij graveren In: rvs, messing, perspex, vólkern, pvc, brons, aluminium, hout. Jim! De dienst Welzijn heeft een adviserende en uitvoerende taak ten aanzien van het gemeentelijk welzijnsbeleid. De hiermee samenhangende taken zijn ondergebracht in een vijftal sectoren, te weten: maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw (MDSO) onderwijs en educatie; -sport en recreatie; -cultuur;-accommodaties. Bij de sector MDSO wordt per 1 juni een bureau Halt-Vandalismepreventie operationeel. Taken zijn: het organiseren van vervangende werkzaamheden om straf te voorkomen voor 12-18 jarigen die in aanraking komen met de politie a.g.v. kleine criminaliteit/ vandalisme; vandalismepreventie d.m.v. buurtgerichte voorlichting over vandalisme i.s.m. instellingen in de wijk (onderwijs, buurt/clubhuiswerk etc.). De Dienst Welzijn van de Gemeente Breda roept sollicitanten op voor de functie van Halt-Vandalismepreventiebureau (38 uur) Functietypering: organiseren en begeleiden van de vervangende werkzaamheden; regelen van contacten met instellingen/gemeentelijke diensten voor werkzaamheden i.v.m. de afdoening; onderhouden van contacten met justitie, politie en hulpverlening; coördineren/initiëren van voorlichtingsactiviteiten op het terrein van vandalisme preventie; signaleren van oorzaken en het adviseren daarover. Vereist wordt: opleiding minimaal HBO, dan wel gelijkwaardig daaraan; initiërende en organisatorische kwaliteiten; goede contactuele eigenschappen; redactionele en communicatieve vaardigheden; leeftijd minimaal 27 jaar; werkervaring, bij voorkeur met jongeren. Salaris: Afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal f4.115,- bruto per maand (maximum van schaal 8 B.B.R.A.) De aanstelling is voor de duur van het project (2 V2 jaar) met mogelijkheden voor continuering afhankelijk van de resultaten. Gezien het streven van het college van burgemeester en wethouders naar een betere verdeling van functies tussen mannen en vrouwen, worden vrouwen uitdrukkelijk verzocht te solliciteren. Voor meer informatie kunt u terecht bij drs. J. Kok (076) 24 21 89. Reacties binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie richten aan de directeur van de Dienst Welzijn, mevr. drs. M.A. Verharen, postbus 90.156, 4800 RH Breda. _V -7 Bij het bureau sport en recreatie van de secretarie-afdeling Welzijn bestaat de vaca ture van (vacaturenummer 1188) Functie-informatie: De te benoemen medewerk(st)er zal hoofdzakelijk worden belast met het ge ven van zwemonderwijs. Daarnaast wordt van de sollicitant(e) verwacht dat zij/hij bereid is werk te verrichten bij alle gemeentelijke sportaccommodaties. Hierbij wordt gedacht aan het organise ren van en leiding g^ven aan sporteve nementen, alsmede aan het ontwikkelen en stimuleren van de recreatiesport voor diverse doelgroepen. Functie-eisen: Van de kandidaten wordt verwacht, dat zij beschikken over: - het C.I.O.S.-diploma, of - het diploma M.D.G.O. - S.B., met de aantekening Zwemonderwijs, of - het K.N.Z.B.-diploma Zwemonderwijzer - goede contactuele eigenschappen en organisatorisch vermogen. Salaris: Het salaris is afhankelijk van leeftijd, op leiding en ervaring. Voor deze functie geldt de maximale rang van gemeenteambtenaar V (salaris ƒ2175.- per maand tot ƒ3130.- per maand). Overige informatie: De bij de gemeente gebruikelijke rechts positieregelingen zijn van toepassing. De te benoemen functionaris dient be reid te zijn om onregelmatige dienst te verrichten en in voorkomende gevallen te werken in het weekend en op feestda gen. Voorts dient bij de functionaris de be reidheid aanwezig te zijn om werkzaam heden in teamverband uit te voeren. Van de te benoemen medewerker wordt verwacht dat zij/hij bereid is zich in de gemeente Terneuzen te vestigen. Nadere inlichtingen over de inhoud van deze functie worden gaarne verstrekt door de chef van de secretarie-afdeling Welzijn, de heer T. A. M. Reijns, tel. 01150-75250. Kandidaten worden verzocht hun sollicitatie onder vermelding van het vacaturenummer binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad te richten aan Burgemeester en wet houders van Terneuzen, Postbus 35, 4530 AA Terneuzen. zeehaven industrie recreatie Onze buitendienst dient op korte termijn versterkt te worden met een: (tot 35 jr.) Diegenen die van mening zijn dat zij in de buitendienst hun talenten volledig kun nen ontplooien en bij voorkeur reeds over enige jaren verkoopervaring in de branche beschikken, komen in principe in aanmerking. Hun basisopleiding ligt ten minste op MAVO-4-niveau. Genoemde kandidaat zal na een inwerk- periode de kontakten gaan onderhouden met onze afnemers in zowel de professio nele - als „Doe Het Zelf'-branche. Schriftelijke sollicitaties (met pasfoto) te richten aan de directie van: groothandel In verf, schildersbenodigdheden en D.H.Z. artikelen. Zuidvlietstraat 122, 4461 HB Goes. Tel. 01100-21440. Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Het bedrijf Red Band Venco BV heeft: zich gespecialiseerd in de ontwikkeling, produktiei verkoop van drop- en suikerwerken. De produkten worden onder bekende merknamen als Red Band, Venco en Nuhilo op de markt gebracht Red Band Venco is een goed renderende onder- Van onze verslaggever neming binnen de levensmiddelendivisie van het CSM-concern en neemt eer rtOSTERHOUT De directi€ vooraanstaande positie in op de Nederlandse drop- en suikerwerkmarkt QosterhÖUt hoopt begin j Daarnaast wordt met kracht gestreefd naar verdere uitbreiding van de positie1111 V a Tegen het buitenland. ■iet Winb 9. Red Band Venco heeft vestigingen in Etten-Leur, Roosendaal (NB), Naarden, Almere, Turnhout (België) en Bocholt (Duitsland). ^L. Het werkterrein de funktie Op ons hoofdkantoor te Etten-Leur zijn de direktie en de kommerciële afdelingen gesitueerd. In juni a.s. wordt het hoofdkantoor verplaatst naar eeri rsiaiinr hTrrf/Arannrvmn ov nu rln InHzokiiofnr in Krnno \lr»nrrl /-nieuw kantorencomplex aan de Takkebijster in Breda-Noord. Die prognose is de vakbonden, we dige voorbehoud, meegedeeld. „Ei gebouwd", zegt Jan Janmaat 11111 I REDBAND VENCO BV 1111111 Op korte termijn komen een tweetal funkties vakant van Als telefoniste/receptioniste m/v bent u het visitekaartje van ons bedrijf. U vervult een centrale rol in het telefoon-, telex- en telefaxverkeer, waarbij internationale kontakten veelvuldig voorkomen. U ontvangt bezoekers enst deze te woord. Daarnaast verricht u typewerkzaamheden en lichte administratieve taken. De funktie wordt middels een duo-baan ingevuld. Dit betekent dat u halve dag werkzaam bent Bij afwezigheid van uw collega neemt u haar/zijn werkzaam heden over. Het profiel Voor deze representatieve funktie willen wij in kontakt komen met kandidate in de leeftijd van 25-38 jaar. U heeft een opleiding op Havo/VWO-nivo, bij voorkeur aangevuld met een opleiding tot receptioniste/telefoniste. Een goed mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en de moderne (alen alsmede een goede typevaardigheid zijn vanzelfsprekend. Ervaring in een sou gelijke funktie is een pré. De sollicitatieprocedure. Voor nadere informatie kunt u telefonisch kontakt opnemen met mevrouw M. Beersma, direktiesekretaresse, telefoon: (01608) 3 2144. Uw sollicitatie richt u aan Red Band Venco BY Lav. de heer G.T. Meriting, hoofd personeelszaken, Mon Plaisir 26, 4879 AN Etten-Leur. Een medisch onderzoek maakt deel uit van de sollicitatie procedure. 111II RED BUN VENCO 11 III Binnen ons bedrijf is, op de financiële admi nistratie, de funktie vakant voor een Sgoro».»3<®>IO°da' ruim 1 die, binnen een groep van 7 medewerkers, werkzaam zal zijn. Fnnktie-eisen: diploma MBA of gelijkwaardig niveau, enige jaren werkzaam in een soortgelijke funktie, interesse en/of ervaring in automatiserings- aktiviteiten, leeftijd rond 30 jaar, ervaring in de bouwnijverheid strekt tot aan beveling. Sollicitatieprocedure: De heer P. Verschuren, hoofd van de afdeling, is gaarne bereid telefonisch informatie te verstrekken onder nummer 076-223877 of 's-avonds 01804-19955. Uw handgeschreven sollicitatie gelieve u te zenden aan Postbus 3304, 4800 DH Breda. bouw en aanneming maatschappij b.v. breda j baronielaan 65 breda CO* CO r=% O) ■C Cü _Q a> a> cd 5A C Een Scheidegger opleiding heeft méér dan 'n streepje voor in het bedrijfsleven. Voor vrijblijvende informatie, stuurt u onderstaande antwoordstrook binnen 5 dagen in een open enveloppe zonder postzegel naar. Naam: Adres: Postcode/Woonplaats: Telefoon: 0811 )M wil het bedrijf gezond aken door de produktie van ideo-tape op te voeren. „Dat is kracht van het bedrijf. Onze ipe heeft een zeer goede naam. re hopen daar ook nieuwe af- «mers voor te vinden, die het iodukt onder een eigen merk- lam op de markt willen bren- K", zegt voorlichter Jack cvjmers van PDM. De reorganistie zal, wat de [vakbonden betreft, niet voor januari 1989 effectief kunnen irden. Het bedrijf zelf heeft ïn startdatum aan de afslan- uigsoperatie verbonden. „Er moet nog overleg plaatsvinden met de bonden. Het is niet reëel om daar een bepaalde tijds- (ADVERTENTIE) HIGHFIDELITY •APPARATUUR brejaart electronics lekenweg 11 - 4818 JB - Breda - 076-219281 tificatie. In het foto-onder bij het verhaal over Dongen in onze krant van :ren is sprake van een per- nsverwisseling. Op de foto tnd president Ulf Laurin en iet Fred van Doorne, zoals ermeld. druk dus I De zo sr. wille) verke in on einde van i mind FN dat gram werk krijg< de on verta in iec of bi beide PDM, vinde ter vand De bij eer Volge ontsla zijn. tegen geziei PDM die moet kome) het vang Er was eens een natuurkun- deleraar uit Terneuzen met een lumineus idee. Volgens hem moest het mogelijk zijn op slag het energieprobleem de wereld uit te helpen. Het enige dat moest gebeuren was het natuurverschijnsel van de bolbliksem te dresseren. De dan optredende kernfu sie zou elektrische stroom kunnen leveren voor een frac tie van de prijs van de tot dusver gebruikte energiecen trales. Intussen sleutelt onze le raar in een fabriekshal in het Rotterdamse havengebied nog steeds aan de verwezenlijking van Het Idee. Het project is nu al enkele jaren bijna toe aan de beslissende fase. De grootste verdienste van i Zeeuwse fysicus blijft voorlopig dat hij het geld bij elkaar heeft weten te krijgen sm aan zijn droom te kunnen werkea Geen enkele bank wilde LC hem wete bolb 1983 binra gege later ning los ling gem; Een; aanl< gaan ÏTHRtiflM (ANP) - Terwijl de centrale W) van diverse landen, waaronder de >n gde Staten, vrijdag de dollar steun- Neef het Beursplein goed overeind na ®wng van ongeveer 5 procent op Wall In een zeker voor de vrijdag geanl- w maTkL" d® omzet lag zowel bij de wan als bij de obligaties boven ƒ900 ,flaven de Internationals nog hot Pfijs, maar ook daar bleven de ver- beperkt. „beurs opende weliswaar lager, vanaf het middaguur werd mondjes- J8? d® koers«n toegevoegd, oe daling van de belangrijkste in Amsterdam beperkt bleef tot 'art procent. vijl op de optlebeurs bij een flauwe ÏSj"z®er levendige handel de ®JleP®n' flat hef meest ver- konink|llk® Olie. ƒ2,60 J228,8°. Akzo verloor ƒ1,20 op 0^3?" """ever ƒ0,90 op ƒ110,40. wk NedH°yd leek aanvankelijk terug ter °P de dag trok het afruüü? °°h weer aan. Nedlloyd 3? ^eede P'aats van I SuSFi?i! 960 aan ƒ6 op h^mmphf9rs eerder deze week al Pij „geruchten rond belangstelling Itahaanse magnaat De Benedetti. rokker noteerde aanvankeliik la- >PR650 rSHSkioch f1'50"e- uit ntiL? "T"1 d® onderneming I nl fïLS, Of'ssle voor de deur k' MeiiÏÏPJ, °E van "O vllegtulgfa- 113 "et nemen van een laT!!!'"®®" keer de belegger Hoe ï?demem kan verwach- zal S? b?9 me®r aandelen de met tm?Mnen 281 dan gepaard van tt'S1 Cate be™0™1 In de w^lf? dag dei weg omhoog, terder ng van^2^!L "ten rond belang- sstijflina w> tl V?" ^o voor e«i •anttetaSL e die donderdag in ^Ihotxtersvergadering werden af- rsvriirian'n ï?nverhalenM steeg de J 39 nog ƒ2,80 door naar ƒ89,30. ANP-CBS aJg.-lokaa! International Industrie sctoep/lucfc varzskaring handel cbsobLincta randstaats! waarvan 3-5 waarvan 5-8 waarv.5 lanj rand. bng-ler randb Hoofdton AEG0N Aho4d Akzo A.B.N. Alrenta Amev Amro-Bank Amrodjv'88 Ass. R'dam Bols BorsunHJW.i BOhrniTet C.S.M.cart DordtachaP. Baevter Fokker Glst-Broc. c. Hunter Dougl Irrt.MOIIer KLM Kon. Nel Pap. Kon. Olie Nat NedeH. N.M.B.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 6