je oren niet... CU T: Jos spreekt in het iatijn over plantgoed. Den Doelder dest: DAN ALS mmmx SEIZOEN KRACHTEN M/ V Jf* J k géx 'kK V; r HINTHX .DiDINFFOiX SCHIÏI E-I.IN QlOINTOiX öiiNïmx PRCVINCIE ZEEAND Een dag zonder krant is een minister zonder portefeuille. CEUE POLYESlEtl #4^ vV Igjgj 5 (VAKANTIEHULPEN) a. KELNER/SERVEERSTER b. RARKEEPER (M/V) DE STEM VAN ZATERDAG 16 APRIL 1988 Gerrit de Jonge, een begrip in service en de elektronika van morgen Churchill Hotel Terneuzen GEMEENTE OOSTBURG BEKENDMAKING TWEE JONGE EN ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS m/v groenvoorziening '-Mk zussen, zijn moec hem soms tegen ir van steuntrekkers 'scene' van een Z elkaar, de kind€ slaanpraten, verslaggever in de 20 jaar oud, binn< op zijn geweten. Adriaanjij hie autoritaire opvoed! vakmuts op in de bedrijf: de advoc Scheveningen, op is klein geworden Coke basen Met het ACOUSTEMASS SPEAKER SYSTEEM van BOSE is een nieuwe fase ingetreden op het gebied van luidspre kertechnologie. De verrassend kleine boxen, twee keer 18.5 cm bij 9 cm, overtreffen de kwaliteit van de veel grotere traditionele boxen waaraan u gewend bent. Het Bose Acoustimass Speakersysteem gebruikt uw kamermuren en soms ook het plafond. Een groot deel van de muziek wordt niet langer uitgestraald door de luidspreker zelf, maar door twee luchtmassa's. Vrijwel net zoals in een concertzaal. Door de minuscule omvang van dit machtig systeem geloven uw ogen uw oren niet Gerrit de Jonge geeft u tijdens een uitvoerige demonstratie graag nog meer specificaties van dit op verrassende ruimte winnende akoestische wonder dat op elke stereo-installatie past. ORANJESTRAAT 5, TELEFOON 01155-2710 hulst Bij de algemene dienst van bovengenoemde ge meente kan worden geplaatst: EEN JONGE EN ENTHOUSIASTE AUTOMONTEUR M/V Functie-informatie: het verrichten van reparaties en het plegen van onderhoud aan voertuigen en machines die bij gemeentewerken in gebruik zijn. Functie-eisen: L.T.S. autotechniek/metaalbewerker. Salariëring: De aanstelling zal plaatsvinden in salarisschaal 3 (max. 2.571.- bruto per maand excl. diensttij duitloop). Bij goede en volledige vervulling van de betrek king is bezoldiging volgens functieschaal 4 (max. 2.736.-) na verloop van enkele jaren mogelijk. Overige informatie: Nadere inlichtingen over deze functie kan men verkrijgen ter gemeentesecretarie Bureau perso neelszaken (dhr. W. Everaard) (tel. 89185). Schriftelijke sollicitaties kunnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad te richten aan Burge meester en wethouders van Hulst, Grote Markt 21,4561 EA Hulst. Wegens toenemende activiteiten in het seizoen en ter vervanging van de vaste medewerkers kunnen wij vanaf mei 1988 plaatsen enkele Schelde-Lin v.o.f. Afrlkaweg 1 4561 PA Hulst Inlichtingen worden verstrekt door de heer A. v.d. Meer. (Tel.: 01140-11200). Na diverse uitbreidingen (zalen en de Serre „De Scheldetuin", 145 m2 formidabel zitten eten of drinken aan de Westerschelde) kunnen wij nog plaatsen: Bij het Churchill Hotel passen jonge mensen (20-25 jaar) met: - goede ervaring - verantwoordelijkheidsbesef - talenkennis - veel gevoel voor gastvrijheid - representatief voorkomen Herkent U Uzelf, solliciteer dan naar één van deze funkties in het grootste en meest dynamische Hotel van Zeeuwsch-Vlaanderen. Stuur Uw brief met uw gegevens t.a.v. dhr. M. Berings. 'U v.' Churchllllaan 700 Tel. 01150-21120 4532 JB Terneuzen De burgemeester van Oostburg maakt bekend, dat bet college van burgemeester en wethouders van Oostburg van plan is vrij stelling te verlenen als bedoeld in artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening aan: - de heer H.P. Meertens, Baroniesingel 31 te Vught, voor het gedeeltelijk vergroten van een tweetal zomerwoningen, te weten De Vlier 1 en 2 te Nieuwvliet-Bad; - de heer H. Fenster, Niederkasselerstrasse 3 te Düsseldorf, voor het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Boule vard de Wielingen 30 te Cadzand-Bad. De stukken, die betrekking hebben op de te verlenen vrijstellin gen en de bijbehorende bouwplannen liggen met ingang van maandag 18 april 1988 voor een ieder gedurende veertien da gen op de gemeentesecretarie, sectie Ruimtelijke Ordening, Raadhuisplein 1 te Oostburg, ter inzage. Een ieder is gedurende deze termijn bevoegd eventuele gemoti veerde bezwaren tegen het te verlenen van deze vrijstellingen schriftelijk aan ons college kenbaar te maken. Oostburg, 16 april 1988. De burgemeester voornoemd, J. Kruize. provinciale griffie sint pieterstraat 42, postbus 60014330 la middelburg, tel. 01180 31011 hukt GEMEENTE HULST Bij de algemene dienst van bovengenoemde ge meente kunnen worden geplaatst: Functie-informatie: Het verrichten van alle voorkomende on derhoudswerkzaamheden, zoals: het verlenen van assistentie bij de straat makers het verrichten van onderhoudswerkzaam heden aan rioleringen het plaatsen van straat- en huisnummer borden het assisteren bij de gladheidsbestrijding gemeentereinigingswerkzaamheden Functie-eisen: Enige ervaring in onderhoudswerkzaam heden strekt tot aanbeveling. Salariëring: De aanstelling zal plaatsvinden in salaris schaal 3 (max. 2.571.- bruto per maand excl. diensttijduitloop). Bij goede en volle dige vervulling van de betrekking is bezol diging volgens de functieschaal 4 (max. 2.736.-) na verloop van enkele jaren mo gelijk. Overige informatie: Nadere inlichtingen over deze functie kan men verkrijgen ter gemeentesecretarie Bu reau Personeelszaken (dhr. W. Everaard) (tel. 89185). Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad te richten aan Burge meester en wethouders van Hulst, Grote Markt 21,4561 EA HULST. PVC-DAKGOOTBEKLEDINSl EXPERT IN DICHTEN El| VERNIEUWEN VAN PLATTE DAKEN VOORZETROLLUIKEN KUNSTSTOF KOZIJNEN I HULSTERWEG 37 A 4587 EA KLOOSTERZANDE TELEFOON 01148-2815 MOBIELE TELEFOON 06-52124743 Hovenier Jos Baart kent de namen van heesters en vaste planten In het Lati]n. Hij is vakman. Ais hij uw tuin zomer-klaar maakt, komt elke plant op de beste plek. Alles anders rond uw huis? Bel met tuinarchitekt Guy Huys, 01155-2410. Hl] komt bi] u langs en maakt vrijblijvend een uitgewerkt ontwerp en een prijsopgaaf voor jarenlang tuinplezier. Groenvoorziening Den Doelder is lid van de Vereniging Tuin- en Landschapsvoorziening, een waarborg voor vakwerk en kwaliteit van materialen. Hulsterseweg 3, Postbus 9,4570 AA Axel. Telefoon 01155-2410* Door Paul de Schip, Ook de jaren '60 hebben hun gebaard. „Waarom? Nou. toch wel het geld. Het ii omdat ik schulden had. Dat ik kwijt. En de luxe. Van huis traditie ouwe kleren en gee apparaten. Hippie-achtig hè. ik op af. Ik wil ook wel nieuwe kleren". Het advocatenhok in de st nis klinkt hol. Daar zitten verslaggever en de bankove, bankovervaller is een gewo Adriaan, strikt geweldloos oj aan de verkeerde kant van d( recht gekomen. Waarom hij niet? Haast verwijtend: „Ja, jj vast inkomen, een goeie job". „Spijbelen, zwerven in de Rommelen in sloophuizen, si halen. Ook al stelen. Ik heb h een beetje gezocht. Ik zat maar ben twee keer blijven kwam ik op de lts terecht, afgetrapt. Ik ging om met niet naar school gingen, gens.en dan op stap". „Mijn ouders hadden 0„ me. Ze wisten dat ik spijbel vijftien was, ben ik bij een wonen. Die had een eigen flal ren mijn ouders al uit elf ging tijdelijk naar het buit™ der vond het niet goed, maar niet echt 'nee'". „Weet je, ik ben niet op; harde ja's en nee's. Ik ben vrije, anti-autoritaire manie bracht, met de nadruk op de antwoordelijkheid. Mijn oud er steeds op gehamerd da moet houden. Niks mate,.u speelde nooit een rol. Ik wi goed wat goed of fout is, ook een heel nieuwsgierig mi s Nachts ging ik vaak op p Autoradio's stelen of inl schuurtjes onder flats. Met eei sleutels kom je daar makke nam fietsen en brommers i daar dan een paar tientjes voc Jk als je zo'n risico neemt vo centen. Maar het was meer spanning van dingen doen mocht doen. Zestien was ik i^d¥ naar daë- Uc zat bij i in de kroeg. We- waren aller invloed van hasj. Dat geeft gevoel van gezelligheid, valt ue kroeg was je 0ntmoetings «wam je de scene tegen. En al ée kroeg waren, dan zaten A drinken, te blowen en te snu hele nacht coke basen met eei Heroine, cocaïne. Ik heb a beerd. Ik leefde als een junk, n nooit verslaafd geweest, 't Wa woon proberen. Ik leefde 's eP s morgens tot 12 uur" g^g wel eens naar Roti v£"' °eroïne en coke. Voor van handel. Het was b d^fnpaar tientjes. Op een üaannee gestopt. Het geld was ecu, aam,ee 'k omging kon i' nte vrienden noemen. Ze Vriend^ WJ" kon y vnenden met noemen. Junks 1 nog.'. verkopen hun eig< Adriaan bleef stelen. „Ja, i ten JPe,oni een}a een kroeg chten op iemand die ve

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 26