O Motief ontvoering Heijn duister PARKEIUOTTER DESTEM Moskou: PLO moet staat Israël erkennen (NIET INWILLIGEN EISEN LEIDT TOT 'LANGZAME EXECUTIE' Beroemd doek Titiaan in handen Mafia Wapendepot ontploft: bloedbad in Pakistan V00RJAARSAKTIE HERPLAATSINGSGARANTIE Merijntje PSV viert kampioensfeest Knecht wint Parijs-Roubaix Af en toe zon 310 5 \DI0 1 Leendert v/d Born Zij gingen daar, naar eigen zeggen toe over, toen niet werd voldaan aan hun eis dat het toestel moest worden bijgetankt. Oplossen Rusland zendt paasviering uit op de tv Waarschuwing Jihad ECHTGENOTE ONSCHULDIG, VERDACHTE IN VERZEKERDE BEWARING MAANDAG 11 APRIL 1988 HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND VELE DODEN EN GEWONDEN JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN v. Met om: 7.08 Natuu, 10 Het weer; 7.27 r |.30 Nws; 7.33 Uitj, Dierenmanieren; 8.25 On tb ij tg ast jjj 9.08 De plants' Kieskeurig; 9.35 |50 Autorubriek; 9.57 L Kamerbreed; 10.06 vt oeten; 10.20 Finale 0.30 Op Uw gezon 't zelfrubriek. ll.C. 12.03 Oud plaat! .56 Mededelingen tuinbouw. TROS: a; 13.30 Country, u! Coulissen. NOS: ïjJ »rm. 20.02 Langs de ]li, o's music. 23.05 Met T >rgen. KRO: 0.02 Ooglm Niemandsland. uur nws. VARA: 7» oude hits. 8.03 De i |.03 Amsterdams Klei ival. 13.30 Typisch Ha. :0:16.03 Echo. 16.10 Zin!, (17.03'Glas in lood. ll |15 Levensllef en le: i-7.00 Zie Radiol. uur nws. NCRV: 7.J negen. 9.03 Goepel-n gop. 12.03 Paperclip, r,. Popstation. 16.03 Zate.l NOS: 18.03 Drie 19.02 Koploper. 20.02 aal: Jefferson Aii - en CD pop. 22.02 L 23.02-24.00 Late date. 7.00 Nws. 7.02 Wakker wot (8.00 Nws). 9.00 Topt* |n klassiek. 10.00 Caroli. rhausconcert: viool en pit 3: 12.02 Strauss Co. 13.9 02 Veronica Klassiek: BBC nonic Orchestre olv. Bent! Jee. 14.27 Kamermuziek' Nikolsky, piano, ljjj 1 grammofoon- en compact- 16.00 Lang leve de op ws. 18.02 Avondstemm ieuws. KRO: 20.02 KP.c'l t op de zaterdagavond ihfj 02 Haman and Mordec 22.00 Orgelrubriek; e. 23.00-00.00 KRO-Lit< tel. Zekerheid Oók voor de toekomst Solnvald 37 Breda. Te) 076-223166 DE STEM 128ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 3.30-6.49 Scheepvaart- erichten. 9.00 Nws. Mi ortief. 9.25 Waterstand®' 9.30 Werken aan werk (1|[ lorlichting Algemeen. 10,1 ;kens en regels (1). EO: 10.1 tikale fruitmand. 11.15 Tijil ma. 12.00 Nws. 12.05 Met lied alleen. 12.45 Vrag! i weg. 13.00 Nws. 13.101 nd. 13.30 Opo doro. 14.C hVRO 14.00 De vonk. 151 'itaminen. NOS: 16.30 ifcj EO: 17.00 Licht en uitziek! Overheidsvoorlichting: K |n. NOS: 17.55 Mededel ersberichten en nws. hyi Haberler. 18.25 IOS: 18.40 Arabisch pro NOS: 19.00 Progr. vin werknemers. EO: 203 >ns de rustdag wijden, 21.Hl laad hulpverlening. 21.111 or. 21.35 Deze week. 22®| ouden orgelklanken. 2.00 Journal télévisé. 7 sur 7. PLO-leider Arafat (links) met de Russische partijleider I Gorbatsjov. - fotoanp MOSKOU (AFP) - De Rus sische partijleider Michail Gorbatsjov heeft bij de Pa lestijnse Bevrijdingsorgani satie PLO aangedrongen op erkenning van de staat Is raël. .Dat is volgens hem samen met het recht op zelfbeschikking voor de Palestij nen een onont beerlijk element voor een vre desregeling in het Midden- Oosten. Gorbatsjov voerde zaterdag in Moskou twee uur overleg met PLO-leider Yasir Arafat. Gorbatsjov stelde, aldus het persbureau TASS, dat de op lossing van het vraagstuk van het recht op zelfbeschikking, te zamen met de erkenning van de staat Israël, waarbij reke ning wordt gehouden met Is- raëls veiligheidsbehoeften, de onontbeerlijke elementen zijn voor vrede en goede nabuur schap in de regio. Arafat noemde zijn 'werkbe zoek' aan Moskou, het eerste sinds vijf jaar, het meest ge slaagde, omdat het overleg 'zeer belangrijke gevolgen zal hebben voor het Palestijnse vraagstuk en dat van het Mid den-Oosten in zijn algemeen heid'. Over de door Moskou voor gestelde internationale confe rentie over het Midden-Oosten Kapers tuigen gijzelaars af Larnaca (DPA/RTR) - De kapers van het Ku- waytse vliegtuig in Cyprus zijn zondag begonnen met 'langzaam, beheerst executeren' van gijze laars. Een van de rond 50 gijzelaars hebben wij daardoor al I 'verwond', zo deelde een van de kapers mee via de radio. 'Afranselen, afranselen, afranselen' herhaalde de boord- I werktuigkunde op de vraag van de verkeerstoren of de kapers de gijzelaars gingen slaan of doden. heel uur nws. KRO: 7| s Ontbijtshow. 7.53 Ter ov ïg. EO: 8.05 Groot nieu' 9.02 Sport. TROS: 10.02 We| i. VARA: 11.02 Zondagedit» Ophef en vertier. NCRV: 11" en nu. NOS: 14.02 Langs t VPRO: 18.05 Het O: 19.02 Leuterkoek en 1.19.10 Kees Brusse leest De hersengymnastiek, ers van toen. 21.02 Play NOS: 23.05 Met het oogfl en. TROS: 0.02 De Nad it. 4.02 Aflossing van de nad ,t. 5.02-7.00 Krieken met Adjt heel uur nws. VARA: i ge vogels. 10.02 Tony e ontmoet Jaap van de Ma .VRO: 10.30 Uit studio en tb 11.02 Duyscotheek. O-magazine. 14.02 Nederla 15.02 Pim Jacobs met mu: e jaren 50.16.30 Kom 'ns lat ïgels. 18.02 Swing low.lw* Lie Radio 1. heel uur nws. KRO: 8.02 Ht ip. 9.02 Zin in pop. 10.02 r Jcere wereld. 12.02 KRO-n® »de. 13.02 Het weeshuis van J 15.02 Tijd voor toen j»J 3's zalige liefdeslij n J" O's hitweek. 19.02 Pop-eye. 2 io Thuisland. 21.02 De ie tafel. 22.02-00.00 Op slag« mdag. 8.00 Nws. 8.02 H-vier. sica religiosa et profana. ;ramma-overzicht. KRO:IH ïaristieviering. NOS: 11.00'* e. 13.00 Nws. 13.02 Opera r" 14.00 Onder de groene 1 Concert op de zondagmi® terdams Philharmonisch m.m.v. Vladimir Askhen ao (in de pauze: Praten ziek). 16.30 Diskotabel. s. 18.02 Musica nova. TH]A 10 Continu muziek. 20.00 NJJ 12 Specialiteiten la carte. nerconcert: Tokyo-Kwa 10-24.00 Nooit meer slapf jrspel naar de roman van rmans. S: 6.30-6.49 Scheepvaart- rktberichten. 9.00 Nws. NO1, 2 Woord op zondag. 9.30 um Laudamus. NOS: 9.55 •standen KON: 10.00 MozöJ 10 Kerkdienst. 10.58 Wilde •L 11.00 De andere wereld ndagmorgen. 12.00 Nws. 05 Het zwarte gat 13.00 00 Radio Romantica. NOS: i°fl xiedelingen en schippersWSl i. KON: 17.00 Samenkomst11 ilde ganzen 18.00 Nws. lJ-'O-jl :gie kerkmuziek. IOS: cderiands programma. 00 Programma voor bui^ tidse werknemers. 19.20 aluku. 19.55 Tambu. 20.30 ZorfJ op. 21.20 NOS cultuur 00 Dichter bij de dichter- zz uit het historisch 40-23.00 Hobbyscoop. Hij zei ook dat sommige passa giers ziek zijn. Het vliegtuig staat overdag in een hitte van meer dan dertig graden. Maar op de mededeling dat lucht- koelapparatuur zou worden gebracht zei hij 'ik denk niet dat dat hen zal helpen'. Zaterdag schoten de kapers Ieen Kuwaytse legerofficier dood en lieten een andere gijze laar vrij. Zij wilden nieuwe brandstof om naar Kuwayt te vliegen, dat weigert te voldoen aan htm eis tot vrijlating van 17 medestan ders van de islamitische Jihad die in Kuwayt gevangen zitten wegens een reeks bomaansla gen in 1983. De emir van Ku wayt, sjeik Al Sabah, her haalde zondag bij de opening van een mini-top van de Isla mitische Conferentie in Ku wayt dat zijn land niet aan de eis zal voldoen, ook al zouden drie leden van zijn familie aan boord blijven. Aan de mini-top van de isla mitische organisatie in Kuwayt nemen ook de Pakistaanse pre sident, Zia ul Haq, en de leider van de Palestijnse Bevrijdings organisatie, Yasir Arafat, deel. MOSKOU (AFP-UPI) - De Russische staatste levisie heeft zondag met de atheisitische traditie in de Sovjet unie gebroken en ge deelten van een feeste lijke paasviering in de russisch-orthodoxe Epiphany Kerk in Mos kou uitgezonden. De dienst werd geleid door patriarch Pimen van Moskou en heel Rusland. Veel Russen verklaarden zondag tegenover ver slaggevers zich niet te kunnen herinneren dat ooit een paasdienst op te levisie te zien was ge weest. Kort na half twee ('s nachts) plaatselijke tijd waren twintig minuten uit de dienst te zien. De uitzending was niet van te voren aangekondigd. Meestal negeert de staats televisie christeijke feest dagen. Honderduizenden Rus sen namen zondag deel aan de vieringen in het hele land. Het paasfeest vormt in de Russisch-Or- thodoxe Kerk, die in to taal 30 miljoen leden telt, een hoogtepunt. Russen kiezen eieren voor hun geld Arafat zei bij aankomst in Ku wayt uit de Sovjetunie dat 'de PLO haar best doet' om te hel pen de kaping op te lossen. De PLO-vertegenwoordiger op Cyprus, Samir Abou Ghazala, en tweede man Malaz Abdou, hebben in het weekeinde di verse malen contact gehad met de kapers. Abdou slaagde erin de ka pers ervan af te brengen meer gijzelaars dood te schieten. Tevoren dreigden de kapers ook om het vliegtuig op het pa leis van de emir te laten neer storten als Kuwayt weigert hen te laten landen. De kaping van de Kuwaytse Boeing-747 begon dinsdag met een gedwongen landing in Mashhad in Iran, waar het bijna 80 uur stond en 57 niet- Kuwaytse inzittenden werden vrijgelaten. Vrijdag vlogen de kapers met de resterende 53 gijzelaars door naar Larnaca op Cyprus nadat Syrische troe pen landing in Bayrut weiger den en zelfs waarschuwings schoten afvuurden. De kapers waarschuwden zon dag de Britse premier, Marga ret Thatcher, dat als speciale Britse troepen het vliegtuig be stormen zij deze als lijken zal terugkrijgen. Noord- en Zuidjemen ver klaarden in het weekeinde beide het toestel niet te kunnen ontvangen daar hun landings banen te kort zijn. Iran deelde zondag mee dat de kapers, als zij de gijzelaars vrijlaten, naar Iran kunnen komen om politiek asiel te krij gen. Maar, zo zei de voorzitter van het Iraanse parlement, Rafsandjani, die de kaping veroordeelde, hun wacht daar ook berechting voor de islamti- sche rechter. De Arabische Liga heeft de kaping veroordeeld. Dit ge beurde op een vergadering van de ministerraad van de organi satie in Tunis. De pro-Iraanse organisatie is lamitische Jihad dreigde zon dagavond in een schriftelijke verklaring in Bayrut dat zij, als het vliegtuig op Cyprus wordt bestormd, al haar weste lijke gijzelaars in Libanon zal doden. Bij de verklaring zaten foto's van een Franse journalist, Jean Paul Kauffmann, en van een Amerikaan, Terry Anderson. In totaal worden in Libanon nog rond 20 buitenlanders vastgehouden door verschil lende organisaties. Terwijl de spanning rond het vliegtuig oploopt, beschouwen sommige Cyprioten de kaping als een verzetje tijdens de paasvakantie. - fotoap Van onze correspondent ROME - Een van de beroemdste doeken van de grote Italiaanse schilder Titiaan bevindt zich in de handen van de mafia. Tot nu toe was aangenomen dat het schilderij, 'De dood van de martelaar Petrus', verloren was gegaan toen de Ve- netiaanse kerk waarin het was opgehan gen in 1867 door brand verwoest werd. Dat is gebleken uit het verhoor van de Italiaanse priester Don Lorenzo Zorza, een van de hoofdrolspelers in de he- roine-handel tussen Sicilië en New York. Zorza, een hartstochtelijk kunstmin naar, werd in 1982 in de Verenigde Sta ten veroordeeld wegens zijn betrokken heid bij een schilderijendiefstal. De criminele eerwaarde werd vorige week in Bologna gearresteerd in het huis van de bekende Italiaanse kunstenares en restauratrice Adria Santunione. De vrouw die als een groot kenner van Ti tiaan geldt, zei de politie dat zij vorige maand in Zürich een foto van het doek had gezien. Het origineel zou zich in een Zwiterse kluis bevinden. Van onze verslaggevers HAARLEM - De verdachte in de moordzaak Heijn heeft nog geen duidelijk motief gegeven voor zijn daad. Dit is gistermiddag door politie en justitie tijdens een perscon ferentie in Haarlem meege deeld. De belangrijkste nieuwe fei ten zijn verder: Gerrit-Jan Heijn heeft met zijn ontvoerder woensdag 9 september de gehele dag samen doorgebracht. Van negen uur 's morgens tot ongeveer negen uur 's avonds hebben ze in een Fiat Uno gezeten, maar ook ge wandeld in de bossen rondom Arnhem. Hij heeft geprobeerd aan te ontsnappen. Bij het militair vliegveld Deelen is hij een bus tegemoet gelopen. Toen de ont voerder hem dood dreigde te schieten, staakte hij zijn ont snappingspoging. Bij de arrestatie in Lands meer dacht de politie een heler van het losgeld aan te houden. Men kon niet geloven dat de werkloze ingenieur verant woordelijk was voor de ontvoe ring van de Ahold-topman. De echtgenote van de ver dachte E. heeft absoluut niets met het misdrijf te maken. Zij is volledig onschuldig en in middels op vrije voeten gesteld. Dat wil nog niet zeggen dat het zeker een eenmansactie is ge weest. De politie onderzoekt Grote drukte tijdens de persconferentie. - fotoanp nog of er sprake is van even tuele medep'ichtigen. Justitie onthield zich van bijzondere details. Enerzijds omdat nog een aantal getuigen gehoord moeten worden, die niet beïnvloed mogen worden, anderzijds omdat de politie weigert recherche-tactische details bekend te maken, die de oplossing van andere misdrij ven kunnen bemoeilijken. Dat E. de heer Gerrit-Jan Heijn ontvoerd en vermoord heeft staat voor de politie vast. Niet alleen de volledige beken tenis van de man is daarvoor van belang, maar ook het be lastend materiaal dat gevon den is bij huiszoekingen. Volgens de politie heeft E. al vanaf 1986 plannen gemaakt voor een ontvoering. Een van de eerste bewijzen is de aan koop van een geweer in Belgie. Daarna volgen een serie van voorbereidende maatregelen die variëren van het kopen van een spade, het regelen van een begraafplaats, het stelen van een auto tot enkele dagen voor de ontvoering een telefoonge sprek dat E. voerde met Gerrit- Jan Heijn. Door dat gesprek wist hij, dat Heijn op 9 septem ber niet ob reis was. Het geweer is door de politie in beslag genomen, evenals het totale losgeld. Buiten een zak agenda met aantekeningen over de ontvoering heeft de po litie nog enkele andere spullen in beslag genomen, waarover in verband met het strafrech telijk onderzoek geen medede lingen worden gedaan. Met man en macht wordt nog gezocht naar de gestolen Fiat-Uno die E. voor de reis van Bloemendaal naar Door- I VANDAAG 2 KATERNEN zei Gorbatsjov dat die moet worden gehouden onder leiding van de Verenigde Naties. 'De wettige basis van zo'n conferentie zou moeten worden gevormd door erkenning van de resoluties 242 een 338 van de Veiligheidsraad, alsmede de wettige rechten van het Pales tijnse volk, inclusief het recht op zelfbeschikking', aldus een verslag van het Russische persbureau. PSV heeft zijn kampioensfeest zaterdag maar alvast ge vierd. Door de krappe overwinning (1-0) op AZ zijn de Eindhovenaren officieus kampioen geworden, want alleen theoretisch kan Ajax de Brabanders nog inhalen. Het vroege feest kwam PSV in verband met de tweede ontmoe ting met Real Madrid goed uit. De KNVB vaardigde nie mand af naar Eindhoven. De bond viert alleen 'echte' kam pioenschappen. ZIE SPORT 1 Een knecht is er zondag in geslaagd de zeer begeerde wielerklassieker Parijs-Rou- baix op zijn naam te schrij ven. Dirk de Mol stond ook tot zijn eigen verbazing aan het eind van een zonnige dag op de hoogste trede van het ere- schavot. De Hoevense cou reur Corné van Rijen beleefde eveneens een prettige koers. Hij eindigde na een sterk ge reden wedstrijd als zesde. ZIE SPORT-1 In het noorden kans op wat regen. Elders perioden met zon en droog. Middagtemperatuur ongeveer 11 graden. Matige westelijke wind. De vooruitzichten tot en met vrijdag; perio den met zon, op woensdag en donderdag mogelijk regen. Vanaf donderdag kouder en kans op vorst aan de grond. ISLAMABAD (RTR-UPI-AFP) - Een wapendepot van het Pakistaanse leger aan de rand van de hoofdstad Islamabad is zondag de lucht ingevlogen. Volgens voorlopige schattin gen zijn zeker 100 mensen gedood en 1000 gewond. Artsen van ziekenhuizen waar slachtoffers werden binnenge bracht, verwachten dat het aantal slachtoffers verder zal oplopen. Volgens een rege ringswoordvoerder is de explo sie in het legerkamp in Faiza- bad, halverwege Islamabad en de vroegere hoofdstad Rawal pindi, het gevolg van een onge luk en niet van sabotage. Het begon met een enorme dreun gevolgd door een serie explosies die grote paniek ver oorzaakte onder de bevolking. Tientallen raketten en grana ten werden kilometers ver weggeslingerd, tot in het cen trum van Islamabad. Op vele plaatsen waar de projectielen insloegen braken branden uit. Het geëxplodeerde pakhuis stond meteen in lichterlaaie en is inmiddels afgezet door mili tairen. Het ministerie van defensie liet in een verklaring weten dat de explosie plaatsvond nadat er brand was uitgebroken. Ook in de buurt van westerse ambas sades kwamen raketten te recht, alsmede vlakbij de wo ning van premier Mohammed Khan Junejo, zonder dat schade werd aangericht. Pre mier Junejo was overigens niet thuis. In een reactie betoonde hij wel zijn leedwezen met de slachtoffers van de explosie, onder wie het parlementslid Khaqan Abbasi. (ADVERTENTIES) werth heeft gebruikt. De auto zou hij in het IJ hebben gere den. Dreggen had tot nu toe nog geen resultaat. De politie wil de auto persé hebben omdat dan duidelijk wordt hoe E. met Heijn naar Gelderland is gere den. E. zegt zelf gereden te heb ben, maar passende maatrege len genomen te hebben, zodat hij Heijn continu onder con trole had. Als afsluiting van de verho ren zal de politie een recon structie maken. Daarvoor zal de verdachte voor een videop- loeg van de politie precies moe ten voordoen wat hij de ne gende september van zes uur 's morgens tot middernacht heeft gedaan. De politie heeft gisteren toe gegeven dat eind december te uitvoerig en te nadrukkelijk een beschrijving van een mo gelijke dadergroep is uitgezon den. Achteraf blijkt de analyse alleen gemaakt te zijn aan de hand van de dertien brieven waarin losgeld werd gevraagd. Ook de politie werd door de dader-anaylse op het ver keerde spoor gezet. Toen E. ge lokaliseerd was, verwachtte men niet met de ontvoerder te doen te hebben, maar met een medeplichtige die het losgeld moest wisselen. De rechter-commissaris in Haarlem heeft gisteren beslo ten om E. voor het verdere on derzoek nog minstens dertig dagen vast te houden. ZIE OOK EXTRA OP MAANDAG EN STEM-COMMENTAAR DUS NA PLAATSING VAN 'N KLEINTJE NIETS VERKOCHT!! DAN PLAATSEN WIJ BINNEN EEN WEEK HET ZELFDE KLEINTJE EENMALIG GRATIS DEZE SPECIALE AKTIE IS ALLEEN GELDIG VOOR PARTICULIEREN EN LOOPT VAN 26 MAART TOT 7 ME11988 ALLÉÉN THffONISCH 076-236882 EEN KLEINTJE IN DE STEM I Z.V.K. KLEINE MOEITE GROTE RESULTATEN Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad kwartaal acceptgirokaart ad kwartaal per autom. afschrijving ad f23,90 ƒ71,85 ƒ69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.: Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112, 4800 VB Breda DE KRANT VOOR JE EIGEN STUK VAN NEDERLAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1