Schietpartij Putte: twee doden ÉÉN GEVAL PER DAG ERBIJ NEDERLAND SNELSTE SDJGER BANDEN Leger Israël gaat harder optreden Vier doden bij ontploffing in Antwerpen CDU blijft in Baden alleen aan de macht Nederlandse studente in Italië gepakt met grote partij heroïne PARKERJMTÏR in DE STEM MAANDAG 21 MAART 1988 ONBEKENDE YIJURT DOOR DEUR EN RAMEN CAFÉ 1ADI0 5 RADIO 1 Jachthonden spelen met wild zwijn BRUSSEL - In de Benelux komt er per dag een nieuwe Aids-patiënt bij. Nu al mag worden aan genomen dat in de drie Benelux-landen 30.000 tot 50.000 personen met het Aids-virus besmet zijn. Hun percentage stijgt in Nederland het snelst. Slachtoffers RADIO 2 RADIO 3 WAARDE RUIM 35 MIUOEN RADIO 4 Cijfers Mannen ÉMê 'zK i i l-~'U Merijntje VOOR HET EERST MILITAIR GEDOOD SINDS BEGIN OPSTAND I Peter Bosz in Oranje-selectie KNSB blijft op Mund jagen Fignon terug aan de top HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND ,nJ/ Zacht weer WINST VOOR EXTREEM RECHTS CNV-voorzitter: CDA-fractie moet been stijf houden JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN G4 inslag; 9.06 Doe't zelfrubrl.t Kieskeurig; 9.35 Planter^ 9.50 Autorubriek; 9.57 Int?" Kamerbreed; 10.06 Van brT bezeten; 10.20 Prijzen^ Op Uw gezondheid: jn nslag. 11.03 KamerbS Oud plaatwerk. NOS: delingen voor land- en tui? TROS: 13.06 TROS Atóué Country. 14.30 Sport ij® tssen, NOS: 19.02 Jazz Pi« 20.02 Langs de lijn. 22.02 music. 23.05 Met het ten. KRO: 0.02 Niemandsland. Maakt u een dikke kans gp succes. Inderdaad een heel dikke wn5. omdat negen ven de tien Stern-lezers en -lezeresssen w#tfk in week uit In onze ..KIeintjes"-kolommen kijkt of er Iets van hun gading bij staat. Dat zijn elke dag vele tienduizenden kleintjes lezers. DE STEM a^df^fe [28ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 heel uur nws. VARA: 7.03 n. ing. 11.03 Tussen Barend Dorp. 12.03 De Rooie hJ Comité van aanbeveling, la® sch Hollands. KRO: 16» 16.10 Zin in muziek. 17» in lood. 18.03 Echo. 18.15 Le. lief en levensleed. 19.00-7 m ladio 1. heel uur nws. NCRV: 7» voor negen. 9.03 Gospel-rock. Popsjop. 12.03 Papercllp-n. 14,03 Popstation. 16.03 Zat», •sport NOS: 18.03 De avond. NCRV: 19.02 Koploper. 200) pop special. 21.02 Elpee eg oop. 22.02 Country style. 23.02. Late date. lO: 7.00 Nws. 7.02 Wakker wor. met(8.00 Nws). 9.00 Topt toen klassiek. 10.00 Carol Kurhausconcert: Fluit, pi_ violoncello. VOO: 12.02 Stram Zo. 13.00 Nws. 13.02 Veronic isiek. 14.27 Veronica kamermu. Quadro Hotte terre. 15.og uwe grammofoon- en compact, en. 16.00 leng leve de operal Nws. 18.02 Avondstemrnint D Nws. KRO: 20.02 De kracf het weerloze, vastenovenm. 5.20.30 KRO-Klassiek op zat» avond. Met om: 20.30 Estha nandier zingt middeleeuw* dek; 21.00 Muziek in het rrw m Van Bommel-Van Dam. sbrecht van Ai 0 Orgelrubriek. Anton anist en componist (6). udate. 23.00-24.00 KRO-lil •ktakel. Portret Lauri Lee. i Het café in Putte, waar de schietpartij plaatsvond. - foto de stem/ben steffen Van onze verslaggever PUTTE - Een onbekende man, naar alle waarschijn lijkheid een woonwagenbe woner, heeft gisteravond in café De Zwaan te Putte twee mensen doodgeschoten en enkele andere cafébezoe kers verwond. Eén daarvan ligt zwaargewond in het ziekenhuis te Bergen op Zoom. De kogels van zwaar kaliber (mogelijk 12 mm) werden afge vuurd van buiten het café, en vlogen binnen in het rond. Dat er niet meer doden zijn geval len, werd in Putte een wonder genoemd. Over de oorzaak van de schietpartij was gisteravond nog weinig bekend. Volgens ge ruchten zou het gaan om een ruzie tussen woonwagenbewo ners, die eerst samen in het ca fé hadden gezeten. „De toe dracht en de oorzaak kennen we nog niet. Op dit moment is het nog een warrige zaak," zei gisteravond laat adjudant G. Ketellapper, groepscomman dant van de rijkspolitie in de Zuidwesthoek. Eén van de doden is de 40-ja- rige woonwagenbewoner Jo- han Meerts. Een tijd geleden verhuisde hij van het woonwa genkamp in Putte naar West- Duitsland. Het tweede slacht offer is Jos Struyen uit Putte, lid van de hengelsportvereni ging De Zwanenvissers, die gisteren na de wedstrijd een clubavondje met prijsuitrei king in De Zwaan hield. Verder werd de Putse woon- i Heiller, Aids rukt op in Benelux S: 6.30-6.49 Scheepvaart- rktberichten. 9.00 Nws. 9.0 S Sportief. 9.25 Watei Feduco: Werken aan werk i Praten of vechten (7). 10.(j er culturen (8). EO: 10.15 De mil ale fruitmand. 11.15 Tij<" ma. 12.00 Nws. 12.05 Meer du lied alleen. 12.45 Vragen ruu weg. 13.00 Nws. 13.10 Hallo Kt -land. 13.30 Opo doro. Al )0 De vonk. 15.30 Hobbyvitaml i. NOS: 16.30 Homonos. EO: 17.01 ht en uitzicht 17.45 Overheid orlichting: De Antillen. N( 55 Mededelingen, schipperab riten en nws. EO: 18.10 Iyi H ■Ier. 18.25 Kayen Rasja. IC 40 Arabisch programma. NC 00 Progr. voor buitenl. werk ers. EO: 20.30 Laat ons de rui lden. 21.14 Metterdaad hul[ dng. 21.15 Reflector. 21.35 •ek. 22.00-22.15 Gouden Iklanken. 00-00.35 The silent twim, tv- m. :er heel uur nws. KRO: 7.02 Ont- tshow. 7.53 Ter overweging )S: 8.05 Groot nieuws. VOO:}» ort TROS: 10.02 WegwezenVA- l: 11.02 Zondageditie. 12.02 Ophe vertier. NCRV: 13.05 Hier enni IS: 14.02 Langs de lijn, sport 8 ïziek. VPRO: 18.05 Het spoa FRO: 19.02 Leuterkoek en zand bak. 19.10 Kees Brusse leest vox 30 De hersengymnastiek tppers van toen. 21.02 PJW ain.22.02 Workshop RW n Otterloo 1968 (2). NOS: 2 at het oog op morgen. 0.02 achtwacht TROS: 4.02 Af]1 n de nachtwacht 5.02-7.00 inmet Adje. MADRID (DPA) - In het Spaanse dorp Fuentelsaz in de pro vincie Guadalajara is een ongewone vriend schap ontstaan tussen een jong wild zwijn en een meute jachthon den. Metselaar en jager For tunate Gonzalez had het wild zwijntje enkele we ken geleden gered uit de muilen van de meute jachthonden en thuis grootgebracht. 'Benjamin', zoals het zwijntje wordt genoemd, werd goede vrienden met de jachthond des huizes en de andere j achthonden in het dorp. Zij likken als teken van vriendschap zijn snuit. Van onze correspondent Frans Boogaard Deze conclusies trekt L.A. van Hemeldonck, epidemio- loge aan het Instituut voor Epidemiologie in Brussel, in een bijdrage over de omvang van het Aids-probleem in de Benelux-landen. Volgens mevrouw Van Hemel donck zijn In de Benelux tot nu toe 330 personen aan Aids over leden, van wie 173 in Neder land. In alle cijfers over Aids-ver spreiding in West Europa scoort België hoog als gevolg van de verpleging in dit land van veel Afrikaanse patiënten. Sinds 1986 laten minder Afri kaanse patiënten zich in België behandelen, waardoor de stij- der heel uur nws. VARA: roege vogels. 10.02 Tony terre ontmoette Simon Cart It (11). AVRO: 10.30 Uit studiok reater. 11.02 Duyscotheek. VRO-magazine. 14.02 Neder)» j 2. 15.02 Pim Jacobs met mil t de jaren 50.16.30 Kom 'ns W Het Mecc. 18.02 Swing low. 1®" 00 Zie Radio 1. eder heel uur nws. KRO: e-up. 9.02 Zin in pop. 10.K -akkere wereld. 12.02 KRO-®1» arade. 13.02 Het weeshuis vaM its. 15.02 Tijd voor Toen. iRO's zalige liefdeslijn. [RO's hitweek. 19.02 Pop-eye- adio Thuisland. 21.02 De K"> snde tafel. 22.02-0.00 Op laandag. j Van onze correspondent ROME - Een Nederlandse studente is de op Romeinse luchthaven Fiumicino aangehouden met een zeer grote "artij heroine. De 21-jarige Irene V., die in gezelschap was an een jonge Duitser, had 22 kilo heroine bij zich. He Italiaanse douane schat de Irene V. heeft zich tegenover waarde van de partij op dertig de Italiaanse douane duidelijk bestempeld als 'een Neder landse studente'. De vrouw schijnt echter al enige tijd in Zuid-Afrika te wonen. Ze reisde op een paspoort dat in Kaapstad door de Zuidafri- kaanse autoriteiten is afgege ven. In alle mededelingen over de zaak wordt door de Ita- -JOS: 8.00 Nws. 8.02 H vier. Jusica religiosa et profar)?,j| ^rogramma-overzicht. KRU- XicharLstieviering. NOS: 11® Uise. 13.00 Nws. 13.02 Opera lee. 14.00 Onder de groene 4.15 Concert op de zondag® Concertgebouw Orkest o.Lv- le Waart met Isabelle van Ke viool (in de pauze: Praten nuziek). 16.30 Diskotabel L Nws. 18.02 Musica Nova. 1", .9.00 Continu muziek. 20. 10.02 Specialiteiten te la carte tamerconcert. 23.00-24.00 Fu® yard lire, ruim 35 miljoen Sulden. Het tweetal had twintig zakje met heroine verstopt in Je _dubbele bodem van twee De heroine-koeriers werden even na half negen gis termorgen aangehouden. Ze waren met een toestel van de Uahaanse luchtvaartmaat- tehappij Alitalia aangekomen 'anuit Bombay in India. De Wij heroine was bestemd 'oor Spanje. Na een tussenstop 'an anderhalf uur in Rome zou Alitalia-toestel verder vlie- S® naar Madrid. Hen woordvoerder van de jouane van Fiumicino ver aarde gisteravond dat beiden het eerste verhoor hebben zegd zelf geen drugs te ge- huken. Zij zouden als profes- hele drugkoeriers rond de wereld vliegen. In Italië riske- n heiden een gevangenisstraf liaanse justitie echter conse quent gesproken over een Ne derlandse. Slechts een keer werd er op Fiumicino méér heroine in be slag genomen. Dat was in 1984 toen een reiziger in de boeien werd geslagen die op stap was met 53 kilo. (ADVERTENTIE) ging van het totaal aantal Aids-patiënten in dit land min der spectaculair is. - - t. Maar volgens Van Hemel donck, die haar cijfers publi ceert in de jongste editie van het tijdschrift van de Benelux Economische Unie, is het aan tal Aids-dragers in Nederland sinds datzelfde jaar fors toege nomen. Ook en vooral in heterose- xuele kring. Van de mannelijke Aids-patiënten in Nederland is nu nog 88 procent homo- of bi- sexueel, maar het virus zal uit eindelijk onder heterosexuelen de meeste slachtoffers maken, aldus Van Hemeldonck. Van het totaal aantal bekende Aids-patiënten in de Benelux is het merendeel man, ruwweg zes op zeven. In de leeftijds groep van 20 tot 29 jaar staan tegenover elke vrouwelijke twee mannelijke Aids-patiën ten, in de leeftijdsgroep van 40 tot 49 jaar is dat één op acht tien. Het grootste aantal Aids-pa tiënten (ruim 40 procent) zit in de leeftijdsgroep van 30 tot 39 jaar. In de hele Benelux zijn 15 kinderen van minder dan 15 jaar besmet, meestal door over brenging van het virus van moeder op kind. Van hen wo nen er elf in België. r Vk mk -WNCab,:*,v;v~ JOS: 6.30-6.49 Scheepvaart marktberichten. 9.00 Nws. h j 9.02 Woord op zondag®^ Deum Laudamus. NOS: erstanden. IKON: 10.02 \e i(J vooraf. 10.10 Kerkdienst* Wilde ganzen. 11.00 De andajV* reld van zondagmorgen, lz al VOO: 12.05 Het zwarte 6®Nd Nws. 14.00 Radio Romantica- 16.55 Mededelingen en schiPjS berichten. IKON: 17.00 KefKC^j 17.58 Wilde ganzen. 18.00 Nn2 Mensen. 18.25 Liturgie en kc' ziek. IOS: 18.40 Nederl. progr"* 19.00 Progr. voor buitenl j) mers. 19.20 Suara MaluRV Tambu. 20.30 Zorg en hooP-i NOS Cultuur Special. 22.00 V bij de dichter. 22.10 Jazz historisch archief. 22.40-23- byscoop. Die zwijnt De merken MICHEUN, STOMIL. FIRESTONE. VREDESTEIN. Vakkundig dus veilig gemonteerd. Tevens uitlaten, trekhaken, accu's, schokdempers, uitlaten, balanceren. APK-keuring. olie verversen 15 minuten JERUZALEM (REUTER- AFP-DPA)- De dood van de 29-jarige reservist Mosje Katz zal leiden tot een ver dere verscherping van het optreden van het Israëlische leger tegen Palestijnen in de bezette gebieden, zo ver luidde zondag in legerkrin- gen in Tel Aviv. Katz werd van korte afstand door het hoofd geschoten toen hij op wacht stond voor het ge rechtsgebouw in Bethlehem. Hij was de eerste Israëlische militair die werd gedood sinds het uitbreken van de Pales tijnse opstand in de bezette ge bieden, begin december. Het leger heeft verscheidene verdachten gearresteerd. Tot dusver hebben de leiders van de opstand het gebruik van vuurwapens uitdrukkelijk ver boden, mede om de sympathie van de wereldopinie niet te verspelen. Generaal Dan Shomron, de chef-staf van het Israëlische leger, noemde de aanslag op de Israëlische soldaat zeer ernstig. Volgens de generaal zijn er grote wapenarsenalen voor handen in de bezette gebieden, waarvan de Palestijnen tot dusver geen gebruik hebben gemaakt. Waarnemers ver wachten dat de Israëlische mi litairen voortaan eerder ge neigd zullen zijn van hun vuurwapens gebruik te maken. De gematigde burgemeester van Bethleham, Elias Freij,' vreesde een verdere verslech tering van de situatie. 'Deze aanslag zal de haat, het geweld en het verzet doen toenemen en dat is slecht voor iedereen. Wij willen niet meer doden, meer schoten, meer haat. Maar vrede is in de handen van Israël'. Het Israëlische leger had al voorzorgsmaatregelen getrof fen met het oog op twee emo tioneel geladen herdenkings dagen. Maandag herdenken de Palestijnen in bezet gebied de slag bij Karameh, waar Israë lische parachutisten twintig jaar geleden een Palestijnse basis overvielen. Aan Israëli sche kant vielen toen 28 doden en 80 gewonden. Op 30 maart is het de 'dag van het land', waarop de bloe dige incidenten van 30 maart 1976 worden herdacht toen Is raëlische Arabieren demon streerden tegen de confiscatie van hun grond door de Israëli sche regering. Sinds enkele ja ren betuigen de Israëlische Arabieren op deze dag hun so lidariteit met de Palestijnen van de westelijke Jordaanoe- ver en Gaza. I AANTAL KATERNEN: 2 wagenbewoner H. de G. zwaar gewond. Enkele mensen liepen een schampschot op. Die kon den na doktersbehandeling naar huis. Op het moment dat van bui tenaf, door de deur en de ramen van het café heen, in het wilde weg naar binnen werd gescho ten, zaten er in het café onge veer twintig mensen. Behalve de leden van de hengelclub ook een aantal woonwagenbewo ners uit Putte. Het gezelschap, en dus ook het aantal slachtoffers, had groter kunnen zijn als de voet balvereniging De Grenswach ter gisteren had moeten voet ballen. Normaal komen er nogal wat voetballers in De Zwaan na afloop van de wed strijd. ZIE VERDER PAGINA 3 Eerste divisie-speler Peter Bosz (RKC, fo to) en Adick Koot (PSV) zijn opgeno men in de selectie van Oranje, waarvoor Ronald Spelbos (knieblessure) zich heeft afgemeld. ZIE SPORT 1 De KNSB blijft alles in het werk stellen om de Oostduitser Rainer Mund als schaatscoach aan te trekken. ZIE SPORT 1 Laurent Fignon is terug aan de top. De Fransman won op imponerende wijze Milaan-San Remo door op de Poggio weg te springen en zijn enig overgebleven rivaal, de Ita liaan Fondriest in een lange spurt te verslaan. ZIE SPORT 1 Een groot deel van Europa lag in het weekend onder een wolkendek. Ook de komende dagen is er weinig zon. Van daag eerst opklaringen, later toenemende bewolking en buien. Wind matig uit westelijke richtingen. Maximum tem peratuur 10-12, minimum 5-7 graden. Vooruitzichten; wis selvallig. Door onze correspondent Rink Drost STUTTGART - Met iets minder dan de helft van de uitge brachte stemmen blijft de Christlich Demokratisehe Union (CDU) alleenheerser in Baden-Württemberg. Een explosie in een woon huis in het centrum van Antwerpen heeft zondag aan vier mensen het leven ge kost. De explosie, die twee apartementen verwoestte, is veroorzaakt door een gaslek. Een vrouw en een kind (zie foto) werden in de ochtend geborgen, nog twee slachtof fers werden in de middag onder het puin gevonden. Vier mensen werden licht gewond. - fotosanp HILVERSUM (ANP) - De CDA-fractie moet, desnoods ten koste van een kabinets crisis, volharden in haar protest tegen de bezuini gingsplannen van het kabi net. Dat vindt CNV-voorzitter Hof stede. Zondagmiddag zei hij voor de NCRV-radio dat de CDA-fractie het been stijf moet houden'. 'Als het kabinet zou dreigen met een crisis moet het antwoord van het CDA zijn: dan maar een crisis, dan maar opnieuw naar de stem bus.' Hij voegde daar overigens aan toe niet te hopen dat het daarop zal uitdraaien en dat het kabinet zo verstandig zal zijn onder druk van de fracties in de Tweede Kamer de plan nen bij te stellen. 'Gelijk loon voor gelijk werk en vaste banen voor jongeren tegen een normaal loon'. Dit zijn de belangrijkste eisen waarvoor jongeren in heel Ne derland de komende tijd mas saal actie gaan voeren. Meer dan honderd jongeren hebben hier zondag toe besloten tijdens een jongerenconferentie die in de Melkweg in Amsterdam werd gehouden. In vele bedrijven, instellin gen en op scholen zullen cam pagnes worden gestart om jon geren in verzet te brengen en te organiseren. Daarmee verandert aan het po litieke front in Duitslands zuidwestelijke deelstaat de ko mende vier jaar in principe weinig. Lothar Spath blijft mi nister-president, zijn minis tersploeg zal weinig mutaties te zien geven. Het is de sociaaldemocraten (SPD) en de liberalen (FDP) niet gelukt hun voornaamste verkiezingsdoel, de alleenheer schappij van de CDU te breken, te bereiken. Integendeel, zij verloren een deel van hun stemmenpercentage. Dat over kwam overigens ook de CDU en - zij het in geringe mate - de Groenen, zodat in de praktijk alle in de landdag vertegen woordigde partijen er in kie- zersaanhang op achteruit gin gen. De grootste verliezer blijft alleen aan de regering, de echte winnaars halen zelfs de opposi- tiebanken niet. Die laatste zijn de splinterpartijen van uiterst links en vooral uiterst rechts. Samen haalden zij 5,4 procent van de stemmen binnen, tegen 0,5 procent vier jaar geleden. Geen van de splinterpartijen haalt in haar eentje de kies drempel van 5 procent De sterkste splinter is de neonazis- tische NPD, met 2,2 procent. De eveneens als uiterst rechts ge waardeerde Republikaner en Patrioten haalden respectieve lijk 1,0 procent en 0,1 procent. Van de politieke leiders in Bonn toonde vooral SPD-par- tij- en fractievoorzitter Hans- Jochen Vogel zich ongerust over de relatief sterke winst van de extreem-rechtse partij en. CDU-voorzitter en bonds kanselier Helmut Kohl rea geerde lacherig op de extreem rechtse winst. Hij meende, dat zijn partij met een gerichte campagne na de komende vier jaar de meeste van deze 'afge dwaalde stemmen' wel weer terug zal halen. Het verlies van 3 procent van de kiezersaan- hang voor zijn partij in Baden- Württemberg viel voor Kohl in het niet bij de vreugde over het feit, dat de CDU met minister president Lothar Spath in haar eentje aan de regering blijft. (ADVERTENTIE) Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving adf 23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr 112, 4800 VB Breda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1