PARKERJOTTER Mafia zwendelt met Nederlandse paarden IE VRIES WIL AANZIENLIJK MINDER BEZUINIGEN Fietstocht in Israël uitgesteld Meer dan 100 doden in Azerbajdzjan' Belgische alpinisten inspecteren Arnhemse kerktoren YïTP Ui Merijntje Geelzucht bij 177 vrouwen na reageerbuisbevruchting Bush wint voorverkiezing met groot machtsvertoon MAANDAG 7 MAART 1988 DI0 2 NAPOIiTANEN KOCHTEN TWEEUNGPAARDEN' IN NEDERLAND ADI0 5 1ADI0 1 RADIO 2 Examenwerk uit auto gestolen I HOFBOUW 'UTILITEIT B V. Frans Maas verrast met goud WK schaatsen grote klucht Van Holen wint 'Het Volk' Ron Dekker zwem-ster HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Maartse buien KANSEN DOLE STERK AFGENOMEN JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN ■;v. a; 8.25 Ontbijtgast' o Hag; 9.08 Doe't zelfruhH, sskeurig; 9.35 Planfc. 50 Autorubriek; 10.08 vïl bezeten; 10.20 Prijzensl Uw gezondheid; i( slag. 11.03 Kamerl ud plaatwerk. NOS: i voor land- en 13.06 TROS ntry. 14.30 Sport 16.03 gazine. 18.06 Cou" 19.02 Jazzplatform, (le lijn. 22.02 Metro's mi et het oog op morgen, igluik; 1.02-7.00 Nis EVEN TIJD SM TE LEZEN? I vergeet dan nlot do Kle|n,le3 do°r ,0 namen. Er staat vaat iets van uw gading t>'l- ook vandaag I P>\ DE STEM fcjg^rjaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - VUssingen Losse nummers 1.25 Ieel uur nws. VARA: 7.03u g. 11.03 Tussen Barend, orp. 12.03 De Rooie Ht amité van aanbeveling l tl HoUands. KRO: ui 16.10 Zin in muziek, iifl lood. 18.03 Echo. 18.15 h] f en levensleed. 19.O0.fJj ■heel uur nws. NCRV: fJ :7oor negen. 9.03 Gospel-rw? popsjop. 12.03 Paperclip.». J.03 Popstation. 16.03 2&t« jjort NOS: 18.03 De avw, 119.02 Koploper. 20.03 El» ecial: Pink Floyd. 21.021 i CD pop. 22.02 Country t 2-24.00 Late date. Gerard Kessels ROME - De camorra, de georganiseerde misdaad van Napels, heeft de hand in de zwendel met ren paarden tussen Nederland en Italië. Lorenzo Nuvo- letta, een van de gevaar lijkste criminelen van Na pels, schijnt de grote man te zijn achter het schan daal van de 'tweeling paarden'. Tot die conclu sie is de Italiaanse justitie gekomen. Met een slimme truc zijn Ita liaanse criminelen er in ge slaagd veel geld te verdienen op de renbanen. Zij kochten in Nederland bij voorbeeld vierjarige dravers, die er in precies zo uitzagen als be paalde Italiaanse tweejari gen. Soms werd met cosmeti sche correcties de gelijkenis helemaal perfect gemaakt In Italië kregen de Nederlandse dravers de naam opgeplakt van het jongere paard dat zij moesten vervangen. De afge dankte Italiaanse paarden verdwenen geruisloos en ein digden niet zelden bij de sla ger. De sterkere, oudere, Ne derlandse paarden verdien den op de Italiaanse renba nen vele miljoenen lires om dat zij meedraafden bij de tweejarigen. De Italiaanse justitie werd door Nederland op het spoor gezet van de zwendel. Na ka mervragen bevestigde minis ter van landbouw Braks in januari vorig jaar dat Italia nen in Nederland 'tweeling paarden' opkochten. Maar aangezien er in Nederland niets strafbaars gebeurde zag de minister geen reden voor ingrijpen. Vanuit Ne derland werd er wel een rap port naar Interpol gestuurd met daarin onder andere de naam van de Napolitaanse importeur van elf Neder landse dravers. Maar Italië deed niet veel met het rap port. Het stuk is naar Napels gestuurd en daar in een lade verdwenen. Ook de Italiaanse hippi sche bond maakt niet de in druk erg happig te zijn op een snelle aanpak. Voorzitter Ennio Grandi en zijn vrouw hebben duistere bedreigin gen ontvangen. Maatregelen zijn er nauwelijks genomea Het is gebleven bij een start verbod voor 'Grammo' en 'Grassman'. Beide paarden, succesvol bij de driejarigen, bleken vierjarigen te zijn. Waar ze precies vandaan kwamen, weet niemand. Evenmin waar de echte 'Grammo' en 'Grassman' ge bleven zijn. De trainer en de eigenaar van de paarden zijn echter buiten schot gebleven. Het onderzoek heeft een kortstondige nieuwe impuls gekregen dankzij een zeer gedetaiUeerde anonieme brief die bij de justitie in Bo logna is binnengekomen. De briefschrijver noemt elf tweelingpaarden' met naam en toenaam. Alle sporen lei den naar een streek vol stoe terijen bij Napels, die be heerst wordt door de ge vreesde camorra-boss en paarden-fanaat Lorenzo Nu- voletta. Een paar weken ge leden slaagde Nuvoletta er al schietend in aan een hinder laag van de politie te ontko men. De man wordt voor zo ernstige vergrijpen gezocht dat de kwestie van de 'twee lingpaarden' de Napolitaanse justitie nauwelijks interes seert. 5:7.00 Nws. 7.02 Wakker m het... (8.00 Nws). 9.00 T( i klassiek. 10.00 Ca nermuziek van MozarR koven. VOO: 12.02 Strauss i 1.00 Nws. 13.02 Veronica kis Radio Filharmonisch Orka [solisten. 14.30 Veronica h puziek: pianomuziek. I5j ve grammofoon- en compact it. 16.00 Lang leve de open jNws. 18.02 Avondstemmli» Nws. KRO: 20.02 De krad iet weerloze. 20.30 KRO-kla op zaterdagavond. Met on Prattica Musica en Tam 'an onze Haagse redactie tjmstijn; 21.05 Pianomuziï f orgelrubriek; 22.20 Laudak )EN HAAG - Het kabinet en de regenngspar- ^tMtü^'rkivarnldeS?Sï ijen CDA en WD zijn ernstig verdeeld over de lapel. 6.30-6.49 Scheepvaart- i Ltberichten. 9.00 Nws. Sportief. 9.25 Waters lUCO: 9.30 Hollandse 9.45 Praten of vechten (5). 1 r culturen (6). EO: 10.15 Dest lie fruitmand. 11.15 Tijd* na. 12.00 Nws. 12.05 Meer d lied alleen. 12.45 Vragen r veg. 13.00 Nws. 13.10 Hallo (and. 13.30 Opo doro. AVT I De vonk. 15.30 Hobbyvita i NOS: 16.30 Homonos. ht en uitzicht 17.45 Overhi irlichting: De Antillen. Mededelingen, schipp hten en nws. EO: 18.10 1} (Ier. 18.25 Kayen Rasja. Arabisch programma. 1 I Progr. voor buitenl. werkt s. EO: 20.30 Laat ons de r jden. 21.14 Metterdaad 1 ■ng. 21.15 Reflector. 21.31 pk. 22.00-22.15 Gouden anken. jezuinigingsvoorstellen die minister Ruding (Fi- anciën) op tafel heeft gelegd. luding wil 6,5 miljard gulden bezuinigen en hij weet zich dat verlangen gesteund door de WD-ministers. Het >A, met fractievoorzitter Bert de Vries voorop, vinden nieuwe bezuiniging veel te hoog. De Vries noemde iteren een bedrag van „ruim onder de vier miljard gul len meer dan genoeg". Ier heel uur nws. KRO: 7.02 C ltshow. 7.53 Ter over >S: 8.05 Langs de lijn. VOOli ort. TROS: 10.02 Wegwezen. VA] t: 11.02 Zondageditie. 12.02 Ophr ■vertier. NCRV: 13.05 Hier en M DS: 14.02 Langs de lijn. VPRf 15 Het spoor. AVRO: 19.021" jfkoek en zandgebak. 19.10 I se leest voor. 19.30 De here nastiek. 20.02 Toppers |n. 21.02 Play it again... j ethouden, hoorspel. NOS: Jet het oog op morgen. Ichtwacht. TROS: 4.02 Afl« i de nachtwacht. 5.02-7.001 ;n met Acije. [let kabinet vergaderde af gelo- len zaterdag over het pakket aatregelen dat Huding de mi- isterraad heeft voorgelegd én de WIR en de belasting meevaller van ruim 2 miljard. Een woordvoerder van pre mier Lubbers zei zaterdag dat jiet kabinet nog geen enkele be- ring over deze ingewikkelde ken heeft genomen. Wel elde hij mee dat de enkele isters „negatief tot zeer ne- hadden gereageerd op e voorstellen van Ruding. De minister van Financiën pad per departement een lijstje Rmaakt van de bezuinigingen lie hij wil halen. Vooral de DA-ministers Deetman (On- ijs) en De Koning (Sociale laken) moeten in de ogen van Jluding flink bloedea Deetman liet zich geconfronteerd met der heel uur nws. VARA: 1 vogels. 10.02 Tony Jerre ontmoette Simon Cara iJt (9). AVRO: 10.30 Uit studio] ■eater. 11.02 Duyscotheek. 1 iVRO-magazine. 14.02 Nederla p 2. 15.02 Pim Jacobs met mui it de jaren 50.16.30 Kom 'ns 1M Des Indes. 18.02 Swing low- P.00-7.00 Zie Radiol. der heel uur nws. KRO: 8.02'M lie-up. 9.02 Zin in pop. W-® vakkere wereld. 12.02 KRO-re larade. 13.02 Het weeshuis van j lits. 15.02 Tijd voor toen. jjj :lO's zalige liefdeslijn. RO's hitweek. 19.02 Pop-eye^ >adio Thuisland. 21.02 De ende tafel. 22.02-0.00 Op slag" naandag. VOS: 8.00 Nws. 8.02 H vier. •lusica religiosa et prof ana. .'rogramma-overzicht. KRO. -' Eucharistieviering. NOS: L-W e. 13.00 Nws. 13.02 Opera Callas op CD (2). 14.001 O™ [de groene linde. 14.15 Concerto ondagmiddag: Rotterdams l jrmonisch Orkest met tiger, hobo (in de pauze: P" j bver muziek). 16.30 Diskot»» |8.00 Nws. 18.02 Musica i» TROS: 19.00 Continu muziek. Vws. 20.02 Specialiteiten la J' 12.00 Kamerconcert: Trio dl ho. 23.00-24.00 Finale. NOS: 6.30-6.49 Scheepvaart- marktberichten. 9.00 Nws. NJ-», 9.02 Woord op zondag. 9.30 Deum Laudamus. NOS: 9.55 «J terstanden. IKON: 10.02 Veri» vooraf: Mozes, hoorspel voo' jeugd. 10.10 Hervormde kerkdi®* 10.58 WUde ganzen. 11.00 De an» wereld van zondagmorgen. Nws. VOO: 12.05 Het zwarte 1 (13.00 Nws). 14.00 Radio roman? NOS: 16.55 Mededelingen en s persberichten. IKON: 17.00 f dienst van de Baptistengem 17.58 Wilde ganzen. 18.00 Nws-> Mensen. 18.25 Liturgie en kerWj ziek. IOS: 18.40 Nederi. progr1)?; 19.00 Progr. voor buitenl. wer mers. 19.20 Suara Maluku. Tambu. 20.30 Zorg en hoop- NOS cultuur special. 22.00 D'® bij de dichter. 22.10 Jazz u>'.j historisch archief. 22.40-23.00 r byscoop. Van onze verslaggever BREDA - De dief die in het weekeinde heeft inge broken in een Mercedes- personenwagen in de Bre- J se Nieuwstraat heeft niet alleen een radio-cas setterecorder, tas, reken machine en een boek mee genomen, maar ook het eindexamenwerk van on geveer honderd Havo- en VWO-leerlingen. De Mercedes is eigendom van een leraar van het St.-Laurenscollege in Rotterdam en die had de werkstukken van zijn scholieren in de auto laten hggen. „Misschien zou de dief die Papieren ergens kunnen laten slingeren. Anders moeten die leerlingen hun examen waarschijnlijk 'g een keer doen", aldus Qe Bredase politie. (ADVERTENTIE) gjwdef 1 - 4854 MB Bavel - 01613-2151 f?Z--W' Nederland voor uw nieuw- hft?'i??^uwplann8n van winkels, kanto- hnür 1 scholen, recreatieve projec ts Tevens renovatie en restauratie. *Bw~- KWfllITFIT - imnui-unui— een flinke overschrijding van zijn begroting, doordat meer mensen een studiebeurs heb ben dan vooruit was berekend. De Koning ziet zich geplaatst tegenover 3,5 miljard extra uit gaven in de sociale zekerheid. Ruding eist dat zijn coUega's op hun eigen begroting het geld vinden om de overschrijdingen ongedaan te maken. CDA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Bert de Vries, nam het dit weekend op voor met name minister De Koning. „We hebben bij de verkiezin gen van 1986 rust beloofd aan het front van de uitkeringea Dan moeten we op de sociale zekerheid nu niet gaan bezui nigen". De Vries heeft nogal wat kri tiek op de voorstellen van zijn CDA-minister Ruding. Volgens De Vries probeert Ruding al leen nog het financieringste kort omlaag te krijgen. Dat is een van de drie doelstellingen van het kabinet, zoals vastge legd in het regeerakkoord. De Vries verweet Ruding voorbij te gaan aan het gegeven dat sinds de opstelling van het re geerakkoord, zomer 1986, de economische vooruitzichten zijn verslechterd. Als gevolg daarvan daalt de werkloosheid nauwelijks meer. De Vries wil dat het kabinet het hele regeer akkoord nog eens tegen het licht houdt. Als dat gebeurt zal er aanmerkelijk minder wor den bezuinigd, dan Ruding voorstelt, zo meent De Vries. Zijn VVD-collega Voorhoeve is het daar niet mee eens. Hij noemde gisteren het verlang lijstje van Ruding „fors maar wel realistisch". Van onze verslaggever MIDDELBURG - De 'knuppelpolitiek' van de Israëlische regering heeft een aantal prominente Nederlanders gedwongen om voorlopig af te zien van een fietstocht in Is raël. Die tocht zou in mei plaats vinden ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de staat Israël. „We hebben geoordeeld dat in de huidige situatie onze tocht niet passend is", aldus burgemeester mr. C. Rutten van Middelburg gisteren in een toelichting. Mr. Rutten, een vair de ini tiatiefnemers voor de tocht, voegde er aan toe dat hij niet verwacht dat de situatie in de bezete gebiede op korte termijn zal veranderen. „Het eerste half jaar zeker niet. Het wachten is op de verkie zingen die in november zijn gepland", aldus mr. Rutten. Aan de tocht zouden 120 pro minente Nederlanders mee doen. Onder hen politici, sportlieden en captains of in dustry. Volgens mr. Rutten beschikt het organiserend comité over 'een paar hon derd aanmeldingen'. De kweekvloeistof, waarmee ei en zaadcel in aanraking ko men, bleek besmet te zijn met het geelzuchtvirus. Over de oorzaak hiervan kon een woordvoerder van het Dijk- Diefstal MOSKOU (AFP/UPI) - Bij de etni sche rellen in de stad Soemgait in de Sovjet-republiek Azerbajdzjan zijn veel meer doden gevallen dan offi cieel is toegegeven. Sergej Grigorjants, hoofdredacteur van het niet-officiële blad Glasnost, zei zon dag in Moskou dat er meer dan 100 men sen zijn omgekomen Het officiële persbu reau Tass sprak vrijdag van 31 doden Grigorjants verklaarde zijn informatie te hebben gekregen van 25 vrouwen uit Soemgait, die als gevolg van de geweld dadigheden met hun kinderen naar de Armeense hoofdstad Jerevan zijn ge vlucht. Volgens de vrouwen waren de slachtof fers voor het merendeel mensen afkom stig uit de Armeense minderheid in Soemgait. De incidenten die zich vorige week in de stad voordeden, vloeiden voor uit uit de hoog opgelopen spanningen tus sen de islamitische Azerbajdzjani en de christelijke Armeniërs, Volgens Grigorjants werden de slacht offers van het etnische geweld in Soem gait afgelopen donderdag begraven. Tij dens de „indrukwekkende begrafenis plechtigheden" waren de militairen in groten getale op de been om nieuwe onge regeldheden te voorkomen. Bij de teraar debestelling van de doden werd per geval slechts één familielid toegelaten om sa menscholing te voorkomen. Grigoijants zei dat de toestand tussen de republieken Azerbajdzjan en Armenië nog steeds gespannen is. Maar demon straties zijn verder uitgeblevea In som mige steden zijn burgerwachten opgezet. Gisteren hebben vier- a vijfduizend Tataren hebben in de stad Krasnodar be toogd voor het recht op terugkeer naar de Krim, van waar zij in 1944 op last van Stalin werden gedeporteerd. De betoging duurde twee uur en toen werden de de monstranten uiteengedreven. AANTAL KATERNEN: 2 zorgt voor conflict VIER Belgische alpinisten, drie mannen en een vrouw, hebben in opdracht van de gemeente zaterdag en zondag de bovenste helft van de ArnhemseEusebiustoren aan een grondige inspectie on derworpen. Zij zullen hun karwei het komende week einde moeten afmaken, om dat zij door het slechte weer zowel zaterdag als zondag gedwongen werden eerder op de grond terug te keren dan de bedoeling was. De Arnhemse kerktoren is inde Tweede Wereldoorlog voor een groot deel weggebom bardeerd. Na de oorlog werd de toren uit tufsteen op nieuw opgetrokken, maar volgens een verklaring van de gemeente Arnhem is voor de restauratie niet de beste soort tufsteen gebruikt. Van daar dat de torenspits nau welijks 20 jaar na het ge reedkomen van de restaura tie alweer scheuren en gaten vertoont. De Belgische alpi nisten, die ervaring hebben met het beoordelen van de kwaliteit van natuursteen, oordeelden een spoedige re novatie van delen van de kerktoren zeer noodzakelijk, aldus een woordvoerder ■van de klimmersgroep uit Rog- gel (België). Tijdens de in spectie kwamen meermalen grote brokken steen naar be neden. FOTO ANP ROTTERDAM (ANP) - In het Academisch Ziekenhuis Rotterdam/Dijkzigt zijn 177 vrouwen die in de periode van 2 november tot 21 januari zwanger zijn geworden via reageerbuisbevruchting, besmet geraakt met het hepati tis B-virus (geelzucht). De grote verrassing bij de Euro pese indoorkampioenschappen atletiek was de in El Paso (VSt) studerende Frans Maas (foto). De uit Bergen op Zoom afkomsyige atleet veroverde bij het versprin gen goud met een Nederlands record van 8.06 meter. Van de Nedewrlandse afvaardiging sleepten Nelli Cooman (60 meter) en Elly van Hulst (3000 meter) eveneens een eerste plaats in de wacht. ZIE SPORT 1 en SPORT 5 Het door de Amerikaan Eric Flaim gewonnen wereldkam pioenschap schaatsen was een grote klucht door de totaal verschillende omstandigheden waaronder gereden werd. Leo Visser legde beslag op het zilver. ZIE SPORT 3 Ronny van Holen (foto) won de eerste (semi) klassieker van het wegseizoen, de Omloop Het Volk. Johan Lammerts, die in de slotfase met een knappe solo bij de Belg was gekomen, had in de sprint totaal geen verweer. ZIE SPORT 4 Ron Dekker (toto) is de nieuwe Nederlandse zwem-ster. De schoolslagzwemmer kwam tij dens het tweede weekeinde van de Neder landse winterkampioenschappen als tweede zwemmer ter wereld onder de minuut op de 100 meter; 59.97. SPORT 5 Vanaf morgen kunnen we pas een paar overwegend droge dagen verwachten. Vandaag veel bewolking met maartse buien, en enkele opklaringen. De wind is matig tot vrij krach tig uit noordwestelijke richting. Morgenochtend kans op mist. Maximumtemperatuur 5-7 graden, minimum 1-3. Van onze correspondent Jo Wijnen NASHVILLE - Vice-president George Bush heeft zater dag met opmerkelijk groot machtsvertoon de Republi keinse voorverkiezingen in de staat South Carolina ge wonnen. Bush behaalde in deze staat - die waarschijnlkijk de toon gaat zetten voor de Super Tuesday, morgen - 40 procent van de stemmen. Dat was ge noeg om alle 37 gedelegeerden voor de Republikeinse conven tie in New Orleans aan zich te binden. Volgens een zeer grote opi niepeiling van het gezagheb bende zuidelijke blad The At lanta Journal-Constitution, gaat Bush morgen ongeveer 53 procent van de stemmen in alle 16 zuidelijke staten behalen. Senator Robert Dole (21 pro cent) en Pat Robertson (18 pro cent) blijven ver achter. De overwinning van Bush was wellicht minder belangrijk dan het spectaculaire verlies dat Dole en Robertson aan de vooravond van Super Tuesday in South Carolina leden. Dole ziet zijn kansen voor de repu blikeinse nominatie voor het presidentschap nu snel afne men. Dat geldt verrassender wijs nog sterker voor Pat Ro bertson die het zeer conserva tieve South Carolina als zijn 'thuisstaat' beschouwde en al had aangekondigd daar te zul len winnen. Jack Kemp kwam niet verder dan 12 procent van de stemmen. De Democratische Senator Albert Gore uit de zuidelijke staat Tennessee is zaterdag bij de Democraten als eerste geëindigd in de voorverkiezing voor de presidentsverkiezingen in de staat Wyoming. Gouver neur Michael Dukakis kwam op de tweede plaats. Het is de eerste keer dat Gore (39) een overwinning be haalde in de voorverkiezingen. Hij heeft nu al zijn zinnen ge zet op morgen, Super Tuesday. (ADVERTENTIE) zigt-ziekenhuis zondagavond nog geen definitieve medede ling doen. De kweekvloeistof wordt ge maakt uit bloed dat onderzocht wordt op de aanwezigheid van het hepatitis B-virus. „Door een samenloop van omstandig heden" bleek er in de genoemde periode toch besmetting aan wezig te zijn, was alles wat het ziekenhuis zondag kwijt wilde. Tot nu toe is bij 19 van de 177 vrouwen daadwerkelijk geel zucht geconstateerd. In de praktijk blijkt dat na besmet ting met het hepatitis B-virus de meerderheid van de betrok kenen geelzucht krijgt. Bij een minderheid wordt in een der gelijk geval alleen antistoffen gemaakt. Alle vrouwen zijn overigens inmiddels door het ziekenhuis benaderd en hebben antistoffen gekregen, aldus de woordvoerder van het zieken huis. ZIE OOK EXTRA OP MAANDAG Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET; Naam:.. Adres: Roste.:Plaats:. Telefoon: Bank of gironummer Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart adf 71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB Breda DE KRANT VOOR JE EIGEN STUK VAN NEDERI AND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1