eg, wat u van anje ERIKAANS TESTRAPPORT: EENVOUDIG TE VERVALSEN Even ontspannen boodschappen doen in Nablus PARKERJ0TTER Nederland gaat massaal op krokusvakantie Macintosh koopt Piet Klerkx 9?5 WITLOF VARKENS- FRIKANDO Nederland goedkoper dan zijn buurlanden Doe het samen met Gamma. CDA dreigt opnieuw met schrappen bezuinigingen ink Q EVEN NAAR JAC. HERMANS f\ Plan Schelde gaat door Steeds verder van huis Eerste Prijs voor Bredase kunstkalender Gure buien Uïh jj iJulYl VACANT! E ■AANH KOMEND WEEKEINDE ÉÉN VAN DE DRUKSTE VAN DEZE WINTER DEN HAAG - Het nieuwe paspoort is, in tegen ging tot wat verantwoordelijk staatssecretaris Van der Linden (Buitenlandse Zaken) altijd ge meld heeft, toch eenvoudig na te maken. Telefoon op de veerboot Ontkenning Kamervragen carina spiegeltegels BEDRIJF VERWERFT VIERDE DETAILHANDELSKETEN FAVORIEtT 500gram kilo Mini-prus&Maxi-keus DONDERDAG 11 FEBRUARI 1988 MORGEN IN DE STEM SPECIFIEK HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND CUFERS EG-COMMISSIE: Bij Philips gaan 300 banen weg Weg vrij voor tunnels en tol JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN TYC ÓTPlV/r Kunt u mot oen genist hart via De Stem doen met een ..Kleintje" onder de rubriek ..Vakantie". Immers vele tienduizenden Stem-tezera en lezeressen (vier van elke tien) zeggen bijzondere belangstelling te hebben voor deze specifieke ..Kleintjes"-rubriek. DE STEM H3633 ,'Algemeene 23stëjaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers DEN HAAG (ANP) - Door de krokusvakantie in Ne derland en België en door het carnaval is het komende weekeinde één van de druk ste van dit winterseizoen op de wegen naar en in de Al penlanden. In Nederland worden er, on danks een verhoogd verkeers aanbod op vrijdagavond en za terdag, geen problemen ver wacht. In de Bondsrepubliek Duitsland daarentegen zal het naar verwachting erg druk worden op de doorgaande we gen naar de Alpengebieden. Vooral zaterdag dient ver keer in die richting rekening te houden met filevorming en vertraging, zo voorspellen beide organisaties. Er wordt ook gewaarschuwd voor op stoppingen op de doorgaande wegen in en om de steden in verband met de carnavalsop tochten. Knelpunten in de Bondsre publiek Duitsland kunnen zijn: A3 Frankfurt - Neurenberg; A5 Frankfurt - Bazel; A8 Karls ruhe - Stuttgart - München - Salzburg; A9 Neurenberg - München; A95/B2 München - Garmisch; A7/B309 Kempten - Pfronten. Wachttijden kunnen ontstaan bij de grensovergan gen: Pfronten - Reutte - Kuf- stein - autobahn - Salzburg - autobahn. Oostenrijk gaat het drukste weekend tegemoet, ook omdat de sneeuwsituatie zich de afge lopen tijd sterk heeft verbe terd, aldus de ANWB. De be langrijkste knelpunten zullen zijn: AIO Salzburg - Tauern- tunnel - Villach; A12 Kufstein - Innsbruck - Silz; A13 Inns bruck - Brenner - Fernpas, tussen Reutte en het Inntal; B20/21 Salzburg - Lofer (Deut- Uit een rapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt dat de pas niet voldoet aan rijf veiligheidseisen. Zo is bijvoorbeeld de foto erop een voudig te vervalsen. NTIMETER LANGER EN 5 CENTIMETI (ID VAN STANDAARD ABS. DE jRAAG MET DAT VAN U UITWISSELEI 076-22 3 5 49. BRESKEI Dat meldt het weekblad Nieuwe Revu deze week. Het isterie van Buitenlandse is niet op de hoogte van iet bestaan van het kritische merikaanse testrapport. Het 5 wel in het bezit van een rap port van de Amerikaanse im- nigratiedienst, die zich juist eer lovend over de nieuwe Ne- ierlandse pas uitlaat. Volgens Nieuwe Revu heeft le Amerikaanse immigratie- zelf besloten de pas ook RINSENSINGEL 101-103,47011 «eens door het VS-ministe- ^Adverteren kweekt vertrouwen, bloemist. Inlichtingen: De Stem, 076-236911 1 Van onze verslaggever MIDDELBURG - De waarnemend gedepu teerde voor de boot diensten, mevrouw G. de Vries-Hommes, zal dinsdag 16 februari de openbare telefoon op de veerboot Prinses Juliana officieel in ge bruik stellen. Zij doet dat tijdens de overtocht van Breskens naar Vlissingen. De af vaart te Breskens is om 09.20 uur. Het telefoontoestel is voor binnenlands ge bruik. De kosten voor de eerste minuut bedragen ƒ2,25 en elke volgende minuut komt op 1,75. De bosten worden via een muntenautomaat vol daan. De telefoon wordt voor een jaar geïnstalleerd. Daarna wordt bekeken of die ook op de andere veerboten wordt inge voerd. rie van Buitenlandse Zaken te laten onderzoeken. Een woordvoerder van Van der Linden bestrijdt de conclusies van het tweede Amerikaanse onderzoek. Behalve dat de pasfoto mak kelijk te vervalsen is, blijkt uit dat tweede onderzoek verder dat de paspoortkaart onzicht baar uit het visumboekje te verwijderen is, dat het pas poort niet goed valt af te lezen door computers op vliegvelden en dat het materiaal makkelijk te vervalsen is. Het weekblad onthult verder dat ambtenaren van het Ne derlandse ministerie van Bui tenlandse Zaken op de hoogte waren van het tweede rapport op het moment dat Van der Linden met de Kamer over de pas-perikelen sprak. Inmiddels hebben PvdA en WD in schriftelijke vragen opheldering gevraagd over het tweede onderzoeksrapport. De PvdA eist een nieuw on derzoek. CDA'er Mateman verklaarde gisteravond bij Veronica Nieuwslijn dat zijn fractie al voor het debat de informatie dat vervalsing gemakkelijk is, in handen had. „Het rapport werd in de wandelgangen ver spreid. We hebben er tegenover Van der Linden mee gewap perd, maar de staatssecretaris heeft tijdens het debat totaal niet geantwoord." Binnen de WD-fractie groeit de twijfel aan de fraude- bestedigheid van het nieuwe paspoort. (ADVERTENTIE) ■iillilll xi zilverkleurig geslepen randen kleefstrips afm. 30x30 cm. per pak 4 stuks slechts 17.- afm. 15x15 cm per pak a 12 stuks Van onze Haagse redactie DEN HAAG - De CDA-fractie in de Tweede Kamer heeft opnieuw gedreigd de bezuinigingen die staatssecretaris Dees dit jaar nog wil boeken te torpederen. (ADVERTENTIE) vakantierust op te doen. Aan de reizen- balie kunt u zich verzekeren van deskundige voorlichting, waar de reis ook heengaat. Volop keuze en u heeft nergens om kijken naar, uw Rabobank verzorgt alles: van vertrektijd tot verzekering, van boeking tot betaling. Kom vandaag nog even langs! luiervakanties Van onze verslaggever STEIN - Macintosh NV in Stein neemt het meubelbe drijf Piet Klerkx over. Piet Klerkx is een familiebedrijf met vestigingen in Waal wijk, Gorichem, Erp en Maastricht. Het bedrijf behaalde vorig jaar een omzet van 100 miljoen gul den. Er werken 285 mensen. Voorzitter drs. G. Beijer van de raad van bestuur zegt dat de overname van Piet Klerkx in de strategie past van Macin tosh om de omzet in de detail handel op te voeren tot 1,5 mil jard gulden in het begin van de jaren negentig. Dat is drie kwart van de totale omzet van twee miljard gulden, die het concern tegen die tijd nastreeft. De rest van de omzet moet dan komen uit de produktie van kleding en activiteiten in de dienstverlening. Beijer noemt Piet Klerkx een goed renderende onderneming met een gezonde groei. Winst cijfers over de voorafgaande jaren wil hij niet noemen. Het bedrijf wordt een zelfstandige onderneming binnen het Ma cintosh-concern. De huidige di rectie blijft gehandhaafd, ver klaart Beijer. Beide bedrijven hebben gis teren de fusiecommissie van de Sociaal Economische Raad op de hoogte gesteld van de over name. Ook de vakbonden en de ondernemingsraden van de twee ondernemingen zijn geïn formeerd. Macintosh is lang langer op het overname-pad om haar ambitieuze groeiplannen te verwezenlijken. Vorig jaar nam het concern nog Halfords over, een keten van 39 winkels in fiets- en auto-accessoires. Daarvoor kocht het bedrijf de bekende Kwantum-hallen met 46 vestigingen in ons land. En kele jaren geleden opende het bedrijf in Nederland ook een hele serie Superconfex-win- kels. Dergelijke ketens had het bedrijf eerder al opgebouwd in Portugal, Spanje en België. Bij Macintosh werkten vorig jaar 6200 mensen. Dit aantal neemt door de overname van Piet Klerkx toe tot 6500. Groot ste aandeelhouder is DSM, dat 56 procent van de aandelen in het concern bezit. Dat gebeurt als het kabinet niet eind deze maand, of uiter lijk begin maart met een defi nitief standpunt komt over de basisverzekering, zoals voorge steld door de commissie-Dek ker. Deze week is het overleg tus sen de zes meest betrokken mi nisters hervat. Daarbij bleken de ministers Ruding en De Korte weer de bezwaren - besparingen klei ner dan verwacht - op tafel te leggen die ook in het najaar in het kabinet de revue passeer den. De basisverzekering behelst onder meer de geleidelijke in voering van een vaste premie voor ziekenfondspatiënten en him kinderen. Zonder compen satie kan dat voor mensen met een kleine portemonnee een ge- (ADVERTENTIE) VERHUURT TV'S VIDEORECORDERS STEREOSETS Informatie bij alle VIDEOLAND/CINERENT-videotheken in Nederland. BEL voor het dichtstbij zijnde adres FAVORIET KLANTENSERVICE: 01719 - 20300 O dagen per week tot 21.00 uur) VA PER WEEK 99 Aanbiedingen geldig van do. 11 t/m za. 13 februari 1988 en alleen in filialen met een versafdeling. De werknemers van de Koninklijke Maatschappij De Schelde in Vlissingen hebben gisteravond ingestemd met het door de bonden en de directie bereikte akkoord. Een groot deel van de vakbondsleden bleek bereid vier jaar lang loon in te leveren om een goede afvloeiingsregeling mogelijk te maken voor de mensen die worden ontslagen. ZIE DE STEM VAN ZEELAND sche Eek); alle toegangswegen naar Zeil am See. In Frankrijk wordt de groot ste drukte verwacht op zater dag 13 februari. Ook zondag ochtend en -avond kan het ech ter erg druk zijn op deze we gen. Het advies luidt om op za terdag de toegangsroutes naar de wintersportgebieden te mij den. In België wordt dit week einde druk verkeer verwacht op de wegen naar en in de Ar dennen. Piekuren zullen zijn vrijdag van vier uur 's middags tot negen uur 's avonds, zater dagochtend en zondagochtend. We gaan steeds verder van huis. Landen als China, Indo nesië of Mexico zijn hlemaal in bij een groeiend aantal toe risten. Jaarlijks komen zij die er geweest zijn in Amsterdam bijeen en geven hun kennis door aan de liefhebbers. Nieuwe pas deugt niet' Drie Bredase bedrijven zijn de winnaars van de natio nale kalenderwedstrijd. On der leiding van Kees Zwart worden sinds 1983 kalen ders gemaakt ter promotie van werk van kunststuden ten. „De telefoon staat aan het einde van het jaar roodgloeiend. Veel mensen kennen onze kalender in middels en willen graag een exemplaar ontvangen om de verzameling compleet te houden". ZIE GIDS-1 Er komt maar weinig verandering in het weer. Het blijft slecht. Vandaag half tot zwaar bewolkt met buien, waarvan sommige met hagel of natte sneeuw. Wind vrij krachtig uit westelijke richtingen. Maximum temperatuur 5-7, minimum 1-3 graden. BRUSSEL (ANP) - De consument in ons land is goedkoper uit dan die in de buurlanden België en de Bondsrepubliek Duitsland. Dat blijkt uit cijfers van het Europese bureau voor de statistiek die de EG-commissie in Brussel woens dag heeft gepubliceerd. Palestijnen in Nablus gaan bij alle ellende van de afgelopen weken even ontspannen de straat op om boodschappen te doen op de plaatselijke markt. Dat kon omdat de Israëliërs na tien dagen het uitgaansverbod ophieven. - fotoanp voelig koopkrachtverlies bete kenen. EINDHOVEN (ANP) - Een bezuinigingsoperatie bij het bedrijfsonderdeel Indu striële en Electro-akoesti- sche Systemen van Philips heeft een verlies van 250 tot 300 arbeidsplaatsen tot ge volg. De meeste arbeidsplaatsen, on geveer 170, verdwijnen in Eind hoven. Verder heeft de reorga nisatie betrekking op de vesti gingen in Almelo en Enschede. Philips wil de vermindering zo snel mogelijk realiseren door het natuurlijk verloop niet aan te vullen. Voor een bepaalde hoeveelheid zorgvuldig uitgezochte goede ren en diensten waarvoor in ons land 100 gulden betaald moet worden is men in België 101 gulden kwijt en in Duits land 113,70 gulden. De peiling is verricht in december van het afgelopen jaar. Zeer veel goedkoper dan in ons land is men uit in Portugal. Daar kost de uitgekozen een heid van goederen en diensten namelijk maar 53,50 gulden. Ook Griekenland, waar men voor het 'pakket' 67,80 gulden moet betalen is niet duur. Wat prijziger is Spanje. Daar kost dat 'pakket' namelijk 71,50 gul den. Nog weer wat duurder maar toch nog steeds goedko per dan ons land is Groot-Brit- tannië waar het te koop is voor 85 gulden. Daarna komen Italië (fl.91,30), Luxemburg (fl.91,80) en Ierland (fl.95,90). Iets duurder dan in ons land is - zoals gezegd - België waar het 'pakket' te koop is voor 101 gulden. Nog iets duurder is het leven in Frankrijk waar men er 104,60 gulden voor moet neertellen. Daarna komt de Bondsrepubliek (fl.113,70). Het duurste land van de Gemeen schap is Denemarken (fl.134,00). De Commissie in Brussel heeft ter vergelijking ook de cijfers voor wat niet- EG-lan- den verstrekt. Daaruit blijkt dat het eenheidspakket van goederen en diensten waar in ons land 100 gulden voor be taald moet worden in Japan te koop is voor 123,90 gulden. Maar in de Verenigde Staten kost het maar 77,40 gulden. In Canada zou men er 75 gulden voor moeten betalen en in Oos tenrijk is men er 114,30 gulden voor kwijt. DEN HAAG - De weg is de finitief vrij voor de bouw van vier nieuwe tunnels in de Randstad. Automobilisten moeten vanaf 1996 tol gaan betalen voor het gebruik van de tunnels en drukke snelwegen. Een laatste poging van de PvdA om de tolheffing onge daan te maken, strandde gis teravond laat in de Tweede Kamer. ZIE PAGINA 3 (ADVERTENTIES) Mei deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving adx69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats: handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB Breda DE KRANT VOOR JE EIGEN STUK VAN NEDERLAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1