PLAKLETTERS PflRKHUDTÏÏR Oud-ploegleider Kees Pellenaars overleden CHAUFFEURS WOEDEND OVER MAGER CAO-RESULTAAT Waldheim gaf persoonlijk opdracht voor deportatie Telefoonstoring: KRO moet schade vergoeden Polen de straat op DE BEER IS LOS!!! 'Illegale' schatgraver verpletterd Merijntje BEREGOEIE GEBRUIKTE AUTO'S VOOR BERELAGE PRIJZEN! Bovndifn 12 mud. roll, girntit Nu kopen It direct geld verdienen! NISSAN V.D. BORN W E' O B UTRECHT - Binnen twee weken komen er acties PfOtCSt tCffCIl ÏSTHCllScll Optfcdcil in het wegvervoer. De chauffeurs zijn woedend i i iirTT'MWW^MniIOi^MKrïïi er het mager resultaat van de cao-onderhan- 1 LIJ.lll JH in net wegvervoer. De chauffeur over het mager resultaat van de delingen. Niet bang Niet eens NATSTE MAAND IN VEERTIG JAAR Warmste januari sinds 1850 DUITSE BLAD 'DER SPIEGEL' PUBLICEERT VANDAAG BELASTEND TELEGRAM MAANDAG 1 FEBRUARI 1988 Zilver voor Van der Poel Visser wint spannend NK Goede start volleybalteam HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Veel wind POLITIE: DIT NOOIT MEER PROTESTEN TEGEN PRIJSVERHOGINGEN JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN Spinveld 37-Breda - 076-223166 DE STEM 128ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 Archieffoto van Kees Pellenaars samen met Jan Jansen. foto anp Van onze sportredactie BREDA - Ex-coureur en wielerploegleider Kees Pelle naars is zaterdag op 74-jarige leeftijd in het Diaconessen- huis in Breda overleden. Pellenaars, die ruim twee maanden in het Diaconessenhuis verbleef, waar vele oud-coureurs hem bezochten, leed aan kanker. Pellenaars, die wereldkampioen bij de amateurs was (Leipzig, 1934) en bij de profs onder meer vier zesdaagsen, de Ronde van Duitsland en twee etappes in de Ronde van Nederland won, kreeg zijn grootste bekendheid door zijn ploegleiderschap. Hij verrichtte baanbrekend werk voor de Nederlandse wieier- Blokkade wegen op komst Van onze verslaggever Het ziet er naar uit dat met name in de Randstad en het Zuiden boze chauffers straks de wegen zullen blokkeren om de werkgevers weer aan de onderhandelingstafel te krijgen. Afgelopen zaterdag besloten de kaderleden van de Vervoers- bond-FNV in Utrecht de ach terban te gaan polsen over ac ties, nu de ondernemers weige ren verder te praten over een nieuwe cao. Onder dat kader is de actiebereidheid groot. Afgelopen week kwamen de werkgevers in het wegvervoer met hun 'laatste bod': een loonsverhoging van één pro cent en twee extra vakantieda- gea De bonden waren de on derhandelingen ingegaan met forse eisen: een loonsverhoging van vier procent en vijf extra roostervrije dagen. De FNV-onderhandelaars legden het eindbod zonder ad vies aan het kader voor. Ze maakten de achterban wel dui delijk dat de werkgevers zijn uitgepraat. Alleen via acties Van onze correspondent VLISSINGEN - De 18-ja- rige Robert Dronkers uit Vlissingen is zaterdagnacht tijdens het illegaal graven naar oudheidkundige voor werpen om het leven geko men. De jongeman werd tijdens het graven in een talud aan het Keizersbolwerk bedolven door een neervallend betonblok van 3.500 kilogram. Zijn vriend, de 23-jarige Vlissinger R. H., die door een massa zand werd bedolven, kon, gewaarschuwd door nog twee jongens die aan de graaf werkzaamheden deelnamen, door snel ingrijpen van de Vlis- singse brandweer worden ge red. Hij werd slechts licht ge wond overgebracht naar het ziekenhuis in Vlissingen. Ter plaatse worden renova tiewerkzaamheden uitgevoerd. Enige tijd geleden werden bij opgravingen daar enkele an tieke wandtegels gevonden. kunnen ze wellicht nog tot an dere gedachten worden ge bracht, was hun boodschap. De werkgevers zijn niet bang voor acties. Ze willen eerst zien of het de bonden zal lukken de chauffeurs massaal in bewe ging te krijgen. Maar zelfs als dat lukt zijn ze niet van plan door de knieën te gaan. Des noods moet er dan maar een cao-loos tijdperk komen, aldus een woordvoerder. 'We zijn echt tot het uiterste gegaan. Meer concessies kun nen we niet doen. Als de vak bondsonderhandelaars er niet in slagen het cao-resultaat aan hun achterban te verkopen, is dat hun probleem, niet het on ze', aldus de woordvoerder. De actiebereidheid van het kader van de Vervoersbond- FNV kreeg zaterdag vooral een impuls door het optreden van een aantal chauffeursvrouwen. Een van hen, ('Ik ben Toos en ik ben boos') maakte duidelijk dat de chauffeurs zich niet meer met een fooi naar huis moeten laten sturen. 'Een extra vrije dag en één procent loonsverhoging. Ze moesten zich schamen om jullie daar mee af te scheppen. Dat komt neer op 16 piek extra in de week. Daar kan je amper twee pakjes shag en drie ge haktballen voor kopen', riep Toos uit. Het kader van de Vervoers- bond-CNV, zaterdag in Woer den bijeen, kon het niet eens worden over het cao-resultaat. Aanstaande zaterdag zullen de leden worden geraadpleegd. Als die het resultaat in meer derheid verwerpen is de kans groot dat deze bond aan de ac ties meedoet. Dat was in 1985, toen FNV- chauffers veel wegen blokkeer den, niet het geval. Overigens verbood de rechter toen die ac ties. In FNV-kringen houdt men er rekening mee dat de werkgevers ook deze keer de rechter zullen vragen acties te verbieden. De Vervoersbond-FNV heeft 12.000 leden in het wegvervoer, de CNV-bond 3.000. PRO-PALESTIJNSE demonstranten blokkeerden zater dagavond de ingang van de Groningse Evenementenhal. Ze probeerden bezoekers van een concert van de Israëlische zang- en dansgroep Shalom 88 te beletten naar binnen te gaan. De politie greep daarop in. foto anp Van onze weerkundige medewerker BREDA - De afgelopen maand januari heeft ver schillende records gebroken. Sinds 1850 was januari niet zo warm. Met een gemiddelde temperatuur van 6,5 graad werd het record van 6,3 graden dat dateert van 1921 ruim overschre den. Ook met een aantal van elf dagen met een temperatuur boven 10 graden bereikte januari de hoogste score tot nu toe. Normaal valt er in de eerste maand van het j aar 64 mm. neerslag. Nu kwam er niet minder dan 152 mm. naar bene den. Ruimschoots voldoende voor ook een record. De hoog ste neerslag tot nu toe was 142 mm. gemeten in 1948. WARSCHAU (AFP/DPA) - In verscheidene Poolse ste den is gisteren betoogd te gen de forse prijsverhogin gen, die vandaag ingaan. In Gdansk trokken ruim 4.000 protesterende mensen naar het hoofdkwartier van de commu nistische partij. In de omgeving was een grote politiemacht op de been om te beletten dat de demon stranten naar het monument voor de Lenin-scheepswerf zouden gaan voor de arbeiders (ADVERTENTIE) OOK KANT-EN-KLARE TEKSTEN EN LOGO'S Comirco B.V. Kilshovan 27 Breda. Tel. 076-878584 [naast JSPC) Janujuni Januwaarisie? Januwaarde- loos Juniwari Januwater Waldheim ..vervalsing.. - fotoanp BONN BELGRADO (ANP/DPA) - Vandaag pu bliceert het Westduitse blad Der Spiegel een document waaruit blijkt dat de Oos tenrijkse president Wald heim in de Tweede Wereld oorlog wel degelijk per soonlijk opdracht heeft ge geven tot deportatie van ruim 4.000 Joegoslaven. Het document is door de Joego slavische historicus Plenca als 'authentiek' gekwalifi ceerd. Waldheim heeft laten weten dat het waarschijn lijk een vervalsing is. Het document is een spoedtele- gram van kolonel Fedor Dra- goljov. De tekst luidt: 'Zeer ur gent. Luitenant Kurt Wald heim van de staf van generaal Stahl geeft opdracht dat 4.224 gevangenen uit Kozara, vooral vrouwen en kinderen en onge veer vijftien procent oude mannen, op transport worden gesteld: 3.514 naar Grubisino Polje en 730 naar Zemun'. In het artikel in Der Spiegel staat ook dat zich onder de ge deporteerden veel joden bevon den en dat een groot aantal van hen in verschillende kampen is omgekomen. Grubisino Polje en Zorun waren twee kampen vanwaar gevangenen werden doorge stuurd naar het vernietings- kamp Jasenovac of naar Noor wegen om daar dwangarbeid te verrichten. Het blad drukt voor het eert een foto af waarop Waldheim te zien is met de leider van de fascistische Ustasha-staat Kroatië, Ante Pavelic, en de Duitse bevelhebber generaal- majoor Friedrich Stahl. Volgens Der Spiegel toont het document 'voor de eerste maal de medeplichtigheid van de Oostenrijkse president Kurt Waldheim bij oorlogsmisdaden tijdens de Tweede Wereldoor log aan'. Een lid van de commissi i die sport, die wat de weg betreft weinig voorstelde voor 1951, het jaar waarin Pellenaars met een nationale ploeg in de Tour debuteerde. Hij maakte direct furore door een etappe-zege en de gele trui van Wim van Est. Pellenaars bleef nog zes jaar aan het roer van de nationale ploeg, die in 1953 zelfs het ploegenklassement won. Met de Televizier-ploeg boekte de in Terheijden geboren Pelle naars, die lang in Breda woonde, maar enkele jaren geleden naar Prinsenbeek verhuisde, ook vele successen. Met de Goudsmit- Hoff equipe nam hij afscheid als ploegleider. De plechtige uitvaartdienst zal donderdag om 10.30 uur gehou den worden in de kerk van O.L. Vrouw ten Hemelopneming in Prinsenbeek, waarna om 11.45 de crematie is in het crematorium aan de Tuizigtlaan in Breda. ZIE OOK SPORT-5 Adrie van der Poel veroverde in het Zwitserse Hagendorf de zilveren medaille bij het wereldkampioenschap veldrij den voor profs, dat gewonnen werd door de Zwitser Pas cal Richard.(foto) ZIE SPORT-1 Leo Visser is de opvolger van Hein Vergeer als nationaal allround-schaatskampioen. De Haastrechter bereikte de eerste plaats na een spannend gevecht met Gerard Kern- kers. ZIE SPORT-1 Het Nederlands volleybalteam is in Amsterdam het Olym pisch kwalificatietoernooi goed begonnen door een zege met 3-1 op Griekenland. ZIE SPORT-3 Vandaag naast veel bewolking ook opklaringen. De aan gevoerde lucht is zacht en vochtig zodat er heel gemakke lijk buien kunnen vallen. De wind wordt vrij krachtig tot krachtig uit zuidelijke richting. Maximum 7-9, minimum 3- 5. Van onze verslaggevers BREDA - Een computerbedrijf dat als gevolg van de ern stige telefoonstoringen van vrijdagavond schade heeft ge leden, heeft bij de PTT een schadeclaim ingediend. die tijdens de voedselrellen van 1970 omkwamen. Vandaag worden in Polen le vensmiddelen en sigaretten 40 procent duurder, het openbaar vervoer en de huren 50 procent en de benzine 60 procent. Deze prijsstijgingen zijn nog maar het begin, liet de regering zondag weten. Met ingang van 1 maart moeten de Polen meer gaan betalen voor crèches. Op 1 april gaan kolen 200 procent in prijs omhoog gaan en zullen gas, elektriciteit en centrale verwarming 100 procent in prijs stijgen. De PTT beroept zich echter op overmacht en heeft de reke ning doorgestuurd naar de KRO. Verwacht wordt dat nog meer gedupeerde bedrijven bij de KRO een schadeclaim zullen indienen. De politie is ziedend over het gebeuren. Rijkspolitievoorlich- ■ter A. Geelof„Dit gebeurt geen tweede keer. Op de bedenkers van dit geheel kunnen we wel schieten". De PTT zal maatregelen ne men, die voorkomen dat het Nederlandse telefoonnet voor een tweede keer op hol slaat. De directie gaat zich beraden over hoe de PTT voortaan me dewerking gaat verlenen aan shows op televisie of radio. De manier waarop dat vrijdag avond gebeurde met de Sound mix Show van de KRO, door het beschikbaar stellen van tien 06-nummers, kan beslist niet meer. Dat is de reactie van direc teur voorlichter Voogd van de PTT op de gigantische tele foonstoring die vrijdagavond vanaf tien uur tot ver na mid dernacht Nederland 'teisterde'. Morgen zal CDA-Kamerlid Eversdijk vragen stellen aan minister Smit-Kroes. Hij vindt dat zoiets nooit meer mag ge beuren. WD-Kamerlid De Beer sluit zich daar bij aan: „Eens maar nooit meer". Hij vindt dat Smit-Kroes maatregelen moet nemen om een volgende tele- foonchaos te voorkomen. Programmaleider Hulshof van KRO-televisie zegt dat zijn omroep zeker niet aan de tele fonische jurering van de Soundmix Show was begonnen als men had geweten dat het bij-effect zou zijn dat Neder land telefonisch werd lamge legd. Overigens is de KRO er van overtuigd dat de telefoonsto ring niet van invloed is geweest op de uitslag. In totaal zijn 139.000 telefoontjes geregi streerd. Door dat grote aantal is een betrouwbare uitslag ont staan. ZIE OOK PAGINA VIER (ADVERTENTIE) onderzoek doet naar het ver meende oorlogsverleden van de Oostenrijkse president zal zo spoedig mogelijk naar Joego slavië reizen teneinde het do cument te bestuderen. In Kozara voerden de Duit sers in 1942 een bloedig offen sief uit, waarbij volgens de Joegoslavische historici meer dan 10.000 burgers om het leven kwamen of naar concentratie kampen werden gedeporteerd. In 1947 werd Waldheim er door de Joegoslavische com missie voor oorlogsmidaden van beschuldigd dat hij bij deze acties betrokken was, maar de beschuldiging werd later zon-, der nadere uitleg ingetrokken. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan- melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam:.. Adres: Postc.:.. Plaats:. Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: O maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.: Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB Breda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1