Commissie: Laat politie eerder schieten ROEMEENS ERTSSCHIP VERLOOR STOOKOLIE NA ONGELUK Muiterij van leger Argentinië voorbij PREI EN CORDON BLEUSTICKS Staking Alitalia uitputtingsslag PARKERJOTTER er rol van ejeugt Nep-diamantair haalde voor miljoenen binnen Waar blijft ons afval? 'Vervroegde verkiezingen' Meer geld voor toerisme Kans op regen Onsportief Van Dijk naar ziekenhuis na aanval malaria DEN HAAG - Het Roemeense ertsschip Borcea is de veroorzaker van de olieramp voor de Neder landse en Belgische kust. Deense prins verliefd op smidsdochter Geen loods Schadeclaims RICO GEEFT ZICH OVER Vliegtuig stort neer: 11 doden Pensioenopbouw werklozen gaat door via fonds Werd ook u de afgelopen week geconfronteerd met een I forse premieverhoging? I i Gratis 06-0199 i Zorgeloos verzekerd bij VGZ. U| j maal duidelijk. Toch heeft, lange voorbereiding Mytfl geen windeieren gelegd. Bi nen 38 minuten werd Don. Sjot met 3-0 aan de kant t schovenMaar ja, na lange wachttijd wil je tuurlijk wel naar huis. „WAT EEN onsportieve v< zeg. Die heeft er nog voort zorgd dat ze hebben gewor nen," aldus enkele dames v, het eerste damesteam van i volleybalvereniging Ardi zaterdagavond na de verlor wedstrijd tegen YVC in i zendijke (3-1). De teleurste ling was vrij groot. 1 slechts vijf toeschouwers de 'tribune', waavan slech één zijn aanmoedigingen li horen, twee waren reservq peelsters, liet Ardito zich vi de wijs brengen. Deze supporter wist met zijn v cale ondersteuning het verU van Ardito te veroorzake tenminste als je de Ardit dames moet gelovea „Juli zijn stukken beter," riep supporter zijn team toe. Ai dito vond dit onsportief, ma' de uitslag spreekt blijkbai boekdelen. Zou Ardito f supporters hebben die hard kunnen roepen? gemeente Axel niet meer uit- t de woorden van wethouder dens de huldiging van judole- ilen van zijn rood-wit ge- zesde dan. die nog meer graden hebben even mee wachten. Als ge- r aan te bieden omdat onze aken en we niet in herhaling ïl, die verder opperde niet over verklaren van De Moor. ood bent. En zover willen wij le Axelse wethouder van open- l Toch kwam hij niet met lege n glas in lood venster met het •ing. „Een dergelijk aandenken Heb je het wel, dan heb je het f de Moor zweeg wijselijk. ijdragen: Rinus Verberkmoess acht speelde de Zeeuw n wat bescheidener rol dan alen van de vele beschikbai kampioenschappen. de junioren-AB-klasse op zi naam en in de D-klasse wast' winst voor Carl Hoefnagels Renato de Bruijn van Re/ naert. De titel bij de allerjongste de welpen, kwam in hande van Dennis Verdurmen Reynaert, die Dick de Wüt van St.-Aloysius in de ein< strijd versloeg. Tenslotte n vancheerde Henny Rouw va Effect zich in de eerste jeugd ten opzichte van Will» ten Broek, door deze Vlissingt in de eindstrijd te kloppen uitslagen jongens enkelspelen AB-junloren: 1. W. ten W (Westerzicht), 2. E. Koole (Zand). C-junioren: 1. R. van Dijk (Scaio. na), 2. R Bos (Goese Polder). D-junloren: 1. F. van Wolfje» (Beynaert), 2. C. Hoefnagels (88 naert). AB-aspiranten: 1. S. Schip! (Wilno), 2. W. van Acker (SAR). CD-aspiranten: 1. M. van PfP®" (Scaldina), 2. A. Bom (Scaldina). AB-puplUen: 1. P. de Graaf (S» dina), 2. E. Knol (Zand). C-pupUlen: 1. S. Nguyen (MZ),1 Roodenburg (MZ). Welpen: 1. D. Verdurmen (MI naert), 2. D. de Wilde (St-AW sius). 0 n Jeugd 1: 1. H. Rouw (Effect), l1 ten Broek (Westerzicht). Jeugd 2: 1. G. de Herder (Zand), S. Schipper (Wilno). Jeugd 3: 1. P. de Graaf 2. E. Knol (Zand). c Jeugd 4:1. S. Nguyen (MZ), 2- Herder (Zand). dübbelspem»- AB-junloren: 1. W. ten B^'l Rouw (Westerzicht-Effect), Jobse-E. Koole (Zand). Vv C-junioren: 1. R. van de WeW® R. van Dijk (Scaldina), 2. Mourik-A. Breuer (MZ). 0 D-junioren: 1. C. Hoefnagels^ Bruijn (Reynaert), 2. M. de Looi Jacobse (Zand). AB-aspiranten: 1. E. KalyerbJ G. de Herder (Zand), 2. S. per-I. van Leersum (Wilno). CD-aspiranten: 1. H. KJPL Kuys (MZ), 2. A. Glas-S. Ngw* n t- in e- n- P- at er ot lie m en de Mi or )S\ an e- se. se n ile tig als ^as kt ijn ;a- Pupiilen: 1. E. Knol-S. de (Zand), 2. R Treebusch-L. i «SgSft H. Bayens-M. (Zand), 2. M. Staal-D. de (St.-Aloysius). meisjes t enkelspelen CLjunïoren: 1. A. Verstrak (RDT), 2. J. 't Hart (Scaldina)-r[_ AB-aspiranten: 1. A. Kussel J muiden), 2. T. Schuit (Am»1» den). .=taJ, C-aspiranten: 1. M. (Scaldina), 2. W. Gideonse v» muiden). (Aa AB-pupillen: 1. I. Schuif V muiden), 2. E. Kaan (Zand). C-pupUlen: 1. G. Fokkens (ba™1 S. Barentsen (Big Smash)- Welpen: 1. M. Goormachh&Lfc muiden), 2. E. ten Broek zicht). Jeugd 1:1. A. Kusse (Arnem"1 2. F. Houtermans (MZ). jeugd 2: 1. I. Schuurs (AJ" den), 2. T. Schuit (Amemina^,: Jeugd 3:1. M. Kristalijn Herf Mot oen ..kleintje" in De Stem heeft u absoluut het meeste succes. Immers vele tienduizenden Stemlezers/leze- ressen (ruim 6 van da 10) hebben speciale be langstelling voor onze ,.kleintjes"-rubrtek \..Te koop aangeboden" DE STEM DINSDAG 19 JANUARI 1988 128ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 Prinses Margriet is vandaag jarig. Ze wordt 45 jaar. - fotoanp DEN HAAG - De politie mag bij aanhoudingen niet alleen schieten op verdach ten van moord, maar in het uiterste geval ook op ver dachten van verkrachting en zware geweldpleging. Die aanbeveling doet de com- missie-Heijder in een gisteren aangeboden rapport aan de mi nister Korthals Altes (Justitie) en Van Dijk (Binnenlandse Za ken). Schieten mag in zo'n geval overigens pas als de verdachte vlucht. Bovendien mag de poli tieman niet de trekker overha len voordat hij tot het oordeel is gekomen dat het aanneme lijk is dat de verdachte het misdrijf zal herhalen. Geconfronteerd met serie moordenaars of -verkrachters moet een politieman dus kun nen schieten - ook al betrapt hij de verdachte niet op heter daad - om herhaling te voorko men. Ook moet de politie de be voegdheid krijgen te schieten als er sprake is van geweld te gen goederen waardoor een le vensbedreigende situatie kan ontstaan. Thans is het nog zo dat een agent alleen maar mag schie ten als er sprake is van ontdek king op heterdaad van een de lict tegen het leven. Ook nu mag er alleen worden gescho ten als de aanhouding niet kan worden uitgesteld. Bovendien heeft een politie-agent de mo gelijkheid te schieten als een verdachte hem naar het leven staat. Dan is er sprake van noodweer. Voor de commissie blijft schieten overigens het uiterste middel. De commissie vindt dat de positie van politie-agenten verbeterd moet worden. Alleen agenten over wier handels wijze twijfels bestaan, moeten worden vervolgd maar hebben daarbij het recht om te zwij gen. Als die echter te kwader trouw gebruik maken van deze zwijgplicht zullen ze discipli nair moeten worden gestraft. Olielozer achterhaald DEN HAAG (ANP) - Minis ter Van Dijk van Binnen landse Zaken is met malaria opgenomen in het Rotter damse Haven ziekenhuis. De bewindsman heeft de ziekte opgelopen tijdens een privébe- zoek aan Midden-Afrika, begin dit jaar. De bewindsman heeft vol gens een woorvoerster van zijn ministerie malaria tropica, één van de drie verschijningsvor men van de door muggen over gebrachte ziekte. Van onze Haagse redactie In de nacht van 7 op 8 januari raakte de vrachtvaarder op weg van Terneuzen naar het Noorse Narvik, vermoe delijk door een ongeluk, 350 ton zware stookolie kwijt. Tijdens een gisteren gehouden persconferentie deelde minis ter Smit-Kroes (Verkeer en Waterstaat) mee dat het 66.000 ton metende Roemeense schip in de Noorse haven Haugesund werd aangetroffen met een ze ven meter lange en twee meter brede scheur in de olietank. De olie die op de Nederlandse en Belgische stranden aan spoelde is uit het Roemense schip afkomstig. Noorse autori teiten waarschuwden de Ne derlandse regering vorige week dat de Borcea in de Noorse ha- UTRECHT (ANP) - Zonder dat er één diamant aan te pas kwam, heeft een nep- diamantair een groot aantal investeerders waarschijn lijk voor 'enkele miljoenen' benadeeld. I. H. van Mourik (ArneinUA jiv Jeugd 4:1. M. Goormachtig^ muiden), 2. E. ten Broek zicht). KOPENHAGEN (AFP) - De jongste zoon van koningin Margrethe en prins Henrik van De nemarken, de 18-jarige prins Joachim, is ver liefd op de 19-jarige dochter van een smid, het enig kind Charlotte Oersted. De vriendschap, gemeld door de boulevardbladen, is door de prins bevestigd. 'Ja, het is waar,' zei hij te gen Extra Bladet 'Char lotte en ik gaan met elk aar en wij zijn graag sa men. Maar we willen er geen drukte over.' Charlotte Oersted is sergeant in de kazerne van Soenderborg, waar Joachim zijn militaire dienstplicht vervult Zij wil een militaire carrière en heeft er de fysieke en psychische proeven met goed gevolg voor afgelegd. De man, H.K. (40) uit Breuke- len, is maandag door de politie aangehouden op verdenking van oplichting. De pseudo-diamantair was toen al een jaar bezig met zijn praktijken en had onder meer een villa en twee luxe perso nenauto's gekocht. De Utrechtse politie sprak van een 'voor Nederland unieke forse oplichting'. H.K. zou zich hebben uitge geven voor zichthouder van de grootste diamanthandel ter wereld, de Zuidafrikaanse De Beers Company. Rond deze functie bouwde hij een valse BV, compleet met voorlichtingsfolders en tele foontoestellen maar zonder ooit één diamant te hebben getoond. Hij nodigde kapitaalkrachtige personen uit te investeren in zijn bedrijf. Volgens de politie gaat het daarbij om bedragen van 25.000 gulden tot enkele tonnen per investeerder. De investeerders zouden kunnen rekenen op een mini male winst op jaarbasis van meer dan dertig procent. De verdachte deed voorkomen of hij op de regelmatig gehouden 'schouwen' voor de zichthou- ders in Londen een tevoren sa mengesteld pakket ruwe dia manten kon kopen. Hoe meer geld hij daarvoor mee kon brengen, hoe groter de winsten die hij zijn investeerders kon uitkeren. De politie vermoedt dat het aantal benadeelden de veertig zal overtreffen. ven was aangetroffen met een lekke olietank. De 'vingeraf druk' van de olie wees de Bor cea als verdachte aan. De Borcea, een 66.000 ton me tend en 250 meter lang schip, vertrok op 7 januari vanuit het Belgische Zelzate via het ka naal van Terneuzen en de Wes- terschelde met als eindbestem ming de Noorse haven Narvik. De bedoeling was dat het schip daar erts zou laden. De Borcea had geen loods aan boord. Volgens minister Smit- Kroes was dat gezien de ruwe zee wel gebruikelijk geweest, maar omdat de loods mee moest varen naar Noorwegen zag de kapitein, gebruikma kend van de geldende regels, daarvan af. Justitie denkt nu dat het schip tegen een obstakel onder water is gevaren, waardoor de voorste olietank, gevuld met 350 ton zware stookolie, open scheurde. Het is volgens Justi tie mogelijk dat de kapitein in eerste instantie niets gemerkt heeft van het lek. Medewerkers van Justitie zijn in Noorwegen om exact na te gaan of het desastreuze olie- verlies inderdaad een ongeluk was. In dat geval kan de Ne derlandse regering het totale schadebedrag, dat volgens mi nister Smit-Kroes ver boven de 1 miljoen gulden ligt, terugei sen bij de verzekeraar van het schip, de Britse firma Lloyds. Het nu geraamde schadebe drag is echter alleen gebaseerd op de opsporings- en oprui- mingskosten van de olievlek. De bewindsvrouw advi seerde alle vogelbeschermings organisaties dan ook om ge maakte kosten bij het ministe rie te melden. Het departement bemiddelt dan namens deze or ganisaties. Als het toch een op zettelijke olielozing blijkt te zijn, wil Smit-Kroes de schade verhalen op de Roemeense staat, die eigenaar is van het ertsschip. De Nederlandse vogelbe schermers hebben inmiddels aangekondigd een een schade claim in te zullen dienen van 1,8 miljoen gulden. (ADVERTENTIES (ADVERTENTIE) Smer-verliefd Soldaten in de regeringsgebouwen wachten gelaten af. BUENOS AIRES (AFP/REUTER) - De afvallige Argen tijnse luitenant-kolonel Aldo Rico heeft zich maandag aan regeringsgetrouwe troepen overgegeven, waarmee een einde is gekomen aan een drie dagen durende muiterij in een legergarnizoen in Monte Caseros in het noordoosten van Argentinië. Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees in de aanbieding Prei, kilo Cordon bleusticks, 100 g 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Een regeringswoordvoerder bevestigde de overgave van Ri co. Ook de opstanden in andere militaire kazernes zouden neergeslagen zijn. Alleen het 19e infanterieregiment in de noordelijke stad Tucuman zou nog verzet bieden. De situatie daar was niet duidelijk. Het was voor het eerst sedert 1962, toen rivaliserende lege reenheden met eikaars slaags raakten, dat Argentijnse mili tairen op elkaar schieten. In Buenos Aires rekenden regeringsgetrouwe eenheden een groep opstandelingen in die enige uren de luchthaven Jorge Newbery bezet hielden. De luchthaven, waar uitsluitend binnenlandse vluchten afge handeld worden, ligt midden in de hoofdstad. In San Luis, 800 km ten wes ten van Buenos Aires,maakten regeringstroepen zonder bloed vergieten een einde aan een op stand. Doordat de regeringstroepen er maandag in slaagden het initiatief te herwinnen, zag Al- fonsin er 'voor het moment' van af om de staat van beleg af te kondigen. Wel annuleerde de president een reis naar Zweden waar hij een bijeenkomst zou voorzitten van de zogenoemde Groep van Zes voor Vrede en Ontwikkeling. Maandag groeide de be zorgdheid onder de bevolking van Buenos Aires, waar men langzamerhand begon te vre zen voor een 'staatsgreep'. Maar de 'goede berichten' die in de loop van de middag bin nensijpelden naar aanleiding van het optreden van rege ringsgetrouwe troepen, zorg den voor een zekere ontspan ning. MOSKOU (TASS) - Een verkeersvliegtuig van het type Toe-154 van de Sovjetmaatschappij Aeroflot heeft maan dagochtend de landingsbaan op het vliegveld van Krasno- vodsk in Toerkmenië gemist, is omgeslagen en is in tweeën gebroken. Elf van de 127 passagiers verloren het leven. Volgens een partijfunctionaris in Krasnovodsk was het weer op het ogenblik van het ongeluk goed, de lucht helder en het zicht volmaakt en was er geen enkele reden om een ongeluk te ver wachten. Niettemin miste het vliegtuig het beton en sloeg om toen het landingsgestel de zachte grond raakte. Het brak in tweeën. WAT ER met deze krant gebeurt nadat hij gelezen is, is in de meeste gevallen hetzelfde: hij degradeert tot afval. Dat doen we dagelijks met véél produkten, variërend van sinaasappelschil tot kapot gevallen glas. De doorsnee Ne derlander produceert per dag zo'n negen kilo afval. Waar gaat dat naar toe? Wat doen we ermee? Vanaf vandaag besteedt De Stem aandacht aan deze vra gen in de nieuwe serie 'Waar blijft ons afval?' ZIE PAGINA ACHTERGROND De Israëlische minister Peres (Buitenlandse Zaken) heeft zich gisteren uitgesproken voor vervroegde verkiezingen in zijn land, zodat de bevol king zich kan uitspreken over het beleid ten aanzien van de bezette gebieden. ZIE PAGINA BUITENLAND Zeeland moet meer geld krijgen voor de ontwikkeling van toerisme en openlucht recreatie. Die mening is althans de fractie van de WD in de Tweede Kamer toegedaan. De li beraal Te Veldhuis zal hierover binnenkort bij de verant woordelijke minister Braks aan de bel trekken, zo heeft hij aangekondigd. ZIE HET REGIODEEL HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Vandaag krijgen we eerst een herhaling van het weer giste ren. Het is overwegend bewolkt met een toenemende wind tot matig of vrij krachtig uit zuidelijke richtingen. Tegen of in de avond kans op wat lichte regen of motregen. Max. 6- 8, min. 1-3. Van onze correspondent ROME - De stakingen in het luchtvervoer in Italië krij gen het karakter van een bittere uitputtingsslag tus sen regering en actievoer ders. Gisteren moest de luchtvaart maatschappij Alitalia opnieuw de helft van zijn vliegtuigen aan de grond houden door een staking van het grondperso neel. De acties duren al sinds het begin van oktober. Onderhandeld wordt er niet meer. Alitalia, met volledige steun van de regering, vindt dat er niets meer te bepraten valt. De luchtvaartmaatschap pij zegt in het loonoverieg al tot het uiterste te zijn gegaan. Vooral de binnenlandse vluchten zijn door de stakingen getroffen. De luchtverbinding tussen Milaan, het economische hart van het land, en de hoofd stad Rome wordt steeds pro blematischer. Na Parijs-Lon- den is Rome-Milaan met an derhalf miljoen passagiers per jaar de belangrijkste luchtver binding in Europa. (ADVERTENTIES) DEN HAAG (ANP) - Het wordt binnenkort mogelijk dat werklozen hun pen sioenopbouw voortzetten via financiële bijdragen uit het zogenoemde Fonds Voorheffing Pensioenverze kering (FVP). Zo wordt al thans voor een groep men sen de pensioenbreuk ver licht. Pensioenbreuk is het ver schijnsel dat mensen die van baan veranderen ook automa tisch de opbouw van hun pen sioen afbreken. Mensen die hun baan verliezen zien hun pen sioen uitgehold door inflatie. Uit een wetsvoorstel van staatssecretaris De Graaf van sociale zaken blijkt het kabinet plannen van de Stichting van de Arbeid hierover te volgen. De Stichting, waarin de cen trale werkgevers- en werkne mersorganisaties samenwer ken, presenteerde juni vorig jaar plannen om met behulp van het al sinds 1973 bestaande fonds de pensioenopbouw voor werklozen voort te zetten. Nog onlangs berekende de actuaris P. van Yperen dat ruim twee miljoen Nederlan ders niet het pensioen krijgen dat hen is voorgespiegeld. Zij zijn volgens hem tot nu toe voor ongeveer 60 miljard gul den benadeeld. Niet alleen mensen die van baan verande ren of die werkloos worden lij den eronder, ook mensen die arbeidsongeschikt raken, vrou wen en tevens werknemers die zich zelfstandig vestigen zien hun pensioenopbouw afbreken. Dan is het nu tijd de VGZ te bellen voor meer informatie over uw ziektekostenverzekering. van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur. g Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan- melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: O maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKERJOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem. Antwoordnr. 112,4800 VB Breda v'

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1