GEHEIM RAPPORT: CONTROLE ATOOMBUREAU DEUGT NIET Minister Deetman 'Joker van het Jaar' mm coats Nederland enige land in OESO met prijsdaling Cacaoprijs zal omhoog gaan PARKBUOTTER Ondanks premie, geen baan voor Tilburgse ambtenaren Israëlische generaal waarschuwt Palestijnen ARBEIDSBUREAU SCHEPT MET TON ALLEEN WERK VOOR ZICHZELF zi JAAR BffiHMAHITES West-Brabant krijgt tehuis zwakzinnigen IS LOS!!! Fietsproduktie China met 40 min op record Merijntje Geknoei in VS met lijsten presidents-verkiezingen 'LEGER HEEFT NOG NIET VOLLEDIGE STRIJDKRACHT ONTPLOOID' LANDEN BEREIKEN AKKOORD TYO QTT?M JLULi iolMYl RADIO 2 BEREGOEIE GEBRUIKTE AUTO'S VOOR BERELAGE PRIJZEN! V.D. BORN 128ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 RADIO 3 RADIO 4 RADIO 5 HAMBURG (DPA) - Het in Wenen gevestigde Internationale Atoomenergiebureau IAEA slaagt er niet in zijn controlerende functie uit te oefe nen. Volgens het weekblad 'Der Spiegel' zijn in de j boeken over 1986 grote hoeveelheden splijtbaar materiaal zoek geraakt. RADIO 1 RADIO 2 RADIO 3 RADIO 4 RADIO 5 braspennincx Pakistan GEMETEN OVER TWAALF MAANDEN MAANDAG 18 JANUARI 1988 Bende van Nijvel voor rechter Schapers verslaat Noah Guljajev stuurt doping Brons voor Van Gennip HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Bewolkt buitenland je had't kunnen lezen in. G4 riek; 7.20 Het weer; 7.27 Toerisme; .30 Nws.; 7.33 Uitgaanstips; 7.45 ierenmanieren; 8.06 TROS Ak- ,aa; 8.25 Ontbijtgast van de week; 9.03 Prijzenslag; 9.08 Doe 't zeltru- briek; 9.20 Kieskeurig; 9.35 Plan- tenrubriek; 9.50 Autorubriek; 10.06 Van boeken bezeten; 10.20 Prijzen slag; 10.30 Op Uw gezondheid; 10.50 Prijzenslag. 11.03 Kamerbreed 12.03 Oud plaatwerk; 12.56 Mede delingen voor land- en tuinbouw. 13.06 TROS Aktua. 13.30 Country. 14.30 Sport 16.03 Aktua magazine. 18.06 Coulissen. NOS: 19.02 Jazz- platform. 20.02 Langs de lijn. 22.02 Metro's music. 23.05 Met het oog op morgen. KRO: 0.02 Oogluik. 1.02- 7.00 Niemandsland. Ieder heel uur nws. VARA: 7.03 De opening. 11.03 Tussen Barend en van Dorp. 12.03 De Rooie Haan. 13.03 Comité van aanbeveling. 13.25 Typisch Hollands. KRO: 16.03 Echo. 16.10 Zin in muziek. 17.03 Glas in lood. 18.03 Echo. 18.15 Le venslied en levensleed. 19.00-7.00 Zie Radio 1. Bovandi8H 12 mnd. voll. garantie Nu kopen ia direct geld verdienenl Breda-076-223166 Ieder heel uur nws. NCRV: 7.03 Drie voor negen. 9.03 Gospel-rock. 10.03 Popsjop. 12.03 Paperclip-Ra dio. 14.03 Popstation. 16.03 Zater dag-sport. NOS: 18.03 De avond- spits. NCRV: 19.02 Koploper. 20.03 Elpee pop special. 21.02 Elpee en CD pop. 22.02 Country style. 23.02- 24.00 Late date. TILBURG (ANP) - Het Ge westelijk Arbeidsbureau (GAB) in Tilburg is er tot dusverre niet in geslaagd om ook maar één baan te vinden voor 'overtollige' Tilburgse ambtenaren. In september sloot de gemeente Tilburg een contract met het GAB af waarbij het bureau zich verplichtte twintig ambte naren die door bezuinigingen bij de gemeente moeten ver dwijnen, aan ander werk te helpen. De gemeente betaalde daarvoor 100.000 gulden en bood daarnaast drieduizend gulden beloning voor iedere extra gevonden baan. Het arbeidsbureau creëerde met het geld drie extra ar beidsplaatsen bij zichzelf, gaf een vacaturekrant uit, maar heeft dus nog geen enkele baan gevonden. Wethouder W. Dijk stra heeft dit desgevraagd ge zegd. Volgens Dijkstra was hem door het GAB verzekerd dat voor 1 januari zeker twintig ambtenaren bemiddeld zouden zijn. „Dat was geen enkel pro bleem, is mij gezegd. Ik ben dan ook erg teleurgesteld en ga er nu maar vanuit dat het ar beidsbureau nog iets actiever zal worden". Het contract tussen de ge meente en het GAB loopt op 1 juli af. De 100.000 gulden is de gemeente sowieso kwijt. Of de gemeente, nu resultaten uit blijven, echter nog steeds ge houden is aan het betalen van een premie van 3.000 gulden per ambtenaar, mocht het GAB er in een later stadium alsnog in slagen meer dan twintig amb tenaren te bemiddelen, kon Dijkstra niet zeggen. „Daar voor moet we het contract nog eens goed bestuderen, maar zo als ik het nu zie zeg ik: contrac tueel gezien stop er maar mee". Het contract tussen ge meente en GAB is vanaf het begin niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Kort na het be- kendworden ervan bood een Tilburgse moeder het GAB eveneens geld in ruil voor werk voor haar zoon. Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid rea geerde daarop met een circu- AVRO: 7.00 Nws. 7.02 Wakker wor den met.(8.00 Nws). 9.00 Toppers van toen klassiek. 10.00 Caroline. 11.00 Kurhausconcert: Amerikaans Vocaal Ensemble 'Chanticleer'. VOO: 12.02 Strauss Co, polka's en operettemuziek van Léhar. 13.02 Veronica Klassiek: Brabants Or kest met viool; Klassieke liederen; Nieuwe grammofoon- en compact- platen. 15.10 Lang leve de opera! Falstaff, van Verdi. 18.02 Avond stemming. 20.00 Nws. KRO: 20.02 KRO-Klassiek op zaterdagavond. Met om 20.02 Tabula Rasa; 20.30 KRO-spektakel, een radio-essay; 23.00 Orgelrubriek. 23.20-24.00 Lau- date. Nog meer splijtstof 'zoek' NOS: 6.30-6.49 Scheepvaart- en marktberichten. 9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Waterstanden. Feduco: 9.30 Hollandse Nieuwe (11). 9.45 Rekenen (6). 10.00 Taal, te kens en regels (15). EO: 10.15 De muzikale fruitmand. 11.30 Tijd sein-thema. 12.00 Nws. 12.05 Meer dan een lied alleen..1 12.45 Vra gen naar de weg. 13.00 Nws. 13.10 Hallo Nederland. 13.30 Opo doro. AVRO: 14.00 De vonk. 15.30 Hobby vitaminen. NOS: 16.30 Homonos. EO: 17.00 Licht en uitzicht. 17.45 Overheidsvoorlichting: De Antil len. NOS: 17.55 Mededelingen, schippersberichten en nws. EO: 18.10 Iyi Haberler. 18.25 Kayen Rasja. IOS: 18.40 Arabisch pro gramma. NOS: 19.00 Progr. voor buitenl. werknemers. EO: 20.30 Laat ons de rustdag wijden. 21.14 Metterdaad hulpverlening. 21.15 Reflector. 21.35 Deze week. 22.00- 22.15 Gouden orgelklanken. jfwprwfiwiiiiiygiHniiiiii gMBnriiwmaMwnMM 23.00 Dead lucky, tv-film. Met: Nicholas Farrell e.a. 00.30 WK Darts. Het 'verloren' materiaal zou voldoende zijn voor de pro- duktie van zeventig atoombommen. Het weekblad be roept zich op een tot nog toe geheim gehouden rapport van het IAEA. Ieder heel uur nws. KRO: 7.02 Ont- bijtshow. 7.53 Ter overweging. EO: 8.05 Groot nieuws. VOO: 9.02 Sport. TROS: 10.02 Wegwezen. VARA: 11.02 Zondageditie. 12.02 Ophef en vertier. NCRV: 13.05 Hier en nu. NOS: 14.02 Langs de lijn. VPRO: 18.05 Het spoor. AVRO: 19.02 Leu- terkoek en zandgebak. 19.10 Kees Brusse leest voor. 19.30 De hersen gymnastiek. 20.02 Toppers van toen. 21.02 Play it again22.W Dag domineel, hoorspelserie. NOS: 23.05 Met het oog op morgen. TROS: 0.02 De nachtwacht. 4.02 Al- lossing van de nachtwacht. 5.02- 7.00 Krieken met Adje. Het Atoombureau heeft toege geven dat er problemen zijn met de controle. Het ontkent echter dat het niet zou weten waar de splijtstoffen gebleven zijn 'Verschillen tussen de be langen van de industriële be langen en die van het bureau' zouden de problemen veroorza ken. Het IAEA houdt op basis van het non-proliferatieakkoord streng toezicht op het gebruik van nucleaire brandstof. Daar onder valt ook het Duitse be drijf Nukem, waar twee vaten plutonium kwijt zijn, die naar wordt vermoed, aan Libië en Pakistan zijn verkocht Het Atoomenergiebureau was, aldus het weekblad, in maart 1987 niet op de hoogte van de verblijfplaats van 188 'aanzienlijke hoeveelheden' splijtstof die in 1985 in ver schillende landen van de ene naar de andere kerncentrale waren vervoerd. De controle door het IAEA Ieder heel uur nws. VARA: 8.02 Vroege vogels. 10.02 Tony van Verre ontmoette Simon Carmig- gelt (2). AVRO: 10.30 Uit studio en theater, 11.02 Duyscotheek. 1202 AVRO-magazine. 14.02 Nederlands op 2. 15.02 Pim Jacobs met hits uit de jaren 50. 16.30 Kom 'ns langs in Des Indes. 18.02 Swing low. - 19.00-7.00 Zie Radio 1. Ieder heel uur nws. KRO: 8.02 Hur* rie-up. 9.02 Zin in pop. 10.02 ye wakkere wereld. 12.02 KRO-mini- parade. 13.02 Het weeshuis van de hits. 15.02 Tijd voor toen. 16.® KRO's zalige lieldeslijn- KRO's hitweek. 19.02 Pop-eye. 20.® Radio Thuisland. 21.02 De kr«- sende tafel. 22.02-00.00 Op slag van maandag. NOS: 8.00 Nws. VOO: 8.02 H vier. 9.00 Musica religiosa et profana- KRO: 10.00 Eucharistieviering- NOS: 11.00 Für Elise. 13.00 Nvj 13.02 Opera matinee. 14.00 Onde de groene linde. 14.15 Concert op zondagmiddag: Residentie met piano (in de pauze: over muziek). 16.30 DiskotaD®** 18.00 Nws. 18.02 Musica Nova- TROS: 19.00 Continu muziek. 2U.w Nws. 20.02 Specialiteiten a la cajr I 22.00 Kamerconcert. 22.30-24.00 nale. NOS: 6.30-6.49 Scheepvaart- J" marktberichten. 9.00 Nws. NGn 9.02 Woord op zondag. 9-30 Deum Laudamus. NOS: 9.55 w terstanden. IKON: 10.02 Verhai» vooraf. 10.10 Kerkdienst. Wilde ganzen. 11.00 De andere^ reld van zondagmorgen. 12.00 w VOO: 12.05 Het zwarte gat (J^g. Nws). 14.00 Radio Romantica, w 16.55 Mededelingen en schiPP® berichten. IKON: 17.00 Kerkdief 17.58 Wilde ganzen. 18.00 Nws- Liturgie kerkmuziek. IOS: Nederlands programma. 19.00 Programma voor blU landse werknemers. 19.20 Sua. Maluku. 19.55 Tambu. 20.30 Z°*fifli hoop. 21.20 NOS cultuur speg»0 22.00 Dichter bij de dichter. fr Jazz uit het historisch aren* 22.40-23.00 Hobbyscoop. PEKING (RTR/AFP) - China heeft vorig jaar veertig miljoen fietsen geproduceerd, een re cordaantal, zo heeft het Engelstalige dagblad China Daily gemeld. Het blad citeert Kang Zhonglun, vice-minister van lichte industrie, die tijdens het tweede congres van Chinese fietsprodu- centen verklaarde dat er in China nu 270 miljoen fietsen in gebruik zijn en dat een op de vier Chine zen een tweewieler bezit. Er zijn in China ruim 400 fabrieken die fietsen maken. Met elkaar bieden ze werk aan 250.000 men sen. Een fiets kost in China ongeveer twee maandsalarissen. (ADVERTENTIE) ijpelaarstraat 38, breda 076-652285 De toekomst straalt ons tegemoet zou verder niet zo omvangrijk zijn als wordt aangenomen. De 250 controleurs van het bureau hebben bijvoorbeeld geen toe gang tot zes grote kerncentra les, omdat de verdragen nog niet helemaal rond zijn. Bij de meerderheid van de 147 nu cleaire installaties waar het toezich met camera's geschiedt, zou de IAEA zijn controlerende functie in feite niet naar beho ren kunnen uitvoeren. Volgens het weekblad heeft het IAEA in 1986 slechts in 19 procent van de 306 grote kerninstallaties zijn 'bescheiden inspectie-doel stellingen' bereikt. Pakistan heeft ontkend dat splijtstof, waarmee kernbom men kunnen worden gemaakt, illegaal vanuit de Bondsrepu bliek naar Pakistan is geëxpor teerd. De televisie-omroep RTL- plus heeft gemeld dat de Israë lische geheime dienst, Mossad, lange tijd de transporten van kernafval en splijtstof door het Westduitse bedrijf Trans- nuklear heeft geobserveerd. De omroep, die zich op be trouwbare bronnen bij een ge heime dienst beroept, ver klaarde dat schepen in Ham burg en Bremen uranium-235 hebben ingeladen met bestem ming Pakistan en Libië. Een Mossad-commando zou op dracht hebben gekregen die transporten te saboteren. De Israëlische minister van defen sie, Yitzhak Rabin, zou bij zijn laatste bezoek aan Bonn bij zijn ambtscollega Manfred Wörner fel tegen deze leveran ties hebben geprotesteerd. Een woordvoerder van het West duitse ministerie van defensie heeft dat tegengesproken. Van onze verslaggever BREDA - West-Brabant krijgt er sneller dan ver wacht een nieuw verpleeg huis voor 250 zwakzinnigen bij. Dat wordt een afsplit sing van Huize Piusoord in Tilburg. Het streven is dit eind 1992 in gebruik te nemen. In het Bra bants spreidingsplan zwakzin nigeninstellingen was eerder sprake van zo'n tehuis in het begin van de volgende eeuw. Waar het nieuwe tehuis komt staat nog niet vast. Het bestuur van Piusoord is in overleg met vier gemeenten: Bergen op Zoom, Oudenbosch, Rijsbergen en Zundert. Op ba sis van spreiding van tehuizen maken beide laatste gemeenten de meeste kans. Als alle instanties volgens afspraak mee blijven werken, verwacht het bestuur van Piusoord eind 1992 met 164 pu pillen naar West-Brabant te komen. ZIE OOK HET REGIO-GEDEELTE De plaatselijke carnavalsvereniging van Gouda heeft minister Wim Deetman uitgeroepen tot de 'Jo ker van het Jaar'. Bij die onderscheiding hoorde een beeldje en dat nam de bewindsman met kennelijk veel plezier in ontvangst. - fotoanp HANOVER (UPI/DPA) - Pete du Pont, een van de zes kan didaten in spe van de Republikeinse partij voor de Ameri kaanse presidentsverkiezingen, heeft zich teruggetrokken uit de voorverkiezingen in de staat Texas. De oud-gouverneur van Delaware maakte zaterdag bekend, zich te hebben teruggetrokken omdat er geknoeid is met een handte keningenlijst. Om aan de voorverkiezingen in Texas mee te kunnen doen, moest een lijst met ten minste 5000 handtekeningen worden over legd. Het reclamebureau dat was belast met de inzameling van de handtekeningen voor Du Pont heeft geknoeid met de namen op die lijst. Hetzelfde bureau, 'Southern Political Consulting', heeft tevens de lijsten verzameld voor Du Ponts medestrevers, Robert Dole en Alexander Haig. Volgens de 'Dallas Times Herald' zouden ook op die lijsten vervalsingen voorkomen. PARIJS (ANP) - Nederland is het enige land van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwer king en Ontwikkeling) dat in de twaalf maanden tot en met november een daling van de consumentenprijzen heeft kunnen registreren. De prijsdaling bedroeg 0,1 pro cent, zo heeft de OESO bekend gemaakt. De OESO kwam voor de gemiddelde prijsstijging in de 24 aangesloten landen uit op 3,9 procent. In november zijn de prijzen in de OESO-landen gestegen Van onze correspondent JERUZALEM - „Het Israë lische leger heeft nog niet zijn volledige strijdkracht ontplooid!" Met die woorden heeft de bevelhebber van het zuidelijke district gene- raal-majoor Jitschak Mor- dechai gisteren Palestijnse notabelen uit een aantal vluchtelingenkampen in de Gazastrook gewaarschuwd het geduld van het Israëli sche leger niet langer op de proef te stellen. En hij voegde daaraan veelbe tekenend aan toe dat de nota belen beter een beroep op het gezond verstand van de kamp bewoners kunnen doen ten einde hen voor overbodig lijden te sparen. Tussen het Israëlische leger en de Palestijnen in de bezette gebieden wordt een uitput tingsslag geleverd. Alleen al in de Gazastrook is voor zo'n 250.000 Palestijnse vluchtelin gen in zeven kampen al tien dagen een uitgaansverbod van kracht. Al een week is er vol gens een regionale comman dant geen poging in een van de vluchtelingenkampen gedaan om de orde te verstoren of de uitgaansverboden te schenden. Mordechai gaf de notabelen te verstaan dat tot de orde van de dag dient te worden overge gaan om het 'normale' leven van de afgelopen twintig jaar te hervatten. Naar zijn zeggen hebben de Israëlische troepen tijdens de eerste dagen van de ordeverstoringen toen naar verhouding de meeste slachtof fers vielen, terughoudendheid in acht genomen. Dat is volgens de bikkelharde generaal door de bevolking niet goed begre pen en heeft tot overbodige wrijving geleid. De Palestijnse notabelen vroegen om ophef fing van de uitgaansverboden en vrijlating van de honderden gevangenen. Tijdens het weekeinde heb ben tientallen reservisten van de Yesh Gwoel (Er is een grens) laire naar alle arbeidsbureaus in het land om een contract, zo als dat in Tilburg was gesloten, achterwege te laten. Zelfs de schijn moet vermeden worden dat niet alle werkzoekenden gelijk worden behandeld, aldus het ministerie. Voor het gemeentelijk appa raat in Tilburg staat een in krimping met 90 banen op het programma, het merendeel bij de dienst publieke werken. Vandaag begint voor de rechtbank in het Belgische Bergen het proces tegen een aantal leden van de Bende van Nijvel. Deze benden pleegde drie jaar lang commando-achtige overvallen op supermarkten. Daarbij werden 28 mensen in koelen bloede vermoord. Twee Belgische journalisten schreven het boek 'De Bende' en zetten de feiten op een rijtje: een onthullend en onthutsend verhaal. ZIE EXTRA OP MAANDAG Miflhiel Schapers (foto) heeft op het tennistoernooi van Melbourne de Fransman Yan- nick Noah verslagen en daar mee de kwartfinales van dit Grand Slam-toernooi bereikt. Bovendien plaatste Schapers zich met dit resultaat voor Seoul. ZIE SPORT-1 DE Russische topschaatser Guljajev heeft via een de Noorse schaatser Nyland 800 anabole steroïde pillen op willen sturen naar diens landgenoot Krosby. De schaats wereld reageerde geschokt op de truc van de Rus. ZIE SPORT-1 De Nederlandse schaatsster Yvonne van Gennip heeft een bronzen-medaille behaald tij dens het EK voor dames in Noorwegen. ZIE SPORT-4 L In het huidige weerbeeld komt nauwelijks enige verande ring. Vandaag veel bewolking en overwegend droog. De wind zwak tot matig uit zuidelijke richtingen. Maximum 6- 8, minimum 2-4. met gemiddeld 0,1 procent na een stijging van 0,3 procent in oktober. In de verslagmaand daalden de prijzen in Neder land ook met 0,1 procent, maar ook Spanje, Oostenrijk, België en Japan zagen de consumen tenprijzen dalen. De grootste prijsstijging in de twaalf maanden tot en met november kwam voor rekening van Turkije met ongeveer 36,4 procent, gevolgd door IJsland met 23,5 procent. In de Ver enigde Staten bedroegen de prijsstijgingen 4,5 procent, in Japan 0,4 procent en in de Bondsrepubliek Duitsland één procent. LONDEN (RTR) - De groot ste cacaoproducerende en - consumerende landen, ver enigd in de International Cacoa Organisation (ICCO), hebben afgelopen zaterdag een akkoord gesloten over nieuwe maatregelen ter on dersteuning van de cacao prijs op de wereldmarkt. Handelaren en deskundigen hebben gezegd dat de prijzen voor de leveringscontracten van maart op de Londense ca- caotermijnmarkt door het ak koord zuUen stijgen tot 1.200 pond sterling (4.020 guldenper ton. Afgelopen vrijdag was de slotnotering voor deze contrac ten nog 1.140 pond sterling (3.819 gulden). De nieuwe overeenkomst houdt in dat de ICCO weer buf fervoorraden zal aanleggen ter ondersteuning van de cacao prijs. Via de nieuwe maatregel kan de ICCO nog eens maxi maal 75.000 ton cacao uit de markt nemen. De maximu- momvang van buffervoorraad is nu gesteld op 250.000 ton. De extra 75.000 ton is volgens han delaren ongeveer gelijk aan de produktiehoeveelheid van dit seizoen. De afgelopen vier jaar heeft de cacaoproduktie het verbruik ruim overtroffen. In december bereikten de cacaoprijzen een dieptepunt van minder dan 1.000 pond sterling per ton, de laagste prijs in de afgelopen vijf jaar. Toen daalden de toch al lage prijzen nog eens extra als gevolg van het voor de derde maal mislukken van het ICCO-overleg. Telkens konden de leden het niet eens worden over de wer king van de buffervoorraad. Het overleg was begonnen na dat in juni 1987 de buffervoor raad als gevolg van de grote aankopen zo sterk was toege nomen (tot 175.000 ton) dat voor verdere uitbreiding toestem ming van de ICCO-leden nodig was. (ADVERTENTIE) beweging bij de eerste militaire controlepost in de Gazastrook een protestdemonstratie ge houden. Joodse kolonisten uit de Gazastrook hielden een te- gendemonstratie en noemden de Yesh Gwoel-aanhangers „landverraders". Aanhangers van de 'Vrede Nu'-beweging hebben gisteren de achtervol ging van premier Shamir inge zet die volgens hen voor de vrede op de loop gaat. Van Sha mir wordt geëist dat hij zijn hoofd niet langer als een struisvogel in het zand steekt en zal beginnen de vrede te achtervolgen. ZIE OOK PAGINA BINNEN- Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan- melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart adf 71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112, 4800 VB Breda DE KRANT VOOR JE EIGEN STUK VAN NEDERIAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1