PARKERJOTTER DE STEM 'Schade 60 miljard door pen si oenbreuk 21 DODEN IN DRUZENDORPEN PALESTIJNEN LAND UITGEZET Te vroege lente 'treft' geheel Europa Britse vandalen uit op bloedig treffen met Nederlandse supporters DE BEER IS LOS!!! Merijntje 6.000 Tips over Heijn- ontvoering 4DI0 1 BEREGOEIE GEBRUIKTE AUTO'S VOOR BERELAGE PRIJZEN! I NISSAN V.D. BORN MAANDAG 4 JANUARI 1988 TWEE MILJOEN NEDERLANDERS WORDEN GEDUPEERD ADI0 4 Geen idee ibriek; 22.20 Laudate. 23.« zische doelen in Libanon zijn in de nacht van za- TADI0 1 3ADI0 2 Eten en vrijen geven Belgen meeste geluk ^zatoSgav^Mefon TEL AVIV/BARJA (RTR) - Bij een aanval van - - Israëlische luchtmacht op Palestijnse en Dru- terdag op zondag zeker 21 mensen om het leven gekomen, onder wie zeven baby's, en 30 anderen ;ewond geraakt. Braziliaanse politie richt bloedbad aan MASSALE UITTOCHT UIT SNEEUWLOZE ALPEN Gullit in uitblinkersrol Moeilijke opgave NOC en BCK HET «WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Wind en regen JE HAD'T KUNNEN LEZEN INft 02.00 Der blaue Engel, 'm van Josef von nberg (1930). Met: Marler ich, Emil Jannings. Bovendien 12 mnd. voll. garantie Nu kopen is dlrnct geld verdienen! inveld 37-Breda-076-223166 DE STEM W E O B heei uur nws. tros: l28ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen sshow. 12.03 Oud plaatwe, 12.56 Mededelingen vi 13.30 tuinbouw. TROS: 13 Country. 14.30 Sj* Losse nummers 1.25 Met het oog _>1 atform. 2.03 Nordring s LVERSUM (ANP) - luim twee miljoen Neder landers krijgen niet het aisioen dat hen is voorge- degeld. Zij zijn tot dusver totaal voor ongeveer zes- g miljard gulden bena- heel uur nws. VARA: 7.03 j (jeeld. De benadeling wordt veroor- aakt door de pensioenbreuk - jjj iet verschijnsel dat mensen die 6 van baan veranderen de op bouw van hun pensioen afbre ken. De berekening is afkomstig van de actuaris P. van Yperen, rekenkundige bij het kantoor [ijhoff. Hij heeft dit zondag voor de VPRO-televisie gezegd. Behalve voor mensen die van |baan veranderen, treedt pen- iioenbreuk ook op bij hen die 11.03 Metrodag Vredt 12.03 Bedankt, lieve mens '1 Ik hou van zingen M e en de herenflikken. 1; Hollands. KRO: 16.10 Zin in muziek. 17 in lood. 18.03 Echo. 18.15 I en levensleed. 19.00-7 tdlol. 13.03 ;lied heel uur nws. NCRV voor negen. 9.03 Gospel Popsjop. 12.03 Paperclip-ra< ■vj aarsreceptie. 14.03 Poi 16.03 Music Express. NL De avondspits. NCRV: 18 loper. 20.03 Elpee pop Elpee pop en CD pop. itry style. 23.02-24.00 Late werkloos worden, bij velen die arbeidsongeschikt worden, bij vrouwen die ophouden met werken en bij mensen die zich zelfstandig vestigen. Staatssecretaris De Graaf van Sociale Zaken erkent dat hij geen idee heeft van de omvang van de benadeling door pen sioenbreuk. Hij gelooft niet dat de overheid de aangewezen in stantie is om het probleem op te lossen. Hij laat dat liever over aan werkgevers en werkne mers. Werkgevers en werknemers praten echter al sinds jaar en dag over het instellen van een pensioenplicht: de plicht van werkgevers om al hun werkne mers volgens één systeem een pensioen te garanderen. Zij zijn er sinds 1969 nog niet uitgeko men. De Graaf wil overigens niet uitspreken of hij nog voor stander is van een pensioen plicht: „Die vraag beantwoord ik nu niet", aldus de bewinds man. Het leek erop dat in 1982 de pensioenplicht een feit zou worden. Oud-staatssecretaris van Sociale Zaken I. Dales had in 1982 een meerderheid van de Tweede Kamer achter zich toen zij tegen werkgevers en werknemers in koos voor één landelijk pensioensysteem, ge baseerd op het aantal jaren dat iemand had gewerkt. Zij wilde bovendien mensen met een pensioenbreuk een vergoeding geven voor inflatie. Dat plan is om uiteenlopende redenen niet doorgegaan en volgens Dales is er sinds die tijd niets meer ge daan. Om de invoering van een pen sioenplicht mogelijk te maken werd al in 1973 een fonds ge sticht - het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering. Dat werd gevormd door te bezuinigen op de kinderbijslag: door bevrie zing van de kinderbijslag voor het eerste kind. Het fonds is sinds die tijd in omvang ge groeid tot circa drie miljard gulden op het ogenblik. In 1984 richtte het kabinet-Lubbers de Pensioenkamer op die invoe- KRO-Literair: -del (6). Spektakf Aanval Israël 0:7.00 Nws. 7.02 Wakker wo Imet.(8.00 Nws). 9.00 Toppt toen klassiek. 10.00 Carolit Kurhausconcert: Pianist Ai Nlkolski. VOO: 12.02 Strau Muziek van Offenbach. 13: inica klassiek. Met: Orkestmi Muziek voor cello en piai» iwe grammofoon- en compac in. 16.00 Lang leve de oper Nws. 18.02 Avondstemmir Nws. KRO: 20.02 KRO-K' OP Hyppolyte et Aricie, van Ik u; 20.45 Continuum; 22.00 Or Sportief. 9.25 Waterstander ico: 9.30 Hollandse Nieuwe Rekenen (4). 10.00 Taal, teker ■eeelc (131 F.O: 10 15 Do m„7l deze bombardementen loerden Israëlische toestellen iondag intimidatievluchten uit alleen12.45 Vragen naar i Yjvpn het door Druzen ppcón- 1300 Nws 13.10 Hallo Neder roen nel UOOr UrUZen geCOn- egels (13). EO: 10.15 De muzi fruitmand. 11.30 Tijdsein-tht 12.00 Nws. 12.05 Meer dan 13.00 Nws. 13.10 Hallo Neder t 13.30 Opo doro. AVRO: 140 Meerde dorp Barja, dat de HobbyWtaminer|nacht tevoren het zwaarst was terwijl bewoners vonk. 15.30 te: 16.30 Homonos. EO: 17.9 getroffen, it en uitzicht. 17.45 Overheid: rlichting: Antillen. NOS: 17.E «hten naar vermiste familie- (20.30 Laat ons de rustdag wi; 21.14 Metterdaad hulpverle 21.15 Reflector. 21.35 Dra jfc. 22.00-22.15 Gouden or danken. We interrupt this year, -01.40 Take the money aai |i, speelfilm van Woody en (1969). Met: Woody Allei het Margolin. l vernomen. iedelingen, schippersberichtó sden. Na de Israëlische inval nws. EO: 18.10 Iyi Haberle ij Libanon in 1982, zochten veel X5a »Ós uJ f*vluchtelingen hun voor buiten! werknemer! toevlucht in ZuidlibanGse dor- n, onder andere in Barj a. Behalve Baija bombardeer- n de vliegtuigen, die werden gesteund door aanvallen van Israëlische marine, ook de ilaatsen Awali, Damour en Jiyeh - eveneens door Dru- m gecontroleerde dorpen waar veel Palestijnen leven - Palestijnse guerrillabases bij Sidon, 40 km ten zuiden van IBayrut. Uit veiligheidsbronnen is emomen dat de aanvallen klaarblijkelijk een vergelding waren voor de aanvallen met er heel uur nws. KRO: 7.02 Ont door Ahmed show. 7.53 Ter overweging. EO Volkfront voor dG Be- 5 Groot nieuws. VOO: 9.02 Sporl &OS: 10.02 Wegwezen. VARA l Zondageditie. 12.02 Ophef a tier. NCRV: 13.05 Hier en n» )S: 14.02 Langs de lijn. VPRO "5 Het spoor (1). Afl.: Bijltjesda RO: 19.02 Leuterkoek en zanc ak. 19.10 Kees Brusse leest voo De hersengymnastiek. 20.0 ppers van toen. 21.02 Play ain... 22.02 Afspraak met ht rieden, dialoog. NOS: 23.05 Me oog op morgen. TROS: 0.021 htwacht. 4.02 Aflossing van o htwacht 5.02-7.00 Krieken me lie. tijding van Palestina-Alge- heel uur nws. VARA: oege vogels. 10.02 Tony val rre ontmoet Wim lbo (6). AVRO 30 Uit studio en theater. 110 lyscotheek. 12.02 AVRO-magaz! 14.02 Nederlands op 2.15.02 Pk :obs met hits uit de jaren 30 Het troubadourfestivaL 16? dng low.19.00-7.00 Zie Radio Ier heel uur nws. KRO: 8.02 Hik- -up. 9.02 Zin in pop. 10.02 W kkere wereld. 12.02 KRO-nuW' ■ade. 13.02 Het weeshuis van 15.02 Tijd voor toen. 1<W {O's zalige liefdeslijn. 18» tO's hitweek. 19.02 Pop-eye. 20.» dio Thuisland. 21.02 De knj- ide tafel. 22.02-0.00 Op slag va» andag. OS: 8.00 Nws. VOO: 8.02 Och" dstemming. KRO: 10.00 Eucha- tieviering. VOO: 11.00 Kamer- uziek. 13.00 Nws. 13.02 Verona" assiek: Nieuwe grammofoon- mpactplaten (18.00 Nws). TRÖ X) Continu klassiek. 20.00 N« 02 Specialiteiten la carte- 22-1 imerconcert. 23.00-24.00 Finale. lOS: 6.30-6.49 Scheepvaart- e» arktberichten. 9.00 Nws. NCRV 02 Woord op zondag. 9.3° eum Laudamus. NOS: 9.55 We- rstanden. IKON: 10.00 Verhal® Doraf. 10.10 Kerkdienst. HMJ 'ilde ganzen. 11.00 De andere we id van zondagmorgen. 12.00 Nwj OO: 12.05 Het zwarte gat (W ws). 14.00 Radio Romantica. NO» .55 Mededelingen en schipper»' erichten. IKON: 17.00 Kerkdienst .58 Wilde ganzen. 18.00 Nws. 18-1 iturgie en kerkmuziek. IOS: 18-® ederl. progr. NOS: 19.00 Pr% »r buitenl. werknemers, ïara Maluku. 19.55 Tambu. -- org en hoop. 21.20 NOS cultu» yecial. 22.00 Dichter bij de dichter- .10 Jazz uit het historisch archi® .40-23.00 Hobbyscoop. Van onze correspondent BRUSSEL - Op zeven procent na, zijn alle Belgen 'gelukkige' tot 'super gelukkige' men sen. Vooral wie Nederlandsta lig is, op het platteland woont en christendemo- kratisch stemt, is iemand wiens geluk niet kapot te krijgen is. Dat blijkt uit een opinie onderzoek dat het bureau Marketing Unit heeft uit gevoerd in opdracht van het Vlaamse dagblad 'De Morgen'. Voor het onder zoek werden meer dan 2.000 Belgen aan beide zijden van de taalgrens ondervraagd. Gezondheid, de partner en het gezin zijn volgens veel Belgen de belang rijkste voorwaarden voor geluk; een etentje met vrienden, vrijen en een rustig avondje voor de tv (in die volgorde) de meest geluk - brengende aktivi- teiten. Volgens het onder zoek is koning Boudewijn de gelukkigste mens van heel België. Dat is nou dom geluk Libanon Lterichten S9oo^wf" 9< is zondag in Libanese ziekenhuizen en van ooggetui- meen Commando (de pro-Syri- sche PFLP-GC), waarbij in no vember vorig jaar zes Israëli sche soldaten om het leven kwamen. Bij de aanval op Barja werden zes huizen met de grond gelijk gemaakt, als mede een gebouw van twee verdiepingen, waar de PFLP- GC een basis heeft. Het Volks front liet vanuit Damascus we ten dat het drie guerrillastrij ders heeft verloren en dat er zes gewond raakten. In Israël zelf deden zich zon dag opnieuw botsingen voor tussen het leger en Palestijnse demonstranten op de weste lijke Jordaanoever. Daarbij werd een Palestijnse vrouw doodgeschoten. De ongeregeld heden deden zich voor nadat Israël had bekendgemaakt dat het 186 Arabische gevangen zou vrijlaten en negen anderen uit wijst op beschuldiging betrok ken te zijn geweest bij de rellen van vorige maand. Ondanks Amerikaanse druk, heeft de Is raëlische regering niet willen afzien van uitwijzingen, een maatregel die zij beschouwt als haar 'meest afschikwekkende' wapen. Volgens een verklaring van het Israëlische leger zondag ochtend, zijn de negen Palestij nen (vijf van de westelijke Jor- daanoever en vier uit de Gaza- strook) 'leidende activisten en organisatoren, betrokken bij het aanzetten tot en deelnemen aan ondermijnende activiteit namens terroristische organi saties'. Koning Hasan van Marokko heeft de 15 leden van het Mi nisterscomité van de Islamiti sche Conferentie Organisatie in Rabat bijeengeroepen om te praten over de bloedigen inci denten in de bezette gebieden. Daarbij zal de Palestijnse Be vrijdingsorganisatie PLO aan dringen op volledige steun aan de Arabieren in deze gebieden. RIO DE JANEIRO (AFP) - De Braziliaanse politie heeft een waar bloedbad aangericht onder proteste rende goudzoekers van de Serra Pelada, 's werelds grootste open goudmijn, in het noordoosten van Brazi lië. Bijna 100 garimpeiros (goud zoekers) kwamen daarbij om het leven, zo verklaarde een vertegenwoordiger van de Bra ziliaanse regering zaterdag te genover het dagblad Jornal do Brasil. Duizenden garimpeiros had den een spoorbrug bezet in Ma- raba, in de buurt van de mijn, en dreigden de brug op te bla zen. Vervolgens kwamen 400 man van de militaire politie in actie, die de spoorbrug aan weerszijden afzetten. Ze open den het vuur en gooiden traan gasgranaten op de brug. Vluch ten konden de garimpeiros niet: velen sprongen van de 79 meter hoge brug. Van onze verslaggever HAARLEM - Zesduizend tips over de ontvoering van Gerrit-Jan Heijn, maar geen van hen heeft, voor zover bekend, de politie op het goede spoor kunnen zet ten. Politiewoordvoerder A. Fol- gerts verklaarde gisteravond dat het rechercheteam 'op korte termijn' geen nieuwe aanhoudingen in de zaak ver wacht. In verband met de drukke dagen rond de jaarwisseling heeft het rechercheteam een zo min mogelijk beroep gedaan op de plaatselijke politiekorpsen. Dat betekent dat alleen de hoogstnoodzakelijk locatie-on derzoeken zijn uitgevoerd. Vanaf vandaag wordt op volle toeren gewerkt. De rijkspolitie heeft inmid dels in een intern recherche informatiebulletin een compo sitiefoto opgenomen. Die foto is afgelopen maandag tijdens Op sporing Verzocht niet aan het grote publiek getoond, volgens Geelof omdat het bijbehorende signalement daarvoor nog te vaag is. Rechercheurs kunnen er wel wat aan hebben. Een Palestijnse militieman staat met het lijk van een kleine jongen tussen de puinhopen na de aanval van Israël. - fotoanp zie LAND VERDER PAGINA BINNEN- DEN HAAG (ANP) - In geheel Europa heersen deze eerste januari-dagen van 1988 ongewoon zachte temperaturen, die nogal uiteenlopende effecten te weegbrengen. Op de kosten van verwar ming kan sterk worden be spaard. Het uitblijven van sneeuw in de vakantiegebieden in de Alpen heeft zaterdag geleid tot een massale uittocht van vakantiegangers. De landen langs Het Ka naal gaan de afgelopen dagen gebukt onder zware storm winden. De uitzonderlijk hoge tem peraturen die al ruim tien da gen lang in het grootste deel van Europa worden geregi streerd vinden hun oorzaak in het verschuiven in noorde lijke richting van een lage- druk-gebied dat zijn centrum heeft boven het noorden van de Britse eilanden. Grote massa's zachte en vochtige lucht worden door een gebied van hoge lucht druk richting West- en Mid den-Europa gestuwd. Volgens weerkundigen is de kans groot dat deze situatie nog enkele dagen zal aanhouden. De Scheveningse strandbus die in de weekenden tussen de Pier en Katwijk rijdt liep dit weekend vast in het zand onder de Pier. Na enige uren kon de brandweer de bus lostrekken. - fotoanp Het verschijnsel doet zich ook in Oost-Europa gevoelen. In Moskou wees de thermo meter zondagochtend enkele graden boven nul aan. In Tsjechoslowakije steeg de temperatuur in bepaalde ge bieden zelfs tot 15 graden, waardoor grasvlakten zich weer groen begonnen te kleu ren. In West-Europa is al en kele dagen sprake van 5 tot 10 graden boven het normale ni veau. Stormwinden, verge zeld van zware regenval, teis terden Engeland in de nacht van vrijdag op zaterdag, waardoor vrees ontstond voor nieuwe schade, weken na de tornado die op 16 oktober het zuiden van het land trof en waarbij minstens 13 doden vielen. Volgens meteorologen kan onbestendig weer in dit jaargetijde gedijen bij tempe raturen tussen de 7 en 12 gra den. In Cornwall werden windstoten van 135 km per uur gemeten en de weerkun dige dienst van Londen mat in de hoofdstad windsnelhe den van meer dan 80 km. In eigen land werd een deel van de Drentse gemeente Schoonebeek zondagmiddag rond kwart voor drie getrof fen door een windhoos. Vol gens de rijkspolitie trok de windhoos over de Europaweg, waarbij zeker vijftien huizen werden beschadigd. Veel dakpannen woeien weg en op diverse plaatsen ontstonden gaten in de daken. Bij een huis werd een deel van de nok weggeblazen. Verder waai den enkele bomen om en raakte de buurt bezaaid met afgewaaide takken. In de Bondsrepubliek sprak men de laatste dagen van de hoogste temperaturen sinds 1945. Het fenomeen leidde tot een ongekende vroegtijdige terugkeer van vakantiegangers uit de win tersportgebieden in de Beierse Alpen. Files die soms lengtes bereikten van 80 km deden zich voor op het me rendeel van de Westuitse autobanen, dit keer in de richting zuid-noord. Wegens het voortdurende gebrek aan sneeuw trokken niet alleen duizenden vakan tiegangers eerder dan ver wacht uit de Alpen weg, een toenemend aantal toeristen zegde ook hun voorgenomen reis af. In Tirol sprak men van reeksen van afzeggingen. „Vele bedrijven die met toe ristenverkeer van doen heb ben vrezen catastrofale fi nanciële gevolgen", zo zei een woordvoerder. ring van de pensioenplicht technisch moet voorbereiden. Onlangs nog, in november, heeft de Graaf de Sociaal Eco nomische Raad (SER) advies gevraagd over de toekomst van zowel de Pensioenkamer als van genoemd fonds. Hij tekent daarbij aan dat er in een na tuurlijk einde van de Pensioen kamer is voorzien. Die heeft namelijk alleen de taak de pen- sioenproblematiek definitief op te lossen. „Iets dergelijks geldt voor het fonds", aldus de Graaf. De Graaf heeft eerder in een vraaggesprek laten weten dat door het opkrikken van de oudedagsvoorziening AOW tot het netto-minimumloon de noodzaak van een pensioen plicht 'een beetje is weggeëbd'. De verkiezing van Ruud Gullit tot Europees voetballer van het jaar 1987 ontlokte in Italië de nodige kritiek. Vooral in Napels wetd de beslissing fel aangevochten. Het op het programma staande duel tegen Gullits AC Milan had daar zeker mee te maken. Met een indrukwekkende optreden in het toptreffen snoerde Ruud Gullit gisteren de kritikasters in Italië voorlopig hardhandig de mond. De Nederlander was in het uitverkochte San Siro-stadion de inspirator van zijn ploeg. Mede door een treffer van Gullit zegevierde AC Milan met de voor Napoli ontluisterende cijfers van 4-1 ZIE SPORT 1 en 2 Het samenstellen van de definitieve schaats-selectie voor de Olympische Winterspelen in Calgary wordt nog een moeilijke zaak. Een geheimzinnig virus haalde tijdens de eerste twee dagen van de Nederlandse afstandskampioen schappen in Heerenveen een forse streep door menig Olympische rekening. ZIE SPORT 1 en 3 'DE eerste dagenvanjanuari lijken eerder op de herfstdin' op de winter. Vandaag in de ochtend eerst enkele opkla ringen, daarna meer bewolking. Heel gemakkelijk kunnen buien ontstaan met regen, hagel en een enkele donder slag. De wind: vrij krachtig uit zuidwestelijke richting. Hi blijft regenachtig, winderig en zacht. Max. 8-10, min. 5-7. LONDEN (RTR/ANP) - Britse hooligans hebben aange kondigd de Nederlandse supporters, die op de vriendschap pelijke voetbalwedstrijd Engeland-Nederland op 23 maart in Londen afkomen, warm te onthalen. Volgens een artikel in de Sun day Mirror zijn de leiders van de drie meest notoire benden vandalen - Chelsea's Headhun ters, Westham's Inter City Firm en Millwall's F Troop - in pubs in het oosten van Londen bijeengekomen om de taktiek voor de confrontatie te bespre ken. Het zou de bedoeling zijn de Nederlandse fans hardhan dig aan te pakken zodra zij in Harwich na hun overtocht per veerboot voet aan wal zetten. Volgens de Sunday Mirror zien de hooligans de vriend schappelijke wedstrijden van Engeland op Wembley (er zijn ook duels met Colombia en Schotland vastgesteld) als een generale repetitie voor het ge weld dat zij in petto hebben voor de eindronde om de Euro pese titel, deze zomer in West- Duitsland. De Engelse vandalen zijn vastbesloten de Nederlanders in Harwich zonder pardon af te tuigen. De hooligans hebben gekozen voor Harwich als 'trefpunt' omdat de Londense politie zeer strenge veiligheids maatregelen heeft aangekon digd op de avond van de wed strijd in Wembley. Rob de Bakker, veiligheids functionaris van de Konink lijke Nederlandse Voetbal Bond, zei zondagavond dat En- geland-Nederland zonder meer als een risicovolle wedstrijd' wordt gezien. -# (ADVERTENTIE) Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving adƒ23,90 kwartaal acceptgirokaart adƒ71,85 kwartaal per autom. afschrijving adƒ69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKERJOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr, 112, 4800 VB Breda DE KRANT VOOR JE EIGEN STUK VAN NEDERl AND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1