ooit Zeeuws-Vlaamse successen SPORT "ZOETEMELK, VAN VLIET, SERGEANT EN PEIPER AAN VERTREK can Poolse ruitertop naar concours hippique Absdalc Breskense Hollandia-toernooi judoka's succesvol Toppers triathlon naar Axel Veteranen- toernooi Kloetinge JEUGDMEERKAMPEN TAFELTENNIS C .rdeiïger lan U denkt 749: Garanties Waarborgfonds Sport op zelfde niveau )ESTEMSP0RT3 DONDERDAG 4 JUN11987 Hijke EXTRA KLEINTJE ïnancieel an je werk metPfafi Rikken b.v. Internationaal Parkoers OPENINGSDUEL ZEEUWS KAMPIOENSCHAP NIEUWSOVERZICHT Receptie SV Oostburg Boerebeschuitloop Kloosterzande Sluiskil-jeugd succesvol Handbalster Kleintjens naar Noorwegen Trimkoers in Oost-Souburg Beslissingsduel in Wagenberg Ivan Thijssen verrassend overwinnaar A T14 van de periode jjl die warm noten [verfijnde details. ian onze tafeltennismedewerker JDDELBURG - In sport- :commodatie Slaghvaert Middelburg werden de Larlijkse topmeerkampen ■houden, waarbij die com- ititiejeugdspelers waren tgenodigd die de beste re sultaten hadden behaald in de voorjaarscompetitie. tv fraaie wisselbeker in de eerste klas werd triomfantelijk Jjeroverd door Jacco de Leijser Eetkamerkombinatie met «in Effect, die zijn 63 procent- - score in de afgelopen competi tie in dit toernooi duidelijk be- Icon verzilveren, door nu zes monumentaal dressoir, ronde kolomtafel en vier sled eetkamerstoelen. vn de zeven partijen te winnen. Hij hield daarmee Richard van Belzen van MZ, die het compe titieklassement aanvoerde, achter zich door deze Middel burger in de openingspartij te kloppen. Jan van Acker van SAR uit Kloosterzande bewees in de tweede klas wel duidelijk dat hij terecht in de competitie on geslagen is gebleven. Ook nu liet de Zeeuws-Vlaming zich niet kloppen. Paul de Graaf van Scaldina won hier zes keer en Herman de Brock van Effect greep het brons. Carl Hoefna gels van Reynaert en Martin Schelfhout van SAR werden hier vierde en vijfde. In de derde klas achtkamp behaalde Franklin van Wolffe- laar van Reynaert het beste Zeeuws-Vlaamse resultaat met vijf winstpartijen. Linda Vinke van Zand won hier ongeslagen, vóór Martin BijdeVaate van Kerkwerve. Mark Heirman van Reynaert werd vierde met vier keer winst. Ook in de vijfde klas viel een Zeeuws- Vlaamse zege te noteren. Danny Verdurmen van Rey naert zegevierde hier vóór streekgenoot Peter Warrens van STEEN, terwijl Johnny Braet van Reynaert beslag legde op de derde plaats. Uitslagen eerste klas: 1. J. de Leijser, Effect; 2. R. van Belzen, MZ; 3. R. Jobse, Zand; 4. H. Rouw, Effect; 5. J. de Meulmeester, Arne- muiden. Tweede klas: 1. J. van Ac ker, SAR; 2. P. de Graaf, Scaldina; 3. H. de Broek, Effect; 4. C. Hoefna gels, Reynaert; 5. M. Schelfhout, SAR. Derde klas: 1. L. Vinke, Zand; 2. M. BijdeVaate, Kerkwer ve; 3. F. van Wolffelaar, Reynaert; 4. M. Heirman, Reynaert; 5. R. Cappon, Westerzicht. Vierde klas: 1. A. 't Hart, Kerkwerve; 2. A. Krappen, MZ; 3. M. Hanse, Scaldi na; 4. J. de Ridder, MZ; 5. R. de Gier Arnemuiden. Vijfde klas: 1. D. Verdurmen, Reynaert; 2. P. Warrens, STEEN; 3. J. Braet, Rey naert; 4. C. Joossens, Arnemuiden; 5. E. van de Maas, Slagvast. P/W eerste klas: 1. S. Nguijen, MZ; 2. K. van Wije, Slagvast; 3. A. Kole, Big Smash; 4. S. Barentsen, Big Smash; 5. J. Meester, Slagvast. P/W tweede klas: 1. E. ten Broek, Wes terzicht; 2. P. Glass, MZ; 3. P. Luke, MZ; 4. R. Ton, Zand; 5. B. Meza, MZ. rofkoers in Kloosterzande r Eddy de Schrijver ^OOSTERZANDE - Joop Zoetemelk, Teun van liet, Mare Sergeant en Alain Peiper zijn de oornaamste deelnemers aan het twintigste linkstercriterium, dat zaterdag wordt gehouden Kloosterzande. De profs vertrekken om 18.00 uur en tussen de deelne- iers ook een aantal amateurs, zoals Karei van Goethem, ter van 't Westeinde, Cor Vervaet, Rob Bijvank en ikVereecken. donck zijn eveneens van de partij. Prachtig gestoffeerd dnezik „Voor het publiek is dat toch een leuk gegeven. Voor de re- jonale amateurs een extra sti llans," vertelt Frans Serra- voorzitter van de Stich ting Wielerpromotion euwsch-Vlaanderen. 's Mid- wordt de wielerdag ge opend door de junioren en om 15.00 uur komen de amateurs aan het vertrek. Kloosterzande heeft op wie- gebied een naam hoog te luden. De nijvere mensen van de stichting willen goed voor de dag komen. Over het deelne- irsveld bij de profs is ieder een tevreden. „Wat de Neder landse inbreng betreft ben je snel klaar. Niet zoveel renners hebben hun naam in het voor jaar waargemaakt. Alleen Van Vliet is doorgebroken. Die heb ben we dan ook weten te strik ken, De ronde van Italië is nu aan de gang en dat betekent dat je vedetten uit het buiten land niet aan de start krijgt," legt Serrarens uit, die opnieuw met veel vertrouwen heeft sa- Tmengewerkt met Gerrie van jfierwen om het deelnemers veld vast te leggen. Maar dat klinkende namen niet altijd garant staan voor een stevig brok wielerwerk lar de kruitdampen van af ingen is genoegzaam be nd. Daar weet de stichting ëlerpromotion aardig over e te praten. Serrarens: „In verleden hebben de profs iele keren het spel slecht ge beld. Je krijgt nooit de ga- itie dat een koers boeiend 'dt. Dat moeten de renners doen, maar we hebben ook ■tekende jaren gekend. Daar loosterzande groot door ge- irden. Op die naam teren we nog. Hebben een paar magere en gekend. Slecht weer. Wel Uw reiskosten worden vergoei StJt? namen aan de start, zoals bankstel in kombinatie met tweezifsbank en komfortabti fauteuil. Waalwijk Sprang-Capelle Kaatsheuvel Tilburg Komende uit Den Bosch of Raamsdonksveer neemt u deze afslag. Na ongeveer 1 km |is bent u in Zanddonk en ziet u Woon wereld met daar vlak achter Capitol en Piet Klerkx. bij aankoop boven t 2.500, - Capitol levert door heel Nederland franko aan huis. Geopend van maandagmorgen tim zaterdagmiddag. Vrijdag avond koopavond tot 21.00 uur. Professor Zeemanweg, Telefoon 04160-38225. hiclos Lasalle, Anderson, Zoe- lelk en De Vlaminck, maar er werd niet gekoerst. Dan valt jt allemaal tegen, maar we 'hen nooit aan stoppen ge ilt. De koers in Klooster- ide zal nog lang op de mda staan," meent Serra- □goud en hl. 01641- Maak een reclame met een Het helpt kunt U niet om Pr Arr Neem b.v. die fantastische PFAFF HOBBY 72 met o.a. stretch - steken lock steken enz. knoopsgat autorna' vrije arm Geheel kompleet in koffer lancieel, en dat is toch het irnaamste, zit het in Kloos- nde nog steeds goed. „We ippen elk jaar aan bij de insors en doen nooit tever- fe een beroep op hen. Zon- sponsors gaat het niet. ar hebben we niet over te gen. Tijdens de eerste ver- leringen maken we een be ting op. Dan moet er soms ehrapt worden, maar uit- delijk blijft er voldoende Q over om een aantrekkelijk hersveld te contracteren. jdelijk van 799,-voor: Lange Brugstraat 30, tel. 211745 N OP ZOOM: Zuivelstraat 19, tel. 35878 NDAAL: Nieuwe Markt 48, tel. 38546 te schatbewaarder Paul van 'terschoot heeft die touwtjes landen. En dat kun je gerust i hem overlaten. Geen cent rdter teveel uitgegeven," al- voorzitter Serrarens. loop Zoetemelk werd op het 'tste moment nog vastgelegd. itemeik heeft een niet te «aren staat van dienst ach- de rug. Dit jaar won hij awens nog de Amstel Gold Good-old Joop kan in osterzande rekenen op heel steun. Regionaal favoriet ongetwijfeld Patrick van aoh Hij kwam in een bui- andse wedstrijd ten val, ir herstelde zich redelijk. zonder een al te grote ruk achter de laten in de pones. Jelle Nijdam, laat- lijd in goede doen, Maarten «°t, good-old Kees Priem de gebroeders van Hooy- Panasonic wordt vertegen woordigd door Teun van Vliet, de revelatie van dit seizoen, Peter Harings, Jan van Wijk, Martin Hendriks en Alain Pei per. Peiper was de trouwe hel per in de klassiekers van Eric Vanderaerden. Wim Arras voert de snelle PDM-trein aan. Peter Hoondert en Henny Stamsnijder komen naar Kloosterzande met nog enkele helpers. De prof koers krijgt een inter nationaal tintje door de komst van de Pepsi-Cola-ploeg. Pini- zotto (Italië), Enstice, Nichols en Phai (allen Amerikanen) en de Deen Erikson zijn in deze formatie ondergebracht. Van Lotto komt Sergeant naar Kloosterzande. Karei van Goe them, Erik Vereecken, Cor Vervaet, Rob Bijvank, Peter van 't Westeinde, Peter Mol, Kees Vleugel en Antoine Goense completeren het gezel schap en het is voor het eerste dat enkele amateurs in Kloos terzande tussen de profs mogen rijden. „Maar die kans krijg ik nooit meer," aldus Cor Vervaet. De profs/amateurs moeten 100 kilometer afleggen. De ju nioren openen de wielerdag om 13.15 uur. Onder de deelnemers Rolf Mobaeh - in de junioren- driedaagse van Groot-Axel kreeg hij wel erg veel pech -, Johan Valentijn, Tonny Moo- nen, John Akkermans, Harold D'Hondt, Marco Pijpelink en Frank Verbiest. Voor de Zeeuws-Vlamingen ligt er een niet te missen kans om de ma gere prestaties in de driedaagse in Axel naar de achtergrond te dringen. In totaal komen zo'n zestig junioren aan het vertrek. De amateurs beginnen om 15.00 uur aan hun karwei. Bijna 90 rennners nemen deel en daaronder bekende namen als Sylvester Aarts, Peter van Ac ker, Matty de Baat, Ad Fran ken, Chris Goeree, Patrick van Hulle, Peter Hofland, Anjo van Loon, Kees de Nooyer, Ad Po lak, Jan Poley, Martin Stroo- snijder, Edwin en Henny Rovers, Ab Verplanke, Niek de Taeye, Mario van Vlimmeren en Ceriel Hoefnagels. De Clin- genaar reed zich in de Wim Hendriks-trofee in de kijker en van hem mag vuurwerk wor den verwacht. Nadat vorig jaar het parkoers door de Molenstraatfeesten was aangepast, is de organisa tie nu opnieuw op z'n vaste stek gaan zitten. Start en finish in de Cloosterstraat waarna de karavaan vervolgens langs het Poolsplein, Hoekenbosch, de Hulsterweg en opnieuw de Cloosterstraat trekt. „We heb ben goede hoop op een ge slaagde wielerdag. Wij hebben net zo enthousiast aan deze koers gewerkt als voorheen. Aan ons ligt het niet. Wij zijn klaar voor het karwei," vindt Frans Serrarens. Om het wielerminded gezin aan z'n trekken te laten komen krijgen dames en kinderen gratis entree. „Want," stelt Ser rarens, „als je inderdaad met heel het gezin naar de koers wilt, dan is het erg duur. Dan maar een gebaar naar die men sen toe maken. Misschien lokt het evenement zodoende meer toeschouwers," besluit Serra rens. Van onze sportredactie ABSDALE - De Poolse rui tertop komt opnieuw naar Zeeuwsch-Vlaanderen. De Poolse ruiters, die vorig jaar tijdens het internatio nale pinksterconcours van de Ruitersportvereniging Axel zoveel succes boekten, zijn op zaterdag 29 augustus present in Absdale, een plaatsje onder de rook van Hulst. Een vijftal ruiters en één ama- zone van de belangrijkste Poolse club 'ABARIA' uit Iwno, zo'n twintig kilometer van Poz- nan, zijn dan present in Absda le, samen met enkele stal knechten en begeleiders. Een gezelschap van in totaal twaalf personen. Er komen minimaal zes paarden mee naar Zeeuwsch-Vlaanderen. De paarden zullen weer worden ondergebracht in manege Ma- grette van de familie Kosters, die ook vorig jaar belangeloos alle medewerking verleende. De organisatie van het con cours hippique in Absdale is in handen van de actieve lande lijke rij vereniging en ponyclub De Vossereyers. Van onze sportmedewerker KLOETINGE - Op tweede pinksterdag houdt de voetbalvereniging Kloetinge voor de 29e keer het Hollandia-toernooi, dat ook deze keer een sterke be zetting krijgt. Voor een internationaal tintje zorgt de Engelse club Stevedore Sport FC uit Halfway Kent, die in poule A is ingedeeld samen met Veere, Arne muiden en Kloetinge. In poule B komen uit: Goes, Groot Borsele, Yerseke en Hoek. Voor laatstgenoemde club speelt spits Niek van den Houten zijn laatste wedstrijden. Van den Houten heeft na melijk overschrijving aangevraagd naar Kloetinge, de vereniging waarbij hij zijn voetballoopbaan begon. Het toernooi op het Wesselo-sportpark begint om tien uur 's morgens met de poulewedstrijden. Eerst gaat Steve dore Sports FC het opnemen tegen Veere en op hetzelfde stijdstip komt Arnemuiden uit tegen Kloetinge. Om half drie wordt een begin gemaakt met de kruisronden tussen de nummers 1 en 2 van elke poule en om kwart over drie wordt een aanvang gemaakt met de verliezerskruisronde. De finale begint om kwart over vier. Alle wedstrijden du ren twee keer twintig minuten. Van onze sportmedewerker BRESKENS Barry de Wilde en Sjaak van de Velde van de judovereni ging Breskens hebben met succes meegedaan aan toer nooien in Wychen en Maas tricht. In het zogenaamde Kasteel- feestentoernooi'87 van sport school Derkze in Wychen pakte De Wilde in de groep tot 41 kg de eerste plaats. Van de Velde werd in de categorie tot 60 kilo gram tweede. In het open Maastrichtse kampioenschap waren de rollen net omge draaid. Van de Velde werd hier eerste en De Wilde tweede. Breskens-nieuwkomer Jeffrey de Boer besloot zijn optreden in Maastricht met een tweede plaats. Hij kwam uit in de groep tot 23 kilogram. Van onze atletiekmedewerker AXEL - Axel heeft zaterdag 6 juni de openingswedstrijd van de strijd om het open Zeeuws kampioenschap triathlon op het programma staan. Een openingswed strijd die al eerder gepland was in Koewacht op 16 mei, maar toen wegens een te lage watertemperatuur moest worden uitgesteld. Met het Axelse bos als centraal punt staat er zaterdag een fa milie-triathlon - in de morgen uren - en een kwart en achtste triathlon op de agenda. Topfavoriet op de kwart triathlon is ongetwijfeld Jan Louise, pas terug uit Frankrijk, waar hij afgelopen weekeinde uitkwam in het Europese kam pioenschap. Pech - een lekke band op een cruciaal moment - hield hem van een goede klas sering af. Zonder ongelukken wint Jan Louise dan ook in Axel. Voor de strijd om de ere plaatsen komen in aanmerking de Bredanaar Arno Radema kers, die dit seizoen de Zeeu wen al eens meer de les kwam lezen in de fiets/loopwedstrij den, Adri Flipse, Cees Nooyens, Rini Bruggeman, Eddy Vink, Johnny Heyboer, Adri Gerards, Jan van de Linde, Mario Wil- lems, Hans Cornelis en de ex- Belgische kampioen Danny Sa- gaert. Bij de veteranen is Goese- naar John Simons de te klop pen man, met onder meer Ca- miel de Rooy in een outsiders- rol. Op de achtste triathlon be horen tot de kanshebbers: Wim van Haperen uit Etten-Leur, Dlaatselijke man Bas Jasperse en bij de veteranen Piet Ver- haeghe, Fons Warrens en Hans Jasperse. Wie Mia Weijte bij de dames op de kwart triathlon komt kloppen is winnares. Haar grootste concurrente wordt on getwijfeld Jolanda de Rijke. Op de achtste triathlon gaat de strijd bij de dames tussen Ka rin Karmelk, Hesther Vink, In- grid van Assche, Natasja Zui- derveld, Natasja Hertogh en Nicole Spruyt. De familie-triathlon start om 10.00 uur met 200 meter zwemmen, 10 kilometer fietsen en 2500 meter lopen. De deelne mers aan de kwart triathlon worden om 13.30 uur losgelaten in zwembad 't Plaatje en de achtste triathlon gaat om 15.00 uur van start. De organisatie is in handen van de Stichting Sportieve Recreatie Axel. OOSTBURG - Afdelingseersteklasser SV Oostburg houdt vrij dag 5 juni een receptie ter gelegenheid van het 60-jarig be staan. Dit in een feesttent op het sportcomplex 'De Veerhoek' aan de Baljuw Veltersweg. De receptie duurt van 19.30 tot 21.00 uur. Zaterdag en zondag staat er voorts een aantal jubileumtoernooien op de agenda. Zaterdag komen de veteranen van Aardenburg, Heist en Oostburg in actie. Eveneens zaterdag een toernooi voor re- serve-elftallen. Het belangrijkste toernooi, met deelname van Woenselse Boys, Sint Hubert en SV Oostburg, wordt zowel za terdag als zondag afgewerkt. De zaterdagavond is er tevens een grote barbecue. KLOOSTERZANDE - In Kloosterzande staat zondag 7 juni, eerste pinksterdag, de 'Boerebeschuitloop' op het programma. Deze trimloop, georganiseerd door SV Aloy uit Graauw, heeft als afstanden 500,2500,5000,7500 en 10.000 meter. De kortste afstand start om 14.50 uur bij bar De Klaroen in de Kloosterstraat. Alle overige afstanden worden om 15.00 uur weggeschoten. Er kan worden ingeschreven in bar De Klaroen. IJZENDIJKE - In IJzendijke slaagden de D-pupillen van Sluiskil er in het Zeeuws kampioenschap '4 tegen 4' op hun naam te schrijven. Ze bleven daarmee sterke Zeeuwse ploegen als Middelburg en RCS voor. Voor die prestatie zorgden van Sluiskil-zijde: Niki de Wolf, Yoeri Schelfhout, Jurgen Achterhuis en Alexander Rijckaart. GELEEN (ANP) - Carla Kleintjens komt het komende handbalseizoen uit voor het in de hoogste afdeling van het Noorse handbal spelende Sverresborg. Kleintjens (23) ver overde vorige week met Vlug en Lenig de Nederlandse titel. De international moet zich over zes weken in Noorwegen melden. Sverresborg eindigde het afgelopen seizoen als vijfde in - de Noorse competitie. Aanvankeijk stond de Limburgse hoekspeelster in de belangstelling bij Stabekk, in de eerste divisie. Gezien de minder goede sfeer tussen bestuur en se lectie zag Kleintjens van een overeenkomst met die club af. Het is de bedoeling dat de handbalster tenminste een jaar bij Sverresborg gaat spelen. Zij is de eerste Nederlandse speelster die in het buitenland gaat spelen. Cirkelspeelster Ursula Dekeling heeft een aanbieding van de Westduitse Bundesligaclub TV Lützellinden ontvan gen. De handbalster van Hellas en het Nederlands team weet echter nog niet of zij de stap naar het buitenland zet. Joop Zoetemelk, hier in gezelschap van Gert-Jan Theunisse tijdens de jongste uitgave van Luik Bastenaken-Luik, zal in Kloosterzande ongetwijfeld nog eens voor vuurwerk willen zorgen. fotoanp DEN HAAG (ANP) - De Stichting Waarborgfonds Sport heeft vorig jaar drie miljoen gulden aan garan ties verstrekt voor de bouw van sportaccommodaties. Dit bedrag kwam bijna overeen met het totaal aan borgstellingen, dat de stich ting in het recordjaar 1985 verleende. Dit blijkt uit het jaarverslag van de SWS, een tak van de Stichting Nationale Sporttotalisator. De SNS helpt sportvereni gingen met het bouwen en ver beteren van accommodaties door zich tegenover banken en andere geldverstrekkers ga- KLOETINGE - De voetbal vereniging Kloetinge houdt zaterdag 6 juni het traditio nele veteranentoernooi, dat om twaalf uur begint. De fi nale wordt gespeeld om kwart over vier. In poule A komen uit: Kloe tinge A, Eendracht Zele, Bel gië; Vitesse, Breukelen; Robur, Goes en CW Rotterdam. Poule B wordt gevormd door Kloe tinge B, Erembodegem, België: ZPR'84, Bergen op Zoom; Wol- phaartsdijk en Colijnsplaatse Boys. Er wordt gespeeld vol gens het systeem van een halve competitie. OOST-SOUBURG - De wedstrijddatum van de trimwielerronde in Oost- Souburg is verschoven van zaterdag 13 juni naar maandag 15 juni, omdat de politie op eerstgenoemde datum niet kan beschikken over voldoende mankracht. Er wordt nu een avondpro gramma afgewerkt. Het eerste startschot klinkt om 18.30 uur voor de C-renners. Twee minu ten later vertrekken de vetera nen en tenslotte komen vanaf 19.30 uur de A- en B-renners in actie, die gezamenlijk van start gaan. Voor deelname kan men ,zich opgeven bij Frans Was- sink. WAGENBERG - Op het VCW-complex in het Bra bantse Wagenberg wordt vrijdag het beslissingsduel tussen Unitas '59 (Eindho ven) en het Zeeuwse Kloe tinge gespeeld om een plaats in de landelijke hoofdklas junioren. Het duel begint om 19.00 uur. rant te stellen voor eventuele verliezen. Het totale bedrag aan borgstellingen bleef onge veer gelijk, maar het aantal projecten dat werd 'geadop teerd' daalde. In 1984 en '85 ver leende de SNS respectievelijk 33 en 38 garanties, vorig jaar 26. Deze daling werd veroorzaakt door het feit, dat 36 aanvragen, die aanvankelijk alleen bij het waarborgfonds waren inge diend, werden overgenomen door gemeenten. Het borgstel lingsbedrag per project steeg met 41 procent. Met name tennis- en hockey clubs deden een beroep op het waarborgfonds. Door bemidde ling van de SNS werden pro jecten in de volgende takken van sport uitgevoerd: tennis (4), hockey (4), voetbal (3), schiet sport (3), motorsport (2), sport hallen (2), skisport (2) en korf bal, handboogschieten, paarde- sport, tafeltennis, watersport en golf (allen 1). Van onze atletiekmedewerker BEVEREN - Niet de ge doodverfde favorieten Jo han van Leirsberghe of Pa trick Merckx, maar de 28- jarige Belg Ivan Thijssen won de tweede editie van de Flandersmarathon Graauw-Beveren. Dit in een tijd van 2 uur, 22 minu ten en 51 seconden. Organisator Jean-Pierre Wils- sens, samen met SV Aloy, zag op het laatste moment de Ne derlandse topper Cor Vriend wegvallen. Hij meldde zich af. Daardoor was het tegenwicht tegen de sterke Belgische dele gatie weg. Thijssen, een baan- atleet en als haas aangetrok ken, nestelde zich na vijftien kilometer in een kopgroep van vier, waarin zich ook nog be vonden Patrick Merckx (win naar van de openingseditie) en de grote favorieten Johan van Leirsberghe en Patrick van de Maele, die onlangs in Terneu- zen nog een sterke halve mara thon liep. Patrick Merckx was de eer ste die vooraan de rol moest lossen. Ook voor Van Leirs berghe ging het te snel, zodat ze met zijn tweeën de laatste kilo meter indoken. Toen gaf de snelheid, opgedaan op de baan, van Tijssen de doorslag. Beste Zeeuw in dit selecte gezelschap werd Groedenaar Hans Corne lis, die als 23e eindigde in 2.48.65. Oswald van Overloop uit Hulst, Jo David uit Koe wacht en een weer knap lo pende Ludi de Visser uit Ter- neuzen finishten binnen de drie uur. Uitslag: 1. Ivan Thijssen, België, 42 kilometer en 195 meter in 2.22.51; 2. Patrick van de Maele, België 2.23.02 3. Johan Hoppe, België 2.25.39; 23. Hans Cornelis, Groede 2.48.26; 26. Oswald van Overloop, Hulst 2.49,41; 30. Jo David, Koe wacht 2.52.47; 34. Ludi de Visser, Terneuzen 2.57.37; 48. Fons Verdur men, Graauw 3.07.09; 57. Rini Sijs, Zuiddorpe 3.13.26. I

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1987 | | pagina 11