geveke adviseur-verkoper geveke SYSTEEMANALISTEN/ PROGRAMMEURS Wij feliciteren enkele van onze beste tijdelijk medewerkers* met hun vaste baan! Sony zoekt dynamische vertegenwoordiger/ster audio en video cassettes W.N. ZWANENBERG A.A.I werktuigbouw VERPLEEGKUNDIGE VEDIOR UITZENDBUREAUX Stichting Tilburg Stichting Psychiatrisch Centrum JanWier ASSISTENT(E)-ACCOUNTANl\ LEERLING-ZIEKENVERZORGENDEN (M/V) Gemeente Tilburg arbeidskundige (m/v) DE STEM VAN ZATERDAG 19 OKTOBER 1985 Informatiesystemen Detachering Softwareservice B.V. Kees van Hageldonk R. Buiter Wil van de Rakt j. Klaassen Rudie Vaanholt Annelies van Proosdij M. Groeneveld-van Vark H. Theulen Tonnie de Geus Bert Nobels Geert van Beek H. Huitzing Hans Bierman M. Wetsteijn- de Steur Theo van Aert A. de Jong ERVAREN VERPLEEGHUIS CRABBEH0FF Op loonlijst HYDROVANE "vane"-compressoren BROOMWADE schroef-, zuiger- en turbocompressoren SABROE koeldrogers DOMNICK HUNTER persluchtfilters en adsorptiedrogers Geveke N.V. is een internationaal georiënteerde handels onderneming met ruim 900 medewerkers. Van hen werken circa 750 in Nederland, verdeeld overeen kleine holding en vier werkmaatschappijen, welke met een grote mate van zelfstandigheid opereren. Deze werkmaatschappijen vertegenwoordigen op basis van exclusiviteit een groot aantal gerenommeerde buitenlandse fabrikanten van technisch hoogwaardige kapitaalgoederen. De werkmaatschappij Geveke Werktuigbouw B.V. heeft 6 verkoopafdelingen met gespecialiseerde programma's voor de industrie en overheid. Het verkoopteam van de afdeling Compressoren moet opnieuw worden uitgebreid. Daarom zoeken wij op korte termijn een voor het rayon West Brabant/Zeeland. (buitendienst). Nodig zijn: enige jaren ervaring in soortgelijke functie technische kennis op minimaal MTS-niveau een goed commercieel inzicht en doorzettings vermogen goede kennis van de Engelse taal Wij bieden: een interessante f.unctie met een grote mate van zelfstandigheid goede honorering met de mogelijkheid deze d.m.v. hogere prestatie positief te beïnvloeden gedegen opleiding en goede begeleiding prettige werksfeer Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan: G Geveke Werktuigbouw B.V., Afdeling Personeelzaken, t.a.v. mw. S.H.J. Boon, Postbus 820, 1000AV Amsterdam. IDS is gespecialiseerd in het ontwerpen en uitvoeren van komplete informatiesystemen voor grote(re) bedrijven. IDS maakt daarbij gebruik van haar IDO" methodiek. In verband met uitbreiding van onze klantenkring in Zuid-Nederland zoeken wij ervaren Funktie-eisen: Geboden wordt: Een psychologische test kan deel opleiding op VWO-niveau; zelfstandig en afwisselend uitmaken van de selektieprocedure. ervaring met SDM, ISAC werk; etc.; in- en externe training, Uw korte sollicitatiebrief met minimaal 4 jaar ervaring; scholing en doorgroei curriculum vitae, richten aan goede kontaktuele eigen mogelijkheden; ons adres schappen; uitstekend salaris en Grinsel 36, bereidheid tot dagelijks sekundaire arbeidsvoor 5275 JP DEN DUNGEN reizen; waarden. (bij 's-Hertogenbosch). leeftijd tot 35 jaar. Tel. 04194-2853. taTERDAG 19 OKTOBER *en de vele anderen die we niet bij naam kunnen noemen. adm. medewerker constructiebankwerker/lasser elektromonteur verwarmingsmonteur/loodgieter galvaniseur gastvrouw kantinehulp lasser G-6 modine tte monteur postbesteller process operator produktiemedewerker secretaresse tekenaar WTB typiste tekstverwerking De mensen die we hierboven feliciteren hebben een vaste baan. Maar hoe zijn ze daaraan gekomen? Dat is een beetje via een omweg gegaan. Allemaal hebben ze eerst gewerkt als tijdelijk medewerker. Bij Vedior Uitzendbureaus Op die manier hebben ze laten zien wat ze waard ze waard zijn. En met de hulp van hun tijdelijke werkgevers hebben ze van hun tijdelijke werk een vaste baan gemaakt. Dat is dus geweldig. Als u er bij ons in slaagt om ervaring op te doenen als u dan een vaste baan vindt, gunnen wij u dat van harte. Het is weliswaar niet onze bedoeling maar wel een positief neven-effekt van ons werk. Ons werk dat inhoudt dat wij voorzien in de behoefte aan tijdelijk medewerkers in alle beroepen en funkties. Hoe het ook zij, het betekent dat wij continu nieuwe tijdelijk medewerkers m/v nodig hebben. U maakt een goede kans om snel aan de slag te komen als verpleegkundige a/b/z/ ic/mbo, ziekenverzorger, secretaresse, typiste data/tekstverwerking, boekhoudster, kamer meisje, schoonmaker, kelner, kok, produktie medewerker, chauffeur, administratief mede werker, loodgieter, c.v. monteur, electromon- teur, tekenaar, constructeur. Of met een oplei ding MEAO secr., HEAO be/ce. Dus mocht u besluiten dat u aan het werk wilt, maak dan snel gebruik van onze unieke sollicitatie-service. Solliciteren. De bon hieronder biedt u een unieke service: U vult in op welke ti jden u bereikbaar bent voor een eerste telefonisch interview/ kennismakingsgesprek. Wij bellen u dan ook en bespreken uw mogelijkheden. U hoeft geen brief te schrijven en u weet snel waar u aan toe bent! Door op deze manier te solliciteren bereikt u wellicht hetzelfde als de mensen die we hierboven feliciteren. Maak in elk geval een begin en stuur de bon, in een niet gefrankeerde open enveloppe aan: Vedior Uitzendbureaux, ta.v. Mevr. L Wezenaar, Antwoordnummer 4311300 WB Almere. I Telefonisch solliciteren. Snel Antwoord. Ik solliciteer naar tijdelijk werk. Dus belt u mij op het tijdstip dat ik hieronder heb aangegeven. (Tenminste 5 dagen na verzending van deze bon). I Ik zal zorgen dat ik op het aangegeven tijdstip en telefoonnummer bereikbaar ben. Naam Beroep Telefoonnummer Datum en tijdstip waarop ik gebeld wil worden: Adres Postcode. Plaats De verkoop van Sony Magnetic Products (audio en video cassettes) groeit met de dag. Niet zo gek als je weet dat onze cassettes steeds als beste uit de tests komen. Daarom zoeken wij een meegroeier. Een dynamisch verkooptalent die deze produkten in het rayon Noord-Brabant en Limburg gaat promoten. Leeftijd zo tussen de 25 en 30 jaar met een middelbare schoolopleiding en ervaring als vertegenwoordiger/ster, 't liefst in deze branche. Naast een prettige werksfeer bieden wij ook uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Geïnteresseerd in deze job? Graag uw schriftelijke sollicitatie richten aan: Brandsteder Electronics BV, t.a.v. de heer J. de Boer, Jan van Gentstraat 119,1171GK Badhoevedorp. Psychiatrisch Centrum Jan Wier is een kleinschalig opgezet instituut, mede verantwoordelijk voor de psychiatrische hulp verlening in de regio Midden-Brabant. Afdeling C is een gesloten acute opname-afdeling gevestigd in Tilburg, en heeft een capaciteit van 12 plaatsen. De opnamedrempel van de afdeling is laag te noemen. De maximale opnameduur is 3 maanden. Binnen de opnameperiode zijn duidelijk 3 fases te onderscheiden: de le fase richt zich vooral op onder zoek en observatie; op grond hiervan komt in de 2e fase een zo volledig mogelijke diagnose tot stand. In de 3e fase wordt door middel van een methodisch behandelingsplan gestalte gegeven aan de behandeling. In verband met het vertrek van een medewerkster van deze afdeling zoeken wij een in volledig dienstverband. Funktie-inhoud: in multidisciplinair teamverband zorgdragen voor de uitvoering van afdelingsaktiviteiten. Kunktie-eisen: diploma B-verpleegkundige of HBO-V; ervaring in het omgaan met acute crisissituaties; de bereidheid tot het verrichten van onregelmatige diensten. De voorkeur gaat uit naar een vrouwelijke kandidaat. De arbeidsvoorwaarden zijn oveeenkomstig de richtlijnen van de CAO-Ziekenhuiswezen. Het salaris bedraagt min. 2.244, - en max. 2.940, - bruto per maand excl. onregelmatigheidstoeslag. In verband met invoering van funktiewaardering in de gezondheidszorg (FWG) zullen de salarisschalen mogelijk een wijziging ondergaan. n Nadere informatie omtrent deze funktie kan worden ingewonnen bij de heer B. Giebels, afdelingshoofd, telefoon (013) 35 93 55. Schriftelijke sollicitaties kunnen vóór 28 oktober 1985 gericht worden aan de afd. personeelszaken, Stichting Psychiatrisch Centrum Jan Wier, Postbus 10052, 5000 JB Tilburg. ACCOUNTANT - BELASTINGCONSULENT Zwanenberg is een sterk groeiende accountants- en be-1 lastingadviesorganisatie met vestigingen in Berlicum Waalwijk, Oss en Helmond. De samenstelling van het cliëntenbestand is zeer c rieerd, zowel naar aard als omvang. Op het kantoor te Waalwijk is per 1-1-1986 plaats voor een die - in belangrijke mate zelfstandig de accountancy en fii cale werkzaamheden kan verrichten voor bedrijven in de midden- en kleinsector; - reeds meerdere jaren ervaring heeft op een accoun tantskantoor; - goede contactuele eigenschappen bezit; - een behoorlijke theoretische opleiding heeft genoten (HEAO - SPD niveau). U gelieve sollicitaties met uitvoerige omschrijving van op leiding en ervaring te richten aan: W.N. ZWANENBERG A.A. - Postbus 332 - 5140 AH Waalwijk '■M I Groen van Prinstererweg 38 3317 SP DORDRECHT. In maart 1986 gaat er weer een kursus van start, waar- ïrikele voor wij nog enkele kunnen plaatsen. Om toegelaten te worden tot deze opleiding, moet je - minstens 17 jaar oud zijn, - in het bezit zijn van een M.A.V.O.-diploma, of een L.H.N.O.-diploma aangevdd met b.v. een l.N.T.A.S.-opleiding. De mogelijkheid om intern te wonen is aanwezig; de arbeidsvoorwaarden en honorering zijn overeenkomstig de bepalingen van de C.A.O.-Ziekenhuis wezen. DORDRECHT Tel. 078-172222 toestel 121 Heb je interesse? Schrijf dan een sollicitatie brief en richt deze aan net hoofd perso neelszaken op bovengenoemd adres. De Dienst Sociale Werkvoorziening verzorgt de werkgelegenheid voor personen die vanwege hun handicap elders geen werk kunnen vinden. Op de werkplaats 'De Riethoorn' - een onderdeel van die dfensl worden industriële produkten vervaardigd. Op het produktiebureau van deze werkplaats, waar een aantal disciplines samenwerken ter verkrijging van werkopdrachten is de functie vacant van: Taak: - calculeren van nieuw uit te voeren opdrachten; - vaststellen, meestal in samen werking met collega's en eventueel opdrachtgever van de juiste aangepaste werkmethode. Mede-ontwikkelen van daarbij nodige hulpmiddelen; instrueren van de werkleiding en begeleiden bij het opstarten van produktie- processen; - verrichten van arbeidskundige onderzoeken, zoals: inrichtingsplannen van produktie-afdelingen produktontwikkelingen kosten- respectievelijk produktiviteitsonderzoeken participatie in personeels beoordelingen en selectieprocessen toetsen van innovatie- en investeringsplannen. Functie-eisen: - gespecialiseerde opleiding in arbeidskunde/arbeidsanalyse op minimaal VOA-I niveau, het bezit van diploma VOA-II of studerend hiervoor, heeft voorkeur; - bij voorkeur een technische vooropleiding op middelbaar niveau; - vaktechnische ervaring in een industrieël bedrijf op het gebied van metaalbewerking of electrotechniek; - leeftijd max. 35 jaar. Arbeidstijd: In beginsel wordt uitgegaan van een arbeidstijd van 36 uur. Een dienstverband van max. 38 uur is echter mogelijk. Salaris: Bij 38 uur max. f 4098,- bruto per maand, excl. de inhouding 1985 (schaal 8). IZA-ziektekostenregeling. Vakantietoelage 7,5%. Procedure: Bij gelijkwaardigheid wordt de voorkeur gegeven aan candi- daten uit categorieën, die op de arbeidsmarkt een achterstal111 hebben. Er is beperkte mogelijkheid lot kinderopvang. Sollicitaties met vermelding van SW 2, binnen één wee* te zenden aan de directeur van de Dienst Sociale Werkvoor- ziening, Jules de Beerstraat13 5048 AH TILBURG. MOLENHOEK| ling onderbroke blijken uit het komen. a„Oh ja, ik zou oi bond van Djibouf met drie van zijn met hem de laatsff de marathon van men. Momentje gij In de woning van Jcj mens is de telefoon schijnlijk het meest teerde gebruiksvooj Op de gekste tijden ex-atleet aan het ap] gekluisterd. „Want hebt nu eenmaal m| tijdsverschillen te Iemand in Amerika betekent wèl 's avonq de telefoon pakken". En Jos Hermen nogal eens naar Zeker de laatste wekJ is immers verantwooi voor het niet-Amerill gedeelte van het mersveld in de marl van Chicago en New I Weliswaar alles in sj spraak met Bob Brie Fred Lebow, de grote nen van de Chicago e| York Marathon, ma( Hermens is toch dege de contacten met de onderhoudt, opkomt! hun startgelden en vel lerlei andere belangrij| ken zorgt. Niet voor staat op zijn visitek 'runners consultant'. L dekt zo'n beetje alles:/ laar, adviseur, traineif trouwensman, mal vriend, noem maar op waarmee ik een atle dienst kan zijn". Jos Hermens staq Nike op de loonlijst, hij er in principe voor I leten die bij dit schq merk onder contract Onder hen bevinden toppers als Steve Cran Aouita, Alberto Cova, Lopes, Olympische n.. lewinnaressen Ingrid j tiansen en Rosa Mot tot voor kort - Rob pers. „Rob heeft zijn. tract met Nike laten o| den, omdat hij er niet den mee was". Hei loopt niet over van wal ring voor de handel van de vice-werelcf pioen op de 800 meter] is nogal kortzichtig heeft een beetje een vo. mentaliteit. Hij denkt aan andere dingen. Het weer een keer goed gq dan staat hij gelijk mi contract klaar om het 1 ten aanpassen. Op de gere termijn werkt da Trouwens, ik begin, beetje mijn twijfels] hem te krijgen. Taler? noeg, maar of het er i lemaal uitkomt?"

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1985 | | pagina 8