SYSTEEMOPERATOR Abra Beheer B.V., BSO/EINDHOVEN BREDTVERDER UIT EN ZOEKT PROFESSIONALS HBOERS EN ACADEMICI MET 2 TOT 7 JAAR ERVARING IN TECHNISCHE AUTOMATISERING VWO-ers adjunct-i verkoper bouwmaterialen m/v winkelbediende m/v Cehave nv Veghel CAV winkelchef m/v KMfiBO sSsussi full-time e part-time zieken- ei bejaarden' verzorgen HOOFD BALIE VERKOOP (m/v) BEHEER DE STEM VAN ZATERDAG 19 OKTOBER 1985 HERZOG pF STEM VAN ZATERDA t.a.v. de heer R. de Roy, Postbus 540, 5000 AM Tilburg. Psychiatr kunnen zich nu opge| bij de rijksaccountanfl studeren met een saM A54 De Cehave nv te Veghel, vraagt voor een BoerenBond+ Bouwmarkt van de C.A.V. Dongegebied, een Hij zal worden belast met de verkoop van alle artikelen die in onze 'D.H.Z.'-sektor verkrijgbaar zijn, waarbij hij indien nodig bouwkundige adviezen geeft aan de klanten. Om deze funktie goed te kunnen vervullen, dient men: in het bezit te zijn van een MTS-diploma bouwkunde; bij voorkeur enige ervaring te hebben in een soort gelijke funktie; woonachtig te zijn in het Dongegebied, of genegen te zijn hier te gaan wonen. Leeftijd ongeveer 25 jaar. Afhankelijk van leeftijd en ervaring zal het aanvangssalaris liggen tussen f 1.754,- en f 2.505,- bruto per maand. Tevens vragen wij een wiens voornaamste werkzaamheden, in deze deels op zelfbediening gerichte bouwmarkt, voornamelijk bestaan uit het geven van toelichting over het gebruik en moge lijkheden van de artikelen en het op peil houden van de voorraden etc. Om deze funktie goed te kunnen vervullen, dient men: in het bezit te zijn van een voltooide detailhandels opleiding; liefst ervaring te hebben in een soortgelijke funktie; woonachtig te zijn in het Dongegebied of genegen te zijn hier te gaan wonen. Leeftijd ongeveer 20 jaar. Afhankelijk van leeftijd en ervaring zal het aanvangssalaris liggen tussen f 1.212,- en f 2.077,- bruto per maand. Tevens bieden wij goede sekundaire arbeidsvoorwaarden. Schriftelijke sollicitaties, onder vermelding van PZM 2781 (zowel op brief als envelop vermelden), te richten aan de afdeling Personeelszaken, Hoofdkantoor Cehave nv, Pater Van den Elsenlaan 4, 5462 GG Veghel. De Cehave nv te Veghel, vraagt voor een BoerenBond-t- Bouwmarkt van de C.A.V. Dongegebied, een Zijn taak is het beheren van deze winkel binnen het kader van centraal geformuleerde adviezen voor de gehele Boerenbond-winkel keten. De belangrijkste assortimentsgroepen zijn diervoeders, tuinartikelen, schoeisel, werkkleding, reinigingsmiddelen en een 'D.H.Z.'-sektor met hout, sanitair, verfwaren en gereedschappen. Om deze funktie goed te kunnen vervullen, dient men: een voltooide opleiding te hebben op minimaal MDS-nivo; ervaring te hebben in het winkelgebeuren, bijvoorbeeld als winkelchef of sektorchef; over goede kontaktuele eigenschappen te beschikken; enige bekendheid te hebben met het agrarisch gebeuren; woonachtig te zijn in het Dongegebied of genegen te zijn hier te gaan wonen. Leeftijd ongeveer 30 jaar. Afhankelijk van leeftijd en ervaring zal het aanvangssalaris liggen tussen f 2.981,- en 1 3.252,- bruto per maand. Tevens bieden wij goede sekundaire arbeidsvoorwaarden. Schriftelijke sollicitaties, onder vermelding van PZM 2780 (zowel op brief als envelop vermelden), te richten aan de afdeling Personeelszaken, Hoofdkantoor Cehave nv, Pater Van den Elsenlaan 4, 5462 GG Veghel. Voor één van onze relaties in de regio Breda, een handelsonderneming in ijzerwaren, gereedschappen, hang- en sluitwerk, met een regionale kring van afnemers uit de bouw- en industriesektor, zoeken wij kontakt met gegadigden voor de funktie van Funktie-inhoud: - is verantwoordelijk voor het verzendklaarmaken van de orders en de verkoop aan de balie; - beheert het magazijn; - geeft leiding aan 4 medewerkers; - heeft kontakt met klanten aan de balie en telefoon; - valt rechtstreeks onder de direktie. Funktie-eisen: - ervaring in een leidinggevende funktie, bij voorkeur als magazijnbeheerder of als winkelchef in een ijzerwaren- of doe-het-zelf-zaak; - bekendheid met de ijzerwaren- en gereedschappenbranche; - leeftijd vanaf 30 jaar. Geïnteresseerden worden verzocht schriftelijk te solliciteren, binnen één week na verschijnen van dit blad, bij het Brabants Centrum voor Personeels zaken, Boordseweg 66,5671 AT Nuenen, met vermelding van HBV. kantoor- en bedrijfsinrichting Franse Akker 24,4824 AK Breda Tel. 410017/410038 Taal Herzog is specialist op het gebied van de kantoor- en bedrijfsinrichting en houdt zich bezig met kantoormeubelen: bureaus, stoelen, etc. stoffering: vloerbedekking, gordijnen etc. speciaal meubilair: balies, bars voor kantines etc. interieurarchitectuur Wijzoêkiiêia SECRETARESSE die zeer zelfstandig kan werken, offertes kan voorbereiden en uitwerken, show- roombezoek kan ontvangen en telefo nisch contact kan onderhouden met rela ties. Wij denken aan een vrouwelijke mede werkster van ca. 20 jaar, liefst met enige commerciële of administratieve ervaring en met een HAVO -opleiding bij voorkeur aangevuld met een Schoevers opleiding. Wij bieden een goede salariëring, een prettig werkklimaat in een jong en en thousiast team. Uitsluitend schriftelijke reacties, te rich ten aan de heer H. G. Taal. Abra Beheer B.V. is de beheersmaatschappij van een 4-tal verkoopmaatschappijen en 1 servicemaatschappij in audio-video-ktv-apparatuur. Voor de afdeling systeembeheer zoeken wij met spoed een Funktie-inhoud: De aan te trekken funktionaris zal zich bezig houden met de operating van het computersysteem IBM model 36. Naast deze taak zal hij/zij eveneens belast worden met het invoeren van datagegevens. Tevens zal hij/zij, zijn/haar bijdrage leveren aan het wijzigen en ontwikkelen van het in gebruik zijnde systeem. Na een inwerkperiode zal hij/zij mede ingezet worden in het analyseren van applicatiepakketten. Functie-eisen - Goede kontaktuele eigenschappen, mede om in klein teamverband te kunnen samenwerken. - Administratieve kennis strekt tot aanbeveling. - Ruime ervaring in de bediening van IBM systeem 36. - Enige kennis van RPG-2. Sollicitatities uitsluitend schriftelijk te richten aan BSO/Eindhoven is een vestiging van BSO/ Automation Technology, een zelfstandige divisie van BSO/Buro voor Systeemontwikkeling en als zodanig de enige in technische automatisering gespecialiseerde divisie van een Nederlands softwarebedrijf. Met succes zijn we dit jaar in Eindhoven gestart. De vesöging telt thans 35 medewerkers; het komende jaar zullen dat er 55 worden. BSO/Automation Technology BSO/AT houdt zich vooral bezig met proces besturingssystemen, (satelliet) simulaties, data communicatie, computer netwerken, computer graphics en expert systems en maakt daarbij gebruik van microprocessors en minicomputers. De in-huis apparatuur, thans nog geconcentreerd in Utrecht, bestaat onder meer uit PDP- en VAX-minicomputers. Wij werken in toene mende mate met het UNIX-operating system. Onze relatiekring omvat zowel multinationale ondernemingen en (middel) grote bedrijven, als overheden en research-organisaties. Onze inbreng kan bestaan uit het uitvoeren van projecten, het verrichten van consultancy of het verlenen van ondersteuning d.m.v. detachering. BSO/AT investeert in haar medewerkers In een softwarebedrijf als dat van ons, bestaat het bedrijfskapitaal uit mensen. En uit de kennis en ervaring, die zij kunnen inbrengen. Het spreekt voor zich, dat wij daar de nodige aandacht aan besteden. Op eigen initiatief of op aanraden van de organisatie kunnen in ons eigen opleidings instituut enkele malen per jaar cursussen worden gevolgd. Daarbij heeft men de keuze uit diverse mogelijkheden, die een breed, maar ook zeer specialistisch terrein kunnen bestrijken. Na afronding van een cursus krijgt men, waar mogelijk, de gelegenheid om de verworven kennis in de praktijk toe te passen, alvorens men bij relaties wordt ingezet. Door onze korte communicatielijnen wordt men bovendien optimaal "on-the-job" begeleid. Wij zullen u graag uitnodigen voor een informeel, wederzijds oriënterend gesprek, waarbij u ook de gelegenheid heeft om met één of meerdere toekomstige collega's te spreken. Voor deze gesprekken houden wij alvast vrij: - maandag 4 en woensdag 13 november in Eindhoven - woensdag 6 november in Utrecht - maandag 11 november in Rotterdam De gesprekken zullen plaatsvinden tussen 15 00 en 20.00 uur. Voordat wij u uitnodigen, ontvangen wij graag uw ervarings-overzicht. Binnen een week na ontvangst hiervan, nemen wij contact met u op. Wilt u eerst meer informatie, dan kunt u onderstaande bon invullen voor ons informatiepakket. Richt bon of ervaringsoverzicht aan BSO/AT, t.a.v. de heer R.J. Schalekamp, hoofd Personeel- zaken, Antwoordnummer 88, 3500 VL Utrecht. Op ons terrein bekleden wij een leidende positie. Een positie, die de komende tijd verder zal worden versterkt en uitgebreid. Aanleiding voor ons om - naast onze kantoren in Utrecht en Eindhoven - begin 1986 een vestiging te openen in het Rijnmond-gebied, die zal dienen als basis voor al onze reeds bestaande en toekomstige activiteiten in Zuid-West Nederland. Bij het opzetten van een nieuwe vestiging is het de traditie van BSO om de staf samen te stellen uit bestaande BSO-medewerkers. Voor de verdere bezetting van de vestiging worden nieuwe medewerkers aangetrokken. De reden voor deze advertentie. Wij zoeken HBO-ers en academici met zo'n 2 tot 7 jaar ervaring in ontwerp, programmering en implementatie van real-time industriële systemen op minicomputer of microprocessor systemen. Zij hebben goede kennis van analyse- en ontwerp methoden, verscheidene programmeertalen en operating systems. Brede ervaring met gestruc tureerd programmeren c.q. ontwerpen is vereist. Van zulke professionals hebben wij er het komende jaar zo'n 50 nodig, waarvan 20 in Eindhoven. Zij zullen op de bij ons gebruikelijke, geleidelijke manier worden ingewerkt. Daarnaast zullen enkele veelbelovende jonge afgestudeerden worden aangetrokken, die tijdens hun studie relevante software-ervaring hebben opgedaan. Uitbreiding van theoretische en praktische kennis betekent bij BSO automatisch uitbreiding van verantwoordelijkheden. De gezonde doorstroming, die hierdoor ontstaat, de omvang van de projecten èn het steeds stijgende aantal, maken de promotie mogelijkheden vrijwel onbeperkt. Bovendien gaan wij ervan uit, dat iemands prestaties optimaal moeten worden gehonoreerd. Dat uit zich in erkenning en waardering, maar bijvoorbeeld ook in de salariëring, die op prestaties en niet op leeftijd is gebaseerd. Tot de goede secundaire arbeidsvoorwaarden behoort o.a. een bedrijfsauto. Stuur mij het BSO/AT-informatiepakket. Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: BSO/Buro voor Systeemontwikkeling BSO/Buro voor Systeemontwikkeling is een gerenommeerd Nederlands software bedrijf met gespecialiseerde divisies voor technische automatisering (BSO/AT), voor commerciële en administratieve toepassingen (BSO/IS), beleidsondersteuning (BSO/MS), gemeentelijke automatisering (BSO/IGA) en opleidingen (BSO/Opleidingen). In totaal werken er nu ca. 450 mensen. Intensieve onderlinge contacten en korte communicatielijnen zijn kenmerkend voor de organisatie van BSO. Dat wordt onder meer bewerkstelligd door het principe van autonome eenheden. De aparte vestigingen hebben een grote mate van zelfstandigheid en beslissingsbevoegdheid. Resultaat is enerzijds een hoge mate van professionaliteit en anderzijds een informele en collegiale werksfeer. m ammmmm mm BSO/Eindhoven Pastoor Petersstraat 144, Postbus 939, 5600 AX Eindhoven, telefoon 040-444 090. BSO/Automation Technology Koningin Wilhelminalaan 3, Postbus 8348, 3503 RH Utrecht, telefoon 030-911 911- Het Psychiatrisch Zit trisch ziekenhuis, wi psychiatrische huipv Het ziekenhuis besch voor deeltijdbehande Het aantal klinische I 260, terwijl de opri behandeling in Terne neelsleden werkzaan Op korte termijn zoe voor de funktie van vakaturenummer: 8.1 Voortgezette Behanc ling voor langdurige l tiënten die sterk afw nen vertonen. Degroc ontstaat heeft de zorg waarvan een aantal deld wordt. Funktie-eisen zijn: - werken in multi-d band met konsekv afspraken; - kunnen funktione strukturerend beh - inzicht in het ov< woordelijkheden a derzijds bereid zijn (bijv. A.D.L.) - gelet op de samen: worden alleen ma in beschouwing g. MARIËNHAVEN Het dorp Warmoi van Leiden en 25 De Kagerplassen. In MARIËNHAVf geriatrische bewo Het aantal meden Op dit moment bestaan binne verschillende woonlokaties vac De teams van de woonlokatiel gesteld uit verpleegkundigen, bejaardenverzorgenden en acfl begeleiders. Het Ministerie van Financiën biedt c om opgeleid te worden tot adjunct-a 1e klasse bij de rijksaccountantsdiei vormt een onderdeel van de rijksbei De rijksaccountant heeft de taak zei teamverband boeken-onderzoekenj middelgrote en grote ondernemers! een oordeel over de kwaliteit van dé over de aanvaardbaarheid van de b die de ondernemer aan de hand vag heeft gedaan. Gedurende hun studie (ongeveer 3 studenten het minimum (jeugd)loor benoeming in ambtelijke dienst aar derde studiejaar wordt dit salaris ar verhoogd: voor HEAO-ers-accounts Het normale carrièreverloop leidt vi rang van adjunct-accountant tot adj 1e klasse met een salaris tussen f f per maand. Na voltooiing van de gehele NlvfV werk als rijksaccountant) kan benoa tent volgen, met een salaris tussen f 7448,- per maandverdere promo,

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1985 | | pagina 6